Da, podpiram naslednje zahteve
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
(povezava)
* Polje je obvezno
Vaše podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali izključno za namen te peticije oziroma za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skrbnik podatkov je Inštitut dr. Antona Korošec (Prule 7, 1000 Ljubljana, e-mail: info@inak.si). V skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko svoje podatke kadarkoli tudi pregledate ter zahtevate njihov popravek ali spremembo. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da preko svojih kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi, pošljete sporočilo na e-naslov: info@inak.si z naslovom Odjava od prejemanja novic in sporočil.
Podpisniki (6753)

6753. Irin Kosović

6752. Domen Močnik

6751. Sonja Štular

6750. Anonimen/a

6749. Katarina Lešnjak

6748. Nena Habic Habič

6747. Nina Močnik

6746. maja Avman

6745. Franci Kavčič

6744. Matija Cotman

6743. Sa Zimm

6742. PETER HREŠČAK

6741. Denis Simic

6740. Ivan Vidmajer

6739. Branko Kacjan

6738. Anonimen/a

6737. Miran Pešl

6736. Anonimen/a

6735. Barbara Petkovšek z

6734. Anonimen/a

6733. Matija Sajko

6732. Anonimen/a

6731. mirijana merklin

6730. Zlatko Oblak

6729. Anonimen/a

6728. Anonimen/a

6727. Primož Kumer

6726. Suzana BRAČUN

6725. Anonimen/a

6724. Anonimen/a

6723. Ivanka Horvat

6722. Janja Meglič

6721. Karmen Munda

6720. Anonimen/a

6719. Anonimen/a

6718. Janez Martelak

6717. marija kapš

6716. Anonimen/a

6715. Anonimen/a

6714. Anica Unterlehner

6713. daniela miskovic

6712. Josip tušek

6711. Fani Smrekar

6710. Rok Potokar

6709. Anonimen/a

6708. Jerica Ipavec

6707. Igor Pust

6706. Andrej Vodeb

6705. Anonimen/a

6704. nevenka sagadin

6703. Matjaž Žužek

6702. Anonimen/a

6701. januš marc

6700. Peter Fartelj

6699. Anonimen/a

6698. Peter Ipavec

6697. Dane Kostric

6696. Anonimen/a

6695. Amedeja Rodman

6694. Andrej Marincic

6693. Anonimen/a

6692. helena pintar

6691. Arsen ÖRI

6690. Sandi Urbič

6689. Jaka Bernard Bernard

6688. Samo Umek

6687. Andrej Bohinec

6686. Roman Modic

6685. Boris Dobnik

6684. Melita Artnak

6683. Gregor Vode

6682. Matjaz Gorse

6681. Luka Kovacic

6680. Anonimen/a

6679. slavko frece

6678. Matjaz Mulej

6677. Anonimen/a

6676. Jernej Fišter

6675. Janez Štimac

6674. Anton Odar

6673. Aleš Benko

6672. Nik Marolt

6671. Zdravko Jelšek

6670. uroš verbič

6669. Grega Jenko Trener

6668. Franci Ajdovec

6667. silvester nagode

6666. Robert Feri

6665. Luka Kosir

6664. Samo Sobočan

6663. Ljubljana Slovenija

6662. Kristijan Šuhel

6661. Anonimen/a

6660. ROBERT LESKOVŠEK

6659. Romana Husič

6658. Jožef Peteršinek

6657. Sonja Pastorčič

6656. Donat Goricar

6655. ENGELBERT RIBIČ

6654. France Henigman

6653. Anonimen/a

6652. Anonimen/a

6651. Ignac Hozjan

6650. Lojzka Rutar

6649. Franci Ambrožič

6648. Anonimen/a

6647. Janez Majhen

6646. Peter Krajnc

6645. Ales Luci

6644. Anton Hren

6643. Kat Autumn

6642. vinko šoštarec

6641. Anonimen/a

6640. Anonimen/a

6639. Boris Šepetavc

6638. Anonimen/a

6637. Anonimen/a

6636. Davorin Budihna

6635. Danijel TRNJANAC

6634. mag. Stefán Koren

6633. Anonimen/a

6632. Maša Sotlar

6631. Branko Hrastnik

6630. Alen Hasankovic

6629. Istok Milavec

6628. Anonimen/a

6627. Gregor Pintar

6626. Matej Meznaric

6625. Marko Šavli

6624. Anja Babič

6623. Andrej Krevh

6622. Lj L

6621. Anonimen/a

6620. Suzana Zadnik

6619. Anonimen/a

6618. Ivo Pulko

6617. Matej Erjavec

6616. Anonimen/a

6615. peter_simcic simčič

6614. Aleš Božnar

6613. Tomaž Podržaj

6612. Irena Matko

6611. Damjan Gorjan

6610. Igor Zunko

6609. Marjan Dolenc

6608. Barbara Matijevic

6607. Klemen Malovrh

6606. Igor Karlić

6605. Anonimen/a

6604. Karmen Kristan

6603. Irena Knafelc

6602. Andrej Kocbek

6601. Nada Šribar

6600. Franc Podlesek

6599. Tomaz Dvorsek

6598. Marjan Smrekar

6597. Peter Kariz

6596. Enes Pehlic

6595. Tomaz Tomi Tomaz

6594. Anonimen/a

6593. Bojana Voncina

6592. Edvard Ražman

6591. Sebastjan Vida

6590. Anonimen/a

6589. Ivo Zelic

6588. ANDREJ Plešnar

6587. Anonimen/a

6586. Martina Valant

6585. Albina Močnik

6584. stanko batagelj

6583. Dejan Novak

6582. Boštjan Kukovičič

6581. Cvetka Vidič

6580. Anonimen/a

6579. Zvonimir Bratun

6578. Anita Mavrič

6577. Saša Drobič

6576. Susanne pahor

6575. Miha Tavčar

6574. Jože Lubšina

6573. Igor Watzak

6572. Fausto Furlanič

6571. Janez Urbanček

6570. ferdinand šerbelj

6569. Ada Karlič

6568. Faik Ajdarović

6567. tomo zepek

6566. Ivan Laura

6565. Anonimen/a

6564. Anonimen/a

6563. Anonimen/a

6562. Anonimen/a

6561. Drago Dobrotinsek

6560. Tadeja Iskra

6559. Ivanka Majhenič

6558. Milan Ščupec

6557. Miran Ivanuša

6556. Anonimen/a

6555. Martina Repič

6554. Anonimen/a

6553. Damijan Videc

6552. Rudi Kovšak

6551. cilka strle

6550. Uroš Vidovič

6549. Simona Sovinc

6548. Ana Zajec

6547. Andrej Aplinc

6546. Mira Frelih

6545. jelena markovic

6544. Zmaga Troha

6543. Suzana Skledar

6542. Vasilij Kores

6541. Gvido Novak

6540. Bojana Gorjup Petar

6539. LJUBICA PRINČIČ

6538. Zorjan Redkar

6537. Alex Berglundsson

6536. Peter Pecnik

6535. Anonimen/a

6534. Silvija Pavlovič

6533. Milan Smogavc

6532. Anonimen/a

6531. Anonimen/a

6530. Anonimen/a

6529. Uroš Sablatnik

6528. Nataša Jager

6527. Marjan Berloznik

6526. Nejc Potočnik

6525. rudolf muhic

6524. Katja Močnik

