Da, podpiram naslednje zahteve
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
(povezava)
* Polje je obvezno
Vaše podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali izključno za namen te peticije oziroma za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skrbnik podatkov je Inštitut dr. Antona Korošec (Prule 7, 1000 Ljubljana, e-mail: info@inak.si). V skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko svoje podatke kadarkoli tudi pregledate ter zahtevate njihov popravek ali spremembo. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da preko svojih kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi, pošljete sporočilo na e-naslov: info@inak.si z naslovom Odjava od prejemanja novic in sporočil.
Podpisniki (6335)

6335. Andrej Golcnik

6334. Zlatko Bizjak

6333. Anonimen/a

6332. Tatjana Žigon

6331. Damjan Perovsek

6330. Artur Šulin

6329. Tomaž Muhič

6328. Anonimen/a

6327. Dušan Kolar

6326. metod jesenko

6325. Marjeta Z. Hohnjec

6324. Anonimen/a

6323. Janez Rebec

6322. Simon Škerget

6321. Iluš Vogrinec Hribar

6320. Tanja Gamser

6319. Milojka Mohor

6318. Suzana BRAČUN

6317. Marino Zankolič

6316. Anonimen/a

6315. Franci Perčič

6314. ibas mtž

6313. Anonimen/a

6312. Sašo Kaisersberger

6311. Spela Kanlic

6310. Roman Bajuk

6309. Metka Klun

6308. lep otec

6307. Suzana Holobar

6306. alienn44 poljanšek

6305. Zdravko Rus

6304. ivana colnar

6303. Tomaz Hafner

6302. Roman Sikošek

6301. matej volk

6300. Uroš Knehtl

6299. Anonimen/a

6298. Anonimen/a

6297. Admir Hozić

6296. Anton Bauman

6295. Tomaž Jelenc

6294. Boštjan Skornšek

6293. Andrej Krizaj

6292. Vesna Černelič

6291. Janez Rant

6290. dalibor granat

6289. Marjan Ceglar

6288. Tilen Gomilšek

6287. Mateja Balantič

6286. Ana S. Hmaied

6285. Janez Logar

6284. Borut Gorisek

6283. Jure Bračko

6282. Zvonko Skrt

6281. martin Sintič

6280. Anonimen/a

6279. Anonimen/a

6278. Anonimen/a

6277. Anonimen/a

6276. Žiga Papotnik

6275. Anonimen/a

6274. Franc Naglič

6273. Tina Vidovič

6272. Matjaž Vrevc

6271. Zlatka Neuhold

6270. Tamara Žoher

6269. Damjan Slekovec

6268. Edvard Ris

6267. Romana Husič

6266. Anonimen/a

6265. Dusan Sef

6264. Tomaž Bukovec

6263. Anonimen/a

6262. Anonimen/a

6261. Tatjana Maček

6260. Elide Stubelj

6259. Mitja Gantar

6258. alenkaa5 Berlot

6257. Gregor Valjavec

6256. Nada Tramte

6255. Anonimen/a

6254. Alen Hasankovic

6253. Anonimen/a

6252. Anonimen/a

6251. Marko Kovač

6250. Anonimen/a

6249. Jože Grah

6248. Ciril Skrjanc

6247. Lojze Poljsak

6246. Kristina Ločniškar

6245. Polonca Kaučič

6244. Marijan Merljak

6243. Milan Pop

6242. Tone Lukančič

6241. Anonimen/a

6240. Anonimen/a

6239. Anonimen/a

6238. Vili Roženičnik

6237. renata bone

6236. Mirko Zinauer

6235. helena stok

6234. Jasmina Antonić Babnik

6233. Vinko Kastelic

6232. josip vitez

6231. Andrej Ravnik

6230. Miha Dežman

6229. VIKTOR PODJAVERŠEK

6228. Anonimen/a

6227. Anonimen/a

6226. Anonimen/a

6225. Peter Leskovar

6224. Martin Mlakar

6223. Robert Zorko

6222. Frane Praprotnik

6221. Rajko Hojs

6220. Jure Stibilj

6219. Bojan Kojic

6218. Anonimen/a

6217. Lenalee Viva

6216. Silva Rizman Zajc

6215. Roman Petrovič

6214. Marko Tertinek

6213. Bojan Klemencic

6212. Zvone Petje

6211. Tomaž Kiauta

6210. Martin Gorenc

6209. Tina Hawlina

6208. Miroslav Geržina

6207. VITO JAUŠOVEC

6206. Mihael Hojnik

6205. Anonimen/a

6204. burja bostjan

6203. Jery87 Šlebir

6202. matjaz Črepinko

6201. Borut Petrič

6200. Anonimen/a

6199. Anita Virag

6198. Lovro Stanovnik

6197. Ivanka Šlibar

6196. Polonija Cetin

6195. Tadej Žakelj

6194. Marjeta Brglez

6193. Anonimen/a

6192. Anonimen/a

6191. Borut Smodiš

6190. Anonimen/a

6189. Matej Meznaric

6188. Jože Černe

6187. Vanda Cuder

6186. ferdinand šerbelj

6185. Marija Hirci

6184. Simona Kosi

6183. Ana Trlin

6182. Anonimen/a

6181. Jernej Kolman

6180. ciril suban

6179. Anonimen/a

6178. Anonimen/a

6177. Igor Pakman

6176. Silvo Blažič

6175. Mitja Herle

6174. Tatjana Pišljar

6173. Dušan Mernik

6172. spela tajnic

6171. Jerica Ipavec

6170. Marko Podboj

6169. Štefan Rehar

6168. Robi Miler

6167. Anonimen/a

6166. Marija Imenšek

6165. Jože Bole

6164. Anonimen/a

6163. Luka Klarič

6162. Boris Mavrič

6161. franc gyorek

6160. Igor Pust

6159. Rok Remic

6158. Primož Kuštrin

6157. Janez Čas

6156. Marija Nachbar

6155. Anonimen/a

6154. Miha Oberstar

6153. Anonimen/a

6152. Anonimen/a

6151. Robert Hrovat

6150. Danica Rebevšek

6149. Vilma Vrtačnik Merčun

6148. Marko Logar

6147. Karmen Cah Stepan

6146. Anonimen/a

6145. Žan Kidrič

6144. Nataša Gerzetič

6143. Gregor Rupnik

6142. Anonimen/a

6141. bojan jevnikar

6140. Anonimen/a

6139. Andrej Bergles

6138. Tomaž Gostič

6137. Anonimen/a

6136. Franc Tajner

6135. Anonimen/a

6134. Anonimen/a

6133. Anonimen/a

6132. Anonimen/a

6131. franc ovsec

6130. jože perčič

6129. Franc Stropnik

6128. Anonimen/a

6127. David Erčulj

6126. Miha Kristan

6125. Matija Zupan

6124. Ivan Kukovica

6123. Ivanka Muhič

6122. germek slavko

6121. Anton Zajc

6120. Vasja Dremelj

6119. Matej Omovšek

6118. Mario Andrijaševič

6117. milos jez

6116. Bogdan Mohar

6115. Zekira Kavazovič

6114. Andrej Jevšenak

6113. Anonimen/a

6112. Vlado Kucinic

6111. Zmaga Skok

6110. Anonimen/a

6109. Anonimen/a

6108. Anonimen/a

6107. Tilen Šenk

6106. Valentin Cencič

6105. Vily Cizamot

6104. Frenk Zorko

6103. Aleksander Cucek

6102. Vanja Gale

6101. Jože Koporec

6100. Danica Pavlič

6099. Anonimen/a

6098. Vesna Peršič Dirjec

6097. Anonimen/a

6096. Branko Radi

6095. Anonimen/a

6094. Drejc Obid

6093. Tomaž Kogoj

6092. Ana Kobler

6091. kristijan marc

6090. Zehra Mah

6089. Roman Gartner

6088. Darko Ermenc

6087. Simon Trošt

6086. Ksenija Rebernik

6085. Ivan Horvat

6084. Anonimen/a

6083. brane podobnik

6082. Nika Bozic

6081. Janez Slapnik

6080. Lovro Erzen

6079. Ladi Kirn

6078. Boris Lipovšek

6077. Anonimen/a

6076. Anonimen/a

6075. Anonimen/a

6074. Jožef Česen

6073. Jakob Penca

6072. Tadej Janež

6071. Janez Kikelj

6070. Milijana Dzolic

6069. Anonimen/a

6068. muharema pajic

6067. Anonimen/a

6066. Anonimen/a

6065. Miha Šlebir

6064. Majda Bratina

6063. Nikita Matović

6062. Miro Prolić

6061. Cirila Jesenko

6060. luka košnik

6059. ljudmila gorčan-planko

6058. Anton Hren

6057. alen pibercnik

6056. stanislav novak

6055. Bojan Linasi

6054. Anonimen/a

6053. Anonimen/a

6052. Jaka Dečman

6051. Petra Gracnar

6050. Anonimen/a

6049. Uroš Henigman

6048. Elizabeta Klobučar

6047. Anonimen/a

6046. Petra Salihović

6045. Marija Dolinar

6044. jernej muzerlin

6043. Justina Doljak

6042. Ljubo Deškovič

6041. Anonimen/a

6040. Bogdan pušnik

6039. Info.Sc.Eng. Janko

6038. Matija Znidarsic

6037. Damijan Jellenko

6036. Anonimen/a

6035. Radovan Skubin

6034. Sašo Košir

6033. Anonimen/a

6032. Anonimen/a

6031. Uroš Ilić

6030. Maksimilijan Hinteregger

6029. MARJETA KOSMAČ

6028. Matej Hočevar

6027. Drago Peterlin

6026. toni pojbic

6025. Anonimen/a

6024. Milan Jerant

6023. Ana Kovac

6022. Anonimen/a

6021. Blaž Blažič

6020. Damjan Golob

6019. Anonimen/a

6018. Anonimen/a

6017. Janez Jurca

6016. Blaz Strancar

6015. Marko Žgeč

6014. Srečko Škorc

6013. Alesa Klemensek

6012. Vladimir Štuhec

6011. Martina Jerina

6010. Stellica Stellina

6009. Jerneja Lovko

6008. Boris Manzoni

6007. Muki Psiho

6006. Peter Kozar

6005. Nusa Hrastelj

6004. Andreja Kušar

6003. Bogdan Žvanut

6002. Janez Volk

6001. Anonimen/a

6000. Matjaž Gerič

5999. Jožef Košica

5998. Andraž Potočnik

5997. Anonimen/a

5996. Anonimen/a

5995. V Č

5994. Anonimen/a

5993. Anonimen/a

5992. Marijan Sterniša

5991. Božidar Rodica

5990. Anonimen/a

5989. Amadeo Dolenc

5988. Marjan Zalar

5987. mitja pozenel

5986. Marina Rozman

5985. mark žitnik

5984. Zdenko Decman

5983. Lado Jankovec

5982. Edvard Jeram

5981. Jože Švegl

5980. Anonimen/a

5979. Matjaž Šporar

5978. cernilogar joze

5977. Anonimen/a

5976. Zvonimir Bratun

5975. Matjaž Črv

5974. Kat Autumn

5973. Anonimen/a

5972. Monika Zmrzlak

5971. Anonimen/a

5970. Dušan Kotar

5969. Marjan Bogovčič

5968. Tone Golja

5967. Valerija Jus Jus

5966. Tatjana Mikuž

5965. Bojana Gorjup Petar

5964. Nina Planinsek

5963. Andrej Rupar

5962. Nezha Janezhic

5961. Boris Hiti

5960. Mateja Turnsek

5959. Breda Fabijan

5958. damjan kadunc

5957. Ivica Vrečko Novak

5956. Anonimen/a

5955. Kostja Medved

5954. Anonimen/a

5953. Danilo Papič

5952. Anonimen/a

5951. Anonimen/a

5950. Marko Štebe

5949. Anonimen/a

5948. Anja Babič

5947. Viktor hajsinger

5946. Stanko Veselič

5945. David Malnič

5944. Marjan Novak

5943. Anonimen/a

5942. Anonimen/a

5941. Bojan Jerončič

5940. Emina Hasanović

5939. Vlado Karoly

5938. Borut Mlakar

5937. Daniel Tutič

5936. Anonimen/a

5935. Anonimen/a

5934. Marjan Bohinc

5933. Lara Jecnik

5932. Dunja S Lisjak

5931. Klavdijo Kerin

5930. Peter Petrovič

5929. bizjak stanko

5928. Dejan Temniker

5927. Aleksandra Štuhec ʚϊɞ

5926. Zoran Tkavc

5925. Rihard Grudnik

5924. David Lovišček

5923. Roman Janezič

5922. FRANC PIRNAT

5921. Anonimen/a

5920. Anonimen/a

5919. Ana Ranik

5918. Anonimen/a

5917. Sabina Matjašič

5916. Drago Bitenc

5915. Anonimen/a

5914. Anonimen/a

5913. Anonimen/a

5912. Nino Harb

5911. Alenka Kampuš

5910. Anonimen/a

5909. Anonimen/a

5908. srverin doplihar

5907. Jelka Suhadolnik

5906. Hecpatak Trefalt

5905. slobodan ilič

5904. Klara Skomina

5903. marjan Kos

5902. Roman Lahne

5901. janez Tomc

5900. Ines Kuster

5899. Mark Pavlin

5898. Ana Lavrencic

5897. Anonimen/a

5896. Branko Hlad

5895. Ivan Albreht

5894. Vida Strrle

5893. Dušan Černe

5892. Franci Jereb

5891. Anonimen/a

5890. Anonimen/a

5889. Uroš Kolar

5888. Mišo Kovačec

5887. Jernej Turk

5886. Silvester Alič

5885. Marko Jeglič

5884. Martin Štricelj

5883. silvo simoncic

5882. Sandi Šubara

5881. David Gole

5880. Bahrija Karic

5879. Anonimen/a

5878. Gasper Najdenic

5877. Jan Rep

5876. Tatjana Sluga

5875. projektivni biro

5874. ANDREJ Plešnar

5873. Marko Marflak

5872. Bogo Veber

5871. Janez Gerold

5870. Anonimen/a

5869. Anonimen/a

5868. Andrej Hvalec

5867. Iztok Zakovšek

5866. Klemen Ferjanc

5865. Nuša Pavlovič

5864. Boris Papac

5863. Silvester Mlinar

5862. Tomaž Ferenčak

5861. Anonimen/a

5860. Dusan.ramsak Ramsak

5859. Gregor pintaric

5858. Miloš Količ

5857. Majda Penko

5856. Darja Kosi

5855. Dani Ster

5854. franc unuk

5853. Anton Verdenik

5852. Dusko Dusko

5851. jože vehovar

5850. Andrej Černejšek

5849. Branko Gorjup

5848. Miran Zavec

5847. metka severkar

5846. Matija Perovsek

5845. Marinka ŠEBJANIČ

5844. Boštjan Kovač

5843. Tone Gosnjak

5842. roli2006 roland Vipotnik

5841. Andrej Bahčič

5840. Tomaz Dvorsek

5839. Anonimen/a

5838. Branko Janez Mikelj

5837. Jozica Zorko

5836. Anonimen/a

5835. Marko Bitenc

5834. Claudia Sovre

5833. Anonimen/a

5832. Rok Perc

5831. Dominik Širca

5830. Adana Nanda

5829. Anonimen/a

5828. Tatjana Slanc

5827. Miran Lipman

5826. Izak Matej Ciraj

5825. Mrhar Marijan

5824. Marija Habjanič

5823. Karlo Zgonc

5822. Robert Oštir

5821. Igor Albreht

5820. Marjan Hodnik

5819. Tanja Lah Pus

5818. Dr. Zvone Čadež

5817. Anonimen/a

5816. marija skebe

5815. Dusan Lesar

5814. Aleš Klobucar

5813. Ivana Parovel

5812. Joško Vrh

5811. Rado Urbančič

5810. Brane Beravs

5809. vinko jakovac

5808. Zak Tak

5807. sabina kocmut

5806. Cveto Dolenc

5805. Anonimen/a

5804. filip novak11

5803. Anonimen/a

5802. Anonimen/a

5801. Tim Berginc

5800. Maksimiljan Breznik

5799. Tomaž Kvaternik

5798. Anonimen/a

5797. terezija cvetka harmonija

5796. Anonimen/a

5795. Bor Hostnik

5794. Barbara Ban

5793. Ciril Knez

5792. Joze Likar

5791. Anonimen/a

5790. majda hribar

5789. Nina Vuk

5788. Miran Pisar

5787. boris smid

5786. Branimir Golob

5785. Marjetka Krajnc

5784. Darja Konc

5783. Anonimen/a

5782. Anonimen/a

5781. Anonimen/a

5780. Ivan Juhart

5779. Jolanda Pikl

5778. Alfred šalamun

5777. Stanko Zrinyi

5776. Franc Breznik

5775. Andrej Pavlin

5774. Enisa Bizjak

5773. miha zimsek

5772. Nataša Tomažič

5771. Anonimen/a

5770. Anonimen/a

5769. Evgen Herženjak

5768. Jože Dolar

5767. dejan sprincnik

5766. Nalim Cepelk

5765. Janez Povalej

5764. dusan slovenec

5763. Igor Ločičnik

5762. Primož Kumer

5761. Ivan Sedovnik

5760. Domen Kusar

5759. Anonimen/a

5758. Vida Mu

5757. Andreja Repič

5756. Irena Kuštrin

5755. Ružica Štandecker

5754. Marija Breznik

5753. Janez Stancer

5752. Isabela Emma

5751. Amadej Jurij Škibin

5750. Anonimen/a

5749. Anonimen/a

5748. Anonimen/a

5747. Asim Mesic

5746. Uroš Gabrijelčič

5745. Mateja Videnič

5744. janko klun

5743. zdenka gubanec khatibi

5742. Ferdo Piš

5741. Miroslav Muršič

5740. kristian kopa

5739. Anonimen/a

5738. Branko Vovk

5737. Vera Sentocnik

5736. Samo Miklavčič

5735. Zlatko Horvat

5734. Mateja narić

5733. Anonimen/a

5732. Silva Ivnik

5731. Zvone Gabrijan

5730. Danica Mirtič

5729. Samo Zupančič

5728. Marjan Korelc

5727. Ivana Ahačič

5726. ALENKA SOVRE

5725. Judita Zaveršnik

5724. Alja Peterlin Peterlin

5723. Anonimen/a

5722. Renata Blaznik

5721. Špela Kovačič

5720. Robert Ursic

5719. Nejc Krivec

5718. Branko Gerold

5717. Kristian Hojnik

5716. Anonimen/a

5715. Danijela Maklič

5714. Anonimen/a

5713. Erik Selišnik Pahovnik

5712. Saso Juvanc

5711. Leon Herman

5710. Anonimen/a

5709. best dogs

5708. Milan Unterlehner

5707. slavko frece

5706. Herbert Štrbenc

5705. Anonimen/a

5704. niko potočnik

5703. Anonimen/a

5702. Renata Smolej

5701. mrako Kalan

5700. Danijela Čibej

5699. Polona Dubrovski

5698. Ivica primc

5697. zemira sahinovic

5696. Ana Tokuhisa

5695. Anonimen/a

5694. BOJAN Šisernik

5693. bojan vujčič

5692. Iris Lešnjak

5691. Joze Poler

5690. Lea Plevčak

5689. Sara Jagrič Munih

5688. Henrik Dimic

5687. ilonkadb37 Della Bernardina

5686. Boštjan Gortnar

5685. Anonimen/a

5684. Lidija Pangerl

5683. Ana Bohnec

5682. Damijan Andrejc

5681. Ivan Vadnjal

5680. Tomaž Aleš

5679. brane kutnjak

5678. Anonimen/a

5677. milan stariha

5676. Tadej Bratuša

5675. J. Ward

5674. Enes Pehlic

5673. Anonimen/a

5672. Anonimen/a

5671. Milan Sagadin

5670. Anonimen/a

5669. Anonimen/a

5668. Ferdo Svajger

5667. Melanie M.

5666. Anonimen/a

5665. Samo Sobočan

5664. gacnik ana

5663. Stanislav Drobnič

5662. Edo Cof

5661. Anonimen/a

5660. Jure breskvar

5659. Milan Selšek

5658. miran kocjan

5657. Andrej Muren

5656. Miha Jemec

5655. Špela Ferjan

5654. Boštjan Udovič

5653. Matej Korošec

5652. Besim Mehić

5651. Darko Kafel

5650. Stanko Vilicnjak

5649. Anonimen/a

5648. Olga Novak

5647. Marina Cesarec

5646. štefanija colner

5645. Mario Rode

5644. Adrijana Jakovljevic

5643. Nicollo Machiavelli

5642. Darja Hočevar

5641. Pavla Peternelj

5640. Marija Prušnik

5639. Anonimen/a

5638. Suzana Nešović

5637. fredi sirk

5636. Boštjan Kangler

5635. Anonimen/a

5634. marjan gartnar

5633. Franci Rupnik

5632. Tejč Osredkar

5631. Stane Poljanšek

5630. susnik bostjan

5629. Klavdija Strancar

5628. Zlatko Perhoč

5627. Andrej Švigelj

5626. Anonimen/a

5625. Marko Ferre

5624. Anonimen/a

5623. Tomaž Hudolist

5622. Tom GOLOB

5621. Marko Golež

5620. Aleksandr Parfenov

5619. tadeja volaušek

5618. Marjan Slodnjak

5617. Vesna Miklavcic

5616. Iztok Senovršnik

5615. aljoša Grabnar

5614. Anonimen/a

5613. bojan stangar

5612. Anonimen/a

5611. marija zobec

5610. dinka savinsek

5609. Anonimen/a

5608. Tomaž Lavrič

5607. meta urankapergar

5606. Izidor Oblak

5605. Franc Oberski

5604. peter_simcic simčič

5603. Breda Imperl

5602. Aleš Benda

5601. Robert Zmrzlak

5600. Anonimen/a

5599. andrej hrovat

5598. Anonimen/a

5597. Anonimen/a

5596. Simon Adamitsch

5595. Alme Hankić

5594. ALOJZ IVANUŠIČ

5593. Anonimen/a

5592. Nada CADEZ

5591. Anonimen/a

5590. Mitja Kragelj

5589. Jadran Drlje

5588. Timotej Rauter

5587. Andreja Kranjc

5586. spilak franc

5585. Mitja Slane

5584. Boris Dobnik

5583. Anonimen/a

5582. Neva Laščak

5581. Branko Indihar

5580. Alenka Šalej

5579. FRANJO MAZAJ

5578. Klara Rovtar

5577. Anonimen/a

5576. Silvo Tkalec

5575. Nik Marolt

5574. gregor pergar

5573. Uroš Leskovšek

5572. Blanka Perović

5571. nikolaja valjavec

5570. Luka Hribernik

5569. Milojka Sulič

5568. Matej Lah

5567. Anonimen/a

5566. Andrej Bezlaj

5565. David Košnik

5564. Marcel Ražman

5563. Anonimen/a

5562. Matjaž saksida

5561. Jože Arko

5560. Anonimen/a

5559. Rado Likovič

5558. Tomaž Mohorič

5557. Anonimen/a

5556. Ivi Bohorč

5555. Anonimen/a

5554. Vilko Jazbinšek

5553. Bostjan Polak

5552. Aleš Hafner

5551. Majda Romič

5550. janez per821

5549. Anonimen/a

5548. Andrej Peternelj

5547. Damian Strawberring

5546. Klavdij Štolfa

5545. Anonimen/a

5544. Stanislav Pirnat

5543. Srečko Kržič

5542. Simon Jeraj

5541. Maksimilijan Rotar

5540. mr0446 R.

