Da, podpiram naslednje zahteve
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
(povezava)
* Polje je obvezno
Vaše podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali izključno za namen te peticije oziroma za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skrbnik podatkov je Inštitut dr. Antona Korošec (Prule 7, 1000 Ljubljana, e-mail: info@inak.si). V skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko svoje podatke kadarkoli tudi pregledate ter zahtevate njihov popravek ali spremembo. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da preko svojih kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi, pošljete sporočilo na e-naslov: info@inak.si z naslovom Odjava od prejemanja novic in sporočil.
Podpisniki (6741)

6741. Dušan Marinko

6740. Bozidar Boric

6739. Kristjan Anej Kramar

6738. Janez Arl

6737. Marjan Janežič

6736. Anonimen/a

6735. Miro Jerman

6734. Martin Lenko

6733. Franc Povše

6732. Jože Žlindra

6731. Maks Ciuha

6730. Barbara Sršen

6729. Bojan Klemencic

6728. Zlatko Oblak

6727. gregor pergar

6726. Anonimen/a

6725. Leonida Urbančič

6724. Klavdij Majer

6723. Rino Kavčič

6722. Marjan Silec

6721. Anonimen/a

6720. Simon Trošt

6719. Janez Lah

6718. uroš verbič

6717. Irena Šepetavc

6716. Sukič Drago

6715. Justika Cater

6714. Katja Zbašnik

6713. Matic Ovniček

6712. Vojko Dobrin

6711. Franc Šivec

6710. Dušan Avguštin

6709. Tatjana Sablatnik

6708. Anonimen/a

6707. Igor Žagar

6706. Anonimen/a

6705. Radovan Kosic

6704. Andrej Klander Klander

6703. Bogo Veber

6702. Ana Kokalj

6701. Andrej Lapuh

6700. Anonimen/a

6699. Barbara Jenko

6698. Alojz Ličar

6697. Iztok Grčar

6696. Stani Koselj

6695. Saso Vukovic

6694. stane rauh

6693. Miro Farčnik

6692. Sandi Šubara

6691. Boža Okroglič

6690. ales ciuha

6689. Anonimen/a

6688. Majda Penko

6687. Rado Markovič

6686. Marko Se

6685. Anonimen/a

6684. Elide Stubelj

6683. Mario Andrijaševič

6682. ivanm2922 Morel

6681. martin Sintič

6680. Miran Resnik

6679. Boštjan Gortnar

6678. Slavko Puc

6677. Nada Jager

6676. Anonimen/a

6675. Anonimen/a

6674. Milijana Dzolic

6673. Marko Pavše

6672. Gregor pintaric

6671. Zlato Štros

6670. Matjaž Podgoršek

6669. Alojz Fras

6668. Frank Gregor

6667. Anonimen/a

6666. rok grahek

6665. Mario Rode

6664. Anonimen/a

6663. Slavko Smuk

6662. Matej Vrbnjak

6661. Anonimen/a

6660. bojan falez

6659. Alojz Sever

6658. Andrej Hribar

6657. Marjeta Skornik

6656. Biserka Matelič

6655. Vlado Kožel

6654. Renata Zidarič

6653. Marjeta Z. Hohnjec

6652. Anonimen/a

6651. Anonimen/a

6650. Anonimen/a

6649. Anonimen/a

6648. Anonimen/a

6647. Anonimen/a

6646. Irena Zorko

6645. Anonimen/a

6644. MARTINA TROŠT

6643. Bogdan Krek

6642. Nino Simšič

6641. Franc Ljubešek

6640. Anonimen/a

6639. Tadej Kodelja

6638. Anonimen/a

6637. Anonimen/a

6636. Zlatko Bizjak

6635. Tomaž Drol

6634. Anonimen/a

6633. Anonimen/a

6632. petauer marjan

6631. Marko Šubic

6630. Martin Gorenc

6629. Anonimen/a

6628. Marija Kamenšak

6627. Marinka Crtalic

6626. Aleks Kristan

6625. Tadej Puntar

6624. mitja borse

6623. Srečko Zernec

6622. Tanja Železnik

6621. Gorazd Prohinar

6620. Janez Štimac

6619. Damijan Bašin

6618. Martin Vrečun

6617. Petra Polajžer

6616. Andrej Oder

6615. Marko Petek

6614. Anonimen/a

6613. Slavko Čeh

6612. štefan vörös

6611. Anonimen/a

6610. Sonja Mrak

6609. Darja Macek

6608. Ana Dremelj

6607. DARE Klobučar

6606. anton strahan

6605. Anonimen/a

6604. Miran Poredos

6603. Jurij Emeršič

6602. Anonimen/a

6601. Martin Česenj

6600. Anonimen/a

6599. Iztok Brezavšček

6598. ivan mencin

6597. Tina Bedenik Schmautz

6596. Andrej Benedik

6595. Martin Sarjaš

6594. Žiga Rangus

6593. Franc Žnidaršič

6592. jana jovan

6591. Anonimen/a

6590. Viktorija Meglič

6589. Novak Tatjana

6588. Matija gartner

6587. Spela Satler

6586. Tadej Prah

6585. Franc Cafuta

6584. Anonimen/a

6583. Bato Stijović

6582. Marjan Polajnar

6581. Andrej Klemen

6580. Sanel Alibegić

6579. Rudi Damijan

6578. Branko Lojk

6577. Luka Treven

6576. Anonimen/a

6575. Mojca Zver

6574. jozef muhovic

6573. Ivo Gantar

6572. Anonimen/a

6571. Teja Zaksek

6570. Lucijana Piber

6569. Anonimen/a

6568. Andreja Robič

6567. Anonimen/a

6566. Robert Smodis

6565. Vojko Munih

6564. tapetnik Sp

6563. Marko Rogač

6562. Mirjana Bujak

6561. Mojca Kavčič

6560. Anonimen/a

6559. Tina Verhnjak

6558. Milan poljanšek

6557. Bojan Barić

6556. Lilijana Šerjak

6555. Silvo Gjurasek

6554. Peter Šibau

6553. Matjaž Hvalec

6552. Ivan Cerjak

6551. Ales Tomsic

6550. Anton Ožbolt

6549. suzana platajs

6548. Tatjana Zupančič

6547. Anonimen/a

6546. Majda Senekovič

6545. Sonja Pastorčič

6544. marjan Kos

6543. Miran Razboršek

6542. Anonimen/a

6541. Mario Luteršmit

6540. Klavdija Hvalec

6539. miro horvat

6538. Katja Peklar

6537. Anonimen/a

6536. Klara Rovtar

6535. Anonimen/a

6534. cvetko Strehar

6533. Sanja Lukič

6532. franci končan

6531. Ivo Baliban

6530. BISERKA MATELIČ

6529. Anonimen/a

6528. Silva Ošina

6527. Valentin Zajc

6526. gašper Šinkovec

6525. Blaž Benedik

6524. Drago Žuman Žuman

6523. Olga Greshnyaeva

6522. Neža Hribar

6521. Anonimen/a

6520. Alenka Guček

6519. Dane Popović

6518. Klemen Suhodolnik

6517. Julija Dolar

6516. Milan Skerbinek

6515. Miro Jereb

6514. Isabela Emma

6513. Marjetka Krajnc

6512. Danilo Glažar

6511. Anton Grošelj

6510. ivan vilhar

6509. Nataša Gerzetič

6508. Eva Sicherl

6507. PETER FELICIAN

6506. mihael Kovačič

6505. Julijan julijan.taljat

6504. Anonimen/a

6503. Marko Novak

6502. damian golenko

6501. Adrijana Stakič

6500. Anonimen/a

6499. Anonimen/a

6498. Sara Ferlič

6497. Tilen Benčina

6496. Tomaž Kiauta

6495. Anonimen/a

6494. Gregor Bratuša

6493. aleš toni

6492. Boris Papac

6491. Joško KOREN

6490. valentin koncan

6489. Anonimen/a

6488. Anonimen/a

6487. Marko Šuklje

6486. Alenka Zakrajšek

6485. kristijan marc

6484. Ivo Korošec

6483. Jan Ahačič

6482. Vinko Brulc

6481. Janko Koštomaj

6480. LAURA KRIZNIK KRIZNIK

6479. Srečko Škorc

6478. Matjaž Škrjanc

6477. Janez Povše

6476. Anonimen/a

6475. Anonimen/a

6474. jože kropec

6473. Ida Makovec

6472. Simon Caf

6471. Anonimen/a

6470. Anonimen/a

6469. bojan Jovan

6468. Vojko Šuc

6467. Jože Penec

6466. Jana Stražišar

6465. Majda Kuhar Šuen

6464. Tilen Moravec Kokalj

6463. matevž Kolar

6462. Andrej Kramar

6461. Anonimen/a

6460. Osman Begulič

6459. Ciril Johannes Valant

6458. Jan Gantar

6457. peter asic

6456. Anonimen/a

6455. Breda Fabijan

6454. karmen Sluga

6453. Anonimen/a

6452. BOJAN Šisernik

6451. Anonimen/a

6450. Anonimen/a

6449. Špela Jerman

6448. vida matk

6447. Igor Mandić

6446. Silvo Šuštaršič

6445. Žiga Simonič

6444. Anonimen/a

6443. Urban Tratnik

6442. Anonimen/a

6441. doroteja šoštar

6440. Anonimen/a

6439. Aleš Rejc

6438. Andi Toplak

6437. Alojz Železnik

6436. Jani Stadler

6435. vinko jakovac

6434. Marija Sőke

6433. Šana Golob

6432. Jasmina Kličić

6431. Anonimen/a

6430. Ivan Javornik

6429. Majk Lapuh

6428. Matjaž Bohinc

6427. Rok Majce Movrin

6426. Anonimen/a

6425. Robert Jarc

6424. Anonimen/a

6423. Milan Kožić

6422. Anonimen/a

6421. Branko Murekar

6420. Jadran Urbic

6419. JANKO BORJANČIČ

6418. Aleš Pegan

6417. Uroš Knehtl

6416. Marija Nachbar

6415. Urska Willewaldt

6414. Gregor Zelenšek

6413. Anonimen/a

6412. Aleksandr Timofeev

6411. Anonimen/a

6410. Jaka.Dolinar Dolinar

6409. Vitomir Podlogar

6408. Marko Banovec

6407. Izidor HABJANIČ

6406. roli2006 roland Vipotnik

6405. Štefka Lipnik

6404. Miha Tavčar

6403. Anonimen/a

6402. Klemen Kreže

6401. Sašo Kalan

6400. Ivan Albreht

6399. Dušan Volmajer

6398. MARJANA SLAVIČ

6397. Aleš Rakovič

6396. Anonimen/a

6395. Marijan Duh

6394. Anonimen/a

6393. Klemen Ferjanc

6392. Dijana Šimunic

6391. Domen Ponikvar

6390. Domen Hrastnik

6389. Marjan Urbančič

6388. Micamaca POL

6387. Andrej Štrus

6386. josko anzlovar

6385. Stanko Kolenko

6384. Leon Mulej

6383. Anonimen/a

6382. ana brecelj

6381. Simon Škvarč

6380. Anonimen/a

6379. Andrej Karba

6378. Alenka Špitaler

6377. dejan b.