6523. Irena Gassenburger

6522. Anonimen/a

6521. Darja Požun

6520. Brane Matkovič

6519. Robert VIDOVIČ

6518. Beatriz Cerkez

6517. Anonimen/a

6516. Anonimen/a

6515. aljo gorenc

6514. Anonimen/a

6513. Vanči Babulč

6512. Edo Ferk

6511. andrej briški

6510. ivana colnar

6509. Miro Prolić

6508. Luka Sanić

6507. ZORISLAVA CIMPERMAN

6506. Igor Golob

6505. bernarda. sobocan

6504. Matija Stefanović

6503. Tina Bedenik Schmautz

6502. borut grosicar

6501. Anonimen/a

6500. Marko Gaspersic

6499. Janez Novak

6498. jože nose

6497. andro ferme

6496. Vaneja Velenik

6495. Jasmina Kličić

6494. Franjo-Petra Le

6493. urbi sativa

6492. Katja savec

6491. Aleš Čimžar

6490. Anonimen/a

6489. Tanja Zajc

6488. Mojca Bernik

6487. Darja Macek

6486. Joze Levstik

6485. Zoran Tkavc

6484. Jože Krese

6483. Matej Omovšek

6482. Anonimen/a

6481. Renata Benegalija

6480. Ivan Vaupotič

6479. Anonimen/a

6478. Rebeka Mamic

6477. Vladimir Miljavec

6476. Sergej Jefim

6475. Marjan Locicnik

6474. Špela Jerman

6473. Darinka Lavtar

6472. Dea Aquarius

6471. Marija Rasiewicz

6470. Boris Kuret

6469. Anonimen/a

6468. Stane Poljanšek

6467. Anonimen/a

6466. boštjan sedlar

6465. Andrej Hoivik

6464. Anton Pirnat

6463. Jasmina Kmetic

6462. Anonimen/a

6461. tonite falco

6460. Anonimen/a

6459. Anonimen/a

6458. Leonida Žganjer

6457. Robert Špoljar

6456. Tomaž Hribar

6455. Roman Kolar

6454. Franc Meglič

6453. France Henigman

6452. Anonimen/a

6451. Marija Mori

6450. Stellica Stellina

6449. jože kropec

6448. Matej Biškup

6447. Matjaz Galic

6446. Anonimen/a

6445. Anton Lampret

6444. Anonimen/a

6443. Danilo Primožič

6442. Davorin cvikl

6441. Anonimen/a

6440. Žare Dolenc

6439. Roman Jenko

6438. Anonimen/a

6437. Ladi Kirn

6436. Kemal Frmić

6435. Marko Pekovšek

6434. Jasminka Rolih

6433. Jadran Urbic

6432. Anonimen/a

6431. Igor Cernoga Cernoga

6430. Anonimen/a

6429. Jolanda Pikl

6428. Stane Prekovič

6427. Jadran Drlje

6426. Anonimen/a

6425. Anonimen/a

6424. Anonimen/a

6423. Ivanka Muhič

6422. Marina Rozman

6421. Anonimen/a

6420. Ivo Jelercic

6419. Edo Gradišek

6418. Anonimen/a

6417. Anonimen/a

6416. Franci Kavčič

6415. Zvonko Koren

6414. Simon Zore

6413. Matjaž Kmet

6412. Anonimen/a

6411. martina marinko

6410. Saso Krainer

6409. Stanko Ožbolt

6408. Anonimen/a

6407. Marina Modic

6406. Janez Zupan

6405. Marko Boben

6404. Andrej Tomelj

6403. dragica lebreht

6402. Kazimir Kolenc

6401. anamarija kavcic

6400. Anonimen/a

6399. Ivan Kanduč

6398. Anonimen/a

6397. Bojan Vezenšek

6396. Borut Tovornik

6395. Ana Jereb

6394. Marko Slapničar

6393. Jernej Korbar

6392. Aleksander Klemenčič

6391. Anonimen/a

6390. Miroslav Kokot

6389. Denis horvat

6388. Robert Puh

6387. Anonimen/a

6386. Anonimen/a

6385. Matija Horvat

6384. Kaja Lasnik

6383. Ingrid Kralj

6382. Eva Rajh

6381. Anonimen/a

6380. Anonimen/a

6379. Tomaz tolimir

6378. Polona Avguštin

6377. Darja Hanžekovič

6376. Irena Kužnik

6375. tihomir mohor

6374. MARJANA SLAVIČ

6373. Franc Petrovič

6372. Rozika Janota

6371. Jery87 Šlebir

6370. Branko Špan

6369. Anonimen/a

6368. Maja Žvan

6367. spilak franc

6366. josip zanardelli

6365. Jozy Ambrož

6364. Anton Harej

6363. Meta Potočnik

6362. milan stariha

6361. Robert Kunc

6360. Primoz Kvaternik

6359. Franc Mencin

6358. Anonimen/a

6357. Milan Bajzelj

6356. Peter Zidar

6355. viktor Lampreht

6354. Rudolf Jesenicnik

6353. Boris Krajnc

6352. Joze Sovinc

6351. marjana pevec

6350. Anonimen/a

6349. Toni Krapez

6348. Marija Zupan

6347. Igor Cankar

6346. Marko Andolšek

6345. Anonimen/a

6344. Drago Šolaja

6343. boris bufolin

6342. Anonimen/a

6341. Igor Perko

6340. Nada Hercog

6339. Milan Pohorec

6338. Darko Murkovič

6337. Rok Jurjec

6336. Marko Habic

6335. Anonimen/a

6334. Andrej Koprivec

6333. Andrej Škof

6332. Anonimen/a

6331. Matic Jevšnik

6330. Romana Mate

6329. doroteja šoštar

6328. Dušan Ivančič

6327. Damjan Perovsek

6326. Maruša Mandelc

6325. janez šimenc

6324. Rok Podobnik

6323. Sandi zakošek

6322. Milenko Todorović

6321. Bernarda Garvanliev

6320. Branko Gerold

6319. Mirko Zinauer

6318. Marinka Grdadolnik

6317. vera kladnik

6316. Anonimen/a

6315. Anonimen/a

6314. Tim Tomazič

6313. Alojz Veselič

6312. Joze Vozelj

6311. Anonimen/a

6310. Tomaz Koncan

6309. Mira Kirn

6308. Anonimen/a

6307. ivo stjepic

6306. Daniel Kuđeljić

6305. Alenka Horvat

6304. Meta Čadež

6303. Roky Roškar

6302. albinpongrac8 pongrac

6301. Slavko Božič

6300. Jože Benetek

6299. Brdeda Sirk

6298. Anonimen/a

6297. Marjeta Drobnič

6296. Jože Tivadar

6295. punca08 kranj

6294. Anonimen/a

6293. Miran Kušar

6292. Simon Leskovec

6291. Miro Hrovat

6290. Brane Terglav

6289. Anonimen/a

6288. Johny Godeša

6287. Natalija Bauman

6286. Dusan Vrtovec

6285. Sonja Ristić

6284. Anonimen/a

6283. Aleksandr Timofeev

6282. Tomaž Guzelj

6281. Darja Zorman

6280. Anonimen/a

6279. Robert Dušič

6278. Patricia Walsh

6277. gazi Maksuti

6276. Mirko turk

6275. Barbara Rogel

6274. Nikolaj Oblak

6273. Franc Marolt

6272. marko berlot

6271. Mira Lekše

6270. Francka Gregorc

6269. Anonimen/a

6268. Ana (Ankica) Grudnik

6267. Margareta Marčič

6266. Branko Ježovnik

6265. Anonimen/a

6264. Dejan Muhič

6263. Marjan Kunc

6262. Anonimen/a

6261. burja bostjan

6260. Vesna Kovac

6259. Anonimen/a

6258. Anže Juvan

