Da, podpiram naslednje zahteve
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
(povezava)
* Polje je obvezno
Vaše podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali izključno za namen te peticije oziroma za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skrbnik podatkov je Inštitut dr. Antona Korošec (Prule 7, 1000 Ljubljana, e-mail: info@inak.si). V skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko svoje podatke kadarkoli tudi pregledate ter zahtevate njihov popravek ali spremembo. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da preko svojih kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi, pošljete sporočilo na e-naslov: info@inak.si z naslovom Odjava od prejemanja novic in sporočil.
Podpisani (6279)

6279. Rok Meglic

6278. Anonimen/a

6277. Tone Trebar

6276. Anonimen/a

6275. Anonimen/a

6274. Maruša Mandelc

6273. Avgust Kerin

6272. Slavko Liberšar

6271. Urban Rihar

6270. Damijan Eržen

6269. Marko Pevec

6268. Joze Likar

6267. Boris Bogataj

6266. Vladimira Klun

6265. Branko Hostnik

6264. Marjan Senegačnik

6263. Rok Blaznik

6262. Mario Luteršmit

6261. Maja Valič

6260. Mirko Ružič

6259. Jernej Leben

6258. Mitja Gantar

6257. Špela Mohar

6256. Boštjan Udovič

6255. Klemen Kočevar

6254. Viktor hajsinger

6253. BORUT ZIDARIČ

6252. Marko Kotnik

6251. Darja Kosi

6250. Domen Kurent

6249. Iztok Treven

6248. Emil URBANC

6247. Jernej Fišter

6246. Miro Bodlaj

6245. Peter Skrjanc

6244. Anonimen/a

6243. Ales Marinko

6242. Anton Pajmon

6241. BEM BIRTIČ

6240. Roman Kolar

6239. Tatjana Kurnik

6238. Anonimen/a

6237. Krneta Aleš

6236. Sonja Sibila Lebe

6235. Nevenka Brumen

6234. Anonimen/a

6233. marjan gartnar

6232. Ivan Fajdiga

6231. Misa Ziberna

6230. otmar colaric

6229. Lojzka Rutar

6228. Nataša Jager

6227. Anonimen/a

6226. Damian Strawberring

6225. Anonimen/a

6224. lenakafol Kafol

6223. Anonimen/a

6222. Andreja Horvat

6221. Anonimen/a

6220. Viktor Markelj

6219. Slavko Vovk

6218. Zlatko Horvat

6217. Simona Kolenc

6216. Primož Pirnat

6215. Anonimen/a

6214. Anonimen/a

6213. Zvonko Kustec

6212. Marko Pavše

6211. Anonimen/a

6210. Župnija Vuzenica

6209. Anonimen/a

6208. Rajko Bašić

6207. Matej Jurca

6206. hard player

6205. Robert Ruzman

6204. Mojca Vočko

6203. Silvo Žerak

6202. Olga Jereb

6201. Alan Geder

6200. Anonimen/a

6199. leon jereb

6198. Peter Peruzzi

6197. Simon Kavcic

6196. Aleš Rejc

6195. Anonimen/a

6194. Polona Dominik

6193. Stanislav Kemperle

6192. Anonimen/a

6191. Amadeo Dolenc

6190. Lovro Erzen

6189. Jože Kramar

6188. Božo Kavšek

6187. Tanja Škorjanc

6186. Silvester Šinkec

6185. Metka Rebolj

6184. Marko Šubic

6183. Tatjana Paradiso

6182. Robert Jerman

6181. Anonimen/a

6180. Franc Zaloznik

6179. Rok Vidič

6178. Urška Ahlin

6177. bozo kandric

6176. Žiga Markič

6175. Boštjan Horvat

6174. Anonimen/a

6173. matej volk

6172. Anonimen/a

6171. Klemen Flerin

6170. Krištof Istinič

6169. Matic Jeraj

6168. Brane Terglav

6167. Ales Tomsic

6166. gregor kobal

6165. Izidor Kumar

6164. Gorazd Kovač

6163. Valentin Lisjak

6162. Marija Zupan

6161. Anonimen/a

6160. Željko Vrbetič

6159. Andreja Gregorič

6158. Anonimen/a

6157. Boris Dorn

6156. Jože Jenkole

6155. Maksimilijan Rotar

6154. Andrej Vodeb

6153. Mojmir Andric

6152. marina frlic

6151. Anton Juhant

6150. Mihael Bitter

6149. Jože Olovec

6148. Andreja Maraž

6147. Ales Caf

6146. Edvard Bastič

6145. Marko Vode

6144. Anonimen/a

6143. Franc Stropnik

6142. Anonimen/a

6141. Peter Kariz

6140. Anonimen/a

6139. Janez Novak

6138. Kristijan Perčič

6137. Igor Grošelj

6136. Andrej Medič

6135. Luka Hrovat

6134. Aleksander Sojer

6133. Branko Miglič

6132. Jure Galun

6131. Majda Senekovič

6130. Janko Putanec

6129. Rudi Damijan

6128. Miloš Količ

6127. Janez Stare

6126. Jan Cvetek

6125. Simona Skrilec

6124. muharema pajic

6123. Ales Luci

6122. Zmaga Troha

6121. Marko Fratnik

6120. Štefan Klarič

6119. Niels Udir

6118. Tanja Nemec

6117. Petra Gracnar

6116. Mitja Milkovič

6115. pihalni orkester

6114. Brigita Blažič

6113. edvard Manzini

6112. Bojan Pezdirc

6111. uroš verbič

6110. Anonimen/a

6109. drago slankovic

6108. Anonimen/a

6107. Anonimen/a

6106. Feliks Podgoršek

6105. Stane Mozetič

6104. Anonimen/a

6103. Mirjan Rant

6102. Anonimen/a

6101. tomaž cujnik

6100. Nevenka Prohinar

6099. Marjana Košat

6098. alienn44 poljanšek

6097. vida matk

6096. Anonimen/a

6095. lencek113 Lenček

6094. Anonimen/a

6093. Tina Ščuka

6092. David žnidarčič

6091. Vladimir Stiplovšek

6090. Patrik Čujec

6089. Borut Vidmar

6088. Barbara Urbas

6087. franc prijatelj33

6086. JANKO VRBEK

6085. Božo Ljubec

6084. Jure Lapanja

6083. Anonimen/a

6082. Črt Domnik

6081. Anonimen/a

6080. Anonimen/a

6079. Tadeja Iskra

6078. Tatjana Maček

6077. Branko Vidovič

6076. Andrej Hvalec

6075. Tanja Markelj

6074. Anita Ruperčič

6073. Anonimen/a

6072. Anonimen/a

6071. samo crncic

6070. Barbara Kolmanič

6069. Monika Škrlj

6068. Ivanka Novak

6067. Anonimen/a

6066. Anonimen/a

6065. Gregor Brescak

6064. Denis Rautovic

6063. Anonimen/a

6062. senada zunic

6061. Simon Zalar

6060. Tanja Prohinar

6059. Rok Matanovic

6058. Cvetka Zidarič

6057. Josko Kukovec

6056. Drago Peterlin

6055. David Mavrič

6054. Ivan Novak

6053. Marjan Božič

6052. Zvone Perko

6051. Anonimen/a

6050. Anonimen/a

6049. Bernard Ravnnak

6048. emil hočevar

6047. Žaro Pirnat

6046. anton gubanec

6045. Miha Hočevar

6044. Bojan Bizjak

6043. Jana Vrabec

6042. Rebeka Dobovičnik

6041. Patricija Lorber

6040. MARTINA TROŠT

6039. Milan Stopar

6038. Roman Lahne

6037. Špela Kovačič

6036. Danijel Dolinar

6035. urska jordan

6034. Joze Poje

6033. vid peterka

6032. Anonimen/a

6031. Matej Petek

6030. Iva Černe

6029. Leopold Strnad

6028. pavlic joze68

6027. Anonimen/a

6026. Anonimen/a

6025. Urška Zagoričnik

6024. Admir Hozić

6023. Alojz Sever

6022. Miroslav Geržina

6021. Blaž Benedik

6020. Jure Kosem

6019. franc unuk

6018. Gabrijel Repnik

6017. Anonimen/a

6016. Gorazd Greifoner

6015. Tine Gradisnik

6014. sonja gregorin

6013. Damijan Halec

6012. Joško KOREN

6011. Zlato Štros

6010. joze mojster

6009. Ana Bana

6008. Michael Brglez

6007. andreja sovič

6006. Tone Lužar

6005. Irena Irena

6004. Martin Pirc

6003. Anonimen/a

6002. David Kogovsek

6001. Stane Kuzmič

6000. Petra Radaj

5999. boris oberzan

5998. Karin Malnar

5997. Janez Movern

5996. Andrej Černejšek

5995. rado turk

5994. jolanda ŠINKAR

5993. Anton Lampret

5992. emil miško

5991. Bogdana Slatinek

5990. Anonimen/a

5989. Anonimen/a

5988. Janez Čas

5987. Milan Camlek

5986. Anonimen/a

5985. Muki Psiho

5984. Vitomir Fujs

5983. Andrej Medved

5982. Ludvik Gerl

5981. Anonimen/a

5980. Johanes 10000

5979. Janez Povalej

5978. Tone Partljic

5977. Anonimen/a

5976. Matjaz Mulej

5975. Tomaz Stubelj

5974. Anonimen/a

5973. Vesna Praprotnik

5972. Anonimen/a

5971. Vanči Babulč

5970. Andrej Cerar

5969. Leonida Urbančič

5968. Martin Valič

5967. Robert Fon

5966. Anonimen/a

5965. Božidar Metelko

5964. Marinka Lenasi

5963. ANDREJ KOBE

5962. Sanela Albreht

5961. Anonimen/a

5960. Anonimen/a

5959. Tamara Tripkovic

5958. silvo simoncic

5957. Barbara Ban

5956. Matej Lopert

5955. Aloz K.

5954. Štefan Škerlak

5953. Janez Slovenec

5952. Štefan Trček

5951. Janez Jezersek

5950. franc bitenc

5949. Simona Žaže

5948. Andrej Muren

5947. Lukas Stare

5946. Aleš Benko

5945. Nezha Janezhic

5944. Denis Pirc

5943. Anonimen/a

5942. Anton Plemenitaš Plemenitaš

5941. Jože Lubšina

5940. Klavdij Štolfa

5939. Milena Vovk

5938. Damjan Hrvatin

5937. Teja Zaksek

5936. Benjamin Šalamun

5935. Matevz Potocnik

5934. Anonimen/a

5933. rok bertoncelj

5932. Anonimen/a

5931. Darko Šket

5930. Franci Kepa

5929. Tone Štern

5928. uroš tomc

5927. Andreja Pirtušek

5926. Ivan Strle

5925. Anonimen/a

5924. Tibor Mrakič

5923. Sonja Laznik

5922. bojandolmovic23 Dolmovic

5921. Anonimen/a

5920. Anonimen/a

5919. Marko Suklje

5918. Anonimen/a

5917. Mojca Sevčnikar

5916. boris Duh

5915. Sebastian Kropivšek

5914. Matej Močnik

5913. Izidor Cankar

5912. Milos Kavčič

5911. Anonimen/a

5910. Dušan Fric

5909. Rok Remic

5908. Mitja KATAVIČ

5907. Anonimen/a

5906. Igor Žagar

5905. Anonimen/a

5904. anuša jan

5903. Robert Bartol

5902. Robert Rakuš

5901. Tatjana Žerjal

5900. Anonimen/a

5899. Zdenka Zupancic

5898. Irena Jordan

5897. Mojca Gornik

5896. Matej Erjavec

5895. Nina Terčon

5894. Tilen Benčina

5893. Marjana Slavič

5892. damijan skrlj7

5891. Kristjan Žoher

5890. mrezar jaka

5889. Andrej Kolenc

5888. Anonimen/a

5887. Branko Indihar

5886. Maja Žulj

5885. Gregor Krajnc

5884. Roman Ambrozic

5883. Andrej Tavčar

5882. Joze Bahor

5881. Anonimen/a

5880. Igor Zunko

5879. Anonimen/a

5878. Iztok Senovršnik

5877. Mihaela Kastelec

5876. Andrej Hribar

5875. alojz pertoci

5874. Anonimen/a

5873. kristijan marc

5872. Jan Ahačič

5871. Anonimen/a

5870. Nuraga Imsirovic

5869. Žiga Simonič

5868. Anonimen/a

5867. Bojan Svetec

5866. Anonimen/a

5865. dare zupancic

5864. Avrelia Čretnig

5863. Jože Kerbev

5862. Anonimen/a

5861. Janez Miklavcic

5860. Nina Ledinek

5859. Matjaž Rauter

5858. Anonimen/a

5857. Alma Mujčinović

5856. franc bartolme

5855. Ignac Čirič

5854. Anonimen/a

5853. Meta Čadež

5852. Ivana Parovel

5851. rok Jaklic

5850. Gorazd Cerinšek

5849. Anonimen/a

5848. Eva Avguštin

5847. Vera Rutar

5846. Leon Hržič

5845. Anonimen/a

5844. Matic Slokan

5843. Dusan Sef

5842. Andrej Klanjšek

5841. Marko Podboj

5840. Jolanda Pikl

5839. Aleš Košiček

5838. ivan amon

5837. Jalen Pokorn

5836. Dragana Bogatinova

5835. Domen Hrastnik

5834. Janez Kemperle

5833. Špela Abram

5832. Anonimen/a

5831. Darinka Miloš

5830. Brane Križanec

5829. Anže Druškovič

5828. Kaja drobež

5827. Milena Brodnik

5826. aljo gorenc

5825. Marjana Korosec

5824. Klavdijo Kerin

5823. Mirko Svenšek

5822. damjan skok

5821. franc sustersic

5820. Vily Cizamot

5819. Anonimen/a

5818. ENGELBERT RIBIČ

5817. Simon Umek

5816. Dušan Avguštin

5815. Katerina Tavcer

5814. Janez Pintarič

5813. mitja rudman

5812. Vinko Trček

5811. Anonimen/a

5810. Kristina Žnideršič

5809. Stanka Starc

5808. Rudolf Rupnik

5807. Marko Habjan

5806. Toni Delost

5805. monika primc

5804. Helena Omejc

5803. Boštjan Šuhel

5802. Simcic Tjasa

5801. Gregor Jevševar

5800. Bogomira Lucija Zalokar

5799. Marko Žgeč

5798. Ana Strnad

5797. Tomaž Skobe

5796. Anonimen/a

5795. Robert Dezelak

5794. Milko Rojs

5793. Dane Kostric

5792. Silva Ošina

5791. Klemen Markovec

5790. Istok Milavec

5789. Tjaša Petrovčič

5788. igor kamenšček

5787. Georg Wirth

5786. Damjan Slekovec

5785. marija kapš

5784. matej Pacnik

5783. Miran Lipovec

5782. Anonimen/a

5781. Marko Hocevar

5780. Darja Pokrajac

5779. Anonimen/a

5778. Vlado Cerkvenič

5777. Anonimen/a

5776. Anonimen/a

5775. Andrej Bezlaj

5774. Marjan Podgoršek

5773. Borut Smodiš

5772. Suzana Horvat

5771. polona koselj

5770. Mladen Ovcar

5769. Ciril Skrjanc

5768. Zdravko Avman

5767. Klara Skomina

5766. Anonimen/a

5765. Milijana Dzolic

5764. Ladislav Stopar

5763. zmago glunec

5762. hilda helena

5761. Metka Stular

5760. Irena Demsar

5759. Tom Žnidarčič

5758. Silvester Štok

5757. viktor bombek

5756. Zora Cerar

5755. Andrej Cimerman

5754. Janez Škoda

5753. Andrej Korosec

5752. Martin Gubec

5751. Anonimen/a

5750. Jožef Miklošič

5749. Saso Vukovic

5748. Andrej Gyergyek

5747. Anonimen/a

5746. Anonimen/a

5745. Marko Hvasti

5744. Anonimen/a

5743. Lenka Gortan

5742. Marija Guzelj

5741. Nejc Verbič

5740. Jasna Prezelj

5739. Tea Kelc

5738. Vinko Podobnik

5737. Jožica Žmavc

5736. Srečko Bračko

5735. Franciska Trstenjak

5734. Sonja Mrak

5733. Anonimen/a

5732. Deborah KOCJAN

5731. Anonimen/a

5730. Anonimen/a

5729. Aleksandr Timofeev

5728. Amadej Jurij Škibin

5727. Anonimen/a

5726. Jože Starešinič

5725. Ervin Šajn

5724. Rok G

5723. Miran Razboršek

5722. Dunja S Lisjak

5721. Tatjana Nagode

5720. Anonimen/a

5719. Anonimen/a

5718. Tanja Albreht

5717. sonja krulc

5716. Branko Radi

5715. Tomaž Hudolist

5714. Bojana Šipek

5713. Silverij Mervič

5712. Tomaž Kne

5711. Bojan Oset

5710. Igor Urlep

5709. David Milutinović

5708. Franjo SIMONČIČ

5707. renata bone

5706. Jože Bole

5705. Anonimen/a

5704. Uroš Podlipnik Podlipnik

5703. Stanka Rafolt

5702. Uroš Vidovič

5701. tadej438 Stachel

5700. Nadine Lesjak

5699. Tatjana Krajnc

5698. Andrej Majerle

5697. Aleš Uratnik

5696. Marija Nachbar

5695. Ksenija Rebernik

5694. Rahela Bizjak

5693. Anonimen/a

5692. Ignac Novak

5691. Slađan Stojanov

5690. Anonimen/a

5689. Blaz Bitenc

5688. Ana Mostnar

5687. katjusa Ales

5686. ana mehlin

5685. Jože Gašparič

5684. Alesa Klemensek

5683. Anton Jeglič

5682. Špela Jerman

5681. Darja Kniplic

5680. Štefan Veg

5679. Matjaž Gorenc

5678. janez zatler

5677. Mario Rode

5676. ciril suban

5675. Žan Komljen

5674. Damijan Rant

5673. Branko Lojk

5672. Janez Šimenc

5671. Mirjam Račič

5670. Dani Siter

5669. Zlatka Vrhovec

5668. Franc Šohar

5667. franjo koprivnik

5666. Anonimen/a

5665. Ivan Balažič

5664. Alenka Černe

5663. Branko Vovk

5662. Marko Kopač

5661. Anonimen/a

5660. Anonimen/a

5659. Peter Štrasberger

5658. Danijel Bratina

5657. Jan Tomšič

5656. marina rotar

5655. aleš Peperko

5654. viktor jelovčan

5653. Gvido Novak

5652. Toni Nemanič

5651. germek slavko

5650. Anonimen/a

5649. Mirko Slana

5648. toni kozuh

5647. Janko Fras

5646. Mihael Perman

5645. Katarina Štular

5644. Sonja Ličof

5643. Robert Markočič

5642. Anonimen/a

5641. Jan Kocica

5640. Maria Mia

5639. Franc muhič

5638. Domen Požlep

5637. Anonimen/a

5636. Andrej Zavadlav

5635. ana brecelj

5634. Anonimen/a

5633. Anonimen/a

5632. Anonimen/a

5631. Vera Sentocnik

5630. Janko Hrast

5629. Klemen Poličar

5628. Mojca Bernik

5627. Domen Kusar

5626. Aleš Anžič

5625. Elizabeta Klobučar

5624. Andrej Jakša

5623. Max Osredkar

5622. stanko škvarč

5621. Drago Kušar

5620. Matjaz Gorse

5619. Giovanni Bote

5618. Jure Bračko

5617. Tina Zadravec

5616. Milan Štrigl

5615. Domen Cukjati

5614. Tajda Pregelj

5613. SILVA GROZNIK

5612. Simon Trošt

5611. Anonimen/a

5610. Drago Dolenc

5609. Simon Kovac

5608. Franc Urh

5607. terezija cvetka harmonija

5606. Ana Trafela

5605. Gregor Gorenc

5604. Ignac cuderman

5603. Andrej Vrabič

5602. Simon Rauter

5601. Anonimen/a

5600. Anonimen/a

5599. Miha Tavčar

5598. Aleksander Francetič

5597. darinkaiglicar Igličar

5596. Darko Murkovič

5595. Jure Bohnec

5594. Igor Furlan

5593. Anonimen/a

5592. Vojko vidmar

5591. Janez Kastelic

5590. Anonimen/a

5589. Janez Truden

5588. Anonimen/a

5587. Andrej Setina

5586. vinko šoštarec

5585. Anonimen/a

5584. Tone Golja

5583. Viljem Sindičič

5582. Bojana Varšek

5581. Erik Matelič

5580. Anonimen/a

5579. Kristina Lovšin Salmič

5578. Anonimen/a

5577. Tadej Ian

5576. milos jez

5575. Mladen Trobec

5574. Janez Lah

5573. Anonimen/a

5572. Majda Novak

5571. Anonimen/a

5570. Patricia Walsh

5569. Spela Satler

5568. Bogomir Horvat

5567. Slaviša Marković

5566. Nejc Mažgon

5565. Janez Lavrenčič

5564. Franc Jordan

5563. DANIJELA SMAJIĆ PAJK

5562. Vida Mu

5561. Laura Mavrič

5560. Nuša Pavlovič

5559. Fiser_gordana Fišer

5558. Matija gartner

5557. Anonimen/a

5556. danijel horvat

5555. Daniel Tutič

5554. Martin Koza

5553. Laura Čelan

5552. Erik Udovic

5551. Bojan Lesar

5550. Mateja Vidmar

5549. Anonimen/a

5548. Lado Jankovec

5547. Franci Krzmanc

5546. Borut Pečnik

5545. Anonimen/a

5544. Anonimen/a

5543. Matej Košir

5542. Bari-Barbara Kramar

5541. Nada Smole

5540. Primož Kumer

5539. Anonimen/a

5538. Bostjan Godec

5537. Karl Zupanc

5536. Anonimen/a

5535. Anonimen/a

5534. Klavdij Majer

5533. Anonimen/a

5532. Anonimen/a

5531. Anonimen/a

5530. MARTIN Podržaj

5529. Matej Omovšek

5528. Anonimen/a

5527. Anonimen/a

5526. bogdan novak

5525. Dolfe Eflod

5524. Anonimen/a

5523. Alex Ian Požun

5522. Marijan Duh

5521. Filomena Cvikl

5520. Primož Kastelic

5519. Zvone Šolinc

5518. gregor bregar

5517. Svetlana Yadykina

5516. Polona Marc

5515. Janko Pirnat

5514. Antonija Volcini

5513. Andrej Prijatelj

5512. Igor Ivancic

5511. Anonimen/a

5510. Lovro Iskra

5509. Tone Rupnik

5508. Anonimen/a

5507. Anonimen/a

5506. Anonimen/a

5505. Renata Mladenović

5504. vjanej vičič

5503. Tomaž Aleš

5502. Jakob Lojk

5501. Marjan Ficko

5500. Cveto Grobin

5499. Edo Cof

5498. Anonimen/a

5497. Anonimen/a

5496. Marko Banovec

5495. Alenka Ahac

5494. Jasmina Kosi

5493. Anonimen/a

5492. Ivanka Majhenič

5491. štefanija colner

5490. Anonimen/a

5489. Marko Logar

5488. Nika Novak

5487. Marjan Spolenak

5486. Miha Megušar

5485. Dusan Vrtovec

5484. Damjan Tominec

5483. Matjaž Štuhec

5482. Anonimen/a

5481. Miha Kočevar

5480. Peter Hergold

5479. dinka savinsek

5478. Katja Tekavec

5477. Andrej Gajski

5476. Drago Magdic

5475. Anonimen/a

5474. Anonimen/a

5473. Jure Trilar

5472. Anonimen/a

5471. Rok Meden

5470. Majda Pogačnik

5469. Boštjan Arl

5468. Tomaž Mohorič

5467. Milan poljanšek

5466. Franc Zajec

5465. Špela Jenšterle

5464. Rok Pavlinjek

5463. Janko Vihar

5462. Anonimen/a

5461. Franc Cafuta

5460. Marjan Krapež Krapež

5459. Anonimen/a

5458. Anonimen/a

5457. Anonimen/a

5456. Anonimen/a

5455. Leopold kodrun

5454. Ernest Šenveter

5453. Renata Benegalija

5452. Zdravko Rus

5451. Tea Stegel

5450. Anica Jug

5449. Anonimen/a

5448. Andrej Bastarda

5447. Mitja Kragelj

5446. Marcel Kekec

5445. Viljem Kaker

5444. Anonimen/a

5443. Irena Matko

5442. Anonimen/a

5441. Primoz Oset

5440. Alojz Rebolj

5439. Zvonko Kelenc

5438. Anonimen/a

5437. marjan medlobi

5436. Drago Babnik

5435. Sandi Roškar

5434. Anonimen/a

5433. Matjaž Sepin

5432. marjeta SELAR

5431. Darija Hrastnik

5430. Bosko Bosko

5429. Dijana Šimunic

5428. Silvester Alič

5427. Bahrija Karic

5426. Mia bremec

5425. Anonimen/a

5424. Lara Duh

5423. Franc Friedrich

5422. Vesna Korošak

5421. Emanuel Gaube

5420. metka kosir

5419. Tadej Novak

5418. Milojka vučko

5417. Alenka Ur

5416. Nina Močnik

5415. Anonimen/a

5414. Aleš Kurent

5413. Matjaž Grahek

5412. Janez Gerold

5411. Srečko Glušič

5410. bohaksamo Bohak

5409. Marjeta Jakšič

5408. En A. Rashid

5407. Anonimen/a

5406. marija likar

5405. Boris Liberšar

5404. Nejc Krivec

5403. Aleksander Leš

5402. Stipe Styp

5401. Anonimen/a

5400. Lojze Gantar

5399. sana paka

5398. Andrej Hoivik

5397. Lilijana Lenart

5396. Miro Jereb

5395. Anonimen/a

5394. Gino Majerič

5393. Anonimen/a

5392. Toml Toml

5391. Anonimen/a

5390. štefan vörös

5389. Anonimen/a

5388. Ruzhdi Zulbeari

5387. KONRAD MANDL

5386. Anonimen/a

5385. Dejan Dekijus

5384. Miran Paulič

5383. Anonimen/a

5382. Urban Kržan

5381. Anonimen/a

5380. Aleš Košir

5379. Alenka Janežič

5378. fredi sirk

5377. Milojka Kržan

5376. Jasko Kadiric

5375. Ines Hranjec Ravnjak

5374. Sandra Nemec

5373. Stanislav Berce

5372. Boža Korbar

5371. Anonimen/a

5370. Ciril Jagodic

5369. Sanja Törnar

5368. Majda Žužek

5367. Igor Godnic

5366. Mateja Tič

5365. Anonimen/a

5364. #FreeZerohedge Maja

5363. Alja Peterlin Peterlin

5362. Matejstefanec Stefanec

5361. Vesna Kovac

5360. Zdenka Labaš

5359. Vili Kosednar

5358. Aleksandra Janjić

5357. Anonimen/a

5356. Anonimen/a

5355. Ivan Klemenčič

5354. Izak Matej Ciraj

5353. Tomaž Jaklič

5352. Andrej Kompara

5351. Miran Premelč

5350. hladin bostjan

5349. Marko Mele

5348. egon cesnik

5347. ilonkadb37 Della Bernardina

5346. vera kladnik

5345. tadeja volaušek

5344. Janez Jančar

5343. Irena Perše

5342. Tamara Koprol

5341. marko vagner

5340. Bogomir SRIMPF

5339. Lj L

5338. Anonimen/a

5337. Ivo Praznik

5336. Jože Žlindra

5335. Sonja Srna

5334. Martina Valant

5333. nace vidmar

5332. Milena Zupan

5331. alojz leskovsek

5330. Anonimen/a

5329. Simon Lorencic

5328. Marko Gaspersic

5327. Anonimen/a

5326. Damjan Gorjan

5325. Zlatko Oblak

5324. Anonimen/a

5323. Klemen Habjan

5322. Janez Rebec

5321. Anonimen/a

5320. Darko Čebokli

5319. Karin Kambič

5318. marija plohl

5317. Marija Ravšelj

5316. Karmen Novak

5315. Anita ZAJEC

5314. Robert Pečnik

5313. Maja Žvan

5312. Simon Adamitsch

5311. Anonimen/a

5310. Aleš Hafner

5309. Brina Suhadolec

5308. Borut Topolovec

5307. Robert Ursic

5306. Jure Stibilj

5305. Izidor Grošelj

5304. Igor Bečaj

5303. Ivan Kukovica

5302. Anonimen/a

5301. Andrej Divjak

5300. Nadja Blatnik

5299. Srečo Trope

5298. Anja Kastelic

5297. Jozi Čeč Drese

5296. Francesco Bertolini

5295. Bostjančič Sašo

5294. Jure Novak

5293. majda udovč

5292. Ivan Jurko

5291. Anonimen/a

5290. Franc Rogelj

5289. Mateja Skrinar

5288. barbara tomažič

5287. marija pucko

5286. branko zavernik

5285. dejan b.