6376. drago vezensek

6375. Ekokmetija Šlibar

6374. Lea Plevčak

6373. Anonimen/a

6372. Marjeta Drobnič

6371. Dejan Gajsek

6370. jasna lesar

6369. Mirjam Fabijan

6368. Franci Novak

6367. Anonimen/a

6366. Anonimen/a

6365. bogdan novak

6364. Sonja Deržič

6363. Špela Vugrinec

6362. Ciril Logar

6361. Dusan Marcec

6360. Anonimen/a

6359. Saudin Kadric

6358. Miloš Količ

6357. Jože Jankovec

6356. Anonimen/a

6355. tone corel

6354. Lojze Pecek

6353. Bogdan Živec

6352. Blaž Kopčič

6351. Anonimen/a

6350. Aljaž Lukman

6349. Gašper Stanič

6348. Blaž Godnjavec

6347. Boštjan Udir

6346. Sandi Kovačec

6345. Anonimen/a

6344. Irena Habe

6343. Nejc Bevk

6342. Danilo Zupanič

6341. Anonimen/a

6340. Slavko Hanzel

6339. Darka Darko Kapitan

6338. Anonimen/a

6337. Anonimen/a

6336. Franci Ajdovec

6335. Anonimen/a

6334. Boštjan Skornšek

6333. Marija Ravšelj

6332. Dane Koprivc

6331. Matjaz Mulej

6330. Andrej Keše

6329. KATARINA LENARČIČ

6328. Kosec Zvonko

6327. Dejan Nabernik

6326. Anonimen/a

6325. Rosanda Kmetič

6324. Timotej Nemec

6323. Milena Čegovnik

6322. Primoz Roser

6321. Anonimen/a

6320. Janko Žagar

6319. Anonimen/a

6318. Adnan Masic

6317. Eveline Smrtnik

6316. Anonimen/a

6315. Anonimen/a

6314. Anonimen/a

6313. Tomaž Ferenčak

6312. Aljonka Kovačič

6311. Anonimen/a

6310. Anonimen/a

6309. Branko Enci

6308. Janez Potočnik

6307. David Mavrič

6306. Thomas Bucher

6305. Martin Herceg

6304. Majda Nanut

6303. Vida Strrle

6302. Anže Druškovič

6301. Mateja Preskar

6300. info@vodni-filtri.si Kontrec Goran

6299. Ivan Rebernik

6298. Anton Sersen

6297. Nina Bozjak

6296. David žnidarčič

6295. Marko Ferre

6294. franc unuk

6293. Anonimen/a

6292. Jožica Lindič

6291. Anonimen/a

6290. milan stariha

6289. Ivi Bohorč

6288. VIKTORIJA URANKER

6287. Zdravko STARE

6286. Aleš Sablatnik

6285. Marija Potrebuješ

6284. AR revija

6283. Primož VERBOVŠEK

6282. France Cukjati

6281. Marko Kovač

6280. Darko Kafel

6279. Domen Zafred

6278. Franci Zorko

6277. Anonimen/a

6276. Tadej Novak

6275. Robert Ivačič

6274. Marjan Mastnak

6273. Drago Šolaja

6272. Maks Jemec

6271. Dušan Rot

6270. Kaja Krajnc

6269. Anonimen/a

6268. Stanko MLAKAR

6267. Igor Albreht

6266. Anonimen/a

6265. Alenka Kampuš

6264. Marko Jeglič

6263. Manó Kolarič

6262. Karmen Novak

6261. Vinko Žakelj

6260. tadej vobič

6259. Marko Pavlin

6258. Ivan Gruden

6257. milan zupan

6256. Savo Popić

6255. Milan Gaube

6254. Adana Nanda

6253. Alenka Černe

6252. nevenka edita gogala

6251. Radmila Pavlovič Blatnik

6250. Miha Oberstar

6249. Stanko Vilicnjak

6248. Anonimen/a

6247. Anonimen/a

6246. Anonimen/a

6245. ROBIN MAJNIK

6244. Gregor Jerič

6243. Martin Stopar

6242. Marina Rozman

6241. Jože Krese

6240. Anja Miklavčič

6239. Sašo Kaisersberger

6238. Iztok Jelen

6237. Metod Lakner

6236. Gregor LEUTGEB

6235. Darko Radoš

6234. Andraz Brzin

6233. Ivan Kukovica

6232. Anže Križnar

6231. Sasa Petek

6230. Alojz Miklavcic

6229. Franc Kopitar

6228. Silvija Pavlovič

6227. Jožica Razinger

6226. Anonimen/a

6225. Seven Eleven

6224. Franci Vuk

6223. Jožef Pelcl

6222. Stefano bozicek

6221. Bojan Linasi

6220. Srečko Štorman

6219. Pavla Peternelj

6218. Leon Herman

6217. stanko škvarč

6216. Danijel TRNJANAC

6215. Matej Gantar

6214. Breda Simoncic

6213. Ladislav Herman

6212. Rudi Andoljšek

6211. Miha Kronovšek

6210. Anonimen/a

6209. Anonimen/a

6208. Anonimen/a

6207. Andrec Magajna

6206. Anonimen/a

6205. Ciril Purkat

6204. Vladi Šuen

6203. Darko Murkovič

6202. Anonimen/a

6201. Stipe Styp

6200. Nada Kumelj

6199. Evgen Herženjak

6198. Divna Erzen

6197. Joze Mikec

6196. Tatjana Žerjal

6195. Vojteh Gungl

6194. Martin Žura

6193. Anonimen/a

6192. Zvonko Skrt

6191. Mirjana Brvar

6190. Marija Hirci

6189. Andrej Divjak

6188. Marija Pavše

6187. Suzana BRAČUN

6186. Anonimen/a

6185. Irena Jordan

6184. Marko Kovač

6183. Franci Krevh

6182. Anonimen/a

6181. Janez Grošelj

6180. Anonimen/a

6179. Franc Vidrih

6178. Frančiška Nagode

6177. Anonimen/a

6176. alojz zupančič

6175. Vera Muha

6174. Matjaž Žužek

6173. Monika Zmrzlak

6172. Boštjan Rošar

6171. Marjan Voljč

6170. Anonimen/a

6169. Primoz Bernik

6168. Anonimen/a

6167. Janez Toplak

6166. Anonimen/a

6165. Jožef Žagar

6164. Zdravko Martinčič

6163. Roman Oblak

6162. Simon Potocnik

6161. Anonimen/a

6160. Beat Frumen

6159. Anonimen/a

6158. Stanka Starc

6157. Anonimen/a

6156. Anonimen/a

6155. franc kralj

6154. Fehim Ličina

6153. Anonimen/a

6152. aleksander jaksa

6151. Renata Benegalija

6150. Matej Močnik

6149. Matic Žgajnar

6148. Anonimen/a

6147. Anonimen/a

6146. FRANJO LAZAR

6145. Barbara Jeraša

6144. Anonimen/a

6143. Marija Prušnik

6142. Milan Selšek

6141. Anonimen/a

6140. Andrej Gyergyek

6139. Anonimen/a

6138. Peter Munda

6137. Anonimen/a

6136. Primož Gosak

6135. Anonimen/a

6134. Aleš Morič

6133. sonja krulc

6132. Mitja KATAVIČ

6131. Romana Mate

6130. Milan Rižnar

6129. Gregor Hudobivnik

6128. Anonimen/a

6127. Polona Kenda

6126. Janez Korenjak

6125. roman romih

6124. Mojca Lombardo

6123. Tea Kelc

6122. Rok kranjec

6121. Klemen Flerin

6120. Robi Petan

6119. Nada Tramte

6118. Jože Mlakar

6117. Anonimen/a

6116. Anonimen/a

6115. Adrion Axelsson

6114. Andreja Miklič

6113. Anonimen/a

6112. Barbara Rogel

6111. Jožef Česen

6110. andreja majcen

6109. Andrej Kompara

6108. Peter Brkan

6107. Jasmin Veladžić

6106. Anonimen/a

6105. Max Osredkar

6104. Joc Gerdej

6103. katarina lajevec

6102. golob marjan

6101. Zlatka Neuhold

6100. Marko Hocevar

6099. Zvonko Rajh

6098. Simona Vogrin

6097. Anonimen/a

6096. Eva Duh

6095. Lojzka Baranašič

6094. Boris Velikonja

6093. Zehra Mah

6092. janko hrastnik

6091. Milan Bezjak

6090. Borut Vidmar

6089. Robert Jagodič

6088. Anonimen/a

6087. Marija Rasiewicz

6086. Ljubo Deškovič

6085. Mira Frelih

6084. Jože Pogačar

6083. Mija Košič

6082. Robert Ruzman

6081. Franci Hrvatin

6080. Anonimen/a

6079. Jože Čoper

6078. Joze Bahor

6077. Anonimen/a

6076. saso vrecar

6075. Anonimen/a

6074. Karl Selinšek

6073. Lucija Cerar

6072. Martin Štricelj

6071. Mateja Vidmar

6070. Niels Udir

6069. Anonimen/a

6068. Anonimen/a

6067. Gregor Pazlar

6066. Slavko Sinic

6065. Dejan Črnigoj

6064. Jana Ori

6063. Marko Štebe

6062. Vlado Krebs

6061. Danilo Koren

6060. Janko Košmrlj

6059. Anonimen/a

6058. Anonimen/a

6057. Anonimen/a

6056. Anonimen/a

6055. Aljoša Satler

6054. Ivan Metelko

6053. Jozef Papler

6052. Grega Žagar

6051. Janko Skok

6050. Alenka Vrečar

6049. Rafael Krkoč

6048. Anonimen/a

6047. Peter Miklavžina

6046. Anonimen/a

6045. Mija Bavdek

6044. Anonimen/a

6043. Klement Jeric

6042. Marijan Gril

6041. Andrej Kajfež

6040. dejan sprincnik

6039. Joze Vozelj

6038. polona koselj

6037. Tomaž Jaklič

6036. alojz pertoci

6035. Zlatko Perhoč

6034. Ivana Šilc Dejak

6033. Mojca Gornik

6032. MARTIN OJSTERŠEK

6031. Timotej Rauter

6030. Anonimen/a

6029. Damjan Perovsek

6028. Lilijana Lenart

6027. Anonimen/a

6026. Stane Lisjak

6025. Mgintihar Intihar dusan

6024. Janez Žgajnar

6023. Nejc Verbič

6022. Anonimen/a

6021. Jerneja Celestina

6020. klavdija trobec

6019. Anonimen/a

6018. Janez KOROŠEC

6017. Anonimen/a

6016. Martina Bizjak

6015. Boštjan Sterle

6014. Enes Pehlic

6013. Anonimen/a

6012. Anonimen/a

6011. Vera Rutar

6010. Karin Kambič

6009. Jožef Nerad

6008. Filip Kaufmann

6007. Anonimen/a

6006. Boris es

6005. joze mojster

6004. Anonimen/a

6003. Anonimen/a

6002. Stanko slana63

6001. joc drozg

6000. Darko Črepinko

5999. Rastislav Avsenik

5998. Robert Žugelj

5997. thomas mausar

5996. Lado Burja

5995. Katarina sikošek

5994. Primoz O

5993. Robert Perko

5992. Simon Žagar

5991. Judita Zaveršnik

5990. Maša Bračko

5989. Anonimen/a

5988. Anonimen/a

5987. Ermin Draganovič

5986. Borut Satler

5985. Anonimen/a

5984. Jože Kos

5983. Vin Ko Kr Iž

5982. Tomaz Hrovatin

5981. Damjan Gorjan

5980. Anonimen/a

5979. Joze Poler

5978. Janez henigman

5977. Dragan Petronijević

5976. Miroslav Geržina

5975. Barbara Matijevic

5974. Rebeka Mamic

5973. Nika Novak

5972. Jana Zelnik

5971. Anonimen/a

5970. Alenka Ur

5969. Marjeta Zlebnik

5968. Justin Policar

5967. Andreja Podobnik

5966. Milan Fistrić

5965. Bojan Tomc

5964. Anonimen/a

5963. Egon Zavnik

5962. Vladimir Makorič

5961. Anonimen/a

5960. Bojan Mesec

5959. Anja Brglez

5958. franc šolar

5957. Marcel More

5956. Anonimen/a

5955. Metka Rebolj

5954. Anonimen/a

5953. Kuki Hussainy

5952. Emil Krajcar

5951. Mitja Kragelj

5950. boris MREVLJE

5949. Anonimen/a

5948. SILVA GROZNIK

5947. Janez Mehle

5946. Renata Ferlan

5945. Jernej Ženko Ženko

5944. Boris Petek

5943. viktor policnik

5942. Nino Harb

5941. Jolanda Orgl

5940. Petra Kitak

5939. Matjaž Rauter

5938. Tanja Prohinar

5937. Matjaž Črnivec

5936. Anonimen/a

5935. Petra Helvig

5934. Alesa Klemensek

5933. Herman Hren

5932. Tomaž Kne

5931. Matjaž Ražman

5930. Janez Rebec

5929. Vide Seskar

5928. bizjak stanko

5927. Zoran Stjepanovic

5926. Anonimen/a

5925. Martin Gubec

5924. Modra Blue

5923. Anonimen/a

5922. Miran Premelč

5921. Andrej Šašek

5920. Rudi Kovšak

5919. Bojan Jancar

5918. pal milena86

5917. Robi Grobin

5916. Ivan Zoko

5915. Andreja Maraž

5914. Miran Ivanuša

5913. Klavdija Štumberger

5912. franc likar

5911. Anonimen/a

5910. Blaž Mertelj

5909. Albert Pecnik

5908. Anonimen/a

5907. Matjaž Cencič

5906. Jože Brenčič

5905. Klara Juhant

5904. marijansveticic Svetičič

5903. Marjana Košat

5902. Anonimen/a

5901. Anonimen/a

5900. Anonimen/a

5899. Tatjana Žigon

5898. tomislava duvnjak

5897. Jaka Racman

5896. Valdi Jerman

5895. Anonimen/a

5894. Štefan Škerlak

5893. Tomaž Deželak

5892. Anonimen/a

5891. Anonimen/a

5890. projektivni biro

5889. Anonimen/a

5888. Barbara Metlikovič

5887. Božo Ljubec

5886. Anonimen/a

5885. Anonimen/a

5884. Kristijan Perčič

5883. Branko Brinjevec

5882. Joze Stanko

5881. valentina povsic

5880. Pavel Niko Žakelj

5879. Anonimen/a

5878. Anonimen/a

5877. Janez Marinko

5876. Anonimen/a

5875. Bojana Stanič

5874. Anonimen/a

5873. Matic Jevšnik

5872. Irena Šušteršič

5871. Franci Ambrožič

5870. Nives Husu

5869. nada oberski

5868. Andrej Kralj

5867. Anonimen/a

5866. toni cvelbar

5865. Lajnar_EU Tepina

5864. Anonimen/a

5863. Danijel Grilc

5862. Vilma Vrtačnik Merčun

5861. Primož Kuštrin

5860. Dalila Luznar

5859. Tadej Habjan

5858. Ivan Laura

5857. Anton Pirnat

5856. Renata Bajt

5855. Anonimen/a

5854. Anonimen/a

5853. Anonimen/a

5852. Mitja Pongračič

5851. Anonimen/a

5850. valter rusnjak Rusnjak

5849. Miro Ferenčak

5848. Anonimen/a

5847. joze pusnik

5846. Irena Pongračič

5845. Vanda Forstner

5844. Anonimen/a

5843. Stanko Kumprej

5842. Anonimen/a

5841. Jasmina Kmetic

5840. Jurij Obreza

5839. Anonimen/a

5838. onufrios tsavaris

5837. ELICA STEINBACHER

5836. PETER HREŠČAK

5835. drago slankovic

5834. Anonimen/a

5833. neza gregorec

5832. Ivan Podvinski

5831. Ciril Skrjanc

5830. Denis Žižek

5829. FitBestBuy

5828. Marjan Omahen

5827. Anonimen/a

5826. Mojca Bernik

5825. Zdenko Milavc

5824. Silvester Moškrič

5823. Zdravko Blažič

5822. Marinka Cener

5821. Anonimen/a

5820. Franc Došler

5819. Anonimen/a

5818. TONI OMRZEL

5817. Anonimen/a

5816. Marko Jelenko

5815. Sandi Urbič

5814. Anonimen/a

5813. Tone Pajk

5812. Tomaž Skobe

5811. Klemen Markovec

5810. Marjan Zerjav

5809. Matjaž FE

5808. Enej Miklavčič

5807. Andrej Pavlin

5806. Anonimen/a

5805. Stane Oblak

5804. Aleš Medle

5803. Zvonko Bitenc

5802. Igor Plahuta

5801. natalija Mezeg

5800. Anonimen/a

5799. Janez Gril

5798. Saso Krainer

5797. Aleš Ulaga

5796. anton skornsek

5795. Maksimilijan Matjaž

5794. Robert Hrovat

5793. Miran Vidmar

5792. Silva Prosenjak

5791. Maksimilijan Rotar

5790. Boris Dobnik

5789. Milan Sellak

5788. Valentin Lisjak

5787. Anonimen/a

5786. Gregor Šavle

5785. tihomir mohor

5784. Anonimen/a

5783. Anonimen/a

5782. samo petaki

5781. ilonkadb37 Della Bernardina

5780. Erika Polni Profil

5779. Anonimen/a

5778. Edo Koren

5777. Patrik Čujec

5776. Marijan Sterniša

5775. Zdravko Rus

5774. Marjan POTOČNIK

5773. Joco Mrvič

5772. Samo Miklavčič

5771. Anonimen/a

5770. Primož Troppan

5769. Marija Arnuš

5768. Anonimen/a

5767. Matej Kristanc

5766. MIROS POTOČNIK

5765. Jože Turinek

5764. Jasna Ložar

5763. Fabian Mesko

5762. Borut Naglost

5761. Jožica Perko

5760. JOLANDA REGOUC

5759. bostjan Tisler

5758. Marko Cokan

5757. peter jelovcan

5756. Anonimen/a

5755. Anonimen/a

5754. Anonimen/a

5753. Anonimen/a

5752. Anonimen/a

5751. Anonimen/a

5750. Simona Abram

5749. Damijan Andrejc

5748. Rudi Belšak

5747. Nika Bozic

5746. Damijan leban

5745. Andrej Zupancic

5744. Mojca Japelj

5743. Branko Horvat

5742. Barbara Jost

5741. David Carević

5740. Dragan Obid

5739. peter ušaj

5738. Andrej Peternelj

5737. Anonimen/a

5736. Denis Vrtovec

5735. ivan labas

5734. Barbara Smole Božič

5733. Natalia Agapova

5732. Rebeka Dobovičnik

5731. Anonimen/a

5730. Majda Zimšek

5729. Nada Mihalič

5728. Helenca Čučnik

5727. Marija Korošec

5726. MILAN JEVŠNIK

5725. Mateja Škafar

5724. Darinka Skaza

5723. Franjo Šlebnik

5722. smarcan zlatko

5721. Dejan Vidic

5720. Tatjana Pišljar

5719. Roman Petrovič

5718. Tatjana Opravš

5717. Danijel Magajne

5716. Anonimen/a

5715. Stanka Pugelj

5714. olga debevec

5713. Robert Uršič

5712. terezija cvetka harmonija

5711. Anonimen/a

5710. Renata Strnad

5709. Matic Kumar

5708. boris sadar

5707. Ljubica Magajne

5706. helena pintar

5705. matevž lukančič

5704. Zlatko Nikolić

5703. Anonimen/a

5702. Peter Zidar

5701. Domen Žitnik

5700. Franc Panigaz

5699. Irena Lap

5698. metka severkar

5697. Janko Petek-Jani

5696. Tanja Novak

5695. Andrej Leben

5694. Anonimen/a

5693. Anonimen/a

5692. Anton Povšnar

5691. Tomaž Virijant

5690. Štefan Veg

5689. Anonimen/a

5688. Janez Blatnik

5687. Branko Poklar

5686. Ciprese Zlatko Novak

5685. pihalni orkester

5684. Društvo CZPNN

5683. Rok Štefančič

5682. Ales Jelovsek

5681. Saša Dokl

5680. Anton Juhant

5679. joze vranicar

5678. Pero Zovko

5677. Borut Mulc

5676. Vili Kovačič

5675. Bogdan Polak

5674. Marko Kopač

5673. Kara Kalajzic

5672. Nicollo Machiavelli

5671. Anonimen/a

5670. Anica Jug

5669. Bojan Habič

5668. Simona Skrilec

5667. Andrej Vodeb

5666. karlos kristan

5665. Tadeja Rozman

5664. Martin Hebar

5663. Peter Rus

5662. Anonimen/a

5661. Damijan Videc

5660. Dejan Motaln

5659. Mišo Kovačec

5658. Bojan Lazar

5657. Jerneja Sotto

5656. Anonimen/a

5655. Matej Č

5654. Maja Zorić

5653. Janko Pirnat

5652. Brina Suhadolec

5651. Rajko Gašparič Gašparič

5650. Anton Zitek

5649. Hinko Irgolič

5648. Danko Šorli

5647. Marjana Korosec

5646. Jasminka Rolih

5645. Anonimen/a

5644. Jure Muhič

5643. Peter Kovačič

5642. Stellica Stellina

5641. Anonimen/a

5640. Tajda Laure

5639. Leopoldina Firant

5638. Mare Mehle

5637. Brigita Brajkovic

5636. Anonimen/a

5635. Zvonko Koren

5634. alienn44 poljanšek

5633. boris kaplja

5632. Nejc Ajd

5631. Luka Podobnik

5630. igor grošelj

5629. Saša Kelhar

5628. Peter Merva

5627. Gašper Kačič Gashy

5626. Bostjan Ledinek

5625. Roman Kern

5624. Petar Pilipovic

5623. Anonimen/a

5622. Stane Turšič

5621. Bojan Hud

5620. Majda Bohinc

5619. Miran Pešl

5618. Aloz K.

5617. SVOBODAN URŠIČ

5616. Anonimen/a

5615. lilijana zavernik

5614. Zdravko Gasparic

5613. Irena Štuhec

5612. Andrej Kocbek

5611. Mojca Ceglar Korotaj

5610. Alan Geder

5609. KATARINA vidmar

5608. Marjan Locicnik

5607. Toni Krapez

5606. JURE REMIH

5605. Anonimen/a

5604. minorat kozmos

5603. Žiga Papotnik

5602. Lado Peternelj

5601. Anonimen/a

5600. puba60 skamen

5599. Anonimen/a

5598. Valentin Marcic

5597. Ivan Kos

5596. Marjana Novic

5595. Boštjan Zupančič

5594. Dusko Dusko

5593. jurij Plazovnik

5592. jože horvat

5591. Jure Kosem

5590. Mirjan Rant

5589. David Peterka

5588. Anonimen/a

5587. Andrej Robnik

5586. Anonimen/a

5585. Anonimen/a

5584. Tomaž Brajer

5583. goran ivančev

5582. Vladimir Marinček

5581. Boris Grzej

5580. kovacic ivan

5579. Krste Stegić

5578. bozic danilo

5577. Štefan Pavlič

5576. Anonimen/a

5575. SonjaG Goršič

5574. lili zalar

5573. Silvana Pelicon

5572. Borut Dolar

5571. Andreja Jaklic

5570. Jože Novak

5569. Mihael Perman

5568. Valjavec Mateja

5567. Janez Pečjak

5566. janja flisek

5565. Anonimen/a

5564. Anonimen/a

5563. Uroš Podlipnik Podlipnik

5562. burja bostjan

5561. boris oberzan

5560. Anonimen/a

5559. Anonimen/a

5558. Alan Geder

5557. Anonimen/a

5556. Branko Đurinek

5555. Tomaz Kavcic

5554. Jože Blažič

5553. Mateja Turnsek

5552. Teodor Ortl

5551. Marjan Bebar

5550. Nataša Vavtar

5549. Ivan Tomše

5548. Andrej Korosec

5547. Ana Galić

5546. Anonimen/a

5545. Zdenko Decman

5544. Anonimen/a

5543. Milan Krišelj

5542. Stanko Pockar

5541. Aleksandra Horvat

5540. Jožica Toplak

5539. Branko Hlad

5538. Anonimen/a

5537. Mateja narić

5536. Matej Sedevcic

5535. Anonimen/a

5534. Tadeja Trošt Sedej

5533. Štefan Marinko

5532. Danilo Ekar

5531. Robert Špoljar

5530. jlaure2 Laure

5529. Tomaz Jeras

5528. vera kladnik

5527. Elena Taloverja

5526. Bogomira Stranjak

5525. Marija Stare

5524. Monja Gobec

5523. Lucija Demšar

5522. Rado Živanović

5521. Boris Pajk

5520. Anonimen/a

5519. Metka Klun

5518. zdravc levec

5517. Žan Kurinčič

5516. Maja Smodiš Škerl

5515. Anonimen/a

5514. Anonimen/a

5513. Aleksander Mezeg

5512. Jakob Rupert

5511. Anonimen/a

5510. Gregor Mohorko

5509. Janja Meglič

5508. Uroš Babočajić

5507. Anonimen/a

5506. Zmaga Skok

5505. Gorazd Logar

5504. Magda Kramzar

5503. Drago Babnik

5502. Anonimen/a

5501. Slavko Vovk

5500. Anonimen/a

5499. Anonimen/a

5498. Marjan Rihtarič

5497. marjan sink

5496. Anonimen/a

5495. Vinko Trček

5494. Andrej Hvalec

5493. Anonimen/a

5492. Branka Skrlj

5491. Janez Stare

5490. Stefan Smon

5489. Niko Bracic

5488. Anonimen/a

5487. Darinka Vrabič

5486. Sebastian Rudolf

5485. Franc Ogrizek

5484. tone mali

5483. Anonimen/a

5482. klavdija Pavletić

5481. Dušan Winkler

5480. Anonimen/a

5479. Anonimen/a

5478. Tilen Šenk

5477. helena Ferlež

5476. Monika Ivančev

5475. Drago Podlesnik

5474. Anonimen/a

5473. Anonimen/a

5472. Marko Sivec

5471. BARBARA CIRMAN cirman

5470. Anonimen/a

5469. Milena Buh

5468. Borut Tovornik

5467. Anonimen/a

5466. Anonimen/a

5465. Martina Katern Tomažič

5464. Marija Čerček

5463. majda udovč

5462. Anonimen/a

5461. Anonimen/a

5460. Peter Razinger

5459. brane jerman

5458. Leon šmid

5457. Dusan Kovacic

5456. Anonimen/a

5455. Leonida Žganjer

5454. Tone Gosnjak

5453. Mojca Janšek

5452. Matej Gregorič

5451. Tanja Lah Pus

5450. Natalija Stegne

5449. Ida Martinc

5448. Samo Umek

5447. Anonimen/a

5446. marija likar

5445. Janez Miklič

5444. Renata Svete

5443. Anonimen/a

5442. Franc Ložar

5441. Zvonko Dujmovič

5440. Tim Tomazič

5439. Alfred šalamun

5438. Meta Ferjan

5437. Tomaž Leskovšek

5436. Silvo Krelj

5435. Miran Pisar

5434. Marina Prevorčič

5433. Mojca Visocnik

5432. Amadej Jurij Škibin

5431. Anonimen/a

5430. Dane Selan

5429. Janez Majhen

5428. Andrej Bergles

5427. Polonca Jan

5426. Anonimen/a

5425. Peter Grasselli

5424. mario jurič

5423. Beti Šeligo

5422. zemira sahinovic

5421. Matjaž Cvetko

5420. Miran Krajnc

5419. Tina Gregorič

5418. Bogdan Stopinšek

5417. edvard Manzini

5416. Vlado Karoly

5415. Jože Breznik

5414. Anonimen/a

5413. dalibor granat

5412. Bozidar Likar

5411. branko rautovič

5410. Marko Grmek

5409. tatjana hafner

5408. egon cesnik

5407. Ana Trafela

5406. Igor Urlep

5405. Iztok Gruntar

5404. Anonimen/a

5403. Damjan Solman

5402. Jovancho Taneski

5401. mojcamarijahren Hren

5400. Vanči Babulč

5399. vinko trstenjak

5398. Anonimen/a

5397. Biserka Dolinar

5396. Blanka Perović

5395. Zvonko Kustec

5394. Anonimen/a

5393. Franc Naglič

5392. Leda Dobrinja

5391. Anonimen/a

5390. Tatjana Sluga

5389. pritrznik maks

5388. Ingrid Kralj

5387. Tone Hudnik

5386. Mitja Vrečar

5385. Janez Slavec

5384. Anonimen/a

5383. Darija Hrastnik

5382. Milan Hribernik

5381. darko ribič

5380. Jan Cvetek

5379. Zlatko Roj

5378. Anonimen/a

5377. Elizabeta Peklaj

5376. janez Tomc

5375. Anonimen/a

5374. Dušan Kolmanič

5373. Miha Groznik Groznik

5372. Lucija Krizan

5371. Anonimen/a

5370. Ivan Ribič

5369. Branko Kvar

5368. Radovan Skubin

5367. Matej Hribar

5366. Anonimen/a

5365. Mersiha Sahinovic

5364. Marija Kušar

5363. Anonimen/a

5362. Alen Murn Murn

5361. Milan Pohorec

5360. spela tajnic

5359. Dr. Zvone Čadež

5358. Bari-Barbara Kramar

5357. Andreja Slak

5356. Anonimen/a

5355. Anonimen/a

5354. Anonimen/a

5353. Renata Blaznik

5352. Anonimen/a

5351. Franc Urh

5350. Ana Mostnar

5349. Milan Gornik

5348. Dušanka Ozmec

5347. Mirko ŽIGART

5346. vesna Pavselj

5345. Anonimen/a

5344. Joze Dedic

5343. boris klemenčič

5342. Janez Šušteršič

5341. Edo Gerbec

5340. Boštjan Ahčin

5339. Bojana Novak

5338. Karl Cic

5337. Jože Dolenc

5336. marjan sarlah

5335. Anonimen/a

5334. Anonimen/a

5333. Maja Meke

5332. Nada Markelj

5331. Tadej Legnar

5330. Martin Mlakar

5329. Silvo Horvat

5328. Jožica Malovrh

5327. Anonimen/a

5326. Majda Černilec

5325. Blaž Časl

5324. Ivan Leskovar

5323. Dragana Panić

5322. Anonimen/a

5321. Zeljko Ruskovic

5320. Anonimen/a

5319. Milan Smogavc

5318. Tomaz Slapsak

5317. SIMON VERBIČ

5316. Kristjan Kuhar

5315. Anonimen/a

5314. gorazd rant

5313. janez horvat

5312. Anonimen/a

5311. Polona Klemencic

5310. Marjeta Vrankovič

5309. kristian kopa

5308. Boštjan Gantar

5307. Špela Grilc

5306. Anonimen/a

5305. Jolanda Pikl

5304. Anonimen/a

5303. Tatjana Violeta Kamnar

5302. Jože Dolar

5301. Roman Bajuk

5300. Anonimen/a

5299. Peter Pazlar

5298. Stane Kuzmič

5297. Marko Perme

5296. David Kogovsek

5295. Alojz Smolej

5294. Rok Guna

5293. majda metličar

5292. Mateja Gerjevic

5291. lencek113 Lenček

5290. Ivan Sedovnik

5289. Anonimen/a

5288. Anonimen/a

5287. jurij leskovar

5286. Alojz Gjerkeš

5285. Branko Gaber

5284. cvetka starc

5283. Martin Srebre

5282. alenka turkpaunovic

5281. Anonimen/a

5280. Anonimen/a

5279. Anonimen/a

5278. Anonimen/a

5277. Rudolf Jesenicnik

5276. Uros Dragar

5275. Marijan Božič

5274. Uroš Bombač

5273. Anonimen/a

5272. Avgustin Mijatović

5271. Anonimen/a

5270. Robert Pečnik

5269. Dejan Černetič

5268. Ruzhdi Zulbeari

5267. Katja Tekavec

5266. Mitja Bauer

5265. Anonimen/a

5264. Anonimen/a

5263. neda kranjc.

