Da, podpiram naslednje zahteve
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
(povezava)
* Polje je obvezno
Vaše podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali izključno za namen te peticije oziroma za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skrbnik podatkov je Inštitut dr. Antona Korošec (Prule 7, 1000 Ljubljana, e-mail: info@inak.si). V skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko svoje podatke kadarkoli tudi pregledate ter zahtevate njihov popravek ali spremembo. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da preko svojih kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi, pošljete sporočilo na e-naslov: info@inak.si z naslovom Odjava od prejemanja novic in sporočil.
Podpisani (6237)

6237. Sašo Lap

6236. Mirko Svenšek

6235. Drago Miklavec

6234. mag. Stefán Koren

6233. adamic stanislav

6232. Silvo Šarkanj

6231. Marijan Fabrici Fabrici

6230. Anonimen/a

6229. Anonimen/a

6228. Anonimen/a

6227. Danijela Nusdorfer

6226. Polona Likar

6225. Ljubo Neuhold

6224. Lojze Tarfila

6223. Anonimen/a

6222. Matej Oset

6221. Danijel Dolinar

6220. Anonimen/a

6219. Kristina Lovšin Salmič

6218. Mojca Jerovšek

6217. Matevz Potocnik

6216. Anonimen/a

6215. miran hudournik

6214. Anonimen/a

6213. Anonimen/a

6212. Anonimen/a

6211. Aleksander Francetič

6210. aljo gorenc

6209. Eva Keber

6208. Nina Planinsek

6207. Matic Hajmerle

6206. Helena Djordjevič

6205. Vlado Cerkvenič

6204. Dea Aquarius

6203. Stefano bozicek

6202. Štefka Klemen

6201. peter asic

6200. Ivan Balažič

6199. Anonimen/a

6198. Darko Jarc

6197. Milena Planinsek

6196. juš halec

6195. Ljubo Deškovič

6194. Kazimir Kolenc

6193. Franciska Trstenjak

6192. Vladimir Prokic

6191. Petra Klesnik

6190. Simon Gregorc

6189. Alojz sobočan

6188. jože krajnc

6187. David Zabret

6186. marjan Zorec

6185. Vesna Miklavcic

6184. Marjan J. Veteran

6183. Matej Jurca

6182. Ema Satler

6181. Jure Hrvatič

6180. Andraž Potočnik

6179. Anonimen/a

6178. Tadej Puntar

6177. Boštjang Feguš

6176. Nada Oberstar

6175. Egon Milost

6174. Maksimilijan Hinteregger

6173. Adi Kirbiš Kirbiš

6172. Tea Kelc

6171. Anonimen/a

6170. Anonimen/a

6169. Simona Kosi

6168. Anonimen/a

6167. daniela miskovic

6166. Suzana Bracic

6165. Bogomir Lesar

6164. Matjaž Cencič

6163. Teja Zaksek

6162. Suzana Jerebic Tibaut

6161. mirijana merklin

6160. Anonimen/a

6159. Gino Majerič

6158. Anton Pirnat

6157. Anonimen/a

6156. Peter Kariz

6155. marko bogataj

6154. Silvana Pelicon

6153. Franci Rupnik

6152. Jovancho Taneski

6151. Anonimen/a

6150. Anica Ferenčič

6149. ivo surk

6148. Anonimen/a

6147. Ivan TAVČAR

6146. Boris Šinkovec

6145. Ana Kovac

6144. Josefa Ema Malovrh

6143. Andrej Štrus

6142. janez novak

6141. Brane Kacjan

6140. Katarina Lešnjak

6139. Marjan Mastnak

6138. tihomir mohor

6137. Nada Smole

6136. Joža Gregorc

6135. Borut Naglost

6134. BISERKA MATELIČ

6133. Maja Radin

6132. Anonimen/a

6131. Franc Rajh

6130. Tomaž Drol

6129. Branko Brinko

6128. Stanko Zrinyi

6127. Anonimen/a

6126. Roman Janezič

6125. helena stok

6124. Franc Urbanec

6123. jlaure2 Laure

6122. Bojan Bizjak

6121. Tamara Koprol

6120. Silvo Blažič

6119. aleksander zidansek

6118. Barbara Šiško

6117. Maja Drolc

6116. benvenut Franjko

6115. Bostjan Murgelj

6114. Matjaž Šporar

6113. Lojzka Baranašič

6112. MARJANA SLAVIČ

6111. Marko Kastelic

6110. Anonimen/a

6109. matija kramar

6108. Žan Komljen

6107. SILVA GROZNIK

6106. Borut Mulc

6105. Anonimen/a

6104. Anonimen/a

6103. Anonimen/a

6102. Anonimen/a

6101. Anonimen/a

6100. Franc Majcen

6099. Zdenka Zupancic

6098. Jasmina Špehar

6097. Borut Ogrinc

6096. Novak Tatjana

6095. Nina Vrtačnik

6094. Vili Rogan

6093. Saša verbek

6092. Omar Hanuna

6091. Marko Zule

6090. Miha Jemec

6089. janez toplak

6088. Milan Travnikar

6087. Anonimen/a

6086. Andrej Sekirnik

6085. Gregor Krajnc

6084. Gregor Berložnik

6083. Julij Skubic

6082. Špela Gorjanc

6081. Jože Klakočer

6080. Damijan Bole

6079. Dusan Ljubec

6078. Tanja Prohinar

6077. Marko Balant

6076. vinko šoštarec

6075. Stani Koselj

6074. Iva Černe

6073. Anonimen/a

6072. Anonimen/a

6071. alenka nezmah

6070. Anonimen/a

6069. Jože Jankovec

6068. Dorch semenich

6067. Tina Kastelic

6066. Franc Mihelin

6065. Ruzhdi Zulbeari

6064. štefanija colner

6063. igor Dornik

6062. Laura Čelan

6061. Blaž Kužner

6060. Robert Klenovšek

6059. Iris Kogoj

6058. Anonimen/a

6057. Darja Konc

6056. Izidor D. Schenk

6055. Anonimen/a

6054. Anonimen/a

6053. Marjan Berloznik

6052. Martin Vrečun

6051. Marina Modic

6050. Anonimen/a

6049. Simona Žaže

6048. Artur Šulin

6047. golec boris

6046. Matevž Markovič

6045. Lilijana Lenart

6044. Janez Šmid

6043. David Košnik

6042. Bojan Srdinsek

6041. Robert ŽIČKAR

6040. Anonimen/a

6039. Polona Polegeg

6038. Ivan Strle

6037. Anonimen/a

6036. Sabina Matjašič

6035. Uroš Gabrijelčič

6034. Mojca Tomazic

6033. Vanja Smrekar

6032. Nino Harb

6031. BOJAN Šisernik

6030. Milan Stevanović

6029. Viktorija Meglič

6028. Anonimen/a

6027. Saša Kelhar

6026. Luka Hribernik

6025. Alan Geder

6024. Tomaž Glišovič

6023. Ivan Fajdiga

6022. valter rusnjak Rusnjak

6021. Aleksander Mezeg

6020. Anonimen/a

6019. Barbara Rogel

6018. Franc Žnidaršič

6017. Žan Kidrič

6016. Irena šček

6015. Jože Čoper

6014. Anonimen/a

6013. Anonimen/a

6012. Bojan Horvat

6011. Marija Jerončič

6010. Jožica Anzeljc

6009. V. Planinšek

6008. Gregor LEUTGEB

6007. Vane Gošnik

6006. Rok Groselj

6005. Vilko Jazbinšek

6004. ana brecelj

6003. Ljubica Magajne

6002. Marija Arnuš

6001. Silvo Štih

6000. Anonimen/a

5999. Aljaž Majer

5998. Matjaz Gorse

5997. Adrijana Stakič

5996. Jože Mlakar

5995. ROBIN MAJNIK

5994. Andrej Kobler

5993. Maria Mia

5992. Benjamin Šalamun

5991. Vinko Brulc

5990. Anonimen/a

5989. Marjeta Jakšič

5988. Matic Jevšnik

5987. Peter Kozar

5986. Anonimen/a

5985. Marko Kiauta

5984. Kat Autumn

5983. Miša Cigoj

5982. Marija Vutek

5981. Štefan Veg

5980. Alojz Miklavcic

5979. Anonimen/a

5978. Danica Mirtič

5977. Miha Petan

5976. Andrej Leben

5975. Marjan Spolenak

5974. Evgenija Koritnik

5973. Uroš Gorjup

5972. Igor Okorn

5971. Anonimen/a

5970. Anonimen/a

5969. Anonimen/a

5968. Smiljana ZLODEJ

5967. Darko Mahkovec

5966. Martin Pirc

5965. Mitja Vrečar

5964. Matjaž Grobler

5963. Polonca Pucelj

5962. Mirjan Rožman

5961. Martin Ražman

5960. Anonimen/a

5959. Vanda Forstner

5958. Branko Špan

5957. Anonimen/a

5956. vanda Šušteršič

5955. Franc Virant

5954. Vesna Žižek

5953. Smiljan Purger

5952. Andrej Zavadlav

5951. Sim Vrba

5950. Anonimen/a

5949. jasna zulic

5948. Bernard Ravnnak

5947. Anonimen/a

5946. Stanko Kumprej

5945. Tanja Markelj

5944. Irena Gerželj

5943. janez TAPAJNER

5942. Beno Srebre

5941. Robert Jerman

5940. Anonimen/a

5939. Anonimen/a

5938. Marko Antončič

5937. JOLANDA GREGORIČ

5936. ALENKA SOVRE

5935. Anonimen/a

5934. Mark Pavlin

5933. Antonija Ulcej

5932. Klemen Flerin

5931. Anonimen/a

5930. Luka Klarič

5929. Magda Kramzar

5928. Jasko Kadiric

5927. Miran Pisar

5926. mitja pozenel

5925. Boštjan Gantar

5924. Božo Ljubec

5923. Mitja Gantar

5922. Brane Matkovič

5921. natascha stare

5920. Marcel Ražman

5919. Gorazd Bizant

5918. Agata Ahdali

5917. Adnan Masic

5916. Franc Ogrizek

5915. Robert Zmrzlak

5914. Barbara Skaza

5913. Darja Tepina

5912. Anonimen/a

5911. Marija Potrebuješ

5910. Bojan Košnik

5909. Anonimen/a

5908. Franc Knaus

5907. Marija Breznik

5906. Anonimen/a

5905. Polde Lazar

5904. Maks Prelovšek

5903. Anita Popit Lapanje

5902. Anonimen/a

5901. Igor Perko

5900. Ernest Šenveter

5899. Andrej Ahačič Ahačič

5898. Renata Blaznik

5897. Erika Velikonja

5896. Anonimen/a

5895. tadeja volaušek

5894. Zvonko Dujmovič

5893. Anja Brglez

5892. nejc petek

5891. Branko Kvar

5890. Anonimen/a

5889. Neva Laščak

5888. Leopold Čibej

5887. Alenka Traven

5886. Andreja Petrena

5885. Petra Polajžer

5884. Janez Povalej

5883. Marko Turk

5882. Anonimen/a

5881. Zvonko Koren

5880. Diana Milavec

5879. Nejc Brence

5878. Anonimen/a

5877. Anonimen/a

5876. Božidar Rodica

5875. Miro Kos

5874. Angela Višner

5873. Martin Sarjaš

5872. Bojan Pezdirc

5871. Uroš Delakorda

5870. Peter Leskovar

5869. France Cukjati

5868. Matic Jereb

5867. Anonimen/a

5866. Mihael Slapšak

5865. Polona Plestenjak

5864. silvo gros

5863. Janez Jurca

5862. Tatjana Sluga

5861. Alenka Schweiger

5860. neza gregorec

5859. Starina Vinko

5858. Marko Rogač

5857. magda skok

5856. Darja Požun

5855. JOŽEF NOVAK

5854. Andrej Golcnik

5853. Damijan Kocbek

5852. lidija kukovica

5851. Anonimen/a

5850. Anonimen/a

5849. Ana Jevševar

5848. Mirko Kramberger

5847. Anonimen/a

5846. Anonimen/a

5845. Goran Pribac

5844. Gregor Medvesek

5843. David Gole

5842. Anonimen/a

5841. Petra Mik

5840. pal milena86

5839. Anonimen/a

5838. Danica Karlovčec

5837. Blaz Kovac

5836. Danilo Papič

5835. tone corel

5834. roli2006 roland Vipotnik

5833. Boštjan Kovač

5832. Zvonko Kustec

5831. Tone Rupnik

5830. Alen Roškar

5829. Stipe Styp

5828. BARBARA CIRMAN cirman

5827. David Forjan

5826. Anonimen/a

5825. boris ceglar

5824. miklavčič marija

5823. Zdravko Gasparic

5822. Tone Partljic

5821. Sofija Simic

5820. tomislava duvnjak

5819. Fani Križaj

5818. marjan kovac2

5817. Andrej Jager

5816. Ivan Tramsek

5815. Dane Popović

5814. Hrvoje Zagorac

5813. Anonimen/a

5812. Mojca Šodolović

5811. franc mast

5810. Anonimen/a

5809. helena beber

5808. Anonimen/a

5807. Marjan Pekošak

5806. Anonimen/a

5805. Mihael Hojnik

5804. Anonimen/a

5803. Anonimen/a

5802. Dušan Šauperl

5801. Franc Meglič

5800. Špela Jenšterle

5799. Ciprese Zlatko Novak

5798. damjan skok

5797. Tomaž ŠTEBE

5796. Anonimen/a

5795. Tomaz tolimir

5794. Simon Žitnik

5793. Stanka Rafolt

5792. Anton Verdenik

5791. Anonimen/a

5790. Jožef Strah

5789. Andrej Bastarda

5788. Franc Max Obelser

5787. Simona Vernon

5786. Leon casar0311

5785. Dejan Muhič

5784. Anonimen/a

5783. Ferdo Ferdinand

5782. Matjaž Kmet

5781. Anonimen/a

5780. Anonimen/a

5779. Milan Sagadin

5778. Franc Dovč

5777. pavlic joze68

5776. Brigita Bincl

5775. Andrej Klemen

5774. Jadran Batagelj

5773. Anja Miklavčič

5772. Primoz Kvaternik

5771. Anonimen/a

5770. Aleksander Sojer

5769. Anonimen/a

5768. Ines Kuster

5767. Benjamin Bertoncelj

5766. simon krajnc

5765. Denis Kuzelj

5764. gorazd cehovin

5763. Martin Jezeršek

5762. Matej Metlikovic

5761. Gasper Aga

5760. 22 33

5759. Uroš Šekonja

5758. anita Morel

5757. VIDA MIHELČIČ

5756. Dunja S Lisjak

5755. Jaro Špička

5754. Samo Firbec

5753. Jure Cof

5752. andrej markioli

5751. Milan Gaube

5750. Florijan Najrajter

5749. Teodor Ortl

5748. Tone Kunstelj

5747. Slavko Kostanjsek

5746. Giovanni Bote

5745. Peter Šuhel

5744. Jorge Komar

5743. Aleksandra Janjić

5742. Roman Šmid Šmid

5741. aljaz holobar

5740. sonja krulc

5739. stanislav petek

5738. Anonimen/a

5737. Rajko Hojs

5736. Andrej Rupar

5735. Vanda Mlakar

5734. Gregor Remic

5733. Anonimen/a

5732. Jani Derstvenšek

5731. Anonimen/a

5730. Vili Roženičnik

5729. Anonimen/a

5728. Anonimen/a

5727. Goran Juvancic

5726. Anonimen/a

5725. Marjan Ficko

5724. Stanislav Pirnat

5723. Matevž Nagode

5722. Marija Habjanič

5721. Albina Močnik

5720. Lovro Erzen

5719. alojz pertoci

5718. Edo Cof

5717. Jože Pintarič

5716. Špela Vugrinec

5715. Igor Plahuta

5714. Anonimen/a

5713. Dušan Hvalica

5712. Zeljko Ruskovic

5711. Anonimen/a

5710. Miha Kristan

5709. Miran Balant

5708. Anonimen/a

5707. Anonimen/a

5706. SLAVKO KERMC

5705. Tatjana Bajželj Oset

5704. Anonimen/a

5703. Anonimen/a

5702. Miha Kronovšek

5701. Anonimen/a

5700. Marija Mesner

5699. Brane Križanec

5698. Polona Klemencic

5697. Janez Kidrič

5696. Irena Bizjak

5695. Anonimen/a

5694. Anonimen/a

5693. Nina Brodej

5692. Urša Mikolič

5691. Jože Olovec

5690. Franc Razboršek

5689. Robert Adam

5688. danijela fabbro

5687. Anonimen/a

5686. Dolenci Dolenci

5685. Anonimen/a

5684. Maša Darinka Glavič

5683. Tadej Medvešček

5682. Bostjančič Sašo

5681. Anonimen/a

5680. GottTag QuelleAmeise

5679. Anonimen/a

5678. Anonimen/a

5677. Janez Dimnik

5676. Anonimen/a

5675. Anonimen/a

5674. Natalija Bauman

5673. matjaz licer

5672. Nedeljko Milanovič

5671. Elizabeta Peklaj

5670. monika primc

5669. Milan Kovačec

5668. andrej turk

5667. Gregor Rupnik

5666. Anonimen/a

5665. Zerjav Ivan

5664. Marjan Božič

5663. Marija Dolinar

5662. darinka volk

5661. Anonimen/a

5660. Anonimen/a

5659. Tomaž Leskovšek

5658. Boštjan Udovič

5657. Marjeta Plešec

5656. Milan poljanšek

5655. Ana Trafela

5654. Anonimen/a

5653. Tadej Novak

5652. Matjaž Ahačič

5651. Jože Kos

5650. Aleksander Bencik

5649. Marjan Vidmar

5648. Anonimen/a

5647. Marjeta Drobnič

5646. Dare Puhar

5645. Milan Fištrovič

5644. Danijel Magajne

5643. Anonimen/a

5642. Bahrija Karic

5641. Irena Demsar

5640. uroš tomc

5639. Aleš Bošnjak

5638. En A. Rashid

5637. Peter Bobnar

5636. Anonimen/a

5635. Martin Žura

5634. cvetko Strehar

5633. Drago Bauer

5632. Anonimen/a

5631. Robert Dezelak

5630. Zdenka Vuković

5629. Marko Petrič

5628. Igor Pust

5627. Anonimen/a

5626. Andrej Jevšenak

5625. Anja Majerič

5624. Toni Grden

5623. Ivanka Muhič

5622. Lea Plevčak

5621. Tomaz Jurca

5620. Anonimen/a

5619. Matija Stefanović

5618. Anonimen/a

5617. Anka Poženel

5616. Josip Budiš

5615. Andrej Klopčič

5614. Rajko Gačnik

5613. Zoran Stjepanovic

5612. Silva Kolar

5611. Olga Mušič

5610. sonja savnig

5609. ivana colnar

5608. Marija Črnič

5607. Toni Bersnjak

5606. Anonimen/a

5605. Anonimen/a

5604. Anonimen/a

5603. Anonimen/a

5602. Jure Kosmač

5601. Ladislav Stopar

5600. Janez Kaučič

5599. Anonimen/a

5598. Mojca Pavlin

5597. Anonimen/a

5596. dalibor granat

5595. Aleksander Leš

5594. Sabina Ivsek

5593. Marija Radešček

5592. Zvone Lampret

5591. Anonimen/a

5590. Tibor Mrakič

5589. stanislav veber

5588. Desire Desire

5587. Ales Tomsic

5586. Nejc Jaklič

5585. Edvard Jeram

5584. Anonimen/a

5583. Adrijana Kocjančič

5582. Franjo Erman

5581. Milena Lešnik

5580. Tomaz Stubelj

5579. Dusko Dusko

5578. Anonimen/a

5577. Karlo Zgonc

5576. Marija Kušar

5575. Ana Ribnikar

5574. Zdravko Zorič

5573. Zdravko Rus

5572. Mojca Gornik

5571. polona frelih

5570. Klemen Rebec

5569. Tomaz Tomi Tomaz

5568. Radomirka Milosavljevic

5567. Silvester Alič

5566. Rok Tetičkovič

5565. Drago Peterlin

5564. Uroš Henigman

5563. Andreja Maraž

5562. Drago Kušar

5561. katarina gorjan

5560. Dušan Rot

5559. Matjaž FE

5558. Kostja Medved

5557. Tomaž Muhič

5556. Miran Kohne

5555. Roman dolanc

5554. Vid Nerad Rožej

5553. Matic Slokan

5552. Simon Korenjak

5551. Urban Rihar

5550. Štefan Furman

5549. Rastislav Avsenik

5548. Anonimen/a

5547. vitja matijasic

5546. Silva Prosenjak

5545. Bernarda Kladnik

5544. Anonimen/a

5543. Ksenija Sabol

5542. Tatjana Furlan

5541. Mateja Gerjevic

5540. Anonimen/a

5539. Igor Žagar

5538. Ana Štrukelj

5537. Miran Krajnc

5536. Branko Murekar

5535. Anonimen/a

5534. Gregor Gorenc

5533. tadej oblak

5532. Miran Ivanuša

5531. Anonimen/a

5530. Bostjan Kralj

5529. Nino Simšič

5528. Anonimen/a

5527. vojko Pavlic

5526. Lea Toman

5525. Nika Konc

5524. Anonimen/a

5523. ValterProfirola Rola

5522. David Dolinar

5521. Anonimen/a

5520. Anonimen/a

5519. Alma Mujčinović

5518. bogdan breznik

5517. Henrik Stanjko

5516. Maja Schelker

5515. Kletarstvo Štajerska

5514. Peter Demšar

5513. Anonimen/a

5512. barbara tomažič

5511. Vojko Šuc

5510. Boštjan Furlan

5509. Anonimen/a

5508. Jure Menart

5507. Anonimen/a

5506. Anonimen/a

5505. Peter Štrasberger

5504. Anonimen/a

5503. Bojana Voncina

5502. Grega Žagar

5501. Valentin Magajna