5284. Miha Petan

5283. Marijan Bogataj

5282. bojan falez

5281. Izidor Resman

5280. Peter Petrovič

5279. toni peterka

5278. Primož Cundrič

5277. urbi sativa

5276. Lovro Smolej

5275. Sonja Pastorčič

5274. elvis bavdaz

5273. ivo surk

5272. Silvester Moškrič

5271. Marjan Suhadolec

5270. kos igor

5269. Mija Košič

5268. Stanislav Fortuna

5267. Mojca Balon

5266. Miha Žalig

5265. mizar man

5264. Lourdes Maria Canela Rodriguez

5263. Tatjana Furlan

5262. Anonimen/a

5261. Klemen Avguštin

5260. Aleksander Krčar

5259. Natasa Cunder

5258. drago cartl

5257. Rajko Okorn

5256. Jože Romih

5255. Štefan Fidler

5254. Maryan Mah

5253. Janez Grilc

5252. Jože Kamenšek

5251. Franc Demšar

5250. Ivan Ribič

5249. Jože Turinek

5248. Marina Lovrinovic

5247. Franc Ljubešek

5246. Slavko Sinic

5245. Anonimen/a

5244. Marjan Preložnik

5243. Alenka Jerkič

5242. Andrej Krizaj

5241. Anonimen/a

5240. Matjaž Ferjančič

5239. Martin Vrečun

5238. Barbara Matijevic

5237. Anonimen/a

5236. timotej usenicnik

5235. tomo zepek

5234. Anže Juvan

5233. Iztok Gaber

5232. Valentin Vrbovšek

5231. Branko Horvat

5230. Anton Branc

5229. Kara Kalajzic

5228. Mirjam Fabijan

5227. Tim Berginc

5226. Denis Simic

5225. Frank Gregor

5224. Tomaz Hafner

5223. burja bostjan

5222. Ute Gurović

5221. Anonimen/a

5220. Polona Lajevec

5219. Sebastjan Lukač

5218. Branko Brinko

5217. Roman Bajuk

5216. Miha Šlebir

5215. Mimi Habjan

5214. Jaka Dečman

5213. Mitja Dobovicnik

5212. Tatjana Skender

5211. Ljubo Neuhold

5210. Marjan Strukelj

5209. Tomaž Kvaternik

5208. Anonimen/a

5207. Jozef Tomazic

5206. Anonimen/a

5205. Ambrož Demšar

5204. Tomaž Perkovič

5203. Anonimen/a

5202. Ivan Vučko

5201. Anonimen/a

5200. Esma Mikus

5199. Simon Leskovec

5198. Milan Udir

5197. Peter Šajhar

5196. Damjan Strle

5195. Barbara Petkovšek z

5194. Franc Meglič

5193. Anonimen/a

5192. Anonimen/a

5191. janez TAPAJNER

5190. Anonimen/a

5189. Dean di Este

5188. Sašo Kaisersberger

5187. Vojko Cafuta

5186. Ilka Rečnik-Krajnc

5185. Mitja Seliskar

5184. Cvetka žunko

5183. DANIEL FRIC FRIC

5182. FRANJO MAZAJ

5181. Marko Cokan

5180. petauer marjan

5179. Anton Zajc

5178. Anonimen/a

5177. Anonimen/a

5176. Matej Gabersek

5175. Jože Pavlakovič

5174. Anonimen/a

5173. vitja matijasic

5172. france andolšek

5171. Marta Rus

5170. Anonimen/a

5169. Lučka Kraševec

5168. Jože Novak

5167. Gregor Pazlar

5166. Robert Penko

5165. blaz mikeln

5164. Marija Mesner

5163. soj soj

5162. Sanel Vikic

5161. Peter Horvat

5160. JURE REMIH

5159. Anonimen/a

5158. Rudolf Zore

5157. iztok erman

5156. Anonimen/a

5155. Irena Švegl

5154. Branko Ježovnik

5153. Milan Petrena

5152. Jure Kopač

5151. Dragica Cimerman

5150. Nika Ferk

5149. Primoz O

5148. golec boris

5147. Žiga Maver

5146. Vera Hribar

5145. Drago Bregar

5144. Kristina Kosec

5143. Nina Purčar

5142. Anonimen/a

5141. Sara Pavlin

5140. danica golubic

5139. PETER SENEKOVIC

5138. jozica mlinaric

5137. Matjaž Ferjan

5136. Igor Perko

5135. Milena G

5134. Bogoljub Zupanic

5133. Luka Verbic

5132. Franc Kopitar

5131. Anonimen/a

5130. Lucija Kolar

5129. Alojz Fras

5128. mitja gerzina

5127. Majda Romič

5126. Anonimen/a

5125. Klemen Traven

5124. Anonimen/a

5123. Valerija Slapnik

5122. Anonimen/a

5121. Peter Reberc

5120. Anonimen/a

5119. Anonimen/a

5118. Sandra Polanšek

5117. Vinko Guzej

5116. Jože HOZJAN

5115. Marija Urbanček

5114. Ida Kokot

5113. Ales Jelovsek

5112. Divna Grbic

5111. Zvonka Anderlič

5110. Angelca Sitar

5109. Edvard Krieger

5108. Radko Lukša

5107. Anonimen/a

5106. Irena Strmecki

5105. Nataša Medved

5104. Andrej Jamnik

5103. Chonko San

5102. Anonimen/a

5101. Natasa Rifelj

5100. Tatjana Sluga

5099. Klaudija Hostnik

5098. Ivo Saksida

5097. David Curk

5096. Anonimen/a

5095. Stane Gabrijel

5094. Anonimen/a

5093. Anonimen/a

5092. Mojca Nastran

5091. Neja Juvančič

5090. Zdravko Bajt

5089. Anonimen/a

5088. Ivan Ravnič

5087. ALenka Kavka

5086. Marko Lesar

5085. Tomaz tolimir

5084. Kaja Krajnc

5083. Bogdan Polak

5082. Bricky Brickyboy

5081. Monja Gobec

5080. gregor zibret

5079. Olivija vidmar

5078. Alja MALIS

5077. Tatjana Mikuž

5076. Milena Pavuna

5075. Anonimen/a

5074. Anonimen/a

5073. Primož Dovečar

5072. Roman Sikošek

5071. Anonimen/a

5070. Anonimen/a

5069. nejc olup

5068. Gregor Berložnik

5067. Irena Knafelc

5066. Branko Špan

5065. Slavko Kogoj

5064. Anonimen/a

5063. Martin Cop

5062. Andreja Miklič

5061. Božo Žibert

5060. Denis Vrtovec

5059. Matjaž Vrevc

5058. Anonimen/a

5057. Anonimen/a

5056. Anonimen/a

5055. Barbara Skaza

5054. Viljem Lovše

5053. Jozef Berloznik

5052. milan stariha

5051. Janez Bernik

5050. Anonimen/a

5049. cernelic alenka

5048. Enes Mahmutovič

5047. Anonimen/a

5046. Anonimen/a

5045. Silvana Pelicon

5044. Anonimen/a

5043. Marjan Zalar

5042. Anonimen/a

5041. Anonimen/a

5040. Andrej Sekulović

5039. Valdi Jerman

5038. Anonimen/a

5037. Maja Meke

5036. Anonimen/a

5035. Tomaž Butina

5034. Franc Marolt

5033. Jože Dolar

5032. Ana Trlin

5031. Anonimen/a

5030. Stanko Kumprej

5029. Marinka Grdadolnik

5028. Matej Kristanc

5027. Tine Marinšek

5026. valentin koncan

5025. Franci Kogoj

5024. Tatjana Opravš

5023. Bojan Tomc

5022. Aleš Sablatnik

5021. Anonimen/a

5020. Jan Zagar

5019. Iztok Miklavžina

5018. Slavko Pipan

5017. Anonimen/a

5016. Miha karničar

5015. Robert Uršič

5014. Cveto Duh

5013. joc drozg

5012. Damijan Kreutz

5011. Violeta Hadjijaj

5010. Tone Kunstelj

5009. Anonimen/a

5008. Drago Romih

5007. Luka Podobnik

5006. Peter Kozar

5005. Anonimen/a

5004. Jože Penec

5003. Anonimen/a

5002. Helena Sárközi

5001. Slavko Božič

5000. EMA ŠPANOVIČ

4999. Anonimen/a

4998. Sonja Ristić

4997. Janez Stancer

4996. Ljubica Magajne

4995. Željko Sternad

4994. Tim Tomazič

4993. Nikolaj Oblak

4992. Karel Kirbis

4991. Valentina Halili

4990. Urska Willewaldt

4989. Matej Bogataj

4988. Tadej Žakelj

4987. Dare Martinc

4986. Tamara Draksler

4985. Kristijan Šuhel

4984. Anonimen/a

4983. Robert Zorko

4982. Vesna Hrvatin

4981. Franc Novak

4980. ivan labas

4979. Gregor Mohorko

4978. Anonimen/a

4977. Franci Bizjak

4976. Blaž Trošt

4975. Fredda Deželak

4974. Anonimen/a

4973. Anonimen/a

4972. dušan zalar

4971. Alojz Zidanšek

4970. Valentin Magajna

4969. Anonimen/a

4968. Anonimen/a

4967. Bojan Habič

4966. Anonimen/a

4965. Milan Demšar

4964. Anonimen/a

4963. Anita Virag

4962. David Košnik

4961. Suzana BRAČUN

4960. Sonja Štular

4959. Anonimen/a

4958. Miha Končan

4957. Anonimen/a

4956. Anonimen/a

4955. Miha Kristan

4954. Viktorija Wolf

4953. Dusan Marcec

4952. Anonimen/a

4951. tilen erjavec

4950. Anonimen/a

4949. Klemen Rebec

4948. Dejan Deko

4947. Anonimen/a

4946. mira cigale

4945. Anonimen/a

4944. Marko Hostnik

4943. Fani Smrekar

4942. jozefa korez

4941. Ivan Bukovec

4940. Boštjan Klement

4939. Igor Perko

4938. moki skero

4937. Toni Krapez

4936. Marijan Mučič

4935. Zorica Valcl

4934. Andrej Nahtigal

4933. Damijan Jellenko

4932. Thomas Bucher

4931. Gregor LEUTGEB

4930. Luka Hamp

4929. Stanko Kolenko

4928. Viktorija Meglič

4927. Matej Visenjak

4926. Robert Smodis

4925. dare križančič

4924. Anonimen/a

4923. Matej Stavanja

4922. Karlo Zgonc

4921. Anže Kepa

4920. dusan dusan

4919. david čuk

4918. Slavko Čeh

4917. Pavel Pirnat

4916. capperpedy renko

4915. Tomaž Demšar

4914. Irena Remškar

4913. Anonimen/a

4912. benvenut Franjko

4911. Anonimen/a

4910. Mojca Tomazic

4909. Josefa Ema Malovrh

4908. Jožica Lindič

4907. Jernej Kolman

4906. Anonimen/a

4905. Tadej Medvešček

4904. Anonimen/a

4903. Janez KOROŠEC

4902. Silvester Pozar

4901. Anonimen/a

4900. Alen Gale

4899. Janez Zaletel

4898. Anonimen/a

4897. Luka Nerad

4896. Anonimen/a

4895. Anonimen/a

4894. Ivan Laura

4893. Dušan Rot

4892. Ana Hrovat

4891. Anonimen/a

4890. Anonimen/a

4889. Uroš Knehtl

4888. Ciril Roškar

4887. Anonimen/a

4886. Ciril Zorn

4885. Stane Snoj

4884. Nataša Gorjanc

4883. Anonimen/a

4882. Peter Buršič

4881. Miran Gornik

4880. Aleš Rakovič

4879. Anonimen/a

4878. Anonimen/a

4877. Amalija Gorenc

4876. Bergita Berce

4875. Anonimen/a

4874. Jože Bevc

4873. MILENA PRGIN

4872. Janez Majhen

4871. FRANC GRADIŠNIK

4870. Anonimen/a

4869. tomaž flis

4868. joze zoher

4867. Enej Miklavčič

4866. peter jerala

4865. Tomaž Bukovec

4864. Anonimen/a

4863. Janez Krnc

4862. Štefan Furman

4861. rok grahek

4860. Adi Kirbiš Kirbiš

4859. Edi Hudernik

4858. Tone Ožbolt

4857. Aleš Medle

4856. Boris Lobnik

4855. Tilen Šenk

4854. Ivan Blatnik

4853. Ivo Baliban

4852. lep otec

4851. Anonimen/a

4850. Marija Žagar

4849. Obreza Ana

4848. Alenka Traven

4847. Anonimen/a

4846. Tine Sitar

4845. Miha Klinar

4844. Janez Zabukovec

4843. Anonimen/a

4842. Jana Stražišar

4841. Zlatko Mlakar

4840. ANDREJ Plešnar

4839. FRANC PIRNAT

4838. Anonimen/a

4837. Martin Jezeršek

4836. Anonimen/a

4835. miran hudournik

4834. Anonimen/a

4833. Irena Šepetavc

4832. Anonimen/a

4831. Lili Arh

4830. Tatjana Glišovič

4829. Anonimen/a

4828. Anonimen/a

4827. Robert Kristanc

4826. Anton Bauman

4825. Ivan Kanduč

4824. Bogo Veber

4823. dolinar peter

4822. Elena Zugelj

4821. Boštjan Košir

4820. David Zabret

4819. Mitja Žakelj

4818. Adrijana Stakič

4817. Anonimen/a

4816. anicatrilar Trilar

4815. Robert Colnar

4814. Anonimen/a

4813. Bojan Peklar

4812. Janko Petek-Jani

4811. Janez Logar

4810. Anonimen/a

4809. Anonimen/a

4808. Remi Kočica

4807. Maja Drolc

4806. Petra Rozman

4805. Radmila Pavlovič Blatnik

4804. Marko Slana

4803. Anonimen/a

4802. Anonimen/a

4801. Cora Kora

4800. Tomaž Jeršin

4799. Terezija Mesarko Sanić

4798. Miro Hrovat

4797. Marjan Kejžar

4796. Bernarda Šmon

4795. Janez Klanjšek

4794. Rado-jakob Strnad

4793. Silvo Šuštaršič

4792. Vinko Jeraj

4791. Anonimen/a

4790. IZTOK GABER

4789. Avgustin Mijatović

4788. Anonimen/a

4787. Lo Ti

4786. Anonimen/a

4785. Tomaž Krstič

4784. Anonimen/a

4783. vojko gologranc

4782. Anonimen/a

4781. Anonimen/a

4780. Aleksander Lakatoš

4779. Anonimen/a

4778. Andrej Zigante

4777. Bojana Voncina

4776. Anonimen/a

4775. Aleksander Flakus

4774. Darka Pernek Arnuš

4773. matjaz licer

4772. VITO JAUŠOVEC

4771. Karmen Laznik

4770. Matej Pečnik

4769. Jure mazej

4768. Borut Pivec

4767. Marko Torkar

4766. Ivan Gruden

4765. Anonimen/a

4764. Brodarsko Društvo Bistrica

4763. Anonimen/a

4762. tadej drmaz

4761. Bogomira Stranjak

4760. Renato Ivancic

4759. Mojca Pavlin

4758. franc likar

4757. karli ferk

4756. Janez Susa

4755. Boštjan Gantar

4754. Anonimen/a

4753. Anonimen/a

4752. Branko Fajt

4751. Dinči Milinković

4750. Anonimen/a

4749. Peter Vodopivec

4748. Jure Andrejka

4747. Marjan Mastnak

4746. Špela Ferjan

4745. Ivan Zoko

4744. Taša Cucek

4743. matjaz smole

4742. bojan jevnikar

4741. Anonimen/a

4740. Katarina sikošek

4739. Boštjan Lukančič

4738. Barbara Rahne

4737. Klemen Ferjanc

4736. Dušan Dundek

4735. Anonimen/a

4734. Marko Pediček

4733. Janez Miklič

4732. Milko MATI

4731. Drago Bitenc

4730. bine aljančič

4729. Peter Simcic

4728. ksenija kumar

4727. Anonimen/a

4726. Anonimen/a

4725. Martin Srebre

4724. Boštjan Ahčin

4723. Bojana Novak

4722. Kristjan Kaluder

4721. Anonimen/a

4720. Andrej Sekirnik

4719. Tina Gregorič

4718. Marjan Vidmar

4717. Irena Orač Kranjc

4716. Anonimen/a

4715. Iztok Mrgole

4714. Anonimen/a

4713. Sanja Lukič

4712. Matjaž saksida

4711. Snežana Hrvatin

4710. Renata Blaznik

4709. Goran Gjergjek

4708. Anonimen/a

4707. Mateja Udovič

4706. Danijel Sitar

4705. Anonimen/a

4704. Jedat Cizalb

4703. Jana Batista

4702. Monika Zmrzlak

4701. Darja Bogović

4700. Boštjan Gortnar

4699. MILAN JEVŠNIK

4698. Anonimen/a

4697. Aleš Kranjec

4696. Anonimen/a

4695. Franc Naglič

4694. Robert Jarc

4693. Anonimen/a

4692. mark žitnik

4691. Anonimen/a

4690. jan Hudin

4689. Marko Jevnikar

4688. marjan Ribič

4687. Franci Zorko

4686. Marjan Kocjančič

4685. Edo Koren

4684. Anonimen/a

4683. Dušan Marinko

4682. France Jemec

4681. Petra Polajžer

4680. Miro Petrevčič

4679. Bogdan Krek

4678. stanislav veber

4677. Robert Kuzma

4676. Brane Beravs

4675. Matej Meznaric

4674. Anonimen/a

4673. natalija fajdiga

4672. Milan Pop

4671. Bogdan Repolusk

4670. Anonimen/a

4669. bojan stangar

4668. Romana Lah

4667. Bogomir Batič

4666. Nuša Petrič

4665. Iris Lešnjak

4664. Barbara Prosen

4663. Andraž Dolinar

4662. Tomaž Verčko

4661. Franci Ambrožič

4660. Klemen Gorenak

4659. darko gajsek

4658. Milan Unterlehner

4657. Dule krneki

4656. iztok kovič

4655. Anonimen/a

4654. Ivan TAVČAR

4653. Milos Avsec

4652. Jože Arko

4651. Margareta Marčič

4650. darkocrnkovic84 Danny

4649. Anonimen/a

4648. Anonimen/a

4647. Darinka Lavtar

4646. Žan Cenc

4645. Andrej Flis

4644. Sergij Vermiglio

4643. Dušan Hvalica

4642. Matija Perovsek

4641. Borut Možina

4640. Swan Krgora

4639. Janez henigman

4638. Miro Ogrizek

4637. Sebastian Rudolf

4636. Alenka Šalej

4635. Branko Kacjan

4634. Anonimen/a

4633. Tomaž Leskovšek

4632. Anonimen/a

4631. Marko Gantar

4630. Danica Povše

4629. Nada Mihalič

4628. Marjan Pekošak

4627. Kristina Ban

4626. Suzana Skledar

4625. Anonimen/a

4624. nevenka gogala

4623. Robert Horvat

4622. Kristina Koprivnik

4621. Andrej Benedik

4620. Osman Begulič

4619. Andrej Vuga

4618. Anonimen/a

4617. Sašo Lap

4616. Dani Danez

4615. Janez Krapše

4614. Robert Kunc

4613. Olga Mušič

4612. Toni Grden

4611. marko berlot

4610. Uroš Gabrijelčič

4609. Zdenka Sotlar

4608. Lovro Stanovnik

4607. Anonimen/a

4606. spela tajnic

4605. ivan pisek

4604. Branko šajher

4603. Nataša Vavtar

4602. Anonimen/a

4601. Zvone Gabrijan

4600. Katarina Grmek

4599. Franci Vuk

4598. Joža Roblek

4597. Samantha Mikac

4596. Luka Hribernik

4595. blaz Bilban

4594. Anonimen/a

4593. Anonimen/a

4592. Andraz Repar

4591. Marko Grmek

4590. Lojze Poljsak

4589. JURIJ KRAPEŽ

4588. Štefan Pavlič

4587. Robert Ivačič

4586. Andrej Uranic

4585. Anonimen/a

4584. Spela Kanlic

4583. bojan pecnik

4582. denis basbasa

4581. Marija Radešček

4580. Luka Kosir

4579. Monika Šmid

4578. Ivan Korelc

4577. Anonimen/a

4576. Tomas Lopatni

4575. Ivan SCHULLER

4574. Lidija Pangerl

4573. Jožica Videršnik

4572. Stanko Žerjal

4571. Nada Jager

4570. Matej Purgaj

4569. Anonimen/a

4568. joze vranicar

4567. Karmen Munda

4566. klavdija Pavletić

4565. Dominik Horvat

4564. Denis Zemljak

4563. Anonimen/a

4562. VIKTORIJA URANKER

4561. Igor Plahuta

4560. aleksander jaksa

4559. Vlado Krebs

4558. Ana Kos

4557. Matjaz Rupnik

4556. Jani Derstvenšek

4555. Anonimen/a

4554. Matej Vrbnjak

4553. Anonimen/a

4552. borut grosicar

4551. Simon Gregorc

4550. Majda Bratina

4549. Milan Selšek

4548. Miha Kralj

4547. Anton Grošelj

4546. JURE PUNGERSEK

4545. Marjan Zerjav

4544. Blaž Vogrinčič

4543. Jožica Fideršek

4542. franc mast

4541. Anonimen/a

4540. Žan Kurinčič

4539. Martin Povh

4538. Anonimen/a

4537. Ivan Rebernik

4536. Susanne pahor

4535. Franci Novak

4534. Anonimen/a

4533. silvo Janev

4532. Mateja Vidic

4531. Stefan Smon

4530. Dragica Ivič

4529. Jožef Pelcl

4528. Matevž Zupanc

4527. Benjamin Bertoncelj

4526. Anonimen/a

4525. Anonimen/a

4524. Edvard Jeram

4523. Miran Kušar

4522. Roman Dolenc

4521. Iztok Grčar

4520. Branko Janez Mikelj

4519. Evgenija Koritnik

4518. Uroš Kolar

4517. Neno Cekič

4516. Branislav Meden

4515. Tomaž Kopač

4514. Metka Šalika

4513. Anja Maver

4512. Mateja Bregar

4511. Martin Česnik

4510. Tomaz Dvorsek

4509. Marijan Turjan

4508. Jože Kržič

4507. Marko Persolja

4506. Antonija Ulcej

4505. Ferdo Ferdinand

4504. majda metličar

4503. jože kramar

4502. Anonimen/a

4501. Zvonko Karničar

4500. PETER PLEVNIK

4499. Štefan Rustan

4498. Miran Sulejmani

4497. Marija Verhnjak

4496. Robert Turk

4495. Jazd Faganel

4494. Marijan Božič

4493. LJUBICA PRINČIČ

4492. Anonimen/a

4491. Borut Kriznik

4490. Darja Udir

4489. Damijan Kocbek

4488. silvester prinčič

4487. Anonimen/a

4486. Anonimen/a

4485. Anonimen/a

4484. Izi Kov

4483. Iztok Jelen

4482. Anonimen/a

4481. Slava Cijan

4480. Tomaž Lavrič

4479. Danica Karlovčec

4478. Anonimen/a

4477. Branko Mihelič

4476. Ivan Albreht

4475. Anonimen/a

4474. Rok Hrastar

4473. Marta Kaube

4472. Anonimen/a

4471. Jožica Repnik

4470. Anonimen/a

4469. Franc Kač

4468. Katja Gornjec

4467. Gašper Stanič

4466. JOLANDA GREGORIČ

4465. Anonimen/a

4464. Uroš Babočajić

4463. Marija Arnuš

4462. Alen Roškar

4461. Simon Potnik

4460. Marija Topčič

4459. Mitja Štok

4458. Denis Čizmašija

4457. boris ceglar

4456. Anonimen/a

4455. triller karel

4454. Martina Cus

4453. Anonimen/a

4452. Boštjan Kangler

4451. Anonimen/a

4450. Miloš Košir

4449. Drago Vogrinčič

4448. Klara Sever

4447. franc ovsec

4446. Jure Kosmač

4445. Mihael Slapšak

4444. Anonimen/a

4443. Alojz Fužir

4442. janez toplak

4441. Marko Draksler

4440. Anonimen/a

4439. Marjan Japelj

4438. Tone Prevc

4437. Olga Novak

4436. Hakija Besic

4435. Anonimen/a

4434. peter mausar

4433. Matej Č

4432. Štefanija Kovač

4431. Branko Gašparič

4430. Mojca Giacomelli

4429. Anonimen/a

4428. Ana Dremelj

4427. Rudi Regancin

4426. dragica lebreht

4425. Anonimen/a

4424. Robert Špegel

4423. Klara Lakose

4422. Sabina Smajlović

4421. Gasper Markic

4420. Heli Jeraj

4419. Stanko Vilicnjak

4418. papic mojca

4417. slavko majcen56

4416. Nives Husu

4415. Anonimen/a

4414. Brane Mihelčič

4413. Anonimen/a

4412. Miha Hajnže

4411. Anonimen/a

4410. Sergej Jefim

4409. Simon Potocnik

4408. Anonimen/a

4407. Gregor Dejanović

4406. Anonimen/a

4405. Vera Skrjanec

4404. matija kramar

4403. Franc Filipcic

4402. Marija Gaber

4401. Roman Vdović

4400. Anonimen/a

4399. Nika Bozic

4398. Anonimen/a

4397. marjan kovac2

4396. Dušan Kisič

4395. Matej Morel

4394. Ljubljana Slovenija

4393. Anonimen/a

4392. Luka Cesar

4391. Marko Kovač

4390. Boštjan Grom

4389. Anonimen/a

4388. Klemen Gartner

4387. DARE Klobučar

4386. Dragan Obid

4385. Zlatka Neuhold

4384. Denis Žižek

4383. Jakob Rupert

4382. Anonimen/a

4381. Primož Gregorič

4380. Miha Oberstar

4379. Damijan Videc

4378. Klavdij Požar

4377. zvonko molez6

4376. Tadej Mohorko

4375. Uroš Železnik

4374. Anonimen/a

4373. Boris Grzej

4372. Izidor D. Schenk

4371. Anonimen/a

4370. Tomaz Trampus

4369. Anonimen/a

4368. helena stok

4367. Anonimen/a

4366. Petra Mik

4365. Anonimen/a

4364. Dusan Trampuz

4363. Ivan Pavelšek

4362. Ana Glavač

4361. Matej Auguštin

4360. PETER HREŠČAK

4359. milko krizman

4358. Silvo Blažič

4357. slavko frece

4356. Peter Grasselli

4355. Franc Šivec

4354. Ivo Pocrnic

4353. Anonimen/a

4352. Barbara Šnuderl

4351. Mitja Matelič

4350. gardist Demšar

4349. Metod Emeršič

4348. neda kranjc.