6257. gregor pergar

6256. Jakob Lojk

6255. Rado Rojnik

6254. Anonimen/a

6253. Vily Cizamot

6252. Jelka Suhadolnik

6251. Miran Prajnc

6250. Viktor Frangež

6249. soj soj

6248. Franci Bajda

6247. Špela Zupančič

6246. Andreja Kmet

6245. vanda Šušteršič

6244. Anonimen/a

6243. Helenca Čučnik

6242. Anonimen/a

6241. Branko Poklar

6240. Anonimen/a

6239. Suzana Kocjančič

6238. Marina Prevorčič

6237. Dominik Horvat

6236. Matic Gaberšček

6235. ivan vilhar

6234. Anonimen/a

6233. Milan Pop

6232. Tatjana Cajhen

6231. marijan koder

6230. Bronka Pust

6229. Jožica Lazar

6228. Jože Koželj

6227. Leon Herman

6226. Branko Hostnik

6225. Anonimen/a

6224. Alenka Ur

6223. Anonimen/a

6222. Samo Gabrijelčič

6221. Žiga Rangus

6220. janko hausmeister

6219. Anamarija Fink

6218. TATJANA KUREČIČ

6217. Silvester Alič

6216. Zdenko Decman

6215. Adela Ćosić

6214. Anton Juhant

6213. Marjan POTOČNIK

6212. Ana Trafela

6211. Anonimen/a

6210. Bojan Jenkole

6209. Anonimen/a

6208. Anonimen/a

6207. Anonimen/a

6206. Anonimen/a

6205. Tanja Curk

6204. mira cigale

6203. Branko Gašparič

6202. Zvonko Korošec

6201. Miloš Terbižan

6200. Jože Dolar

6199. Miha Slemenšek

6198. Branislavs Šmid

6197. Leon casar0311

6196. Tone Pajk

6195. Jože Novak

6194. Aleš Radovičevič

6193. Matej Č

6192. vojko žabjek

6191. brigita PIŠORN

6190. Marija Berložnik

6189. Peter Demšar

6188. Luka Hamp

6187. Alojzij Gričnik

6186. Julijan Hernavs

6185. Tara Kraševec

6184. Anonimen/a

6183. Izidor Cankar

6182. Tomaz Celestina

6181. Barbara Metlikovič

6180. Anonimen/a

6179. Ivica primc

6178. Damijan leban

6177. Bine Bine

6176. Marjeta Skornik

6175. Mija Smodiš

6174. Vladimir Hanc

6173. Nataša Poznanović

6172. Matjaž Gerič

6171. Renata Blaznik

6170. Anonimen/a

6169. Zlatko Roj

6168. Anonimen/a

6167. Anonimen/a

6166. ivanm2922 Morel

6165. Anonimen/a

6164. Andrej Oder

6163. Jan Tomšič

6162. Mišo Kovačec

6161. Anonimen/a

6160. mi po

6159. Valdij Peric

6158. Anonimen/a

6157. Tamara Koprol

6156. Miran Paulič

6155. Barbara Prosen

6154. Tanja Novak

6153. VITO JAUŠOVEC

6152. Anonimen/a

6151. Sasa Petek

6150. Karin Kambič

6149. Tino Mamić

6148. Anonimen/a

6147. anton skornsek

6146. PETER PLEVNIK

6145. Andrija Despot

6144. Katja Peklar

6143. Rudolf Rupnik

6142. ČASOPIS V FOKUSU

6141. Renata Strnad

6140. Maja Aljančič

6139. Anonimen/a

6138. Darja Barovič

6137. Zlata Jusič

6136. Damjan Jurečič

6135. Anonimen/a

6134. stanislav novak

6133. Danijel Arnuš

6132. Amalija Gorenc

6131. Info.Sc.Eng. Janko

6130. Anonimen/a

6129. Aleš Pegan

6128. Mirjam Račič

6127. Milan Petrena

6126. Franc Ogrizek

6125. Ana Vranjac

6124. alojz sefer

6123. Judita Miško

6122. Zora Cerar

6121. bojandolmovic23 Dolmovic

6120. Anonimen/a

6119. Luka Hrovat

6118. Zdravko Bajt

6117. Boris Namar Namar

6116. Marko Persolja

6115. miro zgur

6114. Anonimen/a

6113. matevž lukančič

6112. Anonimen/a

6111. emil miško

6110. Anonimen/a

6109. vladimir rabzelj

6108. Andreja Gregorič

6107. Branko Brinjevec

6106. Adrijana Jakovljevic

6105. Anonimen/a

6104. Anonimen/a

6103. Saša Dokl

6102. Anonimen/a

6101. Anonimen/a

6100. Franc Urh

6099. Anonimen/a

6098. Dominik Krt

6097. Uroš Bole

6096. Anonimen/a

6095. Samo Jeranče

6094. Mateja Vidmar

6093. Martin Tominec

6092. Julijan Budihna

6091. Petra Salihović

6090. Martina Hribernik

6089. Karmen Bucek

6088. Anonimen/a

6087. Dejan Nabernik

6086. Vesna Žižek

6085. helena stucin

6084. Borut Možina

6083. Dejan Deko

6082. Štefan Veg

6081. Verna Majverle

6080. Anže Kepa

6079. Breda Simoncic

6078. Anonimen/a

6077. Milojka Kržan

6076. Matjaž Šporar

6075. Franc Železnik

6074. Milan Demšar

6073. Lea Krumpestar

6072. Anonimen/a

6071. Boris Papac

6070. Vilma Sem

6069. Luka Klarič

6068. Ivan Ribič

6067. Jernej Kolman

6066. Aleš Košir

6065. Egon Pregelj

6064. Samir Beganovic

6063. Urša Mikolič

6062. Janko Marusic

6061. Jure Menart

6060. Tomaž Ferenčak

6059. Anonimen/a

6058. Andrej Kristanc

6057. Anonimen/a

6056. Andrej Potočnik

6055. Franc Rogelj

6054. Vojko Stare

6053. Egon Zavnik

6052. Ciril Jenko

6051. Damijan Likar

6050. Boštjan Udir

6049. Zoran kuhaneczk

6048. Domen Kusar

6047. Anonimen/a

6046. Anonimen/a

6045. David Forjan

6044. Joža Gregorc

6043. Max Osredkar

6042. Anonimen/a

6041. Marjan Urbančič

6040. Vili Rogan

6039. Albina Tedeško-Sever

6038. mihael antunović

6037. Ilka Rečnik-Krajnc

6036. janez stražišar

6035. Martin Sarjaš

6034. Todor Esim

6033. Klavdija Strancar

6032. Anonimen/a

6031. Renata Ferlan

6030. Simon Krebs

6029. Neja Juvančič

6028. Tadej oblak

6027. Miran Balant

6026. Silva Ošina

6025. peter asic

6024. brane kutnjak

6023. Pero Perči

6022. Peter Šalamun

6021. Anonimen/a

6020. Marko Zule

6019. Miran Tacer

6018. Vladimir Kirn

6017. Kolmanič Barbara

6016. Bogdan Stanic

6015. Vojko HANŽIČ

6014. Matevz Potocnik

6013. Matej Laznik

6012. Tomaž Iskra

6011. Aleš Makovac

6010. Igor Plahuta

6009. Bojana Stanič

6008. Andrej Zigante

6007. Anonimen/a

6006. Matjaž Vebarič

6005. MARIJA PIRNAT

6004. Jože Blažič

6003. Branko Pavlin

6002. Silverij Mervič

6001. Anonimen/a

6000. Aljaž Pušnik

5999. Tatjana Mikuž

5998. Marko Vode

5997. Anonimen/a

5996. Anton Zitek

5995. Anonimen/a

5994. janez horvat

5993. Janez Lipovec

5992. Sebastijan Bohinec

5991. Anonimen/a