5500. Anonimen/a

5499. Anonimen/a

5498. Aleš Košir

5497. Peter Brkan

5496. Mitja Pongračič

5495. Max Harl

5494. Leopold Lamut

5493. Anonimen/a

5492. Robert Budaji

5491. Franc Jordan

5490. Adela Ćosić

5489. Gorazd Cerinšek

5488. Marko Podboj

5487. Igor Godnic

5486. Peter Mursic

5485. Tomaz Koncan

5484. Darinka Vrabič

5483. Anonimen/a

5482. Aleš Čimžar

5481. Ivan Hirci

5480. Roman Fajdiga

5479. Tomaž Verdenik

5478. Mladen braučič

5477. Damjan Jurečič

5476. Bojan Klemencic

5475. Biljana Zakošek

5474. Anonimen/a

5473. Matija Horvat

5472. Boris Namar Namar

5471. Nina Vuk

5470. Anonimen/a

5469. Martin Matjašič

5468. Anonimen/a

5467. Simon Mesarič

5466. Irena Remškar

5465. Martin Gregorčič

5464. robnikandrej1 robnik

5463. Ciril Skrjanc

5462. Anonimen/a

5461. vida matk

5460. Nika Novak

5459. Tomaž Hudolist

5458. Stane Božič

5457. Domen Cukjati

5456. NOT SEE

5455. Micamaca POL

5454. ziga pelhan

5453. Saso Vukovic

5452. Damijan Bašin

5451. Miro Jerman

5450. Ivan Ravnič

5449. Matejstefanec Stefanec

5448. Admir Hozić

5447. Marko Kopač

5446. Branko Kacjan

5445. Marko Slana

5444. Ivan Zoko

5443. Andrej Kaifež

5442. Marko Šubic

5441. dario dzankic

5440. Robert Kuzma

5439. Bogdan Lužar

5438. Nusa Hrastelj

5437. Max Osredkar

5436. Tone Lukančič

5435. anton zagar

5434. Anonimen/a

5433. Anonimen/a

5432. Polona Dubrovski

5431. Pavel Šmid

5430. Tanja Železnik

5429. Anonimen/a

5428. Anonimen/a

5427. helena 456

5426. Danijela Slekovec

5425. Anonimen/a

5424. Marko Ferlič

5423. Polko Ko

5422. bohaksamo Bohak

5421. Marko Licen

5420. Primož Troppan

5419. Janez Lipovec

5418. Anonimen/a

5417. David Čermelj

5416. PETER PLEVNIK

5415. Spomenka Dević

5414. Anonimen/a

5413. Milojka Bizjak

5412. Brane Smodič

5411. Andrej Zigante

5410. Drago Murko

5409. benjamin kampuš

5408. Marijan Merljak

5407. Mirjam Mavrič

5406. Doktor Onyx

5405. Krištof Istinič

5404. Klavdijo Kerin

5403. Bostjan Ledinek

5402. Janez Povše

5401. Ivan Vidmajer

5400. Igor Smrdelj

5399. Andrej Nahtigal

5398. Anonimen/a

5397. zemira sahinovic

5396. Matjaž Cof

5395. Marija Bergant

5394. Janez Janežič

5393. Društvo CZPNN

5392. Jože Bevc

5391. Andrej Vuga

5390. Darko Toplak

5389. Anonimen/a

5388. Marko Petek

5387. Stane Kuzmič

5386. Mojca Japelj

5385. Damjan Strle

5384. Jože Škafar

5383. Martin Gubec

5382. Janez Potočnik

5381. Darinka Miloš

5380. Irena Jordan

5379. Niko Zeme

5378. Pavla Peternelj

5377. Ivi Bohorč

5376. Brane Kozamernik

5375. Andrej Bergles

5374. Franci Novak

5373. Anonimen/a

5372. Franc Kovač

5371. pipi popi

5370. David Koren

5369. Peter Pecnik

5368. Klavdija Strancar

5367. Anonimen/a

5366. ivo vrbanec

5365. rudolf matesic

5364. Roman kričaj

5363. Ilka Rečnik-Krajnc

5362. Nejc Buda

5361. Anonimen/a

5360. Andrej Klander Klander

5359. klavdija trobec

5358. Marjan Smrekar

5357. Dare Logar

5356. Izidor Jesenko

5355. MARTINA TROŠT

5354. Uroš Železnik

5353. Anonimen/a

5352. Lina Hartman

5351. Pavle Brglez

5350. Anonimen/a

5349. Anonimen/a

5348. alenka sterk

5347. Branko Ružič

5346. Anonimen/a

5345. Joze Levstik

5344. Radko F

5343. Rok Matanovic

5342. Barbara Jost

5341. Anonimen/a

5340. Anonimen/a

5339. Anonimen/a

5338. PETER FELICIAN

5337. Albina Veronik

5336. Zlatko Roj

5335. Leon Herman

5334. Urska Willewaldt

5333. Ales Jelovsek

5332. Radko Štern

5331. Miloš Košir

5330. Beat Frumen

5329. Tomo Felle

5328. Anonimen/a

5327. Stane Turšič

5326. Janko Koropec

5325. Anonimen/a

5324. Jana Svetin

5323. Peter Fartelj

5322. Zorjan Redkar

5321. Ivo Zelic

5320. slavko frece

5319. Stefan Smon

5318. Sebastjan Cejan

5317. Irena Seifert

5316. viktor bombek

5315. Omer Ibrahimovic

5314. Marija Hirci

5313. Anonimen/a

5312. Anonimen/a

5311. Anonimen/a

5310. Andrej Tavčar

5309. Anonimen/a

5308. Anonimen/a

5307. cvetka kuhar

5306. Jože Starešinič

5305. Anonimen/a

5304. Tine Jekovec

5303. Anonimen/a

5302. Mavricio Sternad

5301. PETER HREŠČAK

5300. Irena Mastnak

5299. Irena Šepetavc

5298. Srečko Zernec

5297. Denis Vrtovec

5296. Maria Chiara Hostnik

5295. Anonimen/a

5294. Martin Mihelak

5293. simon karlovšek

5292. Danilo Krajnc

5291. Zoran kuhaneczk

5290. Gregor Brescak

5289. janez škulj

5288. FRANC PIRNAT

5287. Anonimen/a

5286. Jože Blažič

5285. Ana (Ankica) Grudnik

5284. helena Ferlež

5283. Anonimen/a

5282. Alojz Kos

5281. Anonimen/a

5280. Simona Abram

5279. Andrej Koprivec

5278. Robert Turk

5277. alenka cuder

5276. alojz zupančič

5275. Anonimen/a

5274. Irena Kuštrin

5273. Anonimen/a

5272. Anonimen/a

5271. Dusan Kuster

5270. Drago Mikolic

5269. Mojca Ceglar Korotaj

5268. Ignac Hozjan

5267. mira cigale

5266. Tatjana Skender

5265. Anonimen/a

5264. Anonimen/a

5263. Marta Leskovar

5262. Andrej Licen

5261. Klara Mravlje

5260. ivan labas

5259. Bojan Demšar

5258. Luka Kosir

5257. Ivana Ahačič

5256. martina marinko

5255. Slavko Sinic

5254. Ivan Sedovnik

5253. Marko Banovec

5252. Sara Jagrič Munih

5251. Boštjan Zupančič

5250. Isabela Emma

5249. Peter Skrjanc

5248. Anonimen/a

5247. Matej Part

5246. Valter Nemec

5245. Franc Železnik

5244. ELICA STEINBACHER

5243. Borut Pečnik

5242. joze vranicar

5241. Peter Krajnc

5240. Martin Srebre

5239. dušan zalar

5238. Matej Brezigar

5237. Brigita Brajkovic

5236. Anonimen/a

5235. Jerica Lilek

5234. Roman Majdič

5233. Gordana Nović

5232. Toni Cvelbar

5231. sabina kocmut

5230. Branko Žorž

5229. franc ovsec

5228. Ana Hrovat

5227. Vinko Avgušin

5226. Andreja Gregorič

5225. Branko Janez Mikelj

5224. Anonimen/a

5223. Anonimen/a

5222. Eva Avguštin

5221. Anonimen/a

5220. Jožef Tomašek

5219. Lucija Kolar

5218. Polonca Kaučič

5217. Rok kotnik

5216. Anonimen/a

5215. Anonimen/a

5214. Anonimen/a

5213. Jure Galun

5212. Anonimen/a

5211. Marija Gaber

5210. Andreja Pirtušek

5209. Mišo Kovačec

5208. Rudi Regancin

5207. Anonimen/a

5206. Stanko Zabukovec

5205. Janez Stancer

5204. Anonimen/a

5203. andrija Radoš

5202. Saudin Kadric

5201. Anonimen/a

5200. Anonimen/a

5199. franc habjanic

5198. Anonimen/a

5197. Alan Perry

5196. zmago glunec

5195. Irena Šušteršič

5194. Ratko Reljić

5193. Lojze Poljsak

5192. Klara Sever

5191. Anonimen/a

5190. Ciril Menart

5189. Franc Brili

5188. Manca Erjavec

5187. Zvonko Kovacic

5186. Maja Zorić

5185. Valentin Kirbiš

5184. Janez Miklič

5183. Anonimen/a

5182. Bricky Brickyboy

5181. Milan Camlek

5180. Slavko Vrabec

5179. Avgustin Mijatović

5178. Tim Berginc

5177. Janez Zupan

5176. Irena Švegl

5175. Saso Juvanc

5174. Anonimen/a

5173. Matej Gregorič

5172. Dušanka Ozmec

5171. Anonimen/a

5170. Aleš Uratnik

5169. Luka Nerad

5168. Mateja Vidic

5167. Anonimen/a

5166. Marko Lesar

5165. Anonimen/a

5164. Milan Jerant

5163. jan Hudin

5162. Zlatko Bizjak

5161. Miran Sulejmani

5160. Joze Bahor

5159. marjan urbanija

5158. Peter Peruzzi

5157. damian golenko

5156. peter jerala

5155. Rudolf Jesenicnik

5154. Alenka Ahac

5153. Silvester Šinkec

5152. Silvo Tkalec

5151. Anonimen/a

5150. Metka Perko

5149. Bojana Novak

5148. Anonimen/a

5147. Anonimen/a

5146. Franc Cafuta

5145. Aleš Kramar

5144. Lojze Rehar

5143. osredkar irena

5142. Anonimen/a

5141. Izidor Cankar

5140. Drago Babnik

5139. Simona Vogrin

5138. Mladen Ovcar

5137. srecko padovnik

5136. France Jemec

5135. Gaja Rihar

5134. Anonimen/a

5133. VALENTIN JUSTIN

5132. Dejan Motaln

5131. SLAVKO BERGLEZ

5130. Alojzij Genom

5129. Josip Čivić

5128. ciril suban

5127. Darko Mlakar

5126. Anton Hren

5125. Romana Mate

5124. Anonimen/a

5123. Vanda Cuder

5122. Alen Murn Murn

5121. Jan Lap

5120. JURIJ KRAPEŽ

5119. Anonimen/a

5118. Jožica Žmavc

5117. Ana Jereb

5116. Anonimen/a

5115. Bogdan Repolusk

5114. Miklavž Grmek

5113. Matjaž Hvalec

5112. Miha Babnik

5111. MARIJA STRITAR

5110. Angelca Ferfolja Ferfolja

5109. Ivanka Rajh

5108. Herman Hren

5107. Vanja Dolžan

5106. Dejan Černetič

5105. Anonimen/a

5104. ANJA OSOJNIK STOPAR

5103. Vojko vidmar

5102. Zlatko Perhoč

5101. Metka Kos

5100. viktor jelovčan

5099. Borut Tovornik

5098. Nicollo Machiavelli

5097. Anonimen/a

5096. Janez Jeriček

5095. andrej anderle

5094. Jaka Sauer

5093. vesna Pavselj

5092. boris smid

5091. Anonimen/a

5090. Anonimen/a

5089. Anonimen/a

5088. Anonimen/a

5087. Sasa Petek

5086. Martin Hebar

5085. slavoljub zupančič

5084. Vinko Ogorevc

5083. Špela Abram

5082. Branko Gaber

5081. JANKO VRBEK

5080. Anonimen/a

5079. Jadran Drlje

5078. Franci Ambrožič

5077. Silverij Mervič

5076. Maja Hmelak

5075. Andrej Pogačar

5074. Andrej Marincic

5073. Anonimen/a

5072. Anonimen/a

5071. Matej Hribar

5070. Sandi Urbič

5069. Tomaž Jelenc

5068. Marjan Repič

5067. dusan vranesic

5066. Damijan Jellenko

5065. Blaž Blažič

5064. Petra Rozman

5063. Anonimen/a

5062. Tanja Nemec

5061. Danijel Lakoše

5060. Anonimen/a

5059. Stane Babič

5058. andrej valentinčič

5057. Jasmina Dedic

5056. Ante Sirovina

5055. Majda Senekovič

5054. Robert Oštir

5053. Klemen Štromajer

5052. Anonimen/a

5051. Monika Šmid

5050. Barbara Urbas

5049. erik flakus

5048. Jadran Urbic

5047. Matej Omovšek

5046. Klavdija Malovrh

5045. hari kremžar

5044. Tomaž Verčko

5043. Igor Ločičnik

5042. matjaz Črepinko

5041. dare križančič

5040. Simona Kramberger Koren

5039. Igor Zunko

5038. Aleš Bele

5037. Anonimen/a

5036. Aleš Gjerek-Gerič

5035. Anonimen/a

5034. Mojca Nardin

5033. Natasa German

5032. Anonimen/a

5031. boris Duh

5030. Slavko Čeh

5029. stanko batagelj

5028. Antonija Volcini

5027. Eva Duh

5026. agata dugar

5025. WhiteLivesMatter p

5024. Iztok Kolenc

5023. Milos Avsec

5022. Anonimen/a

5021. nevenka gogala

5020. Ana Juvan Juvan

5019. Suzana Zadnik

5018. Dejan Županc

5017. Renata Strnad

5016. Anonimen/a

5015. Milan Udir

5014. Anonimen/a

5013. Iztok Grčar

5012. Mgintihar Intihar dusan

5011. Marko Mele

5010. Anonimen/a

5009. Žare Dolenc

5008. Marija Čerček

5007. mrezar jaka

5006. Anonimen/a

5005. Ivan Novak

5004. Anonimen/a

5003. Vilko Bundersek

5002. Jakob Penca

5001. Dušan Winkler

5000. Miha Vovk

4999. milan kamenik

4998. Miša Rauter

4997. Anonimen/a

4996. Emil URBANC

4995. Štefan Rustan

4994. Asim Mesic

4993. nevenka sagadin

4992. Anonimen/a

4991. luka vozlic

4990. klavdija Pavletić

4989. Julijan Zavernik

4988. Mirko ŽIGART

4987. Anonimen/a

4986. Roman Gartner

4985. Peter Hergold

4984. Martina Bizjak

4983. Anonimen/a

4982. Majda Sablatnik

4981. Sandi Kovačec

4980. Anonimen/a

4979. davor Šlat

4978. Anonimen/a

4977. Anton Suhoveršnik

4976. Matjaž saksida

4975. Matjaž Gorenc

4974. Igor Bele

4973. Anonimen/a

4972. Anonimen/a

4971. Barbara Ban

4970. Jakob Čampa

4969. Blaz Strancar

4968. Anonimen/a

4967. Marko Novak

4966. Vladi Šuen

4965. Mitja Milkovič

4964. Simon Leskovec

4963. Miha Slemenšek

4962. Anonimen/a

4961. MARJAN HROVAT

4960. Anonimen/a

4959. manca šuligoj

4958. Matjaž Ferjančič

4957. Sandi Katona

4956. joze zoher

4955. Sergej Jefim

4954. Marjan Slodnjak

4953. Anonimen/a

4952. Marko Habjan

4951. Matej Kersic

4950. France Henigman

4949. Dušan Fekonja

4948. suzana platajs

4947. Miro Ogrizek

4946. miso dubljevic

4945. Tomaž Bukovec

4944. Bojan Oset

4943. mojcamarijahren Hren

4942. henny polh

4941. Jaka Bitenc

4940. Tomaž Gostič

4939. ksenja pecenko

4938. Boštjan Kukovičič

4937. Robi Petan

4936. Jože Vranc

4935. Blaž Šuštar

4934. Edo Koren

4933. Uroš Peternel

4932. Cvetka Klevže Golob

4931. Nina Novak

4930. Edvard Krieger

4929. Milojka Širca

4928. David Jakopič

4927. milan gosnik

4926. Anonimen/a

4925. bostjan Korošec

4924. Simon Zore

4923. Anonimen/a

4922. Anonimen/a

4921. Maj Munih Krapež

4920. peterzin04 Zinauer

4919. Stanko Veselič

4918. Mar Panc

4917. Thomas Bucher

4916. Anonimen/a

4915. Anonimen/a

4914. sana paka

4913. Anonimen/a

4912. Anonimen/a

4911. zmago zor

4910. Anonimen/a

4909. Zlatko Skumavc

4908. Anonimen/a

4907. Matjaz Jerovsek

4906. Marko Rožac

4905. Anonimen/a

4904. Janez Zabret

4903. peter pisnik

4902. Andrej Ledinek

4901. Miran Pešl

4900. Luka Verbic

4899. Jure Muhič

4898. Anonimen/a

4897. Anonimen/a

4896. Ciril Johannes Valant

4895. Dragica Motik

4894. martina zalatel

4893. Andrej Lapuh

4892. Jože HOZJAN

4891. Milan Novak

4890. Rihard Gerbec

4889. Domen Kusar

4888. Anonimen/a

4887. Kristijan Šuhel

4886. Marjan Preložnik

4885. Anonimen/a

4884. Marko kutin

4883. Domyniq Koritnik

4882. Sabina Smajlović

4881. Boštjan Kangler

4880. Info.Sc.Eng. Janko

4879. Anonimen/a

4878. Sandi BREZNIK

4877. Vera Rutar

4876. Bojan Skukan

4875. Milan Rižnar

4874. Alojzij Stanovnik

4873. Martin Bizjak

4872. hladin bostjan

4871. Vera Muha

4870. Mojca Nastran

4869. Nada Jager

4868. Anonimen/a

4867. Nataša Gorjanc

4866. Arif Bitič

4865. Marjan Baselj

4864. andreja sovič

4863. Silvo Šuštaršič

4862. alienn44 poljanšek

4861. Anonimen/a

4860. Tomaž Hočevar

4859. Meri Žvab

4858. Bosko Bosko

4857. Janez KOROŠEC

4856. Anonimen/a

4855. Anonimen/a

4854. Anonimen/a

4853. Anonimen/a

4852. Aleš Pegan

4851. Tina Gregorič

4850. Matej Batagelj Batagelj

4849. Stanka Magister

4848. Srecko Breznik

4847. Srečko Grah

4846. Gorazd Greifoner

4845. Zdene Hriberšek

4844. Damjan Slekovec

4843. Anonimen/a

4842. lencek113 Lenček

4841. Anonimen/a

4840. LOGIST LOGISTIK

4839. Lučka Kraševec

4838. Janko Pirnat

4837. Bogoljub Zupanic

4836. Darko Jarc

4835. Branko Lojk

4834. igor kamenšček

4833. Anonimen/a

4832. Franci Hrvatin

4831. Miran Barbo

4830. Peter Reberc

4829. Jože Kržič

4828. Milena G

4827. Roman Vdović

4826. Anonimen/a

4825. Majda Kunsic

4824. Peter Gala

4823. Damjan Golob

4822. Rajko Gačnikar

4821. Jože Baranašič

4820. Franc Friedrich

4819. Anonimen/a

4818. Sanel Vikic

4817. Marija Pavlin

4816. Janusa Mencin Tanko

4815. Anonimen/a

4814. Borut Petrič

4813. Marko Štebe

4812. ANDREJ Plešnar

4811. Anonimen/a

4810. Dušan Kolar

4809. Helena Sárközi

4808. KATJUŠA ČEBULJ

4807. Robert Leban

4806. Anonimen/a

4805. Blažica Karničar Križnar

4804. Marko Pavše

4803. Ivan Erčulj

4802. franc šolar

4801. Miloš Terbižan

4800. Silvana miljavec

4799. Jože Svenšek

4798. Anonimen/a

4797. Dejan Deko

4796. Ivo Praznik

4795. ALOJZ IVANUŠIČ

4794. Anonimen/a

4793. Anonimen/a

4792. Jože Krese

4791. Anonimen/a

4790. franc gyorek

4789. Klemen Zajec

4788. Judita Zaveršnik

4787. Sandi zakošek

4786. Klemen Galič

4785. Zlato Štros

4784. Anonimen/a

4783. Bojan Hud

4782. Klavdija Grobelnik

4781. Branislavs Šmid

4780. Eva Kocuvan

4779. elvis bavdaz

4778. Leda Dobrinja

4777. Andrej Gyergyek

4776. Josip tušek

4775. Anonimen/a

4774. zeljko sobot

4773. Anonimen/a

4772. Dejan Lebar

4771. Anonimen/a

4770. Hakija Besic

4769. Ivan Klemenčič

4768. puba60 skamen

4767. markomakovec57 makovec

4766. Majda Kuhar

4765. Milivoj Mauko

4764. Janez Kastelic

4763. Muki Psiho

4762. jože nose

4761. josip zanardelli

4760. Ambrož Demšar

4759. Božidar Metelko

4758. Miran Paulič

4757. Branko Vovk

4756. Simon Trošt

4755. Viktorija Pantar

4754. Bojan Barić

4753. Anonimen/a

4752. martin pisk

4751. Karmen Laznik

4750. Anonimen/a

4749. Damjan Perovsek

4748. Grozdan Grižančič

4747. Darinka Lavtar

4746. Alenka Vrečar

4745. Alojz Zidanšek

4744. Justika Cater

4743. Branko Kacjan

4742. Spela Satler

4741. dare zupancic

4740. Špela Mihelin

4739. bojan pecnik

4738. Nardi Rozmanič

4737. majda hribar

4736. vinko trstenjak

4735. Boris Petek

4734. Tadej Lovrec

4733. Tadej Janež

4732. gregor zibret

4731. Vanja Dragan

4730. Anonimen/a

4729. Janez Loštrek

4728. germek slavko

4727. Peter Merva

4726. Anonimen/a

4725. Anonimen/a

4724. Tatjana Popovič

4723. Ingrid Kralj

4722. Štefan Fidler

4721. Ana Strnad

4720. Bojan Vilhar