4347. Anja Podkrižnik

4346. Dejan Motaln

4345. Jure Magajne

4344. Marjan J. Veteran

4343. Mitja Vodopivec

4342. Rudi Andoljšek

4341. Mateja Gerjevic

4340. Anonimen/a

4339. Anonimen/a

4338. zmago zor

4337. Anton Cergolj

4336. Matjaz Jerovsek

4335. Miran Ritonja

4334. Borut Satler

4333. Anonimen/a

4332. Olga Greshnyaeva

4331. ivo drenovec

4330. Samo Glavan Glavan

4329. jurij leskovar

4328. Robert Ambrož

4327. Gregor Ahac

4326. Vesna Dolšak

4325. nadka Pečečnik

4324. Anonimen/a

4323. Izidor Jesenko

4322. Nina Bozjak

4321. Florijan Najrajter

4320. Danijel Lakoše

4319. peterzin04 Zinauer

4318. ivona prosen

4317. Aleš Orel

4316. Sebastian Stefanović

4315. Matevž Čuden

4314. Dejan Horvat

4313. Katja Peklar

4312. Anonimen/a

4311. Sonja Razbornik

4310. Simon Mesarič

4309. Lojze Gorjanc

4308. Bine Matoh

4307. Marija Jerončič

4306. Anže Vilfan

4305. Anonimen/a

4304. Martina Lubšina Bajrić

4303. Joža Grkman

4302. Tomo Lozinšek

4301. Anonimen/a

4300. Katja Zbašnik

4299. janez per821

4298. Branimir Golob

4297. Franc Mihelin

4296. Anonimen/a

4295. daeko vernik

4294. Anonimen/a

4293. tomislava duvnjak

4292. Franc Brili

4291. silvester nagode

4290. Marko Se

4289. Marko Bitenc

4288. Majda Zimšek

4287. Gavro Pavlović

4286. Anonimen/a

4285. Anonimen/a

4284. Sandi Voje

4283. Anonimen/a

4282. Anonimen/a

4281. Erika Jarc

4280. Anonimen/a

4279. Uroš Prebil

4278. Jasna Teminović

4277. Anonimen/a

4276. Matej Hv

4275. Anonimen/a

4274. boris smid

4273. Lojz Ziher

4272. Jure Juvan

4271. Anonimen/a

4270. Anonimen/a

4269. martin pisk

4268. Sunčica Markovič

4267. Vladi Šuen

4266. Andrej Novak

4265. Marko Boben

4264. Romana Pasarič

4263. Marija Bergant

4262. Zdravko Perger

4261. Anonimen/a

4260. Helena Reščič Granda

4259. janko hausmeister

4258. Azra BAJRIĆ

4257. Roman Hasemali

4256. Gregor Ahacic

4255. Anonimen/a

4254. Polona Polegeg

4253. Marija Pavlič

4252. Blaž Godnjavec

4251. Alojzij Koderman

4250. igor petelinkar

4249. Anonimen/a

4248. Tadeja Ivančič

4247. Davorin cvikl

4246. Anonimen/a

4245. Vinko Kastelic

4244. Matej Biškup

4243. Mitja Vrečar

4242. Irena Kužnik

4241. Miran Barbo

4240. Tomaž Jelenc

4239. Franci Hrvatin

4238. Anonimen/a

4237. Anonimen/a

4236. Vera Korencan

4235. Dragica Vrabec

4234. Mija Bavdek

4233. Anonimen/a

4232. Ana Tokuhisa

4231. Zofija Jan

4230. Anonimen/a

4229. Suzana Sterniša

4228. Likar Jože

4227. Anonimen/a

4226. Anonimen/a

4225. Anonimen/a

4224. Anton Feuš

4223. Zvonka Valentinčič

4222. Anonimen/a

4221. simon sirotič

4220. Mitja Kalan

4219. Janez Loštrek

4218. Anonimen/a

4217. Anonimen/a

4216. Ernest Kozlovič

4215. Leopold Rus

4214. Marko Petrič

4213. Sandi BREZNIK

4212. Mojca Šodolović

4211. Lea Perić

4210. Albert Nemec

4209. Anonimen/a

4208. Tone Gosnjak

4207. Zorjan Redkar

4206. Anonimen/a

4205. Mihael Hojnik

4204. Rok Juhart

4203. Anonimen/a

4202. Tina Kastelic

4201. Silva Rizman Zajc

4200. Roman Šmid Šmid

4199. Zvone Petje

4198. Henrik Homšak

4197. Robert Leban

4196. Janez Lešnjak

4195. Lucija Krizan

4194. Anonimen/a

4193. Uros Kac

4192. Vid Pogačnik

4191. Zdravko Jelšek

4190. Anonimen/a

4189. Anonimen/a

4188. Anonimen/a

4187. Tanja Markioli

4186. Jaka Hrovat

4185. Marjan Černe

4184. Dejan Muhič

4183. Anonimen/a

4182. Ignac Novak

4181. Janez Dobersek Doberšek

4180. Marjana Novic

4179. Anonimen/a

4178. Marjan Baselj

4177. Robert Feri

4176. Anonimen/a

4175. Niko Krajnc

4174. mitja borse

4173. Jožef Medved

4172. lea kenda

4171. Jadran Frank

4170. Martin Ražman

4169. Joze Vozelj

4168. Boris Manzoni

4167. Peter Rus

4166. Nina Sajovic

4165. Danijel Grilc

4164. boris sadar

4163. Damjan Solman

4162. Anonimen/a

4161. Marija Stare

4160. Rok Kleindienst

4159. Vili Korosec

4158. Metka Perko

4157. Lado Burja

4156. Amalija Trauner

4155. Bostjan Kralj

4154. Janez Zabret

4153. Majda Nanut

4152. Radislav Črne

4151. simona kosnik

4150. Bostjan Bizjak

4149. Janja LEVSTEK

4148. Anton Bebar

4147. Janez Furlan

4146. Andrej Černe

4145. Anonimen/a

4144. Tatjana Bučan

4143. Anonimen/a

4142. franci končan

4141. Miklavž Grmek

4140. Uroš Gorjup

4139. Vladimir Prokic

4138. gazi Maksuti

4137. Fani Križaj

4136. Ziga Martincic

4135. Silvo Tkalec

4134. jože horvat

4133. Anonimen/a

4132. Roman dolanc

4131. Anonimen/a

4130. Marjan Mušič

4129. Branko Đurinek

4128. Primoz Kvaternik

4127. Uroš Delakorda

4126. Franko Nemac

4125. Anonimen/a

4124. Anonimen/a

4123. Sandi Svensek

4122. Primož Troppan

4121. Savo Popić

4120. Jože Švegl

4119. Marija Berložnik

4118. Daniel Kuđeljić

4117. Franc Mulh

4116. Anonimen/a

4115. ROBERT LESKOVŠEK

4114. Peter Ipavec

4113. olga zore

4112. martin Sintič

4111. Ivan Vadnjal

4110. Anonimen/a

4109. Marko Turk

4108. Anonimen/a

4107. Dušan Gabrijel

4106. Anonimen/a

4105. Stanislav Pirnat

4104. Anonimen/a

4103. Anonimen/a

4102. Vladimir Hanc

4101. vlado luznik

4100. FRANC MORAVEC

4099. Mavricio Sternad

4098. Alenka Schweiger

4097. Slavko Žust

4096. Branko Gerold

4095. Tomaž Pernat

4094. Jaka Sauer

4093. Saša MADARASI

4092. Jasmina Stanovnik

4091. Blažica Karničar Križnar

4090. Valentin Zajc

4089. Bojan Lazar

4088. Boris Petek

4087. Anonimen/a

4086. Janja Meglič

4085. aleksander zidansek

4084. Nina Vuk

4083. Anonimen/a

4082. Anonimen/a

4081. Janez Šetinc

4080. Dejan Tomašev

4079. Anonimen/a

4078. Alenka Zakrajšek

4077. Anonimen/a

4076. Anonimen/a

4075. Mišo Kovačec

4074. Lili Seničar

4073. Nejc Cesar

4072. Simona Sakač

4071. Vika Jelen

4070. Vesna Miklavcic

4069. Simon Krebs

4068. Miha Groznik Groznik

4067. Mateja Turnsek

4066. Anonimen/a

4065. alen pibercnik

4064. Kunc FILIP

4063. Julijan julijan.taljat

4062. Majk Lapuh

4061. Vilma Sem

4060. duska lajh

4059. Azemina Nanic

4058. Franc Karničar

4057. Stane Turšič

4056. Zoran Mojškerc

4055. Anja Miklavčič

4054. Jože Kastelic

4053. Jože Koporec

4052. Romana Jančar

4051. Anonimen/a

4050. Anonimen/a

4049. stanislav slapnik

4048. Anonimen/a

4047. Ervin Štorek

4046. Luka Treven

4045. Anonimen/a

4044. Matej Vedlin

4043. Anonimen/a

4042. Anonimen/a

4041. igor racic

4040. Anonimen/a

4039. Iluš Vogrinec Hribar

4038. Franc Panigaz

4037. Matjaž Mulej

4036. Jasmina Antonić Babnik

4035. Marjeta Vrankovič

4034. miran kocjan

4033. Hubert Pšeničnik

4032. Nives Rauh

4031. Dejan Nabernik

4030. susnik bostjan

4029. gorazd rant

4028. Vili Roženičnik

4027. Borut Kastelic

4026. Emina Hasanović

4025. Gregor Samardzic

4024. Anonimen/a

4023. Ivan Erčulj

4022. Tina Marn

4021. Slavko Tomažič

4020. Drago Kukanja

4019. Anonimen/a

4018. Aleksander Beccari

4017. Janez Slavec

4016. jože krajnc

4015. Milan Kovačec

4014. Marta Leskovar

4013. Dušan Bojc

4012. Alojz Železnik

4011. Vladimir Mahnič Mahnič

4010. Jakob Čampa

4009. Jozef Papler

4008. Anonimen/a

4007. drago vezensek

4006. Anonimen/a

4005. Diana Milavec

4004. Anonimen/a

4003. Anonimen/a

4002. Brane Novak

4001. Janusa Mencin Tanko

4000. Anonimen/a

3999. Bojan Košnik

3998. Vanja Dragan

3997. Anonimen/a

3996. joze markic

3995. Anonimen/a

3994. Anonimen/a

3993. Herman Hren

3992. Anonimen/a

3991. stanka šorc

3990. Niko Bracic

3989. Marija Šarič

3988. Robert Mavrič

3987. Franc Rotar

3986. Simon Črnivec

3985. Jakob Horvat

3984. Klavdij Mervič

3983. Drago Mikulin

3982. Anonimen/a

3981. matej Juvan

3980. Vojteh Gungl

3979. Valburga Lovec

3978. Sonia Adler

3977. Julij Skubic

3976. Vanda Forstner

3975. Gregor Jakob

3974. Miran Ambrož

3973. Dejan Črnigoj

3972. karksenja Humar

3971. Damijan Škvarč

3970. Fabijan Cifrek

3969. Darko Kurincic

3968. Anonimen/a

3967. GottTag QuelleAmeise

3966. Damjan Žagar

3965. Danilo Ekar

3964. Anonimen/a

3963. goran ivančev

3962. peter pisnik

3961. Anonimen/a

3960. Ana S. Hmaied

3959. Robi Psenicnik

3958. NOT SEE

3957. Klemen Zajec

3956. Anonimen/a

3955. Anonimen/a

3954. Franc Pozvek

3953. Anonimen/a

3952. miro horvat

3951. Igor Smrdelj

3950. Irena Bizjak

3949. Tone Vtic

3948. Anonimen/a

3947. Sim Vrba

3946. Aleksander Klement

3945. Jurij Skok

3944. Marina Grušovnik

3943. Mirko Zinauer

3942. Jožica Bone

3941. Vladimir Gunjač

3940. Igor Pust

3939. Jožef Košica

3938. Uros Dragar

3937. Boštjan Ivšek

3936. Anonimen/a

3935. Anonimen/a

3934. Maks Jemec

3933. Anonimen/a

3932. Anita Kralj

3931. Tatjana Bajželj Oset

3930. Miroslav Tul

3929. Lidija RovanPogačar

3928. Breda Simoncic

3927. Silvester Alič

3926. Anonimen/a

3925. Anonimen/a

3924. Boštjan Zupančič

3923. Romana Husič

3922. Lara Jecnik

3921. Drago Šolaja

3920. Jardine's Parrots

3919. Nataša Rotar

3918. Janez Ašič

3917. Tadeja B

3916. Milena Možina

3915. Miha Slemenšek

3914. Roman Lukan

3913. Tejč Osredkar

3912. David Gole

3911. Primoz Roser

3910. Valjavec Mateja

3909. Alpha Bravo

3908. Zdenko Decman

3907. Ana Bohnec

3906. Anonimen/a

3905. Bruno Kirn

3904. Klemen Kos

3903. Tomaž Verdenik

3902. Gregor Jerič

3901. Martina Bizjak

3900. Goran Stojnić

3899. Miran Vidmar

3898. Adana Nanda

3897. bostjan Korošec

3896. Joze Mikec

3895. Justina Doljak

3894. Barbara Lesar

3893. danijela fabbro

3892. Jože Klakočer

3891. Marjeta Z. Hohnjec

3890. Miran Pisar

3889. Samo Jeranče

3888. Matija Znidarsic

3887. Bernard Šrajner

3886. Jože Županic

3885. Marko Jeglič

3884. danijela Dokic

3883. Marjan Šarec

3882. Anonimen/a

3881. Miša Cigoj

3880. nik maierle

3879. Anonimen/a

3878. Zlatko Roj

3877. Janez Gricnik

3876. Anonimen/a

3875. Iztok Zakovšek

3874. Jani Stadler

3873. Andrej Klemen

3872. Franc Povše

3871. Ivan Ramsak

3870. Nusa Hrastelj

3869. gasper mesec2

3868. Anonimen/a

3867. Anonimen/a

3866. Erik-Helena Trogrlic

3865. Štefan Marinko

3864. mateja mateja

3863. Matjaž Lužar

3862. Anonimen/a

3861. Martin Krajnc

3860. Rajko Hojs

3859. Matic Jereb

3858. Boris Dobnik

3857. Darinka Vrabič

3856. Vesna Žižek

3855. Franci Bajda

3854. Franci Kavčič

3853. Anonimen/a

3852. Haris Ljutic

3851. Vinko Ogorevc

3850. toni pojbic

3849. Mojca Pungerčar

3848. Anonimen/a

3847. Marko Krhlikar Krhlikar

3846. Anonimen/a

3845. Nejc V.

3844. Anonimen/a

3843. Peter Gala

3842. Anonimen/a

3841. marjan sarlah

3840. Andrej Flajnik

3839. Anonimen/a

3838. Zdenka Hegler

3837. Tatjana Petrič

3836. Aleš Mrgole

3835. franc gyorek

3834. Stani Koselj

3833. Franjo Kumer

3832. Stojan Povh

3831. Natalija Stegne

3830. Anonimen/a

3829. Anonimen/a

3828. Anonimen/a

3827. Anonimen/a

3826. Roman Žnidar

3825. Marjan Srebre

3824. Niko Zeme

3823. Matej Hočevar

3822. Saso Krainer

3821. Dušan Naglič

3820. Majda Bohinc

3819. Ada Karlič

3818. Stanko Baznik

3817. Alojz Kos

3816. Anonimen/a

3815. Ludvik Zorko

3814. Mojca Mušič

3813. Miro Ferenčak

3812. Tomaž Peternel

3811. Anonimen/a

3810. jasna lesar

3809. Zdravko Zorič

3808. Grega Žagar

3807. Zora Mavri

3806. Tino Mamić

3805. Dorch semenich

3804. Gregor Valjavec

3803. Zvone Lampret

3802. Anonimen/a

3801. Anonimen/a

3800. Anonimen/a

3799. Anonimen/a

3798. Anonimen/a

3797. Vinko Kos

3796. Darja Zorman

3795. Matej Laznik

3794. Andrej Pavlin

3793. Anonimen/a

3792. Anonimen/a

3791. Jožica Perko

3790. Joze Stanko

3789. Žiga Rangus

3788. Danilo Papič

3787. Nika Konc

3786. Milan Rižnar

3785. Bogdan Vidmar

3784. Marijan Merljak

3783. Elena Taloverja

3782. Kranska Unija igor gaberc

3781. Bojan Orgl

3780. Frenk Zorko

3779. Boris Grilc

3778. Klara Kocjančič

3777. Anonimen/a

3776. Hrvoje Zagorac

3775. Gorazd Jordan

3774. Barbara Sršen

3773. Alenka Andlovic

3772. Dejan Čopić

3771. Dušan Šauperl

3770. Romana Bider

3769. tapetnik Sp

3768. Anonimen/a

3767. Andrej Oder

3766. aljoša Grabnar

3765. Martin Macek

3764. franc Kokalj

3763. Anonimen/a

3762. Rado Likovič

3761. Beat Frumen

3760. Boštjan Udir

3759. Jože Svenšek

3758. Zoran Ramsak

3757. Janez Dimnik

3756. karlos kristan

3755. Radoslav Sumrak

3754. Rok Perc

3753. Simon Oman

3752. Anonimen/a

3751. Darko Lampreht

3750. Uroš Bombač

3749. Tadej Habjan

3748. Lajnar_EU Tepina

3747. Antonija Novak

3746. Dusan Kusar

3745. Anonimen/a

3744. Ciril Johannes Valant

3743. Anonimen/a

3742. Jan Zajc

3741. Matjaž Črnivec

3740. Bojan Vezenšek

3739. Igor Okorn

3738. Janko Završnik

3737. Borut Mlakar

3736. Anonimen/a

3735. Sonja Bric

3734. Boris Ipavec

3733. Nataša Krempuš

3732. David Dolinar

3731. Renato Fänrich

3730. Anonimen/a

3729. nevenka sagadin

3728. Alenka Guček

3727. Sebastijan Koren

3726. marko bogataj

3725. Milan Golob

3724. Gregor Bratuša

3723. Marko Podlogar

3722. Tatjana Zupančič

3721. Matjaž Šporar

3720. Anonimen/a

3719. Anonimen/a

3718. Anonimen/a

3717. Branko Kvar

3716. Bojan Hud

3715. Ferdo Piš

3714. Žana Tajm

3713. Peter Krajnc

3712. Zvonimir Bratun

3711. Beno Dragar

3710. Pero Zovko

3709. Urban Brnot

3708. Jure Cof

3707. Miha Kapelj

3706. Anonimen/a

3705. stanislav novak

3704. Miha goričanec

3703. Kristjan Anej Kramar

3702. frane kemperle

3701. franc urh

3700. gregor slabe

3699. Franc in Marija Podobnik

3698. primož remškar

3697. Stefi Divjak

3696. Anonimen/a

3695. Maruša Marn Avsec

3694. Viktorija Pantar

3693. Jaka Bernard Bernard

3692. Luka Preložnik Šegel

3691. Tomaž Gostič

3690. Mladen Ćalić

3689. Andrej Licen

3688. Anonimen/a

3687. Meta Potočnik

3686. Srečko Štorman

3685. bojan koglot

3684. Gregor Hudobivnik

3683. Anonimen/a

3682. Majda Flerin

3681. Anonimen/a

3680. Toni Cvelbar

3679. Anonimen/a

3678. Samo Gabrijelcic Gabrijelcic

3677. srečko Jagodič

3676. Vanja Vrlinič

3675. Dejan Plecko

3674. Peter Bergant

3673. Anonimen/a

3672. Anonimen/a

3671. Vesna Krusec

3670. Anonimen/a

3669. Marjan Bebar

3668. Drago Gosek

3667. domen korosec

3666. Anonimen/a

3665. Maksimiljan Breznik

3664. Marija Prušnik

3663. Mojca Janšek

3662. Rok Prešern

3661. albin trobec

3660. Anita Popit Lapanje

3659. Miran Bukšek

3658. pritrznik maks

3657. Franci Rupnik