5262. Anonimen/a

5261. Patricija Žlindra

5260. Aleš More

5259. Anonimen/a

5258. Ivan Kodrič

5257. Boris Dorn

5256. Karmen Munda

5255. Breda Šmid

5254. Marko Petrič

5253. Anonimen/a

5252. Anton Rant

5251. Vitomir Fujs

5250. Anonimen/a

5249. Jože Koželj

5248. Vincenc Boc

5247. Alojz Jakos

5246. Anonimen/a

5245. Ivanks Širca

5244. Dušan Kisič

5243. naci bosin

5242. janez stražišar

5241. Janusa Mencin Tanko

5240. Anonimen/a

5239. Hrvoje Petkovic

5238. Branko Kacjan

5237. Jožef Miklošič

5236. Anonimen/a

5235. Ivan Kanduč

5234. Simon Kovac

5233. Marjan Strukelj

5232. Jože Jurca

5231. Dušan Ivančič

5230. Janez Jezersek

5229. Marija Topčič

5228. Stane Snoj

5227. Robert Wilfan

5226. Anonimen/a

5225. Jan Zajc

5224. Jožica Žmavc

5223. Metka belinc

5222. Maja Primic Žakelj

5221. Miha Kočevar

5220. Anonimen/a

5219. Franc Vrecl

5218. Dejan Tomašev

5217. Anonimen/a

5216. Anonimen/a

5215. Patrik Bajc

5214. Rajko Koblar

5213. Lado Kavs

5212. Anonimen/a

5211. Ervin Kladnik

5210. Renata Gorinšek

5209. Maid Cenilec

5208. drago slekovec

5207. stanko klinar

5206. matjaz Črepinko

5205. Marko Hvasti

5204. Aleksander Cucek

5203. Franc in Marija Podobnik

5202. Marijan Bogataj

5201. adamic stanislav

5200. Leon Hartman

5199. Ivan Tramsek

5198. Branko Gašparič

5197. Alojz Fužir

5196. Andrej Novak

5195. Info.Sc.Eng. Janko

5194. Jože Erce

5193. Anonimen/a

5192. hari kremžar

5191. Anonimen/a

5190. Ignac Novak

5189. zvonko molez6

5188. Anonimen/a

5187. Brigita Podgorelec Glišovič

5186. Ivo Saksida

5185. marko berlot

5184. Karmen Cah Stepan

5183. Jožef Strah

5182. Anonimen/a

5181. Anonimen/a

5180. Marjan Božič

5179. Peter Fišer

5178. metod jesenko

5177. Uroš Oberski

5176. Edi Štegar

5175. uršula valencak

5174. Vesna Krusec

5173. Alen Hasankovic

5172. peter kocen

5171. Anonimen/a

5170. zmago zor

5169. n n

5168. franc bizjan

5167. Anonimen/a

5166. mihael antunović

5165. Marija Eržen

5164. marjeta SELAR

5163. Arsen ÖRI

5162. Simon Škerget

5161. Janez Loštrek

5160. Nadja Pejić

5159. Ivek Klajnšek

5158. Izidor D. Schenk

5157. Anica Ferenčič

5156. Ales Caf

5155. Anonimen/a

5154. Jure Bračko

5153. Anonimen/a

5152. Nadja Černe

5151. Mira Sikman

5150. Anonimen/a

5149. Jasmina Kosi

5148. Bostjan Murgelj

5147. Anonimen/a

5146. Drago Miklavec

5145. Milena Možina

5144. Lourdes Maria Canela Rodriguez

5143. Marko Balant

5142. Biljana Zakošek

5141. Anonimen/a

5140. Jani Derstvenšek

5139. Maja Šorgo

5138. Maša Darinka Glavič

5137. Andrej Rudaš

5136. Tone Golja

5135. Tone Partljic

5134. Matic Slokan

5133. andrej markioli

5132. ValterProfirola Rola

5131. Luka Hribernik

5130. Irena Gassenburger

5129. Jana Debeljak

5128. Mika .

5127. Alan Perry

5126. Anonimen/a

5125. Marjan Korelc

5124. Damijan Kocbek

5123. Franc Zagorc

5122. Stane Pišek

5121. Robert Leček

5120. Ivan Ramsak

5119. Mojca Gregorec

5118. Anonimen/a

5117. Aleš Vrtacnik

5116. franc ovsec

5115. Leopold Lamut

5114. Avrelia Čretnig

5113. Robert Dušič

5112. rudolf muhic

5111. Anita Mavrič

5110. Štefan Rustan

5109. edvard Korez

5108. Miha Slemenšek

5107. Boris Kolšek

5106. Ivan TAVČAR

5105. Anonimen/a

5104. Anonimen/a

5103. Anonimen/a

5102. matija kramar

5101. Silvo Blažič

5100. Anonimen/a

5099. Iris Lešnjak

5098. Stanka Magister

5097. Natalija Bauman

5096. Anonimen/a

5095. Boris Bajc

5094. Marjan Zalar

5093. Irena Orač Kranjc

5092. Žare Dolenc

5091. Matevz Potocnik

5090. janez zatler

5089. Janja Samide

5088. Sonja Hrvatin

5087. Franc Očko

5086. Anonimen/a

5085. Polonca Čuda

5084. janez hafner

5083. Anonimen/a

5082. Sabina Tratar

5081. Bojan Šuster

5080. Marjan Mercina

5079. Martin Macek

5078. Anonimen/a

5077. Irena Grozina

5076. Tina Hawlina

5075. Marko Mele

5074. Peter Gala

5073. Uroš Vidovič

5072. Zdravko Klaneček

5071. Simon Virant

5070. Franc Eržen

5069. Gena Maver

5068. Adam Prapertnik

5067. Damijan Halec

5066. Brigita Blažič

5065. Dušan Guček

5064. Anonimen/a

5063. Darinka Prinčič Nemac

5062. Alojz sobočan

5061. Polona Lajevec

5060. Roman Majdič

5059. lep otec

5058. Anonimen/a

5057. Anonimen/a

5056. Primoz Oset

5055. Marjana Mandl

5054. Jakob Sket

5053. Dani Siter

5052. Milena Lešnik

5051. Anonimen/a

5050. france andolšek

5049. Anonimen/a

5048. josip zanardelli

5047. ANITA ODER

5046. Anonimen/a

5045. Jadran Batagelj

5044. Polde Rožman

5043. aleksandra kovac

5042. darko gajsek

5041. Marko Licen

5040. Maja Valič

5039. Gvido Pevec

5038. INŠTRUKCIJE, Poučevanje in lektoriranje MILENA ILIĆ, s.p.

5037. Lučka Kraševec

5036. Brigita Štefl

5035. Damijan Eržen

5034. Tanja Gamser

5033. Jure Juvan

5032. Peter Rojko

5031. Katja savec

5030. Anonimen/a

5029. Jelka Žagar

5028. Anonimen/a

5027. Anonimen/a

5026. Franc Kovač

5025. Anonimen/a

5024. Irena Strmecki

5023. Zorica Valcl

5022. Flisar Robi

5021. Davorin cvikl

5020. osredkar irena

5019. Anonimen/a

5018. Mladen braučič

5017. NATASA JARC

5016. Anonimen/a

5015. Klavdija Grobelnik

5014. Anonimen/a

5013. Matija Dirjec

5012. Gasper Sajovic

5011. Iztok Zupan

5010. Anonimen/a

5009. milan stojko

5008. Spletna Anketa

5007. Fredda Deželak

5006. tomo zepek

5005. Polonca Pucelj

5004. Anonimen/a

5003. Anonimen/a

5002. Aljaž Pušnik

5001. Matjaž Rajšp

5000. Antonio Škoda

4999. Anonimen/a

4998. Jože Strojan

4997. Aleš Hafner

4996. Matea Porenta

4995. Anonimen/a

4994. Viktorija Wolf

4993. janez šimenc

4992. EMA ŠPANOVIČ

4991. Boris Krajnc

4990. Domen Močnik

4989. Valter Štorek

4988. Lado Jankovec

4987. Jasna Oberski

4986. Anonimen/a

4985. alenka sterk

4984. Rok Groselj

4983. uroš tomc

4982. Jure Kovačič

4981. Branko Brinko

4980. Ivan Horvat

4979. Anonimen/a

4978. Anonimen/a

4977. Kristina Ločniškar

4976. Gasper Markic

4975. Klemen Habjan

4974. Brigita Levec

4973. Josip Čivić

4972. Anonimen/a

4971. gazi Maksuti

4970. FRANJO MAZAJ

4969. Valenija Aolhar

4968. Sonja Leskovec

4967. Alex Ian Požun

4966. Mihela Wohinz

4965. Jožica Anzeljc

4964. Vili Vrtovec

4963. Cvetka Drevensek

4962. Anonimen/a

4961. Boris Grilc

4960. Anton Zalokar

4959. Vlado Koritnik

4958. Likar Jože

4957. Stojan Fabjančič

4956. Anonimen/a

4955. Jože Bevc

4954. tonite falco

4953. Miha Trkov

4952. Silva Ivnik

4951. Anonimen/a

4950. Miha Kapelj

4949. Simon Jeraj

4948. Vinko Kos

4947. Bergita Berce

4946. Ivan Jurak

4945. Anonimen/a

4944. Zdravko Čeligoj

4943. Matjaz Rupnik

4942. Anonimen/a

4941. Andreja Repič

4940. Anonimen/a

4939. Miha Zamuda

4938. Niko Krajnc

4937. Andrej Marincic

4936. Helena Janežič

4935. Anonimen/a

4934. Peter Pecnik

4933. Anonimen/a

4932. Ivan Vogrin

4931. Franc Urbanec

4930. Barbara Ban

4929. Andrej Hoivik

4928. Mateja Skrinar

4927. Anonimen/a

4926. Justina Doljak

4925. Anonimen/a

4924. Henrik Stanjko

4923. dinka savinsek

4922. Dominik Horvat

4921. Slavko Vogrinec

4920. Anonimen/a

4919. Ana Bohnec

4918. Anja Majerič

4917. Marina Cesarec

4916. albinpongrac8 pongrac

4915. Tanja Meze

4914. Jožef Medved

4913. Anonimen/a

4912. Barbara Šiško

4911. Anonimen/a

4910. Branko Indihar

4909. Ferlič Milan

4908. Vinko Ježovnik

4907. Anonimen/a

4906. Goran Gjergjek

4905. Anonimen/a

4904. Nikita Matović

4903. Remi Kočica

4902. Dane Kostric

4901. anton žove

4900. danica golubic

4899. Dejan Novak

4898. Bernarda Garvanliev

4897. gregor zibret

4896. Drago Dolenc

4895. Tone Kunstelj

4894. Maksimilijan Hinteregger

4893. Borut Ogrinc

4892. Matjaž Sepin

4891. Anonimen/a

4890. andrej valentinčič

4889. Samantha Mikac

4888. Anonimen/a

4887. Vinko Kokot

4886. Anonimen/a

4885. Anonimen/a

4884. Antonija Volcini

4883. Anonimen/a

4882. Darko Šket

4881. Pavel Jerina

4880. katarina gorjan

4879. kos igor

4878. Vinko Guzej

4877. Peter Peruzzi

4876. dušan zalar

4875. Ulla-Jožefa Vižintin

4874. jiri kocica

4873. Dusan.ramsak Ramsak

4872. Bojana Voncina

4871. Igor Dobrila

4870. Cvetka Zidarič

4869. Mavricio Sternad

4868. Ivan Vaupotič

4867. Iztok Rener

4866. Anonimen/a

4865. Matija Horvat

4864. Marjan Šarec

4863. Marinko Markulić

4862. Ferdo Piš

4861. jože krajnc

4860. slavko majcen56

4859. Danijel Arnuš

4858. Anonimen/a

4857. Urban Rihar

4856. Andrej Škof

4855. Tone Vtic

4854. Drago Vogrinčič

4853. Janez Zabukovec

4852. Anonimen/a

4851. Anonimen/a

4850. Polona Marc

4849. Anonimen/a

4848. Marjan Krasovec

4847. Renata Mladenović

4846. Stanka Nemanič Nemanič

4845. Dušan Bojc

4844. Zof-Jasmina Bohinc

4843. Nataša Gorjanc

4842. Darja Šadl

4841. srecko padovnik

4840. Franc Brili

4839. Anonimen/a

4838. Polona Naglič

4837. Eva Kocuvan

4836. Anica Flat

4835. janez TAPAJNER

4834. Anonimen/a

4833. Klemen Poličar

4832. Tone Trebar

4831. silvester nagode

4830. Anonimen/a

4829. Damjan Jurečič

4828. senada zunic

4827. Anonimen/a

4826. Alen Šetinc

4825. Darinka Lavtar

4824. Anonimen/a

4823. Anton Lesnik

4822. Anonimen/a

4821. DAMIJAN HAFNER

4820. Anonimen/a

4819. Andrej Bastarda

4818. metka kosir

4817. Dusa Cernivec

4816. Sara Pegan

4815. Anonimen/a

4814. Mojca Nastran

4813. Nika Furlan

4812. Tomaz tolimir

4811. Anonimen/a

4810. JOLANDA GREGORIČ

4809. Lojze Poljsak

4808. Štefanija Kovač

4807. stanislav novak

4806. Lukas Stare

4805. JURIJ KRAPEŽ

4804. Martinaa Mužar

4803. Darja Ferjančič

4802. Marko Suklje

4801. Rajko Grison

4800. Nataša Orejaš

4799. nadka Pečečnik

4798. Rozika Janota

4797. Anonimen/a

4796. Natalija Gorišek

4795. Žiga Markič

4794. Anonimen/a

4793. Drago Mikolic

4792. Iztok Zakovšek

4791. Bojan Jerič

4790. Sandi Roškar

4789. Dago Kusar

4788. Nadja Kosmrlj

4787. Jan Dolenc

4786. Silvester Šinkec

4785. niko potočnik

4784. Robert Fon

4783. Jakob Horvat

4782. Johny Godeša

4781. Tomaz Hafner

4780. Drago Murko

4779. Marcel Ražman

4778. Željko Vrbetič

4777. Anonimen/a

4776. fredi sirk

4775. Anonimen/a

4774. Nataša Krempuš

4773. Anonimen/a

4772. Majda Flerin

4771. Jana Svetin

4770. Janko Vihar

4769. Špela Gorjanc

4768. Jakob Opravš

4767. Anonimen/a

4766. Vera Velkavrh

4765. Tomaz Dvorsek

4764. Polona Dominik

4763. Izak Matej Ciraj

4762. Lojz Ziher

4761. Stanislav Kemperle

4760. Renata Smolej

4759. Miro Kokanović

4758. Lovro Abram

4757. Anonimen/a

4756. Cveto Dolenc

4755. Jadran Frank

4754. Luka Vah

4753. Joži Mandelj

4752. Radko F

4751. Anonimen/a

4750. Štefan Duh

4749. Anonimen/a

4748. Martin Česnik

4747. Giovanni Bote

4746. Anonimen/a

4745. Jelka Zelenik

4744. Jožef Babič

4743. Tomaž Zupančič

4742. Klara Sever

4741. Aleš Bele

4740. Bronka Pust

4739. Gavro Pavlović

4738. evci krzisnik

4737. Dunja S Lisjak

4736. Anonimen/a

4735. Anonimen/a

4734. Rado Urbančič

4733. Anonimen/a

4732. Boris Manzoni

4731. Valdij Peric

4730. Nejc Potočnik

4729. Anonimen/a

4728. IVAN ŠAVC

4727. Nataša Okorn

4726. Anonimen/a

4725. Vesna Žižek

4724. Anonimen/a

4723. Alenka Andlovic

4722. Anonimen/a

4721. Gregor Krajnc

4720. Anonimen/a

4719. ČASOPIS V FOKUSU

4718. Anonimen/a

4717. mkincar mkincar

4716. Klemen Galič

4715. Branko Brane Krošelj

4714. Tadej Mirkac

4713. gregor slabe

4712. Mojca Sevčnikar

4711. Anonimen/a

4710. Anonimen/a

4709. Marko Golež

4708. Pavel Bizjak

4707. Doktor Onyx

4706. Klara Mravlje

4705. Jože Grozde

4704. Simona Sakač

4703. Rudi Regancin

4702. Milan Bajzelj

4701. Matjaž Gaberšček

4700. Viktor Klasič

4699. Darja Valenci

4698. Branko Kacjan

4697. Srecko Muri

4696. Anonimen/a

4695. Miran Zavec

4694. Jurij Skok

4693. Vera Skrjanec

4692. Boštjan Jazbec

4691. Janez Gricnik

4690. bojan arnus58

4689. Andreja Ahačič

4688. Jasmina Antonić Babnik

4687. Martin Bizjak

4686. Anonimen/a

4685. Dean di Este

4684. Danijel Urbič

4683. Toni Grden

4682. Matevž Perovec

4681. Gino Majerič

4680. Rajko Bašić

4679. Jan Rep

4678. murika345 Ivančič

4677. Anonimen/a

4676. Anonimen/a

4675. Ema Satler

4674. Milojka Mohor

4673. Peter Krajnc

4672. Bojan Košnik

4671. Cvetka Kalan

4670. Anonimen/a

4669. Tanja Albreht

4668. Tina Vidovič

4667. Monika Šmid

4666. Milan Fištrovič

4665. Andrej Prijatelj

4664. Renato Ivancic

4663. Iris Kogoj

4662. Radmila Benulič

4661. daniela miskovic

4660. Irena Iskra

4659. Tomaž Sokol

4658. oton bratina

4657. Andrej Krajnc

4656. Polko Ko

4655. Anonimen/a

4654. Anonimen/a

4653. Tamara Lorenčič

4652. Drago Rojko

4651. Janko Piskar

4650. Matija Zupan

4649. Simon Škrlj

4648. Anonimen/a

4647. branko glavan

4646. Anonimen/a

4645. damjan skok

4644. Anonimen/a

4643. jan Hudin

4642. Anonimen/a

4641. Srečko Kržič

4640. Branko Pavlin

4639. Anonimen/a

4638. Franc Razboršek

4637. ENGELBERT RIBIČ

4636. forjanic anton59

4635. Edo Stopar

4634. Danica Debeljak

4633. Anonimen/a

4632. Gregor Valjavec

4631. Darinka Miloš

4630. mladen Kesak

4629. Vladimir Štuhec

4628. Janez Slapnik

4627. Anonimen/a

4626. Anonimen/a

4625. marijan koder

4624. Marina Bitenc

4623. Sonja Sostarec

4622. Mojca Tomazic

4621. Andrej Jamnik

4620. Franc Kač

4619. janez jeršič

4618. David Curk

4617. Karmen Kristan

4616. Peter Kariz

4615. Danilo Papič

4614. Martin Povh

4613. Franci Kepa

4612. Anonimen/a

4611. Marjan Božič

4610. Urška Novak

4609. Ana Vranjac

4608. Alen Gale

4607. Julijana Klemenčič

4606. Damjan ŠIPEK

4605. janko hausmeister

4604. Anja Maver

4603. Stojan Prošev

4602. Igor Emeršič-Emerson

4601. Tina Kastelic

4600. Jože Grah

4599. triller karel

4598. Ambrož Demšar

4597. ivo drenovec

4596. Uroš F.

4595. Aleksander Krčar

4594. branko klauzar

4593. Anonimen/a

4592. Karl Zupanc

4591. Silvo Tkalec

4590. Branko Janez Mikelj

4589. Marta Rus

4588. mateja lazar

4587. moki skero

4586. DANIJELA SMAJIĆ PAJK

4585. Mihael Slapšak

4584. Swan Krgora

4583. Izidor Grošelj

4582. Anonimen/a

4581. Janez Čas

4580. Eva Keber

4579. Anonimen/a

4578. jože perčič

4577. Nina Sajovic

4576. Špela Zupančič

4575. Anonimen/a

4574. Miran OMERZO

4573. Dušan Našud

4572. Tomaž Lavrič

4571. Jakob Čampa

4570. Nevenka Prohinar

4569. Miroslav Tul

4568. Egon Pregelj

4567. Igor Perko

4566. Anonimen/a

4565. Anonimen/a

4564. Metka Perko

4563. Janez Rant

4562. Boštjan Udovič

4561. Jožica Videršnik

4560. Tomaž Demšar

4559. Jure Trilar

4558. NOT SEE

4557. slavoljub zupančič

4556. Anonimen/a

4555. Marko Ferlič

4554. Josif Titan

4553. Ana Marija

4552. Dominik Polajžer

4551. Mare Štirn

4550. Damjan Žagar

4549. Anonimen/a

4548. Silva medved

4547. Branko Mihelič

4546. Franc Praprotnik

4545. Anonimen/a

4544. Anonimen/a

4543. Marija Dovnik

4542. Jože Starešinič

4541. Nada Oberstar

4540. Matjaž Ferjančič

4539. Bosko Bosko

4538. Anonimen/a

4537. marko bogataj

4536. Klemen Šajher

4535. Robert VIDOVIČ

4534. Jožef Tomašek

4533. Mar Panc

4532. Anonimen/a

4531. Milan Gasparic

4530. Gasper Aga

4529. Marjeta Hudelja

4528. Petra Radaj

4527. Urša Mikolič

4526. Doroteja Murko

4525. Jože Benetek

4524. Mitja Herle

4523. Anonimen/a

4522. Marinka Kurilić

4521. pintargasper1 Gašper

4520. Gregor Samardzic

4519. Župnija Vuzenica

4518. Janez Trost

4517. Anonimen/a

4516. Marjan Kunc

4515. Luka Kosir

4514. Anka Poženel

4513. Marija Čas

4512. Simon Umek

4511. viktor bombek

4510. Nina Gorenc

4509. Anonimen/a

4508. Anonimen/a

4507. Metka Šalika

4506. Viktor Hribar

4505. Mateja Dremelj

4504. Mirko Naglič

4503. Žiga Ivančič

4502. Beno Dragar

4501. Božo Kavšek

4500. Marija Dolinar

4499. Anonimen/a

4498. Bogomir Lesar

4497. Primož Gregorič

4496. Vid Lešič

4495. Anonimen/a

4494. Romana Jančar

4493. Ciril Jagodic

4492. Irena polak

4491. Robert Turk

4490. Anonimen/a

4489. Ivan Igor Pollick

4488. Danilo Rues

4487. silvo Janev

4486. Anonimen/a

4485. Ales Pavlic

4484. Mrhar Marijan

4483. Andrej Fevžer

4482. Ferdo Svajger

4481. ANJA OSOJNIK STOPAR

4480. Iztok Mrgole

4479. Janez Zupan

4478. Metka Hren

4477. Alojz Planinšek

4476. Tomaž Kvaternik

4475. Ferdo kovačič

4474. Jozica Glinsek

4473. Helena Reščič Granda

4472. Janko Kapl

4471. Marko Turk

4470. Janez Benedicic

4469. Anonimen/a

4468. Bogomir Batič

4467. Anonimen/a

4466. Frenk Zorko

4465. Anonimen/a

4464. Anonimen/a

4463. Vesna Kovac

4462. Robert Markočič

4461. srverin doplihar

4460. Nihad Halilagic

4459. Miloš Ilić

4458. Roman Jelenčič

4457. Robert Feri

4456. Dusan Kusar

4455. Jozica Zorko

4454. Dušan Šauperl

4453. Anonimen/a

4452. Anonimen/a

4451. Mariza Petrovčič

4450. Anonimen/a

4449. Aljosha Aljosha

4448. Matija Potočnik

4447. Anonimen/a

4446. Mirjana Horvat

4445. helena beber

4444. Joško Brinovec

4443. Marko Puc

4442. Janez Šetinc

4441. Brane Kozamernik

4440. Valentin Kosem

4439. Bojan Srdinsek

4438. Franci Dagarin

4437. Lidija Pangerl

4436. Jozi Čeč Drese

4435. Matjaž Povše

4434. Luka Jemec

4433. Vojko Fon

4432. Anonimen/a

4431. Borut Mlakar

4430. Marjan Novak

4429. Leopold Čibej

4428. Andrej Jager

4427. Matejstefanec Stefanec

4426. Cveto Duh

4425. Anonimen/a

4424. Anonimen/a

4423. Dejan Pacek

4422. Damjan Grmšek

4421. Alja MALIS

4420. Violeta Hadjijaj

4419. damjan kadunc

4418. Vojko Verdel

4417. Lilijana Koscak

4416. Monika Škrlj

4415. Rok Vidič

4414. Franci Praprotnik

4413. Niko Belaj

4412. Tomaž Kopač

4411. Marija Šarič

4410. dare križančič

4409. Luka Nerad

4408. Miroslav Ribič

4407. Simona Vernon

4406. Janko Putanec

4405. Verna Majverle

4404. Suzana Kocjančič

4403. Anita Jezeršek

4402. Anonimen/a

4401. Simona Kramberger Koren

4400. Simon Žnidar

4399. Anonimen/a

4398. Anton Feuš

4397. Anonimen/a

4396. Anonimen/a

4395. Robert Adam

4394. Stanko Zrinyi

4393. Anonimen/a

4392. Andrej Flajnik

4391. Anonimen/a

4390. Roman Dolenc

4389. Albina Tedeško-Sever

4388. Stanislav Osojnik

4387. Suzana Horvat

4386. Antonija Novak

4385. Anonimen/a

4384. Martina Cus

4383. Matej Hočevar

4382. Ivan Žnidar

4381. papic mojca

4380. Izidor Jesenko

4379. tadeja volaušek

4378. Anonimen/a

4377. Bojan Gradisnik

4376. Sebastijan Bohinec

4375. Vojko Hočevar

4374. Silva Kolar

4373. Klavdij Požar

4372. Blaz Bitenc

4371. GR 8

4370. Anonimen/a

4369. Bojan Svetec

4368. Špela Mihelin

4367. Ludvik Zorko

4366. Andreja Gregorič

4365. matjaz smole

4364. Tatjana Bajželj Oset

4363. Anonimen/a

4362. Ivo Coz

4361. Darko Jarc

4360. Anonimen/a

4359. Deborah KOCJAN

4358. stane vrbek

4357. Anonimen/a

4356. joze valentincic

4355. miro lečnik

4354. Suzana Zadnik

4353. Anonimen/a

4352. Anonimen/a

4351. Ramona Mavec

4350. Janez Rihtarsic

4349. Anonimen/a

4348. Katja Gornjec

4347. Aleš Kotošek

4346. Aleksandra Janjić

4345. Branko Radi

4344. Anonimen/a

4343. boštjan sedlar

4342. Anonimen/a

4341. andrej briški

4340. Anonimen/a

4339. Anonimen/a

4338. Marko Kotnik

4337. Urša Lampič

4336. Grega Turk

4335. Anonimen/a

4334. Senta Povoden

4333. Anonimen/a

4332. emil hočevar

4331. Tomaž Aleš

4330. miso dubljevic

4329. Domyniq Koritnik

4328. Anonimen/a

4327. Drago Bregar

4326. peter pisnik

4325. alenka cuder

4324. lucka berkopec

4323. Zvonko Korošec

4322. Klemen Avguštin

4321. Anonimen/a

4320. Anonimen/a

4319. Majda Kunsic

4318. Boris Ipavec

4317. Natalija Kopinč

4316. Emil URBANC

4315. Nalim Cepelk

4314. Anonimen/a

4313. Anonimen/a

4312. Aljaž Mišjak

4311. Uroš Bole

4310. joze zoher

4309. katjusa Ales

4308. Blaž Kužner

4307. Aleš Božnar

4306. jure zupan

4305. Janez Dobersek Doberšek

4304. Lojze Gorjanc

4303. Tatjana Dajčman Dvoršak

4302. Bernarda Mataj

4301. David Dolinar

4300. Mojca Balon

4299. Nada Hercog

4298. Spomenka Dević

4297. mag. Stefán Koren

4296. Igor Cankar

4295. Anonimen/a

4294. Anonimen/a

4293. Špela Mohar

4292. Nejc V.

4291. Breda Imperl

4290. Anonimen/a

4289. meta urankapergar

4288. Anja Koprivec

4287. Primož Kurinčič

4286. Toni Delost

4285. andrej grmšek

4284. luka vozlic

4283. Matej Kersic

4282. Anonimen/a

4281. Brdeda Sirk

4280. Franko Nemac

4279. martina zalatel

4278. Damijan Rant

4277. Sašo Pančur

4276. Perko Benjamin

4275. Anonimen/a

4274. Sebastjan Lukač

4273. Anonimen/a

4272. Jozd Sladič

4271. Ida Golež

4270. Anonimen/a

4269. Anonimen/a

4268. milanme Mel

4267. Branko Sparavec

4266. Vladimir Pangerc

4265. Danica Mirtič

4264. Neno Cekič

4263. Slavc Zust

4262. Sandra Polanšek

4261. Darja Hočevar

4260. Silvester Štok

4259. Gregor Podvinski

4258. Jana V

4257. alojz leskovsek

4256. EMIL Bertole

4255. Ivan Spetič

4254. Josip tušek

4253. Anonimen/a

4252. Anonimen/a

4251. Anonimen/a

4250. Domen Kusar

4249. Jan Šavli

4248. Roman Hasemali

4247. Anonimen/a

4246. Anonimen/a

4245. Andrej Kristanc

4244. Anonimen/a

4243. Vesna Vesna

4242. Blaž Šuštar

4241. Anonimen/a

4240. Jože Romih

4239. Boris Mavrič

4238. Mavricija Ferjančič

4237. Peter Eržen

4236. Tomo Felle

4235. Marjan Senegačnik

4234. ANTON KREK

4233. Rok Pogorelčnik

4232. Joža Roblek

4231. Gašper Ravnikar

4230. Branko Slivar

4229. Lenc Fortis

4228. Tadej Pestotnik

4227. Tamara Tripkovic

4226. Jernej zavrtanik

4225. Dušan Trušnovec

4224. Ivan Hirci

4223. Viljem Sindičič

4222. Jan Bodlaj

4221. Darko Mlakar

4220. Klaudija Hostnik

4219. Aleš Bošnjak

4218. Anonimen/a

4217. Vera Bolliger

4216. Anonimen/a

4215. Tadej Bratuša

4214. Anonimen/a

4213. ziga drobez

4212. Anonimen/a

4211. Andrej Muren

4210. helena 456

4209. boris HORVAT

4208. Anonimen/a

4207. Luka Kosir

4206. Karmen Petric

4205. Uroš Gabrijelčič

4204. Anonimen/a

4203. Simon Potnik

4202. Ladislav Stopar

4201. Franc Zaloznik

4200. Anonimen/a

4199. Irin Kosović

4198. martina marinko

4197. lea kenda

4196. Jože Marinšek

4195. Žan Kidrič

4194. Miran Balant

4193. Marija Guzelj

4192. Vojko vidmar

4191. Anonimen/a

4190. Anonimen/a

4189. dusan pernek

4188. Pavel Kuhar

4187. Anonimen/a

4186. Alenka Janežič

4185. Klemen Gorenak

4184. Tomaž Verdenik

4183. srečko Marinčič

4182. Niko Zeme

4181. natascha stare

4180. Martina Kosnik

4179. Josip Budiš

4178. Rihard Grudnik

4177. Roman Šmid Šmid

4176. Zdenka Sotlar

4175. zoran knapic

4174. Domen Kurent

4173. Irena Kafol Hrovat

4172. JURE PUNGERSEK

4171. Marjan Frlan

4170. Alessandro Beccari

4169. Tomaž Poredoš

4168. Darja Belak

4167. Sunčica Markovič

4166. IZIDOR SLAPŠAK

4165. Lara Jecnik

4164. Vaneja Velenik

4163. Alex Vrbančič

4162. Anonimen/a

4161. Dušan Fekonja

4160. Boris BESEDNJAK

4159. Klavdija Strancar

4158. Alojz Vogel

4157. Bojan MUŠIČ

4156. Andrej Ravnik

4155. Vasja Dremelj

4154. Anonimen/a

4153. Tamara Bizjak

4152. Ines Hranjec Ravnjak

4151. rok Jaklic

4150. mafatovicdarko Čebron

4149. Anonimen/a

4148. Anonimen/a

4147. Janez Klanjšek

4146. timi stiper

4145. Marina Grušovnik

4144. jože vehovar

4143. patricija kobetič

4142. Viktor hajsinger

4141. Milan Petrena

4140. Anja Kastelic

4139. marjan Ribič

4138. Marija Mesner

4137. Marija Nemanič

4136. igor racic

4135. Ivan Vučko

4134. PRIMOŽ KRT

4133. Kristjan Pahor

4132. Tomaž Iskra

4131. Darja Radonić

4130. Mitja Samec

4129. Anonimen/a

4128. Anonimen/a

4127. Anonimen/a

4126. Drago Bitenc

4125. Ciril Zorn

4124. marjana pevec

4123. Žan Škrlec

4122. mladen pintar

4121. Anonimen/a

4120. Anonimen/a

4119. Franc Oberski

4118. Marko Jevnikar

4117. Dragica Cimerman

4116. Dragica Toplak Medved

4115. Martin Matjašič

4114. ginko .

4113. Stanislav Fortuna

4112. Anonimen/a

4111. Peeter Repovž

4110. Anonimen/a

4109. slobodan ilič

4108. Miha goričanec

4107. Stane Poljanšek

4106. Aleš Radovičevič

4105. Marko Marflak

4104. Andrej Ledinek

4103. Janez Zabret

4102. Urban Kržan

4101. Rajko kukovič

4100. Dominik Krt

4099. Nejc Buda

4098. Bojan Demšar

4097. Anonimen/a

4096. Zalar Joze

4095. Evgenija Koritnik

4094. Jernej Suhadolc Suhadolc

4093. Borut Urevc

4092. Janez Kidrič

4091. Anonimen/a

4090. Nardi Rozmanič

4089. Simon Lorencic

4088. Anonimen/a

4087. Vinko Avgušin

4086. Karmen Strmšek

4085. Joze Žitek

4084. Anonimen/a

4083. Klavdijo Kerin

4082. Jožef Lužar

4081. Janez Bernik

4080. Enes Mahmutovič

4079. Mojca Nardin

4078. Gašper Sila

4077. MARIJA STRITAR

4076. Martin Novak

4075. Saša MADARASI

4074. Anonimen/a

4073. Anonimen/a

4072. Anonimen/a

4071. Aleksander Lakatoš

4070. Haris Ljutic

4069. štefanija colner

4068. Marcel-Talt Lah

4067. Anonimen/a

4066. Roman Smole

4065. Metod Emeršič

4064. mr0446 R.