5990. Janez Zabret

5989. Polona Dubrovski

5988. Tomaž Perkovič

5987. France Jemec

5986. Tanja Otrin

5985. Anonimen/a

5984. Enisa Bizjak

5983. Špela Gorjanc

5982. Ivan Albreht

5981. Anonimen/a

5980. Anonimen/a

5979. Jernej Suhadolc Suhadolc

5978. Tatjana Opravš

5977. Karl Cic

5976. Franc Breznik

5975. marjan skufca

5974. Franci Vehar

5973. Anonimen/a

5972. Goran Gjergjek

5971. gregor kobal

5970. Anonimen/a

5969. Stanislav Kemperle

5968. ALENKA SOVRE

5967. Anonimen/a

5966. Rajko Okorn

5965. Anastasia Romanov

5964. Klavdij Štolfa

5963. Franci Rupnik

5962. Vinko Guzej

5961. Jernej Bradac

5960. Teo Dr.Zor

5959. Nac Novak

5958. Anica Flat

5957. Miha Hajnže

5956. andrej anderle

5955. Anonimen/a

5954. Krištof Istinič

5953. Brane Kacjan

5952. marko kopač

5951. Špela Mohar

5950. Anonimen/a

5949. Peter Razinger

5948. Špela Kovačič

5947. Anonimen/a

5946. Damjan Tamše

5945. Anonimen/a

5944. Anonimen/a

5943. jusroman63 Jus

5942. Bojan Bratož

5941. germek slavko

5940. Petra Kitak

5939. Andrej Škrlep

5938. Jože Pogačnik

5937. Patricija Lorber

5936. Marjana Košat

5935. Anonimen/a

5934. Franci Dagarin

5933. Miroslav Tul

5932. Anton Grošelj

5931. Anonimen/a

5930. Mia bremec

5929. Mladen Trobec

5928. Drago Bitenc

5927. Danijela Nusdorfer

5926. Primoz Bernik

5925. Polona Polegeg

5924. Janko Pirnat

5923. Matjaž Ražman

5922. mladen pintar

5921. Robert Wilfan

5920. Laura Čelan

5919. france andolšek

5918. Anonimen/a

5917. Ciril Zorn

5916. Bernarda Mataj

5915. Anonimen/a

5914. darinkaiglicar Igličar

5913. Joze Likar

5912. Viktor Markelj

5911. Anka Poženel

5910. Janez Šmid

5909. Anonimen/a

5908. Anonimen/a

5907. Anonimen/a

5906. Tomaž Rajk

5905. Ciril Menart

5904. miklavčič marija

5903. Klemen Kreže

5902. Martin Golob

5901. andrej pajmon

5900. Anonimen/a

5899. Alojz Gjerkeš

5898. Lado Jankovec

5897. Krneta Aleš

5896. Zvonka Valentinčič

5895. Anonimen/a

5894. Vili Cene

5893. Ivo Gantar

5892. Miran Zavec

5891. Anonimen/a

5890. Darinka Prinčič Nemac

5889. vojko gologranc

5888. Branko Gorjup

5887. vinko trstenjak

5886. barbara tomažič

5885. Jože Žlindra

5884. Arif Kendic

5883. Borut Pirc Borut Pirc

5882. Mojmir Andric

5881. Vanda Forstner

5880. drago cartl

5879. Ivan Juhart

5878. Samo Zupančič

5877. Robert Horvat

5876. Anonimen/a

5875. stane bokal

5874. Anonimen/a

5873. Tina Breznik

5872. Aleš Medle

5871. franc ovsec

5870. Brane Beravs

5869. Anonimen/a

5868. boris klemenčič

5867. Bricky Brickyboy

5866. kristijan marc

5865. Stanislav Osojnik

5864. Anonimen/a

5863. jurij Plazovnik

5862. Vinko Žakelj

5861. Robert Turk

5860. Darja Valenci

5859. Danilo Rues

5858. Bojan MUŠIČ

5857. Anonimen/a

5856. Anonimen/a

5855. Suzana Jerebic Tibaut

5854. Blaž Benedik

5853. Anonimen/a

5852. Leopold Strnad

5851. Vesna Murn Zalar

5850. Andreja Adam

5849. Jožica Videršnik

5848. Bozidar Likar

5847. Bostjan Turk

5846. benjamin kampuš

5845. Anonimen/a

5844. Anton Pajmon

5843. branko rautovič

5842. Anonimen/a

5841. Vera Velkavrh

5840. Tomaž Bukovec

5839. Vid Pogačnik

5838. Iztok Senovršnik

5837. Zvone Lampret

5836. Ines Hranjec Ravnjak

5835. Janez Krapše

5834. Slavko Čeh

5833. franci končan

5832. David žnidarčič

5831. thomas mausar

5830. Jože Smolnikar

5829. Marko Podboj

5828. Anonimen/a

5827. Franci Jereb

5826. Anonimen/a

5825. Zdravko Čeligoj

5824. Sonja Hrvatin

5823. Aleš Benda

5822. Andrej Pogačar

5821. Peter Bergant

5820. Anonimen/a

5819. Marko Turk

5818. Anonimen/a

5817. Anonimen/a

5816. Maksimilijan Rotar

5815. aleš Peperko

5814. vinko jakovac

5813. Neno Cekič

5812. Klara Juhant

5811. Marija Dolinar

5810. Leopold Rus

5809. Anonimen/a

5808. Jana Batista

5807. Anonimen/a

5806. Milena Vovk

5805. Ljubo bozjak

5804. Joze Grajzar

5803. Anonimen/a

5802. Vera Bolliger

5801. Leon Ješovnik

5800. aleksandra kovac

5799. Polonija Cetin

5798. Anonimen/a

5797. MONIKA KARTIN

5796. Anonimen/a

5795. Anonimen/a

5794. Franc Rajh

5793. Anonimen/a

5792. Anonimen/a

5791. damjan skok

5790. Borut Baricevic

5789. Slavc Zust

5788. Ignac cuderman

5787. Henrik Stanjko

5786. Jožef Lužar

5785. Andreja Jaklic

5784. Anonimen/a

5783. Toni Nemanič

5782. Iztok Zakovšek

5781. Matjaž Ogorevc

5780. Jernej Primon

5779. Bojan Vovk

5778. Franc Rotar

5777. Ivan Horvat

5776. Jožica Birsa Vuga

5775. Ana Matičič

5774. Ivan Vogrin

5773. Anonimen/a

5772. Andrej Vrabič

5771. Anonimen/a

5770. Peter Brkan

5769. Maksimilijan Hinteregger

5768. Jure breskvar

5767. Josko Kukovec

5766. Adrijan Koren

5765. Klemen Gorenak

5764. JanezMira Grušovnik

5763. Boris Petek

5762. Anonimen/a

5761. Anonimen/a

5760. Nada Šlebir

5759. Tatjana Glišovič

5758. Anonimen/a

5757. bojan vujčič

5756. Anton KNAPIC

5755. drago slekovec

5754. Robert Jarc

5753. Anonimen/a

5752. Leopold Tušek

5751. Jožica Šuštar

5750. Matjaž FE

5749. Jasna Teminović

5748. Janko Koštomaj

5747. Ervin Štorek

5746. Katja Gornjec

5745. Irena Štuhec

5744. Tone Kunstelj

5743. Kristina Kosec

5742. Anonimen/a

5741. lili zalar

5740. Ivo Čadež

5739. Ladislav Zakošek

5738. Urban Tratnik

5737. Anonimen/a

5736. Maks Ciuha

5735. Franc Lapajne

5734. Anonimen/a

5733. Anonimen/a

5732. Anonimen/a

5731. Jozica Glinsek

5730. stanislav petek

5729. Gregor Gorenc

5728. Alen Šetinc

5727. Anonimen/a

5726. Anonimen/a