3656. Janko Kapl

3655. andrej valentinčič

3654. Katarina Lešnjak

3653. Anonimen/a

3652. David Koren

3651. Danijel Škufca

3650. Pero Perči

3649. Anonimen/a

3648. Simon Jeraj

3647. Anonimen/a

3646. Brane Matkovič

3645. Silva Prosenjak

3644. Anonimen/a

3643. Rado Koban

3642. Zak Tak

3641. Milan Ščupec

3640. marjana pevec

3639. ANDRA BRENCE

3638. dejan sprincnik

3637. Erika Ipavec

3636. Simeon Januzovic

3635. Spomenka Dević

3634. Anja Majerič

3633. Ana Gregl

3632. Joža Gregorc

3631. Anonimen/a

3630. Anonimen/a

3629. Iztok Gruntar

3628. Anonimen/a

3627. Neva Tomažič

3626. Marjana Mandl

3625. Dejan Šemrov

3624. Beno Pehani

3623. natalija Mezeg

3622. boris kaplja

3621. Anonimen/a

3620. Stanko MLAKAR

3619. Sonja Leskovec

3618. Maja Koščak

3617. Andrej Jager

3616. Valdij Peric

3615. V Č

3614. Rihard Gerbec

3613. joze pusnik

3612. Anonimen/a

3611. Anonimen/a

3610. Darja Požun

3609. TOMAZ JANEZ

3608. Andrej Rudaš

3607. Mika .

3606. franc šolar

3605. Anonimen/a

3604. Renata Strnad

3603. Jože Vranc

3602. Roman Ratej

3601. Anonimen/a

3600. Roman Kozmus

3599. Mira Jesih

3598. Jože Škafar

3597. Anonimen/a

3596. Melita Fras Muršič

3595. Tanja Gamser

3594. Miha Mihelič

3593. Mirko Naglič

3592. Žan Holzknecht

3591. Peter Brkan

3590. Uroš Henigman

3589. Slavko Sajko

3588. Dušan Kotar

3587. Danilo Delakorda

3586. vanda Šušteršič

3585. MaTJAŽ Zupančič

3584. Sonja Hrvatin

3583. florjan stevanic

3582. Silvo Horvat

3581. Katarina Podnar

3580. Bernarda Kladnik

3579. Anonimen/a

3578. Ljuba Konec

3577. ZORISLAVA CIMPERMAN

3576. Sabrina Pahor

3575. Flisar Robi

3574. Roman kričaj

3573. Bine Bine

3572. IZIDOR SLAPŠAK

3571. MARTIN OJSTERŠEK

3570. Andreja Petrena

3569. Anonimen/a

3568. Slavko Puc

3567. Mavricij Košir

3566. Nejc Kok

3565. Renato Jakoš

3564. Jan Lap

3563. Anonimen/a

3562. Iztok Kolenc

3561. Simon Rajar

3560. Jernej Korbar

3559. Franci Kavčič

3558. Mavricija Ferjančič

3557. Tomaž Rajk

3556. Marko Puc

3555. franc kramar

3554. roman romih

3553. Anonimen/a

3552. Rok Štefančič

3551. Cirila Jesenko

3550. Andreja Iskra

3549. Majda Penko

3548. ferdinand šerbelj

3547. Anonimen/a

3546. Marija Črnič

3545. Franc Lapajne

3544. Stanko Novak

3543. Vinko Brulc

3542. Vilibald Dernikovič

3541. Anonimen/a

3540. Natasa Hrovat

3539. Rastislav Avsenik

3538. Mirko Kramberger

3537. Anonimen/a

3536. Ivanka Zajec

3535. Anonimen/a

3534. Marija Pavše

3533. Anonimen/a

3532. Andrej Ravnik

3531. Robert Perko

3530. Anonimen/a

3529. Barbara Ban

3528. Nina Planinsek

3527. Peter Rojko

3526. Radmila Benulič

3525. Barbara Rogel

3524. Žiga Selčan

3523. Tadej Krušič

3522. Mitja Bauer

3521. anka kogelnik

3520. Vladko Meglič

3519. andrej anderle

3518. Beli Jure

3517. Anonimen/a

3516. Klavdija Strancar

3515. Jani Ivan Mahor

3514. Anonimen/a

3513. Anton Marinko

3512. Anonimen/a

3511. Matevž Okršlar

3510. Jože Leskovec

3509. Boro Jovanov

3508. tomaž lešnik

3507. Aleksandra Topole

3506. Anonimen/a

3505. Mojca Gregorec

3504. Anonimen/a

3503. Gregor Pintar

3502. Lojze Tarfila

3501. Darko Mahkovec

3500. Maja Smodiš Škerl

3499. Anonimen/a

3498. Jože Jankovec

3497. Lidija Ulbin

3496. Mirjan Matić

3495. Dušan Ramšak

3494. Dejan Lasica

3493. Nada Oberstar

3492. Darinka Lakner Bevc

3491. pipi popi

3490. zoran knapic

3489. Peter Zidar

3488. Ines Ojkič

3487. Anonimen/a

3486. Anonimen/a

3485. Anonimen/a

3484. hari kremžar

3483. Stojan Witwicky

3482. Brane Kozamernik

3481. Pavel Marjanovič

3480. Kristian Hojnik

3479. Mitja Grmovšek

3478. Andrej Grahek

3477. Eva Škulj

3476. Alojz Smolej

3475. Aleksandra Horvat

3474. Anonimen/a

3473. pitbullmastif antikominajzer14

3472. Martina Jerina

3471. Beno Srebre

3470. Franc Došler

3469. Gorazd Meden

3468. Anonimen/a

3467. Jadwiga Wozniacka Pirc

3466. Ivan Kos

3465. Jože Pogačar

3464. Franc Dovč

3463. Andrej Golcnik

3462. Robert Strel

3461. Anonimen/a

3460. Marjan Mercina

3459. klavdija trobec

3458. Marija Korošec

3457. Anonimen/a

3456. Marino Zankolič

3455. Velimir Mišanović

3454. Tanja Golob

3453. Hernbaj Mary

3452. Maria Chiara Hostnik

3451. Anonimen/a

3450. Anonimen/a

3449. Melita Artnak

3448. Marinko Markulić

3447. Zvonko Hribernik

3446. gregor pergar

3445. Herbert Štrbenc

3444. Andrej Pecek

3443. Marina Modic

3442. Breda Šmid

3441. janko hrastnik

3440. Franc Majcen

3439. Anonimen/a

3438. Domen Močnik

3437. vesna Pavselj

3436. Leon casar0311

3435. Fehim Ličina

3434. Sonja Gašperšič

3433. Toni Kores

3432. Sašo Košir

3431. Melita hrenko

3430. Darko Mikulić

3429. Tatjana Cajhen

3428. Anonimen/a

3427. Jožef Strah

3426. maja kmetič

3425. Anonimen/a

3424. Karmen Cah Stepan

3423. nenad bonifer

3422. Anonimen/a

3421. Boris Hiti

3420. Franc Zagorc

3419. Josip Lovrinović

3418. Klavdij Mervič

3417. MONIKA KARTIN

3416. osredkar irena

3415. Zvone Horvat

3414. Anonimen/a

3413. Anonimen/a

3412. Janko Novak

3411. Franc Knaus

3410. Lojzka Baranašič

3409. Dušan Winkler

3408. Jasmina Dedic

3407. Anonimen/a

3406. Brigita Štefl

3405. metka Škerbec antonič

3404. Anonimen/a

3403. Anonimen/a

3402. Irena Vah

3401. franc kralj

3400. Janja Samide

3399. Bogdan Živec

3398. Anonimen/a

3397. Bojan Božič

3396. Silvo Štih

3395. Jožef Nerad

3394. Anonimen/a

3393. Anonimen/a

3392. Andraž Potočnik

3391. Matic Žgajnar

3390. Anonimen/a

3389. vinko Mavko

3388. Damjana Kovačič

3387. Martin Gorenc

3386. Armin Gorjup

3385. suzana platajs

3384. Ivanka Šlibar

3383. Luka Kovacic

3382. Robert ŽIČKAR

3381. zemira sahinovic

3380. Martina Hribernik

3379. Miran OMERZO

3378. Jožica Lazar

3377. Anonimen/a

3376. Drago Bauer

3375. Ivica Stopinšek

3374. Branko Babič

3373. Vaneja Velenik

3372. Domyniq Koritnik

3371. Judita Zaveršnik

3370. Milan Savanovič

3369. Anel Kajtazović

3368. Natalija Gorišek

3367. Anonimen/a

3366. Vanda Cuder

3365. Boštjan Kovač

3364. Anton Šuštar

3363. Pavel Kodrič

3362. Gregor Rupnik

3361. Nuška Matjašič

3360. Danijela Slekovec

3359. Jakob Opravš

3358. Nataša Okorn

3357. Martin Gregorčič

3356. Anonimen/a

3355. Anonimen/a

3354. jernej muzerlin

3353. Ivan Leskovar

3352. Hecpatak Trefalt

3351. David Peterka

3350. Renata Svete

3349. Tomaž Košir

3348. Borg Drone

3347. Jože Mlakar

3346. Anonimen/a

3345. Daniel Nemec

3344. Domen Ponikvar

3343. Nataša Poznanović

3342. Anonimen/a

3341. Anonimen/a

3340. Anonimen/a

3339. mkincar mkincar

3338. Jože Lavrič

3337. Julijan Budihna

3336. Stanko slana63

3335. Miloš Škorc

3334. Mare Mehle

3333. Eneja Štemberger

3332. Darja Radonić

3331. Franc Tajner

3330. kriz vinko

3329. bojan vujčič

3328. Davorin Kastelic

3327. Ivan Sedovnik

3326. Boris es

3325. Jadran Kastelic

3324. Rajko Gačnik

3323. Polonca Pucelj

3322. Marinka Crtalic

3321. Anonimen/a

3320. Štefan Sočič

3319. Borut Naglost

3318. Andreja Kmet

3317. Anonimen/a

3316. Anonimen/a

3315. Matthias Gorjup

3314. Anonimen/a

3313. janez jeršič

3312. Ana (Ankica) Grudnik

3311. Matej Oset

3310. Kat Autumn

3309. Joze Poler

3308. Nalim Cepelk

3307. Janez Tavčar

3306. Ivan Javornik

3305. Anonimen/a

3304. Danijel Magajne

3303. Marko Ušeničnik

3302. Ivan Vidmajer

3301. brane podobnik

3300. Urban Jarni

3299. Matej Hribar

3298. Irena polak

3297. Ljuba Črne

3296. Anonimen/a

3295. Matevž Božič

3294. Anonimen/a

3293. Tadej Janež

3292. Roman Očišnik

3291. Franko Živec

3290. Anton Povšnar

3289. SLAVKO BERGLEZ

3288. Lovro Kvas

3287. Joze Žitek

3286. Tomaž Kogoj

3285. Stanislav Drobnič

3284. Anonimen/a

3283. Adnan Masic

3282. Jan Vatovec

3281. Anonimen/a

3280. Anonimen/a

3279. Martina Harambašić Murko

3278. Rok Tetičkovič

3277. anton zagar

3276. anton rajh

3275. Ales Avsic

3274. Gorazd Misic

3273. Sonja Mastnak

3272. Anonimen/a

3271. Boris Namar Namar

3270. Vesna Vesna

3269. Iztok Rener

3268. Bogdan Mohar

3267. aserc8136 Andrej Šerc

3266. Janez Štimac

3265. Andrej Kromar

3264. janez Tomc

3263. Darko Ermenc

3262. Anonimen/a

3261. Tim Zupan

3260. Sebastjan Cejan

3259. Ivan Igor Pollick

3258. Darja Bele

3257. Anonimen/a

3256. Anonimen/a

3255. Žiga tominc

3254. Simon Žnidar

3253. Marko Valente

3252. Marjan Lebar

3251. Anonimen/a

3250. Anonimen/a

3249. Marjeta Hudelja

3248. Zoran kuhaneczk

3247. Vojko Hočevar

3246. Matjaž Berk

3245. Anonimen/a

3244. Anonimen/a

3243. Drago Dezman

3242. Anonimen/a

3241. Anonimen/a

3240. Jerica Ipavec

3239. Patrik Bajc

3238. Gina Dell Olivo

3237. Senta Povoden

3236. ivana colnar

3235. Anonimen/a

3234. Anonimen/a

3233. Karmen Strmšek

3232. Tomi Maier

3231. Irena Gerželj

3230. Anonimen/a

3229. Andrej Kocbek

3228. Anonimen/a

3227. Joze Kapun Doo

3226. Alenka Pregelj

3225. Alojzija Verbajs

3224. Franc Urbanec

3223. Boris Velikonja

3222. Sandi Urbič

3221. Rok Predikaka

3220. Nac Novak

3219. Adrijan Koren

3218. Mark Pavlin

3217. Mira Fras

3216. Matjaž Merlak

3215. Anonimen/a

3214. zamuda zlatko

3213. IZTOK KNEZ

3212. Anonimen/a

3211. Žan Kidrič

3210. Jana Horvat

3209. Janez Potočnik

3208. Anonimen/a

3207. Miro Radosavljević

3206. Nik Marolt

3205. Janez Lenar

3204. Bogdan pušnik

3203. Nihad Halilagic

3202. Angelca Ferfolja Ferfolja

3201. ivanm2922 Morel

3200. Tomaž Slokar

3199. Julija Dolar

3198. Ivo Šmid

3197. doroteja šoštar

3196. Irena Zorko

3195. Marina Bitenc

3194. Janko Levičar

3193. Špela Kos

3192. tonite falco

3191. Tea Polajžar Perko

3190. bozic danilo

3189. Damijan Fekonja

3188. bogdan breznik

3187. Klara Mravlje

3186. Ingrid Kralj

3185. Anonimen/a

3184. Damijan Bole

3183. Anonimen/a

3182. Stane Oblak

3181. Anonimen/a

3180. Saša Kristan

3179. Marjan Slodnjak

3178. Fabian Mesko

3177. Vladimir Kirn

3176. Luka Skrlep

3175. Jasna Obreza Uršič

3174. Anonimen/a

3173. Ludvik Kobal

3172. Omer Kahrimanović

3171. Vanja Kojc

3170. Anonimen/a

3169. Anonimen/a

3168. Anonimen/a

3167. Anonimen/a

3166. cvetko Strehar

3165. Franc Breznik

3164. Stojan Prošev

3163. Marjan Locicnik

3162. Anonimen/a

3161. Damjan Tamše

3160. damjan kadunc

3159. Eva Keber

3158. Matevž Nagode

3157. Anonimen/a

3156. Anonimen/a

3155. Tone Lukančič

3154. Anonimen/a

3153. Janez Hostnik

3152. Anonimen/a

3151. Anonimen/a

3150. Mateja ŽONTA

3149. Anica Ferenčič

3148. Nada Kumelj

3147. Natalia Agapova

3146. Milan Hribernik

3145. anton žove

3144. Bojan Milenkovič

3143. Davorin Budihna

3142. Monika Ivančev

3141. Jože Stritar

3140. Robert Puh

3139. Anonimen/a

3138. Jaka.Dolinar Dolinar

3137. Anonimen/a

3136. Andrej Švigelj

3135. Barbara Metlikovič

3134. Alan Perry

3133. Omar Hanuna

3132. Sebastijan Prah

3131. Nataša Gerzetič

3130. Anonimen/a

3129. Vera Velkavrh

3128. darko zadel

3127. Jurij Obreza

3126. Ljubo Makovec

3125. Ladi Kirn

3124. Vlado Kožel

3123. Anonimen/a

3122. Anonimen/a

3121. Dusan Kuster

3120. vojko žabjek

3119. Daniel Korenjak

3118. Vladimir Štuhec

3117. Mate Miloš

3116. Anonimen/a

3115. Anonimen/a

3114. Danica Debeljak

3113. Seven Eleven

3112. KATARINA LENARČIČ

3111. Rok Lindič

3110. Marijan Fabrici Fabrici

3109. Gordana Nović

3108. peter jelovcan

3107. Matej Nagy

3106. Roman Kern

3105. Anonimen/a

3104. aljaz holobar

3103. Vilko Bundersek

3102. Ciril Knez

3101. Anonimen/a

3100. dusan pernek

3099. ziga drobez

3098. Slava Božič

3097. Rok Pučko

3096. Milan Sagadin

3095. Anonimen/a

3094. Franjo Pangerc

3093. Drago Žuman Žuman

3092. Leon šmid

3091. Draga Lavric

3090. Mira Kirn

3089. Radomirka Milosavljevic

3088. Roman Janezič

3087. BARBARA CIRMAN cirman

3086. Marjeta Plešec

3085. Anonimen/a

3084. Klemen Demšar

3083. Evgen Herženjak

3082. Janez Grošelj

3081. Drago Lah

3080. Robert Obrul

3079. Nadja Černe

3078. Mojca Visocnik

3077. miro zgur

3076. Ana Vake

3075. Andrej Novljan

3074. Zdravko Blažič

3073. Anonimen/a

3072. Drago Podlesnik

3071. Barbara Jost

3070. Matej Gregorič

3069. Anonimen/a

3068. Mirjana Horvat

3067. Borut Ogrinc

3066. Verna Majverle

3065. Lidi Leben

3064. Anonimen/a

3063. Anonimen/a

3062. janez stražišar

3061. Anonimen/a

3060. Marko Pavlin

3059. Anonimen/a

3058. Milan Smogavc

3057. Aleš Bele

3056. Anton Zitek

3055. Ana Jereb

3054. Tamara Lorenčič

3053. Naj skoncnik

3052. peter_simcic simčič

3051. Mirjan Rožman

3050. Martin Štricelj

3049. Tomaž Kumelj

3048. Mitja Ulator

3047. Lucija Navodnik

3046. Anonimen/a

3045. Aljoša Satler

3044. barbara kavcic

3043. Tomo Felle

3042. Anonimen/a

3041. Dusko Dusko

3040. darinka volk

3039. stojan povh

3038. Ljubo bozjak

3037. Anonimen/a

3036. Primož Markelj

3035. Alojz Ličar

3034. damjan p

3033. andrej ranfl

3032. bizjak stanko

3031. Darko Toplak

3030. Alme Hankić

3029. Aleksander Udovič

3028. Anonimen/a

3027. Peter Omerzu

3026. Ivan Horvat

3025. Anonimen/a

3024. Erika Velikonja

3023. VIKTOR PODJAVERŠEK

3022. Iztok Zupan

3021. Vinko Okršlar

3020. Ines Mravlja

3019. Anonimen/a

3018. Marko Kokalović

3017. Matjaž Rajšp

3016. Mihael Gošnjak

3015. Hajrudin Mirovic

3014. Anonimen/a

3013. Milena Planinsek

3012. Iva Pavlin Žurman

3011. jože nose

3010. gregor krek

3009. Anonimen/a

3008. Anonimen/a

3007. Anonimen/a

3006. UROŠ KRAMBERGER

3005. Urban Tratnik

3004. smarcan zlatko

3003. Anonimen/a

3002. Maša Darinka Glavič

3001. Jaka Bregar

3000. Suzana Holobar

2999. Marjeta Drobnič

2998. andrej turk

2997. Miroslav Ribič

2996. alojz gluhak

2995. Andreja Ahačič

2994. Anonimen/a

2993. Anonimen/a

2992. Anonimen/a

2991. Dejan Gajsek

2990. Anonimen/a

2989. Jernej Darovec

2988. Anonimen/a

2987. Anonimen/a

2986. Roman Adler

2985. Jožica Toplak

2984. Danijela Čibej

2983. Anica Unterlehner

2982. Samo Sobočan

2981. Andreja Slak

2980. Anonimen/a

2979. ČASOPIS V FOKUSU

2978. Bogdan Lužar

2977. Janko Košmrlj

2976. Izidor Potočnik

2975. ANJA OSOJNIK STOPAR

2974. Anonimen/a

2973. Anonimen/a

2972. tadej vobič

2971. Dejan Mlinar

2970. Renata Gorinšek

2969. Anonimen/a

2968. Kletarstvo Štajerska