4063. Anonimen/a

4062. Leonida Limona

4061. Franci Perčič

4060. Adrijan Koren

4059. Majda Lipec

4058. Tatjana Skender

4057. Anonimen/a

4056. Andraž Potočnik

4055. Janez Podpadec

4054. ALOJZ IVANUŠIČ

4053. Iluš Vogrinec Hribar

4052. Anonimen/a

4051. Tadej Lovrec

4050. Vida Romšak

4049. Franc Breznik

4048. Azra BAJRIĆ

4047. Dragana Mihajilovič ex Dorontič

4046. Vilko Fabijan

4045. lado perovšek

4044. Franci Grobelšek

4043. Dušan Kovačič

4042. Anonimen/a

4041. Ivana Jug

4040. Damjan Tominec

4039. Peter Jager

4038. Anonimen/a

4037. Štefan Sočič

4036. Nataša Bakaršič

4035. Elizabeta Klobučar

4034. Anonimen/a

4033. Peter Tušar

4032. Danijel Sitar

4031. Igor Maurič

4030. Matjaž Grahek

4029. Matic Kraševec

4028. Karmen Laznik

4027. Marko Rovan

4026. DEAN ČERNE

4025. Janez Grilc

4024. Angela Lendaro

4023. Mirko Tomšič

4022. Silva Kebrič

4021. Valentin Vrbovšek

4020. Zoran Mojškerc

4019. Leon Kržič

4018. Leon casar0311

4017. Simon Gregorc

4016. Anonimen/a

4015. Janez Povalej

4014. franc bitenc

4013. Miran Paulič

4012. ivo surk

4011. jože kramar

4010. Marko Podboj

4009. Dimitrij Gošar

4008. Brane Terglav

4007. Danijel Bratina

4006. Marko Vode

4005. Jozica Miklic

4004. Zvonka Špeh

4003. Janez Dimnik

4002. Nika Ferk

4001. Tina Ščuka

4000. Aleš Orel

3999. Jernej Kolman

3998. bohaksamo Bohak

3997. Aleš Kranjec

3996. Bojana Gorjup Petar

3995. Anonimen/a

3994. Nina Škufca

3993. Liljana Zalar

3992. Matjaz Jerovsek

3991. Ivan Knez

3990. Dusan Ljubec

3989. Andrej Bohinec

3988. Vladimira Klun

3987. Anonimen/a

3986. Matej Erculj

3985. aleksander zidansek

3984. Štefan Trček

3983. Iztok Senovršnik

3982. Job Kavčič

3981. Anonimen/a

3980. Cveto Rančnik

3979. Gina Dell Olivo

3978. Anonimen/a

3977. Anonimen/a

3976. Milivoj Trkman

3975. Marjeta Mulej

3974. Donat Goricar

3973. lidija kukovica

3972. Cvetko Jerasa

3971. Tadej Krušič

3970. darinkaiglicar Igličar

3969. Jasmina Stanovnik

3968. Vesna Krmelj

3967. Nataša Ahčin

3966. Andreja Horvat

3965. Branko Ružič

3964. Matevž Zupanc

3963. Simon Žitnik

3962. golec boris

3961. Sebastian Stefanović

3960. anita Morel

3959. Rok Perc

3958. Dusan Trampuz

3957. Anonimen/a

3956. Anonimen/a

3955. Kristjan Baša

3954. Nada Ambrus

3953. Jozef Berloznik

3952. Uros Kac

3951. Jery87 Šlebir

3950. otmar colaric

3949. Anja Podkrižnik

3948. Valerija Jus Jus

3947. JANKO VRBEK

3946. denis Brinovec

3945. Peter Vodopivec

3944. JanezMira Grušovnik

3943. Teo Dr.Zor

3942. Silvo Štih

3941. Cvetka Poly

3940. Barbara Lesar

3939. Toni Hladin

3938. Tom GOLOB

3937. Igor Pust

3936. Ivanka Horvat

3935. Lucija Štalec

3934. Boris Povhe

3933. Anonimen/a

3932. Marjan Ileršič

3931. Angelca Ferfolja Ferfolja

3930. Tina Zadravec

3929. Nac Novak

3928. Anonimen/a

3927. Mirko Svenšek

3926. Andrej Bahčič

3925. Barbara Pavlin

3924. Anonimen/a

3923. Viktorija Tkalec

3922. Karin Malnar

3921. lenakafol Kafol

3920. Anonimen/a

3919. Kaja Lasnik

3918. Igor Okorn

3917. Dušan Seničar

3916. Iztok Senovršnik

3915. Jan Lap

3914. alen pibercnik

3913. Anonimen/a

3912. Sandi žnidarič

3911. Slava Cijan

3910. Anonimen/a

3909. Tanja Curk

3908. Anonimen/a

3907. Anonimen/a

3906. Anonimen/a

3905. Ales Luci

3904. Jasna Jukan

3903. Zvonko Hribernik

3902. Angela Višner

3901. Andrej Černe

3900. Frane Praprotnik

3899. Andreja Zajc

3898. Dusan Vrtovec

3897. Ana Žontar

3896. VIDA MIHELČIČ

3895. Damjan Hrvatin

3894. ivona prosen

3893. Anonimen/a

3892. Majda Subašič

3891. Blaž Blažič

3890. Dejan Temniker

3889. Marjetka Planinc

3888. Sandi Svensek

3887. Petra Mik

3886. Kranska Unija igor gaberc

3885. Viktor Frangež

3884. Anonimen/a

3883. Boris Lobnik

3882. Anita Ruperčič

3881. Joža Grkman

3880. joco vodovnik

3879. Petra Salihović

3878. Marjan Japelj

3877. Igor Petaros

3876. Amedeja Rodman

3875. Anonimen/a

3874. Klavdij Štolfa

3873. Matej Vedlin

3872. toni pojbic

3871. Anonimen/a

3870. Anonimen/a

3869. Anonimen/a

3868. Franc Podlesek

3867. Ivan Ravnič

3866. franc požar

3865. Anonimen/a

3864. Melita Fras Muršič

3863. Jerica Božič

3862. Peter GAJŠEK

3861. Sara Pavlin

3860. Miloš Košir

3859. Leopold kodrun

3858. Anton Žakelj

3857. Tatjana Krajnc

3856. Dragica Ivič

3855. Miran Kinkk

3854. Neja Juvančič

3853. Uroš Železnik

3852. Edvard Bastič

3851. Anonimen/a

3850. Marko Gantar

3849. Hajrudin Mirovic

3848. boris bufolin

3847. Borg Drone

3846. Boris Bogataj

3845. Jernej Bradac

3844. Anonimen/a

3843. Dani Ster

3842. Majda Romič

3841. Robert Kuzma

3840. Primož Petek

3839. Anonimen/a

3838. Uroš Ilić

3837. Anonimen/a

3836. GottTag QuelleAmeise

3835. Igor Velikonja

3834. Beba Vesel

3833. Velimir Mišanović

3832. Anonimen/a

3831. Tjaša Petrovčič

3830. Mirjana Smitran

3829. muharema pajic

3828. Marina Modic

3827. Gregor Gorenc

3826. Anonimen/a

3825. Maja Hmelak

3824. Jožef Skaza

3823. Anonimen/a

3822. Mitja Grmovšek

3821. Janez Savnik

3820. Franc Hoffmann

3819. Dragana Bogatinova

3818. Mirko Kramberger

3817. Robert Dezelak

3816. Nejc Brence

3815. Anonimen/a

3814. Brane Kacjan

3813. Janez Hostnik

3812. Matic Gaberšček

3811. Marjan Baselj

3810. Omar Hanuna

3809. Anonimen/a

3808. Anonimen/a

3807. David Grajžl

3806. Anonimen/a

3805. Aleksander Francetič

3804. Stanko Novak

3803. Nadica Kokalj

3802. Drago Romih

3801. Janez Ašič

3800. Tanja Džananovič

3799. Anonimen/a

3798. Anita Vovk

3797. Anonimen/a

3796. Tomaž Hribar

3795. capperpedy renko

3794. Sandi zakošek

3793. Jože Lavrič

3792. Bojan Skukan

3791. Aljaž Majer

3790. Domen Kožar

3789. Dušan Gabrijel

3788. Anonimen/a

3787. Franc Leskošek

3786. Jalen Pokorn

3785. franc prijatelj33

3784. Stojan Koprivc

3783. Marjana Pograjc Debevec

3782. Anica Kuhelj

3781. Marija Verhnjak

3780. darkocrnkovic84 Danny

3779. Branko Špan

3778. Anonimen/a

3777. Anonimen/a

3776. Ana Kobler

3775. Boštjan Šuhel

3774. Štefan Rehar

3773. Toml Toml

3772. Tadej Kern

3771. Anonimen/a

3770. milenica kastelic

3769. Anonimen/a

3768. Anonimen/a

3767. Rudolf Rupnik

3766. Nevenka Brumen

3765. Besim Mehić

3764. Franc Rajh

3763. Angelca Ducman

3762. Marjan Smrekar

3761. ZORISLAVA CIMPERMAN

3760. Simon Rajar

3759. Anonimen/a

3758. Vojko Cafuta

3757. Jaka Dečman

3756. Jure Lapanja

3755. Jože Žargi

3754. marjan Zorec

3753. Leopold Tušek

3752. Anonimen/a

3751. Mihaela Jeraj

3750. Matej Erjavec

3749. PETER SENEKOVIC

3748. Anonimen/a

3747. Maryan Mah

3746. Gregor Remic

3745. Tilen Mlakar

3744. Zdravko Avman

3743. vojko žabjek

3742. Stojan Witwicky

3741. Vid Nerad Rožej

3740. Jože Smolnikar

3739. Srecko Rahne

3738. Anton Plemenitaš Plemenitaš

3737. Anonimen/a

3736. Anton Branc

3735. Anonimen/a

3734. Nedeljko Milanovič

3733. Janez Volk

3732. Jernej Turk

3731. Nik Jager

3730. Bojan Horvat

3729. Julij Bertoncelj

3728. Danijel Dolinar

3727. Janko Fras

3726. Petra Janežič

3725. Marko Podoreski

3724. Anonimen/a

3723. Zdene Hriberšek

3722. Milan Kovačec

3721. Lidija Ulbin

3720. Vesna Hrvatin

3719. Anonimen/a

3718. Katarina Štular

3717. Andrej Tomelj

3716. Ilka Rečnik-Krajnc

3715. Bojan Bratož

3714. Jože Stanko

3713. Zdravko Lajh

3712. Maja Čepin

3711. Špela Abram

3710. Lili Horvat

3709. Mihael Bitter

3708. Ana Kos

3707. Johanes 10000

3706. Andrej Černejšek

3705. Janez Lavrenčič

3704. peklardanilo2@gmail.com peklar

3703. Damjan Slekovec

3702. Peter Turičnik

3701. Anonimen/a

3700. Tomaz Krajnc

3699. Jože Kren

3698. Polona Avguštin

3697. Sim Vrba

3696. Slađan Stojanov

3695. ANDRA BRENCE

3694. David Zabret

3693. Nataša Tomažič

3692. peter krizznik

3691. Anonimen/a

3690. Anonimen/a

3689. Vera Hribar

3688. branko grbin

3687. Andrej Tavčar

3686. Darinka Lakner Bevc

3685. Fani Križaj

3684. Majda Novak

3683. Anonimen/a

3682. Vincenc Srebernjak

3681. Anonimen/a

3680. Anonimen/a

3679. Anonimen/a

3678. Kristina Žnideršič

3677. Tatjana Furlan

3676. Peter Buršič

3675. Darja Zorman

3674. Roman Ambrozic

3673. Slavko Pipan

3672. Marcos Gaser

3671. Anonimen/a

3670. Jaka Bregar

3669. Stanislav Župevc

3668. Tomaž Limbek

3667. Anonimen/a

3666. Lea Krumpestar

3665. Matej Volek

3664. alenkaa5 Berlot

3663. Helena Djordjevič

3662. Mojca Kern

3661. Jože Hočevar

3660. Anonimen/a

3659. Anonimen/a

3658. Anonimen/a

3657. Slavica Veselic

3656. Teo Petrovič Presetnik

3655. Rok Blaznik

3654. Slavko Liberšar

3653. Laura Čelan

3652. filip novak11

3651. Jože Vranc

3650. Klara Lakose

3649. Matej Naglic

3648. Tobias Zadravec

3647. Jurij Vončina

3646. Anonimen/a

3645. Renato Jakoš

3644. Anonimen/a

3643. Sanja Törnar

3642. Anonimen/a

3641. Denis Rautovic

3640. Jožica Repnik

3639. Tomas Lopatni

3638. Tomaž Gostič

3637. Anonimen/a

3636. Anonimen/a

3635. Aleksander Klement

3634. Marko Rudolf

3633. dolinar peter

3632. Kristjan Kaluder

3631. Anonimen/a

3630. Tatjana Škrinjar

3629. Janko Lipovec

3628. Alojz Bavdek

3627. Mojca Šodolović

3626. Jedat Cizalb

3625. Gorazd Bizant

3624. Lucija Vrabič

3623. fredi brumec

3622. Bogdan pušnik

3621. Cvetka žunko

3620. Jože Kastelic

3619. Ivan Korelc

3618. Janez Stepan

3617. Anonimen/a

3616. Bogdan Vidmar

3615. Danilo Primožič

3614. Marko Logar

3613. Senka Hanjc

3612. Marinka Matelic

3611. marjan gregoric

3610. Andrej Korez

3609. Sebastijan Korče

3608. Miha Dežman

3607. Drago Gosek

3606. Lucija Kolar

3605. Branko Žorž

3604. Uroš Čofati

3603. Mitja Muraus

3602. Igor Pribac

3601. Peter Hericko

3600. Tea Stegel

3599. Anonimen/a

3598. Anonimen/a

3597. Nina Ledinek

3596. Miro poljanšek

3595. Anonimen/a

3594. Jože Gaberšek

3593. Jasna Teminović

3592. Martin Valič

3591. Anonimen/a

3590. Andreja Iskra

3589. Anonimen/a

3588. Sonja Sibila Lebe

3587. Matej Jurca

3586. Anonimen/a

3585. Anonimen/a

3584. Jure Magajne

3583. sebastijan ferfolja

3582. Robert Jurjavčič

3581. danijela fabbro

3580. Tatjana Maček

3579. Alenka Horvat

3578. Tomaz Celestina

3577. Jože Leskovec

3576. Vesna Murn Zalar

3575. gregor kobal

3574. Tadej Mohorko

3573. Milan Demšar

3572. Tatjana Dobravec

3571. Omer Ibrahimovic

3570. Zvone Perko

3569. Irena Gerželj

3568. Sebastian Kropivšek

3567. Beno Srebre

3566. Neva Tomažič

3565. Lenka Gortan

3564. Jelka Suhadolnik

3563. Anonimen/a

3562. Martin Melag

3561. boris smid

3560. Zora Mavri

3559. Damijan Kreutz

3558. Ludvik Gerl

3557. Anonimen/a

3556. Manca Erjavec

3555. Vladimir Miljavec

3554. Anonimen/a

3553. anuša jan

3552. ivo vrbanec

3551. Anonimen/a

3550. marija medja

3549. Vanja Dolžan

3548. Tadej Kolenc

3547. Anonimen/a

3546. Silvana miljavec

3545. mitja rudman

3544. Kat Autumn

3543. Anonimen/a

3542. Anonimen/a

3541. VESNA 1111

3540. Viljem Kaker

3539. Susanne pahor

3538. Žiga Capl

3537. Anonimen/a

3536. Luka Verbic

3535. Simon Rauter

3534. Simon Mesarič

3533. karksenja Humar

3532. FRANC PETERNEL

3531. Bogdan Šalamun

3530. Blaž Vogrinčič

3529. Branko Vidovič

3528. Anonimen/a

3527. Anonimen/a

3526. Miloš Terbižan

3525. Monika Knez

3524. Anonimen/a

3523. Anonimen/a

3522. Tone Štern

3521. Anonimen/a

3520. Janez Pikon

3519. Tomaž Glišovič

3518. aljaz holobar

3517. Miha Mihelič

3516. Lojzka Rutar

3515. Andrej Vrabič

3514. Valerija Slapnik

3513. Zorica Jelenković

3512. franc kramar

3511. Ute Gurović

3510. Marko Draksler

3509. Anonimen/a

3508. Marko Valente

3507. tomaž cujnik

3506. Samir Beganovic

3505. Edvard Ražman

3504. Matjaž Ferjan

3503. Aleš Anžič

3502. Jože Tivadar

3501. Jaka Bernard Bernard

3500. Borislav Kosi

3499. Bogomil Jelenc

3498. Jaro Špička

3497. Anonimen/a

3496. Stanko Zabukovec

3495. Marko Kastelic

3494. Uroš Henigman

3493. Tim Zupan

3492. Janez Kemperle

3491. Daniela Prelog Tkalec

3490. Rok Matanovic

3489. Peter Mursic

3488. Mateja Tič

3487. Darko Čebokli

3486. Roman Jenko

3485. Anonimen/a

3484. Roman Modic

3483. tadej438 Stachel

3482. Anonimen/a

3481. Tamara Žoher

3480. Bojan Jenkole

3479. Kristijan Šuhel

3478. Nejc Jaklič

3477. Boštjan Lukančič

3476. Uroš Sablatnik

3475. Anonimen/a

3474. Srečko Glušič

3473. Anonimen/a

3472. Andrej Koprivec

3471. stanko batagelj

3470. Darko Božič

3469. Ana Glavač

3468. Amalija Gorenc

3467. Gregor Jakob

3466. Anonimen/a

3465. Zoran Ilić

3464. bozo kandric

3463. dario dzankic

3462. Šemso Omerović

3461. Rok Meden

3460. Anonimen/a

3459. Tatjana Paradiso

3458. Anonimen/a

3457. Denis horvat

3456. Janez Kastelic

3455. Božo Ropret

3454. Matej Oset

3453. Marko Kokoravec

3452. JANČE GARTNER

3451. Valter Nemec

3450. Mihaela Kastelec

3449. Mirjan Langus

3448. Miha Kralj

3447. Igor Cernoga Cernoga

3446. LUKA POGAČNIK

3445. Matej Laznik

3444. Irena Mastnak

3443. Lili Arh

3442. pitbullmastif antikominajzer14

3441. Matjaž Rotar

3440. ROBERT LESKOVŠEK

3439. Anonimen/a

3438. Magda Kokalj Moravec

3437. Anton Inkret

3436. Nina Brodej

3435. Marko Habic

3434. Flavija Žagar

3433. Anonimen/a

3432. Tomaž Plevel

3431. Anonimen/a

3430. Zdenka Zupancic

3429. Matej Lopert

3428. Meta Potočnik

3427. Manja Kristanc

3426. Alpha Bravo

3425. Kristina Kosec

3424. Franc Meglič

3423. Anonimen/a

3422. Marko Bravhar

3421. marjan skufca

3420. Jernej Verdev

3419. Maša Slana

3418. bojandolmovic23 Dolmovic

3417. Ludwig Berlot

3416. Božo Žibert

3415. jozica mlinaric

3414. Darko Jarc

3413. Matej Florijan

3412. Anonimen/a

3411. Olga Jereb

3410. emil miško

3409. Alojz Zidanšek

3408. Anonimen/a

3407. Tea Polajžar Perko

3406. Magda Koren

3405. franc sustersic

3404. Anonimen/a

3403. Saso Juvanc

3402. joe turjak

3401. Anonimen/a

3400. Srečko Bračko

3399. Jožica Seruga

3398. Jože Benčan

3397. Nada Šribar

3396. Anonimen/a

3395. Marjana Bolhar

3394. Anonimen/a

3393. Fani Smrekar

3392. Damjan Golob

3391. Anonimen/a

3390. Ivan Kavčič

3389. Anonimen/a

3388. Anonimen/a

3387. Gorazd Koderman Podboršek

3386. Mladen Trobec

3385. Simon Kavcic

3384. Anton Hojnik

3383. tadej vengust

3382. Ciril Žagar

3381. Željko Sternad

3380. Marjan Rupnik

3379. Aleš Uratnik

3378. Toni Hočevar

3377. Julij Skubic

3376. Jože Kamenšek

3375. franc buser

3374. Milan Arnič

3373. Anica Unterlehner

3372. Bojan Jerončič

3371. Albert Nemec

3370. Slamar Markelj

3369. Anonimen/a

3368. Primož Pirnat

3367. Slavko Žust

3366. Mojca Pungerčar

3365. Božidar Rodica

3364. Tomaž Butina

3363. Stane Miklavc

3362. Tomaz Jarc

3361. Darko Svenšek

3360. Anonimen/a

3359. Ernest Kozlovič

3358. Marija PORTIČ

3357. Alojz Kos

3356. Anonimen/a

3355. silvo gros

3354. joze kotnik

3353. Nejc Krivec

3352. Beno Pehani

3351. Zvonka Anderlič

3350. matjaz rogel

3349. Diana Milavec

3348. Davorin Budihna

3347. Zvonka Valentinčič

3346. Samo Zupančič

3345. Anonimen/a

3344. Anonimen/a

3343. Gregor Pintar

3342. Matic Jeraj

3341. Denis Zemljak

3340. Ana Matičič

3339. Anonimen/a

3338. Zdravko Perger

3337. Ludvik Kobal

3336. Tilen Kiky

3335. Igor Watzak

3334. Antonija Ulcej

3333. Rok Potokar

3332. Cvetka Klevže Golob

3331. Franc Ambrozic

3330. marjan urbanija

3329. Anonimen/a

3328. Tilen Puljic

3327. Valentin Magajna

3326. robert golež

3325. joze markic

3324. Vladimir Vajda

3323. Dusan Kosi

3322. Milan Camlek

3321. Stanislav Eger

3320. Anonimen/a

3319. Mateja Udovič

3318. Alojz Marčun

3317. Srečko Grah

3316. Anton Šuštar

3315. Marija Vutek

3314. Daniela Bratkovic

3313. Matej Stavanja

3312. Vili Roženičnik

3311. bernarda. sobocan

3310. Aleksander Leš

3309. Anonimen/a

3308. zerjal martin

3307. joze koradin

3306. Enes Pašalič

3305. Edvard Juvan

3304. Primož Cundrič

3303. Anonimen/a

3302. Marijan Merljak

3301. Maruša Mandelc

3300. Anonimen/a

3299. Franci Kovše

3298. Andrija Despot

3297. Tone Lužar

3296. Anonimen/a

3295. Anonimen/a

3294. Polona Likar

3293. Igor Krt

3292. Janez Šmid

3291. Anonimen/a

3290. Marija Črnič

3289. Jože Švegl

3288. Boris Vigec

3287. Edvard Eferl

3286. Aleš Košir

3285. Anonimen/a

3284. Anonimen/a

3283. Magdalena Pirnat

3282. dragica blatnik

3281. Peter Demšar

3280. Gregor Medvesek

3279. Bricky Brickyboy

3278. Bojan Oset

3277. Tadeja B

3276. Sašo Golja

3275. Anonimen/a

3274. Danilo Ivančič

3273. Franci Kavčič

3272. Ivan Fajdiga

3271. Jernej Darovec