4719. Anonimen/a

4718. joze pusnik

4717. Primož Kumer

4716. Martin Lenko

4715. ANITA ODER

4714. Tatjana Maček

4713. Anonimen/a

4712. Franc Ložar

4711. Jozef Berloznik

4710. Anonimen/a

4709. Tone Vtic

4708. Slava Cijan

4707. rok Jaklic

4706. Marko Puc

4705. Suzana Skledar

4704. Robert VIDOVIČ

4703. Igor Ivancic

4702. Erih Starejši

4701. Anonimen/a

4700. Majda Černilec

4699. Janez Zupan

4698. Marjan Krapež Krapež

4697. Božo žabjek

4696. Anonimen/a

4695. Stanislav Kemperle

4694. Marjan Srebre

4693. ALenka Kavka

4692. Bogdan Stopinšek

4691. Mika .

4690. Anonimen/a

4689. Emina Hasanović

4688. Jasmina Stanovnik

4687. Mira Sikman

4686. Kranska Unija igor gaberc

4685. Robert Mavrič

4684. Aleš Ulaga

4683. Igor Pribac

4682. Primož Dovečar

4681. Ada Karlič

4680. Goran Seidl

4679. Amadeo Dolenc

4678. Likar Jože

4677. Anonimen/a

4676. Andrej Uranic

4675. Natalija Golob

4674. Anonimen/a

4673. Vesna Praprotnik

4672. Danijel Bratina

4671. Anonimen/a

4670. Anita Ruperčič

4669. Ksenija Rebernik

4668. Jože Gašparič

4667. Marija Verhnjak

4666. Alojz Fras

4665. Bojana Šipek

4664. Marko Jeglič

4663. Mirko Justin

4662. Anonimen/a

4661. Mojca Kavčič

4660. Sonja Demšar

4659. Igor Furlan

4658. Anonimen/a

4657. Sandra Horžen

4656. Julija Dolar

4655. Anonimen/a

4654. anton strahan

4653. Anonimen/a

4652. peter_simcic simčič

4651. Maja Vales

4650. Anonimen/a

4649. Zdravko Bajt

4648. Vladko Meglič

4647. Marjan Čufer

4646. Anonimen/a

4645. Katja Hrovat

4644. Klara Rovtar

4643. Bogdan Bolka

4642. Simon Lorencic

4641. Marcel Kekec

4640. Nina Gorenc

4639. Bozidar Likar

4638. Frane Praprotnik

4637. vojko žabjek

4636. Ivan Kodrič

4635. Andrej Podlipnik

4634. Lara Jecnik

4633. Anita Jezeršek

4632. Ivan Grgurič

4631. Anonimen/a

4630. Anonimen/a

4629. igor grošelj

4628. Anonimen/a

4627. Anonimen/a

4626. Anonimen/a

4625. anže Olup

4624. Janko Petek-Jani

4623. Marko Torkar

4622. Jakob Rupert

4621. Gašper Ravnikar

4620. maja Avman

4619. Anonimen/a

4618. Beba Vesel

4617. Tadeja Ivančič

4616. Anonimen/a

4615. fedor anton

4614. Marjan Frlan

4613. Anonimen/a

4612. janez stražišar

4611. Franc Rotar

4610. Stefano sever

4609. Ana Vake

4608. Rok Zaplotnik

4607. Janez Dobersek Doberšek

4606. Martina Jerina

4605. doroteja šoštar

4604. Jerneja Savernik

4603. Jože Strojan

4602. Mladen Ćalić

4601. Franc Kopitar

4600. Andrej Korosec

4599. Adrijan Koren

4598. Luka Rožič

4597. Tomaž Košir

4596. Mateja Škafar

4595. Nejc Bevk

4594. Klavdij Mervič

4593. franc Kajbic

4592. Ida Makovec

4591. Jure Trilar

4590. janez hafner

4589. Damijan Škvarč

4588. Anonimen/a

4587. Martin Cop

4586. Brigita Jarc

4585. Dejan Črnigoj

4584. Anonimen/a

4583. Robert Rakuš

4582. Roman Jelenčič

4581. Toni Hladin

4580. Lucijana Piber

4579. Anonimen/a

4578. Zvonko Bitenc

4577. darko sernec

4576. Irena Lap

4575. Stojan Koprivc

4574. Irena Krznaric

4573. ANDRA BRENCE

4572. Anonimen/a

4571. alojz trunkelj

4570. Anonimen/a

4569. Anonimen/a

4568. Vera Sentocnik

4567. Jasmina Antonić Babnik

4566. Anonimen/a

4565. Domen Ponikvar

4564. jure zupan

4563. Zoran Jancic

4562. Jožica Videršnik

4561. Ferdo Piš

4560. Anonimen/a

4559. Anonimen/a

4558. Vesna Kovac

4557. Mirko Ružič

4556. Bojan Vovk

4555. Anonimen/a

4554. Zvone Šolinc

4553. Anonimen/a

4552. Tanja Gamser

4551. Darja Bele

4550. Sebastjan Vida

4549. Matej Petek

4548. Matej Erjavec

4547. Anonimen/a

4546. Milena Buh

4545. Matevž Zupanc

4544. Mira Grilj

4543. Anonimen/a

4542. Anonimen/a

4541. Anonimen/a

4540. Lucija Krizan

4539. Leonida Žganjer

4538. Radislav Črne

4537. Bojana Gorjup Petar

4536. Anonimen/a

4535. Andrej Hoivik

4534. Bor Hostnik

4533. bojandolmovic23 Dolmovic

4532. Branko Gorjup

4531. Bogdan Žvanut

4530. Tadej Krušič

4529. Marjana Spolenak

4528. Robert Jurjavčič

4527. Sebastijan Prah

4526. uroš verbič

4525. Milko Rojs

4524. Radovan Kosic

4523. Špela Grilc

4522. Joco Mrvič

4521. edvard Korez

4520. Anonimen/a

4519. Anonimen/a

4518. Olivija vidmar

4517. Janko Košmrlj

4516. zlatko perme

4515. Tomaž Slokar

4514. Drago Lah

4513. peter kocen

4512. Suzana BRAČUN

4511. Anonimen/a

4510. Dolfe Eflod

4509. Anonimen/a

4508. Dušan Ramšak

4507. Dominik Horvat

4506. Primož Markelj

4505. Anonimen/a

4504. stane rauh

4503. Edvard Šajn

4502. Simona Sovinc

4501. Damjan Žagar

4500. Ana Kokalj

4499. Fotografija Grein

4498. Tomaž Skobe

4497. Nejc Ajd

4496. Anonimen/a

4495. Anonimen/a

4494. borislav josipovic

4493. Simon Krebs

4492. Anonimen/a

4491. igor horvat

4490. Tomaž Rajk

4489. David Malnič

4488. Dušan Mernik

4487. Matjaž Ražman

4486. Anonimen/a

4485. Anonimen/a

4484. Jerneja Celestina

4483. Janez Stare

4482. Luka Mahkovec Gorenc

4481. Anonimen/a

4480. Anonimen/a

4479. Simona Skrilec

4478. Anonimen/a

4477. Dušan Gabrijel

4476. Anonimen/a

4475. Ciril Purkat

4474. Rihard Grudnik

4473. Martina Krek

4472. Anonimen/a

4471. Franc Demšar

4470. Anonimen/a

4469. Nika Bozic

4468. Mojca Janšek

4467. Marjana Košat

4466. Danilo Delakorda

4465. Flisar Robi

4464. Karmen Strmšek

4463. Maks Jemec

4462. Gorazd Meden

4461. Joze Likar

4460. Bojan Bratož

4459. Nataša Poznanović

4458. Janko Jilg

4457. Anonimen/a

4456. Anonimen/a

4455. Martin Zver

4454. Aleksander Beccari

4453. Jozica Glinsek

4452. Tomaž Iskra

4451. Barbara Prosen

4450. Anonimen/a

4449. Mateja Tič

4448. Anonimen/a

4447. franc urh

4446. Ines Hranjec Ravnjak

4445. Uros mohorič

4444. Tomaž Drobnič

4443. Mimi Habjan

4442. soj soj

4441. anuša jan

4440. Anonimen/a

4439. Milena Brodnik

4438. Matej Štrukelj

4437. Sašo Košir

4436. Cvetka žunko

4435. Jožef Balaic

4434. Vesna Peršič Dirjec

4433. bojan stangar

4432. Klemen Malovrh

4431. Rok Pučko

4430. Sunčica Markovič

4429. Anonimen/a

4428. Borut Mlakar

4427. Bojan Jancar

4426. Anonimen/a

4425. Tim Zupan

4424. Ludvik Gerl

4423. marjan skufca

4422. Stanislav Mak

4421. Franci Kavčič

4420. Drago Dobrotinsek

4419. Valentina Srsen

4418. Breda Imperl

4417. Aljonka Kovačič

4416. Borut Kriznik

4415. Anonimen/a

4414. Milojka vučko

4413. Franc Karničar

4412. Miha Mihelič

4411. Anonimen/a

4410. Tadej Ian

4409. Rado Likovič

4408. Irena Orač Kranjc

4407. Jože Pogačnik

4406. Ljudmila Bončina

4405. darko ribič

4404. Damjan Gorjan

4403. Danijel Sitar

4402. Anonimen/a

4401. Janez Rant

4400. Karmen Kristan

4399. jiri kocica

4398. Boris Lipovšek

4397. Danijel Urbič

4396. Srečko Staric

4395. Nadine Lesjak

4394. Jana Horvat

4393. marko kopač

4392. Albert Pecnik

4391. janja flisek

4390. ČASOPIS V FOKUSU

4389. Aleksandra Topole

4388. Anonimen/a

4387. Erik Udovic

4386. Mirko Vovko

4385. Janko Žagar

4384. Anonimen/a

4383. Anonimen/a

4382. Tilen Benčina

4381. cvetka starc

4380. Anonimen/a

4379. Aleksandra Vučić

4378. Aleksander Flakus

4377. Janja Samide

4376. Blaž Godnjavec

4375. Miran Prajnc

4374. Stojan Witwicky

4373. Marta Galič

4372. Julijan julijan.taljat

4371. mitja borse

4370. Anonimen/a

4369. pitbullmastif antikominajzer14

4368. ilonkadb37 Della Bernardina

4367. Jana Kliček

4366. Denis Žižek

4365. Branko Hlad

4364. Ignac Čirič

4363. katarina lajevec

4362. Janez Krapše

4361. Romana Bider

4360. hilda helena

4359. Franc Dajcbauer

4358. Anonimen/a

4357. Anonimen/a

4356. Miroslav Ribič

4355. Franc Filipcic

4354. Igor Krajnc

4353. Robert Horvat

4352. Tine Sitar

4351. Angelca Likovič

4350. patricija kobetič

4349. Primož Pirnat

4348. Klemen Rojnik

4347. Anonimen/a

4346. Maja Smodiš Škerl

4345. Breda Šmid

4344. Matej Korošec

4343. Matej Kristanc

4342. Bogdan Živec

4341. Matej Auguštin

4340. Jasna Obreza Uršič

4339. Anton Lampret

4338. Terezija Mesarko Sanić

4337. Martin Česnik

4336. Anonimen/a

4335. Jožica Lindič

4334. Anonimen/a

4333. Blaž Pucelj

4332. Anonimen/a

4331. Danica Povše

4330. Vesna Hrvatin

4329. Robert Wilfan

4328. Vili Kosednar

4327. Monika Ivančev

4326. Damijan Eržen

4325. Josif Titan

4324. Miro Radosavljević

4323. Heli Jeraj

4322. gregor bregar

4321. milenka hribar

4320. Petra Salihović

4319. Erika Drugovič

4318. Anonimen/a

4317. Andrej Krajnc

4316. Helenca Čučnik

4315. Damijan Videc

4314. Anonimen/a

4313. Darja Pokrajac

4312. Sanela Albreht

4311. Boža Okroglič

4310. Anonimen/a

4309. Dušan Trušnovec

4308. Andrej Vidmar

4307. Anonimen/a

4306. Ingrid Rozman

4305. Simon Škerget

4304. Claudia Sovre

4303. Anonimen/a

4302. Anonimen/a

4301. Boris Dobnik

4300. timi stiper

4299. Anonimen/a

4298. Darko Ermenc

4297. Srecko Tomazetic

4296. Drago Vogrinčič

4295. Jaka.Dolinar Dolinar

4294. Franc Vugrinec

4293. Tomaž Kopač

4292. simona kosnik

4291. Boštjan Ahčin

4290. marija plohl

4289. Anonimen/a

4288. Jože Bole

4287. Laura Mavrič

4286. jolanda ŠINKAR

4285. Marijan Sterniša

4284. Anonimen/a

4283. Samo Gabrijelcic Gabrijelcic

4282. Samo Modic

4281. Besim Mehić

4280. Barbara Rahne

4279. Jožef Furlan

4278. Marko Podoreski

4277. Ervin Štorek

4276. Jožica Lazar

4275. Anonimen/a

4274. Rebeka Mamic

4273. Peter Jager

4272. Marko Šuklje

4271. Mili Regancin

4270. Toni Božanski

4269. Manja Kristanc

4268. branko zavernik

4267. Gašper Stanič

4266. Mojca Giacomelli

4265. Matjaž Draksler

4264. Anonimen/a

4263. Anonimen/a

4262. aleš Peperko

4261. Urban Tratnik

4260. Roman Jenko

4259. Gregor Zelenšek

4258. Špela Zupančič

4257. Urban Grošelj

4256. andrej briški

4255. helena sekula

4254. Janko Levičar

4253. Alenka Pregelj

4252. David Milutinović

4251. Matjaž Škrjanc

4250. primoz homan

4249. LIDIJA PERGER

4248. Anonimen/a

4247. Anonimen/a

4246. Franc Panigaz

4245. Jozd Sladič

4244. BEM BIRTIČ

4243. Damijan Rant

4242. zoran knapic

4241. Metka Šalika

4240. Ankica Lovrinović

4239. Matjaž Jevševar

4238. Daniel Nemec

4237. IZIDOR TOMINEC

4236. Davorin cvikl

4235. franc požar

4234. IZIDOR SLAPŠAK

4233. Sonja Razbornik

4232. Metka Jeraj

4231. Bojan Orgl

4230. Jolanda Orgl

4229. Anonimen/a

4228. Ivana Šilc Dejak

4227. Marko Pavlin

4226. Denis Čizmašija

4225. Zmaga Skok

4224. tonite falco

4223. Rudi Andoljšek

4222. Tone Hudnik

4221. Stanko slana63

4220. Anonimen/a

4219. Bogdan Krek

4218. Silvo Horvat

4217. Milan Krišelj

4216. Jan Cvetek

4215. Izidor Kumar

4214. Jožica Bone

4213. Rok Potokar

4212. Anonimen/a

4211. Urban Brnot

4210. Mateja Novak

4209. Vladimir Marinček

4208. Tajda Pregelj

4207. Anonimen/a

4206. Anonimen/a

4205. Miroslav Geržina

4204. Tatjana Sablatnik

4203. Luka Kovacic

4202. Tone Golja

4201. Primož Cundrič

4200. Lojze Pecek

4199. Robert Colnar

4198. Andreja Kušar

4197. Franc Breznik

4196. Stane Gabrijel

4195. Gašper Sila

4194. Anonimen/a

4193. Anonimen/a

4192. Ida Golež

4191. Silvester Pozar

4190. Anamarija Fink

4189. Anonimen/a

4188. projektivni biro

4187. Anonimen/a

4186. Anonimen/a

4185. Anonimen/a

4184. Anonimen/a

4183. Marjeta Vrankovič

4182. Anonimen/a

4181. dusan pernek

4180. Primoz Roser

4179. marija pucko

4178. Anonimen/a

4177. Anonimen/a

4176. Marko Ušeničnik

4175. Marjan Novak

4174. Žiga Šorli

4173. Aleš Kurent

4172. Iztok Mrgole

4171. Jerneja Sotto

4170. Anonimen/a

4169. Alojz Perme

4168. Anonimen/a

4167. Rok Meden

4166. Misa Ziberna

4165. Anonimen/a

4164. drago vezensek

4163. Peter Rojko

4162. Anonimen/a

4161. Jasmina Kosi

4160. Anonimen/a

4159. Andrej Jakša

4158. Anonimen/a

4157. David Lovišček

4156. Vojko Munih

4155. Bojana Varšek

4154. Valerija Jus Jus

4153. Špela Mohar

4152. David Kogovsek

4151. Anonimen/a

4150. Anonimen/a

4149. Anonimen/a

4148. Marija Šarič

4147. Boris Vigec

4146. Primož Kastelic

4145. alenkaa5 Berlot

4144. toni peterka

4143. Helena Rončević Rončević

4142. duska lajh

4141. Ivan Spetič

4140. Aleš Božnar

4139. Anonimen/a

4138. Vili Cene

4137. Matjaž Povše

4136. Anonimen/a

4135. Bostjan Polak

4134. Joze Dedic

4133. anton žove

4132. Milojka Sulič

4131. Franc Breznik

4130. NatašaKošir Bergant

4129. Anže Križnar

4128. Melita Artnak

4127. kovacic ivan

4126. Maja Meke

4125. Marija Črnugelj

4124. frane kemperle

4123. SonjaG Goršič

4122. David Novak

4121. Saso Krainer

4120. Boris Bogataj

4119. Aleksej Volkov

4118. Miran Gornik

4117. joze valentincic

4116. Mario Luteršmit

4115. Alfred šalamun

4114. Vlasta Deželak

4113. valter korsoč

4112. Natalia Agapova

4111. Danilo Koren

4110. Ivanka Plešnik

4109. Valjavec Mateja

4108. Kristina Žnideršič

4107. Jan Bodlaj

4106. Nezha Janezhic

4105. Tina Breznik

4104. J. Ward

4103. Luka Treven

4102. Jernej Lorenčak

4101. Matevž Velkavrh

4100. Bogomira Stranjak

4099. Ljudmila Jegrišnik

4098. Kristjan Mohorič

4097. Janez Cerkovnik

4096. Klemen Habjan

4095. karli ferk

4094. Anonimen/a

4093. Maruša Mandelc

4092. Jože Lemež

4091. Marina Marija Gruden

4090. Žiga Simonič

4089. Matic Kumar

4088. Kristina Ban

4087. Mojca Balon

4086. Anonimen/a

4085. janez zatler

4084. Marija Žagar

4083. milenica kastelic

4082. Stellica Stellina

4081. Darja Valenci

4080. Alex Vrbančič

4079. Anonimen/a

4078. Anonimen/a

4077. boris MREVLJE

4076. Petra Gracnar

4075. Matic Žgajnar

4074. PETER SENEKOVIC

4073. Damjan Uratnik

4072. Johanes 10000

4071. Ivan Igor Pollick

4070. Metka Rebolj

4069. Anonimen/a

4068. Matija Pavlovcic

4067. Štefan Pavlič

4066. Lajnar_EU Tepina

4065. Blaz Bitenc

4064. Stanislav Župevc

4063. Petra Lavrencic

4062. Silvo Hrovat

4061. Anja Čuček

4060. Anonimen/a

4059. Jelka Žagar

4058. Tatjana Škrinjar

4057. Vladimir Hanc

4056. Brigita Blažič

4055. Viktor Frangež

4054. Gregor Ahacic

4053. Anonimen/a

4052. Miha Pöschl

4051. Erik-Helena Trogrlic

4050. Anonimen/a

4049. Martin Stopar

4048. Anonimen/a

4047. Andi Toplak

4046. Ivanka Majhenič

4045. Vid Pogačnik

4044. Metod Emeršič

4043. Jan Dolenc

4042. Andrej Stuhec

4041. Andrej Roškarič

4040. Tadej Legnar

4039. Rino Kavčič

4038. NIKA BERNARD

4037. Matija Cencelj

4036. Jani Kravanja

4035. Janez Rebec

4034. Boštjan Zadnikar

4033. Anonimen/a

4032. Anonimen/a

4031. Anonimen/a

4030. Majda Bratina

4029. Marija Rozman

4028. tatjana hafner

4027. Matija Znidarsic

4026. Anonimen/a

4025. Ana Mučič

4024. Emilijan cussigh

4023. Tatjana Violeta Kamnar

4022. Branko Enci

4021. Radovan Skubin

4020. Bernarda Garvanliev

4019. Jazd Faganel

4018. Dusan Sef

4017. Anonimen/a

4016. Bogdana Slatinek

4015. Anonimen/a

4014. Tara Kraševec

4013. Tomaž Pernat

4012. Rok Blaznik

4011. Alenka Troha

4010. Miha Končan

4009. Alojzij Gričnik

4008. alojz gluhak

4007. Tomaž Perkovič

4006. Kramar34 Kranjc

4005. Roman Oblak

4004. Marijan Božič

4003. Roman Sikošek

4002. Uroš Prebil

4001. Anonimen/a

4000. Bojan Lazar

3999. Andrej Pecek

3998. Zvonko Korošec

3997. Anonimen/a

3996. Anonimen/a

3995. Anonimen/a

3994. Matej Burger

3993. brigita PIŠORN

3992. Brina Suhadolec

3991. Mladen Trobec

3990. Vladimir Miljavec

3989. Rajko Osek

3988. Darja Hočevar

3987. Suzana Kocjančič

3986. Zlatka Vrhovec

3985. Slavko Vovk

3984. Kaja Lasnik

3983. tadej drmaz

3982. Gina Dell Olivo

3981. Boštjan Gortnar

3980. Marjetka Krajnc

3979. Miran Pahovnik

3978. Tina Hawlina

3977. Dušan Naglič

3976. Dani Ster

3975. Štefan Duh

3974. Anonimen/a

3973. Gregor Bratuša

3972. natalija Mezeg

3971. milko krizman

3970. Anonimen/a

3969. Matjaž Selišnik

3968. Jožef Miklošič

3967. Anonimen/a

3966. vida čermelj

3965. Radko Lukša

3964. Darko Mikulić

3963. Vlado Koritnik

3962. Azra BAJRIĆ

3961. Franci Vehar

3960. Ervin Šajn

3959. Nada Šlebir

3958. FRANJO LAZAR

3957. Marija Rasiewicz

3956. Janez Kukovec

3955. Franci Praprotnik

3954. joze pungartnik60

3953. Tomo Premk

3952. Aleš Rejc

3951. Anonimen/a

3950. Lado Jankovec

3949. Metka belinc

3948. Anonimen/a

3947. Mija Smodiš

3946. DADA ---------