5725. darinka volk

5724. Majda Pogačnik

5723. Mirjan Matić

5722. Jasna LAMUT

5721. Zoltán Kvanka

5720. Marjan Božič

5719. Peter Leskovar

5718. Anonimen/a

5717. Anonimen/a

5716. Brane Križanec

5715. Alen Roškar

5714. Anonimen/a

5713. Anonimen/a

5712. Uroš Ilić

5711. Gregor Zelenšek

5710. TONI OMRZEL

5709. Anonimen/a

5708. Dragica Žmauc Plohl

5707. Anonimen/a

5706. Klavdij Požar

5705. Anonimen/a

5704. Matej Oset

5703. silvo Janev

5702. Resnica Osvobaja

5701. danijela fabbro

5700. Anonimen/a

5699. Jelka Žagar

5698. Divna Grbic

5697. Društvo CZPNN

5696. Šana Golob

5695. Anonimen/a

5694. Slavko Smuk

5693. Anonimen/a

5692. Anonimen/a

5691. Marija Nachbar

5690. Anonimen/a

5689. Anonimen/a

5688. Tomaž Zupančič

5687. Anonimen/a

5686. Tanja Nemec

5685. Vanja Berger

5684. Nataša Ahčin

5683. Rado-jakob Strnad

5682. Sebastijan Černevšek

5681. Ana Mostnar

5680. Alojz Vogel

5679. Vesna Hrvatin

5678. Maja Zorić

5677. Josip Lovrinović

5676. Anonimen/a

5675. Damijan Kocbek

5674. Marjan Preložnik

5673. Denis Kuzelj

5672. Nadja Pejić

5671. Mitja Moškon

5670. Marko Anton Halik

5669. Anonimen/a

5668. Aleksej Volkov

5667. Tomaz Jurca

5666. stanislav slapnik

5665. danijel horvat

5664. Velimir Mišanović

5663. Anonimen/a

5662. Anonimen/a

5661. Kristian Hojnik

5660. Andrej Divjak

5659. Anonimen/a

5658. Anonimen/a

5657. Matej Gantar

5656. Viljem Kaker

5655. Simona Železnik

5654. Samo Glavan Glavan

5653. Anonimen/a

5652. Alenka Troha

5651. Ute Gurović

5650. Fiser_gordana Fišer

5649. onufrios tsavaris

5648. Klemen Traven

5647. Marinka Matelic

5646. Anonimen/a

5645. Anonimen/a

5644. Anonimen/a

5643. Mihaela Jeraj

5642. Nevenka Vesel

5641. golob marjan

5640. Aleksandr Parfenov

5639. Martina Katern Tomažič

5638. Franc Brili

5637. robert golež

5636. Anita Vovk

5635. Bojan Hud

5634. Črt Domnik

5633. majda kovačič

5632. Matjaž Gorenc

5631. Tomaz Hrovatin

5630. Boštjan Šuhel

5629. Sonja Sostarec

5628. Bogdan Stopinšek

5627. senada zunic

5626. Tomaz Stubelj

5625. Branko Gaber

5624. Milojka Bizjak

5623. Franc Šohar

5622. Roman Hasemali

5621. Mojca Visocnik

5620. samo pudgar

5619. Tina Hawlina

5618. Anonimen/a

5617. Matej Hočevar

5616. Eva Duh

5615. Anonimen/a

5614. Ivan Vadnjal

5613. Franci Kepa

5612. Anonimen/a

5611. spela tajnic

5610. branko grbin

5609. Ljubo Neuhold

5608. SABINA Cvirn

5607. igor Dornik

5606. Miran Krajnc

5605. Darja Tepina

5604. Sergij Vermiglio

5603. Anonimen/a

5602. Roman Lukan

5601. Zoran Flis

5600. Marjan Božič

5599. Anonimen/a

5598. Primož Troppan

5597. Peter Trpin

5596. andrej grmšek

5595. Dare Martinc

5594. Janez Šetinc

5593. Stanko Krajnc

5592. Aleks Kristan

5591. Jasmina Antonić Babnik

5590. Anonimen/a

5589. Suzana Sterniša

5588. Janez Benedicic

5587. Anonimen/a

5586. vida čermelj

5585. Rado Zoubek

5584. Anonimen/a

5583. Matic Kumar

5582. Primož Petek

5581. Vanda Zuzek

5580. nikolaja valjavec

5579. Andrej Vidmar

5578. Janez Savnik

5577. Anonimen/a

5576. Marjan Černe

5575. Franc Zaloznik

5574. Izak Matej Ciraj

5573. Ivan Rebernik

5572. Darko Toplak

5571. Mirko Ružič

5570. Anonimen/a

5569. Anonimen/a

5568. Anonimen/a

5567. karli ferk

5566. Mitja Kalan

5565. Renata Mladenović

5564. amadeo prosen

5563. Anonimen/a

5562. Dejan Plecko

5561. Anonimen/a

5560. Sašo Košir

5559. Niels Udir

5558. Cvetka žunko

5557. Maks Prelovšek

5556. Mitja KATAVIČ

5555. Zofija Jan

5554. Klaudija Šafarič

5553. MaTJAŽ Zupančič

5552. rado turk

5551. Rajko Hojs

5550. Anonimen/a

5549. Anonimen/a

5548. Žiga Maver

5547. Izidor Oblak

5546. Jerneja Celestina

5545. roman romih

5544. Tatjana Žerjal

5543. Anonimen/a

5542. Avgust Kerin

5541. Silvo Šarkanj

5540. marjan sink

5539. milenka hribar

5538. Anonimen/a

5537. Stanko Novak

5536. Jože Kamenšek

5535. Nika Furlan

5534. Suzana Bracic

5533. Anonimen/a

5532. Mojca Nastran

5531. Jože Kren

5530. Danilo Ivančič

5529. konjarka k

5528. mateja lazar

5527. Anton Knific

5526. Borut Satler

5525. Marko Ferlič

5524. Franc Pozvek

5523. Martina Kosnik

5522. Anonimen/a

5521. Anonimen/a

5520. emil hočevar

5519. Metka belinc

5518. Goran Stojnić

5517. Anonimen/a

5516. Dane Popović

5515. Mirko Naglič

5514. Aleksandra Janjić

5513. Alme Hankić

5512. Daniel Korenjak

5511. Matevž Bergant

5510. Srečko Novak

5509. peklardanilo2@gmail.com peklar

5508. Borut Smodiš

5507. Bogdan Bolka

5506. Anonimen/a

5505. Anonimen/a

5504. Mitja Štok

5503. Milena Planinsek

5502. Darja Kniplic

5501. Marko Peterlin

5500. Tine Gradisnik

5499. Kristian Naitsirk

5498. Anonimen/a

5497. Mgintihar Intihar dusan

5496. neza gregorec

5495. Anonimen/a

5494. Sandra Horžen

5493. Metka Jeraj

5492. Laurent Resman

5491. Ivan Cerjak

5490. Nataša Medved

5489. Anonimen/a

5488. Lara Duh

5487. Stane Lakner

5486. milan stojko

5485. Anonimen/a

5484. Janko Skok

5483. Anton Lesnik

5482. Stanko Baznik

5481. Ferdo Ferdinand

5480. janez žgajnar

5479. Hakija Besic

5478. TOMAZ JANEZ

5477. Vlado Železnik

5476. drago ocvirk

5475. Flavija Žagar

5474. Matjaž Povše

5473. Polona Klemencic

5472. Anonimen/a

5471. Ida Golež

5470. Naj skoncnik

5469. Osman Begulič

5468. Anonimen/a

5467. Albert Pecnik

5466. Bine Traven

5465. Anonimen/a

5464. Marko Petrič

5463. Renato Jakoš

5462. Mladen Ovcar

5461. Franjo SIMONČIČ

5460. Anonimen/a