5539. Anonimen/a

5538. Perko Benjamin

5537. Edo Stopar

5536. Peter Šalamun

5535. Aleš Ferletič

5534. Anonimen/a

5533. Anonimen/a

5532. Anonimen/a

5531. Janez Korenjak

5530. Katja Marušič

5529. Leonida Limona

5528. Tajda Laure

5527. Nataša Gorjanc

5526. Ivan Kos

5525. Anonimen/a

5524. Jakob Opravš

5523. alojz pertoci

5522. Barbara Žibret Goričan

5521. Marjan Brecelj

5520. Dejan Mlinar

5519. Anonimen/a

5518. Matjaž Lužar

5517. Milan Štrigl

5516. Jože Svenšek

5515. Darko Mikulić

5514. Anonimen/a

5513. Marija Vutek

5512. Peter Šuhel

5511. Miro Schemva

5510. Štefan Veg

5509. dejan b.

5508. Tilen Moravec Kokalj

5507. Franc Ložar

5506. Anonimen/a

5505. Andrej Grahek

5504. Miran Ritonja

5503. Anonimen/a

5502. Anonimen/a

5501. feliks breg

5500. Janez Lešnjak

5499. joze markic

5498. Mojca Gornik

5497. simon krajnc

5496. Andreja Zajc

5495. Anonimen/a

5494. Sašo Štefanič

5493. Pero Zovko

5492. Matjaž Cvetko

5491. Helena Djordjevič

5490. Aleš Božnar

5489. Martin Gubec

5488. Martin Cop

5487. Damjan ŠIPEK

5486. Jure Lapanja

5485. Mateja Udovič

5484. Anonimen/a

5483. Edo Gerbec

5482. Anonimen/a

5481. Dušan Gabrijel

5480. Ivan Vučko

5479. Marija Ravšelj

5478. Gena Maver

5477. Anonimen/a

5476. Anonimen/a

5475. damjan skok

5474. aljaz holobar

5473. Domen Zafred

5472. Jože Grozde

5471. Matjaž Rotar

5470. Denis Kuzelj

5469. Dejan Penko

5468. Anonimen/a

5467. Irena Perše

5466. Roman Oblak

5465. Svobodno Srce

5464. Karmen Bucek

5463. natascha stare

5462. Andrej Korosec

5461. Lorena Lovrečič

5460. Anonimen/a

5459. Anonimen/a

5458. Bogdan Bolka

5457. Gašper Sila

5456. Goran Seidl

5455. Anel Kajtazović

5454. Srečo Trope

5453. Drago Rojko

5452. Emil STERLE

5451. Anonimen/a

5450. Anonimen/a

5449. Vojko HANŽIČ

5448. Barbara Kolmanič

5447. Leon Mulej

5446. bostjan Tisler

5445. Karmen Munda

5444. Alenka Černe

5443. Janez Tavčar

5442. Bojan Orgl

5441. Majda Sablatnik

5440. Urban Grošelj

5439. Maša Bračko

5438. Anonimen/a

5437. Anonimen/a

5436. Luka Kosir

5435. Vesna Praprotnik

5434. Anonimen/a

5433. Vinko Okršlar

5432. Anonimen/a

5431. Anonimen/a

5430. Anonimen/a

5429. Darko Šantič

5428. Miha karničar

5427. Franc Friedrich

5426. Franc Kopitar

5425. jasna zulic

5424. Valentin Zajc

5423. Tone Prašnikar

5422. Matej Leban

5421. Irena Habe

5420. boris ceglar

5419. Tomaz Trampus

5418. Peter GAJŠEK

5417. Feliks Podgoršek

5416. Jasna Obreza Uršič

5415. Jan Tomšič

5414. Agata Ahdali

5413. ALenka Kavka

5412. Simon Kovac

5411. Tanja Baruca

5410. kovacic ivan

5409. Zlatko Oblak

5408. Radomirka Milosavljevic

5407. Helena Rončević Rončević

5406. Anonimen/a

5405. Nardi Rozmanič

5404. Mio Kekić

5403. Rajko Grison

5402. Tomaž Krstič

5401. Anonimen/a

5400. konjarka k

5399. Branko Grims

5398. Gabrijel Repnik

5397. Branko Brane Krošelj

5396. JANČE GARTNER

5395. Stefan Tibaut

5394. Anton Odar

5393. Franc Vugrinec

5392. Anonimen/a

5391. Jože Bevc

5390. Marjan Dubrovnik

5389. gregor kobal

5388. Grega Jenko Trener

5387. Tamara Rodica

5386. Stanislav Ahac

5385. Maja Hmelak

5384. Anonimen/a

5383. Alojzij Genom

5382. Stanka Rafolt

5381. Boštjang Feguš

5380. Anonimen/a

5379. Anonimen/a

5378. Anonimen/a

5377. Pero Perči

5376. Barbara Prosen

5375. Herman Očko

5374. Igor Cernoga Cernoga

5373. Andrej Flis

5372. Anonimen/a

5371. Anonimen/a

5370. Mitja Samec

5369. Ivan Vaupotič

5368. fedor anton

5367. Jože Pintarič

5366. katarina gorjan

5365. Gorazd Cerinšek

5364. Anonimen/a

5363. Davorin Kastelic

5362. Vitomir Podlogar

5361. Jasmina Kosi

5360. Janez Gantar

5359. Iztok Gruntar

5358. Iztok Zupan

5357. Aleš Ulaga

5356. Tea Stegel

5355. Anton Šuštar

5354. Jure Galun

5353. Anonimen/a

5352. Filip Hubat

5351. Andrej Setničar

5350. ivan labas

5349. Franc Pozvek

5348. Egon Zavnik

5347. Vesna Dolšak

5346. Rozika Janota

5345. Jana Ori

5344. Dušan Hvalica

5343. Anonimen/a

5342. Anonimen/a

5341. Nejc Potočnik

5340. Joško KOREN

5339. Marko Pavlin

5338. marjan medlobi

5337. David Koren

5336. Milan Gaube

5335. Jernej Primon

5334. Simon Rajar

5333. Anonimen/a

5332. miha Bračko

5331. Tadej Mohorko

5330. Anonimen/a

5329. Andrej Fevžer

5328. Franci Krzmanc

5327. Miha Kočevar

5326. Dejan Čopić

5325. Anonimen/a

5324. anton žove

5323. Josko putisch

5322. Ivan Gams

5321. Bogomir Batič

5320. Rudolf Pušnik

5319. Sandra Turner

5318. Igor Plahuta

5317. Marija Bergant

5316. Nedeljko Milanovič

5315. Ivana Šilc Dejak

5314. Heli Jeraj

5313. Anonimen/a

5312. Anonimen/a

5311. Ana Dremelj

5310. Alenka Urbančič

5309. Janko Završnik

5308. Anonimen/a

5307. jože horvat

5306. Blaž Vogrinčič

5305. DANIJELA SMAJIĆ PAJK

5304. Anonimen/a

5303. Ana Darja Kozina

5302. Anonimen/a

5301. Starina Vinko

5300. Nives Husu

5299. Julija Dolar

5298. agata dugar

5297. gregor slabe

5296. Desire Desire

5295. Anonimen/a

5294. Branko Špan

5293. Ivan Kavčič

5292. Anonimen/a

5291. Anonimen/a

5290. Denis Rautovic

5289. Polona Naglič

5288. Elena Taloverja

5287. Avgustin Mijatović

5286. Ferdo Rus

5285. aljo gorenc

5284. pihalni orkester

5283. Ida Semenič

5282. Rudi Damijan

5281. pavlic joze68

5280. Brane Grant

5279. Franc Šivec

5278. Uroš Železnik

5277. Janez Slovenec

5276. Nina Gorenc

5275. Janez Kastelic

5274. Anonimen/a

5273. Marjan J. Veteran

5272. Franc Ljubešek

5271. bogdan breznik

5270. Anonimen/a

5269. Mateja Vidic

5268. Anonimen/a

5267. Bernarda Mataj

5266. Gregor Jakob

5265. Anonimen/a

5264. Mirko Vovko

5263. Aleš Čimžar

5262. Anonimen/a

5261. Miha Petan

5260. zamuda zlatko

5259. Bojan Jerič

5258. Marija Berložnik

5257. Franc Stanonik

5256. Anonimen/a

5255. Bogoljub Zupanic

5254. alenka turkpaunovic

5253. tadej oblak

5252. Bojan Perme

5251. Anonimen/a

5250. Slavko Vrabec

5249. Anonimen/a

5248. Anže Kepa

5247. Aleksander Udovič

5246. Anonimen/a

5245. Bostjan Godec

5244. Vesna Žižek

5243. Matjaz Jerovsek

5242. Matevž Bergant

5241. Janko Košmrlj

5240. Ales Pavlic

5239. Anonimen/a

5238. Urška Ahlin

5237. Urša Lampič

5236. Anja Miklavčič

5235. Darko Kuhar

5234. Anonimen/a

5233. Slavko Božič

5232. Mojca Tomazic

5231. Daniel Korenjak

5230. Boris Jonke

5229. drago švagan

5228. petauer marjan

5227. Tobias Zadravec

5226. joze valentincic

5225. Uroš Stanonik

5224. Tomaž Brajer

5223. Franci Kavčič

5222. Andrej Zigante

5221. Robert Jarc

5220. Anonimen/a

5219. Jadranka Vindis

5218. Marko Puc

5217. Anonimen/a

5216. Jani Novak

5215. Anonimen/a

5214. zlatko perme

5213. Anonimen/a

5212. Dragica Konrad TOPLAK

5211. nenad bonifer

5210. danijela Dokic

5209. Alen Gale

5208. Mitja Grmovšek

5207. Marko Hvasti

5206. Društvo CZPNN

5205. Silvo Horvat

5204. Rok G

5203. Tomaz Jeras

5202. Ervin Kladnik

5201. Jure Kosem

5200. Anonimen/a

5199. Marija Zorec

5198. thomas mausar

5197. Alen Petrovič

5196. helena stucin

5195. KATARINA LENARČIČ

5194. Matjaž Bohinc

5193. France Henigman

5192. Anonimen/a

5191. Katja Mihelčič

5190. Dusan Kuster

5189. Barbara Sršen

5188. milenica kastelic

5187. Darja Barovič

5186. Samo Firbec

5185. Marina Prevorčič

5184. Anonimen/a

5183. Klara Lakose

5182. Borut Mulc

5181. Simon Zalar

5180. Cvetko Jerasa

5179. Ivan Podvinski

5178. matevž lukančič

5177. Milena G

5176. Anonimen/a

5175. Goran Gumze

5174. Jana Horvat

5173. Lilijana Lenart

5172. Luka Vah

5171. Anonimen/a

5170. Anonimen/a

5169. Tomaz Tomi Tomaz

5168. janko hrastnik

5167. Andrej Ledinek

5166. Patricia Walsh

5165. Rajko Povše

5164. Anton Smej

5163. klavdija trobec

5162. Andrej Lapuh

5161. VINKO TRAMTE

5160. Anonimen/a

5159. Nevenka Vesel

5158. Anonimen/a

5157. franc požar

5156. Boštjan Kambič

5155. Anonimen/a

5154. Metka Perko

5153. Franjo Erman

5152. Anonimen/a

5151. Marko Torkar

5150. Martina Harambašić Murko

5149. Anonimen/a

5148. Darja Radonić

5147. Anonimen/a

5146. Jardine's Parrots

5145. Anonimen/a

5144. Ivanka Rajh

5143. Tatjana Violeta Kamnar

5142. Saša Dokl

5141. Anonimen/a

5140. Polko Ko

5139. Anonimen/a

5138. Anonimen/a

5137. marjan Ribič

5136. Karl Rogelšek

5135. gregor krek

5134. bozic danilo

5133. Aleš Makovac

5132. Klavdij Mervič

5131. Jakob Lojk

5130. Anonimen/a

5129. Iztok Treven

5128. Anonimen/a

5127. martina zalatel

5126. stane rauh

5125. Alojz Sever

5124. Barbara Rogel

5123. Anonimen/a

5122. Aleksander Klement

5121. Simon Gregorc

5120. Hoja Hoja

5119. Joža Gregorc

5118. Ivo Šmid

5117. Peter Šibau

5116. Ivan Vidmajer

5115. Tatjana Krebs

5114. Darinka Miloš

5113. Janez Potočnik

5112. Anonimen/a

5111. Klavdija Štumberger

5110. Milena Možina

5109. Franc Urbanec

5108. Jasmina Kmetic

5107. Franc Razboršek

5106. Danilo Rues

5105. Ana Kokalj

5104. Anonimen/a

5103. Andrej Škrlep

5102. Bari-Barbara Kramar

5101. Mika .

5100. Zoran Jancic

5099. Anonimen/a

5098. Gregor Krajnc

5097. Igor Furlan

5096. Anonimen/a

5095. Matevž Markovič

5094. Tadej Ian

5093. Janez Škoda

5092. Irin Lojen

5091. Anonimen/a

5090. Anonimen/a

5089. Jože Erce

5088. Miha Končan

5087. Lilijana Koscak

5086. senada zunic

5085. Uros mohorič

5084. Janko Jilg

5083. Marija Gaber

5082. Zdravko Martinčič

5081. Matjaz Gorse

5080. marija likar

5079. Martin Gregorčič

5078. albin trobec

5077. Anonimen/a

5076. Uroš Sablatnik

5075. Marjan Kocjančič

5074. Maksimilijan Matjaž

5073. Borut Ogrinc

5072. Bojan Lazar

5071. Miran Barbo

5070. Ferlič Milan

5069. Alojz Jager

5068. Anonimen/a

5067. Anonimen/a

5066. Romana Pasarič

5065. Franc Podjed

5064. Boris Bogataj

5063. Anonimen/a

5062. Andrej Robnik

5061. Jurij Vončina

5060. Milan Dornik

5059. Anica Flat

5058. JURE REMIH

5057. Drago Dobrotinsek

5056. Miran Pahovnik

5055. Anonimen/a

5054. Daniela Bratkovic

5053. Klavdij Požar

5052. Tomaž Močivnik

5051. Jože Firšt

5050. Dane Kostric

5049. Marko Gaspersic

5048. Boštjan Sterle

5047. Urška Zagoričnik

5046. Anonimen/a

5045. Anonimen/a

5044. Igor Pribac

5043. vinko pipan

5042. Anonimen/a

5041. Bojan Vovk

5040. Domyniq Koritnik

5039. DAMIJAN HAFNER

5038. Alenka Schweiger

5037. Majda Kuhar Šuen

5036. Uroš Oberski

5035. Franc Rogelj

5034. LIDIJA PERGER

5033. Izidor Kumar

5032. Jadwiga Wozniacka Pirc

5031. Borut Naglost

5030. Matejstefanec Stefanec

5029. Matjaž Marinko

5028. Mitja KATAVIČ

5027. Andrej Flajnik

5026. Anonimen/a

5025. Aleksander Grčar

5024. andrej anderle

5023. Alex Vrbančič

5022. Anonimen/a

5021. Anonimen/a

5020. Boris Velikonja

5019. Anonimen/a

5018. Boštjan Ivšek

5017. Marko Draksler

5016. LJUBICA PRINČIČ

5015. Neja Juvančič

5014. Miha Žalig

5013. Gregor Zelenšek

5012. Miran Tacer

5011. Anonimen/a

5010. Anonimen/a

5009. Ivan Grgurič

5008. Simon Škrlj

5007. Anonimen/a

5006. Daniel Bezjak

5005. Irena šček

5004. emil miško

5003. aleš Peperko

5002. Breda Draksler

5001. Miran Gornik

5000. Peter Fišer

4999. Fiser_gordana Fišer

4998. Tanja Markelj

4997. Bojan Šuster

4996. Matjaž Grobler

4995. Janez Krnc

4994. SIMON VERBIČ

4993. Ciril Zorn

4992. Tomaž Verčko

4991. Peter Eržen

4990. Janez Golja

4989. Anonimen/a

4988. Anonimen/a

4987. matej Juvan

4986. Janez Dimnik

4985. Polde Lazar

4984. Franc Breznik

4983. Anonimen/a

4982. Tadeja Ivančič

4981. Ciril Žagar

4980. Anže Vilfan

4979. Boštjan Zadnikar

4978. Anton Feuš

4977. Anonimen/a

4976. Anonimen/a

4975. Drago Šolaja

4974. Alojzij Stanovnik

4973. Matej Č

4972. Erika Ipavec

4971. Marjan Božič

4970. Janez Jezersek

4969. Boris es

4968. alojz gluhak

4967. Dušan Dundek

4966. Tino Mamić

4965. DARJA POGAČNIK

4964. LAURA KRIZNIK KRIZNIK

4963. Dare Fabi

4962. VALENTIN JUSTIN

4961. Miha Kočevar

4960. Aleksandra Horvat

4959. Anonimen/a

4958. Anonimen/a

4957. Polonca Čuda

4956. LUKA POGAČNIK

4955. moki skero

4954. Anonimen/a

4953. andrej valentinčič

4952. Arif Bitič

4951. Uroš F.

4950. Joze Bavec

4949. Karmen Laznik

4948. Miran Premelč

4947. Anonimen/a

4946. Jožef Tomašek

4945. vojko žabjek

4944. Vid Lešič

4943. Klavdij Mervič

4942. Bernarda Garvanliev

4941. Anonimen/a

4940. Nada Jager

4939. Matjaž Ahačič

4938. Anonimen/a

4937. Borut Pečnik

4936. Jožica Fideršek

4935. Franc Zajec

4934. Anonimen/a

4933. franc Kajbic

4932. Natalija Gorišek

4931. Rok Podobnik

4930. Aleš Košir

4929. Aleksandra Janjić

4928. Frank Gregor

4927. Anonimen/a

4926. Anonimen/a

4925. Olga Jereb

4924. Misa Ziberna

4923. Drago Vogrinčič

4922. Petra Janežič

4921. Anonimen/a

4920. Anonimen/a

4919. Sandi Roškar

4918. Vladimir Miljavec

4917. Krste Stegić

4916. Tomaž Slokar

4915. Anonimen/a

4914. Stefi Divjak

4913. Branko Ježovnik

4912. Marko Kokoravec

4911. Tone Pajk

4910. Milan Fištrovič

4909. Anonimen/a

4908. Anonimen/a

4907. Daniel Nemec

4906. Sonja Štular

4905. Nina Sajovic

4904. Anonimen/a

4903. Silva Kolar

4902. Milan Struna

4901. Anonimen/a

4900. Anonimen/a

4899. Zlatka Vrhovec

4898. Žiga Selčan

4897. Anonimen/a

4896. Jalen Pokorn

4895. Jože Turk

4894. Anonimen/a

4893. Anonimen/a

4892. Tone Partljic

4891. Boštjan Kukovičič

4890. Marjan Zerjav

4889. Tadej Medvešček

4888. Tomaž Kopač

4887. marjetka breznik

4886. sebastijan ferfolja

4885. Anonimen/a

4884. Peter Rus

4883. Uros Kac

4882. Anonimen/a

4881. achilles arrow

4880. Anonimen/a

4879. joze zoher

4878. Anonimen/a

4877. manca šuligoj

4876. Aleš Gjerek-Gerič

4875. janez stražišar

4874. Jure Hrvatič

4873. Jernej Leben

4872. Sabina Ivsek

4871. Mitja Žakelj

4870. Tatjana Skender

4869. mladen Kesak

4868. Tomaz tolimir

4867. Anonimen/a

4866. Anonimen/a

4865. Anonimen/a

4864. Polona Plestenjak

4863. Boris Liberšar

4862. alenka sterk

4861. Anonimen/a

4860. Viljem Lovše

4859. Rajko Bašić

4858. Nada Hercog

4857. Brdeda Sirk

4856. Lo Ti

4855. Uroš Vidovič

4854. anka kogelnik

4853. Simon Virant

4852. france smolej

4851. Sonja Deržič

4850. JOŽEF NOVAK

4849. mirijana merklin

4848. Janko Koropec

4847. Damijan Kreutz

4846. Jožica Toplak

4845. Beba Vesel

4844. Anonimen/a

4843. Damjan Hrvatin

4842. Anonimen/a

4841. Anja Koprivec

4840. Pavel Marjanovič

4839. Anonimen/a

4838. kriz vinko

4837. janez zatler

4836. Anonimen/a

4835. Miro Jereb

4834. jlaure2 Laure

4833. Peter Malovrh

4832. Albert Pecnik

4831. Haris Ljutic

4830. Uros Dragar

4829. Barbara Matijevic

4828. Anonimen/a

4827. Andreja Kmet

4826. Anonimen/a

4825. Marko Hocevar

4824. Anonimen/a

4823. Uroš Šekonja

4822. Hakija Besic

4821. otmar colaric

4820. Franjo-Petra Le

4819. Anonimen/a

4818. Irena polak

4817. Franc Knaus

4816. Anonimen/a

4815. Milko MATI

4814. Sonja Mastnak

4813. dare zupancic

4812. Jožica Birsa Vuga

4811. Boris Grzej

4810. Janez Omrzel

4809. Matej Morel

4808. Ivan Tomše

4807. Anonimen/a

4806. Simon Križnik

4805. Boris Bajc

4804. Ivo Zelic

4803. Dolenci Dolenci

4802. lenakafol Kafol

4801. minorat kozmos

4800. Leon Hartman

4799. Andreja Gregorič

4798. Janez Arl

4797. Anonimen/a

4796. matjaz licer

4795. Anonimen/a

4794. Miran Krajnc

4793. Anonimen/a

4792. Andrej Karba

4791. Zvonko Kustec

4790. Jan Zagar

4789. Nejc Verbič

4788. Anonimen/a

4787. Anonimen/a

4786. Sonja Leskovec

4785. Anonimen/a

4784. franc bartolme

4783. Ana Ribnikar

4782. Karel Kirbis

4781. Silva Prosenjak

4780. Darja Udir

4779. Anonimen/a

4778. Anonimen/a

4777. Gasper Sajovic

4776. Andrej Vodeb

4775. Anonimen/a

4774. Andrej Kolenc

4773. Štefan Klarič

4772. Milojka Bizjak

4771. Gregor Rupnik

4770. Edi Hudernik

4769. marjan vehovec

4768. Jože Šušteršič

4767. Brigita Milavec

4766. Andrej Miketič

4765. Avrelia Čretnig

4764. Helena Omejc

4763. Ljubo Neuhold

4762. forjanic anton59

4761. Anonimen/a

4760. Vojko Dobrin

4759. Izi Kov

4758. Natalija Bauman

4757. Miloš Košir

4756. Boris Grilc

4755. Anonimen/a

4754. hard player

4753. Andrej Cerar

4752. Igor Žagar

4751. Peter Grasselli

4750. Stane Lisjak

4749. Anton Pajmon

4748. Vesna Planinc

4747. Anonimen/a

4746. Anonimen/a

4745. Ana Matičič

4744. Mira Grilj

4743. Dejan Deko

4742. Anonimen/a

4741. Uroš Palhartinger

4740. Erwin Puch

4739. Marija Pavše

4738. Anonimen/a

4737. Anonimen/a

4736. Šemso Omerović

4735. Anonimen/a

4734. Ervin Šajn

4733. Vlado Praznik

4732. Matjaž Knol

4731. Karmen Kristan

4730. Lukas Stare

4729. Aleš Rejc

4728. Boštjan Klement

4727. Branko Brinko

4726. Sonja Hrvatin

4725. Jožef Žagar

4724. Andrec Magajna

4723. josip zanardelli

4722. igor racic

4721. Urban Rihar

4720. Dragan Petronijević

4719. Marjan Lebar

4718. Milan Petrena

4717. Anonimen/a

4716. Leon Hržič

4715. Tatjana Žerjal

4714. Jernej Fišter

4713. Anonimen/a

4712. Lado Primožič

4711. Anonimen/a

4710. Anonimen/a

4709. UROŠ KRAMBERGER

4708. Franc Karničar

4707. Simcic Tjasa

4706. Stane Oblak

4705. Zdravko Bajt

4704. Cvetka Drevensek

4703. Sonja Razbornik

4702. Jana V

4701. Jani Derstvenšek

4700. vinko trstenjak

4699. PETER HREŠČAK

4698. SLAVKO KERMC

4697. Vili Vrtovec

4696. Anonimen/a

4695. branko klauzar

4694. Anonimen/a

4693. Anonimen/a

4692. Alen Šetinc

4691. leon jereb

4690. Alenka Janežič

4689. Francka Gregorc

4688. Matevž Nagode

4687. Branko Pavlin

4686. Roky Roškar

4685. Marcos Gaser

4684. ČASOPIS V FOKUSU

4683. Anonimen/a

4682. Anonimen/a

4681. Tatjana Opravš

4680. Drago Bregar

4679. Aloz K.

4678. erik flakus

4677. Anonimen/a

4676. Nataša Poznanović

4675. Stanislav Mak

4674. Anonimen/a

4673. ivana Grudnik

4672. Ivan Thaler

4671. Franc Bašič

4670. Janez Grošelj

4669. Vinko Žakelj

4668. Nataša Medved

4667. Drobnic Ales

4666. Dušan Našud

4665. Anonimen/a

4664. Martin Ražman

4663. toni kozuh

4662. Marko Cokan

4661. Likar Jože

4660. Anonimen/a

4659. Anonimen/a

4658. Melita Fras Muršič

4657. Jernej Korbar

4656. Mirko Kramberger

4655. Ruzhdi Zulbeari

4654. Omar Hanuna

4653. Anonimen/a

4652. Maks Vrščaj

4651. gardist Demšar

4650. Dušan Rot

4649. valter rusnjak Rusnjak

4648. fredi brumec

4647. Miran Ambrož

4646. miro horvat

4645. Sabrina Pahor

4644. Darinka Prinčič Nemac

4643. Majda Černilec

4642. marjana pevec

4641. Majk Lapuh

4640. Tina Verhnjak

4639. Franc Jordan

4638. Anonimen/a

4637. Marija Korošec

4636. Anonimen/a

4635. Janez Pikon

4634. Dušan Kisič

4633. danijela fabbro

4632. Anonimen/a

4631. Maruša Mandelc

4630. Primož Cundrič

4629. JanezMira Grušovnik

4628. Šana Golob

4627. Lucijana Piber

4626. Ramona Mavec

4625. Diana Argenti

4624. Anonimen/a

4623. ivan vilhar

4622. Anonimen/a

4621. Aleksander Mezeg

4620. MARTIN Podržaj

4619. adamic stanislav

4618. Darko Čebokli

4617. srečko Jagodič

4616. mitja gerzina

4615. boris MREVLJE

4614. janez music

4613. Anonimen/a

4612. Marko Petek

4611. Alenka Andlovic

4610. ZORISLAVA CIMPERMAN

4609. Sandi Voje

4608. Anonimen/a

4607. Anonimen/a

4606. Anonimen/a

4605. ELICA STEINBACHER

4604. Leonida Urbančič

4603. igor petelinkar

4602. lilijana zavernik

4601. Martin Tominec

4600. Milena Zupan

4599. Andreja Maraž

4598. Ana Agatha Sedej

4597. Gašper Ravnikar

4596. Ana Medved

4595. bojan Jovan

4594. Anonimen/a

4593. Ivan Gruden

4592. Danilo Koren

4591. anita Morel

4590. Franc Meglič

4589. Pavel Kodrič

4588. Sonja Sostarec

4587. Marko Jevnikar

4586. Miran Resnik

4585. Vinko Avgušin

4584. Anonimen/a

4583. darinkaiglicar Igličar

4582. Jurij Markočič

4581. Miran Sulejmani