2967. cernilogar joze

2966. Ivan Spetič

2965. Franc Tušar

2964. Frane Praprotnik

2963. Mateja Balantič

2962. Anonimen/a

2961. stane rauh

2960. Jože Plešec

2959. Anonimen/a

2958. Anja Brglez

2957. Anonimen/a

2956. Vojko Rizmal

2955. Dušan Seničar

2954. Ana Mučič

2953. Boštjan Skornšek

2952. Ivo Pulko

2951. Vin Ko Kr Iž

2950. Rajko kukovič

2949. Smiljana ZLODEJ

2948. Tomo Premk

2947. Anonimen/a

2946. Miro poljanšek

2945. Janez Cerkovnik

2944. Jan Šavli

2943. Anonimen/a

2942. Franc Petrovič

2941. robert golež

2940. Tadej Tušek

2939. Anonimen/a

2938. Jelka Žagar

2937. Blaž Blažič

2936. Miran Balant

2935. drago skubic

2934. Goran Seidl

2933. mihael antunović

2932. Anonimen/a

2931. Anonimen/a

2930. Franc Rajh

2929. Franc Kepec

2928. Vladimir Makorič

2927. Štefka Klemen

2926. Jernej zavrtanik

2925. Matjaž Cencič

2924. KATJUŠA ČEBULJ

2923. Špela Vugrinec

2922. Renata Ferlan

2921. Saša Kos Turel

2920. Dragana Mihajilovič ex Dorontič

2919. Anonimen/a

2918. trajkovski aleš

2917. Franjo Petković

2916. Anonimen/a

2915. Luka Kosir

2914. Samo Umek

2913. Erik Selišnik Pahovnik

2912. Jože Ašič

2911. Martin Mlakar

2910. marija medja

2909. Anton Urankar

2908. gorazd cehovin

2907. Tadej Podgornik

2906. Herbert Von

2905. Aljosha Aljosha

2904. Igor Sedmak

2903. Ivo Čadež

2902. Nina Brodej

2901. Robert Zmrzlak

2900. Tanja Curk

2899. Emil STERLE

2898. Elizabeta Peklaj

2897. matej Pintaric

2896. Rok Podobnik

2895. Anonimen/a

2894. Uroš Vidovič

2893. Jožica Razinger

2892. Andrec Magajna

2891. Tone Prašnikar

2890. Anonimen/a

2889. Karmen Ponikvar

2888. Sebastijan Korče

2887. Milenko Todorović

2886. Anonimen/a

2885. Damjan Jerič

2884. Milan Fistrić

2883. Dejan Novak

2882. Miran Krajnc

2881. Kazimir Kolenc

2880. Bogomir Lesar

2879. Anonimen/a

2878. Dejan Lebar

2877. Anonimen/a

2876. Luka Rožič

2875. Marjana Pograjc Debevec

2874. Gašper Ravnikar

2873. Anonimen/a

2872. Anonimen/a

2871. simon karlovšek

2870. Blaž Kužner

2869. Anonimen/a

2868. milan gosnik

2867. Sašo Kalan

2866. Slavko Vogrinec

2865. Pika Novak

2864. Irena Trušnovec

2863. Tomaž Sokol

2862. Matija Cencelj

2861. Mateja Škafar

2860. Vanja Berger

2859. Boris Bajc

2858. Robert Klenovšek

2857. srečko Marinčič

2856. Ivo Zelic

2855. Edo Stopar

2854. Anonimen/a

2853. Franci Lesnjak

2852. helena stucin

2851. Dejan Vidic

2850. Anonimen/a

2849. zdenko kolar

2848. Anonimen/a

2847. Johny Godeša

2846. Anonimen/a

2845. Anonimen/a

2844. luka vozlic

2843. Simon Zore

2842. Miran Prajnc

2841. Marko Rogač

2840. Bojana Gorjup Petar

2839. Ivanka Horvat

2838. Josko putisch

2837. Branislav Trglavčnik

2836. Mija Smodiš

2835. Andrej Korez

2834. Jožef Lužar

2833. Irena Grozina

2832. Petra Janežič

2831. Anonimen/a

2830. Marjan Slabe

2829. Anonimen/a

2828. Franc Dajcbauer

2827. Klavdija Hvalec

2826. Anonimen/a

2825. Rado Zoubek

2824. Marija Vidovič

2823. Anonimen/a

2822. Jože Žargi

2821. Janez Dolenc

2820. henny polh

2819. Sašo Golja

2818. Beatriz Cerkez

2817. Andrej Škof

2816. Anonimen/a

2815. Janko Piskar

2814. Janez Žvikart

2813. Lea Krumpestar

2812. Anonimen/a

2811. Anonimen/a

2810. Dusan.ramsak Ramsak

2809. puba60 skamen

2808. Jesih drago

2807. Anton Smej

2806. Borut Petrič

2805. Boris BESEDNJAK

2804. rudolf matesic

2803. Anton Zitek

2802. Polonca Kaučič

2801. meta urankapergar

2800. dejan sprincnik

2799. Anonimen/a

2798. Izidor HABJANIČ

2797. Franci Rebolj

2796. Maks Prelovšek

2795. Lili Horvat

2794. Anonimen/a

2793. FRANC TOMC

2792. Dominik Krt

2791. Anonimen/a

2790. Zvonko Korošec

2789. Irena šček

2788. Anonimen/a

2787. Jožef Furlan

2786. Anonimen/a

2785. NatašaKošir Bergant

2784. Jan Kocbek

2783. Anonimen/a

2782. Ines Kuster

2781. Dušan Černe

2780. Manó Kolarič

2779. Jozd Sladič

2778. Boštjan Šeruga

2777. Igor Krt

2776. Zdravko Čeligoj

2775. Anonimen/a

2774. Rudolf Pušnik

2773. Sebastijan Jurkošek

2772. Boris Šepetavc

2771. Anonimen/a

2770. punca08 kranj

2769. Branko Slivar

2768. Franc Kovač

2767. Anonimen/a

2766. Jože Breznik

2765. dusan bordjan

2764. Ante Sirovina

2763. Franc Leskošek

2762. Anonimen/a

2761. Darja Valenci

2760. Stojan Kovačič

2759. Ema Tomc

2758. Franc Vugrinec

2757. Iztok Založnik

2756. Marcos Gaser

2755. Sofija Simic

2754. Zdravko Gasparic

2753. Aleksander Grčar

2752. Anonimen/a

2751. Brigita Jarc

2750. Dušan Kovačič

2749. Špela Grilc

2748. Matjaž Rotar

2747. Bronka Pust

2746. janez hafner

2745. LOGIST LOGISTIK

2744. Vilma Vrtačnik Merčun

2743. Danica Pavlič

2742. Anonimen/a

2741. Darko Svenšek

2740. Klemen Šajher

2739. Matjaž Cvetko

2738. stane vrbek

2737. majda hribar

2736. Anonimen/a

2735. NIKA BERNARD

2734. Uroš Leskovšek

2733. Marjan Frlan

2732. Anonimen/a

2731. Marko Habic

2730. Anonimen/a

2729. Anonimen/a

2728. Tone Jesenk

2727. Franc Mencin

2726. Simon Žagar

2725. Mojca Ceglar Korotaj

2724. Jolanda Orgl

2723. Anonimen/a

2722. Nik Jager

2721. Jarmila Krasovec

2720. pintargasper1 Gašper

2719. Anonimen/a

2718. Anonimen/a

2717. Zof-Jasmina Bohinc

2716. Franc Bašič

2715. Anonimen/a

2714. Jozica Zorko

2713. Ulrih Zweigbergg

2712. brane kutnjak

2711. Janez Urbanček

2710. Gregor Andrejčič

2709. Egon Pregelj

2708. Gregor Podvinski

2707. Emil Krajcar

2706. Miran Pahovnik

2705. Martin Česenj

2704. Matej Erculj

2703. Branko Milkovic

2702. Anonimen/a

2701. Greti Brglez

2700. Marcel-Talt Lah

2699. Andrej Stuhec

2698. Matej Florijan

2697. Andrej Podlipnik

2696. Anonimen/a

2695. Bojan Gradisnik

2694. Mitja Grmovšek

2693. Silvija Pavlovič

2692. Anonimen/a

2691. Matjaž Selišnik

2690. Irena Seifert

2689. miso dubljevic

2688. Anonimen/a

2687. Vid Lešič

2686. Hoja Hoja

2685. Matej Batagelj Batagelj

2684. Aleks Kristan

2683. David Forjan

2682. ivo vrbanec

2681. Ljudmila Bončina

2680. Anonimen/a

2679. Anonimen/a

2678. helena 456

2677. Stane Prekovič

2676. Anonimen/a

2675. Nejc Potočnik

2674. Anonimen/a

2673. Jožica Kopač

2672. Zlatko Perhoč

2671. Robert Jarc

2670. janez benčina

2669. Ivan Bole

2668. Jurij Zdouc

2667. Lidija Uratnik

2666. Anonimen/a

2665. Andreja Robič

2664. Nada Šlebir

2663. Anonimen/a

2662. Anonimen/a

2661. Matija Horvat

2660. Romana Mate

2659. Maša Bračko

2658. Anonimen/a

2657. Marija Črnugelj

2656. Slavko Vrabec

2655. Martin Zver

2654. Danijela Berglez

2653. Cvetka Poly

2652. Angela Višner

2651. Zekira Kavazovič

2650. Boris Krajnc

2649. Matjaž Bohinc

2648. Ivana Ahačič

2647. Andrej Tomelj

2646. Leon Herman

2645. Anonimen/a

2644. Ana Medved

2643. Damijan BARTOLJ

2642. andrej briški

2641. mirijana merklin

2640. Urša Mikolič

2639. Marinka Matelic

2638. Majda Malavasic

2637. Primož Kuštrin

2636. Igor Velikonja

2635. Anonimen/a

2634. Simon Virant

2633. Janez Zupan

2632. breda Klemen

2631. Anonimen/a

2630. Anita Jezeršek

2629. janez music

2628. Anonimen/a

2627. Majda Kunsic

2626. Anonimen/a

2625. Jurij Emeršič

2624. Tanja Baruca

2623. Mojca Jerovšek

2622. onufrios tsavaris

2621. Rozika Janota

2620. Dane Popović

2619. Eva Kocuvan

2618. Tilen Moravec Kokalj

2617. Alojzij Stanovnik

2616. matjaz rogel

2615. nejče sotenšek

2614. Roman Majdič

2613. Sebastijan Lozej

2612. valter rusnjak Rusnjak

2611. Majda Kuhar Šuen

2610. Milena Čegovnik

2609. Flavija Žagar

2608. Igor Benedik Benedik

2607. Matjaž Šinkovec

2606. Magda Koren

2605. Anonimen/a

2604. Anton Hojnik

2603. Janez Korenjak

2602. Anonimen/a

2601. Sabina Jordan Žabkar

2600. srecko pecnik

2599. Vili Cene

2598. Marjana Bolhar

2597. Tadej Puntar

2596. Anonimen/a

2595. Gorazd Prohinar

2594. Rok Majce Movrin

2593. Tomaž Miklavc

2592. Aleksandar Trifunović

2591. Brigita Brajkovic

2590. Robert Oštir

2589. Janko Setničar

2588. Milan Kožić

2587. Jadranka Vindis

2586. Ana Zajec

2585. Anonimen/a

2584. Ida Semenič

2583. Brigita Fijavž

2582. Renata Zidarič

2581. Anonimen/a

2580. Sebastjan Zupanc

2579. Janez Zupan

2578. Maja Zalar

2577. Kristjan Mohorič

2576. Anonimen/a

2575. Stefan Tibaut

2574. jurkovic joze

2573. PETER FELICIAN

2572. Vera Bolliger

2571. Andrej Peternelj

2570. Barbara Šiško

2569. Jana Kliček

2568. Branislavs Šmid

2567. samo petaki

2566. Anonimen/a

2565. Janko Skok

2564. Teodor Ortl

2563. Aleš Radovičevič

2562. Aleksandr Parfenov

2561. Joze Zore

2560. Tadej Lovrec

2559. Mira Lekše

2558. Helena Rončević Rončević

2557. Boris Lipovšek

2556. Miro Farčnik

2555. Matic Kumar

2554. Aleš Benda

2553. Mateja Dremelj

2552. Janez Glas

2551. Anonimen/a

2550. Martina Repič

2549. Franc Eržen

2548. Mateja Rakič

2547. Anonimen/a

2546. Neva Laščak

2545. Marko Novak

2544. Danilo Zupanič

2543. Darja Sovinec

2542. Damjan Bole

2541. Igor Ločičnik

2540. Aleksandra Vučić

2539. ljudmila gorčan-planko

2538. Matjaž Draksler

2537. Anonimen/a

2536. markomakovec57 makovec

2535. Vanja Gale

2534. luka košnik

2533. Ratko Reljić

2532. dalibor granat

2531. Kemal Frmić

2530. miro lečnik

2529. Franc Ložar

2528. Srečko Kržič

2527. Klaudija Šafarič

2526. Marko Kastelic

2525. Leonida Limona

2524. Anonimen/a

2523. David Grajžl

2522. Miroslav Trampuš

2521. Leon Hadler

2520. Gregor Rupnik

2519. Anonimen/a

2518. Aleš Pegan

2517. Anonimen/a

2516. Matjaž Kmet

2515. Saudin Kadric

2514. Sa Zimm

2513. Vlado Železnik

2512. Katja savec

2511. Anonimen/a

2510. Peter Krajnc

2509. Martin Novak

2508. Ladislav Zakošek

2507. Tatjana Dajčman Dvoršak

2506. Tomaž Perkovič

2505. Marjan Berloznik

2504. Roman Jenko

2503. Milan Pohorec

2502. Anonimen/a

2501. SLAVKO KERMC

2500. Bine Albin

2499. Joze Bavec

2498. SVOBODAN URŠIČ

2497. Nina Gorenc

2496. Bojan MUŠIČ

2495. Anonimen/a

2494. valter korsoč

2493. Arif Kendic

2492. Branko Svetičič

2491. Marijan Gril

2490. Milojka Sulič

2489. marjan kunc

2488. Renata Volčjak

2487. Darja Kamenšek

2486. Milivoj Mauko

2485. joze kotnik

2484. Anonimen/a

2483. Polona Naglič

2482. Marija Kušar

2481. Anonimen/a

2480. Erwin Puch

2479. Henrik Stanjko

2478. Anonimen/a

2477. Goran Gumze

2476. Leopoldina Firant

2475. Žiga Jordan Kozjak

2474. Valter Nemec

2473. Maks Vrščaj

2472. ŽiGa Volmut

2471. Sara Jagrič Munih

2470. Daniel Bojnec

2469. Špela Gorjanc

2468. Omer Ibrahimovic

2467. aleksander carli

2466. Petra Kitak

2465. Ivo Jelercic

2464. Vlado Karoly

2463. Anonimen/a

2462. Andrej Roškarič

2461. Matjaž Hvalec

2460. Oskar Birsa

2459. Benjamin Mlakar

2458. mladen Kesak

2457. Marina Žavski

2456. Irena Ravnikar-Hriberšek

2455. Ime Rože

2454. Ziga Kastelic

2453. Miran Poredos

2452. Anton Sersen

2451. Janez Kikelj

2450. Anonimen/a

2449. Mirko Vovko

2448. Franc Železnik

2447. Marko Sivec

2446. Gabrijel Obid

2445. Amk Rokart

2444. Tanja Džananovič

2443. Anonimen/a

2442. Marjeta Brglez

2441. lili zalar

2440. franko rebec

2439. timi stiper

2438. Marjan Smrekar

2437. Matija Lokar

2436. Brane Grant

2435. Anonimen/a

2434. Jasna Jukan

2433. Janez Podpadec

2432. marjetka breznik

2431. Anonimen/a

2430. Meta Ferjan

2429. Simon Žitnik

2428. miklavčič marija

2427. igor Dornik

2426. Ivan Kodrič

2425. Tina Breznik

2424. Anonimen/a

2423. Kuki Hussainy

2422. brane jerman

2421. Primož Petek

2420. David Čermelj

2419. Srecko Rahne

2418. Franc Žunič

2417. Anonimen/a

2416. Anton Žakelj

2415. Karmen Kristan

2414. Mojca Japelj

2413. magda skok

2412. Rosanda Kmetič

2411. Mateja narić

2410. saso vrecar

2409. Natalija Golob

2408. Dušan Kolar

2407. Anonimen/a

2406. Asim Mesic

2405. Boštjan Kukovičič

2404. Vinko Žakelj

2403. Anonimen/a

2402. Hrvoje Petkovic

2401. branko glavan

2400. Rudi Belšak

2399. Silva Kolar

2398. Anonimen/a

2397. Brdeda Sirk

2396. Cveto Dolenc

2395. mladen pintar

2394. primoz homan

2393. Matej Sedevcic

2392. Franc Breznik

2391. Suzana Nešović

2390. Anonimen/a

2389. Darko Kolnik

2388. Rok Jurjec

2387. Anonimen/a

2386. Marko Kos

2385. Franci Dagarin

2384. Niko Belaj

2383. Tatjana Sablatnik

2382. Peter Bračič

2381. Jožef Balaic

2380. Alex Vrbančič

2379. Anonimen/a

2378. Matic Jevšnik

2377. roli2006 roland Vipotnik

2376. tihomir mohor

2375. Franci Praprotnik

2374. Nada Smole

2373. Egon Milost

2372. Anonimen/a

2371. marjan urbanija

2370. Anonimen/a

2369. Anonimen/a

2368. Edvard Juvan

2367. LAURA KRIZNIK KRIZNIK

2366. Elide Stubelj

2365. Simon Korenjak

2364. Bojan Jerič

2363. Sonja Guzič

2362. Jernej Suhadolc Suhadolc

2361. Anonimen/a

2360. metod jesenko

2359. Agata Ahdali

2358. Anonimen/a

2357. Darko Šparl

2356. lidija kukovica

2355. Anonimen/a

2354. Anonimen/a

2353. Nejc Brence

2352. Matjaž Marinko

2351. bojan Jovan

2350. Igor GOLOB

2349. Marijan Sterniša

2348. Anonimen/a

2347. Marko Rožac

2346. Milojka Bizjak

2345. Anonimen/a

2344. Breda Fabijan

2343. Irena Kafol Hrovat

2342. Goran Pribac

2341. Srecko Breznik

2340. Cvetka Vidič

2339. Andrej Kobler

2338. Danilo Koren

2337. Anonimen/a

2336. srecko padovnik

2335. Anonimen/a

2334. Robert Leček

2333. Anja Šlibar

2332. Jan Rep

2331. Jože Kren

2330. Ružica Štandecker

2329. rok zavodnik

2328. Irena Štuhec

2327. Jernej Primon

2326. Anonimen/a

2325. Anonimen/a

2324. Anonimen/a

2323. matjaz Črepinko

2322. Andrej Vidmar

2321. Anonimen/a

2320. Vlado Kucinic

2319. Jožica Jerin

2318. Simona Sovinc

2317. Primož VERBOVŠEK

2316. Ivan Vogrin

2315. Samo Grošelj

2314. Katarina Urankar

2313. Bostjan Zagar

2312. Anonimen/a

2311. Mirjana Bujak

2310. Anonimen/a

2309. Bojan Jancar

2308. Radovan Skubin

2307. Dusan Kosi

2306. Jožef Poštrak

2305. Luka Mahkovec Gorenc

2304. Anonimen/a

2303. Kramar34 Kranjc

2302. davor Šlat

2301. Edi Štegar

2300. Simona Kramberger Koren

2299. Anonimen/a

2298. Brane Kacjan

2297. Sabina Ivsek

2296. Franci Dagarin

2295. Željko Peter

2294. Dušanka Ozmec

2293. Tomaž Podržaj

2292. WhiteLivesMatter p

2291. Boris Papac

2290. Anonimen/a

2289. Ankica Lovrinović

2288. Dusan Lesar

2287. Zoran Flis

2286. Aleksander Kucler