5459. Irena Gerželj

5458. Marko Bitenc

5457. Silva Ivnik

5456. Stanislav Župevc

5455. Mare Mehle

5454. Dejan Ahec

5453. Anonimen/a

5452. Zdravko Ščuka

5451. Barbara Skaza

5450. Danijela Kuhar Kalamar

5449. Stanislav Ahac

5448. Uroš Henigman

5447. Anonimen/a

5446. Aleš Ulaga

5445. Jože Erce

5444. Rada Vidic

5443. Patricija Žlindra

5442. Anonimen/a

5441. Anonimen/a

5440. Magda Koren

5439. FRANJO LAZAR

5438. Simeon Januzovic

5437. Ales Avsic

5436. Anonimen/a

5435. Anonimen/a

5434. franc urh

5433. Frane Praprotnik

5432. Matjaž Črnivec

5431. Sašo Štefanič

5430. Janez Žvikart

5429. Anonimen/a

5428. luka vozlic

5427. Marija Sőke

5426. Amadeo Dolenc

5425. metka kosir

5424. Igor Krt

5423. Tamara Bizjak

5422. Irena Kuštrin

5421. Marija Črnugelj

5420. Janez Kidrič

5419. fredi brumec

5418. Karl Rogelšek

5417. Anonimen/a

5416. Miro Jereb

5415. Anonimen/a

5414. Simon Gregorc

5413. Miha Šlebir

5412. Anonimen/a

5411. Jernej Turk

5410. Lilijana Koscak

5409. Marjan Suhadolec

5408. David Košnik

5407. Bojan Skukan

5406. Štefan Sočič

5405. Nataša Kovač

5404. Anonimen/a

5403. Anonimen/a

5402. Jasmin Veladžić

5401. Alen Petrovič

5400. Marko Antončič

5399. Mladen Makarov

5398. Jaka.Dolinar Dolinar

5397. darkocrnkovic84 Danny

5396. Tanja Meze

5395. Anonimen/a

5394. Anonimen/a

5393. Anonimen/a

5392. Tatjana Nagode

5391. Branko Žorž

5390. Jaka Hrovat

5389. Ana Mučič

5388. Jana Ori

5387. Boris es

5386. Jozica Likavec

5385. Tomaž Kiauta

5384. Simon Kresnik

5383. Anonimen/a

5382. vjanej vičič

5381. Anonimen/a

5380. Uros mohorič

5379. Anonimen/a

5378. Nina Vrtačnik

5377. Nataša Gorjanc

5376. Anonimen/a

5375. Silvo Gjurasek

5374. Franci Kovše

5373. Anonimen/a

5372. Marko Šuklje

5371. ziga drobez

5370. Anonimen/a

5369. matej Juvan

5368. Matej Gregorič

5367. Renata Gorinšek

5366. Toni Hladin

5365. renata mraz

5364. Peter Simcic

5363. jana jovan

5362. Anonimen/a

5361. Anica Brelih

5360. Sebastijan Korče

5359. Jožica Toplak

5358. silvester prinčič

5357. Anonimen/a

5356. Dragica Toplak Medved

5355. Roman Adler

5354. gregor krek

5353. Simon Umek

5352. Mike Bergant

5351. Alojz Drofelnik

5350. Karmen Ponikvar

5349. Anonimen/a

5348. branko krošel

5347. Gregor Rupnik

5346. Barbara Lesar

5345. LOGIST LOGISTIK

5344. Henrik Homšak

5343. Anonimen/a

5342. Robert Jagodič

5341. DANIJELA SMAJIĆ PAJK

5340. lilijana zavernik

5339. Florijan Najrajter

5338. Renata Volčjak

5337. murika345 Ivančič

5336. Alenka Traven

5335. Anonimen/a

5334. Dušan Naglič

5333. Božo žabjek

5332. Robert Kuzma

5331. Matjaž Marinko

5330. Ivan Novak

5329. Anonimen/a

5328. LIDIJA PERGER

5327. Slava Božič

5326. Igor Grošelj

5325. Anonimen/a

5324. Žan Cenc

5323. Anonimen/a

5322. pitbullmastif antikominajzer14

5321. Anonimen/a

5320. Cora Kora

5319. Anonimen/a

5318. ANDREJ PUCELJ

5317. Alenka Černe

5316. Robert Zorko

5315. Giovanni Bote

5314. Anton Verdenik

5313. Joze Poler

5312. Romana Bider

5311. Mija Košič

5310. makeup BeautyCorner

5309. Stefano bozicek

5308. Vlado Cerkvenič

5307. Zvone Šolinc

5306. Tomaž Drol

5305. Vladimir Štuhec

5304. Ana Glavač

5303. Aleš Rakovič

5302. Anonimen/a

5301. Anonimen/a

5300. Matjaz Napast

5299. Emanuel Gaube

5298. David Grajžl

5297. ivan labas

5296. Nadine Lesjak

5295. Anonimen/a

5294. Naja Lavrih

5293. cvetka starc

5292. Miran Barbo

5291. Anonimen/a

5290. Suzana Holobar

5289. Janez Dimnik

5288. Špela Kos

5287. Boris BESEDNJAK

5286. marija zobec

5285. Anonimen/a

5284. Mojca Ceglar Korotaj

5283. En A. Rashid

5282. Andraž Dolinar

5281. Anonimen/a

5280. Marjeta Z. Hohnjec

5279. Jakob Sket

5278. jure zupan

5277. Anonimen/a

5276. Kristina Kahrimanović

5275. Ivica spilek

5274. Ma Sto

5273. Rajko Povše

5272. suzana platajs

5271. Tomaž Hočevar

5270. Janez Kastelic

5269. Anonimen/a

5268. Anonimen/a

5267. Ivan Spetič

5266. Breda Fabijan

5265. Anonimen/a

5264. Gašper Ravnikar

5263. Dejan Horvat

5262. aleksander zidansek

5261. Tomaž Aleš

5260. Žan Cenc

5259. Anonimen/a

5258. Ankica Lovrinović

5257. Gregor Rupnik

5256. Anonimen/a

5255. Gregor Pavlica

5254. Fani Križaj

5253. Franc Jug

5252. Eva Kocuvan

5251. Sandi Žunkovič

5250. Miro Kos

5249. Anonimen/a

5248. Anonimen/a

5247. Matej Part

5246. Slavko Puc

5245. Teodor Ortl

5244. ivan mencin

5243. franc požar

5242. Anonimen/a

5241. Anica Kuhelj

5240. Anonimen/a

5239. Matjaž Črv

5238. Robert Bartol

5237. Anonimen/a

5236. Andrej Keše

5235. terezija cvetka harmonija

5234. Jakob Penca

5233. majda metličar

5232. Matjaž Cvetko

5231. Anonimen/a

5230. Jožica Perko

5229. Branko Brinko

5228. Anonimen/a

5227. Alex Vrbančič

5226. Stipe Styp

5225. Boštjan Košir

5224. Gregor Berložnik

5223. Jožica Repnik

5222. Janez Škoda

5221. Vera Rutar

5220. Nihad Halilagic

5219. MIROS POTOČNIK

5218. Metod Emeršič

5217. Borut Gorisek

5216. Miran Pisar

5215. Iztok Senovršnik

5214. Ružica Štandecker

5213. Goran Juvancic

5212. Anonimen/a

5211. Tomaž Virijant

5210. Simon Tomazin

5209. Marija Kragelj

5208. Danilo Koren

5207. Brigita Brajkovic

5206. Jožef Tomašek

5205. Viktorija Wolf

5204. Tomaž Leskovšek

5203. Anonimen/a

5202. Andrej Jager

5201. Adana Nanda

5200. Darko Radoš

5199. Uroš Gabrijelčič

5198. Anonimen/a

5197. Roman Oblak

5196. martina kriznik

5195. Ales Pavlic

5194. Senka Hanjc