4580. Igor Perko

4579. Blaž Šuštar

4578. Sonja Mrak

4577. Samo Umek

4576. Domen Močnik

4575. Dejan Pacek

4574. Milan Smogavc

4573. Franci Kavčič

4572. Anonimen/a

4571. Mira Hliš

4570. Adnan Masic

4569. Žiga Šorli

4568. Ferdo Ferdinand

4567. Anonimen/a

4566. Sebastijan Lozej

4565. smarcan zlatko

4564. Justika Cater

4563. Matej Volek

4562. Anonimen/a

4561. Bojan MUŠIČ

4560. Anonimen/a

4559. Dušanka Ozmec

4558. Slavko Tomažič

4557. Simon Potnik

4556. Robert Kuzma

4555. Rok Kleindienst

4554. timi stiper

4553. Tomaž Sokol

4552. Anonimen/a

4551. Ivan Jurak

4550. Tatjana Furlan

4549. Anonimen/a

4548. Katarina sikošek

4547. Anton Rus

4546. franc Kokalj

4545. jana jovan

4544. Obreza Ana

4543. Anonimen/a

4542. Ales Jelovsek

4541. Anonimen/a

4540. Kazimir Kolenc

4539. Anton Jeglič

4538. Matej Štrukelj

4537. Zofija Jan

4536. Anonimen/a

4535. gašper Šinkovec

4534. Srecko Rahne

4533. Adrijana Stakič

4532. Slavko Pipan

4531. ksenija bottosso

4530. Anonimen/a

4529. Dušan Ramšak

4528. Alojz Oblak

4527. Slamar Markelj

4526. Anonimen/a

4525. Anonimen/a

4524. Petra Klesnik

4523. andrija Radoš

4522. Janko Novak

4521. Pika Novak

4520. Marija Dovnik

4519. David Dolinar

4518. Marko Šuklje

4517. Ivo Gantar

4516. ziga pelhan

4515. Andi Toplak

4514. Saša Kristan

4513. Igor Golob

4512. Janez Savnik

4511. Nikolaj Oblak

4510. Kara Kalajzic

4509. NOT SEE

4508. Viljem Kaker

4507. Anonimen/a

4506. Uroš Gorjup

4505. Rudi Belšak

4504. Zdravko Jelšek

4503. Mateja Gerjevic

4502. Brane Mihelčič

4501. Anonimen/a

4500. Simon Korenjak

4499. Dany Ornik

4498. dusan vranesic

4497. Peter Kariz

4496. sonja savnig

4495. damijan kores

4494. franc kramar

4493. Julijan Zavernik

4492. Zdravko Zorič

4491. Judita Miško

4490. Anonimen/a

4489. Anonimen/a

4488. Jože Strojan

4487. Brane Kacjan

4486. Anonimen/a

4485. Faik Ajdarović

4484. Viljem Kaučič

4483. Mitja Ulator

4482. Anton Lampret

4481. oton bratina

4480. Irena Grozina

4479. Anonimen/a

4478. Andrej Tomelj

4477. Ana Žontar

4476. Ivan Kanduč

4475. Pavel Jerina

4474. Anonimen/a

4473. Anonimen/a

4472. Anonimen/a

4471. Petra Rozman

4470. Zerjav Ivan

4469. Vera Korencan

4468. Valentin Marcic

4467. David Grajžl

4466. Rok Matanovic

4465. anton zagar

4464. Anonimen/a

4463. Marjan Strukelj

4462. Ljubica Milenkovič

4461. Anonimen/a

4460. Matjaž FE

4459. Peter Štrasberger

4458. Alenka Troha

4457. Leopold Lamut

4456. Edvard Juvan

4455. Branka Škrlj

4454. Zora Cerar

4453. Laurent Resman

4452. Anonimen/a

4451. Anonimen/a

4450. Dušan Guček

4449. Sandi Katona

4448. Matija gartner

4447. Denis Žižek

4446. Katarina Podnar

4445. bogdan novak

4444. Alojz Rebolj

4443. Aljaž Jelen

4442. Uroš Podlipnik Podlipnik

4441. Dušan Cerkvenik

4440. Anja Kastelic

4439. Martin Srebre

4438. Dušan Marinko

4437. Ivan Grasic

4436. Ana Zajec

4435. Sebastian Stefanović

4434. PETER PLEVNIK

4433. Anonimen/a

4432. Marija Šarič

4431. Sebastijan Selan

4430. Radko Lukša

4429. Uroš Prebil

4428. Dragica Ivič

4427. Cveto Duh

4426. Anonimen/a

4425. Martin Mihelak

4424. helena pintar

4423. Rok Predikaka

4422. Sebastijan Jurkošek

4421. Alojz Perme

4420. Igor Grošelj

4419. Janez Zabukovec

4418. Anonimen/a

4417. Anonimen/a

4416. Klemen Galič

4415. Stane Prekovič

4414. Anonimen/a

4413. viktor bombek

4412. Borut Pirc Borut Pirc

4411. Natasa German

4410. Anonimen/a

4409. Nataša Jager

4408. Anonimen/a

4407. ksenja pecenko

4406. Anonimen/a

4405. Anonimen/a

4404. Brane Novak

4403. Klavdij Majer

4402. Igor Krt

4401. Marko Novak

4400. Bogomir Horvat

4399. mateja mateja

4398. Anonimen/a

4397. Anonimen/a

4396. Janez Šetinc

4395. Anton Marinko

4394. Anonimen/a

4393. Anonimen/a

4392. Domen Cukjati

4391. Anonimen/a

4390. Anonimen/a

4389. Anonimen/a

4388. Kaja drobež

4387. Marinka Cener

4386. Anonimen/a

4385. Valentina Srsen

4384. Zdenka Zupancic

4383. Igor Bečaj

4382. Barbara Jost

4381. Anonimen/a

4380. Peter Krajnc

4379. Brigita Jarc

4378. monika primc

4377. Vesna Kovac

4376. Miha Zamuda

4375. Anonimen/a

4374. Rok Meden

4373. Tadeja Trošt Sedej

4372. Vili Cene

4371. Klemen Traven

4370. Anonimen/a

4369. Matej Hv

4368. Franc Kovač

4367. Greti Brglez

4366. Stane Mozetič

4365. Tomaz Slapsak

4364. Andreja Petrena

4363. Matevž Čuden

4362. Tanja Džananovič

4361. Sandi BREZNIK

4360. Anonimen/a

4359. Anonimen/a

4358. Alojz Topolovec

4357. matijapongrac Pongrac

4356. Anonimen/a

4355. Tomaž Peternel

4354. Anonimen/a

4353. Rajko Gačnikar

4352. Anonimen/a

4351. Ivan Pešec

4350. Lojze Gorjanc

4349. Janez Dolenc

4348. Anonimen/a

4347. Jože Plešec

4346. Anonimen/a

4345. Tone Vtic

4344. Anonimen/a

4343. Robert Jagodič

4342. Jernej Zupančič

4341. Janez Zupan

4340. Mili Regancin

4339. Marjeta Vrankovič

4338. Anica Kuhelj

4337. Gašper Stanič

4336. Gašper Kačič Gashy

4335. Katja Peklar

4334. Ivan Javornik

4333. Kuki Hussainy

4332. Anonimen/a

4331. Miha Slemenšek

4330. Miroslav Bračko

4329. Drago Podlesnik

4328. Anonimen/a

4327. Natalija Chvatal

4326. Štefka Klemen

4325. Anonimen/a

4324. Zdenka Carli

4323. Stojan Witwicky

4322. ValterProfirola Rola

4321. Anonimen/a

4320. Uroš Vidovič

4319. Franc Zagorc

4318. Edvard Bastič

4317. Gregor Samardzic

4316. Valentina Halili

4315. Ana Kos

4314. Anonimen/a

4313. Anonimen/a

4312. Cveto Grobin

4311. Matej Erjavec

4310. Anonimen/a

4309. Amk Rokart

4308. Anonimen/a

4307. Matevž Velkavrh

4306. Srecko Tomazetic

4305. Mihaela Kastelec

4304. Anonimen/a

4303. Kristina Ban

4302. Erik Matelič

4301. Ladislav Stopar

4300. Teo Petrovič Presetnik

4299. Anton Cergolj

4298. MONIKA KARTIN

4297. VIKTORIJA URANKER

4296. Anonimen/a

4295. Janez Zupan

4294. Janez Pintarič

4293. MILAN JEVŠNIK

4292. Darko Svenšek

4291. Igor Sever

4290. boris Duh

4289. Anonimen/a

4288. samo pudgar

4287. Marijan Božič

4286. Martina Kosnik

4285. Darja Požun

4284. Janez Majhen

4283. Tamara Bizjak

4282. Anonimen/a

4281. Dusan Kosi

4280. Jože Lokovšek

4279. Martina Valant

4278. Anonimen/a

4277. Tomaž Hočevar

4276. Anonimen/a

4275. Mirjam Mavrič

4274. Drago Boncina

4273. Brigita Fijavž

4272. Franc Marolt

4271. Nuraga Imsirovic

4270. Gorazd Misic

4269. juš halec

4268. Andrej Divjak

4267. igor kamenšček

4266. Simona Kolenc

4265. Matija Lokar

4264. Anonimen/a

4263. Anonimen/a

4262. Barbara Jenko

4261. Janko Setničar

4260. Primož Dovečar

4259. Andrej Klander Klander

4258. Marjan Mastnak

4257. Klara Mravlje

4256. ivo vrbanec

4255. peter jerala

4254. Josko Kukovec

4253. helena sekula

4252. Anonimen/a

4251. Alja MALIS

4250. Matej Nagy

4249. Anonimen/a

4248. Lucija Kolar

4247. Nejc Cesar

4246. Miran Ivanuša

4245. Aljaž Lukman

4244. Anonimen/a

4243. Mojca Jerovšek

4242. Miran Razboršek

4241. Bojan Košnik

4240. Marija Topčič

4239. Anonimen/a

4238. ANDREJ KOBE

4237. Joze Kapun Doo

4236. Franc Ambrozic

4235. Modra Blue

4234. Marko Pediček

4233. Drago Gosek

4232. Anonimen/a

4231. Leon Hadler

4230. Boštjan Arl

4229. Danilo Primožič

4228. Ziga Pavlinic

4227. Uroš Peternel

4226. ivanm2922 Morel

4225. Kemal Frmić

4224. Anonimen/a

4223. Janez Košir

4222. Silvo Šuštaršič

4221. Iztok Miklavžina

4220. Tomaž Virijant

4219. Barbara Šiško

4218. Alpha Bravo

4217. Anonimen/a

4216. Anonimen/a

4215. Ivan Klemenčič

4214. Robert Špegel

4213. ANJA OSOJNIK STOPAR

4212. Ana Jereb

4211. Anonimen/a

4210. Hernbaj Mary

4209. Zvonko Korošec

4208. Stanko slana63

4207. Rok Potokar

4206. Anonimen/a

4205. Anonimen/a

4204. Brane Matkovič

4203. Tomaž Leskovšek

4202. Anonimen/a

4201. Tanja Golob

4200. Mirko Slana

4199. Anonimen/a

4198. Irena Lap

4197. Jože Dolenc

4196. Damjan Tominec

4195. Alenka Cergonja

4194. Marija Urbanček

4193. Anonimen/a

4192. Anonimen/a

4191. Anonimen/a

4190. Branko Kacjan

4189. Lourdes Maria Canela Rodriguez

4188. Ales Avsic

4187. Joze Levstik

4186. Anonimen/a

4185. Anonimen/a

4184. Jože Zupančič

4183. Anonimen/a

4182. Lojze Lenarcic

4181. Rok Juhart

4180. Marta Kaube

4179. Manca Erjavec

4178. Franci Medved

4177. Martin Melag

4176. Ivo Jelercic

4175. Štefan Fidler

4174. Andrej Bohinec

4173. Natalija Golob

4172. anton strahan

4171. Slava Božič

4170. Ema Tomc

4169. Marko Kos

4168. Bostjančič Sašo

4167. Anonimen/a

4166. Vlado Železnik

4165. Anonimen/a

4164. Bogdan Živec

4163. Ivek Klajnšek

4162. Robert Albreht

4161. lencek113 Lenček

4160. Mirjana Sprinčnik

4159. Slavko Žust

4158. Sašo Pančur

4157. Bojan Vilhar

4156. Luka Jemec

4155. Franc Brili

4154. Janez Gricnik

4153. Deborah KOCJAN

4152. Anonimen/a

4151. Tomaž Podržaj

4150. Anonimen/a

4149. Anonimen/a

4148. Gregor Brescak

4147. Milan Bezjak

4146. Jožef Nerad

4145. Anonimen/a

4144. zdravc levec

4143. Barbara Šnuderl

4142. Marija Stare

4141. Franci Grobelšek

4140. Anonimen/a

4139. Janez Dobersek Doberšek

4138. Jadran Batagelj

4137. Kristjan Mohorič

4136. Josip Budiš

4135. Branko Đurinek

4134. Marijan Duh

4133. Bandel Gregor

4132. Anonimen/a

4131. Anonimen/a

4130. Anonimen/a

4129. Anton Gasar

4128. Jakob Sket

4127. Mirko Kajfez

4126. vinko šoštarec

4125. Zof-Jasmina Bohinc

4124. Irena Gerželj

4123. anuša jan

4122. peter krizznik

4121. Mojca Frece

4120. Ana Bana

4119. Anonimen/a

4118. Franc Železnik

4117. Franc Eržen

4116. Anonimen/a

4115. Vladimir Kirn

4114. Anonimen/a

4113. natalija fajdiga

4112. Janko Levičar

4111. Viktor Klasič

4110. Ime Rože

4109. uroš tomc

4108. Marija Rep

4107. Anonimen/a

4106. Anica Ferenčič

4105. Anica Jug

4104. Tjaša Petrovčič

4103. Marko Antončič

4102. Jožica Jerin

4101. Rado Zoubek

4100. Marko Persolja

4099. cvetka kuhar

4098. Anonimen/a

4097. jolanda ŠINKAR

4096. Marjan Baselj

4095. Marijan Fabrici Fabrici

4094. Anonimen/a

4093. Anonimen/a

4092. Zvone Horvat

4091. Marina Modic

4090. Andrej Kobler

4089. polona frelih

4088. Anonimen/a

4087. Karmen Ponikvar

4086. bohaksamo Bohak

4085. Jože Jenkole

4084. Boris Ipavec

4083. Marjan Rihtarič

4082. Natalija Visočnik

4081. Damjana Kovačič

4080. Borut Baricevic

4079. Domen Ponikvar

4078. Anonimen/a

4077. Marko Valente

4076. Anonimen/a

4075. Tina Marn

4074. Milan Sellak

4073. Franjo Kumer

4072. Ana Galić

4071. Anonimen/a

4070. Anonimen/a

4069. Roman Vdović

4068. Martina Krek

4067. Drago Murko

4066. Anonimen/a

4065. Janez Gril

4064. Matija Dirjec

4063. Jelka Zelenik

4062. Anonimen/a

4061. Francesco Bertolini

4060. Jože Blažič

4059. Anonimen/a

4058. Anonimen/a

4057. Adela Ćosić

4056. Tomaz Jarc

4055. drago ocvirk

4054. Tomas-Tomi Hajdinjak

4053. Olga Greshnyaeva

4052. brigita breskvar

4051. Vitomir Fujs

4050. Anonimen/a

4049. Božo Kavšek

4048. Niko Bracic

4047. Julijan julijan.taljat

4046. Anonimen/a

4045. Lucija Navodnik

4044. Anonimen/a

4043. Andrej Škof

4042. france andolšek

4041. Sandi Svensek

4040. Janez Mrak

4039. mojcamarijahren Hren

4038. Igor Urlep

4037. Jožica Videršnik

4036. Srečko Zernec

4035. Anonimen/a

4034. Eva Duh

4033. Saša Drobič

4032. ŽiGa Volmut

4031. Alojz Veselič

4030. Nadica Kokalj

4029. Fani Križaj

4028. matej Pintaric

4027. Anonimen/a

4026. Anonimen/a

4025. bojan debevc

4024. Tea Kelc

4023. Denis Vrtovec

4022. Milan Ščupec

4021. Anonimen/a

4020. Simona Kramberger Koren

4019. Igor GOLOB

4018. Jože Kržič

4017. Pavel Bizjak

4016. darkocrnkovic84 Danny

4015. Irena Jordan

4014. Darja Tepina

4013. gasper mesec2

4012. Janez Žgajnar

4011. bojan koglot

4010. Primoz Roser

4009. Rajko Gašparič Gašparič

4008. Emanuel Gaube

4007. martin pisk

4006. Danijel Bratina

4005. Anonimen/a

4004. Mate Miloš

4003. Nejc Jaklič

4002. Jelica Prekovič

4001. Žaro Pirnat

4000. Vinko Guzej

3999. franc habjanic

3998. Miha Pöschl

3997. miran hudournik

3996. Anonimen/a

3995. Rado Markovič

3994. Anonimen/a

3993. Anonimen/a

3992. Mitja Vrečar

3991. Olga Mušič

3990. Radoslav Sumrak

3989. Srečko Štorman

3988. Anonimen/a

3987. Simon Krebs

3986. Barbara Rahne

3985. Joze Žitek

3984. Rok Blaznik

3983. Rudolf Zore

3982. Ljubo Makovec

3981. dario dzankic

3980. Sara Pavlin

3979. Anonimen/a

3978. Anonimen/a

3977. Anonimen/a

3976. Jelka Žagar

3975. Klemen Malovrh

3974. Matija Horvat

3973. Anonimen/a

3972. Anonimen/a

3971. Anonimen/a

3970. Mojca Vočko

3969. Žana Tajm

3968. Nina Vrtačnik

3967. Branko Kacjan

3966. Bronka Pust

3965. Nevenka Brumen

3964. Andrej Jager

3963. Martina Cus

3962. Marjana Košat

3961. Anonimen/a

3960. Anonimen/a

3959. danica golubic

3958. Ivo Čadež

3957. Marko Kotnik

3956. Martin Novak

3955. Vesna Krusec

3954. Izidor Potočnik

3953. Tibor Mrakič

3952. samo petaki

3951. Andrej Keše

3950. Anonimen/a

3949. Anita Kralj

3948. Tine Šinkovec

3947. Peter Gala

3946. Anonimen/a

3945. Anonimen/a

3944. Polona Avguštin

3943. robert golež

3942. Tomaž Guzelj

3941. Anonimen/a

3940. Janko Hrast

3939. Ziga Martincic

3938. Anonimen/a

3937. Tadej Tušek

3936. Sebastijan Koren

3935. Tomaž Iskra

3934. Jože Mlakar

3933. Gabrijela Kalan

3932. Meta Ferjan

3931. zeljko sobot

3930. dusan dusan

3929. Egon Milost

3928. edi gabric

3927. damjan p

3926. Tatjana Nagode

3925. anton gubanec

3924. dusan bordjan

3923. Anonimen/a

3922. Lara Duh

3921. Anonimen/a

3920. Mojca Japelj

3919. Anonimen/a

3918. lidija kukovica

3917. Roman Ratej

3916. katjusa Ales

3915. Anonimen/a

3914. Anton Zitek

3913. Anonimen/a

3912. Iztok Založnik

3911. Anonimen/a

3910. Anonimen/a

3909. Anonimen/a

3908. Anonimen/a

3907. Štefan Rustan

3906. Anonimen/a

3905. polona koselj

3904. Vojko Munih

3903. Jožef Balaic

3902. Roman Majdič

3901. Jože Županic

3900. Dimitrij Gošar

3899. MARTIN OJSTERŠEK

3898. Brodarsko Društvo Bistrica

3897. Janez Urbanček

3896. Živa Kalaš

3895. jan Hudin

3894. Miloš Kos

3893. Karmen Novak

3892. Anonimen/a

3891. Tomo Felle

3890. Joze Poje

3889. Jože Penec

3888. Mirjam Fabijan

3887. Benjamin Šalamun

3886. France Jemec

3885. drago slankovic

3884. Anonimen/a

3883. Anonimen/a

3882. Matjaž Grahek

3881. Ivan Bole

3880. Tomaž Deželak

3879. Marjeta Drobnič

3878. Maja Zalar

3877. Jože Hočevar

3876. Zorica Jelenković

3875. Tanja Prohinar

3874. Anonimen/a

3873. Martin Matjašič

3872. Matej Metlikovič

3871. Matjaž Povše

3870. Gregor LEUTGEB

3869. Erik Sulin

3868. Marko Habjan

3867. Anonimen/a

3866. Miloš Škorc

3865. Anonimen/a

3864. Borut Možina

3863. Anonimen/a

3862. Franc Ogrizek

3861. Valjavec Mateja

3860. Brigita Podgorelec Glišovič

3859. Anica Brelih

3858. dolinar peter

3857. Bojan Gradisnik

3856. Andrej Zupančič

3855. edvard Manzini

3854. Vera Muha

3853. Ivo Coz

3852. Anita Jezeršek

3851. Andrej Kromar

3850. Urban Kržan

3849. Anonimen/a

3848. Ciril Menart

3847. Klavdija Grobelnik

3846. Fehim Ličina

3845. Matjaž Repolusk

3844. Janez Ašič

3843. Anonimen/a

3842. patricija kobetič

3841. Andrej Marincic

3840. jože kramar

3839. Helena Reščič Granda

3838. Fabijan Cifrek

3837. Maid Cenilec

3836. Dinči Milinković

3835. Roman Žnidar

3834. ana mehlin

3833. Anonimen/a

3832. Tomaž Drol

3831. Ivanka Majhenič

3830. Stanko Žerjal

3829. Sebastjan Vida

3828. Anonimen/a

3827. Anonimen/a

3826. trajkovski aleš

3825. Helenca Čučnik

3824. Aleš Orel

3823. Marko Gantar

3822. Tomaž Glišovič

3821. Jan Kocbek

3820. Ana Vranjac

3819. Andrej Miše

3818. Matjaž Vebarič

3817. Žan Grintov

3816. Anonimen/a

3815. Edo Gradišek

3814. sana paka

3813. Esma Mikus

3812. Danilo Ekar

3811. Janez Jeromen

3810. Metod Emeršič

3809. Anja Čuček

3808. Klemen Kreže

3807. Jerica Božič

3806. Anonimen/a

3805. Vladimir Pangerc

3804. Igor Sedmak

3803. Jožef Pelcl

3802. Erik Udovic

3801. Maja Meke

3800. Anonimen/a

3799. mario jurič

3798. Slavka Jošt-Kuzman

3797. stanka šorc

3796. slavica boljat

3795. Marina Žavski

3794. Anonimen/a

3793. Toni Bersnjak

3792. Anonimen/a

3791. Simon Tomazin

3790. Jani Stadler

3789. Rok Pavlinjek

3788. boris koletnik

3787. Dare Puhar

3786. Senka Hanjc

3785. Janez Lavrenčič

3784. Gorazd Greifoner

3783. Boris Krajnc

3782. Slavko Liberšar

3781. Slavko Kogoj

3780. Tina Bedenik Schmautz

3779. Franci Ambrožič

3778. Vida Zolger

3777. Samantha Mikac

3776. Srečko Slugič

3775. Gregor Bratuša

3774. David Čermelj

3773. Andrej Hoivik

3772. Anonimen/a

3771. Rok Jurjec

3770. Branko Hostnik

3769. alojz leskovsek

3768. Jure Kopač

3767. Anonimen/a

3766. Dejan Muhič

3765. Ales Caf

3764. Martin Zver

3763. Senta Povoden

3762. Vlasta Deželak

3761. gregor bregar

3760. Anonimen/a

3759. Zdravko Lajh

3758. Anonimen/a

3757. marijansveticic Svetičič

3756. Uroš Babočajić

3755. Irena Orač Kranjc

3754. Anonimen/a

3753. Andrej Kaifež

3752. Jože Turinek

3751. Peter Buršič

3750. Aleš Košiček

3749. Sonja Gašperšič

3748. Nika Furlan

3747. Nina Močnik

3746. Tomaž Miklavc

3745. Helena Sárközi

3744. Jovancho Taneski

3743. Anonimen/a

3742. Josif Titan

3741. Alex Ian Požun

3740. Anonimen/a

3739. Mojca Pungerčar

3738. Anonimen/a

3737. Ute Gurović

3736. Peter Žibret

3735. Tine Sitar

3734. tomo zepek

3733. Darko Kolnik

3732. Robert Adam

3731. Mateja Škafar

3730. Bernarda Kladnik

3729. Igor Dolinar

3728. Majda Bohinc

3727. Miro Hrovat

3726. Darja Pokrajac

3725. Miha Trkov

3724. Robert Markočič

3723. Anonimen/a

3722. Majda Novak

3721. Vesna Vesna

3720. Ivan Balažič

3719. Dušan Šauperl

3718. Violeta Hadjijaj

3717. Melita hrenko

3716. Daniel Bojnec

3715. Petra Kitak

3714. Anonimen/a

3713. david čuk

3712. Dragica Motik

3711. Janez Učakar

3710. Miro Ogrizek

3709. Anonimen/a

3708. Edvard Krieger

3707. Marjan Starec

3706. Boštjan Šuhel

3705. Bernard Štiglic

3704. Vojko Šuc

3703. Polona Dominik

3702. Alojz Železnik

3701. milan stojko

3700. Saša MADARASI

3699. Polona Likar

3698. Anonimen/a

3697. Vinko Brulc

3696. Marko Zule

3695. Andrej Pecek

3694. Igor Karlić

3693. Danilo Krajnc

3692. Anonimen/a

3691. zmago glunec

3690. Robi Grobin

3689. bojandolmovic23 Dolmovic

3688. Anonimen/a

3687. Pavel Niko Žakelj

3686. Silvester Kaučevič

3685. Cvetka Poly

3684. Anton Fende

3683. Roman Adler

3682. Vesna Murn Zalar

3681. Franc Urh

3680. Matej Part

3679. Bogomira Lucija Zalokar

3678. Mitja Muraus

3677. Marjan Voljč

3676. Klemen Kočevar

3675. Zlatko Mlakar

3674. Janez Jančar

3673. Marija Rasiewicz

3672. Flisar Robi

3671. Ema Satler

3670. darko gajsek

3669. Dusan Mavrel

3668. Boris Pajk

3667. Irena Trušnovec

3666. Janko Petek-Jani

3665. Igor Mugerle

3664. Iztok Gaber

3663. Urša Mikolič

3662. franci končan

3661. Matija Cotman

3660. pitbullmastif antikominajzer14

3659. Blaž Godnjavec

3658. Anonimen/a

3657. Rok Pogorelčnik

3656. Aleš Mrgole

3655. Dejan Nabernik

3654. matija kramar

3653. Erika Drugovič

3652. Anton Zitek

3651. Boris Kavčič

3650. Amalija Trauner

3649. Ksenija Sabol

3648. Anton Inkret

3647. Albert Nemec

3646. Martin Valič

3645. Andrej Krupenko

3644. Luka Hamp

3643. Denis Skrabl

3642. Miran Prajnc

3641. Anonimen/a

3640. Vladimir Mahnič Mahnič

3639. mizar man

3638. Lucija Krizan

3637. Jože Krese

3636. Bricky Brickyboy

3635. Denis Zemljak

3634. Anita Popit Lapanje

3633. Anonimen/a

3632. franc šolar

3631. Anonimen/a

3630. drago skubic

3629. Zorica Valcl

3628. Ratko Reljić

3627. Anonimen/a

3626. neda kranjc.