3945. Janez Žgajnar

3944. brane podobnik

3943. Marinka Crtalic

3942. Vitomir Fujs

3941. Ana Kobler

3940. Goran Stojnić

3939. Tomaž Podržaj

3938. Anonimen/a

3937. Marjan Šarec

3936. Gasper Sajovic

3935. Bogdan Mohar

3934. Lili Arh

3933. Anonimen/a

3932. Vinko Jeraj

3931. Niko Bracic

3930. Robert Strel

3929. Anonimen/a

3928. Anonimen/a

3927. Matija gartner

3926. Ana Matičič

3925. Andrej Gajski

3924. Jakob Opravš

3923. Janez Gril

3922. Branko Pavlin

3921. Anita Kralj

3920. Branko Miglič

3919. Anonimen/a

3918. Anonimen/a

3917. Tine Marinšek

3916. EMIL Bertole

3915. Anonimen/a

3914. Branko Radi

3913. Mojca Kern

3912. Ines Mravlja

3911. Miro Farčnik

3910. marvin sulin

3909. Darka Pernek Arnuš

3908. rok grahek

3907. Jan Gantar

3906. Anonimen/a

3905. Anonimen/a

3904. Ana Mostnar

3903. Anonimen/a

3902. Nejc Krivec

3901. Sebastian Stefanović

3900. Joze Žitek

3899. Mariza Petrovčič

3898. DANIEL FRIC FRIC

3897. Franc Mulh

3896. Mira Frelih

3895. Anonimen/a

3894. Romana Husič

3893. franc kramar

3892. Zoran Ilić

3891. Franc Vidrih

3890. Andrej Medič

3889. Marjan Dubrovnik

3888. Anonimen/a

3887. Nalim Cepelk

3886. Rok Podobnik

3885. Igor GOLOB

3884. Slavko Sušec

3883. joze mojster

3882. Klavdij Štolfa

3881. kristian kopa

3880. Sebastian Rudolf

3879. Igor Karlić

3878. Janez Lenar

3877. Metod Lakner

3876. Anonimen/a

3875. Ivan Kanduč

3874. Silva Rizman Zajc

3873. Nik Marolt

3872. Anonimen/a

3871. Antonija Novak

3870. Boštjan Arl

3869. Franc Stropnik

3868. Anonimen/a

3867. Maja Aljančič

3866. bojan koglot

3865. feliks breg

3864. bostjan Tisler

3863. Anonimen/a

3862. Aleksander Grčar

3861. Anonimen/a

3860. Miha Oberstar

3859. Robert Hrovat

3858. trajkovski aleš

3857. Janez Končan

3856. Klara Kocjančič

3855. Slamar Markelj

3854. thomas mausar

3853. Marinka Matelic

3852. Janez Hostnik

3851. Anonimen/a

3850. Anonimen/a

3849. Jože Žargi

3848. Tanja Golob

3847. Anonimen/a

3846. Ida Kokot

3845. Ime Rože

3844. Dimitrij Gošar

3843. Franjo Petković

3842. Anonimen/a

3841. Žiga Rangus

3840. Anonimen/a

3839. darko zadel

3838. Rado Markovič

3837. Miha Kralj

3836. Jan Tomšič

3835. Marko Logar

3834. Leopold Tušek

3833. Uroš Bombač

3832. Sebastijan Korče

3831. Andrej Šašek

3830. Anonimen/a

3829. Jasna Jukan

3828. Zorica Jelenković

3827. Majda Žužek

3826. Vesna Korošak

3825. Miran Premelč

3824. ANDREJ PUCELJ

3823. Bogomir Horvat

3822. Tanja Albreht

3821. Anonimen/a

3820. Anonimen/a

3819. damjan p

3818. Branko Đurinek

3817. Simon Tomazin

3816. Beti Šeligo

3815. Danica Rebevšek

3814. Boris Krajnc

3813. Tatjana Slanc

3812. Leon Kržič

3811. Anonimen/a

3810. Anonimen/a

3809. Anonimen/a

3808. Marija Vidovič

3807. Leon Mulej

3806. papic mojca

3805. Nuraga Imsirovic

3804. Alenka Černe

3803. miha Bračko

3802. Marko Sivec

3801. Vojko Levar

3800. Job Kavčič

3799. Zora Mavri

3798. Francka Gregorc

3797. Anonimen/a

3796. Anonimen/a

3795. Alojz Gjerkeš

3794. Ivan Ramsak

3793. majda udovč

3792. Gregor Dejanović

3791. Anonimen/a

3790. Antonio Škoda

3789. Anonimen/a

3788. Štefan Sočič

3787. Danijel Grilc

3786. Aloz K.

3785. franc prijatelj33

3784. Anonimen/a

3783. Lovro Iskra

3782. Leon šmid

3781. Anonimen/a

3780. Janko Šumah

3779. Anonimen/a

3778. Zvonko Hribernik

3777. Anonimen/a

3776. Andrej Grahek

3775. Špela Kovačič

3774. Marjan Kocjančič

3773. Milan Horvat

3772. Franc Kač

3771. Roman Očišnik

3770. ivan mencin

3769. Anonimen/a

3768. Božidar Novak

3767. Miha Trkov

3766. Anonimen/a

3765. Peter Petrovič

3764. Vanja Berger

3763. Drago Mevlja

3762. Mitja Bauer

3761. Bojan Križaj

3760. ivan vilhar

3759. DAMIJAN HAFNER

3758. Anonimen/a

3757. Barbara Matijevic

3756. Dragica Konrad TOPLAK

3755. Kristjan Kaluder

3754. Natalija Gorišek

3753. Zdenka Carli

3752. Sanja Lukič

3751. Andreja Horvat

3750. Anonimen/a

3749. Ivan Vadnjal

3748. Robert Pečnik

3747. Marino Krizman

3746. Anonimen/a

3745. Mojca Gregorec

3744. Dušan Kovačič

3743. Luka Podobnik

3742. David Grajžl

3741. Tina Verhnjak

3740. Nina Planinsek

3739. Jernej Turk

3738. Marija Guzelj

3737. Kristjan Kuhar

3736. Ivan Kavčič

3735. Suzana Holobar

3734. Matjaž Ogorevc

3733. Anton Sersen

3732. Marija Perne

3731. Miro Hrovat

3730. Maid Cenilec

3729. Anonimen/a

3728. Iztok Senovršnik

3727. Vladimira Klun

3726. Anonimen/a

3725. timotej usenicnik

3724. Vanja Kojc

3723. Ivo Coz

3722. Miro Bodlaj

3721. tadej vobič

3720. Anonimen/a

3719. Simona Železnik

3718. Franci Kogoj

3717. Andrej Majerle

3716. Boštjan Horvat

3715. Martina Hribernik

3714. Damian Strawberring

3713. Grega Vesel

3712. Nataša Medved

3711. Slavko Ciglar

3710. Franc Mencin

3709. Anonimen/a

3708. Renata Ferlan

3707. Martin Golob

3706. Milojka Kržan

3705. Bojan Peklar

3704. Alojz Železnik

3703. Sebastijan Lozej

3702. Anonimen/a

3701. Tone VIDIC

3700. Anonimen/a

3699. Anonimen/a

3698. marjan haberl

3697. Jernej Kolman

3696. Anonimen/a

3695. Anonimen/a

3694. Darko Čebokli

3693. Simon Črnivec

3692. Nadja Blatnik

3691. Franc Urh

3690. Anton Feuš

3689. Anonimen/a

3688. IVAN ŠAVC

3687. Anonimen/a

3686. Marko Kos

3685. Karl Zupanc

3684. Anonimen/a

3683. Anonimen/a

3682. Anonimen/a

3681. Milko MATI

3680. Egon Zavnik

3679. Janez Logar

3678. Anonimen/a

3677. Seven Eleven

3676. Anonimen/a

3675. Faik Ajdarović

3674. Uroš Babočajić

3673. rudolf muhic

3672. Stanko Novak

3671. Kuki Hussainy

3670. Martina Cus

3669. Milan Bajzelj

3668. Teo Dr.Zor

3667. Anonimen/a

3666. Aleš Benda

3665. Anonimen/a

3664. bogdan novak

3663. Marko Rudolf

3662. Brigita Štefl

3661. silvo Janev

3660. Valdi Jerman

3659. Janez Šetinc

3658. Saša Drobič

3657. Anonimen/a

3656. Branko Slivar

3655. Tanja Markioli

3654. branko klauzar

3653. Anonimen/a

3652. Ales Dolzan

3651. Andreja Adam

3650. Anonimen/a

3649. Vaneja Velenik

3648. MARIJA PEROVŠEK

3647. Armin Gorjup

3646. Lidija Uratnik

3645. Saša Kos Turel

3644. Denis horvat

3643. Jan Zagar

3642. Marko Perme

3641. Anonimen/a

3640. Anonimen/a

3639. Hrvoje Petkovic

3638. Zoran Marjanović

3637. Anonimen/a

3636. anamarija kavcic

3635. Bruno Kirn

3634. Anonimen/a

3633. Anonimen/a

3632. Jože Kramar

3631. Milijana Dzolic

3630. Igor Ajdic

3629. Miloš Škorc

3628. metod jesenko

3627. Bojan MUŠIČ

3626. Anonimen/a

3625. Frank Gregor

3624. Marko Fratnik

3623. Matjaž Marinko

3622. Benjamin Mlakar

3621. Rozika Janota

3620. Marjan Janežič

3619. Daniel Bezjak

3618. Marko Vode

3617. Sebastian Kropivšek

3616. Kemal Frmić

3615. Staša Mlakar

3614. Maruša Marn Avsec

3613. Marjana Slavič

3612. Herbert Štrbenc

3611. Anonimen/a

3610. ANDREJ KOBE

3609. Anonimen/a

3608. Viljem Kaučič

3607. Nina Bozjak

3606. Borut Pivec

3605. Anonimen/a

3604. Simon Rauter

3603. Anonimen/a

3602. peter jelovcan

3601. Anonimen/a

3600. Anita Mavrič

3599. Peter Fišer

3598. Franc muhič

3597. Martin Novak

3596. Anonimen/a

3595. Valdij Peric

3594. Joze Poler

3593. Marjan Mercina

3592. tadej438 Stachel

3591. Vojko Hočevar

3590. Katja Zbašnik

3589. Dejan Vidic

3588. Jery87 Šlebir

3587. Suzana Nešović

3586. Vlado Kucinic

3585. Janez Volk

3584. Marko Kovač

3583. Erika Ipavec

3582. gregor slabe

3581. Anonimen/a

3580. Matevž Okršlar

3579. nenad bonifer

3578. brane kutnjak

3577. Mojca Frece

3576. Anonimen/a

3575. Simon Škvarč

3574. Mia bremec

3573. Katja Mihelčič

3572. Anonimen/a

3571. Anonimen/a

3570. Klemen Avguštin

3569. Anonimen/a

3568. Anonimen/a

3567. Milan Petrena

3566. Osman Begulič

3565. Drago Magdic

3564. Anel Kajtazović

3563. Romana Jančar

3562. Anonimen/a

3561. marko berlot

3560. Bogdan Gašperšič

3559. Blaž Vogrinčič

3558. Anica Unterlehner

3557. Slavica Ferlic

3556. Anonimen/a

3555. Anonimen/a

3554. Anonimen/a

3553. Tea Polajžar Perko

3552. Jani Ivan Mahor

3551. Viktor Klasič

3550. Andrej Setina

3549. Majda Lipec

3548. Sebastijan Černevšek

3547. Patricija Lorber

3546. france smolej

3545. Samo Grošelj

3544. Irena Ravnikar-Hriberšek

3543. Anonimen/a

3542. srečko Jagodič

3541. Mojca Zver

3540. Nikolaj Oblak

3539. Ivan Juhart

3538. Tanja Zajc

3537. Irena Perše

3536. Viljem Lovše

3535. Barbara Lesar

3534. josip vitez

3533. Marina Cesarec

3532. Anonimen/a

3531. Miha Megušar

3530. Zlatko Horvat

3529. Nejc Kok

3528. Boštjan Grom

3527. Gregor Podvinski

3526. Gavro Pavlović

3525. Simon Oman

3524. Miha Dežman

3523. Andraž Dolinar

3522. Anonimen/a

3521. Anonimen/a

3520. Silvester Štok

3519. Anonimen/a

3518. Barbara Sršen

3517. Zvonko Skrt

3516. Boštjan Skornšek

3515. spela tajnic

3514. Lucija Navodnik

3513. Robert Leček

3512. Monika Škrlj

3511. Aleks Kristan

3510. Janez Žvikart

3509. Boris Kavčič

3508. Iztok Štajer

3507. Anonimen/a

3506. Tadej Mohorko

3505. Nuška Matjašič

3504. Franc Podlesek

3503. marjan medlobi

3502. slavko majcen56

3501. Anonimen/a

3500. Stojan Fabjančič

3499. Vilma Sem

3498. Miha Hočevar

3497. Stanislav Fortuna

3496. Vesna Vesna

3495. Matej Lah

3494. anton skornsek

3493. Silvo Žerak

3492. Anonimen/a

3491. Mira Lekše

3490. Cvetka Vidič

3489. Anonimen/a

3488. burja bostjan

3487. Anonimen/a

3486. Anonimen/a

3485. Anonimen/a

3484. Tomaž Plevel

3483. Sonja Pastorčič

3482. Denis Rautovic

3481. Anonimen/a

3480. Tadeja Rozman

3479. Anonimen/a

3478. Gregor Pazlar

3477. Roman Ambrozic

3476. mateja lazar

3475. Ivica Vrečko Novak

3474. Magda Koren

3473. Anonimen/a

3472. Mitja Ulator

3471. Jože Černe

3470. Dani Danez

3469. Miha Groznik Groznik

3468. kos igor

3467. zdenka gubanec khatibi

3466. Branko Mihelič

3465. Alojz Ličar

3464. Anonimen/a

3463. smarcan zlatko

3462. Anonimen/a

3461. Marko Se

3460. Danilo Rues

3459. Miroslav Trampuš

3458. Meta Čadež

3457. Gabrijela Kalan

3456. Anonimen/a

3455. Simon Jeraj

3454. Olga Greshnyaeva

3453. Anonimen/a

3452. Anonimen/a

3451. Divna Grbic

3450. Mario Rode

3449. Zlatko Oblak

3448. Anonimen/a

3447. Tilen Puljic

3446. leon scuka

3445. vince blake

3444. Primoz Oset

3443. Majda Romič

3442. Anonimen/a

3441. joe turjak

3440. Matjaž Merlak

3439. Eneja Štemberger

3438. Zalar Joze

3437. Franci Kovše

3436. Anton Bauman

3435. Anonimen/a

3434. rado turk

3433. Anton Pajmon

3432. Anonimen/a

3431. Anonimen/a

3430. Aleš Možina

3429. Irena Kafol Hrovat

3428. Anonimen/a

3427. Anonimen/a

3426. Tomaž Virijant

3425. Anonimen/a

3424. Marija Rep

3423. Samir Beganovic

3422. Tadej Tušek

3421. Anonimen/a

3420. Vasilij Kores

3419. Jardine's Parrots

3418. Milan Gornik

3417. Irena Štuhec

3416. Mirko Kajfez

3415. Janez Urbanček

3414. Anonimen/a

3413. Vanja Vrlinič

3412. Anonimen/a

3411. Nataša Rotar

3410. Boris Hiti

3409. Gregor Pintar

3408. Tanja Otrin

3407. Ales Pavlic

3406. Violeta Hadjijaj

3405. Joža Roblek

3404. Tone Gosnjak

3403. Katja Peklar

3402. Dragica Vrabec

3401. Anja Kastelic

3400. Ivo Pulko

3399. Anonimen/a

3398. Ivan Kukovica

3397. Katarina Grmek

3396. Miran Lipovec

3395. Jože Benetek

3394. Uroš Ilić

3393. Katja savec

3392. Franko Živec

3391. Živa Kalaš

3390. Anonimen/a

3389. Renata Benegalija

3388. Matej Gabersek

3387. Janez Slavec

3386. Anonimen/a

3385. Branko Svetičič

3384. Zdenka Sotlar

3383. Anonimen/a

3382. Mersiha Sahinovic

3381. Jožica Repnik

3380. Anonimen/a

3379. FRANC MORAVEC

3378. Jože Šušteršič

3377. Vladimir Vajda

3376. Primoz O

3375. Miha karničar

3374. Mojca Vočko

3373. murika345 Ivančič

3372. Dušan Renko

3371. Tomaž Lavrič

3370. Robert Jarc

3369. Anonimen/a

3368. Miha Kapelj

3367. Anonimen/a

3366. Franjo-Petra Le

3365. Milan Hribernik

3364. Aleksander Udovič

3363. Jedat Cizalb

3362. Anonimen/a

3361. Ljuba Črne

3360. Matthias Gorjup

3359. Sonja Sibila Lebe

3358. Anonimen/a

3357. Sandi Šubara

3356. Gregor Jerič

3355. Anonimen/a

3354. Stanislav Drobnič

3353. Boštjan Košir

3352. Bergita Berce

3351. Tamara Draksler

3350. Anonimen/a

3349. Anonimen/a

3348. Breda Fabijan

3347. Irena Strmecki

3346. Jarmila Krasovec

3345. Renata Bajt

3344. Janez Jesenšek

3343. Mojca Pungerčar

3342. Margareta Marčič

3341. Anonimen/a

3340. Žiga Selčan

3339. Anonimen/a

3338. Anonimen/a

3337. Anonimen/a

3336. Jani Stadler

3335. Žan Škrlec

3334. Rok Prešern

3333. Anonimen/a

3332. Milenko Todorović

3331. Ciril Jakše

3330. Janez Klanjšek

3329. Ana Bohnec

3328. Andraz Repar

3327. Danilo Glažar

3326. Janez Potočnik

3325. Vladimir Gunjač

3324. Sonja Ssonja

3323. Štefan Peteh

3322. Jože Lokovšek

3321. marjan kunc

3320. makeup BeautyCorner

3319. Iztok Zakovšek

3318. Robert Grlj

3317. Anonimen/a

3316. Tina Vidovič

3315. Aleš Anžič

3314. ivona prosen

3313. Milan Novak

3312. Milena Zupan

3311. Anonimen/a

3310. Zmaga Troha

3309. Tjaša Petrovčič

3308. Boštjan Šeruga

3307. Anita Vovk

3306. Mitja Moškon

3305. lea kenda

3304. Danijela Berglez

3303. Micka Gorenc

3302. Anonimen/a

3301. Mitja Žargi

3300. Anonimen/a

3299. Maja Kvenderc

3298. damijan kores

3297. Alenka Šalej

3296. Janko Vihar

3295. Frenk Zorko

3294. Tomaž Kne

3293. Anonimen/a

3292. Jaka Bregar

3291. Anonimen/a

3290. Igor Benedik Benedik

3289. Matej Gantar

3288. Maks Vrščaj

3287. Anonimen/a

3286. Dany Ornik

3285. Primož Gričar

3284. Ana Kos

3283. Diana Argenti

3282. Miro poljanšek

3281. Anonimen/a

3280. igor petelinkar

3279. Vinko Žakelj

3278. Rafael Krkoč

3277. Vinko Kos

3276. Roman Lahne

3275. Lidija RovanPogačar

3274. Dušan Volmajer

3273. Aleš Kranjec

3272. Anonimen/a

3271. Marko Rovan

3270. luka košnik

3269. nika breskvar

3268. Ana Medved

3267. konjarka k

3266. Roman Petrovič

3265. Vera Skrjanec

3264. Urška Žagar

3263. Melanie M.

3262. Janez Porenta

3261. Vesna Černelič

3260. Ivan Tomše

3259. Bojan Tomc

3258. Anonimen/a

3257. france andolšek

3256. Anonimen/a

3255. Tatjana Cajhen

3254. Urban Kržan

3253. Anonimen/a

3252. bojan Jovan

3251. Anonimen/a

3250. Miha Hajnže

3249. Obreza Ana

3248. Sebastijan Jurkošek

3247. Andrej Pavlin

3246. Zdravko Blažič

3245. Igor Mandić

3244. Mirko Tomšič

3243. Alesa Klemensek

3242. Karmen Munda

3241. Majk Lapuh

3240. jurkovic joze

3239. Milena Možina

3238. Matija Cotman

3237. Alenka Kampuš

3236. Vanja Gale

3235. Vincenc Boc

3234. Žiga Papotnik

3233. Valentin Lisjak

3232. peter krizznik

3231. Anonimen/a

3230. Anonimen/a

3229. Tatjana Bučan

3228. Sandi Roškar

3227. Marjan Bogovčič

3226. Kunc FILIP

3225. Anonimen/a

3224. marija likar

3223. Stanko Ožbolt

3222. Edo Ferk

3221. Borg Drone

3220. Anonimen/a

3219. Stanko MLAKAR

3218. Matjaž Cvetko

3217. Andrej Novak

3216. jurij leskovar

3215. Anica Flat

3214. LJUBICA PRINČIČ

3213. Amalija Trauner

3212. Ivanka Horvat

3211. Marjan Golavšek

3210. Borut Gorisek

3209. Aljoša Satler

3208. Nataša Tomažič

3207. Ivan Gruden

3206. Marta Kaube

3205. Brane Grant

3204. Danilo Zupanič

3203. danijel horvat

3202. Robert Ivačič

3201. Goran Gjergjek

3200. Anonimen/a

3199. Anita ZAJEC

3198. Ivica Stopinšek

3197. Filomena Cvikl

3196. Dean di Este

3195. Domen Požlep

3194. Adana Nanda

3193. Anonimen/a

3192. jože horvat

3191. Danijel TRNJANAC

3190. Matej Florijan

3189. lili zalar

3188. Anonimen/a

3187. Vinko Kokot

3186. Primož Strgar

3185. Lj L

3184. Martin Macek

3183. Roman Hasemali

3182. Peter Krajnc

3181. Iztok Rener

3180. ivan amon

3179. stanko klinar

3178. Mitja KATAVIČ

3177. Anonimen/a

3176. Anonimen/a

3175. Anonimen/a

3174. Dejan Temniker

3173. Leon Hartman

3172. Anonimen/a

3171. Bogo Veber

3170. anka potrc

3169. Iztok Zupan

3168. Anonimen/a

3167. Anonimen/a

3166. Franci Dagarin

3165. Martin Tominec

3164. Renato Fänrich

3163. Marjan Vodlan

3162. Petra Radaj

3161. Tadej Podgornik

3160. Bernard Štiglic

3159. alenka turkpaunovic

3158. Mirko turk

3157. neda kranjc.