5193. Anel Kajtazović

5192. meta urankapergar

5191. Matjaž Grobler

5190. Anonimen/a

5189. valentin koncan

5188. cvetko Strehar

5187. Andrej Setničar

5186. Anonimen/a

5185. Srecko Tomazetic

5184. Jelica Prekovič

5183. Anonimen/a

5182. Polona Kenda

5181. rok Jaklic

5180. Andrej Korosec

5179. Uroš Prebil

5178. Janko Završnik

5177. Sandi Šubara

5176. Miro Farčnik

5175. Roman Janezič

5174. Brane Štupica

5173. Jure Novak

5172. Jozef ozimic

5171. Dušan Burjek

5170. Anonimen/a

5169. Anonimen/a

5168. Domen Požlep

5167. Anonimen/a

5166. Matej Morel

5165. Anonimen/a

5164. jože perčič

5163. Eva Keber

5162. markomakovec57 makovec

5161. Anonimen/a

5160. Anonimen/a

5159. Pavel Žakelj

5158. Jože Kržič

5157. Marija Rep

5156. elvis bavdaz

5155. Jože Lokovšek

5154. Klaudija Hostnik

5153. Anonimen/a

5152. Ales Jelovsek

5151. Anonimen/a

5150. Anonimen/a

5149. Anonimen/a

5148. Anonimen/a

5147. Anonimen/a

5146. Rajko Osek

5145. golec boris

5144. Vlado Krebs

5143. Boris Pajk

5142. Maria Wiedenbauer

5141. Anonimen/a

5140. Gasper Sajovic

5139. Ljubica Magajne

5138. Nataša Krempuš

5137. Jernej Leben

5136. Anita Ruperčič

5135. Anonimen/a

5134. Janez Logar

5133. Matej Modec

5132. bojan jevnikar

5131. Jaka Bregar

5130. nace vidmar

5129. Tanja Prohinar

5128. Bojana Varšek

5127. Branko Vovk

5126. Simona Kosi

5125. Peter Malovrh

5124. Danilo Glažar

5123. Anonimen/a

5122. Maryan Mah

5121. Jure Kopač

5120. Anonimen/a

5119. Anonimen/a

5118. Anonimen/a

5117. Brigita Ravnik Zalokar

5116. Samo Firbec

5115. Andreja Rožmanec

5114. Metka Hren

5113. Jasmina Dedic

5112. Marko Jeglič

5111. Zdene Hriberšek

5110. Anonimen/a

5109. Anonimen/a

5108. Anonimen/a

5107. Stojan Kovačič

5106. Anonimen/a

5105. Janez Lenar

5104. Toni Bersnjak

5103. Silva Kolar

5102. Darko Jarc

5101. Simona Rojs Vogrin

5100. Alojz Oblak

5099. Anonimen/a

5098. Polona Marc

5097. susnik bostjan

5096. Janez Janežič

5095. Gašper Kranjc

5094. Marina Lovrinovic

5093. Tadeja Ivančič

5092. Matija Lokar

5091. Robert Ruzman

5090. Dragica Čižmek

5089. Matjaž Merlak

5088. Nejc Verbič

5087. Tona Velkavrh

5086. Anonimen/a

5085. Marija Eržen

5084. Danica Karlovčec

5083. Milojka Sulič

5082. Anonimen/a

5081. Davorin Kastelic

5080. Franci Rebolj

5079. Marjan Mercina

5078. Mateja Katona

5077. Alex Ian Požun

5076. zoran knapic

5075. Rajko Bizjak

5074. Anonimen/a

5073. Anonimen/a

5072. Anonimen/a

5071. Anonimen/a

5070. Andrej Rupar

5069. Mitja Herle

5068. Zdenka Vuković

5067. Alenka Štajner

5066. Jani Novak

5065. Anja Maver

5064. Dušan Kolmanič

5063. Matjaž Draksler

5062. Anonimen/a

5061. Anonimen/a

5060. Martin Jezeršek

5059. Janko Kapl

5058. Andrej Muren

5057. Anonimen/a

5056. Vanja Dolžan

5055. tadej drmaz

5054. Dani Danez

5053. darko sernec

5052. Mio Kekić

5051. goran ivančev

5050. Janez Pečjak

5049. Alenka Andlovic

5048. mario jurič

5047. Anonimen/a

5046. Rok Pogorelčnik

5045. erik flakus

5044. karlos kristan

5043. Fredda Deželak

5042. Jože Mlakar

5041. Anonimen/a

5040. Nika Ferk

5039. marija likar

5038. Marta Leskovar

5037. Anonimen/a

5036. Vlasta Pešl

5035. Anonimen/a

5034. Anonimen/a

5033. Stane Snoj

5032. mojcamarijahren Hren

5031. Peter Jager

5030. Metka Klun

5029. Ladislav Stopar

5028. zvonko molez6

5027. Anonimen/a

5026. Anonimen/a

5025. Jožica Lindič

5024. Tina Zadravec

5023. Anonimen/a

5022. Anonimen/a

5021. Jože Benčan

5020. Alenka Šalej

5019. DARJA POGAČNIK

5018. Mirjana Brvar

5017. Jasmina Kosi

5016. Anonimen/a

5015. Anonimen/a

5014. Zora Mavri

5013. Matija Cencelj

5012. Josko putisch

5011. Stojan Lisjak

5010. Anonimen/a

5009. vida lebe

5008. Andrej Rudaš

5007. Anonimen/a

5006. franc bitenc

5005. Nejc Kok

5004. Elizabeta Peklaj

5003. Franc Povše

5002. Bojan Kojic

5001. Lucija Kolar

5000. Branko Svetičič

4999. Stanka Nemanič Nemanič

4998. Mojca Pavlin

4997. Anton Marinko

4996. Elena Taloverja

4995. Kaja Krajnc

4994. Daniela Bratkovic

4993. Andrej Bergles

4992. Frenk Zorko

4991. joe turjak

4990. Anonimen/a

4989. Senta Ana Siročič

4988. Andrej Švigelj

4987. Anonimen/a

4986. Blanka Perović

4985. Anonimen/a

4984. Anonimen/a

4983. Melanie M.

4982. Tim Zupan

4981. Olivija vidmar

4980. Rok Pučko

4979. Milan Gasparic

4978. Violeta Hadjijaj

4977. Alja Peterlin Peterlin

4976. Anonimen/a

4975. robnikandrej1 robnik

4974. Anonimen/a

4973. Franc Karničar

4972. Jure Muhič

4971. Anonimen/a

4970. Anonimen/a

4969. Lado Burja

4968. Azemina Nanic

4967. Roman Bajuk

4966. olga zore

4965. Andraž Potočnik

4964. Rok Blaznik

4963. Jože Romih

4962. Tomaž ŠTEBE

4961. Tanja Doljak Milost

4960. Drago Magdic

4959. Vladimira Klun

4958. Branko Milkovic

4957. Aleksander Sojer

4956. Smiljan Purger

4955. aleš toni

4954. Neva Tomažič

4953. Anonimen/a

4952. Rok burger

4951. Petar Pilipovic

4950. Leon Hadler

4949. Oton Filipič

4948. Anonimen/a

4947. Anonimen/a

4946. Srečko Kržič

4945. Vlasta Krizman

4944. Aljosha Aljosha

4943. igor kamenšček

4942. Sandi Katona

4941. Jaka Racman

4940. Zak Tak

4939. Tomaž Verdenik

4938. Martina Jerina

4937. Jozd Sladič

4936. Anonimen/a

4935. Irena Seifert

4934. marjan Ribič

4933. Dejan Motaln

4932. Metka Stular

4931. Anonimen/a

4930. Mojca Gornik

4929. duska lajh

4928. Gregor Pazlar

4927. Ivan Strle

4926. Alojz Marčun