3625. Miha Babnik

3624. Anonimen/a

3623. Anonimen/a

3622. Tomo Golob

3621. Anonimen/a

3620. JURIJ KRAPEŽ

3619. Miro Jerman

3618. Anonimen/a

3617. Anonimen/a

3616. Filomena Cvikl

3615. Danijel Dolinar

3614. Anonimen/a

3613. Rudolf Rupnik

3612. Anonimen/a

3611. Milan Golob

3610. elvis bavdaz

3609. Anonimen/a

3608. En A. Rashid

3607. Miran OMERZO

3606. Marko Sivec

3605. Anonimen/a

3604. Blaž Kužner

3603. jozef muhovic

3602. Štefan Peteh

3601. Anonimen/a

3600. neza gregorec

3599. Slaviša Marković

3598. Robert Ruzman

3597. Eneja Štemberger

3596. Cora Kora

3595. Marina Marija Gruden

3594. Anonimen/a

3593. Miro Kos

3592. vojko Pavlic

3591. zdenko kolar

3590. Radmila Benulič

3589. Anonimen/a

3588. Radko Štern

3587. Anonimen/a

3586. Alojz Kos

3585. Branko Ružič

3584. Darka Pernek Arnuš

3583. Mateja Katona

3582. Darja Sovinec

3581. Anonimen/a

3580. Igor Bele

3579. SILVA GROZNIK

3578. Jožica Lazar

3577. Stanko Kumprej

3576. Miran Lipovec

3575. Nada Mihalič

3574. Tadej Legnar

3573. Simon Žitnik

3572. Anonimen/a

3571. Anonimen/a

3570. Teodor Ortl

3569. Mirko Čufer

3568. Draga Lavric

3567. cvetka starc

3566. Anonimen/a

3565. MARIJA PEROVŠEK

3564. Martin Stopar

3563. Anonimen/a

3562. Anonimen/a

3561. Anonimen/a

3560. Marjana Mandl

3559. Anonimen/a

3558. Tatjana Petrič

3557. Mojca Šodolović

3556. hladin bostjan

3555. Sebastijan Prah

3554. Zoran Marjanović

3553. Kristian Naitsirk

3552. Slavko Vogrinec

3551. Dragana Mihajilovič ex Dorontič

3550. jože nose

3549. Anonimen/a

3548. Leon šmid

3547. Joze Korze

3546. Maruša Marn Avsec

3545. Benjamin Radič

3544. simon sirotič

3543. Andraz Brzin

3542. Peter Zidar

3541. Andrej Kramar

3540. Matjaž Draksler

3539. Anonimen/a

3538. andrej ranfl

3537. Jani Kravanja

3536. Herman Hren

3535. Aleks Kristan

3534. mafatovicdarko Čebron

3533. Anonimen/a

3532. Valentin Magajna

3531. Dolfe Eflod

3530. David žnidarčič

3529. Robert Fon

3528. Roman Smole

3527. Anonimen/a

3526. vlado cajnkar

3525. Marina Grušovnik

3524. Nuša Petrič

3523. Hrvoje Zagorac

3522. tomaž flis

3521. SABINA Cvirn

3520. Zlata Jusič

3519. Iztok Vodišek

3518. Anonimen/a

3517. Majda Lipec

3516. LOGIST LOGISTIK

3515. Zdenka Hegler

3514. Sonja Bric

3513. hari kremžar

3512. Denis Simic

3511. Anonimen/a

3510. Sebastjan Zupanc

3509. Franc Došler

3508. Janez Movern

3507. Anja Brglez

3506. Tim Zupan

3505. Janko Simčič

3504. Anonimen/a

3503. Kaja Krajnc

3502. Luka Cesar

3501. Anonimen/a

3500. Anonimen/a

3499. Tatjana Bučan

3498. Miloš Terbižan

3497. Vanja Kojc

3496. Jožica Lindič

3495. Vlasta Krizman

3494. Anonimen/a

3493. Nataša Bakaršič

3492. janez toplak

3491. Gina Dell Olivo

3490. Tomaž Butina

3489. Anonimen/a

3488. Miha Megušar

3487. miro lečnik

3486. Anonimen/a

3485. Silvo Štih

3484. Jozef Tomazic

3483. Borut Kastelic

3482. jiri kocica

3481. Franc Ploj

3480. Taša Cucek

3479. Marija Sőke

3478. Amedeja Rodman

3477. Ivan Korelc

3476. Bobby Anonimus

3475. Anonimen/a

3474. Anonimen/a

3473. Anonimen/a

3472. milan kamenik

3471. Bogdan Polak

3470. Peter Bergant

3469. Anonimen/a

3468. Divna Erzen

3467. Arif Kendic

3466. Anonimen/a

3465. zerjal martin

3464. Sanja Lukič

3463. mag. Stefán Koren

3462. Stanka Magister

3461. igor grošelj

3460. Matej Modec

3459. Mitja Milkovič

3458. Anonimen/a

3457. Anita Vovk

3456. Urska Willewaldt

3455. Robert Budaji

3454. Antonio Škoda

3453. Anonimen/a

3452. Jožef Strah

3451. Janez Marinko

3450. Anonimen/a

3449. Milena Rahne

3448. Rahela Bizjak

3447. Anonimen/a

3446. Anonimen/a

3445. Lidija RovanPogačar

3444. Lina Hartman

3443. Alen Roškar

3442. Žan Škrlec

3441. Anonimen/a

3440. Tamara Tripkovic

3439. Boris BESEDNJAK

3438. Anonimen/a

3437. Jozef Berloznik

3436. Ivan SCHULLER

3435. Matej Krnjak

3434. Aleš Medle

3433. Dejan Ribič

3432. Stojan Prošev

3431. Aleksandr Timofeev

3430. Terezija Mesarko Sanić

3429. Alojz Vogel

3428. Tomaz Jurca

3427. Majda Kuhar

3426. Slavko Vovk

3425. Branko Poklar

3424. Anonimen/a

3423. Miran Kušar

3422. MARJAN PINTARIČ

3421. Anonimen/a

3420. Alojz Fužir

3419. Peter Merva

3418. Žiga Jordan Kozjak

3417. Anonimen/a

3416. Robert Dezelak

3415. Vera Hribar

3414. Kristanc Kristanc

3413. Anonimen/a

3412. Janusa Mencin Tanko

3411. Sasa Petek

3410. andreja sovič

3409. Anonimen/a

3408. Mare Mehle

3407. Benjamin Bertoncelj

3406. Anonimen/a

3405. DARE Klobučar

3404. Anonimen/a

3403. Iztok Podobnik

3402. Ivo Saksida

3401. Tina Zadravec

3400. mitja borse

3399. Milivoj Trkman

3398. Luka Kovacic

3397. Marcel More

3396. Azra BAJRIĆ

3395. Boris Petek

3394. Martina Bizjak

3393. Franc Žnidaršič

3392. Jože Kramar

3391. Marija Žagar

3390. Izidor D. Schenk

3389. Rudi Kovšak

3388. Tadej Pestotnik

3387. Janez Glas

3386. Anonimen/a

3385. Vaneja Velenik

3384. Simon Rauter

3383. Dejan Tomašev

3382. Ignac cuderman

3381. Jože Jurca

3380. Dejan Plecko

3379. Marjana Slavič

3378. Vili Kosednar

3377. Mojca Nastran

3376. Jožica Kopač

3375. Jozd Sladič

3374. Jasmina Najdek Hanžič

3373. Tone Štern

3372. Andreja Pirtušek

3371. Miha Klinar

3370. Romana Jančar

3369. Aleš Rakovič

3368. Leopold kodrun

3367. ana brecelj

3366. Tadej Puntar

3365. Anonimen/a

3364. Beno Srebre

3363. Zdravko Avman

3362. Janko Kapl

3361. tomislava duvnjak

3360. Aljaž Majer

3359. Jože Pogačnik

3358. luka vozlic

3357. janez stepan

3356. Anonimen/a

3355. roman romih

3354. Mira Jesih

3353. Mateja ŽONTA

3352. Anonimen/a

3351. Sukič Drago

3350. Marjan Čuden

3349. Anonimen/a

3348. Anonimen/a

3347. Aleksandra Vučić

3346. Kristjan Kuhar

3345. Kaja Lasnik

3344. Anonimen/a

3343. Iztok Štajer

3342. Anonimen/a

3341. Stane Turšič

3340. Martin Česnik

3339. Vanja Dragan

3338. Jedat Cizalb

3337. Anonimen/a

3336. drago cartl

3335. Janez Krapše

3334. Franc Dvornik

3333. Branko Domitrovič

3332. rok Jaklic

3331. Ana Juvan Juvan

3330. Anonimen/a

3329. Franc muhič

3328. Martin Krajnc

3327. Tanja Otrin

3326. Milan Kožić

3325. Marjan Mušič

3324. Marijan Pongrac

3323. Martin Sarjaš

3322. Sonja Demšar

3321. Miro Radosavljević

3320. Naj skoncnik

3319. Anica Unterlehner

3318. Tomo Premk

3317. Jernej Darovec

3316. Stane Gabrijel

3315. Anton Hojnik

3314. Gorazd Kotnik

3313. Bojan Peklar

3312. Brina Suhadolec

3311. Andreja Iskra

3310. Anonimen/a

3309. Marko Hostnik

3308. Franc Virant

3307. Anonimen/a

3306. Svetlana Yadykina

3305. Adi Kirbiš Kirbiš

3304. Žiga Capl

3303. Armin Gorjup

3302. Drago Mevlja

3301. Alan Perry

3300. golec boris

3299. Zdravko Gasparic

3298. Anonimen/a

3297. Jernej Bradac

3296. Anonimen/a

3295. Srečko Glušič

3294. Marko Kokalović

3293. Bojan Skukan

3292. Neža Kokalj

3291. Milan Krišelj

3290. franc buser

3289. marjeta SELAR

3288. Matic Kraševec

3287. Bojan Horvat

3286. Anonimen/a

3285. Gorazd Prohinar

3284. Marija Rozman

3283. Bojan Svetec

3282. Anonimen/a

3281. Anonimen/a

3280. Anonimen/a

3279. Anonimen/a

3278. Matjaž Škrjanc

3277. DANIEL FRIC FRIC

3276. Josip Broz

3275. Anonimen/a

3274. Anonimen/a

3273. kos igor

3272. Luka Skrlep

3271. Toni Grden

3270. Oton Filipič

3269. Jože Čas

3268. Tatjana Glišovič

3267. vojko gologranc

3266. Metka Rebolj

3265. Gino Majerič

3264. Ljubo bozjak

3263. Dejan Černetič

3262. Anonimen/a

3261. Anonimen/a

3260. Anonimen/a

3259. Andrej Kristanc

3258. Ljubljana Slovenija

3257. Anonimen/a

3256. Branko Murekar

3255. Miro Farčnik

3254. Cvetka Vidič

3253. Jože Pavlakovič

3252. Janko Putanec

3251. Anonimen/a

3250. Alojzij Koderman

3249. Anonimen/a

3248. Beno Pehani

3247. Miran Pešl

3246. Zvonka Anderlič

3245. Aleš Vrtacnik

3244. Matija Jeglič

3243. stanislav veber

3242. Anonimen/a

3241. Damijan Rant

3240. Anonimen/a

3239. Željko Vrbetič

3238. Urban Tratnik

3237. Nives Rauh

3236. Franjo Petković

3235. Anonimen/a

3234. Štefan Škerlak

3233. Silvana Pelicon

3232. Branko Babič

3231. Damijan leban

3230. Anonimen/a

3229. Andrej Klopčič

3228. Valburga Lovec

3227. Sebastian Rudolf

3226. vinko Mavko

3225. Mojca Sevčnikar

3224. Anonimen/a

3223. Tone VIDIC

3222. Samo Mansutti

3221. Alojz Planinšek

3220. Sofija Simic

3219. Anonimen/a

3218. Anonimen/a

3217. Anonimen/a

3216. Polonca Jan

3215. Josip tušek

3214. Urška Novak

3213. Nuška Matjašič

3212. Anonimen/a

3211. Anonimen/a

3210. vanda Šušteršič

3209. Katja Hrovat

3208. Anonimen/a

3207. Primož Gosak

3206. Domen Požlep

3205. Tatjana Cajhen

3204. Damijan Bašin

3203. Pavel Šmid

3202. Jože Koželj

3201. Vinko Kokot

3200. mirko sodja

3199. Mia bremec

3198. Tadej Kodelja

3197. Jože Leskovec

3196. Viktorija Meglič

3195. Milos Kavčič

3194. Anže Križnar

3193. Anton Bebar

3192. SVOBODAN URŠIČ

3191. Matjaž Rauter

3190. Anonimen/a

3189. Anonimen/a

3188. Dejan Črnigoj

3187. dragica blatnik

3186. Franc Zaloznik

3185. Anonimen/a

3184. Jurij Skok

3183. Tomaz Kavcic

3182. Janez KOROŠEC

3181. Danilo Glažar

3180. Anonimen/a

3179. robert hrastnik

3178. Primoz Bernik

3177. Sonja Guzič

3176. Henrik Homšak

3175. Marjan Pekošak

3174. Anonimen/a

3173. Žiga Rangus

3172. Dominik Krt

3171. Saso Krainer

3170. barbara kavcic

3169. Jaka Bregar

3168. Iztok Krenker

3167. Gregor Podvinski

3166. Marjeta Hudelja

3165. Irena Remškar

3164. Robert Turk

3163. Andrej Korez

3162. Anonimen/a

3161. ANDREJ PUCELJ

3160. Primož VERBOVŠEK

3159. Rajko Gačnik

3158. Julij Skubic

3157. Ivan Ravnič

3156. Cvetka žunko

3155. Anonimen/a

3154. Vanja Vrlinič

3153. Gregor Mohorko

3152. Job Kavčič

3151. Anton Grošelj

3150. Marko Vode

3149. Roman Ambrozic

3148. marjan Zorec

3147. ivan amon

3146. jurij Plazovnik

3145. Vladimir Marinček

3144. Anonimen/a

3143. Anonimen/a

3142. Klemen Štromajer

3141. Eva Avguštin

3140. Zvonko Kelenc

3139. Anonimen/a

3138. Nina Bozjak

3137. Simona Vogrin

3136. Špela Gorjanc

3135. Ladislav Zakošek

3134. Anonimen/a

3133. Anonimen/a

3132. Zdenka Vuković

3131. Branko Enci

3130. Robert Obrul

3129. Tadeja B

3128. Marjan POTOČNIK

3127. FRANJO LAZAR

3126. branko grbin

3125. Jana Svetin

3124. Anonimen/a

3123. Peter Reberc

3122. Avgust Kerin

3121. Tajda Pregelj

3120. Nika Ferk

3119. Andrej Vidmar

3118. Anonimen/a

3117. stanislav slapnik

3116. Anonimen/a

3115. Jakob Polegek

3114. Ivica Stopinšek

3113. Alojz Fras

3112. denis basbasa

3111. branko zavernik

3110. Anže Druškovič

3109. Janja Meglič

3108. franc kralj

3107. Boštjan Jazbec

3106. Marko Petrič

3105. Marko Krhlikar Krhlikar

3104. silvo Janev

3103. Luka Mahkovec Gorenc

3102. Katja Gornjec

3101. matjaz smole

3100. marko bogataj

3099. Anonimen/a

3098. Anonimen/a

3097. Mavricij Košir

3096. Tadeja Rozman

3095. Irena Kužnik

3094. Anonimen/a

3093. robnikandrej1 robnik

3092. Matjaž Selišnik

3091. Matej Laznik

3090. Matjaz Mulej

3089. Krištof Istinič

3088. Kristjan Žoher

3087. Andreja Slak

3086. Dušan Kolmanič

3085. Brigita Štefl

3084. Matjaž Gašpirc

3083. Anonimen/a

3082. Anonimen/a

3081. Vladko Meglič

3080. Katarina Grmek

3079. Anonimen/a

3078. rok grahek

3077. Edvard Šajn

3076. Aleš Možina

3075. Silvija Pavlovič

3074. Branko Žorž

3073. Ignac Novak

3072. Anonimen/a

3071. Bostjan Turk

3070. Jože Kerbev

3069. Suzana Zadnik

3068. stanko škvarč

3067. Anonimen/a

3066. milenka hribar

3065. Silvester Moškrič

3064. Anonimen/a

3063. Sabina Smajlović

3062. Andreja Adam

3061. Dusan Ljubec

3060. roman suknaič

3059. Anonimen/a

3058. Tomaž Perkovič

3057. Janko Šumah

3056. Goran Juvancic

3055. Stane Kuzmič

3054. osredkar irena

3053. Janez Žvikart

3052. Saša Kelhar

3051. štefan vörös

3050. Remi Kočica

3049. Vili Kovačič

3048. magda skok

3047. milan zupan

3046. Rado-jakob Strnad

3045. Darja Šadl

3044. Barbara Ban

3043. Karmen Petric

3042. suzana platajs

3041. Anonimen/a

3040. Jože Lemež

3039. Franc Breznik

3038. ksenija kumar

3037. Vlado Krebs

3036. Katarina Schlamberger

3035. Miran Balant

3034. Milan Pohorec

3033. Janez Kemperle

3032. Bogdan Stopinšek

3031. anamarija kavcic

3030. Tomaž Poredoš

3029. Anonimen/a

3028. Jani Golob

3027. katarina lajevec

3026. Anonimen/a

3025. Bojan Jenkole

3024. Brigita Ravnik Zalokar

3023. Jožef Miklošič

3022. Anonimen/a

3021. Boštjan Košir

3020. FRANC TOMC

3019. Andrej Prijatelj

3018. Nataša Rotar

3017. Robert Wilfan

3016. Anonimen/a

3015. Janko Skok

3014. benjamin kampuš

3013. Mihael Slapšak

3012. Anonimen/a

3011. Zvone Lampret

3010. joze mojster

3009. Tomaz Krajnc

3008. Roman Kern

3007. nada oberski

3006. Anonimen/a

3005. Sebastian Kropivšek

3004. Kranska Unija igor gaberc

3003. dejan sprincnik

3002. Jasmin Veladžić

3001. Stanislava Krajnčič

3000. Anonimen/a

2999. Špela Mihelin

2998. Adrijana Kocjančič

2997. makeup BeautyCorner

2996. Matjaž Cof

2995. Drago Mikolic

2994. Marija Perne

2993. Milan Demšar

2992. Natasa Rifelj

2991. Robert ŽIČKAR

2990. Janez henigman

2989. Anonimen/a

2988. Goran Stojnić

2987. Župnija Vuzenica

2986. Vanči Babulč

2985. bojan arnus58

2984. Milan Stevanović

2983. Anonimen/a

2982. Marko Pekovšek

2981. Damjan Strle

2980. Robert Perko

2979. Alenka Traven

2978. Anonimen/a

2977. Marjana Pograjc Debevec

2976. Anonimen/a

2975. Domen Hrastnik

2974. Anonimen/a

2973. Anonimen/a

2972. Anonimen/a

2971. Vlado Cerkvenič

2970. Zvonka Valentinčič

2969. Vladimir Hanc

2968. Mirko Svenšek

2967. Ambrož Demšar

2966. Tine Jekovec

2965. Polona Klemencic

2964. nejc petek

2963. hilda helena

2962. Gregor Hudobivnik

2961. Anonimen/a

2960. Martina Katern Tomažič

2959. Anonimen/a

2958. Marko Boben

2957. Joze Stanko

2956. NatašaKošir Bergant

2955. sonja gregorin

2954. Matej Florijan

2953. Emil Stukelj

2952. Štefan Pavlič

2951. mitja rudman

2950. Marta Rus

2949. Boža Okroglič

2948. samo glavan

2947. Franc Kač

2946. Anonimen/a

2945. Ignac Novak

2944. Martin Pirc

2943. Katja Močnik

2942. Alojz Zidanšek

2941. helena Ferlež

2940. miklavčič marija

2939. mi po

2938. Silvo Žerak

2937. Blaž Pucelj

2936. Miroslav Ribič

2935. Aleš Sablatnik

2934. Katja savec

2933. Dane Popović

2932. Sašo Golja

2931. Anonimen/a

2930. Darinka Lakner Bevc

2929. Klemen Flerin

2928. Andrej Koprivec

2927. Lojzka Baranašič

2926. Luka Treven

2925. Janez Zaletel

2924. Anonimen/a

2923. matjaz rogel

2922. Katarina Štular

2921. Špela Jerman

2920. Janez Miklavcic

2919. Milan Bajzelj

2918. Matjaž Sepin

2917. Bojan Milenkovič

2916. Anonimen/a

2915. Renata Gorinšek