3156. Anonimen/a

3155. Jure Bohnec

3154. Zvone Petje

3153. Karmen Ponikvar

3152. Marko Bitenc

3151. Zdenka Hegler

3150. Tatjana Dobravec

3149. Lourdes Maria Canela Rodriguez

3148. Anonimen/a

3147. Nihad Halilagic

3146. Andrej Kristanc

3145. Tadej Bratuša

3144. Mio Kekić

3143. Janez Martelak

3142. Ivan Bole

3141. Miroslav Muršič

3140. Simona Muhič

3139. Sonja Sostarec

3138. Anonimen/a

3137. Joze Vozelj

3136. Mitja Žakelj

3135. Zlatko Mlakar

3134. Urška Ahlin

3133. Darija Hrastnik

3132. Robert Dušič

3131. Anonimen/a

3130. Stefi Divjak

3129. Nika Ferk

3128. Branislav Trglavčnik

3127. Matej Košir

3126. Janez Dolenc

3125. Jožica Fideršek

3124. Dominik Polajžer

3123. ENGELBERT RIBIČ

3122. Anonimen/a

3121. Ivek Klajnšek

3120. Mirko Antolović

3119. Mirjana Sprinčnik

3118. Janez Slovenec

3117. ivo stjepic

3116. Vojko Dobrin

3115. Anonimen/a

3114. Ljubica Milenkovič

3113. Uroš Palhartinger

3112. Bine Albin

3111. Vladimir Kirn

3110. miran kocjan

3109. Gregor Mohorko

3108. Anonimen/a

3107. Anonimen/a

3106. Martin Štricelj

3105. Sašo Golja

3104. Rado Živanović

3103. Danilo Primožič

3102. Anonimen/a

3101. Miroslav Bračko

3100. Martina Osredkar

3099. borut grosicar

3098. roman senekovič

3097. Marija Zorec

3096. Anonimen/a

3095. Anja Koprivec

3094. Mirjana Brvar

3093. Jure Lapanja

3092. Iluš Vogrinec Hribar

3091. Valentin Vrbovšek

3090. Janez Jezersek

3089. Primož Petek

3088. vojko gologranc

3087. Erika Jarc

3086. Jalen Pokorn

3085. Milan Golob

3084. David Carević

3083. Tone Pajk

3082. Alojz Marčun

3081. Karl Rogelšek

3080. Brane Beravs

3079. Matej Vedlin

3078. Anonimen/a

3077. Anonimen/a

3076. Anonimen/a

3075. Remi Kočica

3074. Anonimen/a

3073. Klemen Poličar

3072. Anonimen/a

3071. dusan slovenec

3070. Leonida Urbančič

3069. Majda Pogačnik

3068. Mario Andrijaševič

3067. Jernej Primon

3066. Tatjana Žerjal

3065. Anonimen/a

3064. Jozi Čeč Drese

3063. Andreja Robič

3062. Anonimen/a

3061. Slaviša Marković

3060. Ivan Korelc

3059. Sebastijan Selan

3058. Anonimen/a

3057. Anonimen/a

3056. Sonja Mastnak

3055. Damijan BARTOLJ

3054. davorin makovec

3053. Edvard Bastič

3052. Alan Geder

3051. Anonimen/a

3050. Anton Žakelj

3049. Karmen Bucek

3048. Izidor HABJANIČ

3047. MARTIN Podržaj

3046. Anonimen/a

3045. Tomaž Mohorič

3044. Edvard Ražman

3043. Radmila Pavlovič Blatnik

3042. Viljem Kaker

3041. Denis Pirc

3040. Toni Hočevar

3039. Jasmina Kmetic

3038. Marko Krhlikar Krhlikar

3037. Matjaž Bohinc

3036. Anton Branc

3035. Anonimen/a

3034. Anonimen/a

3033. Sašo Kalan

3032. Anonimen/a

3031. Karmen Cah Stepan

3030. Anonimen/a

3029. Vilma Vrtačnik Merčun

3028. Anonimen/a

3027. Franc Eržen

3026. Jože Breznik

3025. Niko Belaj

3024. Anonimen/a

3023. Primož Kurinčič

3022. Aljaž Pušnik

3021. gregor pergar

3020. Dejan Plecko

3019. Lojzka Rutar

3018. Simcic Tjasa

3017. ivo drenovec

3016. Anonimen/a

3015. Saša MADARASI

3014. Jože Koželj

3013. Anonimen/a

3012. Mirjan Rant

3011. Maj Šuklje

3010. Anonimen/a

3009. Anonimen/a

3008. Gorazd Jordan

3007. Peter Šibau

3006. Anže Juvan

3005. Mojca Sevčnikar

3004. Marjan Krasovec

3003. Anonimen/a

3002. Marija Urbanček

3001. Andrej Peternelj

3000. Igor Watzak

2999. ZORISLAVA CIMPERMAN

2998. Mihaela Kastelec

2997. Andrej Flis

2996. Katarina Štular

2995. Nika Furlan

2994. Anonimen/a

2993. Anonimen/a

2992. muharema pajic

2991. Karin Malnar

2990. Sanel Alibegić

2989. jože perčič

2988. Edi Štegar

2987. Karl Cic

2986. Marinka Lapajne

2985. Julijana Klemenčič

2984. Robert Ravnikar

2983. Rajko Koblar

2982. *Alenka* Rozman

2981. aljoša Grabnar

2980. Anonimen/a

2979. Damir Kočiš

2978. Jože Arko

2977. Janez Jeromen

2976. martin Sintič

2975. LAURA KRIZNIK KRIZNIK

2974. janez benčina

2973. Joze Krek

2972. Anonimen/a

2971. Angela Lendaro

2970. Boštjan Sterle

2969. Anonimen/a

2968. Jernej Darovec

2967. Franc Zaloznik

2966. Stojan Lisjak

2965. florjan stevanic

2964. sebastijan ferfolja

2963. Brane Terglav

2962. Anonimen/a

2961. Ervin Kladnik

2960. Anonimen/a

2959. Peter Eržen

2958. Maja Žvan

2957. Anonimen/a

2956. Anonimen/a

2955. Marjan Brecelj

2954. Stanislav Eger

2953. Janez Čas

2952. Barbara Pavlin

2951. Anton Grošelj

2950. Anonimen/a

2949. toni pojbic

2948. Kara Kalajzic

2947. Anonimen/a

2946. Vilko Fabijan

2945. Draga Lavric

2944. Kristian Hojnik

2943. Lili Seničar

2942. Miro Schemva

2941. Ivo Baliban

2940. Kaja drobež

2939. drago pirec

2938. FRANC GRADIŠNIK

2937. Gorazd Misic

2936. Bernarda Šmon

2935. TOMAZ JANEZ

2934. Anonimen/a

2933. dragica lebreht

2932. Benjamin Radič

2931. Andrej Kralj

2930. Boris Ipavec

2929. Dragica Ivič

2928. Michael Brglez

2927. Nuša Pavlovič

2926. Franci Ajdovec

2925. Ladi Kirn

2924. Boro Jovanov

2923. Anonimen/a

2922. Nives Rauh

2921. Anonimen/a

2920. Marko Kokalović

2919. Anonimen/a

2918. Polonija Cetin

2917. Anonimen/a

2916. mkincar mkincar

2915. Vojko Stare

2914. Ivan Kos

2913. Uroš Čofati

2912. Špela Kos

2911. Zdravko Ščuka

2910. Klemen Šajher

2909. Tino Mamić

2908. samo pudgar

2907. Anonimen/a

2906. Robert Uršič

2905. Maja Žulj

2904. Mirjana Horvat

2903. Darko Kuhar

2902. Irena Trušnovec

2901. Domen Žitnik

2900. Jože Stritar

2899. Zvonko Rajh

2898. emil miško

2897. Egon Pregelj

2896. Vera Bolliger

2895. Miran Bukšek

2894. Stanka Starc

2893. Andreja Repič

2892. Matjaz Rupnik

2891. Luka Hrovat

2890. Miran Ambrož

2889. nada oberski

2888. Ružica Štandecker

2887. Majda Bohinc

2886. Tina Marn

2885. Domen Zafred

2884. Edvard Ris

2883. bojan jevnikar

2882. Robert Jarc

2881. Gorazd Prohinar

2880. Anonimen/a

2879. Jožef Pelcl

2878. Anonimen/a

2877. Anonimen/a

2876. Tom Žnidarčič

2875. Jožef Česen

2874. Rok Pavlinjek

2873. Milan Skerbinek

2872. Tatjana Krajnc

2871. Martina Kosnik

2870. Dušan Marinko

2869. Rajko kukovič

2868. Igor Dolinar

2867. Ljubo Makovec

2866. Anonimen/a

2865. Anonimen/a

2864. Lojze Lenarcic

2863. Valentina Halili

2862. Matej Močnik

2861. natalija fajdiga

2860. Darja Bogović

2859. Klemen Kreže

2858. Luka Jemec

2857. Janez Glas

2856. Andreja Kranjc

2855. Marjan Čuden

2854. mateja mateja

2853. Anonimen/a

2852. Anton Percic

2851. Anonimen/a

2850. Zvonka Špeh

2849. Domen Hrastnik

2848. Samo Jeranče

2847. gazi Maksuti

2846. polona koselj

2845. Juthiwan Roopseekham

2844. Anonimen/a

2843. Janez Truden

2842. Andrej Jamnik

2841. Branko šajher

2840. Jurij Skok

2839. Miran Vidmar

2838. Anonimen/a

2837. Jože Lubšina

2836. Zdravko STARE

2835. Franc Povše

2834. Tomaž Jaklič

2833. Tobias Zadravec

2832. Danica Debeljak

2831. Bojan Linasi

2830. milanme Mel

2829. Stane Oblak

2828. mitja rudman

2827. Marjan Japelj

2826. ivan Janez

2825. Danijela Kuhar Kalamar

2824. info@vodni-filtri.si Kontrec Goran

2823. Janez Gricnik

2822. Anonimen/a

2821. Anonimen/a

2820. Anonimen/a

2819. Bojan Kojic

2818. Dusan Lesar

2817. Anonimen/a

2816. Simon Potocnik

2815. Tamida Princic

2814. Zdenko Decman

2813. Igor Urlep

2812. Robert Smodis

2811. Damijan Fekonja

2810. Ivan Jurak

2809. Silvo Krelj

2808. Tone Štern

2807. Anonimen/a

2806. Anonimen/a

2805. Anonimen/a

2804. Klemen Suhodolnik

2803. Alenka Guček

2802. Marko Hostnik

2801. Avrelia Čretnig

2800. Edo Gradišek

2799. Anonimen/a

2798. jurij Plazovnik

2797. Janko Fras

2796. Vincenc Srebernjak

2795. Nina Ledinek

2794. Anonimen/a

2793. vida lebe

2792. MONIKA KARTIN

2791. Robert Markočič

2790. Janez Tavčar

2789. Anonimen/a

2788. Jure Bračko

2787. Dare Martinc

2786. drago ocvirk

2785. dejan b.