3270. Anonimen/a

3269. Matjaž Berk

3268. Alojz Vehar

3267. Bostjan Godec

3266. Omer Kahrimanović

3265. FRANC PETROVIČ

3264. Anonimen/a

3263. Sergij Vermiglio

3262. Marjan Preložnik

3261. Rajko Osek

3260. Anonimen/a

3259. Anonimen/a

3258. Milan Markelj

3257. Vili Kosednar

3256. David Jakopič

3255. Mirko Kajfez

3254. Anonimen/a

3253. Matevž Bergant

3252. stane cankar

3251. Naj skoncnik

3250. Anonimen/a

3249. FILIP HOČEVAR

3248. Samo Sobočan

3247. Anonimen/a

3246. nik maierle

3245. Miran Lipovec

3244. Alojzija Verbajs

3243. Ales Avsic

3242. Anonimen/a

3241. Anonimen/a

3240. Ivanka Plešnik

3239. Primoz Kvaternik

3238. Gregor Jevševar

3237. Ivanka Rajh

3236. Matej Burger

3235. Suzana Holobar

3234. Anton Lampret

3233. Borut Petrič

3232. Barbara Petkovšek z

3231. Andrej Krizaj

3230. Franc Lapajne

3229. Klavdij Mervič

3228. Anton Smej

3227. Anonimen/a

3226. toni kozuh

3225. andrej turk

3224. Anonimen/a

3223. Kristina Lovšin Salmič

3222. Anonimen/a

3221. Robert Grlj

3220. Maja Vales

3219. Anonimen/a

3218. Majda Malavasic

3217. Alojzij Koderman

3216. Aleksander Flakus

3215. Slava Božič

3214. Brane Beravs

3213. Dana Amon

3212. Robert Rakuš

3211. dusan dusan

3210. Anonimen/a

3209. Franc muhič

3208. Gorazd Kovač

3207. Zdenka Carli

3206. Štefan Peteh

3205. Jerica Ipavec

3204. Anonimen/a

3203. David Novak

3202. france smolej

3201. Benjamin Mlakar

3200. Vesna Gaberšek

3199. Petra Klesnik

3198. Jakob Penca

3197. Tomaž Kumelj

3196. Mirjam Račič

3195. Franc Marolt

3194. Sebastjan Cejan

3193. Nada Smole

3192. Anonimen/a

3191. Avgust Kerin

3190. Žan Holzknecht

3189. Danica Karlovčec

3188. Jože Ašič

3187. Meri Žvab

3186. Jože Županic

3185. Peter Hergold

3184. ivo stjepic

3183. Ignac Čirič

3182. Ana Medved

3181. Janez Jančar

3180. Anonimen/a

3179. Valentin Cencič

3178. Alenka Schweiger

3177. Metka Stular

3176. Vinko Jeraj

3175. Andrej Švigelj

3174. nikolaja valjavec

3173. Nina Planinsek

3172. Nevenka Vesel

3171. Josip Broz

3170. Milan Stevanović

3169. Muki Psiho

3168. Ivan RANTUŠA

3167. Anonimen/a

3166. Ivan Vadnjal

3165. Anonimen/a

3164. Anonimen/a

3163. Anton Knific

3162. Matej Gabersek

3161. Anonimen/a

3160. Simon Črnivec

3159. Olga Novak

3158. Franci Kavčič

3157. pipi popi

3156. Hecpatak Trefalt

3155. Alma Mujčinović

3154. jože nose

3153. Vera Korencan

3152. Jernej Korbar

3151. Marjan Slodnjak

3150. Igor Grošelj

3149. barbara tomažič

3148. Peter Leskovar

3147. Stane Lakner

3146. Anonimen/a

3145. Ivan Jurko

3144. Dusan Lesar

3143. Andrej Stuhec

3142. Herbert Štrbenc

3141. Alojz Sovec

3140. Igor Golob

3139. Luka Klarič

3138. Bor Hostnik

3137. Dolenci Dolenci

3136. MARJAN HROVAT

3135. Anonimen/a

3134. Franci Rebolj

3133. vlado luznik

3132. Rok Meglic

3131. Jure Bohnec

3130. Leon Hadler

3129. Nejc Kok

3128. Anonimen/a

3127. Milena Rahne

3126. Anonimen/a

3125. Tamara Koprol

3124. Janez Potočnik

3123. Anonimen/a

3122. Saša verbek

3121. Viktor Markelj

3120. Ime Rože

3119. Tadeja Ivančič

3118. Zvone Petje

3117. France Jemec

3116. Špela Jenšterle

3115. Anonimen/a

3114. Nina Vuk

3113. Anonimen/a

3112. srečko Jagodič

3111. Sonja Gašperšič

3110. Matjaž Gorenc

3109. Lucija Navodnik

3108. Anonimen/a

3107. Grega Vesel

3106. Simon Dobaj

3105. Anonimen/a

3104. Anonimen/a

3103. Janez Furlan

3102. Alenka Troha

3101. Anonimen/a

3100. Mila Kovac

3099. ksenija kumar

3098. Sonja Demšar

3097. alojz trunkelj

3096. Tomaž Mihevc

3095. Sabina Jordan Žabkar

3094. Klemen Kos

3093. Žiga Selčan

3092. Vanda Rozman

3091. Mira Lekše

3090. Tomaž Perkovič

3089. Aleš Mrgole

3088. Avgust Korez

3087. Mia bremec

3086. Nada Čadež

3085. Miran Kohne

3084. Joze Sovinc

3083. Anonimen/a

3082. Anonimen/a

3081. Martin Ražman

3080. Franc Merhar

3079. Jernej Fišter

3078. Danijela Nusdorfer

3077. Miroslav Bračko

3076. Lo Ti

3075. Branko Grims

3074. Anonimen/a

3073. Marko Rožac

3072. Anton Pajmon

3071. vida lebe

3070. Andrej Zupančič

3069. Klemen Lenasi

3068. Bogdan Gašperšič

3067. Tatjana Petrič

3066. Jaka Hrovat

3065. Ziga Martincic

3064. Tone Prašnikar

3063. Smiljana ZLODEJ

3062. Zak Tak

3061. Janez Lisec

3060. Julijan Zavernik

3059. Darko Potočnik

3058. Marjan Brecelj

3057. Anonimen/a

3056. Anonimen/a

3055. Lenart Barat

3054. Bojan Vovk

3053. Branimir Golob

3052. Anonimen/a

3051. Anonimen/a

3050. Stojan Lisjak

3049. Ciril Menart

3048. Marino Susnik

3047. Mitja Štok

3046. Špela Kovačič

3045. Peter Bračič

3044. Dusan Mavrel

3043. Anonimen/a

3042. Robert Ambrož

3041. Lojzka Jeromel

3040. Anonimen/a

3039. irena ožbolt

3038. Stanislava Krajnčič

3037. Mitja Seliskar

3036. Peter Bobnar

3035. Miha Hajnže

3034. Ivan Novak

3033. Miran Kavčič

3032. Franci Medved

3031. Anonimen/a

3030. Anonimen/a

3029. andrija Radoš

3028. nejče sotenšek

3027. Marko Juhart

3026. Srečo Trope

3025. Izidor Resman

3024. Janez Dolenc

3023. Jana Kliček

3022. Franjo Kumer

3021. Peter Krajnc

3020. Micka Gorenc

3019. Jure mazej

3018. David Čermelj

3017. Rajko Hojs

3016. Anonimen/a

3015. Alojzij Stanovnik

3014. marjan vehovec

3013. iztok kovič

3012. janez toplak

3011. matej Juvan

3010. Anonimen/a

3009. Anonimen/a

3008. Anonimen/a

3007. Anonimen/a

3006. Anonimen/a

3005. Dušan Mernik

3004. Tina Marn

3003. Tibor Mrakič

3002. Simon Leskovec

3001. drago pirec

3000. Klara Skomina

2999. Andrej Jevšenak

2998. Desire Desire

2997. Anonimen/a

2996. Erwin Puch

2995. Mira Grilj

2994. Sonja Ličof

2993. Dejan Čopić

2992. Ivo Kopecky

2991. Barbara Ban

2990. Ljudmila Bončina

2989. Anonimen/a

2988. Sebastijan Lozej

2987. Marija Obran

2986. Franc Kepec

2985. Anonimen/a

2984. Maj Šuklje

2983. Anonimen/a

2982. Snežana Hrvatin

2981. zamuda zlatko

2980. Dare Puhar

2979. Nina Podboj

2978. Igor GOLOB

2977. Romana Bider

2976. Andrej Aplinc

2975. Anonimen/a

2974. Franjo Erman

2973. SABINA Cvirn

2972. Anonimen/a

2971. Simona Rojs Vogrin

2970. Ljubo bozjak

2969. Jana Vrabec

2968. Janez Novak

2967. Zvonko Karničar

2966. Anonimen/a

2965. simon karlovšek

2964. Anonimen/a

2963. Anonimen/a

2962. Gorazd Ledl

2961. Michael Brglez

2960. Martin Golob

2959. Mitja Žargi

2958. Anonimen/a

2957. Franc Šohar

2956. Alenka Ahac

2955. Mirjana Sprinčnik

2954. Rok Jurjec

2953. Rudolf Zore

2952. Marko Slana

2951. Anonimen/a

2950. Maruša Marn Avsec

2949. JOŽEF NOVAK

2948. Stanislav Mak

2947. Anonimen/a

2946. Anonimen/a

2945. BORUT ZIDARIČ

2944. Dejan Horvat

2943. Zlatko Mlakar

2942. Maja Drolc

2941. Henrik Dimic

2940. Tomaž Lešnik

2939. Jože Lubšina

2938. Darja Tepina

2937. Ivica primc

2936. andreja oblak

2935. Maj Munih Krapež

2934. Anonimen/a

2933. bojan vujčič

2932. Martin Pirc

2931. helena stucin

2930. Izidor Cankar

2929. Anastasia Romanov

2928. Bostjan Bizjak

2927. Alme Hankić

2926. Miha Jemec

2925. Ivana Ahačič

2924. Ales Dolzan

2923. Simona Oblak

2922. Tatjana Nagode

2921. Marjan Čufer

2920. Anonimen/a

2919. Aleksander Sojer

2918. Sonja Štular

2917. Joško Vrh

2916. Anonimen/a

2915. Lidija Uratnik

2914. Ivica spilek

2913. Jože Škafar

2912. Karmen Bucek

2911. susnik bostjan

2910. Andrej Flis

2909. Matevž Božič

2908. Tomaž Kogoj

2907. Jože Arko

2906. Anonimen/a

2905. Peter Šuhel

2904. Peter Žibret

2903. sana paka

2902. Claudia Sovre

2901. Anonimen/a

2900. Vasilij Kores

2899. Simona Žaže

2898. Anonimen/a

2897. Miro Ogrizek

2896. Igor Furlan

2895. Anonimen/a

2894. Lucia Bečan

2893. Anonimen/a

2892. Borut Možina

2891. Špela Ferjan

2890. Anonimen/a

2889. Aleš Kurent

2888. Anonimen/a

2887. Simona Kosi

2886. Olivija vidmar

2885. Danijela Čibej

2884. Anonimen/a

2883. Marinka Lapajne

2882. Miha Nastran

2881. Damijan Fekonja

2880. Jan Tomšič

2879. stojan povh

2878. Anonimen/a

2877. Suzana Nešović

2876. Anonimen/a

2875. Jakob Polegek

2874. Anonimen/a

2873. Marjan Zumer

2872. mateja mateja

2871. franc urh

2870. Anonimen/a

2869. Milos Brecelj

2868. Greta Gorensek

2867. Miša Cigoj

2866. magda skok

2865. David Koren

2864. Vilibald Dernikovič

2863. Jaka Bitenc

2862. Mihael Gošnjak

2861. Bojan Peklar

2860. Mirko Justin

2859. Anonimen/a

2858. Erik Sulin

2857. Janez Martelak

2856. Anonimen/a

2855. Marjan Berloznik

2854. Anonimen/a

2853. Ema Tomc

2852. Anonimen/a

2851. Zlatka Vrhovec

2850. Stanka Rafolt

2849. Marjan Bohinc

2848. Polde Lazar

2847. Borut Mlakar

2846. Dragica Vrabec

2845. Nik Marolt

2844. Stanko Žerjal

2843. Matevž Nagode

2842. matej Pacnik

2841. Majda Pogačnik

2840. bojan debevc

2839. Jože Klakočer

2838. Anonimen/a

2837. Anonimen/a

2836. Irena Irena

2835. Anonimen/a

2834. Anonimen/a

2833. Mirko Slana

2832. damijan skrlj7

2831. Barbara Skaza

2830. Milojka Kržan

2829. Jelovčan Anže

2828. Tomaz Stubelj

2827. Marko Kiauta

2826. Rajko Račnik

2825. Miran Pahovnik

2824. Suzana Jerebic Tibaut

2823. Hrvoje Zagorac

2822. Anonimen/a

2821. Janez Učakar

2820. Bogoljub Zupanic

2819. Zoran Flis

2818. Anonimen/a

2817. Bernarda Šmon

2816. FRANC MORAVEC

2815. Anonimen/a

2814. Anonimen/a

2813. Martina Žlindra

2812. Miro Bodlaj

2811. Stane Gabrijel

2810. Darko Kurincic

2809. tilen erjavec

2808. Andrej Vuga

2807. Matjaž Kmet

2806. *Alenka* Rozman

2805. Milan Ščupec

2804. Silvester Alič

2803. Pero Perči

2802. Maja Koščak

2801. Ana Jevševar

2800. Anonimen/a

2799. Kristina Koprivnik

2798. Anonimen/a

2797. Dejan Plecko

2796. janez škulj

2795. Zoran Marjanović

2794. Irena Remškar

2793. Ana Vake

2792. Herbert Von

2791. Gregor Rupnik

2790. Nada Šlebir

2789. Anonimen/a

2788. V Č

2787. bostjan Korošec

2786. Lina Hartman

2785. Andrej Pogačar

2784. Miha Pöschl

2783. Franci Smrekar

2782. Gorazd Fegeš

2781. Stanko Ožbolt

2780. Dare Fabi

2779. David Forjan

2778. Branko Potočnik

2777. brigita PIŠORN

2776. cernilogar joze

2775. andrej anderle

2774. Anonimen/a

2773. Anonimen/a

2772. Anonimen/a

2771. Anonimen/a

2770. Tine Sitar

2769. drago cartl

2768. Andreja Petrena

2767. alenka nezmah

2766. Anonimen/a

2765. Katarina Jezersek

2764. Vilko Bundersek

2763. milan gosnik

2762. Martin Koza

2761. Jožica Birsa Vuga

2760. Anja Čuček

2759. Bruno Kirn

2758. Tone Ožbolt

2757. Simeon Januzovic

2756. Sanja Kavčič

2755. Matias Berger

2754. Tamara Rodica

2753. luka košnik

2752. Pavlin Poličar

2751. Janez Mrak

2750. Marija Metličar

2749. Natalija Chvatal

2748. Elena Zugelj

2747. Anonimen/a

2746. danijel horvat

2745. Tilen Gomilšek

2744. Brigita Ravnik Zalokar

2743. Ivan Balažič

2742. brane kutnjak

2741. Ivan Bole

2740. Martin Zver

2739. Zorjan Redkar

2738. Zlatko Skumavc

2737. Marta Kaube

2736. Anonimen/a

2735. Anonimen/a

2734. Sonja Ssonja

2733. Simona Muhič

2732. Anonimen/a

2731. Ljubo Makovec

2730. Janez Miklavcic

2729. miha Bračko

2728. Ljudmila Jegrišnik

2727. Milos Avsec

2726. Pavle Brglez

2725. Anonimen/a

2724. Esma Mikus

2723. Matija Cencelj

2722. Ivan Erčulj

2721. Matej Vogelsang

2720. Gregor Rupnik

2719. Matija Pavlovcic

2718. Boštjan Ivšek

2717. Uroš Bergant

2716. Anonimen/a

2715. Andrej Golcnik

2714. duska lajh

2713. Anonimen/a

2712. Anonimen/a

2711. Ana Darja Kozina

2710. Maria Chiara Hostnik

2709. pavlic joze68

2708. Janez Jeromen

2707. Simon Zore

2706. Irena Seifert

2705. Anonimen/a

2704. marija plohl

2703. Anonimen/a

2702. Eva Avguštin

2701. Jože Plešec

2700. Antonija Gasar

2699. Bogdan Bolka

2698. darko zadel

2697. Erika Ipavec

2696. Dino Marinko

2695. slavko frece

2694. Anonimen/a

2693. Anonimen/a

2692. Nada Cad

2691. Franc Dajcbauer

2690. Anonimen/a

2689. Anonimen/a

2688. urbi sativa

2687. Andrej Sekirnik

2686. Sonja Guzič

2685. Blaž Trošt

2684. Tadeja Iskra

2683. Vilko Jazbinšek

2682. Aleksander Grčar

2681. Branko Žorž

2680. bojan koglot

2679. Peter Reberc

2678. Ljubica Milenkovič

2677. TATJANA KUREČIČ

2676. Lojze Lenarcic

2675. Leopold Strnad

2674. Gregor Ahac

2673. KATJUŠA ČEBULJ

2672. Uroš Delakorda

2671. toni peterka

2670. Franc Zajec

2669. Toni Kores

2668. Anonimen/a

2667. Nadja Blatnik

2666. Marko Habjan

2665. Marko Lesar

2664. Gordana Nović

2663. Anonimen/a

2662. Marjan Srebre

2661. Brigita Jarc

2660. Anja Šlibar

2659. Matej Metlikovič

2658. Melita hrenko

2657. Matjaž Ahačič

2656. Andreja Klemenčič

2655. Dragica Motik

2654. Anonimen/a

2653. Ana Kovac

2652. Georg Wirth

2651. Anonimen/a

2650. Maja Aljančič

2649. bine aljančič

2648. Franc Breznik

2647. Boštjan Grom

2646. ivana Grudnik

2645. Anonimen/a

2644. Anonimen/a

2643. Metka Jeraj

2642. Robert Horvat

2641. Kaja drobež

2640. Matevž Čuden

2639. franjo koprivnik

2638. Marijan Pongrac

2637. Luka Sanić

2636. Anonimen Anonimen

2635. Marko Kokalović

2634. Daniel Kuđeljić

2633. Anonimen/a

2632. Lea Toman

2631. Nejc Mažgon

2630. Jure Hrvatič

2629. Brodarsko Društvo Bistrica

2628. Franc Friedrich

2627. Marija Urbanček

2626. Bogdana Slatinek

2625. drago jeromelj

2624. Željko Peter

2623. Anton Gasar

2622. Rudi Poljanšek

2621. Anonimen/a

2620. Bobby Anonimus

2619. Janez Lipovec

2618. Franc Pozvek

2617. Janez Movern

2616. Anonimen/a

2615. Anonimen/a

2614. Anonimen/a

2613. Primož Kastelic

2612. Viktorija Pantar

2611. Matija Perovsek

2610. Vojko Levar

2609. Anonimen/a

2608. Mateja Rakič

2607. Borut Topolovec

2606. Anonimen/a

2605. Minka Cigoj

2604. Anonimen/a

2603. vince blake

2602. Anonimen/a

2601. Brigita Fijavž

2600. Sebastijan Černevšek

2599. renata bone

2598. Janez Golja

2597. slavko verbic

2596. rok bertoncelj

2595. FRANC GRADIŠNIK

2594. Klavdij Mervič

2593. agata dugar

2592. Mateja Rehar

2591. Tomaz Koncan

2590. Anonimen/a

2589. Matej Biškup

2588. Anonimen/a

2587. Bogdan Stanic

2586. Uroš Kolar

2585. Anonimen/a

2584. Blažica Karničar Križnar

2583. Zdravko Zorič

2582. Tanja Otrin

2581. Barbara Trafela

2580. Branko Vovk

2579. Franjo Petković

2578. Franciska Trstenjak

2577. Marjan Starec

2576. Anonimen/a

2575. Anonimen/a

2574. Tone Lukančič

2573. Ivan Thaler

2572. Mihael Hojnik

2571. Igor Perko

2570. matej volk

2569. peter_simcic simčič

2568. Alojz Jager

2567. janko klun

2566. NIKA BERNARD

2565. Anonimen/a

2564. Anonimen/a

2563. Anonimen/a

2562. Anonimen/a

2561. David Milutinović

2560. Anonimen/a

2559. Brane Štupica

2558. Anonimen/a

2557. Aleksandar Trifunović

2556. Ivanka Majhenič

2555. Klemen Rojnik

2554. Anonimen/a

2553. Janez Slovenec

2552. Franc Tajner

2551. Anonimen/a

2550. Pavel Kodrič

2549. Anonimen/a

2548. Bogdan Žvanut

2547. Resnica Osvobaja

2546. Branko Gorjup

2545. Robert Obrul

2544. Martina Jerina

2543. Helena Omejc

2542. Anonimen/a

2541. Marjan Krapež Krapež

2540. Marko Pevec

2539. fedor anton

2538. juš halec

2537. Janez Gerold

2536. Anonimen/a

2535. Anonimen/a

2534. Faik Ajdarović

2533. Anonimen/a

2532. Anonimen/a

2531. Marija Radešček

2530. kriz vinko

2529. Stanko Baznik

2528. Anonimen/a

2527. Pika Novak

2526. Anton Urankar

2525. Anonimen/a

2524. Rok Pučko

2523. Matthias Gorjup

2522. drago ocvirk

2521. jusroman63 Jus

2520. Lovro Smolej

2519. Anonimen/a

2518. Tatjana Luzar

2517. Renato Fänrich

2516. Milena G

2515. Benjamin Bertoncelj

2514. Miha Vovk

2513. Edvard Ris

2512. roman suknaič

2511. Jure Menart

2510. tanja baruca

2509. Gorazd Misic

2508. Anonimen/a

2507. Marjan Spolenak

2506. Matjaž Selišnik

2505. Gorazd Jordan

2504. Anonimen/a

2503. Alojz Modic

2502. Uroš Palhartinger

2501. Zvone Šolinc

2500. Luka Preložnik Šegel

2499. Tanja Golob

2498. Anonimen/a

2497. Anonimen/a

2496. Mateja Vidic

2495. LOGIST LOGISTIK

2494. Ana S. Hmaied

2493. Anonimen/a

2492. Vinko Okršlar

2491. Uroš Prebil

2490. Matej Brezigar

2489. Anonimen/a

2488. Anonimen/a

2487. Franc Jordan

2486. Stanislav Berce

2485. Franci Rupnik

2484. Peter Šalamun

2483. Tomaz Trampus

2482. France Henigman

2481. Irena Trušnovec

2480. Branko Gerold

2479. Anonimen/a

2478. majda hribar

2477. maja Avman

2476. Franc Mihelin

2475. miha zimsek

2474. Janez Kukovec

2473. Anonimen/a

2472. Andrej Kocbek

2471. Dejan Ribič

2470. Državni svet RS

2469. Kunc FILIP

2468. Janez Tavčar

2467. Katja Zarnica

2466. Anonimen/a

2465. Igor Bečaj

2464. Janez Logar

2463. vidic zvonka