2914. nadka Pečečnik

2913. Gašper Levstik

2912. Marija Pavlin

2911. Sonja Pastorčič

2910. Leopold Strnad

2909. Drago Magdic

2908. Anonimen/a

2907. Anonimen/a

2906. Robert Ambrož

2905. Franc Šohar

2904. Mitja Vodopivec

2903. Anonimen/a

2902. Stanislav Kemperle

2901. Vilibald Dernikovič

2900. Toni Cvelbar

2899. joe turjak

2898. Vili Korosec

2897. Anonimen/a

2896. Anonimen/a

2895. Marija Zupan

2894. Anonimen/a

2893. Anonimen/a

2892. Klemen Zajec

2891. Jurij Emeršič

2890. Anonimen/a

2889. Martin Žura

2888. Renato Fänrich

2887. Aleš Anžič

2886. Borut Satler

2885. Anonimen/a

2884. Katarina Jezersek

2883. Klemen Rebec

2882. Anonimen/a

2881. Rada Vidic

2880. Klaudija Hostnik

2879. Milena Lešnik

2878. Anonimen/a

2877. Branko Mihelič

2876. Primoz Kvaternik

2875. Majda Flerin

2874. Peter Bračič

2873. Toml Toml

2872. Tilen Kiky

2871. Franc Žunič

2870. brane jerman

2869. Simona Muhič

2868. Marija Arnuš

2867. Jože Lovenjak

2866. Anonimen/a

2865. Dejan Kovačič

2864. Jozef ozimic

2863. Roman Dolenc

2862. Jože Jankovec

2861. Lea Toman

2860. Danijel TRNJANAC

2859. Anonimen/a

2858. Jan Zajc

2857. marjan kovac2

2856. Anonimen/a

2855. Matjaz Galic

2854. Anonimen/a

2853. Omer Kahrimanović

2852. Peter Vodopivec

2851. Jure Kovačič

2850. Anonimen/a

2849. Andrej Kocbek

2848. Milan Camlek

2847. Gavro Pavlović

2846. Roman Hasemali

2845. Anonimen/a

2844. Jože Gašparič

2843. Bogdan Lužar

2842. Bostjan Bizjak

2841. Boris Lobnik

2840. Bojan Demšar

2839. Sara Habjan

2838. ROBIN MAJNIK

2837. Rajko Račnik

2836. Janko Žagar

2835. Mitja Pongračič

2834. Branko Milkovic

2833. milanme Mel

2832. Klemen Avguštin

2831. Metka belinc

2830. Valdi Jerman

2829. Renato Ivancic

2828. Krneta Aleš

2827. Anonimen/a

2826. Anonimen/a

2825. Ludvik Gerl

2824. Anonimen/a

2823. Joža Roblek

2822. Urban Brnot

2821. Anonimen/a

2820. Robert Dušič

2819. Tatjana Dobravec

2818. bozo kandric

2817. boris klemenčič

2816. Silvester Pozar

2815. Zdene Hriberšek

2814. nejc olup

2813. Martin Macek

2812. Tanja Doljak Milost

2811. Srecko Breznik

2810. Jure Menart

2809. Anonimen/a

2808. Nina Podboj

2807. Anonimen/a

2806. Anonimen/a

2805. Anonimen/a

2804. Peter Mursic

2803. Irena Demsar

2802. nevenka gogala

2801. Gorazd Fegeš

2800. Anonimen/a

2799. Ljudmila Bončina

2798. Rudi Regancin

2797. Tim Tomazič

2796. marvin sulin

2795. Stojan Povh

2794. matic blagus

2793. alenka nezmah

2792. Jasna Prezelj

2791. Jože Žlindra

2790. franc urh

2789. Mavricija Ferjančič

2788. Alenka Ur

2787. Andreja Robič

2786. Andrej Cimerman

2785. Anonimen/a

2784. Ivan Tramsek

2783. Bine Albin

2782. Polde Rožman

2781. Marko Juhart

2780. PRIMOŽ KRT

2779. Meta Potočnik

2778. Maja Žulj

2777. borislav josipovic

2776. Anonimen/a

2775. Maja Zorić

2774. Matevž Perovec

2773. iztok erman

2772. Franc Demšar

2771. Bogdan Stanic

2770. vince blake

2769. BISERKA MATELIČ

2768. Andrej Novak

2767. Anonimen/a

2766. Anonimen/a

2765. Vera Bolliger

2764. Anonimen/a

2763. Milena Pavuna

2762. Tadej Mirkac

2761. Boris Kolšek

2760. Anonimen/a

2759. Sara Ferlič

2758. blaz mikeln

2757. Majda Zimšek

2756. Marjana Spolenak

2755. Nina Novak

2754. Anonimen/a

2753. Andrej Hribar

2752. Anonimen/a

2751. Kunc FILIP

2750. Luka Nerad

2749. Branislav Trglavčnik

2748. Nejc Brence

2747. Anonimen/a

2746. Anonimen/a

2745. milan gosnik

2744. leon scuka

2743. Anonimen/a

2742. Stanko Novak

2741. Cvetka Zidarič

2740. IZIDOR TOMINEC

2739. Anonimen/a

2738. Marjan Bebar

2737. Polonca Pucelj

2736. Kristina Žnideršič

2735. Bine Bine

2734. Anonimen/a

2733. tadej vobič

2732. Tadej Lovrec

2731. Zdravko Čeligoj

2730. Milenko Todorović

2729. Dijana Šimunic

2728. Monika Šmid

2727. Anonimen/a

2726. Joze Dedic

2725. Stanislav Berce

2724. Novak Tatjana

2723. Anonimen/a

2722. Ivan Vogrin

2721. Anton Žakelj

2720. Anonimen/a

2719. Nihad Halilagic

2718. pritrznik maks

2717. Nina Hari

2716. Anonimen/a

2715. Matej Močnik

2714. Daniela Prelog Tkalec

2713. Samo Rafolt

2712. Anonimen/a

2711. Anonimen/a

2710. Matej Gregorič

2709. Ivo Praznik

2708. Tomaž Lešnik

2707. Simona Žaže

2706. valter korsoč

2705. Miran Vidmar

2704. Anonimen/a

2703. Dare Martinc

2702. Jasko Kadiric

2701. sonja krulc

2700. Anonimen/a

2699. Anonimen/a

2698. Štefan Marinko

2697. Samo Jeranče

2696. Rebeka Dobovičnik

2695. Alojz Ličar

2694. Peter Šajhar

2693. Anonimen/a

2692. Matic Kumar

2691. Tamara Koprol

2690. Anonimen/a

2689. franc likar

2688. France Henigman

2687. Anonimen/a

2686. Grega Žagar

2685. Anonimen/a

2684. Milos Avsec

2683. Darja Ferjančič

2682. Sonja Sibila Lebe

2681. darko zadel

2680. Spela Satler

2679. Jožica Šuštar

2678. marjan urbanija

2677. drago slekovec

2676. Anonimen/a

2675. Žan Cenc

2674. pal milena86

2673. Franci Dagarin

2672. Anonimen/a

2671. Drago Kukanja

2670. ivo surk

2669. Marko Pevec

2668. Anonimen/a

2667. Ida Makovec

2666. Marko Kastelic

2665. Anonimen/a

2664. Mirjan Matić

2663. Franc Petrovič

2662. Anonimen/a

2661. Edvard Ražman

2660. Miro Bodlaj

2659. Matjaž Ferjančič

2658. Jakob Rupert

2657. Radmila Pavlovič Blatnik

2656. aleksandra kovac

2655. Janez Cerkovnik

2654. miso dubljevic

2653. martina kriznik

2652. Angela Višner

2651. Bostjan Ledinek

2650. Nataša Vavtar

2649. Drago Dezman

2648. peter mausar

2647. Maks Jemec

2646. Anonimen/a

2645. Dule krneki

2644. Igor Cankar

2643. mrezar jaka

2642. Gvido Novak

2641. Lenart Barat

2640. Stojan Kovačič

2639. Bruno Kirn

2638. Leonida Žganjer

2637. Lucija Vrabič

2636. Dušan Trušnovec

2635. Bojan Bizjak

2634. Anja Podkrižnik

2633. Robert Horvat

2632. Igor Krajnc

2631. Mariza Petrovčič

2630. Brane Lovšin

2629. Zdravko Perger

2628. Julij Bertoncelj

2627. Jorge Komar

2626. Brigita Blažič

2625. Ana Gregl

2624. Anonimen Anonimen

2623. Nino Simšič

2622. Anonimen/a

2621. Fabian Mesko

2620. Ana Trafela

2619. Jure Kosmač

2618. Silvana miljavec

2617. Anonimen/a

2616. Žiga Ivančič

2615. Anonimen/a

2614. Ana Glavač

2613. Gorazd Koderman Podboršek

2612. Dusan Vrtovec

2611. Branko Horvat

2610. Anonimen/a

2609. Anonimen/a

2608. Robert Leček

2607. samo crncic

2606. VIDA MIHELČIČ

2605. Valentin Vrbovšek

2604. Iztok Senovršnik

2603. Zora Mavri

2602. Anonimen/a

2601. Franci Kovše

2600. Anonimen/a

2599. Stane Babič

2598. Matej Kristanc

2597. Boštjan Lukančič

2596. Boris Namar Namar

2595. Anonimen/a

2594. Matej Bogataj

2593. Azemina Nanic

2592. Anonimen/a

2591. Vladimir Gunjač

2590. Jože Stritar

2589. majda kovačič

2588. IZTOK KNEZ

2587. Aljaž Petek

2586. Anonimen/a

2585. Boris Vuzem

2584. stanko batagelj

2583. Anonimen/a

2582. Tone Prevc

2581. Mija Smodiš

2580. Jožica Ambrož

2579. Mojmir Andric

2578. Jasna Oberski

2577. Matevz Potocnik

2576. Nika Novak

2575. Štefka Lipnik

2574. Silvo Hrovat

2573. Janez Truden

2572. Danijel Sitar

2571. Matjaž Berk

2570. Breda Šmid

2569. Egon Pregelj

2568. Benjamin Mlakar

2567. Stanko Baznik

2566. Janez Šušteršič

2565. Sandra Polanšek

2564. Anonimen/a

2563. ivo drenovec

2562. Dorch semenich

2561. Marija Verhnjak

2560. Lenc Fortis

2559. Tomaz Koncan

2558. Dana Amon

2557. Anonimen/a

2556. Darko Mlakar

2555. milko krizman

2554. Chonko San

2553. Mojca Zver

2552. Anonimen/a

2551. Izidor Grošelj

2550. Robi Psenicnik

2549. Peter Pecnik

2548. Darka Darko Kapitan

2547. Natalija Kopinč

2546. anže Olup

2545. Maryan Mah

2544. Matic Slokan

2543. Peter Simcic

2542. Ljuba Konec

2541. janez šimenc

2540. Mirko ŽIGART

2539. Anonimen/a

2538. Anonimen/a

2537. Stojan Koprivc

2536. Metka Kos

2535. Anonimen/a

2534. boštjan sedlar

2533. Miran Širaj

2532. Janez Klanjšek

2531. Marjan Mercina

2530. timotej usenicnik

2529. Tomaž Jeršin

2528. Žare Dolenc

2527. Marjan Ficko

2526. Stanislav Župevc

2525. Tomaz Stubelj

2524. Anonimen/a

2523. Marija Vidovič

2522. Joža Grkman

2521. Tone Kunstelj

2520. MARTINA TROŠT

2519. Vrečič Martina

2518. Metka Hedet

2517. Anonimen/a

2516. darko ribič

2515. Jarmila Krasovec

2514. Saudin Kadric

2513. Samir Beganovic

2512. Danijel Arnuš

2511. Anonimen/a

2510. Vojko Stare

2509. Mirjana Brvar

2508. Anonimen/a

2507. Jolanda Orgl

2506. Anonimen/a

2505. Andrej Gyergyek

2504. Anonimen/a

2503. Anonimen/a

2502. Andrej Licen

2501. Irena Irena

2500. Uroš Bombač

2499. Damjan Tamše

2498. Albina Močnik

2497. Jože Novak

2496. Simeon Januzovic

2495. Mladen Ovcar

2494. Anonimen/a

2493. Marjan Kejžar

2492. Anonimen/a

2491. Andrej Bastarda

2490. Slavica Veselic

2489. olga zore

2488. Slađan Stojanov

2487. Saša Kos Turel

2486. Anonimen/a

2485. Mirko Naglič

2484. Žan Komljen

2483. Anonimen/a

2482. Anonimen/a

2481. Ernest Šenveter

2480. Tanja Škorjanc

2479. Jasmina Dedic

2478. silvester nagode

2477. Maja Čepin

2476. Jerneja Sotto

2475. Jože Smolnikar

2474. Ana Štrukelj

2473. tone corel

2472. Marko Kovač

2471. Anonimen/a

2470. Anonimen/a

2469. Aleksander Bencik

2468. Franc Kepec

2467. Anonimen/a

2466. Ulla-Jožefa Vižintin

2465. Tatjana Kurnik

2464. Sergej Jefim

2463. Renato Jakoš

2462. Julijana Klemenčič

2461. Jože Romih

2460. Anonimen/a

2459. Boris Vigec

2458. Anonimen/a

2457. Jan Gantar

2456. Dejan Gajsek

2455. Bogdana Slatinek

2454. Andrej Sekulović

2453. Nenad Doležal

2452. Anonimen/a

2451. Branko Kvar

2450. darko sernec

2449. pintargasper1 Gašper

2448. Anonimen/a

2447. Rudolf Jesenicnik

2446. Michael Brglez

2445. Mimi Habjan

2444. Gorazd Bizant

2443. Jure mazej

2442. Marjan Kunc

2441. viktor jelovčan

2440. Matej Stavanja

2439. Anonimen/a

2438. Andrej Černe

2437. Branko Fajt

2436. Štefan Furman

2435. Brane Kozamernik

2434. Anonimen/a

2433. Uroš Čofati

2432. Anonimen/a

2431. renata mraz

2430. Anonimen/a

2429. Anonimen/a

2428. Jožica Perko

2427. Nina Terčon

2426. Anonimen/a

2425. Johanes 10000

2424. Borut Kriznik

2423. tihomir mohor

2422. Marjan Silec

2421. Anonimen/a

2420. Jani Čujež

2419. Irena Švegl

2418. Mojca Balon

2417. Anonimen/a

2416. Marjan Šarec

2415. Alojz Gjerkeš

2414. Anonimen/a

2413. Rade Černe

2412. Darja Macek

2411. anton rajh

2410. Vane Gošnik

2409. Klement Jeric

2408. Tomaž Jaklič

2407. Anonimen/a

2406. Darja Valenci

2405. Anonimen/a

2404. Slavko Sajko

2403. markomakovec57 makovec

2402. Sebastijan Korče

2401. Danijel Magajne

2400. Adrion Axelsson

2399. Jan Bodlaj

2398. Andrej Majerle

2397. Rafael Krkoč

2396. Tadej Novak

2395. Boris Šepetavc

2394. Gregor Berložnik

2393. Anonimen/a

2392. rudolf matesic

2391. Vasilij Kores

2390. Vojko Rizmal

2389. Marko Jerak

2388. Bojan Bratož

2387. Klemen Markovec

2386. Darko Mahkovec

2385. Anonimen/a

2384. branko glavan

2383. Simona Vernon

2382. Tomas Lopatni

2381. Klara Sever

2380. Matjaž Štuhec

2379. Anonimen/a

2378. Zoltán Kvanka

2377. Boštjan Ahčin

2376. Anonimen/a

2375. Boro Jovanov

2374. Renata Mladenović

2373. Martin Hebar

2372. Tamara Draksler

2371. Simon Dobaj

2370. Franci Bizjak

2369. Anonimen/a

2368. Marija Črnugelj

2367. Tadej Habjan

2366. Tina Ščuka

2365. Aleksandar Trifunović

2364. Anonimen/a

2363. AR revija

2362. Srečko Grah

2361. Amalija Gorenc

2360. Emilijan cussigh

2359. Maja Smodiš Škerl

2358. Matjaž Hvalec

2357. BEM BIRTIČ

2356. Micka Gorenc

2355. Anonimen/a

2354. Ciril Jagodic

2353. Robert Ivačič

2352. Danijela Nusdorfer

2351. Anonimen/a

2350. #FreeZerohedge Maja

2349. Alojz Marčun

2348. Hrvoje Petkovic

2347. Bogomil Jelenc

2346. Tatjana Sablatnik

2345. Kramar34 Kranjc

2344. Jan Cvetek

2343. Anonimen/a

2342. Danica Karlovčec

2341. Savo Popić

2340. Robert Penko

2339. Gregor Jerič

2338. Samo Modic

2337. Janko Fras

2336. Ivanka Zajec

2335. Anonimen/a

2334. Mateja Novak

2333. peterzin04 Zinauer

2332. Anonimen/a

2331. Matjaz Napast

2330. Anonimen/a

2329. Anonimen/a

2328. Simona Sakač

2327. Jože Marinšek

2326. Petra Mik

2325. marjan kunc

2324. Marko Ušeničnik

2323. Anonimen/a

2322. Dani Siter

2321. rok bertoncelj

2320. Anonimen/a

2319. Anonimen/a

2318. Marija Jerončič

2317. Zoran Ramsak

2316. Rajko Koblar

2315. Seven Eleven

2314. Jaro Špička

2313. Thomas Bucher

2312. Klemen Demšar

2311. Verna Majverle

2310. Maja Schelker

2309. Anonimen/a

2308. Anonimen/a

2307. maja kmetič

2306. Boris Šinkovec

2305. Vanda Zuzek

2304. Renata Volčjak

2303. Martin Povh

2302. Anonimen/a

2301. Anonimen/a

2300. Anonimen/a

2299. Rihard Gerbec

2298. Dragica Vrabec

2297. Marko Rovan

2296. Izidor Cankar

2295. Giovanni Bote

2294. Miha Mihelič

2293. Franci Hrvatin

2292. Anonimen/a

2291. marko vagner

2290. Drago Miklavec

2289. Dušan Renko

2288. Anonimen/a

2287. Jernej Lorenčak

2286. Anastasia Romanov

2285. Anonimen/a

2284. David Zabret

2283. Klemen Kos

2282. Andreja Miklič

2281. Aljosha Aljosha

2280. Gregor Jevševar

2279. Nataša Kovač

2278. Margareta Marčič

2277. Dušan Avguštin

2276. Franciska Trstenjak

2275. Tina Gregorič

2274. Anonimen/a

2273. Igor Završnik

2272. Grega Vesel

2271. Franci Krevh

2270. Beatriz Cerkez

2269. Ivan Cerjak

2268. Tamida Princic

2267. Marko Rudolf

2266. Anonimen/a

2265. Anonimen/a

2264. Anonimen/a

2263. Anonimen/a

2262. Peter Demšar

2261. davorin makovec

2260. Matej Biškup

2259. Anonimen/a

2258. Vojko Levar

2257. Marjan Černe

2256. Barbara Lesar

2255. SLAVKO BERGLEZ

2254. Marinka Grdadolnik

2253. Ivan Hirci

2252. Anonimen/a

2251. Anonimen/a

2250. Anonimen/a

2249. Nataša Štuhec

2248. Gorazd Vidic

2247. Matija Cencelj

2246. Patricija Lorber

2245. Iva Pavlin Žurman

2244. Anonimen/a

2243. Anonimen/a

2242. Patricija Žlindra

2241. Igor Dobrila

2240. Mirjana Horvat

2239. vesna Pavselj

2238. Marko Perme

2237. Tine Marinšek

2236. Anja Majerič

2235. Erika Jarc

2234. Anonimen/a

2233. Anton Povšnar

2232. Emil Prezelj

2231. Branko Gašparič

2230. anton skornsek

2229. Slavko Sinic

2228. Marjan Dolenc

2227. Anonimen/a

2226. denis Brinovec

2225. tomaž cujnik

2224. Matjaž Ferjan

2223. DEAN ČERNE

2222. Igor Velikonja

2221. Jože Kamenšek

2220. Anonimen/a

2219. Kristijan Šuhel

2218. Anonimen/a

2217. aleksander jaksa

2216. boris oberzan

2215. Omer Ibrahimovic

2214. Ales Tomsic

2213. Simon Leskovec

2212. Silvo Lokanc

2211. Zdenka Sotlar

2210. boris HORVAT

2209. Iris Kogoj

2208. Antonija Volcini

2207. Špela Grilc

2206. Lidija Ulbin

2205. Anonimen/a

2204. Zdenko Milavc

2203. Anonimen/a

2202. Andrej Vrabič

2201. Mojca Giacomelli

2200. Anka Poženel