2784. boris sadar

2783. Tatjana Kurnik

2782. Andrej Škof

2781. Maksimilijan Rotar

2780. Anonimen/a

2779. Darja Kosi

2778. Jože Leskovec

2777. Manó Kolarič

2776. Anonimen/a

2775. cernelic alenka

2774. Sonja Bric

2773. naci bosin

2772. Bronka Pust

2771. matic blagus

2770. Matija Horvat

2769. Mitja Herle

2768. Anonimen/a

2767. Judita Miško

2766. Mitja Premk

2765. Franc Leskošek

2764. Mrhar Marijan

2763. gašper Šinkovec

2762. Alen Petrovič

2761. Matej Purgaj

2760. Uroš Vidovič

2759. Simon Potnik

2758. Anastasia Romanov

2757. Primož Kastelic

2756. Srečko Škorc

2755. Patricia Walsh

2754. Anonimen/a

2753. Laurent Resman

2752. Ermin Draganovič

2751. Marjan Lipec

2750. Jani Čujež

2749. Anonimen/a

2748. MARJETA KOSMAČ

2747. Anonimen/a

2746. Kristjan Žoher

2745. Lukas Stare

2744. Lado Primožič

2743. Dejan Šemrov

2742. Anonimen/a

2741. sonja gregorin

2740. Marko Tertinek

2739. Valburga Lovec

2738. Franc Stanonik

2737. Anonimen/a

2736. Anonimen/a

2735. Branko Brane Krošelj

2734. Fabian Mesko

2733. Darko Kafel

2732. Anonimen/a

2731. Franko Nemac

2730. Anonimen/a

2729. Anonimen/a

2728. Anonimen/a

2727. Marjeta Brglez

2726. Kristina Ločniškar

2725. Anonimen/a

2724. Černe Marjan

2723. Zora Cerar

2722. Franjo SIMONČIČ

2721. Anonimen/a

2720. Egi Remih

2719. Silva Ivnik

2718. Filip Hubat

2717. aleksander jaksa

2716. Mare Štirn

2715. Jure Kores

2714. Zvonka Anderlič

2713. Janez Janža

2712. Franci Bizjak

2711. Anonimen/a

2710. Mirko Zinauer

2709. matjaz smole

2708. Anton Hojnik

2707. Anonimen/a

2706. Andrej Prijatelj

2705. Irena Kužnik

2704. Damjan ŠIPEK

2703. Jernej Leben

2702. Anonimen/a

2701. niko potočnik

2700. Mateja Turnsek

2699. Boris Velikonja

2698. Nataša Jager

2697. Ljubo bozjak

2696. Joško KOREN

2695. Enes Pehlic

2694. Branko Gašparič

2693. Majda Kuhar Šuen

2692. Jerica Božič

2691. Anonimen/a

2690. tomaž lešnik

2689. Miran Razboršek

2688. Igor Bečaj

2687. Tomaz Krajnc

2686. Rudolf Rupnik

2685. Sa Zimm

2684. Anonimen/a

2683. Anonimen/a

2682. Janez Slapnik

2681. Renato Ivancic

2680. Ernest Kozlovič

2679. Bojan Milenkovič

2678. Andrej Kolenc

2677. Peter Žibret

2676. Tina Bedenik Schmautz

2675. zvonko molez6

2674. Janko Setničar

2673. Anonimen/a

2672. Anonimen/a

2671. Rok Juhart

2670. Matjaž Sepin

2669. Maja Zalar

2668. Tomaž Ferenčak

2667. Dusan.ramsak Ramsak

2666. Jožef Medved

2665. Bine Bine

2664. Jasna Oberski

2663. Anonimen/a

2662. Anonimen/a

2661. Daniela Bratkovic

2660. Magda Kokalj Moravec

2659. Stanko Kolenko

2658. marija kapš

2657. Jože Erce

2656. Dejan Gajsek

2655. Ivana Parovel

2654. Anton Karner

2653. joc drozg

2652. Anonimen/a

2651. Igor Petaros

2650. Andrej Černejšek

2649. Jernej Ženko Ženko

2648. Anonimen/a

2647. ivanm2922 Morel

2646. Andrej Karba

2645. aleš toni

2644. Ludvik Kobal

2643. Štefan Rehar

2642. Anonimen/a

2641. dinka savinsek

2640. Polona Lajevec

2639. Branko Babič

2638. Damjana Kovačič

2637. Anonimen/a

2636. Marko Pediček

2635. Zdravko Avman

2634. Anonimen/a

2633. Sonja Leskovec

2632. Jure Magajne

2631. Štefan Trček

2630. Ana S. Hmaied

2629. Anonimen/a

2628. Tadej Pestotnik

2627. Anonimen/a

2626. Tomaž Miklavc

2625. Tatjana Zupančič

2624. Vida Strrle

2623. Tilen Šenk

2622. Matic Vugrinec

2621. Joze Bavec

2620. matej Juvan

2619. Iztok Gaber

2618. Renata Zidarič

2617. Anonimen/a

2616. Milena Rahne

2615. Dušan Dundek

2614. Anonimen/a

2613. Mila Kovac

2612. Tomaž Krstič

2611. majda metličar

2610. Anonimen/a

2609. Andrej Ravnik

2608. Anonimen/a

2607. Anonimen/a

2606. Denis Zemljak

2605. Anonimen/a

2604. Anonimen/a

2603. Nikita Matović

2602. Anonimen/a

2601. Erik Sulin

2600. Simon Žagar

2599. Dušan Černe

2598. Lidi Leben

2597. Gregor Valjavec

2596. Robert Fon

2595. Nada CADEZ

2594. Valerija Slapnik

2593. Simon Škrlj

2592. Jure Stibilj

2591. Saša Dokl

2590. Valentin Cencič

2589. Matej Vrbnjak

2588. David Erčulj

2587. Alpha Bravo

2586. Miha Zamuda

2585. Anonimen/a

2584. Urban Jarni

2583. Milan Gasparic

2582. Enes Mahmutovič

2581. Vilibald Dernikovič

2580. Anonimen/a

2579. Janez Novak

2578. Borut Smodiš

2577. Anonimen/a

2576. Irin Lojen

2575. Iztok Založnik

2574. Ljubec Bojan

2573. Anonimen/a

2572. DARE Klobučar

2571. Marko Kotnik

2570. Gorazd Kotnik

2569. Žana Tajm

2568. Fiser_gordana Fišer

2567. Anonimen/a

2566. jana jovan

2565. Greta Gorensek

2564. Jerneja Lovko

2563. Metka Hedet

2562. Anonimen/a

2561. Izidor Potočnik

2560. Jože Grah

2559. Pavel Žakelj

2558. Rok G

2557. Marjan Slabe

2556. ivan pisek

2555. silvo simoncic

2554. Andrej Krupenko

2553. lilijana zavernik

2552. Katarina Urankar

2551. Anonimen/a

2550. Drago Šolaja

2549. Anonimen/a

2548. Robert Ruzman

2547. Jasmina Najdek Hanžič

2546. Anja Maver

2545. Anonimen/a

2544. Silvija Pavlovič

2543. franc sustersic

2542. Rahela Bizjak

2541. Drago Žuman Žuman

2540. Anonimen/a

2539. Anonimen/a

2538. cernilogar joze

2537. Cvetka Poly

2536. Marko Kovač

2535. Jože Kerbev

2534. Nadica Kokalj

2533. FRANC PETERNEL

2532. Drago Malavašič

2531. Julijan Hernavs

2530. Anonimen/a

2529. Matjaz Napast

2528. Swan Krgora

2527. Ivan Horvat

2526. Jernej Suhadolc Suhadolc

2525. Ema Tomc

2524. Tanja Doljak Milost

2523. Igor Perko

2522. Janez Miklavcic

2521. Anonimen/a

2520. Anonimen/a

2519. Peter Šajhar

2518. Biserka Dolinar

2517. Anonimen/a

2516. vinko jakovac

2515. Lorena Lovrečič

2514. Anonimen/a

2513. Anonimen/a

2512. Stanislav Ahac

2511. V Č

2510. Miran Pernarčič

2509. Anonimen/a

2508. onufrios tsavaris

2507. Anonimen/a

2506. Tomaž Sokol

2505. srverin doplihar

2504. Franc Podjed

2503. Anonimen/a

2502. Anonimen/a

2501. Anonimen/a

2500. Zoran Flis

2499. Jože Švegl

2498. Roky Roškar

2497. Mitja Kalan

2496. Borut Vidmar

2495. Milan Ščupec

2494. Anonimen/a

2493. metka Škerbec antonič

2492. Barbara Jenko

2491. n n

2490. Andreja Podobnik

2489. Anonimen/a

2488. Matjaž Rauter

2487. Aleš Sablatnik

2486. Hajrudin Mirovic

2485. peklardanilo2@gmail.com peklar

2484. janez per821

2483. Alenka Janežič

2482. Vesna Murn Zalar

2481. Jurij Obreza

2480. Darja Macek

2479. Anonimen/a

2478. Anonimen/a

2477. Miha Šlebir

2476. Jolanda Pikl

2475. anton rajh

2474. Jože Romih

2473. Marta Rus

2472. Franc Vrecl

2471. Anonimen/a

2470. Boris Dorn

2469. Miran OMERZO

2468. Julij Bertoncelj

2467. Srečo Trope

2466. Rudi Damijan

2465. Igor Albreht

2464. Anonimen/a

2463. Tomaž Deželak

2462. Ciril Logar

2461. Anonimen/a

2460. Stanislav Berce

2459. Anonimen/a

2458. joze kotnik

2457. Susanne pahor

2456. Jernej Fišter

2455. Vladimir Stiplovšek

2454. Anonimen/a

2453. Anonimen/a

2452. Hinko Irgolič

2451. Davorin Budihna

2450. Anonimen/a

2449. Vesna Planinc

2448. Simon Dobaj

2447. zamuda zlatko

2446. Peter Turičnik

2445. Roman Ratej

2444. Anonimen/a

2443. Anonimen/a

2442. Matevž Čuden

2441. Zdravko Perger

2440. branko rautovič

2439. darkocrnkovic84 Danny

2438. lep otec

2437. Anonimen/a

2436. Andrej Benedik

2435. Anonimen/a

2434. Roman Kern

2433. Borut Pirc Borut Pirc

2432. Anonimen/a

2431. boris oberzan

2430. Klara Lakose

2429. Daniel Kuđeljić

2428. Zvone Gabrijan

2427. Nada Tramte

2426. Petar Pilipovic

2425. Anonimen/a

2424. Damjan Solman

2423. Dejan Horvat

2422. Andrej Novljan

2421. Marija Eržen

2420. Igor Sedmak

2419. Šemso Omerović

2418. Mihael Bitter

2417. Marina Grušovnik

2416. Drago Kukanja

2415. Tatjana Krebs

2414. Tomaz Hafner

2413. Anton Bebar

2412. Anonimen/a

2411. Tomaž Butina

2410. otmar colaric

2409. Andrej Keše

2408. marjana pevec

2407. Tadej Habjan

2406. Leopoldina Firant

2405. Marko Hocevar

2404. Branka Škrlj

2403. Uros Dragar

2402. Tatjana Pišljar

2401. Jože Pavlakovič

2400. Anja Šlibar

2399. Anonimen/a

2398. Robert Zorko

2397. Tatjana Glišovič

2396. Anonimen/a

2395. Anonimen/a

2394. Bogdan Vidmar

2393. Tilen Mlakar

2392. Darja Udir

2391. Ziga Gabrovsek

2390. Neja Juvančič

2389. Rok kranjec

2388. Stojan Povh

2387. Gena Maver

2386. tadej vengust

2385. Anonimen Anonimen

2384. Anonimen/a

2383. Esma Mikus

2382. Sebastjan Lukač

2381. drago slankovic

2380. nejče sotenšek

2379. Peter Grasselli

2378. Uroš F.

2377. Marijan Mučič

2376. Ida Martinc

2375. Anonimen/a

2374. Anonimen/a

2373. Mihela Wohinz

2372. jusroman63 Jus

2371. Pavel Niko Žakelj

2370. stanislav petek

2369. Anonimen/a

2368. Jelka Suhadolnik

2367. Miha Tavčar

2366. Anonimen/a

2365. Sebastijan Bohinec

2364. ibas mtž

2363. Anonimen/a

2362. Erik Matelič

2361. spilak franc

2360. Miha Vodopivec

2359. Sonja Hrvatin

2358. Dusan Marcec

2357. Martin Koza

2356. Rebeka Dobovičnik

2355. Pavlin Poličar

2354. Anonimen/a

2353. Šana Golob

2352. Robert Kristanc

2351. Polonca Jan

2350. Rado Zoubek

2349. Grega Jenko Trener

2348. Viktor Markelj

2347. Marjan Silec

2346. Anton Lesnik

2345. Stane Bergant

2344. andrej ranfl

2343. Adrion Axelsson

2342. nikolaja valjavec

2341. Franc Novak

2340. Anonimen/a

2339. Franci Kepa

2338. Rok Kleindienst

2337. Klemen Kočevar

2336. Jože Novak

2335. Greti Brglez

2334. Anonimen/a

2333. metka severkar

2332. Mitja Dobovicnik

2331. Anonimen/a

2330. Anonimen/a

2329. Janez Arl

2328. Nada Smole

2327. Darko Svenšek

2326. Gregor Hudobivnik

2325. Mateja Skrinar

2324. Tomaž Poredoš

2323. Savo Popić

2322. Ivan SCHULLER

2321. Majda Nanut

2320. Darja Ferjančič

2319. Renata Mladenović

2318. Mirjam Račič

2317. dejan sprincnik

2316. Anonimen/a

2315. Rajko Bašić

2314. Branko Ježovnik

2313. Klemen Markovec

2312. Zofija Jan

2311. Roman Lukan

2310. Jernej Verdev

2309. franc unuk

2308. Marinka Lenasi

2307. Marjan Suhadolec

2306. Gorazd Koderman Podboršek

2305. Aleš More

2304. Anonimen/a

2303. Brane Novak

2302. bozo kandric

2301. Ivan Ravnič

2300. Anonimen/a

2299. Nada Mihalič

2298. Rok Hrastar

2297. Edvard Juvan

2296. Anonimen/a

2295. Miroslav Tul

2294. marjetka breznik

2293. Alojzij Koderman

2292. Borut Možina

2291. Joško Vrh

2290. olga zore

2289. Samo Sobočan

2288. Anonimen/a

2287. Vojko Rizmal

2286. Silvester Kaučevič

2285. Samo Miklavčič

2284. milan stojko

2283. Jože Penec

2282. janko klun

2281. Franjo Šlebnik

2280. Franci Krevh

2279. Nuša Petrič

2278. Neva Tomažič

2277. tadej zupnek

2276. Tomaž Hribar

2275. Branko Gerold

2274. Martin Valič

2273. Andrej Medved

2272. Tomaž Guzelj

2271. Marjan Bebar

2270. Anonimen/a

2269. Anonimen/a

2268. Majda Penko

2267. Franci Vuk

2266. Anonimen/a

2265. Anonimen/a

2264. Žan Kurinčič

2263. Anonimen/a

2262. Uros Godec

2261. samo crncic

2260. gacnik ana

2259. Anonimen/a

2258. Anonimen/a

2257. Anonimen/a

2256. Alojz Topolovec

2255. Miran Lipman

2254. Miha Žalig

2253. Andrej Klanjšek

2252. silvester prinčič

2251. Peter Razinger

2250. Anonimen/a

2249. Anonimen/a

2248. Anonimen/a

2247. Toni Nemanič

2246. Mojca Visocnik

2245. Nejc V.

2244. Lili Horvat

2243. janko hrastnik

2242. Ana Ločniškar

2241. Jože Stanko

2240. Anonimen/a

2239. VESNA 1111

2238. Janez Škoda

2237. Anonimen/a

2236. Matej Biškup

2235. Karl Selinšek

2234. Anonimen/a

2233. Bogdan pušnik

2232. #FreeZerohedge Maja

2231. Toni Kores

2230. Anonimen/a

2229. Marija Pavlič

2228. Marjan Voljč

2227. Zvone Perko

2226. Marjan Ceglar

2225. Jurij Emeršič

2224. Viljem Sindičič

2223. Anonimen/a

2222. Leon Hadler

2221. Primož Kuštrin

2220. Fani Smrekar

2219. katjusa Ales

2218. Amadej Jurij Škibin

2217. Pika Novak

2216. Janez Gerold

2215. Anonimen/a

2214. terezija cvetka harmonija

2213. Andrej Rudaš

2212. Franc Šohar

2211. Zvone Horvat

2210. Matevž Perovec

2209. Cveto Grobin

2208. Dušan Fric

2207. Jernej zavrtanik

2206. Gregor Samardzic

2205. Nada Kumelj

2204. Helena Janežič

2203. Miha Klinar

2202. Anonimen/a

2201. Anonimen/a

2200. Anonimen/a

2199. Anonimen/a

2198. punca08 kranj

2197. Martina Repič

2196. Danijela Čibej

2195. Branko Horvat

2194. Anonimen/a

2193. Anonimen/a

2192. Andrej Kocbek

2191. Anonimen/a

2190. Blaž Mertelj

2189. Boštjan Ivšek

2188. boris bufolin

2187. Anonimen/a

2186. Sonja Ristić

2185. Matija Perovsek

2184. Marjeta Hudelja

2183. Matej Pečnik

2182. Anonimen/a

2181. Anonimen/a

2180. Eva Sicherl

2179. Andrej Tomelj

2178. Eva Rajh

2177. Anonimen/a

2176. jože vehovar

2175. Franci Dagarin

2174. Igor Cankar

2173. Milan Stopar

2172. Erik Selišnik Pahovnik

2171. Anonimen/a

2170. Anonimen/a

2169. Tanja Novak

2168. Barbara Metlikovič

2167. Tina Ščuka

2166. Oton Mozetič

2165. Franc Došler

2164. Tone Prevc

2163. Rudolf Pušnik

2162. Edo Stopar

2161. Karmen Novak

2160. Andrej Kramar

2159. Tone Prašnikar

2158. Marina Bitenc

2157. Ramona Mavec

2156. Danijel Arh

2155. Vanči Babulč

2154. Klaudija Hostnik

2153. Žan Grintov

2152. Marko Suklje

2151. Aleš Orel

2150. Anonimen/a

2149. Natalija Kopinč

2148. Peter Kovačič

2147. Rudi Kovšak

2146. Denis Skrabl

2145. Jože Dolar

2144. Boris Grilc

2143. Darko Črepinko

2142. Miran Tacer

2141. Jan Šavli

2140. Ana Glavač

2139. Anonimen/a

2138. joze markic

2137. Franc Breznik

2136. Marjan Dolenc

2135. marjan gartnar

2134. miha zimsek

2133. Janez Ašič

2132. Vid Lešič

2131. Anonimen/a

2130. Nataša Gerzetič

2129. Alojz Modic

2128. Vlado Karoly

2127. Janko Simčič

2126. Tona Velkavrh

2125. Omer Kahrimanović

2124. Jože Jenkole

2123. Sara Ivanić

2122. damjan kadunc

2121. Marko Hvasti

2120. Andreja Miklič

2119. Rok Lindič

2118. stojan povh

2117. Feliks Podgoršek

2116. roman suknaič

2115. Anonimen/a

2114. Stanko Žerjal

2113. Stojan Prošev

2112. Robert Feri

2111. Anonimen/a

2110. Jelovčan Anže

2109. Alojz Vogel

2108. Mitja Grmovšek

2107. vlado luznik

2106. Aleš Ferletič

2105. Brigita Ravnik Zalokar

2104. Renata Svete

2103. Franc Oberski

2102. Tilen Gomilšek

2101. Natalija Visočnik

2100. martina kriznik

2099. Peter GAJŠEK

2098. Ivan Podvinski

2097. Anonimen/a

2096. Jože Žlindra

2095. Zoran Mojškerc

2094. Matej Krnjak

2093. Žiga Maver

2092. Irena Irena

2091. Stane Snoj

2090. Andreja Zajc

2089. Rudi Poljanšek

2088. Boris Kolšek

2087. janez music

2086. Stane Lakner

2085. Tamara Rodica

2084. Irena polak

2083. Drobnic Ales

2082. Anonimen/a

2081. Tilen Moravec Kokalj

2080. Srečko Bračko

2079. srečko Marinčič

2078. Žan Cenc

2077. Drago Gosek

2076. Robert Penko

2075. Renata Volčjak

2074. Klaudija Šafarič

2073. Anonimen/a

2072. Zvonko Karničar

2071. Simona Sakač

2070. maja kmetič

2069. Anonimen/a

2068. Janez henigman

2067. Joze Zore

2066. Borut Topolovec

2065. Klemen Traven

2064. Tomaž Močivnik

2063. Anonimen/a

2062. Boris Lobnik

2061. Natalija Stegne

2060. Matevž Božič

2059. capperpedy renko

2058. Anonimen/a

2057. Anonimen/a

2056. Simon Križnik

2055. Anonimen/a

2054. Aleš Košiček

2053. Cvetko Jerasa

2052. Gregor Jakob

2051. Alex Berglundsson

2050. Matej Stavanja

2049. Milan Bezjak

2048. Marko Juhart

2047. boris HORVAT

2046. stane cankar

2045. Anonimen/a

2044. mr0446 R.