2285. Vili Rogan

2284. Franjo Šlebnik

2283. Anonimen/a

2282. zlatko perme

2281. Franc Ogrizek

2280. Matija Dirjec

2279. Gaja Rihar

2278. Anonimen/a

2277. Mitja Herle

2276. polona frelih

2275. Igor Dolinar

2274. Anonimen/a

2273. Miha Vodopivec

2272. Anonimen/a

2271. Barbara Jenko

2270. Marjan Vodlan

2269. Radko F

2268. Zvonko Skrt

2267. Nejc Kraševec

2266. Nina Hari

2265. Sonja Deržič

2264. Anonimen/a

2263. Anonimen/a

2262. Anonimen/a

2261. Anonimen/a

2260. Miran Pernarčič

2259. Andrej Koprivec

2258. Anonimen/a

2257. tadej oblak

2256. Kristanc Kristanc

2255. zvone zz

2254. Vincenc Srebernjak

2253. Majda Sablatnik

2252. Miroslav Bračko

2251. Anonimen/a

2250. Tomaž ŠTEBE

2249. Bostjan Murgelj

2248. Anonimen/a

2247. Ana Ranik

2246. Peter Fišer

2245. oton bratina

2244. Anonimen/a

2243. Vili Vrtovec

2242. Edo Gradišek

2241. Ivan Grgurič

2240. Valerija Jus Jus

2239. Mario Andrijaševič

2238. Dare Fabi

2237. Žan Grintov

2236. Rajko Povše

2235. Peter Fartelj

2234. Matjaž Knol

2233. Matej Kersic

2232. Anonimen/a

2231. Klara Rovtar

2230. Jasmin Veladžić

2229. patricija kobetič

2228. Primož Strgar

2227. Slavko Sušec

2226. Karl Cic

2225. Maja Zorić

2224. Ivica Vrečko Novak

2223. Andreja Adam

2222. Jan Gantar

2221. Anonimen/a

2220. Anonimen/a

2219. Janez Martelak

2218. Marko Juhart

2217. Lina Hartman

2216. Simona Vogrin

2215. Blaž Časl

2214. Anonimen/a

2213. Marinka Cener

2212. mafatovicdarko Čebron

2211. Anonimen/a

2210. Franc Stanonik

2209. Nataša Bakaršič

2208. Janez Rihtarsic

2207. Polonca Čuda

2206. Adela Ćosić

2205. Vane Gošnik

2204. Žiga Ivančič

2203. jusroman63 Jus

2202. Bojan Kojic

2201. Daniela Bratkovic

2200. Franci Krevh

2199. Anonimen/a

2198. Anonimen/a

2197. branko rautovič

2196. Marjan Novak

2195. Janez Trost

2194. ivan Janez

2193. Barbara Žibret Goričan

2192. Andrej Zupančič

2191. Anonimen/a

2190. Besim Mehić

2189. Jože Firšt

2188. David Malnič

2187. Franc Razboršek

2186. Andrej Šašek

2185. Polonija Cetin

2184. Diana Argenti

2183. Uroš Čofati

2182. Sebastjan Vida

2181. Martina Osredkar

2180. Anonimen/a

2179. Ciril Žagar

2178. Anonimen/a

2177. Alenka Kampuš

2176. ivan mencin

2175. Anonimen/a

2174. Vlado Koritnik

2173. katarina lajevec

2172. Matej Gantar

2171. Vesna Peršič Dirjec

2170. Anonimen/a

2169. Matej Lah

2168. Anonimen/a

2167. Anonimen/a

2166. Anton Rant

2165. Borut Mulc

2164. Milan Novak

2163. Anonimen/a

2162. Grega Vesel

2161. Jožef Skaza

2160. Tomaz Krajnc

2159. Anonimen/a

2158. Anonimen/a

2157. Marjan Omahen

2156. Maja Šorgo

2155. Franc Ambrozic

2154. Andrej Rupar

2153. Anonimen/a

2152. Bojan Horvat

2151. Stanislav Eger

2150. Dušan Cerkvenik

2149. Vinko Avgušin

2148. Matjaz Galic

2147. Irena Mastnak

2146. Marjetka Krajnc

2145. Dimitrij Gošar

2144. Andi Toplak

2143. Anonimen/a

2142. forjanic anton59

2141. Anonimen/a

2140. Danijel Arnuš

2139. Joze Levstik

2138. milenica kastelic

2137. Petar Pilipovic

2136. Katja Hrovat

2135. Milojka Mohor

2134. Julijana Klemenčič

2133. Alojz Perme

2132. tadej zupnek

2131. Maja Primic Žakelj

2130. Tomaž Limbek

2129. SIMON VERBIČ

2128. Anton KNAPIC

2127. Božidar Novak

2126. Žiga Šorli

2125. Kristina Ločniškar

2124. Živa Kalaš

2123. Janko Šumah

2122. Anonimen/a

2121. Miha Kočevar

2120. Živan Terčon

2119. Anonimen/a

2118. Janko Žagar

2117. Božidar Rodica

2116. Martina Kosnik

2115. Anton Rus

2114. Simon Dobaj

2113. Robert VIDOVIČ

2112. Anonimen/a

2111. Mitja Slane

2110. Vera Muha

2109. Sara Ferlič

2108. SonjaG Goršič

2107. majda kavcic

2106. Igor Bele

2105. alenka turkpaunovic

2104. Tomaz Kavcic

2103. helena beber

2102. Bandel Gregor

2101. fredi brumec

2100. Milan Novak

2099. Ivi Bohorč

2098. Simon Križnik

2097. Marko Štebe

2096. Anton Pirnat

2095. Marko Balant

2094. Irena Kuštrin

2093. Anonimen/a

2092. Anonimen/a

2091. Nada Tramte

2090. Anonimen/a

2089. Luka Klarič

2088. Anonimen/a

2087. Denis horvat

2086. Marko Petek

2085. Grozdan Grižančič

2084. Anonimen/a

2083. Tina Vidovič

2082. Drago Mikolic

2081. Miha Dežman

2080. Teo Dr.Zor

2079. Ivan Tomše

2078. Anonimen/a

2077. Judita Miško

2076. Sandra Horžen

2075. Ladislav Herman

2074. Igor Pribac

2073. Matjaž Žužek

2072. Anonimen/a

2071. Anonimen/a

2070. Tomaz Jeras

2069. Zvonko Rajh

2068. Anonimen/a

2067. Alex Berglundsson

2066. Miloš Kos

2065. Anonimen/a

2064. Tatjana Slanc

2063. Janez Jesenšek

2062. Franc Max Obelser

2061. Irenna Bizjak

2060. josip vitez

2059. Marija Habjanič

2058. Leopold Čibej

2057. Ulla-Jožefa Vižintin

2056. Alen Šetinc

2055. Alenka Troha

2054. Anonimen/a

2053. Alenka Horvat

2052. Marinka Kurilić

2051. Eveline Smrtnik

2050. LUKA POGAČNIK

2049. Anonimen/a

2048. Nikita Matović

2047. Anonimen/a

2046. Marcel Ražman

2045. vlado cajnkar

2044. Marjan Bohinc

2043. Peter Razinger

2042. Boštjang Feguš

2041. aleš toni

2040. Anonimen/a

2039. Maja Hmelak

2038. Jože Pintarič

2037. Anonimen/a

2036. Mihela Wohinz

2035. Jakob Penca

2034. Anonimen/a

2033. Edvard Šajn

2032. Aleš Možina

2031. Anonimen/a

2030. Anonimen/a

2029. Anonimen/a

2028. Anonimen/a

2027. Rebeka Mamic

2026. Anonimen/a

2025. Srečko Slugič

2024. Miroslav Muršič

2023. Roman Jelenčič

2022. Jaro Špička

2021. Kristina Kahrimanović

2020. Anonimen/a

2019. Jasna Oberski

2018. Lenart Barat

2017. Aljaž Mišjak

2016. Jožica Anzeljc

2015. BISERKA MATELIČ

2014. Danijela Nusdorfer

2013. Ivana Jug

2012. Uroš Šekonja

2011. Marija Vutek

2010. Tamara Rodica

2009. Matjaž Podgoršek

2008. Mitja Samec

2007. Žan Škrlec

2006. Anonimen/a

2005. Matej Burger

2004. Aleš Ulaga

2003. Anonimen/a

2002. Jakob Sket

2001. Marija Zorec

2000. Anonimen/a

1999. Rok G

1998. Matija Stefanović

1997. Darko Kafel

1996. Nejc Buda

1995. Anonimen/a

1994. ANTON KREK

1993. vinko trstenjak

1992. Anonimen/a

1991. Damjan Jurečič

1990. Anonimen/a

1989. JOŽEF NOVAK

1988. Anonimen/a

1987. Šemso Omerović

1986. Tomaz Koncan

1985. Polona Likar

1984. Damjan Uratnik

1983. Lea Toman

1982. ANDREJ PUCELJ

1981. Zdravko Lajh

1980. Slavc Zust

1979. Tanja Železnik

1978. stanko klinar

1977. Svobodno Srce

1976. Valentin Kirbiš

1975. Vanda Rozman

1974. Rajko Gačnikar

1973. Anonimen/a

1972. Primož Svetelj

1971. Rajko Osek

1970. Marija Potrebuješ

1969. Edvard Ražman

1968. Anonimen/a

1967. Anonimen/a

1966. ivan vilhar

1965. Anonimen/a

1964. Alojz Veselič

1963. Anonimen/a

1962. Jože Strojan

1961. Branko Žorž

1960. Damijan Bašin

1959. Janez Šmid

1958. Lorena Lovrečič

1957. Anonimen/a

1956. Martinaa Mužar

1955. Saso Juvanc

1954. Barbara Pavlin

1953. Anonimen/a

1952. Lucijana Piber

1951. Staša Mlakar

1950. Roman Oblak

1949. Jelka Suhadolnik

1948. Branko Žorž

1947. Jerica Božič

1946. Anonimen/a

1945. Anonimen/a

1944. Branka Škrlj

1943. gašper Šinkovec

1942. Drago Boncina

1941. Toni Hladin

1940. gacnik ana

1939. Gorazd Fegeš

1938. albinpongrac8 pongrac

1937. Anonimen/a

1936. Janez Janežič

1935. Brigita Podgorelec Glišovič

1934. Bostjan Polak

1933. Andrej Slivljan

1932. Lenalee Viva

1931. Anonimen/a

1930. Anonimen/a

1929. Branko Brane Krošelj

1928. Anonimen/a

1927. Dragana Panić

1926. Anonimen/a

1925. Anonimen/a

1924. Marino Krizman

1923. Tomaž Plevel

1922. Egi Remih

1921. Vid Nerad Rožej

1920. Anonimen/a

1919. Enes Pašalič

1918. Anonimen/a

1917. Robert Šošterič

1916. Anonimen/a

1915. MARIJA STRITAR

1914. slobodan ilič

1913. Timotej Nemec

1912. Nejc Ajd

1911. Anonimen/a

1910. Anonimen/a

1909. Aljaž Majer

1908. Martin Stopar

1907. Andreja Kušar

1906. Vojko Munih

1905. Anonimen/a

1904. Angela Lendaro

1903. anton skornsek

1902. Mar Panc

1901. David Lovišček

1900. Danica Mirtič

1899. Anonimen/a

1898. DARJA POGAČNIK

1897. Peter Šibau

1896. Martin Lenko

1895. Rajko Bizjak

1894. Marko Kokoravec

1893. Klemen Kreže

1892. Anonimen/a

1891. Jože Grah

1890. Ales Pavlic

1889. Anonimen/a

1888. Ferdo Svajger

1887. Janez Kaučič

1886. Anonimen/a

1885. Anonimen/a

1884. DADA ---------

1883. Ivica spilek

1882. Anton Suhoveršnik

1881. Jana Svetin

1880. Andreja Podobnik

1879. Matej Krnjak

1878. Darko Jarc

1877. Vanda Zuzek

1876. Anonimen/a

1875. Marjan Starec

1874. Zdenka Carli

1873. Vanja Smrekar

1872. Marjan Voljč

1871. Anonimen/a

1870. Peter GAJŠEK

1869. Jože Lovenjak

1868. Lili Mrzek

1867. Mili Regancin

1866. Domen Zafred

1865. Andreja Zajc

1864. Marko Peterlin

1863. Anonimen/a

1862. Matjaž Škrjanc

1861. JOLANDA REGOUC

1860. Stane Babič

1859. dusan slovenec

1858. Jožef Rupar

1857. Primož Gričar

1856. Anonimen/a

1855. Anonimen/a

1854. Tamara Bizjak

1853. Simon Tomazin

1852. Dejan Ribič

1851. Herman Očko

1850. Marina Marija Gruden

1849. Mirko Čufer

1848. Nardi Rozmanič

1847. Anonimen/a

1846. Ferlič Milan

1845. Zorica Jelenković

1844. Anonimen/a

1843. Anonimen/a

1842. matevž lukančič

1841. Ignac Hozjan

1840. Marko Zule

1839. Zmaga Skok

1838. Anton Lesnik

1837. AR revija

1836. alenka cuder

1835. Boris Vigec

1834. Jože Krese

1833. Nataša Gorjanc Zima

1832. Gregor Zelenšek

1831. alojz zupančič

1830. Rudi Poljanšek

1829. peter asic

1828. Anonimen/a

1827. Nataša Ahčin

1826. drago ocvirk

1825. bostjan Tisler

1824. mag. Stefán Koren

1823. Marko Podoreski

1822. Julij Bertoncelj

1821. Edvard Ris

1820. Anonimen/a

1819. mrako Kalan

1818. Roman Smole

1817. Milena Lešnik

1816. Albina Močnik

1815. Zerjav Ivan

1814. Danijel TRNJANAC

1813. janja flisek

1812. Rok kotnik

1811. Matjaž Gašpirc

1810. Anonimen/a

1809. Justika Cater

1808. Anonimen/a

1807. Mirko Antolović

1806. Anonimen/a

1805. Anonimen/a

1804. Miro Schemva

1803. Anonimen/a

1802. Anonimen/a

1801. Tomaž Brajer

1800. filip novak11

1799. Dejan Kovačič

1798. Anonimen/a

1797. Sonja Demšar

1796. Miran Kohne

1795. Renata Bajt

1794. Zoran Stjepanovic

1793. Janez Rant

1792. Stanka Nemanič Nemanič

1791. Robert Jurjavčič

1790. Ljubica Milenkovič

1789. Anonimen/a

1788. Nataša Štuhec

1787. Blaz Gaspersic

1786. Tomaž Glišovič

1785. Joži Mandelj

1784. Tilen Kiky

1783. Ermin Draganovič

1782. Anonimen/a

1781. Anonimen/a

1780. KATARINA vidmar

1779. Micamaca POL

1778. Gorazd Kotnik

1777. Tadej Mirkac

1776. Novak Tatjana

1775. Anonimen/a

1774. Vlasta Deželak

1773. Matej Brezigar

1772. Peter Kovačič

1771. Jurij Vončina

1770. MARJAN HROVAT

1769. dario dzankic

1768. Nataša Kovač

1767. Rajko Gašparič Gašparič

1766. Anonimen/a

1765. Anonimen/a

1764. Peter Merše

1763. Ljudmila Jegrišnik

1762. Alojz Marčun

1761. edvard Korez

1760. Damjan Kozjak

1759. Anonimen/a

1758. Anonimen/a

1757. Claudia Sovre

1756. Polde Rožman

1755. branko grbin

1754. Anonimen/a

1753. Matej Vogelsang

1752. Anonimen/a

1751. Anonimen/a

1750. neza gregorec

1749. Majda Kuhar

1748. Marjan Hodnik

1747. Klavdija Štumberger

1746. Suzana Bracic

1745. Neža Kokalj

1744. Kaja Lasnik

1743. Anonimen/a

1742. Anonimen/a

1741. Anonimen/a

1740. Pavel Jerina

1739. Rudi Kovšak

1738. Marino Susnik

1737. Anonimen/a

1736. Dejan Županc

1735. Sebastijan Selan

1734. Vasja Dremelj

1733. Anonimen/a

1732. Anonimen/a

1731. Anonimen/a

1730. Anonimen/a

1729. Jorge Komar

1728. niko potočnik

1727. Martin Mlakar

1726. Božo žabjek

1725. Anonimen/a

1724. martina zalatel

1723. edi gabric

1722. Peter Šuhel

1721. jiri kocica

1720. Emil Stukelj

1719. Vasilij Kores

1718. Martin Matjašič

1717. Katja Močnik

1716. Drago Slak

1715. Tatjana Popovič

1714. Maj Šuklje

1713. Polko Ko

1712. Beti Šeligo

1711. Andrej Klander Klander

1710. Anton Verdenik

1709. feliks breg

1708. Pavlin Poličar

1707. Jure breskvar

1706. Ana Jevševar

1705. Adrijana Jakovljevic

1704. Peter Malovrh

1703. Drago Mevlja

1702. Alojz Sovec

1701. Vitomir Podlogar

1700. Zvonko Dujmovič

1699. Robert Ravnikar

1698. Anonimen/a

1697. Simona Železnik

1696. Anonimen/a

1695. Uroš Oberski

1694. Ana Štrukelj

1693. Greta Gorensek

1692. Mira Sikman

1691. Suzana Jerebic Tibaut

1690. aleksandra kovac

1689. Silvo Šarkanj

1688. Urša Lampič

1687. Dragica Konrad TOPLAK

1686. Vlasta Krizman

1685. martina marinko

1684. Roman Fajdiga

1683. Gašper Levstik

1682. Jožef Česen

1681. Tone Hudnik

1680. Franjo Erman

1679. Mirjana Smitran

1678. Sonja Ssonja

1677. Anonimen/a

1676. Milan Krišelj

1675. marijansveticic Svetičič

1674. Anonimen/a

1673. Biljana Zakošek

1672. Ivan Ravnič

1671. Rafael Krkoč

1670. Daniel Bezjak

1669. Anonimen/a

1668. Tomaž Iskra

1667. Ciril Menart

1666. Anonimen/a

1665. Peter Bobnar

1664. Matjaž Črv

1663. Ivana Šilc Dejak

1662. tatjana hafner

1661. Anonimen/a

1660. Martina Bucik

1659. Anonimen/a

1658. Vesna Murn Zalar

1657. Magda Kokalj Moravec

1656. dragica blatnik

1655. Matjaž Ahačič

1654. Drejc Obid

1653. Robi Miler

1652. Rudi Janezic

1651. Anonimen/a

1650. milenka hribar

1649. Anonimen/a

1648. Urška Novak

1647. Marjan Rihtarič

1646. spilak franc

1645. Anton Inkret

1644. info@vodni-filtri.si Kontrec Goran

1643. Anonimen/a

1642. Ivan Hirci

1641. Marko Andolšek

1640. Samo Smid

1639. Dušan Kolmanič

1638. Ivan Jurak

1637. Milan Gasparic

1636. Anonimen/a

1635. Blaž Mertelj

1634. Jadran Drlje

1633. boštjan sedlar

1632. Milivoj Trkman

1631. Joža Bejuk

1630. Marko Rudolf

1629. Lenart Žveglič

1628. agata dugar

1627. Anonimen/a

1626. Tomo Golob

1625. Anonimen/a

1624. ciber brina

1623. Zeljko Ruskovic

1622. Janez Savnik

1621. Aleš Božnar

1620. Majda Lipec

1619. Tone VIDIC

1618. Fotografija Grein

1617. Anonimen/a

1616. Bojan Vovk

1615. Ida Golež

1614. janez škulj

1613. Marina Cesarec

1612. Karmen Bucek

1611. Ivan Cerjak

1610. borislav josipovic

1609. Grega Jenko Trener

1608. ALENKA SOVRE

1607. Anonimen/a

1606. Anonimen/a

1605. Anonimen/a

1604. vinko pipan

1603. Anonimen/a

1602. Jože Erce

1601. Anonimen/a

1600. Anonimen/a

1599. Anonimen/a

1598. Albina Veronik

1597. Viljem Kaučič

1596. BOJAN Šisernik

1595. Pavla Peternelj

1594. Lilijana Koscak