2462. Joža Gregorc

2461. ivana colnar

2460. Dusan Kuster

2459. Žiga Šorli

2458. spilak franc

2457. Matjaž Vrevc

2456. Anonimen/a

2455. Dejan Lebar

2454. Sabrina Pahor

2453. Darja Bogović

2452. Hoja Hoja

2451. Anton Marinko

2450. Simona Sovinc

2449. Erik-Helena Trogrlic

2448. Tanja Zajc

2447. FRANC PIRNAT

2446. Anže Juvan

2445. Anonimen/a

2444. Andrej Ok

2443. Anonimen/a

2442. Anonimen/a

2441. Mitja Milkovič

2440. Robert Ursic

2439. slobodnik aro

2438. Grega Jenko Trener

2437. frane kemperle

2436. Jože Baranašič

2435. vitja matijasic

2434. Barbara Rahne

2433. Anonimen/a

2432. David Gole

2431. Tomaž Drobnič

2430. Nives Rauh

2429. Primož Markelj

2428. franc mast

2427. Franc Stanonik

2426. Anonimen/a

2425. Anonimen/a

2424. Anonimen/a

2423. Anonimen/a

2422. barbara kavcic

2421. boris Duh

2420. Franc Jug

2419. darko sernec

2418. Brane Novak

2417. Mateja Balantič

2416. Boštjan Košir

2415. Zvonko Kelenc

2414. Anonimen/a

2413. Anonimen/a

2412. Tomaž Močivnik

2411. Anonimen/a

2410. Anonimen/a

2409. Samo Mansutti

2408. Alojz Rebolj

2407. Franc Petrovič

2406. Rok G

2405. Ziga Kastelic

2404. Rok Remic

2403. ALenka Kavka

2402. MaTJAŽ Zupančič

2401. Milojka Bizjak

2400. Aleksandr Parfenov

2399. Marijan Fabrici Fabrici

2398. Jožef Košica

2397. Kristina Kahrimanović

2396. franc bartolme

2395. Mojca Frece

2394. Bernard Štiglic

2393. Stojan Kovačič

2392. Igor Karlić

2391. Tomaž Slokar

2390. Dejan Mlinar

2389. Anonimen/a

2388. Matic Vugrinec

2387. DARJA POGAČNIK

2386. Maja Andlovic

2385. Melita Artnak

2384. Andrej Novljan

2383. Ana Strnad

2382. Rahela Bizjak

2381. janez music

2380. Samo Grošelj

2379. Henrik Homšak

2378. Anonimen/a

2377. Peter Petrovič

2376. vlado cajnkar

2375. Boro Jovanov

2374. Ida Semenič

2373. Nina Purčar Vojnić

2372. Janko Marusic

2371. Jani Kravanja

2370. Brane Lovšin

2369. Anonimen/a

2368. viktor jelovčan

2367. Bojan Vezenšek

2366. Blaž Pucelj

2365. Anonimen/a

2364. Asim Mesic

2363. Matej Hv

2362. Anonimen/a

2361. Anonimen/a

2360. Jože Olovec

2359. Anonimen/a

2358. Anonimen/a

2357. Jesih drago

2356. Ivan Gams

2355. Vid Mirkac

2354. Vladimir Mahnič Mahnič

2353. Katarina Podnar

2352. Lovro Kvas

2351. Andreja Rožmanec

2350. Franc Max Obelser

2349. Rajko Gačnikar

2348. rudolf matesic

2347. Lojze Gantar

2346. SLAVKO BERGLEZ

2345. Matej Korošec

2344. Matija Jeglič

2343. Gašper Kranjc

2342. Matjaž Lužar

2341. Miran Prajnc

2340. Francka Gregorc

2339. Damijan BARTOLJ

2338. Alenka Urbančič

2337. Ana Tokuhisa

2336. Roman Očišnik

2335. marina frlic

2334. Branko Domitrovič

2333. MARJETA KOSMAČ

2332. Bogdan Repolusk

2331. Srečko Staric

2330. Milena Planinsek

2329. Marjan Mušič

2328. Chonko San

2327. Anonimen/a

2326. Jožica Lazar

2325. MARTIN Podržaj

2324. Marjan Mušič

2323. Zdravko Ščuka

2322. Iztok Podobnik

2321. Simon Tomazin

2320. Špela Debevc

2319. Branko Milkovic

2318. Marija Berložnik

2317. Gorazd Meden

2316. Anonimen/a

2315. Mojmir Andric

2314. Tomaž Miklavc

2313. Mateja Videnič

2312. Katja Močnik

2311. Andrej Grahek

2310. Janko Šumah

2309. Anonimen/a

2308. Mirjam Mavrič

2307. samo glavan

2306. Gorazd Kotnik

2305. Anonimen/a

2304. Anonimen/a

2303. Miran Barbo

2302. Rudolf Pušnik

2301. Marko Vindiš

2300. Bostjan Bohinc

2299. Anonimen/a

2298. Ales Marinko

2297. vjanej vičič

2296. Janez Stancer

2295. Barbara Žibret Goričan

2294. Ljubo Neuhold

2293. Mirko Ružič

2292. Danijela Berglez

2291. Ivica Pograjc

2290. Anonimen/a

2289. Katerina Tavcer

2288. Žiga Maver

2287. Anonimen/a

2286. Božidar Metelko

2285. Anonimen/a

2284. Zdenka Vuković

2283. Franci Vehar

2282. Anonimen/a

2281. Anonimen/a

2280. Davorin Kastelic

2279. Anonimen/a

2278. jelena markovic

2277. leon jereb

2276. januš marc

2275. Nuška Matjašič

2274. Uroš Šekonja

2273. dejan sprincnik

2272. Tatjana Krebs

2271. Mirko Zinauer

2270. Luka Hrovat

2269. Jure Stibilj

2268. Anonimen/a

2267. Tatjana Kurnik

2266. Anonimen/a

2265. matjaž Bubnic

2264. Alojzij Genom

2263. damijan kores

2262. Natalija Pungaršek

2261. Marko kutin

2260. Anonimen/a

2259. Anonimen/a

2258. Slaviša Marković

2257. Borut Kastelic

2256. Anonimen/a

2255. marjan kunc

2254. Joze Zore

2253. Leon Ješovnik

2252. Ingrid Rozman

2251. Joze Jarc

2250. Peter Skrjanc

2249. Marko Antončič

2248. sabina kocmut

2247. Jože Stritar

2246. Anton Zajc

2245. Franc Železnik

2244. Sašo Ballant

2243. Anonimen/a

2242. Marija Črnugelj

2241. Josko Kukovec

2240. Anonimen/a

2239. DADA ---------

2238. Sanel Vikic

2237. Anonimen/a

2236. Žan Cenc

2235. achilles arrow

2234. bogdan breznik

2233. Kristian Hojnik

2232. roman senekovič

2231. Anonimen/a

2230. vinko Mavko

2229. Zdenka Labaš

2228. Tine Gradisnik

2227. Roman Janezič

2226. Miro Prolić

2225. dusan bordjan

2224. Iztok Treven

2223. Marko Slapničar

2222. France Henigman

2221. Robert Bartol

2220. Tejč Osredkar

2219. Natalija Golob

2218. Sonja Ristić

2217. Miran Širaj

2216. Zlatko Jurgec

2215. Primož Dovečar

2214. Mojca Giacomelli

2213. Nadine Lesjak

2212. Franc Ploj

2211. Metka Hedet

2210. Tomas-Tomi Hajdinjak

2209. Anonimen/a

2208. Anonimen/a

2207. borut grosicar

2206. alojz sefer

2205. Milan Golob

2204. Slavka Jošt-Kuzman

2203. srecko pecnik

2202. Simon Oman

2201. Gašper Levstik

2200. Anonimen/a

2199. Tomaž Pernat

2198. Darja Sovinec

2197. Martin Tominec

2196. franc habjanic

2195. Rihard Gerbec

2194. Igor Kozem

2193. Anonimen/a

2192. Roman kričaj

2191. Andrej Licen

2190. Darko Lampreht

2189. Anonimen/a

2188. Vanja Smrekar

2187. Anonimen/a

2186. nejc olup

2185. Anonimen/a

2184. Vlado Kucinic

2183. Alojz Veselič

2182. Boštjan Horvat

2181. Anonimen/a

2180. Jože Bole

2179. Irena Krznaric

2178. Matjaž Vebarič

2177. Miha Hočevar

2176. Anonimen/a

2175. Kemal Frmić

2174. Cveto Grobin

2173. Anonimen/a

2172. Mojca Mušič

2171. Cora Kora

2170. Tomaž ŠTEBE

2169. Rado Rojnik

2168. Nezha Janezhic

2167. Jan Kocbek

2166. Nikolaj Oblak

2165. Marko Peterlin

2164. Anonimen/a

2163. Leon Hržič

2162. Robert Leban

2161. Matej Omovšek

2160. igor kamenšček

2159. Slavko Kogoj

2158. Anonimen/a

2157. Armin Gorjup

2156. Brane Matkovič

2155. Anonimen/a

2154. peter mausar

2153. zlatko perme

2152. Ivanka Zajec

2151. Anonimen/a

2150. Matej Petek

2149. Vrečič Martina

2148. Boštjan Kovač

2147. Anonimen/a

2146. dusan slovenec

2145. helena sekula

2144. Anonimen/a

2143. Darko Toplak

2142. Matej Batagelj Batagelj

2141. Marjan Lebar

2140. timotej usenicnik

2139. Rok Hrastar

2138. Bine Bine

2137. Martin Mihelak

2136. Marko Boben

2135. Anonimen/a

2134. dare zupancic

2133. Andreja Adam

2132. Franc Dovč

2131. Vilma Siter

2130. Goran Seidl

2129. Anonimen/a

2128. Jakob Lojk

2127. Luka Hamp

2126. Anonimen/a

2125. David Lovišček

2124. Jorge Komar

2123. drago švagan

2122. Anonimen/a

2121. Boris Kavčič

2120. Brigita Bincl

2119. Dani Danez

2118. Aleš Možina

2117. Anonimen/a

2116. Anonimen/a

2115. Marjan Ceglar

2114. Albina Veronik

2113. Marta Galič

2112. Sandi Žunkovič

2111. Marjan Repič

2110. Andrej Krevh

2109. Anton Percic

2108. Janko Koropec

2107. samo pudgar

2106. Robert Špegel

2105. Pavel Šmid

2104. Sanela Albreht

2103. Barbara Urbas

2102. Janez Košir

2101. Alenka Traven

2100. Janez Cerkovnik

2099. Marina Žavski

2098. Dušan Godina

2097. Anonimen/a

2096. Anonimen/a

2095. Anonimen/a

2094. Janko Levičar

2093. Iva Pavlin Žurman

2092. Vanja Gale

2091. feliks breg

2090. Anonimen/a

2089. Rok Pavlinjek

2088. Anonimen/a

2087. Petra Lavrencic

2086. Nusa Hrastelj

2085. MARJAN PINTARIČ

2084. Miran Gornik

2083. Marijan Turjan

2082. Zvonimir Bratun

2081. Dinči Milinković

2080. Da Mjan

2079. Milan Štrigl

2078. Maks Vrščaj

2077. Anonimen/a

2076. Anonimen/a

2075. Nina Novak

2074. Nejc Kraševec

2073. Samo Rafolt

2072. Srečko Slugič

2071. Klara Kocjančič

2070. Slavko Vrabec

2069. Milan Travnikar

2068. ALBINA MUREN

2067. Robert Rakuš

2066. davorin makovec

2065. Joze Kapun Doo

2064. Boštjan Kukovičič

2063. Anonimen/a

2062. soj soj

2061. Dominik Širca

2060. Vanja Pšeničnik

2059. igor horvat

2058. Miša Rauter

2057. Anonimen/a

2056. Alenka Dobravec

2055. Anonimen/a

2054. Andrej Ogrinec

2053. Marjan Podgoršek

2052. daeko vernik

2051. Amadeo Dolenc

2050. Marko Fratnik

2049. davor Šlat

2048. David Malnič

2047. Branko Svetičič

2046. Anonimen/a

2045. Tadej Podgornik

2044. Andrej Kobler

2043. Naja Lavrih

2042. Anonimen/a

2041. Slavko Sajko

2040. Matej Košir

2039. Franc Žunič

2038. Andrej Bezlaj

2037. Bahrija Karic

2036. zdenko kolar

2035. Irena Bizjak

2034. Marija Mori

2033. Miro Petrevčič

2032. Breda Draksler

2031. Anton Suhoveršnik

2030. anton zagar

2029. Anonimen/a

2028. gregor krzisnik

2027. Dare Logar

2026. Lara Duh

2025. Matjaž Črv

2024. Anonimen/a

2023. Aleš Klobucar

2022. Miro Kos

2021. Eneja Štemberger

2020. Anonimen/a

2019. Brane Križanec

2018. Anonimen/a

2017. Simon Zalar

2016. Lili Seničar

2015. stanislav veber

2014. Anonimen/a

2013. alojz gluhak

2012. Tomaz Jurca

2011. Lea Perić

2010. miklavčič marija

2009. Primož Gričar

2008. Ivo Praznik

2007. darinka volk

2006. Anonimen/a

2005. Anonimen/a

2004. Vili Cene

2003. Samo Firbec

2002. Anonimen/a

2001. Alojz Bačar

2000. Ivanka Šlibar

1999. Neža Kokalj

1998. Igor Ivancic

1997. Anonimen/a

1996. Krištof Istinič

1995. Tanja Doljak Milost

1994. Marija Perne

1993. Boža Korbar

1992. Izidor Potočnik

1991. Jurij Markočič

1990. Tadej Medvešček

1989. Marija Pavlin

1988. Matej Lah

1987. Anonimen/a

1986. J. Ward

1985. Alojz Topolovec

1984. Marko Šavli

1983. Kristanc Kristanc

1982. Matej Bogataj

1981. Sofija Simic

1980. Stefi Divjak

1979. metka Škerbec antonič

1978. Anonimen/a

1977. anicatrilar Trilar

1976. Anonimen/a

1975. Irena Demsar

1974. Damijan Bole

1973. Maja Kvenderc

1972. Marko Andolšek

1971. Jože Pavlakovič

1970. Jure Andrejka

1969. Polona Dubrovski

1968. Sara Jagrič Munih

1967. Zofija Jan

1966. Anonimen/a

1965. Janez Jesenšek

1964. Anonimen/a

1963. Anonimen/a

1962. Radko Lukša

1961. Mateja Katona

1960. Zerjav Ivan

1959. jurkovic joze

1958. benvenut Franjko

1957. Boštjan Kangler

1956. Anonimen/a

1955. Ratko Reljić

1954. Jasna LAMUT

1953. Klemen Šuligoj

1952. Matej Visenjak

1951. Štefka Klemen

1950. Anonimen/a

1949. Sonja Bric

1948. zeljko sobot

1947. Milena Zupan

1946. Anonimen/a

1945. Natasa German

1944. Irena Kužnik

1943. Vesna Dolšak

1942. Tomaž Rajk

1941. Franc Demšar

1940. Valentin Kirbiš

1939. Anonimen/a

1938. Gregor Pavlica

1937. Anel Kajtazović

1936. Tomaž Sotošek

1935. Tatjana Cajhen

1934. Matjaž Knol

1933. Damjan Brezavšček

1932. Romana Lah

1931. Jasna Prezelj

1930. Robert Ravnikar

1929. Borut Smodiš

1928. Anonimen/a

1927. Drobnic Ales

1926. Agata Ahdali

1925. Samo Smid

1924. Franc Rogelj

1923. Božidar Novak

1922. Tatjana Torkar

1921. Franc Majcen

1920. Andrej Slivljan

1919. Anonimen/a

1918. Dusan Sef

1917. Izidor Oblak

1916. elvis bavdaz

1915. Uroš Vidovič

1914. Vera Sentocnik

1913. Jani Čujež

1912. WhiteLivesMatter p

1911. Janez Krnc

1910. Fotografija Grein

1909. Anonimen/a

1908. Andrej Ahačič Ahačič

1907. Tom Žnidarčič

1906. Anonimen/a

1905. Zoran kuhaneczk

1904. Anonimen/a

1903. Irena Ravnikar-Hriberšek

1902. Joze Korze

1901. Sara Ivanić

1900. Nina Vrtačnik

1899. Branislav Trglavčnik

1898. Radoslav Sumrak

1897. manca šuligoj

1896. ljudmila gorčan-planko

1895. Lorena Lovrečič

1894. Anonimen/a

1893. matej Pintaric

1892. Tanja Sanja

1891. Boštjang Feguš

1890. Slavko Sušec

1889. Dany Ornik

1888. Anonimen/a

1887. Anonimen/a

1886. Anonimen/a

1885. Sabina Smajlović

1884. Anonimen/a

1883. Milena Pavuna

1882. Anonimen/a

1881. Domen Požlep

1880. Rok Lindič

1879. Jože Zupančič

1878. Primož Kolarič

1877. Anonimen/a

1876. Karlo Zgonc

1875. Tomaž Jeršin

1874. Denis Skrabl

1873. Ida Kokot

1872. Anonimen/a

1871. Sebastjan Vida

1870. Marijan Mučič

1869. Anonimen/a

1868. Anonimen/a

1867. Milan Struna

1866. Robert Zorko

1865. robnikandrej1 robnik

1864. Anonimen/a

1863. Patricia Walsh

1862. Anonimen/a

1861. Anonimen/a

1860. Anonimen/a

1859. Anton Karner

1858. martin pisk

1857. Maja Zalar

1856. Andrej Potočnik

1855. Anonimen/a

1854. Anonimen/a

1853. Anonimen/a

1852. Daniel Bezjak

1851. Ines Mravlja

1850. Anonimen/a

1849. Anton Hren

1848. Franc Rotar

1847. Vladimir Hanc

1846. Anonimen/a

1845. Anonimen/a

1844. Anonimen/a

1843. Dušan Kotar

1842. Toni Nemanič

1841. Sebastijan Selan

1840. Hakija Besic

1839. Anonimen/a

1838. Ivanka Novak

1837. domen korosec

1836. iztok erman

1835. tomaž grošelj

1834. Iztok Gaber

1833. Joze Likar

1832. Sonja Razbornik

1831. Ciril Jenko

1830. Josko putisch

1829. vinko šoštarec

1828. Grden toni99

1827. germek slavko

1826. Janez Žvikart

1825. Tadej Bratuša

1824. FRANC TOMC

1823. Borut Pečnik

1822. mitja pozenel

1821. Franjo SIMONČIČ

1820. Borut Pivec

1819. Jaka Sauer

1818. Anonimen/a

1817. Fiser_gordana Fišer

1816. Janez Gantar

1815. gardist Demšar

1814. Anonimen/a

1813. Matjaž Koželj

1812. VIKTOR PODJAVERŠEK

1811. Vladimir Kirn

1810. Janez Glas

1809. Bojan Milenkovič

1808. Anonimen/a

1807. Denis Pirc

1806. Sandi Katona

1805. Miran Pernarčič

1804. jozefa korez

1803. Emanuel Gaube

1802. Gašper Obid

1801. ciril suban

1800. Rajko Povše

1799. Natasa Rifelj

1798. majda kovačič

1797. Franci Dagarin

1796. ciber brina

1795. Tomi Maier

1794. Matjaz Galic

1793. blaz mikeln

1792. aleš Peperko

1791. Blaz K

1790. Anonimen/a

1789. bojan jevnikar

1788. Matjaž Mulej

1787. Anonimen/a

1786. Marija Imenšek

1785. sunday monday

1784. Pavel Pirnat

1783. Anonimen/a

1782. Anonimen/a

1781. Roman Žnidar

1780. Milena Brodnik

1779. Boštjan Kambič

1778. Branko Hostnik

1777. Anonimen/a

1776. Rajko Gačnik

1775. nevenka sagadin

1774. Anonimen/a

1773. Damijan Škvarč

1772. Nada Smole

1771. Franjo Pangerc

1770. Martina Valant

1769. Andraž Dolinar

1768. nace vidmar

1767. Bojan Pezdirc

1766. Gregor Vode

1765. Maria Mia

1764. Ljuba Konec

1763. Anonimen/a

1762. Stanko Veselič

1761. Miroslav Trampuš

1760. Bine Kurincic

1759. Damijana Voglar

1758. Milan Dornik

1757. Matjaž Kos

1756. Ana Ranik

1755. Stanislav Pirnat

1754. brane podobnik

1753. Tina Breznik

1752. Radko Štern

1751. martina kriznik

1750. janez per821

1749. nenad bonifer

1748. Vanda Cuder

1747. Martina Hribernik

1746. Milojka vučko

1745. Bogomira Lucija Zalokar

1744. Miha Končan

1743. Urban Grošelj

1742. Marta Leskovar

1741. Alojz Oblak

1740. Milos Kavčič

1739. Nadja Mehle Zavrti 20 Mehle

1738. Anonimen/a

1737. Milan Horvat

1736. Simon Križnik

1735. anamarija kavcic

1734. Anonimen/a

1733. Anton Fende

1732. Franc Novak

1731. jolanda ŠINKAR

1730. Bernard Ravnnak

1729. Matic Jereb

1728. Anton Harej

1727. Anonimen/a

1726. makeup BeautyCorner

1725. Anonimen/a

1724. Laura Mavrič

1723. ferdinand šerbelj

1722. Ignac Hozjan

1721. Janez Lešnjak

1720. Marjan Lipec

1719. franko rebec

1718. Peter Bergant

1717. Marko Tertinek

1716. Milan Savanovič

1715. Sandra Horžen

1714. Marinka Lenasi

1713. Vanja Vrlinič

1712. Anton Bebar

1711. Igor Ločičnik

1710. Tadej Žakelj

1709. dusan vranesic

1708. Ignac cuderman

1707. Branislav Meden

1706. Daniel Bojnec

1705. Anonimen/a

1704. Mira Hliš

1703. Maja Žvan

1702. Albina Močnik

1701. Čino Vozel

1700. Andrej Sekulović

1699. Anonimen/a

1698. Tanja Nemec

1697. Darko Ermenc

1696. Klemen Traven

1695. bojan stangar

1694. henny polh

1693. rado turk

1692. Boris Lipovšek

1691. Goran Pribac

1690. Marjan Čuden

1689. Andrej Vidmar

1688. Rok Zaplotnik

1687. Uros Godec

1686. Anonimen/a

1685. Oton Mozetič

1684. Miran Bukšek

1683. Anonimen/a

1682. Milan Novak

1681. Beli Jure

1680. Klemen Strušnik

1679. Anonimen/a

1678. Danijela Maklič

1677. Lili Mrzek

1676. Ana Štrukelj

1675. Miha karničar

1674. Aleksej Volkov

1673. Katja Hrovat

1672. Maja Schelker

1671. Marko Pekovšek

1670. Anonimen/a

1669. Anonimen/a

1668. branko zavernik

1667. Anonimen/a

1666. Samo Jeranče

1665. Luka Rožič

1664. marjan medlobi

1663. Tatjana Glišovič

1662. Marjan Dolenc