2043. Anonimen/a

2042. Andrej Slivljan

2041. Anonimen/a

2040. Anonimen/a

2039. Branko Milkovic

2038. franc buser

2037. Miloš Ilić

2036. Uroš Oberski

2035. Ignac Novak

2034. Franjo Pangerc

2033. Aleš Radovičevič

2032. Ivan Albreht

2031. Anonimen/a

2030. Marko Podlogar

2029. Anonimen/a

2028. Matej Hv

2027. slobodan ilič

2026. branko glavan

2025. Ana Agatha Sedej

2024. janez šimenc

2023. Rok Meglic

2022. Janez Lah

2021. matej volk

2020. matej Pacnik

2019. Franci Kavčič

2018. Damijan Kreutz

2017. Anonimen/a

2016. Anonimen/a

2015. Anonimen/a

2014. Andreja Slak

2013. mrako Kalan

2012. Velimir Mišanović

2011. Nejc Verbič

2010. Robi Miler

2009. Marko Ferre

2008. Mojca Bernik

2007. Boris Mavrič

2006. Anonimen/a

2005. Anonimen/a

2004. Timotej Rauter

2003. Rado-jakob Strnad

2002. Anonimen/a

2001. Mate Miloš

2000. Robert Ursic

1999. Vinko Okršlar

1998. Aleš Klobucar

1997. Bojan Svetec

1996. Vitomir Podlogar

1995. Anonimen/a

1994. Dušan Bojc

1993. Denis Simic

1992. Samo Smid

1991. Damjan Tamše

1990. Marko Pekovšek

1989. Jana V

1988. Anonimen/a

1987. DEAN ČERNE

1986. Sandi Svensek

1985. Anonimen/a

1984. Robi Psenicnik

1983. Doroteja Murko

1982. Tim Tomazič

1981. Uroš Leskovšek

1980. Marko Peterlin

1979. Andrec Magajna

1978. Anonimen/a

1977. Bogdan Šalamun

1976. Anonimen/a

1975. Marjan Strukelj

1974. Jožica Jerin

1973. nejc olup

1972. Anonimen/a

1971. Robert Ambrož

1970. Rado Urbančič

1969. Istok Milavec

1968. Janko Piskar

1967. tomo zepek

1966. Franci Rebolj

1965. IZTOK KNEZ

1964. Marko Kokoravec

1963. Jožef Nerad

1962. Marina Lovrinovic

1961. Anonimen/a

1960. Drago Dezman

1959. Izidor Oblak

1958. Zoran Ramsak

1957. Anonimen/a

1956. Branimir Golob

1955. Anonimen/a

1954. Peter Simcic

1953. Natasa Rifelj

1952. Anonimen/a

1951. Anonimen/a

1950. Jože Kamenšek

1949. Primož Svetelj

1948. Dejan Lasica

1947. Herbert Von

1946. Erika Polni Profil

1945. Marjan Starec

1944. Vlado Železnik

1943. Andreja Ahačič

1942. Maja Čepin

1941. Silva Ošina

1940. Jana Vrabec

1939. Slavko Pipan

1938. Marija Zupan

1937. Anonimen/a

1936. Anonimen/a

1935. Mojmir Andric

1934. nadka Pečečnik

1933. primož remškar

1932. Nevenka Brumen

1931. Anonimen/a

1930. breda Klemen

1929. Darka Darko Kapitan

1928. Anonimen/a

1927. pintargasper1 Gašper

1926. Jure mazej

1925. Marinka Grdadolnik

1924. Vida Romšak

1923. marjan vehovec

1922. Peter Vodopivec

1921. Natasa Cunder

1920. Dejan Nabernik

1919. Anton Zajc

1918. Anonimen/a

1917. Anonimen/a

1916. Marija Ravšelj

1915. Erwin Puch

1914. Anonimen/a

1913. Vili Vrtovec

1912. Anton Ožbolt

1911. Anonimen/a

1910. susnik bostjan

1909. Anonimen/a

1908. Zorica Valcl

1907. Klavdija Hvalec

1906. DANIJELA SMAJIĆ PAJK

1905. Anonimen/a

1904. Amedeja Rodman

1903. Dušan Kotar

1902. Jelka Zelenik

1901. Marko Andolšek

1900. Matej Bogataj

1899. Irena Grozina

1898. Roman Dolenc

1897. Klavdij Požar

1896. UROŠ KRAMBERGER

1895. Anonimen/a

1894. Barbara Jeraša

1893. Brane Mihelčič

1892. Daniel Korenjak

1891. Anonimen/a

1890. Monika Knez

1889. Anonimen/a

1888. bojan arnus58

1887. Jakob Horvat

1886. Chonko San

1885. denis Brinovec

1884. Peter Buršič

1883. Peter Bračič

1882. Anonimen/a

1881. Mojca Mušič

1880. Darja Sovinec

1879. Janez Krnc

1878. Srečko Slugič

1877. Anonimen/a

1876. miro zgur

1875. drago švagan

1874. Majda Zimšek

1873. Zvonimir Bratun

1872. Anonimen/a

1871. Brigita Milavec

1870. Milan Pohorec

1869. Anonimen/a

1868. Adam Prapertnik

1867. Anonimen/a

1866. Anonimen/a

1865. mitja gerzina

1864. slavica boljat

1863. Olga Jereb

1862. Anonimen/a

1861. Ladislav Herman

1860. mi po

1859. Anonimen/a

1858. Špela Ferjan

1857. Maksimiljan Breznik

1856. Anonimen/a

1855. Anonimen/a

1854. Janez Štimac

1853. Domen Močnik

1852. Marjan Rihtarič

1851. Ivo Gantar

1850. rado rojnik

1849. Nada Šribar

1848. Gregor Šavle

1847. Anonimen/a

1846. gregor kobal

1845. Arif Kendic

1844. Milena Čegovnik

1843. Bojan Jerič

1842. Tomaž Brajer

1841. Jure Andrejka

1840. Elizabeta Klobučar

1839. Mavricija Ferjančič

1838. edvard Manzini

1837. Anonimen/a

1836. Tine Šinkovec

1835. Simona Kolenc

1834. Anonimen/a

1833. Franci Smrekar

1832. Mitja Vodopivec

1831. peter mausar

1830. dusan dusan

1829. Anonimen/a

1828. Jani Golob

1827. Anonimen/a

1826. Bogomir Batič

1825. Anonimen/a

1824. Drago Bregar

1823. Boštjan Klement

1822. Kristjan Anej Kramar

1821. Toni Delost

1820. Klara Skomina

1819. Polona Naglič

1818. gorazd rant

1817. Anton Zitek

1816. Fabijan Cifrek

1815. Matjaž Črv

1814. Anonimen/a

1813. Anonimen/a

1812. Anonimen/a

1811. Ivan Grasic

1810. Damjan Bole

1809. Katarina Jezersek

1808. Vinko Trček

1807. Anonimen/a

1806. Anonimen/a

1805. Anonimen/a

1804. Karmen Petric

1803. Sašo Pančur

1802. Anonimen/a

1801. Lovro Kvas

1800. Darinka Skaza

1799. Anonimen/a

1798. Srecko Rahne

1797. Vladimir Pangerc

1796. Janko Novak

1795. Tomaž Kvaternik

1794. Slavko Puc

1793. Anonimen/a

1792. stanko škvarč

1791. Fredda Deželak

1790. Jože Koporec

1789. LUKA POGAČNIK

1788. Anonimen/a

1787. Slavc Zust

1786. Vladimir Mahnič Mahnič

1785. Silvester Moškrič

1784. Romana Pasarič

1783. Franc Dvornik

1782. marjan Ribič

1781. gasper mesec2

1780. Dane Kostric

1779. Anonimen/a

1778. Anita Virag

1777. Anonimen/a

1776. Darko Šket

1775. Dušan Seničar

1774. Jožica Kopač

1773. Bojan Jenkole

1772. rok bertoncelj

1771. Janez Zaletel

1770. Katerina Tavcer

1769. Anonimen/a

1768. Jožef Skaza

1767. Simon Rajar

1766. Vili Korosec

1765. marija zobec

1764. Rajko Okorn

1763. Matej Hočevar

1762. Srečko Kržič

1761. Štefan Marinko

1760. Mitja Slane

1759. ksenija kumar

1758. Dejan Mlinar

1757. Lilijana Koscak

1756. Barbara Šnuderl

1755. Boža Korbar

1754. Mitja Muraus

1753. Beli Jure

1752. Anonimen/a

1751. igor racic

1750. Dominik Širca

1749. Simona Rojs Vogrin

1748. Marija Dovnik

1747. Jože Marinšek

1746. Ana Darja Kozina

1745. Anonimen/a

1744. Maja Šorgo

1743. Valentin Marcic

1742. Anonimen/a

1741. Brodarsko Društvo Bistrica

1740. Mitja Štok

1739. Damjan Kozjak

1738. Tadej Kodelja

1737. Dragan Petronijević

1736. Sara Pavlin

1735. Ciril Knez

1734. Anonimen/a

1733. Anonimen/a

1732. metka kosir

1731. Anonimen/a

1730. Dusan Trampuz

1729. Drago Mikulin

1728. Rudolf Zore

1727. Damjan Tominec

1726. Anonimen/a

1725. Daniel Bojnec

1724. Mitja Kragelj

1723. Jožef Žagar

1722. Nina Škufca

1721. Ivan Blatnik

1720. Marjan Lebar

1719. Matej Meznaric

1718. renata bone

1717. JURE REMIH

1716. Anonimen/a

1715. Anonimen/a

1714. Cvetka Zidarič

1713. Anonimen/a

1712. Andrej Vrabič

1711. Tadej Prah

1710. Nina Hari

1709. Janez Pikon

1708. Samo Rafolt

1707. Anonimen/a

1706. mihael antunović

1705. Miro Jereb

1704. Izidor Resman

1703. Katja Gornjec

1702. Vladimir Štuhec

1701. MARTIN OJSTERŠEK

1700. jozica mlinaric

1699. Anonimen/a

1698. Janez Toplak

1697. Slađan Stojanov

1696. Rok Štefančič

1695. Jožica Razinger

1694. Mitja Seliskar

1693. Sukič Drago

1692. Janez Golja

1691. Anonimen/a

1690. Roman Žnidar

1689. Jožica Toplak

1688. Črt Domnik

1687. Anonimen/a

1686. Mirjana Smitran

1685. Stanislava Krajnčič

1684. Milan Fistrić

1683. Anonimen/a

1682. Miha Kočevar

1681. Živan Terčon

1680. Sonja Srna

1679. Eva Špes

1678. Hoja Hoja

1677. Anonimen/a

1676. Anonimen/a

1675. Gabrijel Repnik

1674. Ana Žontar

1673. Anonimen/a

1672. Boštjan Udir

1671. Anonimen/a

1670. Anonimen/a

1669. Anonimen/a

1668. Anonimen/a

1667. Boštjan Lukančič

1666. Anonimen/a

1665. Vanda Rozman

1664. ANTON KREK

1663. Fehim Ličina

1662. Ivan Knez

1661. Anton Marinko

1660. kriz vinko

1659. dusan bordjan

1658. VIKTORIJA URANKER

1657. Ana Tokuhisa

1656. Anonimen/a

1655. Nina Močnik

1654. Franc Tušar

1653. Tomaz Jeras

1652. dejan sprincnik

1651. Martina Bucik

1650. Sonja Deržič

1649. boris koletnik

1648. Andrej Bezlaj

1647. Simon Umek

1646. Stane Lisjak

1645. Oton Filipič

1644. Dusan Mavrel

1643. Tone Ožbolt

1642. Sabina Tratar

1641. Rok Remic

1640. Anonimen/a

1639. saso vrecar

1638. Tanja Curk

1637. Nataša Okorn

1636. Anonimen/a

1635. Mihael Perman

1634. Tatjana Torkar

1633. Miro Petrevčič

1632. franc bartolme

1631. Anonimen/a

1630. Žiga Jordan Kozjak

1629. Alja Peterlin Peterlin

1628. Anonimen/a

1627. Anonimen/a

1626. milos jez

1625. Željko Sternad

1624. Leopold kodrun

1623. Sonja Mrak

1622. Nadja Kosmrlj

1621. ciber brina

1620. vlado cajnkar

1619. Ferlič Milan

1618. Anonimen/a

1617. Sandra Nemec

1616. Ivanka Novak

1615. Anonimen/a

1614. Anonimen/a

1613. Ana Bana

1612. Marjana Mandl

1611. Danijela Maklič

1610. Žiga Ivančič

1609. Antonija Gasar

1608. Anonimen/a

1607. Pero Perči

1606. Špela Debevc

1605. Matjaz Galic

1604. Ciril Zorn

1603. Anonimen/a

1602. KATARINA LENARČIČ

1601. ksenija bottosso

1600. Branko Hostnik

1599. Bari-Barbara Kramar

1598. Milan Štrigl

1597. Branko Žorž

1596. Anonimen/a

1595. Dušan Avguštin

1594. Jan Kocbek

1593. Bogdan Polak

1592. Vojko Cafuta

1591. Anonimen/a

1590. Anton Šuštar

1589. Dare Fabi

1588. Krste Stegić

1587. Nina Podboj

1586. Bandel Gregor

1585. Zdravko Lajh

1584. Anonimen/a

1583. Anonimen/a

1582. FRANJO MAZAJ

1581. Marija Nachbar

1580. Darja Hanžekovič

1579. Janez Kemperle

1578. JOLANDA REGOUC

1577. Davorin Kastelic

1576. Blaž Benedik

1575. Gvido Novak

1574. Meta Potočnik

1573. Anonimen/a

1572. Željko Vrbetič

1571. Anonimen/a

1570. Dominik Krt

1569. Mitja Matelič

1568. Matej Erculj

1567. Ales Caf

1566. Bojan Lesar

1565. Anonimen/a

1564. Matjaž Ferjan

1563. Tatjana Mikuž

1562. Jesih drago

1561. FRANC TOMC

1560. Anonimen/a

1559. fredi sirk

1558. Tomaž Kumelj

1557. Janez Gantar

1556. Rok burger

1555. albin trobec

1554. Slavko Tomažič

1553. Anonimen/a

1552. Anonimen/a

1551. Stanko Baznik

1550. Anonimen/a

1549. Marjan Hodnik

1548. Jozef Tomazic

1547. meta urankapergar

1546. Spela Kanlic

1545. Mirko Rupnik

1544. Polona Dominik

1543. Cora Kora

1542. Jože Županic

1541. Anonimen/a

1540. Jadranka Vindis

1539. Anonimen/a

1538. Anonimen/a

1537. Angelca Ducman

1536. gregor krek

1535. Franci Grobelšek

1534. mario jurič

1533. Jože Turinek

1532. Andrej Bohinec

1531. matej Pintaric

1530. Karel Gomzi

1529. Franc Ljubešek

1528. Branko Vidovič

1527. Igor Grošelj

1526. hribar Mija

1525. Mira Hliš

1524. Anonimen/a

1523. Klemen Kos

1522. Branko Indihar

1521. Anonimen/a

1520. Anica Brelih

1519. Anonimen/a

1518. Eva Škulj

1517. Anonimen/a

1516. Borut Satler

1515. Srečko Štorman

1514. Sašo Kaisersberger

1513. Maryan Mah

1512. Anonimen/a

1511. Suzana Sterniša

1510. SIMON VERBIČ

1509. alen pibercnik

1508. Marija Berložnik

1507. Jože Pogačar

1506. Leopold Strnad

1505. Anonimen/a

1504. Silvester Alič

1503. Vrečič Martina

1502. Ljubljana Slovenija

1501. marija skebe

1500. Dragica Žmauc Plohl

1499. Ana Gregl

1498. Matjaž Knol

1497. Anonimen/a

1496. Olga Novak

1495. Damijan Halec

1494. gardist Demšar

1493. Slavica Veselic

1492. Anonimen/a

1491. Jasna Teminović

1490. Beatriz Cerkez

1489. Marjan Černe

1488. Anonimen/a

1487. Dusan Kosi

1486. Lidija Ulbin

1485. Anonimen/a

1484. Snežana Hrvatin

1483. Martin Povh

1482. Matej Batagelj

1481. Renata Gorinšek

1480. Anonimen/a

1479. bine aljančič

1478. Lado Burja

1477. Maša Sotlar

1476. Tom GOLOB

1475. Nataša Krempuš

1474. Ales Luci

1473. Toml Toml

1472. Peter Zidar

1471. Anonimen/a

1470. Jan Ahačič

1469. Anonimen/a

1468. Suzana Horvat

1467. Anonimen/a

1466. Stanko Vilicnjak

1465. brigita breskvar

1464. anton gubanec

1463. Anonimen/a

1462. Kristina Kosec

1461. Kristina Koprivnik

1460. Metka Stular

1459. Darko Šparl

1458. Damijan Andrejc

1457. Resnica Osvobaja

1456. Anonimen/a

1455. Anonimen/a

1454. Romana Lah

1453. Anže Vilfan

1452. Bojan Gradisnik

1451. iztok erman

1450. mirko sodja

1449. JanezMira Grušovnik

1448. Simon Adamitsch

1447. Branko Hrastnik

1446. Jana Stražišar

1445. Avgust Korez

1444. Peter Trpin

1443. Samo Mansutti

1442. Anonimen/a

1441. Svobodno Srce

1440. Branislav Meden

1439. France Henigman

1438. Anonimen/a

1437. Tamara Lorenčič

1436. Anonimen/a

1435. Dušan Kolmanič

1434. Mirko Slana

1433. Slavko Vogrinec

1432. jozefa korez

1431. Marjan Kunc

1430. Anonimen/a

1429. Anonimen/a

1428. Anonimen/a

1427. Andrej Divjak

1426. Andrej Cimerman

1425. Franc Ambrozic

1424. Špela Jerman

1423. Željko Peter

1422. Gašper Levstik

1421. Alenka Zakrajšek

1420. Nik Jager

1419. Verna Majverle

1418. Anton Jeglič

1417. Simon Virant

1416. mladen Kesak

1415. Anonimen/a

1414. Marcel More

1413. Anonimen/a

1412. Aleksander Cucek

1411. Andrej Krizaj

1410. Nada Ambrus

1409. Martin Gorenc

1408. Anonimen/a

1407. Cvetka Kalan

1406. Janez Movern

1405. Anonimen/a

1404. Klavdija Štumberger

1403. Matej Lopert

1402. Maja Koščak

1401. Jože Čas

1400. Iztok Senovršnik

1399. Radmila Benulič

1398. NATASA JARC

1397. slavko verbic

1396. Jože Plešec

1395. Matej Modec

1394. Simon Kovac

1393. Stane Mozetič

1392. denis basbasa

1391. Matjaž Gašpirc

1390. Vera Korencan

1389. Janez Zabukovec

1388. Ivo Saksida

1387. Valentin Kosem

1386. Anonimen/a

1385. Jože Bošnik

1384. Andrej Flajnik

1383. Modra Blue

1382. Tamara Tripkovic

1381. Tatjana Dajčman Dvoršak

1380. Anonimen/a

1379. Branko Poklar

1378. Martina Harambašić Murko

1377. Darko Murkovič

1376. Anonimen/a

1375. Tanja Baruca

1374. ljudmila gorčan-planko

1373. roman romih

1372. Peter Bergant

1371. Marcos Gaser

1370. Aleš Vrtacnik

1369. Rosanda Kmetič

1368. Tatjana Opravš

1367. Gorazd Vidic

1366. Anonimen/a

1365. Danijel Arnuš

1364. IZTOK GABER

1363. Breda Simoncic

1362. Anonimen/a

1361. Anonimen/a

1360. Valentin Zajc

1359. Marjan Urbančič

1358. Franci Lesnjak

1357. Anonimen/a

1356. Anonimen/a

1355. Dušan Našud

1354. Jakob Sket

1353. Nejc Mažgon

1352. aserc8136 Andrej Šerc

1351. Gašper Obid

1350. Ivan Pešec

1349. Simeon Januzovic

1348. Marko Žgeč

1347. Sergij Vermiglio

1346. Ales Avsic

1345. mizar man

1344. Iva Pavlin Žurman

1343. Joži Mandelj

1342. Mateja Vidmar

1341. Alojz Smolej

1340. Marija Korošec

1339. Anonimen/a

1338. Henrik Dimic

1337. Anonimen/a

1336. Jernej Bradac

1335. urbi sativa

1334. Anonimen/a

1333. Tamara Žoher

1332. Marina Žavski

1331. Janko Hrast

1330. Dejan Dekijus

1329. Zdravko Jelšek

1328. Ignac cuderman

1327. Ivanka Zajec

1326. Miran Zavec

1325. Tadej Žakelj

1324. Anonimen/a

1323. Anonimen/a

1322. Anonimen/a

1321. Vlado Krebs

1320. MILAN JEVŠNIK

1319. valentin koncan

1318. Matjaž Gerič

1317. Nina Terčon

1316. Klement Jeric

1315. Klemen Šuligoj

1314. Marija Stare

1313. Zlata Jusič

1312. Anonimen/a

1311. Klemen Gartner

1310. Robert Obrul

1309. Anonimen/a

1308. Marjan Zerjav

1307. Jernej Zupančič

1306. Petra Kitak

1305. blaz mikeln

1304. Melita hrenko

1303. Jože Kren

1302. Stane Prekovič

1301. mark žitnik

1300. Marko Dorbež

1299. Matjaž Rajšp

1298. Anja Babič

1297. jasna lesar

1296. Franci Jereb

1295. Anonimen/a

1294. Miro Prolić

1293. Anonimen/a

1292. Iris Lešnjak

1291. Peter Šalamun

1290. Nada Hercog

1289. boris klemenčič

1288. matevž lukančič

1287. Aleksander Lakatoš

1286. Anonimen/a

1285. Peter Merše

1284. Krneta Aleš

1283. Anonimen/a

1282. senada zunic

1281. Jožef Košica

1280. Lucia Bečan

1279. Lenka Gortan

1278. Jan Kocica

1277. Jernej Ferenc

1276. Andrej Černe

1275. Anonimen/a

1274. Nadja Černe

1273. Bogomil Jelenc

1272. Andrej Vodeb

1271. Anonimen/a

1270. Ziga Martincic

1269. Boris Jonke

1268. Boštjan Likozar

1267. Nina Sajovic

1266. Anonimen/a

1265. Anonimen/a

1264. Anonimen/a

1263. Jakob Lojk

1262. robert hrastnik

1261. Peter Horvat

1260. Anonimen/a

1259. urska jordan

1258. Anonimen/a

1257. Andrej Oder

1256. zerjal martin

1255. Vida Mu

1254. majda kovačič

1253. Daniel Tutič

1252. Ivica spilek

1251. Drago Podlesnik

1250. Anonimen/a

1249. Vili Kovačič

1248. Tomaz Slapsak

1247. Tomaž Aleš

1246. Amk Rokart

1245. Jure Novak

1244. Alenka Urbančič

1243. Anonimen/a

1242. Anonimen/a

1241. Anonimen/a

1240. Joža Grkman

1239. Anonimen/a

1238. Anonimen/a

1237. Mateja Videnič

1236. tomaž cujnik

1235. edi gabric

1234. Zdravko Čeligoj

1233. Alme Hankić

1232. Anonimen/a

1231. Uroš Kolar

1230. Maks Ciuha

1229. Jernej Hafner

1228. Robert Perko

1227. nace vidmar

1226. Ekokmetija Šlibar

1225. Ana Galić

1224. Anonimen/a

1223. Sandra Polanšek

1222. Ivica primc

1221. Anonimen/a

1220. Štefan Klarič

1219. Blaž Časl

1218. Lojze Gorjanc

1217. Borislav Kosi

1216. Anonimen/a

1215. Jozef ozimic

1214. Aljosha Aljosha

1213. Alenka Andlovic

1212. Dragana Panić

1211. Boris Manzoni

1210. Izi Kov

1209. Anonimen/a

1208. Johny Godeša

1207. Franc in Marija Podobnik

1206. boštjan sedlar

1205. Herman Očko

1204. Slavko Božič

1203. JANČE GARTNER

1202. Saša Kristan

1201. Anonimen/a

1200. Bogomir SRIMPF

1199. Anonimen/a

1198. Branko Fajt

1197. Marijan Duh

1196. matijapongrac Pongrac

1195. Matija Potočnik

1194. EMA ŠPANOVIČ

1193. Božo Žibert

1192. Anonimen/a

1191. Vojko HANŽIČ

1190. Dragana Mihajilovič ex Dorontič

1189. Andreja Jaklic

1188. Ludvik Zorko

1187. Sara Ferlič

1186. Bostjan Godec

1185. Anonimen/a

1184. mafatovicdarko Čebron

1183. Sašo Štefanič

1182. Anonimen/a

1181. Anonimen/a

1180. janko hausmeister

1179. Anonimen/a

1178. Primož VERBOVŠEK

1177. Anonimen/a

1176. Vinko Podobnik

1175. bojan debevc

1174. Silva medved

1173. Anonimen/a

1172. Anonimen/a

1171. Gregor Rupnik

1170. Marijan Bogataj

1169. Iztok Gruntar

1168. bojan falez

1167. Branko Grims

1166. Dragica Toplak Medved

1165. Anže Kepa

1164. Aleksandra Horvat

1163. Robi Grobin

1162. Dinči Milinković

1161. Mirko Čufer

1160. Marjan Senegačnik

1159. Zvonka Valentinčič

1158. Aleš Hafner

1157. Mateja Rakič

1156. Anonimen/a

1155. Janko Kapl

1154. Edo Gerbec

1153. Gregor pintaric

1152. PRIMOŽ KRT

1151. Luka Preložnik Šegel

1150. Aljaž Jelen

1149. Franc Žunič

1148. Anonimen/a

1147. Slavka Jošt-Kuzman

1146. Anonimen/a

1145. Marko Cokan

1144. Goran Gumze

1143. Milena Pavuna

1142. filip novak11

1141. Matej Nagy

1140. Julijan Budihna

1139. Urša Lampič

1138. Klavdij Mervič

1137. Anton Plemenitaš Plemenitaš

1136. Tone Lužar

1135. Darko Kurincic

1134. Tejč Osredkar

1133. Anonimen/a

1132. Matic Jeraj

1131. AR revija

1130. Iztok Miklavžina

1129. Franc Rogelj

1128. Anonimen/a

1127. Anonimen/a

1126. Anonimen/a

1125. Ivan Rebernik

1124. Mirjam Fabijan

1123. Urška Zagoričnik

1122. Anonimen/a

1121. Katarina Schlamberger

1120. Anonimen/a

1119. Marija Kragelj

1118. Enej Miklavčič

1117. Anonimen/a

1116. fredi brumec

1115. Andrej Setničar

1114. Anonimen/a

1113. Ivan Javornik

1112. Drago Romih

1111. Dejan Pacek

1110. Boštjan Kambič

1109. Patrik Bajc

1108. Francesco Bertolini

1107. Marko Habic

1106. Bojana Stanič

1105. matjaz rogel

1104. Tadej Mirkac

1103. Anonimen/a

1102. Anonimen/a

1101. Anton Urankar

1100. Anonimen/a

1099. Anonimen/a

1098. Matjaž Lužar

1097. Renato Jakoš

1096. Silvo Lokanc

1095. samo petaki

1094. Janja LEVSTEK

1093. Niko Krajnc

1092. Anonimen/a

1091. Anonimen/a

1090. Anonimen/a

1089. Darko Kolnik

1088. Anonimen/a

1087. Alenka Horvat

1086. Lo Ti

1085. Janez Blatnik

1084. Darko Božič

1083. Anonimen/a

1082. Senka Hanjc

1081. Aleš Morič

1080. Damjan Jerič

1079. Fani Križaj

1078. albinpongrac8 pongrac

1077. Vasja Dremelj

1076. Marija Pavše

1075. Matija Dirjec

1074. Igor Sever

1073. Gasper Markic

1072. Iztok Treven

1071. Anonimen/a

1070. Anonimen/a

1069. Jože Turk

1068. Anonimen/a

1067. Jožica Seruga

1066. Meta Ferjan

1065. Anonimen/a

1064. Marko Golež

1063. Jozef Papler

1062. Matjaž Berk

1061. Blaž Trošt

1060. štefan vörös

1059. Slavko Hanzel

1058. Marija Topčič

1057. Jožica Perko

1056. Anica Kuhelj

1055. Tomas-Tomi Hajdinjak

1054. Anonimen/a

1053. Elena Zugelj

1052. Matej Volek

1051. Pavel Marjanovič

1050. Zehra Mah

1049. Anonimen/a

1048. ales ciuha