1593. zdenka gubanec khatibi

1592. Vida Strrle

1591. Janez Golja

1590. Marija Kragelj

1589. Dragica Motik

1588. Darja Hanžekovič

1587. Jani Novak

1586. Mateja Rehar

1585. ANITA ODER

1584. Anonimen/a

1583. Nejc Jaklič

1582. Saša Drobič

1581. Mladen Makarov

1580. Anonimen/a

1579. Anonimen/a

1578. Anonimen/a

1577. Robert Jagodič

1576. Julijan Hernavs

1575. Anonimen/a

1574. Anonimen/a

1573. Anonimen/a

1572. alojz sefer

1571. Brigita Milavec

1570. Anonimen/a

1569. Slavica Veselic

1568. Stojan Koprivc

1567. Toni Božanski

1566. Vojko HANŽIČ

1565. Zlatko Bizjak

1564. Jernej Turk

1563. Marija Pavlin

1562. Ramona Mavec

1561. Tilen Mlakar

1560. Vanja Dolžan

1559. Karl Rogelšek

1558. Polonca Jan

1557. SABINA Cvirn

1556. Samo Rafolt

1555. naci bosin

1554. Tomaž Hočevar

1553. Jože Turk

1552. Uroš F.

1551. Martin Golob

1550. Anonimen/a

1549. Anonimen/a

1548. Anonimen/a

1547. Lojze Pecek

1546. Aleš Bošnjak

1545. Cvetka Drevensek

1544. Roman Gartner

1543. januš marc

1542. Anonimen/a

1541. Peter Trpin

1540. Igor Cernoga Cernoga

1539. Anonimen/a

1538. Žiga Papotnik

1537. Šana Golob

1536. Ksenija Sabol

1535. Tajda Laure

1534. Radko Štern

1533. Jernej Bradac

1532. Stanka Magister

1531. Tine Šinkovec

1530. Tilen Puljic

1529. Franc Vrecl

1528. Ivan Grasic

1527. Anonimen/a

1526. Andrej Kralj

1525. Ivan Tramsek

1524. Tina Bedenik Schmautz

1523. jozef muhovic

1522. Francka Gregorc

1521. joe turjak

1520. Anonimen/a

1519. Anonimen/a

1518. Gašper Obid

1517. Danilo Glažar

1516. Jelica Prekovič

1515. Metka Hedet

1514. Boris Povhe

1513. Slavko Kostanjsek

1512. Dušan Mernik

1511. Aljonka Kovačič

1510. Jerneja Sotto

1509. Pavel Žakelj

1508. Peter Hericko

1507. Robert Albreht

1506. Antonija Gasar

1505. Blaž Pucelj

1504. Borut Tovornik

1503. VESNA 1111

1502. Boža Okroglič

1501. Anonimen/a

1500. Anonimen/a

1499. Miha Zamuda

1498. Janez Slapnik

1497. Mojca Nardin

1496. Anonimen/a

1495. metka severkar

1494. vanjo trentelj

1493. Klemen Suhodolnik

1492. Marjan Korelc

1491. Alen Murn Murn

1490. Matea Porenta

1489. MARIJA PEROVŠEK

1488. Marija Breznik

1487. Anton Zalokar

1486. Sabina K

1485. Dominik Polajžer

1484. Jelovčan Anže

1483. MARJAN PINTARIČ

1482. Anonimen/a

1481. Ciprese Zlatko Novak

1480. Darja Šadl

1479. Bari-Barbara Kramar

1478. Mila Kovac

1477. Alojz Jakos

1476. Anonimen/a

1475. Viktor Klasič

1474. Anonimen/a

1473. Aleksander Mezeg

1472. Anonimen/a

1471. Gregor Remic

1470. Anonimen/a

1469. Zdene Hriberšek

1468. Robi Grobin

1467. Jernej Ferenc

1466. Anonimen/a

1465. Max Harl

1464. Jasmina Kličić

1463. Miran Širaj

1462. Iztok Štajer

1461. Marko kutin

1460. sonja savnig

1459. Jože Bošnik

1458. joco vodovnik

1457. Andrej Štrus

1456. Danilo Primožič

1455. Klavdija Kukovec

1454. Maja Aljančič

1453. Alen Hasankovic

1452. Franc Virant

1451. Anonimen/a

1450. Anonimen/a

1449. Marko Pekovšek

1448. joze pungartnik60

1447. Silvester Kaučevič

1446. Bernard Štiglic

1445. Anonimen/a

1444. Anonimen/a

1443. Metka Klun

1442. nejc petek

1441. Anonimen/a

1440. Andrej Kristanc

1439. Dea Aquarius

1438. Filip Kaufmann

1437. Aleš Vrtacnik

1436. Stefano sever

1435. Srečko Škorc

1434. MIROS POTOČNIK

1433. Marcel More

1432. J. Ward

1431. Mirjam Mavrič

1430. Anonimen/a

1429. Anonimen/a

1428. Lin Žagar

1427. cvetka starc

1426. Andrej Krupenko

1425. Ivanka Plešnik

1424. Robert Ribič

1423. Marija Eržen

1422. Anonimen/a

1421. Miha Babnik

1420. Nataša Tomažič

1419. Simon Škvarč

1418. Milan Dornik

1417. Matjaž Repolusk

1416. Joze Korze

1415. Ivan Kavčič

1414. Peter Merva

1413. robnikandrej1 robnik

1412. Anonimen/a

1411. Bogdan Stanic

1410. Štefan Peteh

1409. Mitja Moškon

1408. Anja Čuček

1407. Miran Lipman

1406. Klavdija Malovrh

1405. Anonimen/a

1404. Adam Prapertnik

1403. Mira Frelih

1402. Marija Perne

1401. ivo stjepic

1400. Tomaž Ferenčak

1399. Oton Mozetič

1398. mirko sodja

1397. franc habjanic

1396. Leon Hartman

1395. Marija Čerček

1394. Jernej Verdev

1393. Maja Vales

1392. Anonimen/a

1391. Ziga Gabrovsek

1390. Anton Odar

1389. Martina Žlindra

1388. Irena Krznaric

1387. Stane Božič

1386. drago švagan

1385. Josip Budiš

1384. Anonimen/a

1383. Franc Oberski

1382. Marjan Dubrovnik

1381. Anonimen/a

1380. Jure Menart

1379. Saša Kelhar

1378. renata mraz

1377. Eva Sicherl

1376. Tara Kraševec

1375. Sanel Alibegić

1374. Matic Vugrinec

1373. Anonimen/a

1372. Slavko Ciglar

1371. Simona Abram

1370. Nina Škufca

1369. Nevenka Vesel

1368. majda kovačič

1367. Anonimen/a

1366. Pavel Niko Žakelj

1365. Stane Lisjak

1364. Aljaž Petek

1363. Špela Debevc

1362. Jure Kores

1361. Tona Velkavrh

1360. Nina Novak

1359. Branko Pavlin

1358. Breda Draksler

1357. Andrej Marincic

1356. Mitja Pongračič

1355. Anonimen/a

1354. Anonimen/a

1353. Tatjana Dobravec

1352. Irena Šušteršič

1351. Anonimen/a

1350. Matej Korošec

1349. Marinka ŠEBJANIČ

1348. Maša Sotlar

1347. Milan Fištrovič

1346. stanislav petek

1345. Lado Primožič

1344. erik flakus

1343. Anton Gasar

1342. Anonimen/a

1341. Branko Hlad

1340. Anonimen/a

1339. Cvetko Jerasa

1338. Ingrid Rozman

1337. Marija Kamenšak

1336. Stanko Zrinyi

1335. Andreja Jaklic

1334. andrej briški

1333. Anonimen/a

1332. Marija Metličar

1331. DEAN ČERNE

1330. Anonimen/a

1329. Anonimen/a

1328. Anonimen/a

1327. nikolaja valjavec

1326. Anonimen/a

1325. Milan Stevanović

1324. Miroslav Rozman

1323. Stanislava Krajnčič

1322. Anonimen/a

1321. Anonimen/a

1320. Igor Karlić

1319. Matej Metlikovic

1318. Branko Gaber

1317. Branko Ružič

1316. Jože Grozde

1315. Ziga Pavlinic

1314. Janez Košir

1313. Damjan ŠIPEK

1312. ValterProfirola Rola

1311. Zehra Mah

1310. Klemen Galič

1309. Boris Kavčič

1308. Franci Medved

1307. Zdenko Milavc

1306. Ljubo Deškovič

1305. Branko Gorjup

1304. Milan Bajzelj

1303. Domen Žitnik

1302. Samo Miklavčič

1301. Anonimen/a

1300. Dragica Toplak Medved

1299. Dany Ornik

1298. Ana Darja Kozina

1297. Anonimen/a

1296. Jasmina Kmetic

1295. Miran Pešl

1294. Anonimen/a

1293. Igor Krajnc

1292. Janez Omrzel

1291. makeup BeautyCorner

1290. Marko Šuklje

1289. Branko Kacjan

1288. Natalija Kopinč

1287. Jernej Ženko Ženko

1286. tone corel

1285. Jaka Racman

1284. Tanja Doljak Milost

1283. Aljaž Pušnik

1282. Angelca Likovič

1281. Darko Črepinko

1280. Stefano bozicek

1279. Anonimen/a

1278. Jože Blažič

1277. Bozidar Likar

1276. Erik Sulin

1275. Edo Gerbec

1274. Danijela Maklič

1273. Danilo Rues

1272. Aleš Ferletič

1271. matijapongrac Pongrac

1270. Mojca Kern

1269. Gasper Aga

1268. Jožef Tomašek

1267. ibas mtž

1266. Anonimen/a

1265. Jery87 Šlebir

1264. Drago Dobrotinsek

1263. Anonimen/a

1262. ALOJZ IVANUŠIČ

1261. Simona Kosi

1260. Klement Jeric

1259. France Henigman

1258. Jernej Hafner

1257. martina kriznik

1256. Natalija Chvatal

1255. Isabela Emma

1254. Klavdija Grobelnik

1253. Marija Rozman

1252. Alojz sobočan

1251. Darja Barovič

1250. David Erčulj

1249. Anonimen/a

1248. thomas mausar

1247. Anonimen/a

1246. Anonimen/a

1245. Andrej Bahčič

1244. Nadica Kokalj

1243. Stanko Ožbolt

1242. Laurent Resman

1241. Aleksander Bencik

1240. Mare Štirn

1239. Denis Kuzelj

1238. Luka Jemec

1237. Nada CADEZ

1236. Jana Debeljak

1235. Metka belinc

1234. alojz trunkelj

1233. milan kamenik

1232. Ivan Knez

1231. Zoran Ilić

1230. Andrej Klopčič

1229. Tomaž Virijant

1228. Anonimen/a

1227. Uroš Stanonik

1226. Matjaž Cof

1225. rado rojnik

1224. Aleš Klobucar

1223. Slavka Jošt-Kuzman

1222. Marko Antončič

1221. Jernej Zupančič

1220. Anonimen/a

1219. Borut Baricevic

1218. Anonimen/a

1217. Janko Koropec

1216. Zvonko Bitenc

1215. Miloš Ilić

1214. Milan Sellak

1213. Tanja Otrin

1212. Jože Pogačnik

1211. marija skebe

1210. Anonimen/a

1209. Tomaž Močivnik

1208. Vojko Stare

1207. Miro Prolić

1206. Mgintihar Intihar dusan

1205. Bojan Srdinsek

1204. Jože Zupančič

1203. Jaka Bitenc

1202. Bojan Mesec

1201. Anonimen/a

1200. Bojan Vilhar

1199. Anonimen/a

1198. Janez Potočnik

1197. Doktor Onyx

1196. Franci Grobelšek

1195. Borut Gorisek

1194. Sabina Matjašič

1193. Anonimen/a

1192. Jože Šušteršič

1191. Drago Malavašič

1190. Rade Černe

1189. Joze Krek

1188. Arif Bitič

1187. Mirko Justin

1186. Anonimen/a

1185. EMIL Bertole

1184. Matija Zupan

1183. Branko Domitrovič

1182. Rudolf Jesenicnik

1181. Ana Juvan Juvan

1180. Franc Hoffmann

1179. Srečko Zernec

1178. Jože Smolnikar

1177. Darja Hočevar

1176. Tomas-Tomi Hajdinjak

1175. Jozef ozimic

1174. Anonimen/a

1173. Doroteja Murko

1172. Mojca Kavčič

1171. best dogs

1170. Marko Vindiš

1169. Ivan Pešec

1168. Anonimen/a

1167. Andrej Ledinek

1166. Dr. Zvone Čadež

1165. Alojz Vogel

1164. Boštjan Kambič

1163. Bojan Jerončič

1162. Matevž Velkavrh

1161. Simon Škrlj

1160. Urška Žagar

1159. Tomaž Poredoš

1158. Anonimen/a

1157. Janez Jeriček

1156. Anonimen/a

1155. Biserka Dolinar

1154. Jože Lokovšek

1153. Anonimen/a

1152. Anonimen/a

1151. Aleksandra Štuhec ʚϊɞ

1150. Darko Jarc

1149. Marjan Silec

1148. Anonimen/a

1147. Anonimen/a

1146. Metka Kos

1145. Anonimen/a

1144. Zlata Jusič

1143. Robi Petan

1142. Anonimen/a

1141. JANČE GARTNER

1140. Anonimen/a

1139. Anonimen/a

1138. Anonimen/a

1137. Uroš Sablatnik

1136. Anonimen/a

1135. Eva Špes

1134. Anonimen/a

1133. Zalar Joze

1132. Anonimen/a

1131. Jože Hočevar

1130. Anonimen/a

1129. Franci Smrekar

1128. Matevž Perovec

1127. Marjan Čufer

1126. Miša Rauter

1125. Nada Šribar

1124. Anonimen/a

1123. peter kocen

1122. Anonimen/a

1121. Andrej Fevžer

1120. Andrej Bohinec

1119. Luka Vah

1118. David Jakopič

1117. jože vehovar

1116. Anonimen/a

1115. Dejan Ahec

1114. Jure Kovačič

1113. Anonimen/a

1112. Bojan Šuster

1111. Uros Godec

1110. Anonimen/a

1109. Andrej Bergles

1108. FRANJO LAZAR

1107. Janez Povše

1106. David Novak

1105. Anton Karner

1104. Marjan Mušič

1103. Zoran Tkavc

1102. Anonimen/a

1101. jurij Plazovnik

1100. Gasper Sajovic

1099. mitja pozenel

1098. VIDA MIHELČIČ

1097. Maja Radin

1096. Darko Potočnik

1095. Monika Knez

1094. Karel Gomzi

1093. Nika Furlan

1092. Anton Ožbolt

1091. Anonimen/a

1090. Anonimen/a

1089. Bogdan Gašperšič

1088. simon krajnc

1087. VALENTIN JUSTIN

1086. Petra Klesnik

1085. Damijan leban

1084. Anonimen/a

1083. Erih Starejši

1082. Anonimen/a

1081. andreja majcen

1080. Samir Beganovic

1079. IZIDOR TOMINEC

1078. Manca Erjavec

1077. Alojz Drofelnik

1076. Anonimen/a

1075. Sasa Petek

1074. Anonimen/a

1073. Vinko Kokot

1072. Milan Gaube

1071. Jakob Polegek

1070. Kristian Naitsirk

1069. Sara Habjan

1068. Anonimen/a

1067. Naja Lavrih

1066. Samo Zupančič

1065. Anonimen/a

1064. milanme Mel

1063. Mersiha Sahinovic

1062. Jože Černe

1061. Darinka Prinčič Nemac

1060. Igor Ajdic

1059. slavoljub zupančič

1058. Franjo-Petra Le

1057. Miran Zavec

1056. andrija Radoš

1055. dusan vranesic

1054. Janez Končan

1053. Mirko Rupnik

1052. Marko Golež

1051. Janez Arl

1050. Polona Avguštin

1049. Anonimen/a

1048. Vinko Ježovnik

1047. Anonimen/a

1046. Anonimen/a

1045. Metka Jeraj

1044. Matija Pavlovcic

1043. 22 33

1042. Radovan Kosic

1041. Jan Dolenc

1040. Vladimir Miljavec

1039. Klemen Rojnik

1038. Janez Kidrič

1037. Ivo Gantar

1036. Anonimen/a

1035. Matjaž Povše

1034. Janez Volk

1033. miha Bračko

1032. Anonimen/a

1031. projektivni biro

1030. Stanko Veselič

1029. Magda Kramzar

1028. Rok Potokar

1027. bernarda. sobocan

1026. anže Olup

1025. Jože Kos

1024. Aleksander Cucek

1023. Slavica Ferlic

1022. Ana Kobler

1021. Miran Kavčič

1020. Mirko Podboj

1019. Branko Enci

1018. Anica Flat

1017. Anonimen/a

1016. Anonimen/a

1015. Marina Prevorčič

1014. Darko Kuhar

1013. Anonimen/a

1012. Darko Božič

1011. Mio Kekić

1010. Danijel Arh

1009. Jasmina Špehar

1008. Anonimen/a

1007. Anonimen/a

1006. Damjan Golob

1005. Anonimen/a

1004. Dane Selan

1003. Matija Horvat

1002. Igor Pakman

1001. Ekokmetija Šlibar

1000. Bernarda Mataj

999. Brigita Ravnik Zalokar

998. Franci Jereb

997. Darko Radoš

996. Anonimen/a

995. Ana Kovac

994. Dušan Renko

993. FRANC PETERNEL

992. Avgust Korez

991. Zvonka Špeh

990. Anonimen/a

989. Milena Buh

988. Anonimen/a

987. stanko batagelj

986. damijan kores

985. Leopold Tušek

984. Emilijan cussigh

983. natascha stare

982. Anonimen/a

981. Anita Mavrič

980. Jadran Urbic

979. Marko Dorbež

978. Jasmina Najdek Hanžič

977. Sandi Kovačec

976. Sara Pegan

975. Andrej Pogačar

974. Eva Rajh

973. Roky Roškar

972. Klemen Ahačič

971. Jože Čoper

970. Maks Ciuha

969. sebastijan ferfolja

968. Klemen Štromajer

967. Ana Žontar

966. Danijela Kuhar Kalamar

965. Igor Sever

964. Rado Urbančič

963. Enes Pehlic

962. Anonimen/a

961. Milena Rahne

960. Polona Klemencic

959. Darko Mlakar

958. Branko Hrastnik

957. Adrion Axelsson

956. Anonimen/a

955. Dejan Temniker

954. Alojz Bavdek

953. Anonimen/a

952. davorin makovec

951. Natalija Visočnik

950. Anonimen/a

949. Anonimen/a

948. Anonimen/a

947. Igor Cankar

946. Anonimen/a

945. Suzana Kocjančič

944. Anonimen/a

943. Lucija Vrabič

942. Tadeja Rozman

941. Jože Benetek

940. Katarina Jezersek

939. Tanja Zajc

938. Leon Kržič

937. Sašo Štefanič

936. Anonimen/a

935. Anonimen/a

934. Anonimen/a

933. damian golenko

932. Andrej Setničar

931. n n

930. Anonimen/a

929. Nicollo Machiavelli

928. Vojko Levar

927. Janko Jilg

926. Marjana Spolenak

925. alenka sterk

924. Marinka Lapajne

923. Matija Cotman

922. Kostja Medved

921. Hinko Irgolič

920. Martin Mihelak

919. Slamar Markelj

918. IVAN ŠAVC

917. Toni Hočevar

916. Anonimen/a

915. Artur Šulin

914. marko kopač

913. Anonimen/a

912. Silvo Hrovat

911. Janez Marinko

910. Alojz Vehar

909. Jože Čas

908. Zdravko Štramec

907. Tomaž Drol

906. marvin sulin

905. Janez Pikon

904. ksenja pecenko

903. Marta Galič

902. Dani Ster

901. Anonimen/a

900. Alojz Topolovec

899. Zdravko Ščuka

898. mr0446 R.