1661. Anton KNAPIC

1660. Vili Korosec

1659. mizar man

1658. Anonimen/a

1657. Anonimen/a

1656. Edo Ferk

1655. Anonimen/a

1654. Anonimen/a

1653. Damjan Jerič

1652. Ines Kuster

1651. Tomaž Peternel

1650. Anonimen/a

1649. Jerneja Savernik

1648. Anonimen/a

1647. Valentina Srsen

1646. Tjaša Piberčnik

1645. Anonimen/a

1644. Miha Megušar

1643. Zoran Jancic

1642. Nataša Gorjanc Zima

1641. Igor Ajdic

1640. Anonimen/a

1639. Janez Urbanček

1638. Stefan Tibaut

1637. Polonca Kaučič

1636. Vladimir Stiplovšek

1635. Urška Zagoričnik

1634. Aleš Kramar

1633. Katarina Urankar

1632. En A. Rashid

1631. Anonimen/a

1630. Anonimen/a

1629. Andrej Setničar

1628. simon krajnc

1627. Dejan Deko

1626. Alojz Drofelnik

1625. Tina Ravnikar

1624. Sa Zimm

1623. Anica Brelih

1622. Jozef Tomazic

1621. Anonimen/a

1620. Anton Sikiric

1619. igor Dornik

1618. Tone Prevc

1617. vid peterka

1616. Matija Horvat

1615. Anonimen/a

1614. Pavel Žakelj

1613. Vladko Meglič

1612. Vojko HANŽIČ

1611. Suzana Sterniša

1610. Artur Šulin

1609. Jernej Leben

1608. Eva Škulj

1607. Anonimen/a

1606. branko krošel

1605. Janez Pintarič

1604. Ivo Čadež

1603. Štefan Sabol

1602. Jolanda Pikl

1601. Anonimen/a

1600. Jože Černe

1599. andrej hrovat

1598. Franc Filipcic

1597. Igor Benedik Benedik

1596. Jože Turk

1595. Rajko Bizjak

1594. Janez Janža

1593. Gregor Dejanović

1592. Draga Lavric

1591. Darja Kamenšek

1590. Žan Komljen

1589. Anonimen/a

1588. Damir Kočiš

1587. Anonimen/a

1586. Uroš Stanonik

1585. Davorin Žnuderl

1584. Sandra Turner

1583. Jasmina Najdek Hanžič

1582. Stefano sever

1581. Silvester Alič

1580. Jan Zagar

1579. Bozena Herzog

1578. franc Kokalj

1577. Anonimen/a

1576. Anonimen/a

1575. Miran Lipman

1574. Irena Knafelc

1573. Ladislav Zakošek

1572. joze pungartnik60

1571. Fabijan Cifrek

1570. Boštjan Šeruga

1569. Danilo Krajnc

1568. Katarina Schlamberger

1567. Igor Pakman

1566. VALENTIN JUSTIN

1565. Žiga Jordan Kozjak

1564. Zlatko Magdič

1563. Tajda Pregelj

1562. Anonimen/a

1561. Anton Bauman

1560. Anonimen/a

1559. Anonimen/a

1558. Anton Zitek

1557. Mitja Dobovicnik

1556. marija skebe

1555. Andreja Šerek

1554. Marcel Kekec

1553. Anonimen/a

1552. Bojan Kojic

1551. Anonimen/a

1550. Tomaž Guzelj

1549. Damjan Tamše

1548. samo crncic

1547. Anonimen/a

1546. Franc Tušar

1545. sonja savnig

1544. Radislav Črne

1543. Anita Popit Lapanje

1542. Zmaga Troha

1541. Aleksandra Topole

1540. Anonimen/a

1539. Stane Babič

1538. Igor Mugerle

1537. anton rajh

1536. best dogs

1535. igor šinigoj

1534. Janez Jeriček

1533. Jani Golob

1532. Aleš Planinc

1531. Danica Pavlič

1530. mrezar jaka

1529. Robert Šošterič

1528. Anonimen/a

1527. Matjaž Šporar

1526. Bogomir Horvat

1525. Bojana Šipek

1524. Matija Cotman

1523. Anonimen/a

1522. Klemen Rebec

1521. Anonimen/a

1520. Anonimen/a

1519. Ferdo Rus

1518. Rok kotnik

1517. Anonimen/a

1516. Anonimen/a

1515. Sabina Ivsek

1514. Anonimen/a

1513. Anonimen/a

1512. Janko Perčič

1511. Suzana Bracic

1510. Aleš Makovac

1509. Anonimen/a

1508. Mojca Pavlin

1507. primož remškar

1506. Vanja Dragan

1505. Matija Lokar

1504. Martin Jezeršek

1503. Jani Lazar

1502. tadej zupnek

1501. Anonimen/a

1500. Tomaž Verčko

1499. Anonimen/a

1498. Vlado Železnik

1497. Marko Bitenc

1496. Anonimen/a

1495. bojan pecnik

1494. Jože Novak

1493. Anonimen/a

1492. Črt Domnik

1491. Alenka Jerkič

1490. Adrijana Jakovljevic

1489. Samo Modic

1488. Nika Konc

1487. Tim Berginc

1486. Anonimen/a

1485. Zvonko Kovacic

1484. Klemen Kočevar

1483. Anže Hribar

1482. simon sirotič

1481. Tomaž Hudolist

1480. Miloš Škorc

1479. Anonimen/a

1478. Vlasta Pešl

1477. UROŠ KRAMBERGER

1476. Anonimen/a

1475. Ervin Šajn

1474. Alenka Šalej

1473. Anonimen/a

1472. ANDREJ KOBE

1471. Matija Sajko

1470. Anže Vilfan

1469. Mirko Kaučevič

1468. Andrej Jakša

1467. Toni Bersnjak

1466. Erika Velikonja

1465. Vinko Kastelic

1464. Franc Karničar

1463. Joze Grajzar

1462. LJUBICA PRINČIČ

1461. Anonimen/a

1460. Martina Krek

1459. Bandel Gregor

1458. Joža Bejuk

1457. Blaz Gaspersic

1456. Anonimen/a

1455. Mirko turk

1454. Jože Požlep

1453. Janez Omrzel

1452. Danijela Kuhar Kalamar

1451. Dolfe Eflod

1450. Anonimen/a

1449. Blaz Strancar

1448. Bostjan Polak

1447. Bogdan Mohar

1446. Urban Jarni

1445. Dule krneki

1444. monika primc

1443. Tine Marinšek

1442. Ana Lavrencic

1441. Robi Psenicnik

1440. Franci Lesnjak

1439. Ladi Kirn

1438. Anonimen/a

1437. Anonimen/a

1436. Danijel Arh

1435. #FreeZerohedge Maja

1434. Anonimen/a

1433. Lenalee Viva

1432. Kolmanič Barbara

1431. Istok Milavec

1430. Marko Ušeničnik

1429. Marjana Slavič

1428. Zekira Kavazovič

1427. Jure Kores

1426. Anonimen/a

1425. anže Olup

1424. Anonimen/a

1423. Jerneja Lovko

1422. Lj L

1421. Jernej Hafner

1420. Darka Pernek Arnuš

1419. marija zobec

1418. Emina Hasanović

1417. Igor Godnic

1416. Neva Laščak

1415. Anonimen/a

1414. Anton Anžlovar

1413. Anita ZAJEC

1412. Boštjan Furlan

1411. Mira Kirn

1410. ksenija bottosso

1409. Rok Podobnik

1408. Andrej Majerle

1407. Anonimen/a

1406. tadej oblak

1405. Anonimen/a

1404. Florijan Najrajter

1403. Miha Kristan

1402. MARIJA PEROVŠEK

1401. Anonimen/a

1400. Anonimen/a

1399. Urban Brnot

1398. Jože Mišo Mandelj

1397. Milena Vovk

1396. Sonja Srna

1395. Martina Osredkar

1394. Jure Kosmač

1393. Suzana Skledar

1392. Anonimen/a

1391. Černe Marjan

1390. Matjaž Marinko

1389. Katja Mihelčič

1388. Daniel Tutič

1387. Pavel Marjanovič

1386. Dare Martinc

1385. Anonimen/a

1384. Marjan Ficko

1383. Jan Vatovec

1382. Dušan Naglič

1381. Darko Bertoncelj

1380. Marko Gaspersic

1379. Anonimen/a

1378. Franc Bašič

1377. aljoša Grabnar

1376. Franc Mencin

1375. Janez Zaletel

1374. Anonimen/a

1373. Marina Marija Gruden

1372. Anonimen/a

1371. Anonimen/a

1370. janez stepan

1369. andreja sovič

1368. dragica lebreht

1367. Branko Fajt

1366. Dušan Burjek

1365. Marija Jerončič

1364. Nuraga Imsirovic

1363. Karel Kirbis

1362. Denis Čizmašija

1361. Erika Jarc

1360. Zoltán Kvanka

1359. Anonimen/a

1358. Aljaž Jelen

1357. Tomaž Košir

1356. Anonimen/a

1355. Arif Kendic

1354. Ivan Pešec

1353. Anonimen/a

1352. simona kosnik

1351. Anonimen/a

1350. Marino Krizman

1349. Zdenka Hegler

1348. Anonimen/a

1347. Ada Karlič

1346. Cvetka Vidič

1345. Nastja Levart

1344. DANIEL FRIC FRIC

1343. Mojca Jerovšek

1342. Anonimen/a

1341. Roman Sikošek

1340. Anonimen/a

1339. Peter Simcic

1338. Senta Ana Siročič

1337. Kristjan Žoher

1336. milan kamenik

1335. Marjan Kejžar

1334. Andrej Pecek

1333. Vanda Mlakar

1332. Darko Šparl

1331. Tamida Princic

1330. Anonimen/a

1329. andrej tomažič

1328. Anonimen/a

1327. urska jordan

1326. Marija Rozman

1325. Irena Kuštrin

1324. Anonimen/a

1323. Anonimen/a

1322. Srecko Breznik

1321. Tomaž Groboljšek

1320. Tara Kraševec

1319. Anonimen/a

1318. Danijela Slekovec

1317. Ivo Šmid

1316. Mirko Vovko

1315. Peter Trpin

1314. Drago Peterlin

1313. Robert Ribič

1312. VINKO TRAMTE

1311. Janez cimperman

1310. Sabina K

1309. aleksander carli

1308. Andrej Nahtigal

1307. Rok Kleindienst

1306. Robert Kunc

1305. David Lakota

1304. vinko pipan

1303. Sabina Matjašič

1302. Anonimen/a

1301. Jozica Likavec

1300. Anonimen/a

1299. Anja Babič

1298. Viljem Kaučič

1297. Dea Aquarius

1296. Anonimen/a

1295. Ivan Blatnik

1294. Anonimen/a

1293. Anonimen/a

1292. Janez Gračner

1291. Arif Bitič

1290. Darja Hanžekovič

1289. Matej Morel

1288. Jože Gašparič

1287. Drago Mikulin

1286. Miran Kušar

1285. Boris Liberšar

1284. Franko Živec

1283. Anonimen/a

1282. Erih Starejši

1281. Jozef ozimic

1280. Tatjana Slanc

1279. Anonimen/a

1278. majda kavcic

1277. Peter Malovrh

1276. Matej Auguštin

1275. Ziga Gabrovsek

1274. Dejan Dekijus

1273. Anonimen/a

1272. Anonimen/a

1271. Miklavž Grmek

1270. Branko Ježovnik

1269. Grozdan Grižančič

1268. Greti Brglez

1267. Tadej Janež

1266. Anonimen/a

1265. Olga Mušič

1264. Slavko Ciglar

1263. Anonimen/a

1262. Franc Mulh

1261. Silvester Mlinar

1260. Mirko Čufer

1259. tonite falco

1258. Anonimen/a

1257. Gabrijel Repnik

1256. Drago Boncina

1255. Marjeta Brglez

1254. Aleš Benko

1253. Anonimen/a

1252. Ankica Lovrinović

1251. Nataša Rotar

1250. Boris Namar Namar

1249. Majda Žužek

1248. Slavko Božič

1247. Gregor Ahacic

1246. Anonimen/a

1245. Janez Skoda

1244. Marko Persolja

1243. Jani Novak

1242. Bostjan Kralj

1241. Edvard Jeram

1240. Benjamin Radič

1239. Patricija Lorber

1238. Ljubec Bojan

1237. Matej Pečnik

1236. Darja Bele

1235. Sebastjan Zupanc

1234. Martina Podričnik

1233. milos jez

1232. Anton Odar

1231. Aleksander Kucler

1230. Darja Pokrajac

1229. Erik Udovic

1228. Amalija Trauner

1227. Anonimen/a

1226. Boris Hiti

1225. Marjan Kocjančič

1224. Anonimen/a

1223. Lojze Rehar

1222. Svetlana Yadykina

1221. Hubert Pšeničnik

1220. Tomaž Hočevar

1219. slavica boljat

1218. Drago Mevlja

1217. Mateja ŽONTA

1216. David Erčulj

1215. Vily Cizamot

1214. Izidor Kumar

1213. Boštjan Smodič

1212. Dušan Ramšak

1211. Marko Podlogar

1210. Simon Kresnik

1209. Anonimen/a

1208. Anonimen/a

1207. Janko Završnik

1206. Anonimen/a

1205. Aleksandra Mikola

1204. Anonimen/a

1203. Dušan Kolar

1202. Mira Jesih

1201. Mark Pavlin

1200. danijela Dokic

1199. cernelic alenka

1198. Leopold Rus

1197. Julijan Hernavs

1196. Anonimen/a

1195. mrako Kalan

1194. Andrej Zavadlav

1193. Luka Skrlep

1192. Peter Merše

1191. Anton Verdenik

1190. Anonimen/a

1189. Anonimen/a

1188. Andrej Kolenc

1187. Milan Udir

1186. Gregor Berložnik

1185. Matjaž Merlak

1184. Damjan Kozjak

1183. Anonimen/a

1182. Anonimen/a

1181. Marina Lovrinovic

1180. Domen Cukjati

1179. Damjan Tržan

1178. Vladimir Prokic

1177. Vojko Rizmal

1176. Anonimen/a

1175. Anonimen/a

1174. Žiga tominc

1173. Anonimen/a

1172. Tomo Golob

1171. Daniel Korenjak

1170. Branko Babič

1169. Ivan Bukovec

1168. Anonimen/a

1167. Augustina Bencek

1166. Damijan Likar

1165. Mili Regancin

1164. Anonimen/a

1163. Miran Tacer

1162. Gasper Najdenic

1161. Tatjana Popovič

1160. Miha Vodopivec

1159. Anonimen/a

1158. Benjamin Šalamun

1157. Anonimen/a

1156. Vida Mu

1155. Egon Milost

1154. Ivanka Muhič

1153. Tomo Lozinšek

1152. Ljubljana Slovenija

1151. denis basbasa

1150. matjaz licer

1149. Anonimen/a

1148. Robert Penko

1147. ALENKA SOVRE

1146. Boris Jonke

1145. Vesna Černelič

1144. Vlasta Deželak

1143. Andrej Roškarič

1142. Krneta Aleš

1141. Adela Ćosić

1140. Simon Adamitsch

1139. Jadran Drlje

1138. Jože Pikl

1137. Jožef Furlan

1136. Branislavs Šmid

1135. portal e-maribor

1134. Vanja Kojc

1133. Stane Leskovar

1132. Simon Korenjak

1131. Franci Jereb

1130. Maria Wiedenbauer

1129. Miroslav Kokot

1128. Jasna Obreza Uršič

1127. Roky Roškar

1126. Janko Novak

1125. Jana Batista

1124. Marjan Pekošak

1123. Anonimen/a

1122. Silvo Hrovat

1121. Anonimen/a

1120. Ana Bana

1119. Joze Levstik

1118. Andrej Uranic

1117. Roman Fajdiga

1116. Milan Pop

1115. Mirjan Rožman

1114. Bojan Vilhar

1113. Anonimen/a

1112. Tanja Markelj

1111. Anonimen/a

1110. Matic Hajmerle

1109. Milivoj Mauko

1108. Anonimen/a

1107. Danilo Delakorda

1106. IZIDOR TOMINEC

1105. Jerica Lilek

1104. Filomena Cvikl

1103. Luka Kovacic

1102. vanjo trentelj

1101. Boris Vuzem

1100. Blaz Tomazic

1099. Marija Pavlič

1098. Andrej Gajski

1097. Mladen Ovcar

1096. Iztok Miklavžina

1095. Marjana Spolenak

1094. Bine Traven

1093. Bogdan Lužar

1092. ŽiGa Volmut

1091. Obreza Ana

1090. Mirko Podboj

1089. Bernard Šrajner

1088. Ivo Pocrnic

1087. Nuša Pavlovič

1086. Igor Krajnc

1085. Valburga Lovec

1084. Mojca Vočko

1083. Drago Lah

1082. Matej Krnjak

1081. stanislav petek

1080. Irenna Bizjak

1079. Anonimen/a

1078. Tine Jekovec

1077. Goran Juvancic

1076. Matjaž Jevševar

1075. mi po

1074. mark žitnik

1073. Kramar34 Kranjc

1072. Vlasta Krizman

1071. Anonimen/a

1070. Polonija Cetin

1069. Drejc Obid

1068. IZTOK KNEZ

1067. Klavdija Kukovec

1066. Anonimen/a

1065. Fausto Furlanič

1064. Anonimen/a

1063. Dzevad Tatarevic

1062. Anonimen/a

1061. Klemen Strušnik

1060. Matej Mihovec

1059. Igor Smrdelj

1058. Anonimen/a

1057. Jernej Ferenc

1056. Dragica Konrad TOPLAK

1055. Anonimen/a

1054. Bostjan Zagar

1053. Nejc Cesar

1052. Milko Rojs

1051. Jurij Zdouc

1050. Klemen Breda

1049. Dušan Cerkvenik

1048. Angelca Sitar

1047. Aleksander Udovič

1046. Divna Grbic

1045. Silvester Pozar

1044. Stanislav Drobnič

1043. Anonimen/a

1042. Andrej Škrlep

1041. amadeo prosen

1040. Primož Kastelic

1039. Matjaz Gorse

1038. ANDREJ PUCELJ

1037. Peter Kozar

1036. Anonimen/a

1035. Anonimen/a

1034. Simona Železnik

1033. marija kapš

1032. Anonimen/a

1031. gasper mesec2

1030. Igor Sedmak

1029. TOMAZ JANEZ

1028. Anonimen/a

1027. Anonimen/a

1026. Milko MATI

1025. stanka šorc

1024. Anonimen/a

1023. Anonimen/a

1022. Roman Vdović

1021. Matej Batagelj

1020. pero repek

1019. Andrej Setina

1018. vladimir rabzelj

1017. Taša Cucek

1016. Anonimen/a

1015. Tadej Ian

1014. Anonimen/a

1013. Romana Pasarič

1012. hilda helena

1011. Jožef Peteršinek

1010. Helena Sárközi

1009. Štefan Furman

1008. Vojko Stare

1007. Marko Dorbež

1006. Aleš Benda

1005. Feliks Podgoršek

1004. Silverij Mervič

1003. Anonimen/a

1002. Anonimen/a

1001. Anonimen/a

1000. Urška Žagar

999. Anton Rus

998. punca08 kranj

997. Edvard Šajn

996. zmago glunec

995. Anonimen/a

994. matic blagus

993. Bostjan Turk

992. Anonimen/a

991. Anonimen/a

990. Andrej Podlipnik

989. Staša Mlakar

988. Andrej Kutnar

987. Dejan Šemrov

986. Ivana Parovel

985. Rok burger

984. aljo gorenc

983. Anonimen/a

982. Brane Grant

981. Jadwiga Wozniacka Pirc

980. Suzana Kocjančič

979. Ana Agatha Sedej

978. Anonimen/a

977. Marko Anton Halik

976. Mitja Ulator

975. Drago Bauer

974. albin trobec

973. Ivan Ravnič

972. silvo simoncic

971. Simona Kolenc

970. Robert Oštir

969. Jože HOZJAN

968. Ana Juvan Juvan

967. Anonimen/a

966. Anonimen/a

965. Marko Žgeč

964. Matjaz Napast

963. Damian Strawberring

962. Janez Susa

961. Nataša Kovač

960. Miran Ritonja

959. Anonimen/a

958. Franc Vugrinec

957. Janko Simčič

956. Marjeta Plešec

955. Anonimen/a

954. Franci Bizjak

953. Jadranka Koprivc-borcič

952. Dušan Renko

951. Dejan Ahec

950. Anonimen/a

949. Danijel Škufca

948. Anonimen/a

947. Maja Radin

946. brigita breskvar

945. Darja Udir

944. renata mraz

943. Franci Krzmanc

942. Anonimen/a

941. mirko sodja

940. Samo Gabrijelčič

939. Smiljan Purger

938. Slavko Kostanjsek

937. Herman Očko

936. Tona Velkavrh

935. Jasmina Dedic

934. Damjan Strle

933. Drago Slak

932. Anonimen/a

931. Peter Horvat

930. Ante Sirovina

929. Kostja Medved

928. Jasmina Špehar

927. marko vagner

926. Štefan Klarič

925. helena stok

924. Jure Kopač

923. Branko Miglič

922. Danica Povše

921. Roman Lahne

920. Jože Firšt

919. Max Harl

918. Anonimen/a

917. Anonimen/a

916. josip vitez

915. 22 33

914. Sebastijan Prah

913. zeljka hauzler

912. Alja Peterlin Peterlin

911. Franci Bajda

910. miran hudournik

909. Marija Grobin

908. Anonimen/a

907. Mitja Matelič

906. Erika Drugovič

905. Svobodno Srce

904. Anonimen/a

903. Lado Primožič

902. Anonimen/a

901. Margareta Marčič

900. Vika Jelen

899. Maša Sotlar

898. Anonimen/a

897. MILENA PRGIN

896. Anonimen/a

895. Anonimen/a

894. Anonimen/a

893. Diana Argenti

892. Ružica Štandecker

891. Anonimen/a

890. Jadranka Vindis

889. Kristjan Mohorič

888. Anonimen/a

887. hladin bostjan

886. Andrej Miketič

885. Bostjančič Sašo

884. Rado Zoubek

883. Gabrijel Obid

882. Tomo Premk

881. Anonimen/a

880. Silvester Kaučevič

879. Anonimen/a

878. aserc8136 Andrej Šerc

877. Anonimen/a

876. Kazimir Kolenc

875. Anonimen/a

874. Denis Kuzelj

873. Adi Kirbiš Kirbiš

872. BEM BIRTIČ

871. Tone Rupnik

870. Majda Sablatnik

869. milenka hribar

868. Mirko Rupnik

867. mira cigale

866. Lin Žagar

865. Anonimen/a

864. Simon Krebs

863. Natasa Hrovat

862. Jarmila Krasovec

861. Uros mohorič

860. Boštjan Arl

859. Silva Rizman Zajc

858. Anonimen/a

857. Jože Klemenčič

856. Saša Drobič

855. Edo Gradišek

854. Simcic Tjasa

853. Anonimen/a

852. Brigita Milavec