1047. Slava Božič

1046. Anonimen/a

1045. Janez Susa

1044. bojan vujčič

1043. Robert Šošterič

1042. Robert Jagodič

1041. Jure Kosem

1040. Vesna Krmelj

1039. Martina Katern Tomažič

1038. Cveto Dolenc

1037. Nives Husu

1036. Pavel Jerina

1035. Tomas Lopatni

1034. Lili Mrzek

1033. Domen Kurent

1032. Vladimir Makorič

1031. Anonimen/a

1030. majda kavcic

1029. Maja Valič

1028. Marija Metličar

1027. Polde Rožman

1026. Franci Medved

1025. Teo Petrovič Presetnik

1024. Maksimilijan Matjaž

1023. Ivo Šmid

1022. Jaka Hrovat

1021. Tadeja Iskra

1020. Albert Nemec

1019. Anonimen/a

1018. Mitja Grmovšek

1017. Vesna Krusec

1016. Anica Jug

1015. Anonimen/a

1014. Janez Košir

1013. Anonimen/a

1012. Andrej Fevžer

1011. Vida Zolger

1010. Matija Zupan

1009. Anonimen/a

1008. Pavel Pirnat

1007. Breda Draksler

1006. Anonimen/a

1005. Marija Obran

1004. pihalni orkester

1003. Ferdo Svajger

1002. Klemen Ahačič

1001. Peter Omerzu

1000. Jože Jurca

999. Jasmin Veladžić

998. Anton Smej

997. Alojz Planinšek

996. Ana Trlin

995. Sanja Törnar

994. Anonimen/a

993. Anton Juhant

992. Roman Smole

991. Matjaž Vrevc

990. Anonimen/a

989. Anonimen/a

988. Darja Šadl

987. Anonimen/a

986. ferdinand šerbelj

985. Anonimen/a

984. Jernej Korbar

983. Anonimen/a

982. simon sirotič

981. Metka Klun

980. Adrijana Jakovljevic

979. Anonimen/a

978. Anonimen/a

977. Anonimen/a

976. Alen Gale

975. Iztok Jelen

974. Zvonko Kelenc

973. KATARINA vidmar

972. vjanej vičič

971. Alenka Štajner

970. Brigita Podgorelec Glišovič

969. Izak Matej Ciraj

968. Anonimen/a

967. Marjan Mušič

966. Anonimen/a

965. Nataša Štuhec

964. Anonimen/a

963. Majda Novak

962. Anonimen/a

961. Bari-Barbara Kramar

960. Boris Pajk

959. Bojan Vezenšek

958. Barbara Ban

957. Anonimen/a

956. Dragana Bogatinova

955. Matej Leban

954. Jure breskvar

953. Tomi Maier

952. Anonimen/a

951. helena pintar

950. Anonimen/a

949. Lojz Ziher

948. stanislav slapnik

947. Jasmina Kličić

946. Alojz Oblak

945. Anonimen/a

944. Dejan Kovačič

943. tomaž flis

942. Anonimen/a

941. Darja Radonić

940. Zoran Tkavc

939. Dani Siter

938. Janez Mrak

937. Zoltán Kvanka

936. Anonimen/a

935. Anonimen/a

934. Andrej Miše

933. Rok Jurjec

932. Robert Bartol

931. Mirko Podboj

930. Brane Lovšin

929. Franc Lapajne

928. Rudi Belšak

927. Silvester Mlinar

926. Anonimen/a

925. VIKTOR PODJAVERŠEK

924. Dusan Vrtovec

923. dolinar peter

922. Miran Širaj

921. Matevž Bergant

920. toni kozuh

919. achilles arrow

918. Janko Skok

917. daeko vernik

916. Franc Tajner

915. Beno Pehani

914. Lucija Vrabič

913. Marko Pevec

912. Ana Zajec

911. Samo Glavan Glavan

910. Haris Ljutic

909. marko vagner

908. franci končan

907. Ivan Thaler

906. mladen pintar

905. Anonimen/a

904. Anonimen/a

903. Anonimen/a

902. Zdenka Labaš

901. Anonimen/a

900. Simon Zalar

899. Tajda Laure

898. Bojan Habič

897. Tadeja B

896. Ivo Pocrnic

895. bernarda. sobocan

894. stanislav novak

893. marijansveticic Svetičič

892. Marjana Novic

891. Primoz Bernik

890. Danijel Škufca

889. Uroš Stanonik

888. Lovro Abram

887. Jure Kovačič

886. tilen erjavec

885. janez stepan

884. Anton Gasar

883. Angelca Sitar

882. Tine Gradisnik

881. Janez Pintarič

880. Mladen Makarov

879. Anonimen/a

878. Joze Kapun Doo

877. Tomaž Limbek

876. Lovro Stanovnik

875. Anonimen/a

874. Martina Lubšina Bajrić

873. Marjana Bolhar

872. Anže Druškovič

871. Kristian Naitsirk

870. Martin Mlakar

869. Anonimen/a

868. Tanja Škorjanc

867. Dragan Obid

866. Uroš Knehtl

865. alojz sefer

864. Borut Kastelic

863. Mija Bavdek

862. Anton Rant

861. Anonimen/a

860. BORUT ZIDARIČ

859. Anton Fende

858. Zdenko Milavc

857. stane vrbek

856. Anonimen/a

855. Hubert Pšeničnik

854. vid peterka

853. Marko Jerak

852. Kristijan Perčič

851. Matej Laznik

850. Anonimen/a

849. Anonimen/a

848. franc kralj

847. Vojko Verdel

846. Anonimen/a

845. Ladislav Zakošek

844. kristijan marc

843. domen korosec

842. Marjan Locicnik

841. Jurij Zdouc

840. Ulrih Zweigbergg

839. Anonimen/a

838. Emil Prezelj

837. Ana Dremelj

836. Ivan Cerjak

835. Anonimen/a

834. Srečko Glušič

833. Anonimen/a

832. Alja MALIS

831. Janez Šimenc

830. Anonimen/a

829. Tomaž Demšar

828. Stanka Pugelj

827. Franc Petrovič

826. Boris Povhe

825. Ljuba Konec

824. Anonimen/a

823. Monja Gobec

822. Luka Cesar

821. Anonimen/a

820. Peter Hericko

819. Maša Slana

818. Jože Lovenjak

817. Anonimen/a

816. Sonja Guzič

815. Helena Reščič Granda

814. Eveline Smrtnik

813. Aleksander Kucler

812. Deborah KOCJAN

811. Boris Šepetavc

810. Lin Žagar

809. Martinaa Mužar

808. Jozy Ambrož

807. Anonimen/a

806. Vinko Ježovnik

805. drago cartl

804. Anonimen/a

803. Dijana Šimunic

802. Anonimen/a

801. Ciril Žagar

800. Andrej Hribar

799. zvone zz

798. Marko Grmek

797. Alen Šetinc

796. Boštjan Šuhel

795. Valter Štorek

794. Marinka ŠEBJANIČ

793. Rok G

792. robert golež

791. Stanko Pockar

790. Ana Lavrencic

789. franc bitenc

788. Štefanija Kovač

787. Anonimen/a

786. Boris Vuzem

785. Darko Lampreht

784. Monika Zmrzlak

783. Ivan Vučko

782. Marino Zankolič

781. forjanic anton59

780. Damjan Hrvatin

779. Anonimen/a

778. aleksandra kovac

777. Janez Majhen

776. Jakob Polegek

775. Flavija Žagar

774. Viktor hajsinger

773. David Peterka

772. Anonimen/a

771. JANKO BORJANČIČ

770. Ivo Seligo

769. Anonimen/a

768. Branko Domitrovič

767. Gregor Andrejčič

766. damijan skrlj7

765. Joze Jarc

764. Ciril Roškar

763. Ivan Jurko

762. Dusan Kusar

761. Anton Zitek

760. Sandra Turner

759. Nataša Bakaršič

758. Hecpatak Trefalt

757. Jože Kastelic

756. ana mehlin

755. zdenko kolar

754. SVOBODAN URŠIČ

753. Anonimen/a

752. Zdravko Martinčič

751. danijela Dokic

750. Amalija Gorenc

749. ŽiGa Volmut

748. Samantha Mikac

747. emil hočevar

746. Anonimen/a

745. Irena Knafelc

744. Leopold Rus

743. Anonimen/a

742. egon cesnik

741. Ines Ojkič

740. Klavdij Majer

739. Anonimen/a

738. Anonimen/a

737. Marko Gantar

736. Matjaž Črnivec

735. Andrej Muren

734. Igor Mugerle

733. Anonimen/a

732. MILENA PRGIN

731. Anonimen/a

730. Lenart Barat

729. triller karel

728. DARJA POGAČNIK

727. Anonimen/a

726. Lara Duh

725. Beno Dragar

724. Gabrijel Obid

723. Anonimen/a

722. Justina Doljak

721. Marino Susnik

720. Alojz Drofelnik

719. Klemen Demšar

718. Marko Marflak

717. Anonimen/a

716. Aleš Medle

715. Toni Krapez

714. Ivana Jug

713. Darko Potočnik

712. Anonimen/a

711. Blaz Gaspersic

710. Anonimen/a

709. Tina Zadravec

708. Anonimen/a

707. Dejan Novak

706. Sandi Voje

705. Anonimen/a

704. Kaja Krajnc

703. Milojka Mohor

702. Ivan Leskovar

701. Katja Močnik

700. Samo Umek

699. Majda Flerin

698. Anonimen/a

697. Tomo Lozinšek

696. Milos Kavčič

695. Anonimen/a

694. Robert Kunc

693. Robert Puh

692. milan stariha

691. Karel Kirbis

690. Anonimen/a

689. Janez Bernik

688. Matjaž Žužek

687. Zekira Kavazovič

686. Cveto Duh

685. Žan Holzknecht

684. Igor Krt

683. Dule krneki

682. Marko Persolja

681. Anonimen/a

680. Bostjan Bizjak

679. Dragica Cimerman

678. Jani Novak

677. Marko Jevnikar

676. Gašper Kačič Gashy

675. Miran Kavčič

674. Anonimen/a

673. Anonimen/a

672. franc Kokalj

671. Janez Lešnjak

670. Tatjana Paradiso

669. Anonimen/a

668. Janez Savnik

667. Anton Povšnar

666. Anonimen/a

665. VINKO TRAMTE

664. Joža Bejuk

663. vinko Mavko

662. Aleksander Krčar

661. Tatjana Nagode

660. Milan Dornik

659. Vojteh Gungl

658. Jožef Lužar

657. Matej Č

656. Bojan Jerončič

655. Polona Marc

654. Mitja Samec

653. Anonimen/a

652. Anonimen/a

651. Pavel Kodrič

650. Andrej Kromar

649. vinko pipan

648. Karin Kambič

647. Matjaž Mulej

646. Milan Unterlehner

645. Janez Grošelj

644. Joze Mikec

643. Janez Podpadec

642. Josko putisch

641. Žiga Capl

640. Irena Matko

639. Marko Gaspersic

638. boris kaplja

637. Nataša Vavtar

636. Anonimen/a

635. Bobby Anonimus

634. Anonimen/a

633. Jan Rep

632. David Curk

631. Ute Gurović

630. Ziga Pavlinic

629. Luka Hamp

628. Tomaž Jeršin

627. Evgen Herženjak

626. Milivoj Trkman

625. Petra Janežič

624. Aleš Makovac

623. Marjan Bohinc

622. Anonimen/a

621. Ana Vranjac

620. Brdeda Sirk

619. Jože Grozde

618. Matjaž Grahek

617. Avgust Kerin

616. Andrej Cerar

615. Jadran Kastelic

614. Sonja Ličof

613. Nataša Kovač

612. Žiga tominc

611. Ana Ranik

610. Anonimen/a

609. Matjaž Štuhec

608. Ida Semenič

607. Tamara Bizjak

606. Marcel-Talt Lah

605. Edi Hudernik

604. Marinka Cener

603. petauer marjan

602. Renata Smolej

601. Anonimen/a

600. Marjan Mušič

599. Anonimen/a

598. Katarina Podnar

597. Anonimen/a

596. Anonimen/a

595. marjeta SELAR

594. Sara Pegan

593. Joze Korze

592. Marko Draksler

591. Jure Kopač

590. Anonimen/a

589. Anonimen/a

588. Franc Hoffmann

587. Tanja Džananovič

586. Andrej Korez

585. Miran Kušar

584. Magdalena Pirnat

583. brane jerman

582. Mateja Katona

581. amadeo prosen

580. zdravc levec

579. Martin Herceg

578. Robert Špegel

577. Anonimen/a

576. Kristina Kahrimanović

575. Anonimen/a

574. Patricija Žlindra

573. Marijan Gril

572. aleksander carli

571. Anonimen/a

570. Boris Papac

569. Andrej Škrlep

568. Vanda Zuzek

567. Aleksandra Štuhec ʚϊɞ

566. Polona Avguštin

565. Mirko Naglič

564. Jelica Prekovič

563. Mateja narić

562. Janez Kikelj

561. Irena Zorko

560. Matjaž Podgoršek

559. bizjak stanko

558. Marija Prušnik

557. Mateja ŽONTA

556. Anonimen/a

555. Žiga Markič

554. Tatjana Petrič

553. Boris BESEDNJAK

552. Matej Visenjak

551. Matej Vogelsang

550. Sara Habjan

549. Anonimen/a

548. Franc Šivec

547. nik maierle

546. Gorazd Fegeš

545. Tomaž Peternel

544. Radoslav Sumrak

543. Bostjan Zagar

542. alojz leskovsek

541. Martin Česenj

540. Viktorija Wolf

539. Alojz Vehar

538. Anonimen/a

537. Vinko Guzej

536. Roman Kozmus

535. lenakafol Kafol

534. Igor Dobrila

533. Stane Leskovar

532. Lenart Žveglič

531. Alen Hasankovic

530. Enisa Bizjak

529. Miloš Količ

528. Marjan POTOČNIK

527. Naja Lavrih

526. Helena Omejc

525. Janez Šušteršič

524. Anonimen/a

523. Anonimen/a

522. Anonimen/a

521. Oskar Birsa

520. Peter Ipavec

519. Marina Prevorčič

518. Dejan Čopić

517. Ivo Čadež

516. Tea Stegel

515. Anja Podkrižnik

514. Anonimen/a

513. Robert Špoljar

512. Anonimen/a

511. Jaka Dečman

510. Janez Grilc

509. helena stucin

508. Anonimen/a

507. Dušan Guček

506. Katarina sikošek

505. Ignac Novak

504. Marjan Korelc

503. Josip Lovrinović

502. Anonimen/a

501. Nevenka Prohinar

500. Lenc Fortis

499. Bojan Mesec

498. Drago Rojko

497. Franc Zajec

496. Anton Cergolj

495. Rok Predikaka

494. Milan Pop

493. Andrej Miketič

492. Anonimen/a

491. Marina Rozman

490. Miro Ferenčak

489. Milan Sellak

488. andrej briški

487. franko rebec

486. Aleš Rakovič

485. Franc Zagorc

484. Cvetka Drevensek

483. Matea Porenta

482. Dejan Ahec

481. Matjaž Šinkovec

480. Damijana Voglar

479. Ciril Jagodic

478. Jože Firšt

477. Anonimen/a

476. Darinka Lakner Bevc

475. jernej muzerlin

474. Anonimen/a

473. Alenka Jerkič

472. Ivan Ribič

471. Drejc Obid

470. Martina Valant

469. Klemen Ferjanc

468. joco vodovnik

467. Alex Ian Požun

466. Dane Selan

465. Mateja Dremelj

464. Tilen Kiky

463. Anonimen/a

462. Anonimen/a

461. Anonimen/a

460. Zlatka Neuhold

459. Franc Pozvek

458. stanka šorc

457. Dr. Zvone Čadež

456. Jože Lavrič

455. Ivanka Šlibar

454. Janez Furlan

453. Timotej Nemec

452. Anonimen/a

451. Lojze Gantar

450. Anonimen/a

449. Marjan Podgoršek

448. Vily Cizamot

447. Tomaz Kavcic

446. Anonimen/a

445. Anonimen/a

444. Jože Ašič

443. Janko Završnik

442. Milan Demšar

441. Franc Kepec

440. Anonimen/a

439. Andreja Kmet

438. Matija Lokar

437. Nejc Kraševec

436. Marinka Kurilić

435. Stanka Nemanič Nemanič

434. Anonimen/a

433. Andrej Kompara

432. Jadran Frank

431. Miran Poredos

430. Anonimen/a

429. Anonimen/a

428. albin trobec

427. miro lečnik

426. Janko Putanec

425. Darko Šantič

424. Alojz Rebolj

423. Neža Kokalj

422. Slavko Žust

421. Marija Kamenšak

420. drago skubic

419. Anton KNAPIC

418. Sabina Jordan Žabkar

417. Primož Gregorič

416. Vin Ko Kr Iž

415. Slavko Kogoj

414. Slavko Sajko

413. Tomaž Kogoj

412. Stane Poljanšek

411. darinkaiglicar Igličar

410. Tomo Golob

409. Anonimen/a

408. Uroš Vidovič

407. Mateja Udovič

406. Drago Slak

405. Anonimen/a

404. Franci Bajda

403. Marjan Kejžar

402. Sonia Adler

401. Marjana Korosec

400. Miloš Kos

399. Jožef Poštrak

398. Mateja Balantič

397. srecko pecnik

396. Natalija Chvatal

395. Janez Lavrenčič

394. Matjaž Repolusk

393. Anonimen/a

392. Milan Kožić

391. marina rotar

390. Peter Malovrh

389. Uros Kac

388. Simon Žnidar

387. Emil STERLE

386. Barbara Žibret Goričan

385. Anonimen/a

384. Peter Rus

383. iztok kovič

382. Ferdo Rus

381. Franc Naglič

380. Jan Vatovec

379. Tanja Lah Pus

378. Taša Cucek

377. Melita Fras Muršič

376. Ivan Bukovec

375. Matjaz Mulej

374. Anonimen/a

373. Anonimen/a

372. David žnidarčič

371. Darko Radoš

370. Anonimen/a

369. Vesna Gaberšek

368. franjo koprivnik

367. Anonimen/a

366. Anonimen/a

365. branko grbin

364. Sebastjan Zupanc

363. Jože Zupančič

362. Lea Perić

361. Andrej Robnik

360. Bostjan Turk

359. Patrik Čujec

358. Klavdija Kukovec

357. Sebastijan Koren

356. Andrej Hvalec

355. Anonimen/a

354. Matej Sedevcic

353. Luka Kosir

352. Anonimen/a

351. Milena Vovk

350. Borut Baricevic

349. Stefan Tibaut

348. Martin Mlakar

347. Maša Bračko

346. Anonimen/a

345. Nataša Gorjanc Zima

344. Jan Zajc

343. leon jereb

342. Anonimen/a

341. Anonimen/a

340. Daniela Prelog Tkalec

339. david čuk

338. Dzevad Tatarevic

337. Vika Jelen

336. Natalija Lukas Miša

335. Naj skoncnik

334. Primož Gosak

333. Mare Mehle

332. milan zupan

331. renata mraz

330. Jozica Zorko

329. Anonimen/a

328. Anonimen/a

327. Mija Košič

326. Janez Marinko

325. jakob hebar

324. Anonimen/a

323. Gasper Najdenic

322. Anonimen/a

321. Vinko Kastelic

320. Anonimen/a

319. Vera Hribar

318. Andraz Brzin

317. Anton Odar

316. Anonimen/a

315. Bernarda Mataj

314. Župnija Vuzenica

313. marija medja

312. Dušan Godina

311. minorat kozmos

310. barbara kavcic

309. jože kropec

308. MIROS POTOČNIK

307. Andrej Sekulović

306. Elide Stubelj

305. Alojzija Verbajs

304. Miran Resnik

303. Marjan Omahen

302. MaTJAŽ Zupančič

301. Anonimen/a

300. darko gajsek

299. Jožica Ambrož

298. Vesna Dolšak

297. Ivan Laura

296. Vlado Kožel

295. Danilo Ekar

294. Ivan Vogrin

293. Anonimen/a

292. Ivo Jelercic

291. Anonimen/a

290. Zdravko Štramec

289. Štefan Škerlak

288. Barbara Petkovšek z

287. Aleš Mrgole

286. Niels Udir

285. Milan Smogavc

284. Matija Jeglič

283. Anonimen/a

282. Mirjan Matić

281. Andrej Bahčič

280. Samo Zupančič

279. Andrej Švigelj

278. Marjana Pograjc Debevec

277. Lea Krumpestar

276. Uroš Podlipnik Podlipnik

275. Emil Krajcar

274. Anonimen/a

273. Cirila Jesenko

272. Maria Wiedenbauer

271. Boris Bajc

270. Anonimen/a

269. Ulla-Jožefa Vižintin

268. Mihael Gošnjak

267. Aljaž Petek

266. Boris es

265. Anonimen/a

264. drago slekovec

263. Anonimen/a

262. Anonimen/a

261. Jurij Vončina

260. Rajko Bizjak

259. Jana Debeljak

258. Igor Velikonja

257. Emanuel Gaube

256. ROBERT LESKOVŠEK

255. Emil Stukelj

254. jozef muhovic

253. irena ožbolt

252. Nenad Doležal

251. Anonimen/a

250. Henrik Homšak

249. Marijan Turjan

248. Anonimen/a

247. Hernbaj Mary

246. Darja Barovič

245. Mirjana Bujak

244. Alojz Fužir

243. Anonimen/a

242. Irenna Bizjak

241. Marko Boben

240. Alojz Sovec

239. Rado Koban

238. Anonimen/a

237. Bogdan Stanic

236. marina frlic

235. Tone Trebar

234. Jožica Birsa Vuga

233. Tomaz Dvorsek

232. Bernard Šrajner

231. Janko Lipovec

230. oton bratina

229. best dogs

228. Anonimen/a

227. Dejan Tomašev

226. Martin Melag

225. Anonimen/a

224. Štefka Lipnik

223. Jože Hočevar

222. Dušan Cerkvenik

221. Miroslav Rozman

220. Janez Trost

219. Boris Grzej

218. Rade Černe

217. Marinko Markulić

216. Anonimen/a

215. Sabrina Pahor

214. Miha goričanec

213. andrej pajmon

212. Barbara Kolmanič

211. Ivan Krajnc

210. Bine Matoh

209. Sonja Gašperšič

208. Dušan Kisič

207. Mira Fras

206. Uroš Sablatnik

205. Janja Meglič

204. Brigita Fijavž

203. JURE PUNGERSEK

202. Franjo Kumer

201. Sabina K

200. Anonimen/a

199. Alojz Bavdek

198. Natasa Hrovat

197. Franci Krzmanc

196. Rok Pogorelčnik

195. Anonimen/a

194. hard player

193. moki skero

192. Aleksandar Trifunović

191. Nac Novak

190. Robert Ribič

189. Danica Pavlič

188. Iztok Krenker

187. Anonimen/a

186. Jure Juvan

185. Joze Stanko

184. Rudi Janezic

183. Janez Omrzel

182. Jože Dolenc

181. Anonimen/a

180. Anonimen/a

179. Jožica Šuštar

178. Aleš Benko

177. Marko Valente

176. Sonja Štular

175. Milan Struna

174. Anonimen/a

173. Mavricij Košir

172. Pero Zovko

171. Anonimen/a

170. Nejc Potočnik

169. Anonimen/a

168. Anonimen/a

167. SABINA Cvirn

166. Anonimen/a

165. Jože Smolnikar

164. Simon Kresnik

163. Rajko Gašparič Gašparič

162. Mira Jesih

161. Blanka Perović

160. Igor Cernoga Cernoga

159. Vera Velkavrh

158. Anonimen/a

157. Ales Marinko

156. Anonimen/a

155. Nevenka Vesel

154. Jaka Bernard Bernard

153. Anonimen/a

152. Anonimen/a

151. Drago Bitenc

150. Anonimen/a

149. Polonca Čuda

148. Matic Kraševec

147. vanjo trentelj

146. Majda Malavasic

145. Maja Primic Žakelj

144. Roman Adler

143. MARJAN PINTARIČ

142. Franci Zorko

141. jože kramar

140. ziga drobez

139. Matej Morel

138. Anonimen/a

137. Darja Zorman

136. Jaka Racman

135. Azemina Nanic

134. Sonja Laznik

133. Stojan Kovačič

132. Rajko Račnik

131. franc likar

130. Žaro Pirnat

129. Anonimen/a

128. Matjaž Rotar

127. Jasna Prezelj

126. marjan Kos

125. Alojz Sever

124. Gorazd Kovač

123. Janez Korenjak

122. Anonimen/a

121. Marijan Pongrac

120. Boris Liberšar

119. Andrej Zupančič

118. Josko Kukovec

117. Franc Marolt

116. Pavel Bizjak

115. Ziga Kastelic

114. Anonimen/a

113. Anonimen/a

112. Miha Kočevar

111. Janez Jančar

110. Enes Pašalič

109. Anonimen/a

108. Gregor Jevševar

107. Marija Sőke

106. Jože Pikl

105. Tadeja Trošt Sedej

104. VITO JAUŠOVEC

103. Senta Povoden

102. Divna Erzen

101. Anonimen/a

100. Anonimen/a

99. Franc Bašič

98. Georg Wirth

97. Bojan Šuster

96. andro ferme

95. januš marc

94. Rada Vidic

93. Mateja Rehar

92. Drago Dolenc

91. Damjan Tržan

90. janez Tomc

89. dragica blatnik

88. Anonimen/a

87. Anonimen/a

86. Marjan Zalar

85. Anonimen/a

84. Luka Skrlep

83. Simon Kavcic

82. Anonimen/a

81. Kristanc Kristanc

80. Darja Kamenšek

79. Jana Batista

78. silvester nagode

77. Janez Rihtarsic

76. Mateja Bregar

75. Rok Majce Movrin

74. Slavko Liberšar

73. Izidor Grošelj

72. Nataša Ahčin

71. Božo Kavšek

70. Jadwiga Wozniacka Pirc

69. Leon Hržič

68. Anonimen/a

67. Roman Kolar

66. Milan Savanovič

65. pritrznik maks

64. Filip Kaufmann

63. Donat Goricar

62. Dejan Ribič

61. Alojz Veselič

60. Mira Kirn

59. Anonimen/a

58. Katja Tekavec

57. Milan Selšek

56. Blaž Kopčič

55. Rok Perc

54. janez jeršič

53. Anonimen/a

52. Tomaz Trampus

51. Anonimen/a

50. Urška Novak

49. Anonimen/a

48. marjan sarlah

47. Jurij Markočič

46. Nejc Cesar

45. Anonimen/a

44. Andreja Iskra

43. Robert Albreht

42. anka kogelnik

41. Bojan Božič

40. Anton Inkret

39. Aljaž Mišjak

38. Anton Rus

37. Anonimen/a

36. Marjeta Z. Hohnjec

35. Lidija Pangerl

34. Martina Žlindra

33. goran ivančev

32. Miran Ritonja

31. Anonimen/a

30. KONRAD MANDL

29. Neno Cekič

28. Klemen Gorenak

27. Anonimen/a

26. bozic danilo

25. anicatrilar Trilar

24. rok zavodnik

23. andreja majcen

22. Andrej Aplinc

21. Jožef Rupar

20. miro horvat

19. David Mavrič

18. Darja Kniplic

17. Zof-Jasmina Bohinc

16. Zak Tak

15. Alojz Jakos

14. Anonimen/a

13. Tatjana Žigon

12. Rajko Povše

11. blaz Bilban

10. karlos kristan

9. tapetnik Sp

8. Leonida Limona

7. Marko Vindiš

6. Joze Poje

5. Anonimen/a

4. Darinka Prinčič Nemac

3. Tone Jesenk

2. danica golubic

1. Anonimen/a