897. Silva medved

896. drago slekovec

895. Peter Demšar

894. Goran Juvancic

893. Polona Dubrovski

892. Anonimen/a

891. Dejan Pacek

890. MARJETA KOSMAČ

889. Edo Ferk

888. Anonimen/a

887. Modra Blue

886. Joco Mrvič

885. Marija Dovnik

884. Branko Poklar

883. Anonimen/a

882. darko sernec

881. Jožica Seruga

880. Anonimen/a

879. Nedeljko Milanovič

878. zerjal martin

877. Dusan Ljubec

876. Anonimen/a

875. Faik Ajdarović

874. Damjan Perovsek

873. Jani Kravanja

872. Damijana Voglar

871. minorat kozmos

870. jasna zulic

869. Tina Verhnjak

868. Anonimen/a

867. Vida Zolger

866. Jan Bodlaj

865. Job Kavčič

864. Rok burger

863. Damjan Tržan

862. Andrej Aplinc

861. roman senekovič

860. Anonimen/a

859. Marijan Pongrac

858. Brane Lovšin

857. Anonimen/a

856. Anonimen/a

855. Sandra Turner

854. Tine Jekovec

853. Maid Cenilec

852. Jadran Batagelj

851. Marjan Lipec

850. Matic Kraševec

849. Marjan Urbančič

848. Gorazd Bizant

847. jana jovan

846. Sonja Sostarec

845. Anonimen/a

844. Anonimen/a

843. Tomaž Muhič

842. Janez Blatnik

841. Anamarija Fink

840. robert hrastnik

839. Leonida Žganjer

838. Igor Watzak

837. Resnica Osvobaja

836. Tomaz Tomi Tomaz

835. Anonimen/a

834. Aleš More

833. Anonimen/a

832. Simon Kresnik

831. Gabrijela Kalan

830. Vojko Dobrin

829. Andrej Ahačič Ahačič

828. lilijana zavernik

827. Senka Hanjc

826. Ljubec Bojan

825. Smiljan Purger

824. Anonimen/a

823. zdravc levec

822. Ivan Podvinski

821. Vida Romšak

820. Igor Albreht

819. vojko Pavlic

818. Tomaz Jurca

817. Brane Smodič

816. tadej vengust

815. silvo gros

814. vince blake

813. Milan Struna

812. Alojzij Genom

811. Anonimen/a

810. Franc Vidrih

809. Mirko Tomšič

808. Maja Čepin

807. Rihard Grudnik

806. Bernarda Garvanliev

805. Franc Žnidaršič

804. Mojca Frece

803. Ivek Klajnšek

802. Dominik Širca

801. Maja Schelker

800. Anonimen/a

799. Anonimen/a

798. Anonimen/a

797. Marjan Repič

796. Franci Kovše

795. Joško Vrh

794. Anonimen/a

793. Martina Krek

792. Rado Živanović

791. bojan debevc

790. Martin Hebar

789. Vesna Černelič

788. anton strahan

787. Ana Ločniškar

786. Miran Resnik

785. kristian kopa

784. Darko Šantič

783. brigita breskvar

782. france smolej

781. stane cankar

780. Anonimen/a

779. Anonimen/a

778. Lovro Abram

777. Anonimen/a

776. Miha Trkov

775. Anonimen/a

774. Marko Kovač

773. Robert Dušič

772. Anonimen/a

771. Boštjan Furlan

770. Aleš Čimžar

769. Ivan Thaler

768. Anonimen/a

767. Manja Kristanc

766. Janko Lipovec

765. Anže Križnar

764. Anonimen/a

763. Lojze Lenarcic

762. Benjamin Radič

761. Valentina Srsen

760. Franc Breznik

759. Darka Darko Kapitan

758. Bojan Jenkole

757. Anonimen/a

756. Petra Lavrencic

755. peter krizznik

754. Polona Plestenjak

753. Bogdan Šalamun

752. Boštjan Likozar

751. Dusan Mavrel

750. Vesna Gaberšek

749. Anonimen/a

748. Drago Miklavec

747. Alojzij Gričnik

746. Matjaž Grobler

745. Gena Maver

744. Janez Žgajnar

743. Tamida Princic

742. peklardanilo2@gmail.com peklar

741. Darja Macek

740. Darja Ferjančič

739. Jana V

738. Bojan Demšar

737. Tatjana Torkar

736. marjan Kos

735. Anonimen/a

734. Ervin Kladnik

733. Ida Makovec

732. Anonimen/a

731. Anonimen/a

730. Anonimen/a

729. Janez Šušteršič

728. Anonimen/a

727. Mitja Premk

726. daniela miskovic

725. Andrej Miše

724. Aleš Gjerek-Gerič

723. Anonimen/a

722. janez novak

721. Ales Dolzan

720. Anonimen/a

719. Anonimen/a

718. irena ožbolt

717. Anonimen/a

716. Anonimen/a

715. jakob hebar

714. Tanja Novak

713. Anonimen/a

712. srverin doplihar

711. Bojan Klemencic

710. Borislav Kosi

709. Damijan Andrejc

708. Tadej Pestotnik

707. JANKO BORJANČIČ

706. Mirjana Sprinčnik

705. Boris Šinkovec

704. Tomaz Jarc

703. Alojz Oblak

702. Mariza Petrovčič

701. Metod Lakner

700. Milan Horvat

699. Anonimen/a

698. Boštjan Sterle

697. Janez Jeromen

696. Beba Vesel

695. Marija Sőke

694. Marija Rep

693. Roman Petrovič

692. milan zupan

691. David Carević

690. Martin Sarjaš

689. Anica Kuhelj

688. Tadej Bratuša

687. Boris Mavrič

686. josip zanardelli

685. Jerneja Savernik

684. Tina Hawlina

683. Anonimen/a

682. Anton Fende

681. helena Ferlež

680. Anonimen/a

679. Josif Titan

678. Peter Žibret

677. Valter Štorek

676. Nenad Doležal

675. Katja Marušič

674. Ferdo Rus

673. Jože Koželj

672. Darinka Skaza

671. Irena Lap

670. Franc Podlesek

669. Anonimen/a

668. Marko Jerak

667. Blaz Kovac

666. Mirko ŽIGART

665. Robert Budaji

664. rudolf muhic

663. Borut Pirc Borut Pirc

662. Martin Žura

661. Dušan Našud

660. Dare Logar

659. Gašper Kačič Gashy

658. Robert Wilfan

657. juš halec

656. Anonimen/a

655. ROBIN MAJNIK

654. Maj Munih Krapež

653. Anja Koprivec

652. franc požar

651. Nada Ambrus

650. Jožef Žagar

649. ELICA STEINBACHER

648. Anonimen/a

647. Tadej Kodelja

646. Sabina Tratar

645. sabina kocmut

644. Melanie M.

643. Mira Grilj

642. Anonimen/a

641. Leon Mulej

640. boris klemenčič

639. bojan arnus58

638. Rok Groselj

637. Anonimen/a

636. Anonimen/a

635. Špela Zupančič

634. Oton Filipič

633. Vanda Mlakar

632. Karl Selinšek

631. Danica Rebevšek

630. Anonimen/a

629. Mateja Novak

628. Andraz Brzin

627. Anonimen/a

626. pal milena86

625. Anonimen/a

624. Marjan Krasovec

623. Matej Volek

622. Anja Babič

621. Anonimen/a

620. Anonimen/a

619. Anonimen/a

618. Štefan Rehar

617. Starina Vinko

616. Bojan Skukan

615. Emil Prezelj

614. ksenija bottosso

613. Jože Jurca

612. Anonimen/a

611. Ana Agatha Sedej

610. Alojz Modic

609. Matej Modec

608. franc Kajbic

607. Anonimen/a

606. Anonimen/a

605. Joze Jarc

604. Anonimen/a

603. Rada Vidic

602. Magdalena Pirnat

601. Andrej Krajnc

600. Helenca Čučnik

599. Ivo Coz

598. Mateja Videnič

597. branko klauzar

596. Andrej Jevšenak

595. Tatjana Krebs

594. Bojan Bratož

593. Gregor pintaric

592. Anonimen/a

591. Anonimen/a

590. stanislav petek

589. Milan Jerant

588. mario jurič

587. Miran Ivanuša

586. Zdenka Vuković

585. Andrej Karba

584. Anonimen/a

583. Iztok Krenker

582. Silvo Lokanc

581. andro ferme

580. Peter Turičnik

579. Anonimen/a

578. milan stojko

577. Tom GOLOB

576. Anonimen/a

575. Anonimen/a

574. Stanislav Mak

573. Anonimen/a

572. LIDIJA PERGER

571. Klemen Šuligoj

570. Ciril Jakše

569. Andrej Robnik

568. Andrej Leben

567. Maja Kvenderc

566. Peter Eržen

565. Milan Travnikar

564. vida lebe

563. Janez Kukovec

562. Tadej Prah

561. V. Planinšek

560. Černe Marjan

559. Milan Skerbinek

558. zeljko sobot

557. Stanislav Župevc

556. Andrej Lapuh

555. igor grošelj

554. Anonimen/a

553. Anonimen/a

552. mojcamarijahren Hren

551. Sašo Pančur

550. Miro Kos

549. Irena Pongračič

548. Darja Konc

547. Jure Muhič

546. manca šuligoj

545. Nadja Kosmrlj

544. PRIMOŽ KRT

543. Anonimen/a

542. Anonimen/a

541. Bogdan Bolka

540. Aleksej Volkov

539. Anonimen/a

538. Anonimen/a

537. Marjan Bogovčič

536. Nina Planinsek

535. Primož Kurinčič

534. Sebastijan Černevšek

533. Mirko Kajfez

532. Peter Pecnik

531. Anonimen/a

530. Bostjan Turk

529. Ana Matičič

528. Anonimen/a

527. Boris Kolšek

526. Miha Jemec

525. Julijan Zavernik

524. Silvana miljavec

523. Natasa German

522. Marjan Dolenc

521. brigita PIŠORN

520. Anica Brelih

519. Marija Rasiewicz

518. Sandi Katona

517. Zdravko STARE

516. Daniela Prelog Tkalec

515. Mateja Katona

514. mi po

513. Mira Hliš

512. Anonimen/a

511. maja Avman

510. Matjaž Gerič

509. Samo Modic

508. Anonimen/a

507. Sandi Šubara

506. Anonimen/a

505. Anonimen/a

504. Branko Grims

503. Marjan Ceglar

502. Anonimen/a

501. Damir Kočiš

500. Anonimen/a

499. Rok kranjec

498. Marko Tertinek

497. Jerneja Lovko

496. Anonimen/a

495. Anonimen/a

494. Anonimen/a

493. Rok Zaplotnik

492. Urban Grošelj

491. Anonimen/a

490. Anonimen/a

489. Dušan Volmajer

488. Drago Rojko

487. Anonimen/a

486. Stojan Fabjančič

485. Milan Gornik

484. Lojze Rehar

483. Andrej Kocbek

482. Sebastijan Bohinec

481. Dušan Godina

480. Matjaz Napast

479. Tamara Žoher

478. Anonimen/a

477. Bobby Anonimus

476. benjamin kampuš

475. Janez Lipovec

474. Jani Golob

473. Anonimen/a

472. Toni Bersnjak

471. Anonimen/a

470. nika breskvar

469. Natalija Lukas Miša

468. Anonimen/a

467. Matevž Markovič

466. Ema Satler

465. Stanko Pockar

464. Marjan Čuden

463. Dolenci Dolenci

462. Anonimen/a

461. Anonimen/a

460. marjan vehovec

459. Slavko Hanzel

458. Matej Part

457. Bojana Stanič

456. Anonimen/a

455. Anonimen/a

454. Anonimen/a

453. Marjan Janežič

452. Lucia Bečan

451. Matija Potočnik

450. Maksimilijan Hinteregger

449. Primož Gosak

448. DAMIJAN HAFNER

447. denis Brinovec

446. Breda Imperl

445. Tomaž Drobnič

444. nada oberski

443. Alojz Miklavcic

442. Stane Lakner

441. Stellica Stellina

440. Filip Hubat

439. Anonimen/a

438. Gregor Šavle

437. Anonimen/a

436. hribar Mija

435. Anonimen/a

434. Žare Dolenc

433. konjarka k

432. Stane Leskovar

431. Gorazd Vidic

430. Anonimen/a

429. Franci Ajdovec

428. Maša Slana

427. Albert Pecnik

426. Marko Perme

425. Anonimen/a

424. Helena Janežič

423. Andreja Repič

422. Tomaž Deželak

421. Jože Dolenc

420. joze valentincic

419. Miha Pöschl

418. Bojan Barić

417. Krste Stegić

416. Marjan POTOČNIK

415. Jozy Ambrož

414. Mrhar Marijan

413. Nino Harb

412. Mojca Zver

411. Vladimir Vajda

410. Anonimen/a

409. Danijel Urbič

408. Teo Petrovič Presetnik

407. Anonimen/a

406. Igor Mandić

405. jože perčič

404. Drobnic Ales

403. Marko Ferre

402. Milan Bezjak

401. Stanka Pugelj

400. Ivan Krajnc

399. Maksimilijan Matjaž

398. JanezMira Grušovnik

397. Majda Černilec

396. Zoran Marjanović

395. Vincenc Boc

394. Anonimen/a

393. Pavel Šmid

392. Anonimen/a

391. ziga pelhan

390. Saša Dokl

389. Lenc Fortis

388. Robert Grlj

387. Alenka Urbančič

386. Anonimen/a

385. Anonimen/a

384. Anonimen/a

383. andrej markioli

382. Suzana Zadnik

381. Anita Vovk

380. Štefka Lipnik

379. Gorazd Koderman Podboršek

378. Anonimen/a

377. Alfred šalamun

376. Dzevad Tatarevic

375. Eva Duh

374. Dušan Trušnovec

373. Zdravko Martinčič

372. Nina Podboj

371. Viktor Frangež

370. Anonimen/a

369. Natalija Bauman

368. Dušan Guček

367. Jožica Ambrož

366. Egon Zavnik

365. Vrečič Martina

364. Anonimen/a

363. Ciril Logar

362. murika345 Ivančič

361. Tatjana Žigon

360. anka potrc

359. jure zupan

358. Timotej Rauter

357. Uroš Ilić

356. Anonimen/a

355. Anonimen/a

354. Zoran Jancic

353. Stanislav Ahac

352. Anonimen/a

351. Ivo Seligo

350. Sara Ivanić

349. Sandi zakošek

348. Helena Djordjevič

347. VINKO TRAMTE

346. Marija Hirci

345. Anonimen/a

344. Alenka Vrečar

343. Rino Kavčič

342. Info.Sc.Eng. Janko

341. boris MREVLJE

340. vida čermelj

339. Denis Skrabl

338. France Henigman

337. Vladimir Marinček

336. Društvo CZPNN

335. Jerica Lilek

334. Zoltán Kvanka

333. Andrej Keše

332. Peter Šalamun

331. Anonimen/a

330. Alenka Štajner

329. Dare Puhar

328. Karmen Petric

327. darko ribič

326. Anonimen/a

325. Simon Škerget

324. Milojka Širca

323. Martin Tominec

322. Valentin Cencič

321. Matija Jeglič

320. Brigita Bincl

319. vinko jakovac

318. Stanko Zabukovec

317. Igor Dobrila

316. Anonimen/a

315. Donat Goricar

314. Vilko Fabijan

313. Anonimen/a

312. Simona Vernon

311. katarina gorjan

310. Anonimen/a

309. Bor Hostnik

308. Anonimen/a

307. Ida Martinc

306. Anonimen Anonimen

305. Izidor Oblak

304. Barbara Jeraša

303. Anonimen/a

302. Anonimen/a

301. Bogomil Jelenc

300. Martina Katern Tomažič

299. Zvonko Kovacic

298. Žiga Capl

297. Matej Štrukelj

296. Kristjan Kuhar

295. Anonimen/a

294. Mitja Žargi

293. Nino Simšič

292. Franc Podjed

291. Renata Smolej

290. adamic stanislav

289. Erika Polni Profil

288. Anonimen/a

287. Petra Salihović

286. Matic Hajmerle

285. Peter Leskovar

284. Alan Geder

283. Ivanka Muhič

282. Anonimen/a

281. Vesna Krmelj

280. Antonio Škoda

279. Jerneja Celestina

278. Tatjana Violeta Kamnar

277. Boris Pajk

276. Robert Hrovat

275. Štefan Duh

274. Vili Kovačič

273. Rok Pogorelčnik

272. Anonimen/a

271. Desire Desire

270. marjan Zorec

269. Srečko Staric

268. Ivica primc

267. Simona Muhič

266. Vilko Jazbinšek

265. anita Morel

264. Janez Mrak

263. Anonimen/a

262. alenkaa5 Berlot

261. Uroš Peternel

260. Srečko Grah

259. Primoz Bernik

258. Dušan Fekonja

257. Jelka Zelenik

256. Mitja Muraus

255. Katarina Schlamberger

254. Anonimen/a

253. Iztok Senovršnik

252. Blaz Strancar

251. Anonimen/a

250. Matej Batagelj

249. Katja Mihelčič

248. Martin Bizjak

247. Jurij Markočič

246. Igor Petaros

245. Anonimen/a

244. Anonimen/a

243. Ciril Purkat

242. janko klun

241. Janez Jurca

240. albin trobec

239. Marko Ferlič

238. Matevž Bergant

237. Fani Križaj

236. Marija Obran

235. Anonimen/a

234. Vojko Šuc

233. Matjaž FE

232. Anonimen/a

231. marjan haberl

230. Franci Vehar

229. kovacic ivan

228. Anonimen/a

227. Anonimen/a

226. Nina Vrtačnik

225. Igor Mugerle

224. Anonimen/a

223. marjan skufca

222. Anton Hren

221. Miran Tacer

220. Zvonko Koren

219. anamarija kavcic

218. Andrej Kramar

217. helena sekula

216. Silva Ivnik

215. Simona Rojs Vogrin

214. Tadeja Trošt Sedej

213. Tomaž Guzelj

212. Anonimen/a

211. Matjaž Ražman

210. slavica boljat

209. cvetka kuhar

208. Samo Mansutti

207. Anonimen/a

206. Anonimen/a

205. Matjaž Ogorevc

204. Anonimen/a

203. Anonimen/a

202. Drago Murko

201. boris bufolin

200. janez šimenc

199. Stane Poljanšek

198. Patricija Žlindra

197. Tobias Zadravec

196. Anonimen/a

195. Tone Pajk

194. Anonimen/a

193. Bogdan Stopinšek

192. Tanja Lah Pus

191. Anonimen/a

190. Jože Stanko

189. mateja lazar

188. Dejan Černetič

187. miha zimsek

186. igor horvat

185. Josip tušek

184. Marjan Golavšek

183. Gašper Sila

182. Jožica Šuštar

181. leon scuka

180. Andrej Škrlep

179. Stane Bergant

178. Josip Čivić

177. Anonimen/a

176. Ana Galić

175. Tilen Gomilšek

174. Aleš Makovac

173. Alojz Gjerkeš

172. Jože Lemež

171. Miha Vovk

170. marija zobec

169. Aljaž Jelen

168. Blaž Kopčič

167. Anonimen/a

166. Meri Žvab

165. drago pirec

164. boris HORVAT

163. Bogdan Žvanut

162. France Cukjati

161. Stojan Lisjak

160. Jure Hrvatič

159. MARJANA SLAVIČ

158. Andrej Miketič

157. Tatjana Pišljar

156. boris koletnik

155. Micka Gorenc

154. Anonimen/a

153. Erika Drugovič

152. Amedeja Rodman

151. Rajko Račnik

150. Anonimen/a

149. Marjan Kunc

148. Anonimen/a

147. Leda Dobrinja

146. Anonimen/a

145. Saša verbek

144. Divna Erzen

143. Zlatko Skumavc

142. Anonimen/a

141. NATASA JARC

140. Andreja Kranjc

139. amadeo prosen

138. Špela Mihelin

137. Silvo Krelj

136. Cvetka Klevže Golob

135. Maria Wiedenbauer

134. Marko Kiauta

133. Miloš Terbižan

132. slavko verbic

131. Mladen braučič

130. Ana Ribnikar

129. Anonimen/a

128. Janez Gantar

127. helena pintar

126. Henrik Dimic

125. Jože Pikl

124. Boris Jonke

123. Ana Lavrencic

122. Anonimen/a

121. Anonimen/a

120. Ivan Juhart

119. samo pudgar

118. Nada Hercog

117. Peter Mursic

116. Klemen Malovrh

115. Anonimen/a

114. Marko Licen

113. Robert Adam

112. Jernej Lorenčak

111. Martin Herceg

110. Darja Tepina

109. Valentin Kosem

108. Janko Simčič

107. Vesna Planinc

106. Mirko turk

105. janez stepan

104. Irin Lojen

103. Blaž Šuštar

102. jože kropec

101. Ana Vranjac

100. Rado Markovič

99. Anonimen/a

98. Dragica Žmauc Plohl

97. Miro Jerman

96. Anonimen/a

95. Joze Dedic

94. Marjan Brecelj

93. Srecko Tomazetic

92. Aleš Morič

91. Anonimen/a

90. Mirjana Brvar

89. Vladimir Pangerc

88. Anton Percic

87. Anastasia Romanov

86. Anonimen/a

85. roman suknaič

84. Anonimen/a

83. Jože Baranašič

82. Gasper Najdenic

81. Tadej Legnar

80. Anonimen/a

79. Marina Rozman

78. Angelca Ducman

77. Uroš Palhartinger

76. Marko Marflak

75. Jani Čujež

74. Polde Lazar

73. Adrijana Kocjančič

72. alenka nezmah

71. Marija Dolinar

70. Danilo Krajnc

69. Tatjana Škrinjar

68. Gregor Medvesek

67. Matej Leban

66. Franc Dvornik

65. Iris Kogoj

64. franc buser

63. Pavle Brglez

62. Anonimen/a

61. Alojz Planinšek

60. Anonimen/a

59. Jože Marinšek

58. Alen Petrovič

57. Anonimen/a

56. Anka Poženel

55. Matjaž Jevševar

54. Anonimen/a

53. Marko Rovan

52. Valentin Marcic

51. Sukič Drago

50. Silvester Mlinar

49. Anonimen/a

48. Jozica Glinsek

47. Enisa Bizjak

46. Anonimen/a

45. Dragan Petronijević

44. Anonimen/a

43. Tomaz Slapsak

42. andrej pajmon

41. Boštjan Zadnikar

40. Bostjan Ledinek

39. Janez Janža

38. Lea Plevčak

37. Leopold Lamut

36. jlaure2 Laure

35. Anonimen/a

34. Tomaž Hribar

33. *Alenka* Rozman

32. Vojko Verdel

31. fedor anton

30. ales ciuha

29. Anonimen/a

28. Ivanka Rajh

27. Nejc Bevk

26. Ana Kokalj

25. Jožica Birsa Vuga

24. Samo Firbec

23. Uros mohorič

22. matic blagus

21. Janez Toplak

20. Pavel Bizjak

19. Primož Kastelic

18. Rajko Koblar

17. Robert Špoljar

16. Anonimen/a

15. Blanka Perović

14. Anonimen/a

13. Branko Murekar

12. Bojan Linasi

11. Andrej Kaifež

10. Cvetka Kalan

9. Janez Porenta

8. Janez Gril

7. Aleš Kramar

6. Martin Melag

5. Peter Jager

4. Miha Kronovšek

3. achilles arrow

2. Jovancho Taneski

1. Boris Vuzem