851. Jardine's Parrots

850. SLAVKO KERMC

849. Janez Kaučič

848. Josip Lovrinović

847. Katarina Grmek

846. Barbara Prosen

845. Anonimen/a

844. Ines Ojkič

843. Lovro Stanovnik

842. Milojka Sulič

841. Srecko Tomazetic

840. Klemen Zajec

839. Matjaž Gerič

838. Natalija Visočnik

837. Jože Lemež

836. Drago Malavašič

835. Jože Lovenjak

834. Eva Špes

833. Tomaž Mohorič

832. Žan Grintov

831. Anonimen/a

830. Matjaž Gašpirc

829. Anonimen/a

828. Robert Jarc

827. milko krizman

826. Anonimen/a

825. Stanislav Ahac

824. Milojka Širca

823. marjetka breznik

822. Anonimen/a

821. Sebastijan Koren

820. Ciril Knez

819. Marija Breznik

818. Ivica Vrečko Novak

817. Boris Kuret

816. Slavica Ferlic

815. Jazd Faganel

814. Anonimen/a

813. Gorazd Vidic

812. Ana Mučič

811. Robert Budaji

810. Nenad Doležal

809. Andreja Kušar

808. Drago Kukanja

807. Adrijana Kocjančič

806. Matjaž Cof

805. Janez Zupan

804. Saša Kristan

803. Eva Rajh

802. Vane Gošnik

801. Darja Požun

800. Tomaž Bukovec

799. Anonimen/a

798. Polona Plestenjak

797. Nina Planinsek

796. Andrej Zigante

795. Anonimen/a

794. Anonimen/a

793. Anonimen/a

792. Matej Purgaj

791. Peter Šajhar

790. Irena šček

789. Urška Ahlin

788. Stane Mozetič

787. Vida Zolger

786. Misa Ziberna

785. Anonimen/a

784. Andrej Cimerman

783. Anonimen/a

782. ivan pisek

781. Ivan Vidmajer

780. Emil Prezelj

779. Darja Konc

778. Alex Berglundsson

777. Anonimen/a

776. Jožica Jerin

775. Anonimen/a

774. Ana Zajec

773. Miro Schemva

772. Matjaž Šinkovec

771. Klemen Gartner

770. andrej pajmon

769. Božo žabjek

768. Anonimen/a

767. valter korsoč

766. Marko Hostnik

765. Iztok Založnik

764. Andreja Kranjc

763. Anonimen/a

762. Anonimen/a

761. Anonimen/a

760. Katja Marušič

759. Anonimen/a

758. nejc petek

757. Ana Trlin

756. Anonimen/a

755. David Košnik

754. Mavricij Košir

753. Sandi Voje

752. gregor bregar

751. Nina Terčon

750. Mirjan Matić

749. Jože Šušteršič

748. Anonimen/a

747. Jure Novak

746. janez novak

745. zdenka gubanec khatibi

744. Nuša Petrič

743. Franc Breznik

742. Mitja Kalan

741. Ivan SCHULLER

740. Ulrih Zweigbergg

739. Benjamin Hafnar

738. Ivan Strle

737. Rado-jakob Strnad

736. Mitja Žakelj

735. Bine Matoh

734. andrej piskar

733. natalija fajdiga

732. Polona Polegeg

731. Julijan Budihna

730. Marjan Hodnik

729. Robert Colnar

728. Martina Bucik

727. Matej Leban

726. Anonimen/a

725. robert hrastnik

724. Gregor Brescak

723. Stane Bergant

722. Anonimen/a

721. Anonimen/a

720. Sonja Mastnak

719. Peter Leskovar

718. silvester prinčič

717. Ivan Grgurič

716. Barbara Šnuderl

715. maja kmetič

714. Anonimen/a

713. Sonja Laznik

712. Lojze Tarfila

711. Anonimen/a

710. gacnik ana

709. vojko gologranc

708. Anonimen/a

707. Igor Završnik

706. Andrej Rupar

705. Andrej Cerar

704. Anonimen/a

703. Marija Zupan

702. Ivo Zelic

701. Sergej Jefim

700. stane bokal

699. Anonimen/a

698. Izi Kov

697. Anonimen/a

696. Marjan Černe

695. Vesna Peršič Dirjec

694. Anonimen/a

693. Anonimen/a

692. Daniel Nemec

691. Metka Kos

690. Viljem Lovše

689. Boris Rozman

688. Anonimen/a

687. Damjan Uratnik

686. Marjan Golavšek

685. Zdravko Jelšek

684. Anonimen/a

683. Anonimen/a

682. Dorch semenich

681. Anonimen/a

680. ibas mtž

679. Anonimen/a

678. Aleksander Klemenčič

677. Peter Jerala

676. Rok Predikaka

675. Anonimen/a

674. Jože Jenkole

673. Anonimen/a

672. Miha Babnik

671. Anonimen/a

670. Maja Žulj

669. Cirila Jesenko

668. Matjaž Repolusk

667. Anonimen/a

666. Miha Žalig

665. Francesco Bertolini

664. anka kogelnik

663. Danica Rebevšek

662. Anonimen/a

661. miro zgur

660. Dejan Penko

659. Primož Svetelj

658. Jelica Prekovič

657. Marjeta Jakšič

656. Iva Černe

655. Marjan Vodlan

654. Anonimen/a

653. Janez Kikelj

652. Miroslav Rozman

651. Janez Krapše

650. Andreja Kmet

649. Anonimen/a

648. jernej muzerlin

647. Marija Rep

646. MARIJA PIRNAT

645. Anonimen/a

644. Anonimen/a

643. Ivan Klemenčič

642. trajkovski aleš

641. Janko Setničar

640. Anonimen/a

639. markomakovec57 makovec

638. Iztok Štajer

637. Edvard Krieger

636. Robert ŽIČKAR

635. Anonimen/a

634. Joze Krek

633. Silvo Lokanc

632. Alen Roškar

631. Tamara Draksler

630. Uroš Gorjup

629. Aleš Gjerek-Gerič

628. Damjana Kovačič

627. Marinka Grdadolnik

626. Špela Kos

625. Marija Vidovič

624. MONIKA KARTIN

623. Anonimen/a

622. Marija Bergant

621. Nina Hari

620. Zoran Tkavc

619. Slavko Tomažič

618. Jože Kerbev

617. Primož Kumer

616. Anonimen/a

615. Aleksandra Vučić

614. Meta Čadež

613. marjan haberl

612. Goran Gumze

611. Ivo Pulko

610. Uroš Sablatnik

609. Martina Harambašić Murko

608. Boris Šinkovec

607. Anonimen/a

606. Matevž Markovič

605. Anonimen/a

604. Darko Mikulić

603. Damjan Bole

602. konjarka k

601. Natasa Cunder

600. Anonimen/a

599. Mitja Premk

598. Angelca Likovič

597. Peter Fartelj

596. Anonimen/a

595. Filip Hubat

594. Starina Vinko

593. Vilma Sem

592. Primož Strgar

591. Jože Pintarič

590. Anonimen/a

589. Anonimen/a

588. erik flakus

587. Anonimen/a

586. Miha Šlebir

585. Zavarovalniske Goljufije

584. albin trobec

583. Sonia Adler

582. Milan Unterlehner

581. Anonimen/a

580. Miloš Kos

579. Martin Gregorčič

578. jasna zulic

577. Anonimen/a

576. Mateja Novak

575. Peter Ipavec

574. Toni Božanski

573. Robert Zmrzlak

572. marina rotar

571. Tone VIDIC

570. Anton Cergolj

569. mitja gerzina

568. Martin Mlakar

567. Marija Zorec

566. Drago Dezman

565. Štefan Fidler

564. Anonimen/a

563. VITO JAUŠOVEC

562. Anonimen/a

561. LIDIJA PERGER

560. Drago Magdic

559. Ksenija Rebernik

558. Ales globevnik

557. Mitja Gantar

556. Franc Podjed

555. Ferdo Ferdinand

554. Ivan Krajnc

553. Kristina Ban

552. Boris Šepetavc

551. Anonimen/a

550. Jure Galun

549. andro ferme

548. Brane Mihelčič

547. Anonimen/a

546. tadej drmaz

545. olga zore

544. Peter Omerzu

543. Anonimen/a

542. Marija Habjanič

541. Vesna Praprotnik

540. Helena Rončević Rončević

539. boris ceglar

538. Franci Kogoj

537. Vlado Praznik

536. Anonimen/a

535. Anonimen/a

534. Bojana Varšek

533. Judita Miško

532. Dejan Kovačič

531. Lidija RovanPogačar

530. Jože Bošnik

529. Janko Jilg

528. Anonimen/a

527. Borut Kriznik

526. Sandra Nemec

525. Damijan Jellenko

524. sonja gregorin

523. Marko Kos

522. Andraz Repar

521. edi gabric

520. Roman Kozmus

519. Jožica Fideršek

518. Emil Stukelj

517. Anonimen/a

516. Franc Virant

515. Stane Prekovič

514. Anonimen/a

513. Alan Antih

512. Nataša Štuhec

511. Rado Likovič

510. Maksimiljan Breznik

509. Gregor Sturm

508. Janez Končan

507. Romana Husič

506. Matjaž Grobler

505. Matej Part

504. Anonimen/a

503. Miha Petan

502. Aleš Košiček

501. Franc Dvornik

500. Tatjana Bučan

499. Anonimen/a

498. Anita Kralj

497. Matjaž Draksler

496. Ciril Jakše

495. Andreja Pirtušek

494. Matija Stefanović

493. Dušan Fric

492. Anonimen/a

491. Matej Modec

490. Marija Žagar

489. Anonimen/a

488. Jože Svenšek

487. Anonimen/a

486. Tanja Škorjanc

485. Anonimen/a

484. Anonimen/a

483. Klavdija Malovrh

482. Anonimen/a

481. Irena Vah

480. Arman Polše

479. Jure Cof

478. Dejan Županc

477. boris koletnik

476. Anonimen/a

475. Anonimen/a

474. Alma Pristovnik

473. vojko Pavlic

472. Ivica Stopinšek

471. Marjan Gartnar

470. Franc Knaus

469. Anonimen/a

468. Žan Cenc

467. Vili Rogan

466. Sebastijan Jurkošek

465. Anonimen/a

464. Rok Juhart

463. Milenko Todorović

462. Zoran Ramsak

461. Jasko Kadiric

460. Anonimen/a

459. cilka strle

458. rado rojnik

457. Anonimen/a

456. Boštjan Likozar

455. Natalija Lukas Miša

454. Janez Lenar

453. Aleš Ferletič

452. Vlado Cerkvenič

451. Nataša Jager

450. janez benčina

449. Egi Remih

448. Radomirka Milosavljevic

447. Anonimen/a

446. Anonimen/a

445. ivan Janez

444. Marinka ŠEBJANIČ

443. Ervin Štorek

442. Vanda Zuzek

441. Vesna Planinc

440. Gabrijela Kalan

439. Anonimen/a

438. Drago Dobrotinsek

437. Joze Bavec

436. Renata Volčjak

435. Anonimen/a

434. rok zavodnik

433. Matija Znidarsic

432. Jože Pogačnik

431. Daria Krajnc

430. Samo Glavan Glavan

429. Martina Lubšina Bajrić

428. Mike Bergant

427. Rok Prešern

426. Anonimen/a

425. Klemen Malovrh

424. Ana Ločniškar

423. mirijana merklin

422. Admir Hozić

421. miha Panigaz

420. Marko Krhlikar Krhlikar

419. Sašo Lap

418. Luka Cesar

417. Azemina Nanic

416. Joze Poje

415. Anonimen/a

414. Anonimen/a

413. Miha Kočevar

412. Bernarda Kladnik

411. Matej Meznaric

410. Anonimen/a

409. Matevž Velkavrh

408. Iztok Vodišek

407. Lenart Žveglič

406. Darko Kolnik

405. Anonimen/a

404. Anonimen/a

403. Alenka Pregelj

402. Vladimir Gunjač

401. Todor Esim

400. Andrej Klanjšek

399. Sebastijan Osebek

398. Andrej Kromar

397. Dejan Muhič

396. Anonimen/a

395. florjan stevanic

394. Anonimen/a

393. Mladen Makarov

392. Anonimen/a

391. Marjan Suhadolec

390. Anonimen/a

389. Anonimen/a

388. Matevž Okršlar

387. Anonimen/a

386. Anonimen/a

385. Uroš Peternel

384. Jožica Arbeiter

383. primoz homan

382. vida čermelj

381. Dušan Hvalica

380. Žaro Pirnat

379. Marija Gaber

378. Irena Perše

377. Darko Šantič

376. Anonimen/a

375. Aljaž Petek

374. Mitja Moškon

373. Darja Barovič

372. Darko Kuhar

371. Aleš Čimžar

370. Toni Cvelbar

369. Branko šajher

368. Janez Jurca

367. Mateja Bregar

366. Dušan Dundek

365. Maksimiljan Sagadin

364. Marko Jerak

363. Anonimen/a

362. andrej briški

361. Bojan Bizjak

360. Iztok Kolenc

359. Jernej Primon

358. Anonimen/a

357. Ana Ribnikar

356. Petra Gracnar

355. Oskar Birsa

354. IZTOK GABER

353. Vid Pogačnik

352. Stojan Povh

351. Anonimen/a

350. Iztok Krenker

349. Ana (Ankica) Grudnik

348. Jan Kocica

347. Miroslav Muršič

346. Zvone Lampret

345. Tone Jesenk

344. Anonimen/a

343. marko kopač

342. Anonimen/a

341. hribar Mija

340. Marko Torkar

339. Aleksander Bencik

338. borislav josipovic

337. Tomaz Tomi Tomaz

336. karli ferk

335. Ivan Grasic

334. Tomaž Podržaj

333. Anonimen/a

332. matijapongrac Pongrac

331. Mitja Vodopivec

330. Silvo Žerak

329. Marino Zankolič

328. Anonimen/a

327. Boštjan Zadnikar

326. Krištof Šinkar

325. Anonimen/a

324. Stane Božič

323. Sašo Štefanič

322. Anton Jeglič

321. Rudi Janezic

320. Anonimen/a

319. Anonimen/a

318. Anonimen/a

317. Andrej Medved

316. Darko Mahkovec

315. Edi Hudernik

314. Jadran Kastelic

313. Anonimen/a

312. Aleksandra Štuhec ʚϊɞ

311. Irena Matko

310. Andrej Klopčič

309. Katarina Pezdirc

308. Vinko Podobnik

307. Anonimen/a

306. Valentina Halili

305. Gorazd Cerinšek

304. Darja Kosi

303. vanda Šušteršič

302. Igor Dolinar

301. Bojan Perme

300. marjan kovac2

299. Maks Prelovšek

298. marija pucko

297. Anonimen/a

296. Beatriz Cerkez

295. Anonimen/a

294. Vanja Berger

293. Klemen Štromajer

292. Ignac Novak

291. Klemen Demšar

290. Robert Albreht

289. Martin Cop

288. Milan Stopar

287. Ivan Pavelšek

286. Lidi Leben

285. Anonimen/a

284. Mio Kekić

283. Nina Močnik

282. Matjaž Balantič

281. Alenka Cergonja

280. Andrej Medič

279. Anonimen/a

278. Erik Selišnik Pahovnik

277. Sašo Košir

276. Ana Gregl

275. Anonimen/a

274. Anonimen/a

273. Marjan Dubrovnik

272. Robert Strel

271. Ziga Pavlinic

270. Kletarstvo Štajerska

269. hard player

268. Anonimen/a

267. Zvone Horvat

266. KONRAD MANDL

265. Živa Kalaš

264. Anonimen/a

263. Anonimen/a

262. Miran Sulejmani

261. Uroš Leskovšek

260. Jožica Šuštar

259. klemen lajevec

258. Gregor Andrejčič

257. nika breskvar

256. Rada Vidic

255. Anonimen/a

254. Klaudija Šafarič

253. Anonimen/a

252. Borut Pirc Borut Pirc

251. Hernbaj Mary

250. Vesna Miklavcic

249. Peter Štrasberger

248. Spela Kanlic

247. Anonimen/a

246. ziga pelhan

245. damjan p

244. Jožef Poštrak

243. Anonimen/a

242. franc gyorek

241. Vesna Korošak

240. Simona Krajnc

239. Simona Pangerl

238. Zlata Jusič

237. Robi Miler

236. benjamin kampuš

235. Anonimen/a

234. Anonimen/a

233. Robert Mavrič

232. Robert Turk

231. Tino Mamić

230. Roman Lukan

229. Jožica Ambrož

228. anka potrc

227. ana mehlin

226. Anonimen/a

225. Anita Virag

224. Ana Jereb

223. Bari-Barbara Kramar

222. Anonimen/a

221. Anonimen/a

220. Jernej Lorenčak

219. Borut Baricevic

218. Janez Janežič

217. brane kranjc

216. Alojz Perme

215. Karmen Ponikvar

214. Luka Mahkovec Gorenc

213. Robert Puh

212. leon scuka

211. Dragica Žmauc Plohl

210. Marko Zule

209. Ciril Roškar

208. Zlatko Horvat

207. Matjaž Štuhec

206. Anonimen/a

205. drago skubic

204. Marko Pediček

203. marvin sulin

202. Bogomir SRIMPF

201. Jure breskvar

200. Karl Rogelšek

199. Anonimen/a

198. Andrej Krupenko

197. Anonimen/a

196. Igor Sever

195. Sandi BREZNIK

194. Anonimen/a

193. Jože Kramar

192. Gvido Novak

191. Sass

190. Anonimen/a

189. Anonimen/a

188. Igor Zunko

187. Robert Klenovšek

186. cvetka kuhar

185. Simon Sumrak

184. Srečko Novak

183. Jani Ivan Mahor

182. Mimi Habjan

181. Goran Stojnić

180. NatašaKošir Bergant

179. Anonimen/a

178. Sara Habjan

177. Metka Severkar

176. Anonimen/a

175. Anonimen/a

174. Anonimen/a

173. Anonimen/a

172. Vinko Ogorevc

171. Saša Kos Turel

170. Kristian Naitsirk

169. Majda Kuhar

168. Rade Černe

167. Borut Gorisek

166. Tanja Baruca

165. Miro Radosavljević

164. Roman Gartner

163. ANDREJ Plešnar

162. Janez Porenta

161. Rajko Okorn

160. zvone zz

159. Emilijan Cussigh

158. Miha Klinar

157. Nataša Medved

156. Anonimen/a

155. Anonimen/a

154. Anonimen/a

153. Ernest Šenveter

152. Anonimen/a

151. Ivo Seligo

150. Robert Jerman

149. Jože Lokovšek

148. Tomaž Muhič

147. Anonimen/a

146. Anonimen/a

145. Anonimen/a

144. Marjan Bogovčič

143. Žana Tajm

142. Robert Kristanc

141. tomaž flis

140. Roman Kolar

139. Roman Ratej

138. Zdravko Štramec

137. david čuk

136. Alenka Štajner

135. Alen Petrovič

134. anton gubanec

133. Marjan Vidmar

132. Mladen Ćalić

131. Matej Štrukelj

130. Janja LEVSTEK

129. Roman Adler

128. Dušan Černe

127. Matjaž Ogorevc

126. Anonimen/a

125. Mira Fras

124. Erik Matelič

123. jakob hebar

122. Gorazd Greifoner

121. blaz Bilban

120. Matej Nagy

119. Tanja Markioli

118. peterzin04 Zinauer

117. Anonimen/a

116. Oton Filipič

115. Danijel Lakoše

114. Mija Smodiš

113. Anonimen/a

112. Tatjana Mikuž

111. Zora Cerar

110. Karel Gomzi

109. Bojan Orgl

108. Bojan Božič

107. Tadej Tušek

106. igor petelinkar

105. Anonimen/a

104. Brane Smodič

103. Denis Simic

102. Anonimen/a

101. Mitja Slane

100. Zdravko Bajt

99. Amk Rokart

98. Martina Repič

97. Anonimen/a

96. stanislav slapnik

95. Spela slovenija

94. Franjo-Petra Le

93. Jožef Rupar

92. Marjan J. Veteran

91. Janez Škoda

90. Majda Bratina

89. Nataša Poznanović

88. gregor krek

87. Igor Bele

86. Fani Križaj

85. Darja Kniplic

84. ksenja pecenko

83. Zvone Gabrijan

82. Stanislav Lenart

81. Ana Hrovat

80. Miro Hrovat

79. Katarina Lešnjak

78. Enigma1 Enigma2

77. polona frelih

76. Anonimen/a

75. Matjaž saksida

74. Laurent Resman

73. Branko Hrastnik

72. Milan Novak

71. Jožica Kopač

70. Anonimen/a

69. Martin Krajnc

68. Jože Kržič

67. Marija Kragelj

66. franc Kajbic

65. Mirko Antolović

64. Jozy Ambrož

63. Emil STERLE

62. stanislav petek

61. Miran Ambrož

60. Ivan Juhart

59. Klemen Ahačič

58. Tomaž Jelenc

57. Melanie M.

56. Anonimen/a

55. Jožef Balaic

54. Jožica Bone

53. Bojan Lesar

52. Anže Kepa

51. Ljuba Črne

50. Anonimen/a

49. Jana Horvat

48. Janez Truden

47. Tomaž Krstič

46. Tomaž Perkovič

45. peter Mirt

44. PETER PLEVNIK

43. Robert Verlič

42. Marjan Slabe

41. Irena Švegl

40. Anonimen/a

39. Roman dolanc

38. Jernej Zupančič

37. andrej ranfl

36. Rado Koban

35. Živan Terčon

34. Edo Cof

33. Mate Miloš

32. Lovro Iskra

31. Alojzij Gričnik

30. Janko Hrast

29. Lovro Erzen

28. Petra Rozman

27. Anonimen/a

26. Nena Habic Habič

25. ivan amon

24. Enisa Bizjak

23. Janez Šimenc

22. Anonimen/a

21. Franc Stropnik

20. gorazd cehovin

19. Anonimen/a

18. Jože Koporec

17. Anonimen/a

16. Anonimen/a

15. Anamarija Fink

14. Anonimen/a

13. Anonimen/a

12. Anonimen/a

11. Anonimen/a

10. Ivo Jelercic

9. Silvo Šarkanj

8. Dejan Lasica

7. miran kocjan

6. Anonimen/a

5. V. Planinšek

4. Anonimen/a

3. Anonimen/a

2. Anonimen/a

1. Marko Firm