2199. Matej Gabersek

2198. Aleš Morič

2197. Anonimen/a

2196. karksenja Humar

2195. Simona Železnik

2194. Leopold Tušek

2193. Franc Leskošek

2192. Marko Kopač

2191. Jure Trilar

2190. Nataša Krempuš

2189. zvone zz

2188. Roman Fajdiga

2187. capperpedy renko

2186. Anonimen/a

2185. urska jordan

2184. Kristina Lovšin Salmič

2183. Vesna Gaberšek

2182. Anonimen/a

2181. Mateja Bregar

2180. Mersiha Sahinovic

2179. Dejan Vidic

2178. Vojko Cafuta

2177. Mitja Dobovicnik

2176. Anonimen/a

2175. Vojko vidmar

2174. franko rebec

2173. Vanja Dolžan

2172. Stanko Kolenko

2171. Aleksander Sojer

2170. Igor Ajdic

2169. Andreja Horvat

2168. Ervin Štorek

2167. Jozy Ambrož

2166. Martin Jezeršek

2165. Valentin Kirbiš

2164. Mateja Skrinar

2163. Franci Dagarin

2162. Nataša Gorjanc Zima

2161. Istok Milavec

2160. Tone Ožbolt

2159. Breda Simoncic

2158. Anton Zalokar

2157. Anonimen/a

2156. Mar Panc

2155. Angela Lendaro

2154. Simona Abram

2153. Marijan Turjan

2152. Matej Batagelj

2151. Ermin Draganovič

2150. Matej Batagelj Batagelj

2149. bojan pecnik

2148. marija pucko

2147. Primož Petek

2146. Rok burger

2145. Tadej Prah

2144. Lovro Abram

2143. Igor Zunko

2142. Stanko MLAKAR

2141. Zvonko Kovacic

2140. VESNA 1111

2139. Marjan Čufer

2138. Anonimen/a

2137. Lea Krumpestar

2136. Alojz Vehar

2135. Jernej Hafner

2134. Rado Živanović

2133. Jože Ašič

2132. Tilen Puljic

2131. Rok Majce Movrin

2130. Rok kranjec

2129. Danilo Delakorda

2128. Majda Malavasic

2127. Lenart Žveglič

2126. Marjan Preložnik

2125. Mirko Rupnik

2124. Bernarda Šmon

2123. Matjaž Ogorevc

2122. mihael antunović

2121. Milko Rojs

2120. Anonimen/a

2119. majda metličar

2118. Anonimen/a

2117. Anonimen/a

2116. Aleš Bošnjak

2115. Marina Bitenc

2114. Vanda Rozman

2113. Stojan Lisjak

2112. Rajko kukovič

2111. Sara Pegan

2110. Anonimen/a

2109. Janez Šmid

2108. Damijan Halec

2107. Johny Godeša

2106. Rok Vidič

2105. Bogdan Repolusk

2104. Anonimen/a

2103. Rok G

2102. Željko Sternad

2101. Boštjan Furlan

2100. Anonimen/a

2099. Anonimen/a

2098. Bojan Božič

2097. Tomaž Rajk

2096. Peter Rojko

2095. Nina Ledinek

2094. Aljaž Pušnik

2093. Angelca Ducman

2092. Alenka Štajner

2091. Milojka vučko

2090. Domen Žitnik

2089. Božidar Novak

2088. Mario Luteršmit

2087. Marko Slana

2086. Blaž Trošt

2085. Milan Horvat

2084. Sebastjan Cejan

2083. Ciril Jakše

2082. Anonimen/a

2081. Dušan Kovačič

2080. Ines Mravlja

2079. Bogomira Stranjak

2078. Anonimen/a

2077. BORUT ZIDARIČ

2076. Luka Podobnik

2075. Herbert Von

2074. Lojze Rehar

2073. Matjaz Rupnik

2072. Janez Jesenšek

2071. Iztok Mrgole

2070. Peter Munda

2069. Anonimen/a

2068. Divna Grbic

2067. Peter Horvat

2066. Luka Preložnik Šegel

2065. Tatjana Zupančič

2064. Anonimen/a

2063. Anonimen/a

2062. puba60 skamen

2061. Anton Rant

2060. Erika Polni Profil

2059. Simon Potocnik

2058. Franc in Marija Podobnik

2057. Jože Pikl

2056. saso vrecar

2055. Matej Košir

2054. Lovro Kvas

2053. Tone Lužar

2052. FRANC MORAVEC

2051. Rado Koban

2050. Manja Kristanc

2049. Ljubec Bojan

2048. Milan Skerbinek

2047. Martin Lenko

2046. Anonimen/a

2045. Metka Jeraj

2044. Samo Glavan Glavan

2043. Sanel Alibegić

2042. Milan Novak

2041. Anonimen/a

2040. Miran Kohne

2039. Darko Toplak

2038. Anamarija Fink

2037. Mladen braučič

2036. Anonimen/a

2035. Magda Kramzar

2034. Ivan Ribič

2033. Anonimen/a

2032. Ana Mostnar

2031. jurij leskovar

2030. Anonimen/a

2029. Rok Štefančič

2028. bojan falez

2027. Jožef Medved

2026. Dejan Lebar

2025. Anonimen/a

2024. Matic Hajmerle

2023. Fani Smrekar

2022. Igor Smrdelj

2021. Marija Potrebuješ

2020. Edo Koren

2019. Bosko Bosko

2018. Toni Delost

2017. Zlatko Skumavc

2016. Gorazd Meden

2015. Mitja Seliskar

2014. Lucia Bečan

2013. Igor Ivancic

2012. Drago Žuman Žuman

2011. Janez Lenar

2010. Tanja Albreht

2009. Anonimen/a

2008. Karl Cic

2007. Franc Mencin

2006. Simon Oman

2005. Aleksander Kucler

2004. Silverij Mervič

2003. Anonimen/a

2002. stanko klinar

2001. edvard Korez

2000. Sanja Törnar

1999. Gregor Andrejčič

1998. albin trobec

1997. Alex Berglundsson

1996. Staša Mlakar

1995. Andrej Stuhec

1994. ivan Janez

1993. Andrej Slivljan

1992. Andrej Kompara

1991. Suzana Jerebic Tibaut

1990. Ivan Laura

1989. Franko Živec

1988. Maja Kvenderc

1987. Mladen Trobec

1986. Martina Bucik

1985. Karin Kambič

1984. Anonimen/a

1983. Anonimen/a

1982. Peter Kovačič

1981. Vinko Ogorevc

1980. Anonimen/a

1979. Kristina Koprivnik

1978. igor horvat

1977. Jakob Horvat

1976. Aleksander Lakatoš

1975. Robert Šošterič

1974. Simon Umek

1973. Anonimen/a

1972. Anonimen/a

1971. Suzana Kocjančič

1970. Blaž Benedik

1969. Anonimen/a

1968. Mija Košič

1967. Karel Gomzi

1966. Irena Štuhec

1965. Anonimen/a

1964. Anonimen/a

1963. Anonimen/a

1962. Sebastijan Bohinec

1961. majda kavcic

1960. Damjan Kozjak

1959. Toni Božanski

1958. Lj L

1957. Božo žabjek

1956. Ida Kokot

1955. blaz Bilban

1954. Damjan Gorjan

1953. Kletarstvo Štajerska

1952. Luka Hrovat

1951. Gregor Medvesek

1950. Sabina Tratar

1949. Anonimen/a

1948. Anonimen/a

1947. Anonimen/a

1946. Miran Paulič

1945. Matevž Božič

1944. Marjan Lipec

1943. Vera Rutar

1942. Anonimen/a

1941. Matevž Zupanc

1940. Andrej Krajnc

1939. Damijana Voglar

1938. Špela Mohar

1937. damian golenko

1936. Ivo Pocrnic

1935. David Carević

1934. JANKO VRBEK

1933. Jakob Čampa

1932. rudolf muhic

1931. Anonimen/a

1930. Izidor Jesenko

1929. Janko Lipovec

1928. Anonimen/a

1927. Goran Pribac

1926. Jure Bohnec

1925. Maria Wiedenbauer

1924. Milan poljanšek

1923. Tomaž Perkovič

1922. Vlado Koritnik

1921. Marinka Matelic

1920. Mihael Gošnjak

1919. Marjan Srebre

1918. Anonimen/a

1917. Aljaž Mišjak

1916. Matej Kersic

1915. Tomaž Demšar

1914. joze kotnik

1913. Zdravko Štramec

1912. Marija Guzelj

1911. 22 33

1910. Ana Jevševar

1909. Leopold Rus

1908. Anonimen/a

1907. branko rautovič

1906. Borut Vidmar

1905. gorazd cehovin

1904. Uros Godec

1903. Biserka Dolinar

1902. Sabina Jordan Žabkar

1901. Petra Radaj

1900. vida matk

1899. Denis horvat

1898. Joža Bejuk

1897. Stanko Zabukovec

1896. bernarda. sobocan

1895. Ivan Strle

1894. Marija Radešček

1893. Anonimen/a

1892. Zdenka Labaš

1891. Gasper Aga

1890. bostjan Korošec

1889. ANITA ODER

1888. stanislav petek

1887. Albina Veronik

1886. Damijan Eržen

1885. Zvonko Hribernik

1884. Dušan Fric

1883. Žiga tominc

1882. Anonimen/a

1881. metka kosir

1880. barbara tomažič

1879. Suzana Bracic

1878. Rajko Okorn

1877. Anonimen/a

1876. Anonimen/a

1875. Anonimen/a

1874. Stane Leskovar

1873. Marjan Golavšek

1872. Laura Mavrič

1871. Drago Mikulin

1870. Dejan Šemrov

1869. stane vrbek

1868. Primož Kastelic

1867. Anonimen/a

1866. Dusan Kusar

1865. Leon Kržič

1864. Anonimen/a

1863. Anonimen/a

1862. Špela Abram

1861. Mavricio Sternad

1860. Marcel-Talt Lah

1859. Elizabeta Peklaj

1858. Anonimen/a

1857. Klemen Šajher

1856. Andrej Setina

1855. Jelovčan Anže

1854. Florijan Najrajter

1853. janez hafner

1852. Silvo Krelj

1851. Tea Polajžar Perko

1850. Stefan Smon

1849. Anonimen/a

1848. Natasa Hrovat

1847. David Curk

1846. Anonimen/a

1845. Jože Kastelic

1844. andrej briški

1843. Tatjana Popovič

1842. Ivan Ravnič

1841. Anonimen/a

1840. Anonimen/a

1839. Marjana Novic

1838. Egi Remih

1837. Matea Porenta

1836. Milojka Kržan

1835. Anonimen/a

1834. Marjan Japelj

1833. Anonimen/a

1832. Boštjan Likozar

1831. Anonimen/a

1830. Vinko Trček

1829. Anonimen/a

1828. Marko Podoreski

1827. Anonimen/a

1826. Andrej Oder

1825. Slavko Ciglar

1824. Anonimen/a

1823. Anonimen/a

1822. Alojz Bavdek

1821. Janez Zabret

1820. Anonimen/a

1819. Gregor Dejanović

1818. drago vezensek

1817. Danijel Škufca

1816. Dani Danez

1815. Bojan Barić

1814. Primož Gričar

1813. Klemen Ahačič

1812. Nina Purčar

1811. Anonimen/a

1810. Drago Slak

1809. Marko Šubic

1808. urbi sativa

1807. Maja Vales

1806. Janez Martelak

1805. Rajko Osek

1804. brigita PIŠORN

1803. Anonimen/a

1802. Miro poljanšek

1801. Ivan Jurko

1800. Andraz Repar

1799. gregor zibret

1798. Sandra Horžen

1797. Jernej zavrtanik

1796. Anonimen/a

1795. Tilen Mlakar

1794. Matjaž Kmet

1793. Anonimen/a

1792. Joze Bahor

1791. Stefano bozicek

1790. peter jelovcan

1789. Andrej Medič

1788. Andrej Jamnik

1787. Anonimen/a

1786. andrej markioli

1785. Anonimen/a

1784. Nadine Lesjak

1783. Spela slovenija

1782. Peter Ipavec

1781. Janez Loštrek

1780. Jože Kos

1779. Andrej Leben

1778. Štefan Duh

1777. Antonija Gasar

1776. miro zgur

1775. Sonja Ristić

1774. Tomaž Skobe

1773. Radko F

1772. jurkovic joze

1771. Janez Slavec

1770. Janez Janža

1769. Micamaca POL

1768. Anonimen/a

1767. Ante Sirovina

1766. Milan Stopar

1765. Andrej Uranic

1764. Nada Šribar

1763. Anonimen/a

1762. Anonimen/a

1761. Fotografija Grein

1760. Anonimen/a

1759. Vladi Šuen

1758. Daniel Kuđeljić

1757. Anonimen/a

1756. Marko kutin

1755. Jani Ivan Mahor

1754. Robert Grlj

1753. marjan sarlah

1752. Anonimen/a

1751. Anonimen/a

1750. Jože Benetek

1749. Alojz Modic

1748. Robert Špoljar

1747. Matej Pečnik

1746. Tomaž Plevel

1745. Vilko Fabijan

1744. Ingrid Kralj

1743. marko kopač

1742. Ivan Krajnc

1741. Magda Kokalj Moravec

1740. Darko Božič

1739. martina marinko

1738. Bojana Novak

1737. Damijan Kocbek

1736. Sašo Lap

1735. vitja matijasic

1734. Anonimen/a

1733. Lidija Uratnik

1732. Anonimen/a

1731. Davorin cvikl

1730. nik maierle

1729. Živan Terčon

1728. Aljonka Kovačič

1727. Tina Breznik

1726. Resnica Osvobaja

1725. stanislav petek

1724. Brane Križanec

1723. Jan Dolenc

1722. Urška Žagar

1721. Slavica Ferlic

1720. Drago Kušar

1719. bine aljančič

1718. Ivanka Horvat

1717. Anonimen/a

1716. Jaka Sauer

1715. Robert Ravnikar

1714. Majda Kunsic

1713. jasna lesar

1712. boris kaplja

1711. Željko Peter

1710. Toni Nemanič

1709. Miroslav Rozman

1708. Ziga Gabrovsek

1707. Dragica Toplak Medved

1706. Toni Kores

1705. Marija Kamenšak

1704. Stane Bergant

1703. MIROS POTOČNIK

1702. egon cesnik

1701. Mojca Visocnik

1700. Marija Nemanič

1699. Matthias Gorjup

1698. Anonimen/a

1697. Anonimen/a

1696. Leopold Čibej

1695. Anonimen/a

1694. Petra Polajžer

1693. peklardanilo2@gmail.com peklar

1692. Edi Štegar

1691. Anonimen/a

1690. Ales Marinko

1689. Danijela Kuhar Kalamar

1688. Anonimen/a

1687. Nada Smole

1686. Tadeja Iskra

1685. Stanka Starc

1684. Anonimen/a

1683. Anonimen/a

1682. nejče sotenšek

1681. Lojze Tarfila

1680. Franci Vehar

1679. Branko Lojk

1678. nevenka sagadin

1677. Tanja Zajc

1676. Branko Miglič

1675. Irena Mastnak

1674. Nejc Ajd

1673. Franci Rebolj

1672. Igor Godnic

1671. Marjan Urbančič

1670. Anonimen/a

1669. NIKA BERNARD

1668. Darja Bele

1667. Sonja Ličof

1666. Jože Pogačar

1665. Nataša Okorn

1664. Anonimen/a

1663. Jure Cof

1662. Jožica Bone

1661. Tone Jesenk

1660. Anonimen/a

1659. Lojze Pecek

1658. Klemen Habjan

1657. stane cankar

1656. Jožica Repnik

1655. Anonimen/a

1654. Anonimen/a

1653. Jadran Urbic

1652. Sara Ivanić

1651. vida čermelj

1650. Irena Kafol Hrovat

1649. marjan skufca

1648. Sebastjan Lukač

1647. Tanja Curk

1646. Nadja Blatnik

1645. cvetko Strehar

1644. Ivan TAVČAR

1643. Peter Bobnar

1642. Bergita Berce

1641. Luka Verbic

1640. vanjo trentelj

1639. Danijel Urbič

1638. Leon casar0311

1637. Iztok Rener

1636. Milan Kovačec

1635. Gorazd Kovač

1634. Franc Max Obelser

1633. Alan Geder

1632. Silva Ošina

1631. Boris Dorn

1630. Tatjana Torkar

1629. Aleš Radovičevič

1628. Ivo Seligo

1627. Franc Rotar

1626. Robert Smodis

1625. Janez Kaučič

1624. Georg Wirth

1623. Iztok Jelen

1622. Anonimen/a

1621. Anonimen/a

1620. Anonimen/a

1619. Marko Mele

1618. Ivanka Novak

1617. Andrej Kralj

1616. Matej Vogelsang

1615. Anonimen/a

1614. Ciril Logar

1613. Mirjan Rožman

1612. Janez Miklič

1611. Zvonka Špeh

1610. Naja Lavrih

1609. Matej Auguštin

1608. Matej Sedevcic

1607. Žiga Markič

1606. Miklavž Grmek

1605. Ada Karlič

1604. Anonimen/a

1603. Jernej Suhadolc Suhadolc

1602. Bojana Voncina

1601. andrej pajmon

1600. Magdalena Pirnat

1599. Rudi Andoljšek

1598. Irena Strmecki

1597. Anonimen/a

1596. Tomi Maier

1595. Damijan Škvarč

1594. Boštjan Šeruga

1593. Anonimen/a

1592. Anonimen/a

1591. tilen erjavec

1590. Jože Lubšina

1589. Anonimen/a

1588. Mira Frelih

1587. Milan Gasparic

1586. Danijel Lakoše

1585. Milena Čegovnik

1584. Emil Krajcar

1583. Matjaž Ražman

1582. Anita Mavrič

1581. Anonimen/a

1580. Bernard Ravnnak

1579. Anonimen/a

1578. Maja Žvan

1577. Zoran Stjepanovic

1576. Nejc Buda

1575. Franc Filipcic

1574. Anonimen/a

1573. joco vodovnik

1572. vjanej vičič

1571. anicatrilar Trilar

1570. Anonimen/a

1569. Lado Burja

1568. metka Škerbec antonič

1567. Bojan Tomc

1566. nace vidmar

1565. Matej Purgaj

1564. simona kosnik

1563. Anonimen/a

1562. Dusan Marcec

1561. Franci Lesnjak

1560. Jernej Ženko Ženko

1559. Tatjana Škrinjar

1558. Alojz Sovec

1557. Franc Dovč

1556. Janez Štimac

1555. Andraž Dolinar

1554. Jan Ahačič

1553. Lili Arh

1552. Darja Bogović

1551. Anton Suhoveršnik

1550. Romana Bider

1549. darinka volk

1548. Tomaž Verdenik

1547. Anonimen/a

1546. Erik-Helena Trogrlic

1545. alojz zupančič

1544. Anonimen/a

1543. Zoran Mojškerc

1542. Sandi Kovačec

1541. Davorin Budihna

1540. JOLANDA REGOUC

1539. Anonimen/a

1538. janez benčina

1537. Zdravko Blažič

1536. Rino Kavčič

1535. Zvonko Rajh

1534. Jože Klakočer

1533. Anonimen/a

1532. valentin koncan

1531. Zmaga Troha

1530. Klemen Gartner

1529. Anonimen/a

1528. ivona prosen

1527. Renata Svete

1526. Biljana Zakošek

1525. Anonimen/a

1524. Anonimen/a

1523. Robert Mavrič

1522. Alenka Pregelj

1521. Karl Selinšek

1520. Marija Čerček

1519. Mija Bavdek

1518. FRANC PETERNEL

1517. Sašo Kalan

1516. Edo Ferk

1515. Rok Groselj

1514. primož remškar

1513. franjo koprivnik

1512. Janez Podpadec

1511. Anonimen/a

1510. Maja Drolc

1509. Klemen Gorenak

1508. Anonimen/a

1507. Neno Cekič

1506. Franci Kepa

1505. Anonimen/a

1504. Dragana Panić

1503. Primož Strgar

1502. Marinka Lapajne

1501. Mateja Rehar

1500. Boštjan Gantar

1499. Anonimen/a

1498. Anonimen/a

1497. Robert Rakuš

1496. Karl Zupanc

1495. Anonimen/a

1494. Ladislav Herman

1493. Anonimen/a

1492. Tomaž Limbek

1491. zvonko molez6

1490. matej Pacnik

1489. Aleš Uratnik

1488. Robert Leban

1487. Ivan Erčulj

1486. Jaka Bitenc

1485. Anonimen/a

1484. Anonimen/a

1483. Neva Tomažič

1482. Anton Branc

1481. Vilma Sem

1480. Anonimen/a

1479. Jože Breznik

1478. Marta Galič

1477. Miro Petrevčič

1476. KATARINA vidmar

1475. Matej Burger

1474. Anonimen/a

1473. Vin Ko Kr Iž

1472. Fani Križaj

1471. Andrej Rudaš

1470. Brane Smodič

1469. Sandra Nemec

1468. Martin Česenj

1467. Anton Karner

1466. Katarina Lešnjak

1465. ivo stjepic

1464. tadej zupnek

1463. Anonimen/a

1462. Damijan Videc

1461. Mojca Pavlin

1460. Anonimen/a

1459. Karin Malnar

1458. Zoran Flis

1457. Marko Pavše

1456. Franc Mulh

1455. Danijela Berglez

1454. Zdravko Ščuka

1453. Anonimen/a

1452. Anonimen/a

1451. Marko Rogač

1450. David Peterka

1449. Blaž Mertelj

1448. Gregor Šavle

1447. Elena Zugelj

1446. Irena Vah

1445. Anonimen/a

1444. Lovro Iskra

1443. Franc Cafuta

1442. Matej Vedlin

1441. Srečko Staric

1440. Marko Turk

1439. Manó Kolarič

1438. Sa Zimm

1437. Anonimen/a

1436. Nadja Kosmrlj

1435. Marijan Mučič

1434. Špela Debevc

1433. Vinko Kos

1432. Valter Štorek

1431. Damijan Fekonja

1430. Anonimen/a

1429. Tomaž Kumelj

1428. Janez Porenta

1427. Nadja Černe

1426. Anonimen/a

1425. Mitja Štok

1424. Irena Zorko

1423. Jože Kren

1422. Flavija Žagar

1421. Dejan Ahec

1420. Eveline Smrtnik

1419. Danica Debeljak

1418. Simon Kavcic

1417. Matic Jevšnik

1416. Marjan Suhadolec

1415. Jožef Furlan

1414. Anonimen/a

1413. Pavle Brglez

1412. amadeo prosen

1411. Černe Marjan

1410. Anonimen/a

1409. Majda Žužek

1408. Anonimen/a

1407. Dragica Cimerman

1406. Janez Stare

1405. Anonimen/a

1404. srecko padovnik

1403. Jure Kores

1402. Marjan Vidmar

1401. Anonimen/a

1400. Ida Martinc

1399. Nada Šlebir

1398. Marjana Bolhar

1397. Marinko Markulić

1396. Anonimen/a

1395. Anonimen/a

1394. Jožef Poštrak

1393. Boža Korbar

1392. zmago zor

1391. Jože Bošnik

1390. Anonimen/a

1389. Vojteh Gungl

1388. Peter Razinger

1387. Anonimen/a

1386. Anonimen/a

1385. Lučka Kraševec

1384. Anonimen/a

1383. Franci Novak

1382. vida lebe

1381. Anonimen/a

1380. Anonimen/a

1379. Srečko Bračko

1378. Janez Furlan

1377. Darinka Skaza

1376. Matej Brezigar

1375. Vlado Kožel

1374. ciber brina

1373. Marko Suklje

1372. Osman Begulič

1371. Pavlin Poličar

1370. srecko pecnik

1369. Anton Urankar

1368. Franc Lapajne

1367. Anonimen/a

1366. Anonimen/a

1365. Marjan Krapež Krapež

1364. Swan Krgora

1363. Angelca Ferfolja Ferfolja

1362. Valerija Slapnik

1361. Peter Turičnik

1360. Primož Svetelj

1359. vlado luznik

1358. Anonimen/a

1357. gorazd rant

1356. Anonimen/a

1355. Roman Očišnik

1354. Aleš Kramar

1353. Andrej Klemen

1352. Anonimen/a

1351. Roman kričaj

1350. Dejan Horvat

1349. Bojan Vezenšek

1348. Mojca Kern

1347. Vladimir Vajda

1346. Anonimen/a

1345. Drago Malavašič

1344. Ljubica Magajne

1343. Anonimen/a

1342. Anonimen/a

1341. Julijan Budihna

1340. Anonimen/a

1339. Stane Snoj

1338. Andrej Štrus

1337. Sonia Adler

1336. Marta Leskovar

1335. Franjo Šlebnik

1334. uroš verbič

1333. Marjan Omahen

1332. Danica Povše

1331. Andrej Jakša

1330. Nada Ambrus

1329. Lenka Gortan

1328. Darja Hanžekovič

1327. Anonimen/a

1326. Alojz Smolej

1325. Renata Bajt

1324. Erika Velikonja

1323. Franjo Pangerc

1322. Maks Prelovšek

1321. Anonimen/a

1320. Andrej Vuga

1319. Ekokmetija Šlibar

1318. V. Planinšek

1317. Robert Klenovšek

1316. Franc Vrecl

1315. Valdij Peric

1314. Diana Milavec

1313. joze vranicar

1312. Darko Šket

1311. Špela Kos

1310. ziga drobez

1309. Dušan Volmajer

1308. Erih Starejši

1307. Bojan Jancar

1306. Drago Romih

1305. Vid Nerad Rožej

1304. Borut Topolovec

1303. aleksander carli

1302. Katja Zbašnik

1301. nika breskvar

1300. Igor Benedik Benedik

1299. Janez Povše

1298. Janja Samide

1297. janez TAPAJNER

1296. Darja Zorman

1295. Anže Juvan

1294. Niels Udir

1293. igor Dornik

1292. Barbara Metlikovič

1291. Ingrid Rozman

1290. Aleš Kranjec

1289. JANKO BORJANČIČ

1288. Bojan Mesec

1287. Anonimen/a

1286. Damjan Bole

1285. Žan Kurinčič

1284. Doroteja Murko

1283. marina rotar

1282. Tona Velkavrh

1281. Anonimen/a

1280. Zalar Joze

1279. Simon Žagar

1278. Andrej Klanjšek

1277. Anonimen/a

1276. Stanislav Fortuna

1275. Anonimen/a

1274. franc sustersic

1273. Anonimen/a

1272. peter asic

1271. Aleš Kotošek

1270. Nada Smole

1269. Anonimen/a

1268. Martin Bizjak

1267. florjan stevanic

1266. Mateja Rakič

1265. Špela Zupančič

1264. Irena Šušteršič

1263. Anonimen/a

1262. Anonimen/a

1261. Marjan Frlan

1260. Maria Chiara Hostnik

1259. Anja Šlibar

1258. Darko Murkovič

1257. n n

1256. Gabrijel Obid

1255. stojan povh

1254. Valentin Lisjak

1253. Niko Belaj

1252. Dušan Bojc

1251. Mirjana Smitran

1250. Irena Šepetavc

1249. David Novak

1248. Sergij Vermiglio

1247. Andreja Podobnik

1246. Natalija Stegne

1245. Mirjam Račič

1244. Zvone Perko

1243. Anonimen/a

1242. tatjana hafner

1241. Damjan Tržan

1240. Andrej Podlipnik

1239. Marjan Podgoršek

1238. Tatjana Dajčman Dvoršak

1237. Maja Šorgo

1236. Mihela Wohinz

1235. Milena Buh

1234. daniela miskovic

1233. Jože Starešinič

1232. Božidar Metelko

1231. Jaka Bernard Bernard

1230. Maj Munih Krapež

1229. Tina Kastelic

1228. WhiteLivesMatter p

1227. Radovan Kosic

1226. Milan Hribernik

1225. Vladimir Makorič

1224. Marjana Korosec

1223. Melita Artnak

1222. aserc8136 Andrej Šerc

1221. Anita ZAJEC

1220. Bojana Varšek

1219. EMIL Bertole

1218. Anonimen/a

1217. Matjaž Rajšp

1216. EMA ŠPANOVIČ

1215. Matic Jeraj

1214. Marija Črnič

1213. Ljuba Črne

1212. Anonimen/a

1211. ROBERT LESKOVŠEK

1210. Janez Potočnik

1209. Gregor Remic

1208. KONRAD MANDL

1207. Matjaž Šinkovec

1206. Anonimen/a

1205. Robert Bartol

1204. jusroman63 Jus

1203. Jana Batista

1202. Matjaž Jevševar

1201. Jozi Čeč Drese

1200. Miran Kavčič

1199. Nika Konc

1198. Anonimen/a

1197. Polona Marc

1196. Tomaž Drobnič

1195. Primož Markelj

1194. Anonimen/a

1193. Anonimen/a

1192. Jernej Verdev

1191. Jože Olovec

1190. Vladimir Prokic

1189. Ivan Zoko

1188. Anonimen/a

1187. Anonimen/a

1186. Anonimen/a

1185. Barbara Jeraša

1184. Anonimen/a

1183. Anonimen/a

1182. Milan Fistrić

1181. Anonimen/a

1180. Ivan Knez

1179. Metka Šalika

1178. Anonimen/a

1177. Franci Ajdovec

1176. Slavc Zust

1175. Roman Lukan

1174. Maja Valič

1173. Brigita Brajkovic

1172. Aleš Bele

1171. Peter Hergold

1170. Anonimen/a

1169. tadej438 Stachel

1168. Igor Petaros

1167. Anonimen/a

1166. Stanko Pockar

1165. Teja Zaksek

1164. Jože Baranašič

1163. Anonimen/a

1162. Joze Krek

1161. Bogomir Lesar

1160. Klavdija Hvalec

1159. Mira Lekše

1158. Anonimen/a

1157. Joco Mrvič

1156. Julijan Hernavs

1155. Tone Hudnik

1154. silvester prinčič

1153. Blaz Bitenc

1152. andrej piskar

1151. Majda Pogačnik

1150. Janez Končan

1149. Anonimen/a

1148. lili zalar

1147. Anonimen/a

1146. Matevž Okršlar

1145. Metka Stular

1144. Anonimen/a

1143. Boštjan Grom

1142. Janez Susa

1141. Luka Kosir

1140. marina frlic

1139. Dejan Dekijus

1138. Bogdan Vidmar

1137. Urban Jarni

1136. Anonimen/a

1135. Dušan Naglič

1134. Branko Slivar

1133. Jožef Rupar

1132. Vesna Krmelj

1131. Jasna Jukan

1130. Alenka Ahac

1129. Lajnar_EU Tepina

1128. naci bosin

1127. tonite falco

1126. srečko Marinčič

1125. Klaudija Šafarič

1124. slavko majcen56

1123. Denis Pirc

1122. Roman Jelenčič

1121. Anonimen/a

1120. Vinko Ježovnik

1119. Martinaa Mužar

1118. Ivan Ramsak

1117. Maša Slana

1116. Anonimen/a

1115. Bojan Srdinsek

1114. Matic Žgajnar

1113. GottTag QuelleAmeise

1112. Laura Čelan

1111. Miha goričanec

1110. Tanja Markioli

1109. Vanja Smrekar

1108. mkincar mkincar

1107. Sebastijan Černevšek

1106. Petra Lavrencic

1105. mateja lazar

1104. zoran knapic

1103. Hajrudin Mirovic

1102. MARIJA STRITAR

1101. Lojz Ziher

1100. Drago Lah

1099. Matjaž Črnivec

1098. Alojz sobočan

1097. Marjan Smrekar

1096. Milan Savanovič

1095. Drago Dolenc

1094. Niko Zeme

1093. Vladimira Klun

1092. Toni Hladin

1091. Ivanks Širca

1090. Ivo Baliban

1089. Gaja Rihar

1088. boris sadar

1087. Anonimen/a

1086. marko berlot

1085. Marino Krizman

1084. Milena Planinsek

1083. Ana (Ankica) Grudnik

1082. Dusan Trampuz

1081. andreja majcen

1080. Franci Praprotnik

1079. Romana Mate

1078. Janez Lah

1077. Martina Osredkar

1076. Mateja Tič

1075. Jana Debeljak

1074. Enes Pašalič

1073. Anonimen/a

1072. Bernard Šrajner

1071. Rosanda Kmetič

1070. Anonimen/a

1069. Bogdan Krek

1068. Ivo Pulko

1067. Nina Brodej

1066. Anonimen/a

1065. Viktorija Pantar

1064. Bine Matoh

1063. Maks Ciuha

1062. NATASA JARC

1061. Tadej Krušič

1060. Mitja Kalan

1059. Nik Jager

1058. Bojan Hud

1057. Damijan BARTOLJ

1056. Milan Gornik

1055. Anonimen/a

1054. Matija Potočnik

1053. Anonimen/a

1052. Majda Nanut

1051. andrej turk

1050. Anonimen/a

1049. Monika Škrlj

1048. danijel horvat

1047. Robert Ribič

1046. Suzana Skledar

1045. Pavel Žakelj

1044. Nataša Ahčin

1043. Cvetka Kalan

1042. Matjaž Balantič

1041. Peter Brkan

1040. Janez Janežič

1039. Robert Kunc

1038. Anonimen/a

1037. Leopoldina Firant

1036. Nina Planinsek

1035. Anton Lesnik

1034. Anonimen/a

1033. Anonimen/a

1032. Mirko Tomšič

1031. BARBARA CIRMAN cirman

1030. Črt Domnik

1029. Rok Lindič

1028. Niko Krajnc

1027. Andrej Novljan

1026. Peter Hericko

1025. Anonimen/a

1024. Anonimen/a

1023. Božo Žibert

1022. Anonimen/a

1021. Joži Mandelj

1020. duska lajh

1019. Mirko Ružič

1018. Silvester Šinkec

1017. Bojan Pezdirc

1016. Anonimen/a

1015. Vili Rogan

1014. Anonimen/a

1013. Ivan Pavelšek

1012. Slavko Kostanjsek

1011. Branko Svetičič

1010. Saša verbek

1009. Anonimen/a

1008. karli ferk

1007. Olivija vidmar

1006. Vera Velkavrh

1005. Anonimen/a

1004. Darko Potočnik

1003. Štefan Sočič

1002. Damjan Žagar

1001. Igor Perko

1000. Matjaž Merlak

999. Anonimen/a

998. Pavel Pirnat

997. Anonimen/a

996. Mitja Bauer

995. Marjan Locicnik

994. Patrik Bajc

993. Anonimen/a

992. maja Avman

991. Mitja Premk

990. Anonimen/a

989. Anonimen/a

988. jakob hebar

987. Franc Majcen

986. Robert VIDOVIČ

985. Janez Lipovec

984. Robert Uršič

983. IZIDOR SLAPŠAK

982. Anonimen/a

981. Klemen Rojnik

980. Robert Kristanc

979. Helena Janežič

978. henny polh

977. jozefa korez

976. Dzevad Tatarevic

975. Primoz O

974. Anonimen/a

973. Anonimen/a

972. Mila Kovac

971. Mitja Žargi

970. Nac Novak

969. Jana Stražišar

968. Gregor Ahacic

967. Barbara Petkovšek z

966. vid peterka

965. *Alenka* Rozman

964. Stefano sever

963. Anonimen/a

962. Darja Kamenšek

961. Ines Ojkič

960. natalija Mezeg

959. Maja Koščak

958. Anonimen/a

957. Renata Ferlan

956. Ulrih Zweigbergg

955. Anonimen/a

954. Aljoša Satler

953. Rajko Bizjak

952. Anonimen/a

951. Anonimen/a

950. Anonimen/a

949. Vincenc Boc

948. Marinka Crtalic

947. janja flisek

946. aleš toni

945. Danilo Zupanič

944. Tomaž Košir

943. Božo Ljubec

942. Danijel Grilc

941. Jure Muhič

940. Anonimen/a

939. Anonimen/a

938. Magda Koren

937. Irena Knafelc

936. Janez Rihtarsic

935. Zvonko Dujmovič

934. Stanislav Eger

933. Mateja Dremelj

932. Matej Jurca

931. ANTON KREK

930. Lojze Gantar

929. Ivan Rebernik

928. Anonimen/a

927. Marko Banovec

926. Danijel Arh

925. Tanja Železnik

924. Anonimen/a

923. Anonimen/a

922. Vera Skrjanec

921. IZTOK GABER

920. Anonimen/a

919. info@vodni-filtri.si Kontrec Goran

918. Stanko Ožbolt

917. Dejan Motaln

916. helena 456

915. Anonimen/a

914. Anonimen/a

913. Jure Andrejka

912. Smiljan Purger

911. Alojzij Gričnik

910. Jaka Hrovat

909. Anonimen/a

908. Mojca Kavčič

907. Roman dolanc

906. Anonimen/a

905. Anonimen/a

904. Lili Seničar

903. Silvo Šarkanj

902. Milan Rižnar

901. Martin Mlakar

900. Mirjan Rant

899. roman senekovič

898. Anonimen/a

897. Anonimen/a

896. Dejan Županc

895. Stipe Styp

894. Jana Vrabec

893. Anonimen/a

892. Anonimen/a

891. Vida Romšak

890. Tomaž Pernat

889. Anonimen/a

888. Silva medved

887. Mojca Gregorec

886. franc prijatelj33

885. Anonimen/a

884. Boštjan Zupančič

883. Boštjan Udir

882. Anonimen/a

881. Miroslav Trampuš

880. Marjan Senegačnik

879. Janja LEVSTEK

878. Jerneja Savernik

877. domen korosec

876. Marko Se

875. Zvonko Bitenc

874. Anonimen/a

873. Andrej Ahačič Ahačič

872. Primoz Oset

871. MILENA PRGIN

870. ivan mencin

869. Lili Mrzek

868. Dejan Lasica

867. Henrik Stanjko

866. Vika Jelen

865. Anonimen/a

864. Marina Lovrinovic

863. Anonimen/a

862. Zlatko Roj

861. iztok kovič

860. Anonimen/a

859. Franci Zorko

858. Anonimen/a

857. emil hočevar

856. Janez Bernik

855. Monja Gobec

854. Rok Meglic

853. Blaz Kovac

852. Enej Miklavčič

851. Matija Pavlovcic

850. Miha Groznik Groznik

849. Andrej Medved

848. Blažica Karničar Križnar

847. Enes Mahmutovič

846. Ivan Novak

845. Anonimen/a

844. Mare Štirn

843. Katja Tekavec

842. Anonimen/a

841. Kristina Kahrimanović

840. Ivan Kodrič

839. Anonimen/a

838. Janez Hostnik

837. Alenka Guček

836. Igor Mandić

835. Ivan Igor Pollick

834. Peter Jager

833. Rastislav Avsenik

832. Mira Sikman

831. Sanela Albreht

830. MARJAN HROVAT

829. Nada Oberstar

828. Katarina Urankar

827. Tomaž ŠTEBE

826. Matej Gantar

825. PETER SENEKOVIC

824. Aleksander Francetič

823. Štefanija Kovač

822. Martin Vrečun

821. Jožef Lužar

820. Vanja Berger

819. albinpongrac8 pongrac

818. andrej briški

817. Aleksander Krčar

816. Nina Škufca

815. Anonimen/a

814. Joze Mikec

813. Janez Blatnik

812. Uroš Delakorda

811. borut grosicar

810. Jože Lavrič

809. Anonimen/a

808. Janez Trost

807. Barbara Pavlin

806. Primož Kastelic

805. Ciril Purkat

804. Jana Kliček

803. Janez Jeriček

802. Anonimen/a

801. Ciprese Zlatko Novak

800. Andreja Jaklic

799. Ivan Leskovar

798. Aleksander Leš

797. gazi Maksuti

796. Lin Žagar

795. Jože Stanko

794. Maria Mia

793. Rebeka Mamic

792. Darko Jarc

791. Beti Šeligo

790. ales ciuha

789. Andrej Pogačar

788. Ankica Lovrinović

787. Anonimen/a

786. Mojca Ceglar Korotaj

785. Boštjan Horvat

784. simon karlovšek

783. Iva Černe

782. franc bitenc

781. Monika Knez

780. Luka Rožič

779. aleksander zidansek

778. Roman Kozmus

777. Tadej Podgornik

776. Mitja Grmovšek

775. Gasper Markic

774. Saso Vukovic

773. Anonimen/a

772. Tone Rupnik

771. Gregor Gorenc

770. Mihael Bitter

769. Velimir Mišanović

768. Anonimen/a

767. Marija Kušar

766. Anonimen/a

765. breda Klemen

764. MaTJAŽ Zupančič

763. alojz sefer

762. Anonimen/a

761. Antonija Ulcej

760. Andrej Kocbek

759. Anja Maver

758. tadej vengust

757. FRANC GRADIŠNIK

756. Anonimen/a

755. Ines Hranjec Ravnjak

754. Franc Panigaz

753. Damir Kočiš

752. Anton Ožbolt

751. Ivan Fajdiga

750. Suzana Sterniša

749. Liljana Zalar

748. Sanel Vikic

747. Tone Trebar

746. Marija Mesner

745. Andreja Ahačič

744. Miran Bukšek

743. Matej Oset

742. murika345 Ivančič

741. Bojan Oset

740. papic mojca

739. David Jakopič

738. Anonimen/a

737. Andrej Nahtigal

736. Marko Peterlin

735. Anonimen/a

734. damijan skrlj7

733. majda udovč

732. Alojzija Verbajs

731. Franc Povše

730. Matej Petek

729. Anonimen/a

728. Franci Vuk

727. Lidi Leben

726. Alenka Jerkič

725. Tanja Novak

724. Jan Vatovec

723. Marko Andolšek

722. Anonimen/a

721. Franc Podlesek

720. marija medja

719. Anonimen/a

718. Anonimen/a

717. Borut Tovornik

716. Marko Balant

715. Rok Zaplotnik

714. cernelic alenka

713. Anonimen/a

712. Tatjana Krajnc

711. Peter Fartelj

710. Evgenija Koritnik

709. peter pisnik

708. Aleš Pegan

707. Drago Babnik

706. Gorazd Jordan

705. Anonimen/a

704. Tatjana Bajželj Oset

703. Jan Šavli

702. Nejc Kok

701. Maj Šuklje

700. Anonimen/a

699. Matjaž Mulej

698. Jadran Frank

697. Darko Šparl

696. Simona Rojs Vogrin

695. Tomaž Hribar

694. Angelca Likovič

693. Janko Pirnat

692. Hubert Pšeničnik

691. Snežana Hrvatin

690. davor Šlat

689. Anonimen/a

688. Anonimen/a

687. Adam Prapertnik

686. Metod Lakner

685. Anonimen/a

684. Slavko Puc

683. Robi Petan

682. Marijan Gril

681. Oskar Birsa

680. Anonimen/a

679. Izidor Resman

678. Jan Kocica

677. Damjan Jurečič

676. jozica mlinaric

675. Primož Gregorič

674. Mojca Janšek

673. Primož Kurinčič

672. Renata Zidarič

671. Miroslav Tul

670. Zoran Ilić

669. Bogdan Gašperšič

668. Anonimen/a

667. dare križančič

666. Robert Strel

665. Susanne pahor

664. Joze Jarc

663. Ida Golež

662. Tanja Nemec

661. Irena Seifert

660. Mojca Nardin

659. Anonimen/a

658. Anonimen/a

657. Darko Radoš

656. Anonimen/a

655. Jurij Obreza

654. Dušan Winkler

653. Anonimen/a

652. Anonimen/a

651. Damjan Solman

650. Mitja Moškon

649. Mojca Bernik

648. Anonimen/a

647. Roman Šmid Šmid

646. Danijela Slekovec

645. Anton Sersen

644. Rudi Janezic

643. Robert Colnar

642. Anonimen/a

641. Irenna Bizjak

640. Matjaž Žužek

639. Peter Krajnc

638. Stane Lakner

637. Anonimen/a

636. Dušan Godina

635. rado turk

634. Anonimen/a

633. Anonimen/a

632. Slavko Sušec

631. Mira Kirn

630. Viktorija Wolf

629. Bojan Lesar

628. Simon Škvarč

627. Matej Vrbnjak

626. pipi popi

625. Ljudmila Jegrišnik

624. Anonimen/a

623. Beno Dragar

622. Igor Watzak

621. Mirko turk

620. Anonimen/a

619. Lili Horvat

618. Anonimen/a

617. Gordana Nović

616. Jazd Faganel

615. Miha Tavčar

614. Nevenka Prohinar

613. Marija Obran

612. Goran Gjergjek

611. Anonimen/a

610. Dane Selan

609. Damjan Uratnik

608. Miha Vovk

607. Viktor Markelj

606. Anonimen/a

605. Toni Krapez

604. Anonimen/a

603. Jozef Papler

602. Ignac Čirič

601. MARJANA SLAVIČ

600. Jasmina Kličić

599. Senta Ana Siročič

598. Ciril Roškar

597. Borut Pivec

596. Doktor Onyx

595. dusan pernek

594. Anonimen/a

593. Alen Murn Murn

592. Ales Luci

591. Anonimen/a

590. Stani Koselj

589. rado rojnik

588. Franc Očko

587. Tatjana Paradiso

586. Andrej Šašek

585. Martina Repič

584. Milivoj Mauko

583. Marjeta Skornik

582. Alojz Drofelnik

581. Andrej Gajski

580. Dragan Obid

579. primoz homan

578. Marinka Lenasi

577. Marija Kragelj

576. Nejc V.

575. Anonimen/a

574. Jože Vranc

573. Anonimen/a

572. Marjeta Plešec

571. Irena Krznaric

570. Klemen Poličar

569. Vesna Korošak

568. Anonimen/a

567. Anonimen/a

566. PETER FELICIAN

565. Marija Eržen

564. France Cukjati

563. Anonimen/a

562. Klavdija Malovrh

561. Gregor Ahac

560. Štefan Trček

559. Maša Darinka Glavič

558. soj soj

557. David Mavrič

556. Anonimen/a

555. Anton Juhant

554. Gašper Obid

553. Marko Kiauta

552. Ziga Kastelic

551. Janez Toplak

550. Peter Trpin

549. Franc Mihelin

548. Angelca Sitar

547. Rok Pučko

546. Anonimen/a

545. Ivanka Plešnik

544. Miran Poredos

543. slavoljub zupančič

542. Ciril Johannes Valant

541. Timotej Nemec

540. Kristjan Baša

539. Špela Vugrinec

538. Eva Rajh

537. Anonimen/a

536. Anonimen/a

535. Jožef Skaza

534. tapetnik Sp

533. Eva Špes

532. Viljem Sindičič

531. Romana Lah

530. Mira Fras

529. frane kemperle

528. David Kogovsek

527. Maša Sotlar

526. Žiga Simonič

525. Stanka Nemanič Nemanič

524. Ana Ločniškar

523. Marjan Mušič

522. Sandi zakošek

521. Vinko Jeraj

520. Anonimen/a

519. Emil URBANC

518. Toni Hočevar

517. Žan Holzknecht

516. Anonimen/a

515. Matic Jereb

514. Barbara Skaza

513. Darja Kniplic

512. Miha Kralj

511. Rok kotnik

510. joc drozg

509. Marko Habic

508. Josip Čivić

507. goran ivančev

506. Maja Aljančič

505. Žiga Maver

504. Darija Hrastnik

503. Andrej Roškarič

502. Anonimen/a

501. Gregor Pazlar

500. Eva Sicherl

499. Jadran Kastelic

498. Robert Pečnik

497. Tine Gradisnik

496. Meri Žvab

495. Eva Keber

494. JOLANDA GREGORIČ

493. Jurij Zdouc

492. Rok Hrastar

491. Milena Brodnik

490. Katerina Tavcer

489. Alenka Vrečar

488. Matija Horvat

487. Iztok Kolenc

486. Franc Tušar

485. boris bufolin

484. Milan Travnikar

483. Teo Dr.Zor

482. Anonimen/a

481. Kristijan Perčič

480. Robert Jerman

479. Aleksej Volkov

478. Igor Okorn

477. Janez Šimenc

476. Anonimen/a

475. Hinko Irgolič

474. benvenut Franjko

473. Anonimen/a

472. Mojca Mušič

471. daeko vernik

470. Dea Aquarius

469. Matjaž Cencič

468. Darko Jarc

467. Anonimen/a

466. Marko Podlogar

465. Dare Logar

464. Nejc Kraševec

463. David Milutinović

462. Matej Hribar

461. Stanka Pugelj

460. Darko Črepinko

459. Franc Rajh

458. Jure Juvan

457. Milena Vovk

456. Vilko Bundersek

455. Vesna Hrvatin

454. Dušan Fekonja

453. ANDRA BRENCE

452. Peter Leskovar

451. Marija Pavlič

450. KATJUŠA ČEBULJ

449. Anonimen/a

448. Eva Kocuvan

447. Dejan Novak

446. Simon Lorencic

445. Marko Vindiš

444. Anonimen/a

443. peter kocen

442. Damijan Bole

441. Polona Lajevec

440. irena ožbolt

439. Marjan Krasovec

438. Zvonko Koren

437. Jože Žargi

436. Tomaž Kne

435. Anonimen/a

434. Anonimen/a

433. Fredda Deželak

432. Vanda Mlakar

431. Anonimen/a

430. Anonimen/a

429. Alma Mujčinović

428. DADA ---------

427. Martina Žlindra

426. Franc Novak

425. Anonimen/a

424. Simona Sovinc

423. Marino Susnik

422. Marjan Slabe

421. Anonimen/a

420. Marjan Berloznik

419. Maja Radin

418. Miha Kronovšek

417. Branislavs Šmid

416. Jerica Lilek

415. ENGELBERT RIBIČ

414. Roman Jenko

413. Sandi Urbič

412. Anonimen/a

411. Lea Perić

410. Jerneja Celestina

409. Polona Polegeg

408. Vladimir Stiplovšek

407. Kristina Kosec

406. Darko Kurincic

405. Nejc Bevk

404. Robert Puh

403. Barbara Urbas

402. Alenka Zakrajšek

401. Mirko Justin

400. Josefa Ema Malovrh

399. Branislav Meden

398. Jernej Ferenc

397. Jasmina Stanovnik

396. Franci Bajda

395. jože krajnc

394. Denis Čizmašija

393. Anonimen/a

392. Alojz Jakos

391. Franc Vidrih

390. Ignac Hozjan

389. Marko Lesar

388. Slavko Hanzel

387. Tara Kraševec

386. Anonimen/a

385. joze pusnik

384. Andrej Aplinc

383. Branko šajher

382. Ernest Kozlovič

381. Anonimen/a

380. marjan haberl

379. Anonimen/a

378. Matic Vugrinec

377. Anonimen/a

376. Anonimen/a

375. marija plohl

374. Marinka Kurilić

373. Tom Žnidarčič

372. Radislav Črne

371. triller karel

370. Max Osredkar

369. Petar Pilipovic

368. Bostjan Murgelj

367. toni peterka

366. Anonimen/a

365. Sonja Laznik

364. Jaka.Dolinar Dolinar

363. Ciril Jenko

362. Anonimen/a

361. ivan pisek

360. Marjan Vodlan

359. Branko Hrastnik

358. Ana Strnad

357. Alojz Miklavcic

356. Anonimen/a

355. Zorjan Redkar

354. Anita Ruperčič

353. Simon Zore

352. Aleš More

351. Dragana Bogatinova

350. Miša Rauter

349. Samo Grošelj

348. Ivan Bukovec

347. Sonja Srna

346. Peter Omerzu

345. Franko Nemac

344. Anonimen/a

343. Miran Pernarčič

342. Renata Strnad

341. Anonimen/a

340. Majda Senekovič

339. Anonimen/a

338. Samo Gabrijelcic Gabrijelcic

337. Rudi Poljanšek

336. Simona Skrilec

335. Anonimen/a

334. Anonimen/a

333. Jasna Teminović

332. Darko Lampreht

331. marija kapš

330. Nada Kumelj

329. Franci Kogoj

328. Aleš Benko

327. jože kropec

326. Martina Hribernik

325. Joze Vozelj

324. Ilka Rečnik-Krajnc

323. alenka cuder

322. Miha Hajnže

321. Anonimen/a

320. JURE PUNGERSEK

319. Avgust Korez

318. Anonimen/a

317. janko hausmeister

316. Anonimen/a

315. Anonimen/a

314. Mateja Vidmar

313. Roman Kolar

312. Anonimen/a

311. janez horvat

310. Sunčica Markovič

309. Dominik Horvat

308. Miro Ferenčak

307. Simon Kresnik

306. Monika Ivančev

305. Anonimen/a

304. janez novak

303. Anonimen/a

302. Anonimen/a

301. Peter Skrjanc

300. Vanda Forstner

299. Matjaž Podgoršek

298. Klemen Šuligoj

297. Anonimen/a

296. janez jeršič

295. Uroš Sablatnik

294. Janez Novak

293. Jože Škafar

292. Aleš Kurent

291. Beli Jure

290. Tamara Lorenčič

289. Anonimen/a

288. Anonimen/a

287. Mgintihar Intihar dusan

286. Greta Gorensek

285. Marko Dorbež

284. Anonimen/a

283. Anonimen/a

282. Mihael Perman

281. Tilen Benčina

280. Jesih drago

279. Franc Dajcbauer

278. Marija Metličar

277. Ana Vake

276. Zdravko STARE

275. Simon Žnidar

274. Jože HOZJAN

273. Zlato Štros

272. Anonimen/a

271. Matjaž Gorenc

270. Mirjana Bujak

269. Martin Herceg

268. Franc Hoffmann

267. Antonija Novak

266. Donat Goricar

265. Anonimen/a

264. Sim Vrba

263. Marko Fratnik

262. Anonimen/a

261. Anonimen/a

260. Valter Nemec

259. Anonimen/a

258. silvo gros

257. Aleksander Beccari

256. Peter Merše

255. Lovro Smolej

254. Silvester Štok

253. Matej Lopert

252. Miha Hočevar

251. Klavdija Kukovec

250. Matija Stefanović

249. dušan zalar

248. Anonimen/a

247. januš marc

246. Mirko Antolović

245. Ivana Jug

244. Kristjan Kaluder

243. janez škulj

242. Mirko Podboj

241. Anonimen/a

240. Anonimen/a

239. Anonimen/a

238. Anonimen/a

237. Ludvik Kobal

236. Jasmina Špehar

235. Katarina Pezdirc

234. rok zavodnik

233. Alan Geder

232. SonjaG Goršič

231. mladen pintar

230. Lojzka Rutar

229. Rok Prešern

228. Borislav Kosi

227. Špela Jenšterle

226. Bogdan Šalamun

225. Anonimen/a

224. Bojana Šipek

223. Branko Vidovič

222. Marijan Bogataj

221. Anonimen/a

220. Damjan Jerič

219. Anonimen/a

218. Andrej Sekirnik

217. Zoran kuhaneczk

216. Sonja Ssonja

215. Gregor Pintar

214. Joze Zore

213. Branko Žorž

212. Anonimen/a

211. Bari-Barbara Kramar

210. Vincenc Srebernjak

209. Anonimen/a

208. Patrik Čujec

207. doroteja šoštar

206. Anonimen/a

205. dragica lebreht

204. franc mast

203. Ivica spilek

202. Martina Lubšina Bajrić

201. Andrej Zavadlav

200. Anonimen/a

199. Domen Kurent

198. Anonimen/a

197. Peter Peruzzi

196. Anonimen/a

195. Vid Pogačnik

194. Anonimen/a

193. Borg Drone

192. Cvetka Klevže Golob

191. Blaz Gaspersic

190. Zvonko Karničar

189. klavdija Pavletić

188. Eva Škulj

187. Natasa Cunder

186. Janez Kukovec

185. Bojana Stanič

184. Anton Pirnat

183. Anonimen/a

182. Irena Matko

181. Izidor HABJANIČ

180. Adrijan Koren

179. Ana Hrovat

178. Anton Plemenitaš Plemenitaš

177. Anonimen/a

176. Grozdan Grižančič

175. Valentin Kosem

174. Stojan Fabjančič

173. Jozica Glinsek

172. Janko Vihar

171. mira cigale

170. Mladen Ćalić

169. Anonimen/a

168. Anonimen/a

167. Josip Lovrinović

166. Natalija Lukas Miša

165. Anonimen/a

164. Anonimen/a

163. Sabina K

162. Marko Ferlič

161. Anonimen/a

160. Franjo SIMONČIČ

159. Beat Frumen

158. Anonimen/a

157. Zvone Šolinc

156. IVAN ŠAVC

155. Anonimen/a

154. Anonimen/a

153. Darinka Vrabič

152. Aleksandra Topole

151. Meta Čadež

150. vera kladnik

149. alojz trunkelj

148. Marjan Janežič

147. Janez Grilc

146. Simon Črnivec

145. Brigita Bincl

144. Anonimen/a

143. Anton KNAPIC

142. Branko Gaber

141. Anonimen/a

140. Andrej Tavčar

139. Robert Feri

138. Anonimen/a

137. Anonimen/a

136. Vinko Podobnik

135. Martin Koza

134. Anonimen/a

133. Milojka Širca

132. Tomo Lozinšek

131. Miloš Ilić

130. Drago Bauer

129. Karmen Strmšek

128. Anonimen/a

127. Anonimen/a

126. Jožica Razinger

125. Anonimen/a

124. Jožica Anzeljc

123. Milan Novak

122. Jaka Racman

121. Simon Mesarič

120. Marcel Kekec

119. Miha Vodopivec

118. hribar Mija

117. Darinka Lavtar

116. Slavko Čeh

115. Marko Grmek

114. jure zupan

113. Jožica Žmavc

112. Dragica Žmauc Plohl

111. Marko Rožac

110. Brane Terglav

109. lea kenda

108. Dušan Seničar

107. Ivan Blatnik

106. Anonimen/a

105. Franci Smrekar

104. Blaž Časl

103. Jan Lap

102. Maja Primic Žakelj

101. Anonimen/a

100. Bozidar Likar

99. Anonimen/a

98. Miša Cigoj

97. Ludvik Zorko

96. Jožica Seruga

95. Anonimen/a

94. Anonimen/a

93. Iztok Grčar

92. Suzana Horvat

91. Anonimen/a

90. Milan Udir

89. Robert Jurjavčič

88. Ales Dolzan

87. Renata Benegalija

86. karlos kristan

85. Anonimen/a

84. Nejc Mažgon

83. Mitja Matelič

82. Anonimen/a

81. Andrej Benedik

80. TOMAZ JANEZ

79. Anonimen/a

78. Anonimen/a

77. Jože Čoper

76. Oton Mozetič

75. Anton Percic

74. Marjan Spolenak

73. Anonimen/a

72. Silvester Alič

71. Blaž Kopčič

70. Jure Magajne

69. Anonimen/a

68. Irena Ravnikar-Hriberšek

67. Viktor Frangež

66. Boris Povhe

65. drago pirec

64. Irena Pongračič

63. Max Harl

62. Anonimen/a

61. punca08 kranj

60. Bogomir SRIMPF

59. Marjan Repič

58. Vojko Verdel

57. Anonimen/a

56. Primož Troppan

55. Anonimen/a

54. Samo Smid

53. Klemen Suhodolnik

52. Smiljana ZLODEJ

51. Marko Licen

50. Anonimen/a

49. Slava Cijan

48. Jure Novak

47. helena beber

46. Irena Bizjak

45. Anonimen/a

44. Anonimen/a

43. Zeljko Ruskovic

42. Klara Kocjančič

41. Mladen Makarov

40. Ana Mučič

39. Martin Golob

38. andro ferme

37. Dean di Este

36. Anonimen/a

35. Anonimen/a

34. anka potrc

33. Bostjan Zagar

32. Anonimen/a

31. Matej Visenjak

30. Aleksander Flakus

29. Janez Kidrič

28. Primož Pirnat

27. tadej drmaz

26. Bostjan Kralj

25. Matej Erculj

24. Bojan Habič

23. Anonimen/a

22. Leda Dobrinja

21. Anonimen/a

20. joze pungartnik60

19. Anonimen/a

18. Kristjan Anej Kramar

17. David Forjan

16. slavko verbic

15. Miha Kapelj

14. Dominik Polajžer

13. Filip Kaufmann

12. Vojko Hočevar

11. Robert Jarc

10. Natalia Agapova

9. Anonimen/a

8. onufrios tsavaris

7. Marjeta Jakšič

6. Ivan Spetič

5. Spomenka Dević

4. Anonimen/a

3. Stane Božič

2. Alenka Horvat

1. Janko Piskar