4925. Benjamin Hafnar

4924. Franc Eržen

4923. Tatjana Popovič

4922. Iztok Podobnik

4921. Tomaž Brajer

4920. Sonja Demšar

4919. Slavko Pipan

4918. Emil STERLE

4917. Danica Debeljak

4916. jože vehovar

4915. Erika Jarc

4914. Anonimen/a

4913. petauer marjan

4912. Andrej Licen

4911. Dušan Kotar

4910. Dusan Marcec

4909. Angela Lendaro

4908. Ana Kokalj

4907. Luka Preložnik Šegel

4906. Jurij Skok

4905. Anonimen/a

4904. Anonimen/a

4903. Iztok Grčar

4902. Jože Stanko

4901. Nejc Buda

4900. Anonimen/a

4899. Tomaž Gostič

4898. Angelca Ferfolja Ferfolja

4897. Marko Jevnikar

4896. Dejan Dekijus

4895. Anonimen/a

4894. Žan Grintov

4893. Viktorija Tkalec

4892. ciril suban

4891. Vinko Jeraj

4890. Alojz Sever

4889. Stanko MLAKAR

4888. Maja Žulj

4887. Robert Perko

4886. Matevž Zupanc

4885. Sandra Polanšek

4884. Anonimen/a

4883. Marcel Kekec

4882. Anonimen/a

4881. Jerica Božič

4880. Andreja Kušar

4879. Ivan Korelc

4878. Tjaša Petrovčič

4877. Anonimen/a

4876. Milan Fištrovič

4875. Marjan Krapež Krapež

4874. Tomaž Lavrič

4873. Anonimen/a

4872. Vida Romšak

4871. Robert Oštir

4870. Perko Benjamin

4869. Daniel Tutič

4868. Stanka Rafolt

4867. Anonimen/a

4866. Boris Grilc

4865. Dušan Mernik

4864. Matic Žgajnar

4863. Sanja Törnar

4862. Anonimen/a

4861. Peter Buršič

4860. Anonimen/a

4859. Franc Naglič

4858. Anonimen/a

4857. davorin makovec

4856. Darko Črepinko

4855. uršula valencak

4854. Lidija Ulbin

4853. Tomaž Močivnik

4852. Tomaž Skobe

4851. Anonimen/a

4850. Damijan Fekonja

4849. Branko Radi

4848. janko hrastnik

4847. Boris Ipavec

4846. Simon Dobaj

4845. Andrej Golcnik

4844. Ivan Erčulj

4843. Mitja Žakelj

4842. france smolej

4841. Miha Hočevar

4840. Darja Ferjančič

4839. Nevenka Prohinar

4838. Zmaga Skok

4837. Janez Lavrenčič

4836. Alenka Cergonja

4835. Anonimen/a

4834. Jože Šušteršič

4833. Mirko Svenšek

4832. Anonimen/a

4831. Anonimen/a

4830. Helena Djordjevič

4829. Marko Jerak

4828. Mateja Novak

4827. Jože Kastelic

4826. Valburga Lovec

4825. kovacic ivan

4824. Milan Markelj

4823. Ingrid Rozman

4822. Petra Janežič

4821. Simon Potocnik

4820. Anonimen/a

4819. Miran Kavčič

4818. info@vodni-filtri.si Kontrec Goran

4817. Marko Lesar

4816. Vojko Cafuta

4815. Anonimen/a

4814. Josif Titan

4813. Bojan Koglot

4812. boris oberzan

4811. Anonimen/a

4810. Anonimen/a

4809. andrej briški

4808. Miha Pöschl

4807. Bogdan Šalamun

4806. Žiga Jordan Kozjak

4805. Anonimen/a

4804. Ines Kuster

4803. Jožef Furlan

4802. martin pisk

4801. Jakob Polegek

4800. Boštjan Šeruga

4799. Zlatko Skumavc

4798. franc habjanic

4797. Igor Ivancic

4796. Roman Vdović

4795. Peter Šibau

4794. Matjaž Cencič

4793. Mitja Samec

4792. Kranska Unija igor gaberc

4791. Srecko Rahne

4790. Anonimen/a

4789. Tobias Zadravec

4788. pero repek

4787. Branko Hlad

4786. jože jože

4785. branko glavan

4784. miha zimsek

4783. Bojan Demšar

4782. Marko Šubic

4781. Maja Vales

4780. Jože Klemenčič

4779. Srečko Štorman

4778. Aleš Košiček

4777. Tatjana Maček

4776. Sebastjan Cejan

4775. Anonimen/a

4774. Peter Eržen

4773. Martin Bizjak

4772. Jure Magajne

4771. Ljubo Deškovič

4770. Jolanda Orgl

4769. Iztok Mrgole

4768. klavdija Pavletić

4767. Franci Praprotnik

4766. papic mojca

4765. Alojz Jakos

4764. Franc Došler

4763. Blaž Mertelj

4762. Anonimen/a

4761. Brigita Fijavž

4760. Andrej Benedik

4759. Anonimen/a

4758. Nadica Kokalj

4757. Nina Purčar Vojnić

4756. Vladimir Pangerc

4755. Herman Hren

4754. Tadej Medvešček

4753. Mira Fras

4752. Nik Jager

4751. Janko Fras

4750. Danilo Krajnc

4749. Špela Grilc

4748. bojan arnus58

4747. Anonimen/a

4746. Joze Žitek

4745. Milena G

4744. Anonimen/a

4743. ALBINA MUREN

4742. Fabian Mesko

4741. Janez Košir

4740. maja kmetič

4739. Vanda Mlakar

4738. Irena Šušteršič

4737. Natalija Pungaršek

4736. ivo vrbanec

4735. Dušan Seničar

4734. Domen Kurent

4733. Klavdija Štumberger

4732. Tomaž Peternel

4731. Marko Jelenko

4730. Zvone Horvat

4729. Anonimen/a

4728. Janez Povše

4727. Enes Mahmutovič

4726. Jožef Rupar

4725. Gorazd Meden

4724. Anonimen/a

4723. Silvana miljavec

4722. Jožef Babič

4721. Hernbaj Mary

4720. Nada Ambrus

4719. Ivan Ramsak

4718. drago jeromelj

4717. Anonimen/a

4716. Silva Rizman Zajc

4715. Andreja Kranjc

4714. Vilko Jazbinšek

4713. Anonimen/a

4712. Justika Cater

4711. milan kamenik

4710. Isabela Emma

4709. Anonimen/a

4708. Anonimen/a

4707. Dana Amon

4706. Adnan Masic

4705. Franc Panigaz

4704. Simon Caf

4703. Misa Ziberna

4702. Franc Žunič

4701. Vladimir Makorič

4700. Gregor Andrejčič

4699. Silvo Horvat

4698. Dragica Cimerman

4697. Ludvik Gerl

4696. Irenna Bizjak

4695. Vlado Karoly

4694. Anonimen/a

4693. Marko Banovec

4692. Nina Hari

4691. Anonimen/a

4690. Antonija Ulcej

4689. Bogdan Vidmar

4688. Peter Rojko

4687. Jakob Čampa

4686. Ciprese Zlatko Novak

4685. Anonimen/a

4684. Blaž Šuštar

4683. Anonimen/a

4682. Lucija Demšar

4681. Tadej Puntar

4680. Tilen Kiky

4679. Anonimen/a

4678. Drago Gosek

4677. joze markic

4676. Stanko Vilicnjak

4675. Martina Osredkar

4674. Jože Kramar

4673. Marcos Gaser

4672. Matjaž Bohinc

4671. Barbara Urbas

4670. Ana Jevševar

4669. Anonimen/a

4668. Simon Križnik

4667. Sašo Pančur

4666. Matija Pavlovcic

4665. Miloš Ilić

4664. Anonimen/a

4663. janez toplak

4662. Simon Lorencic

4661. Jože Černe

4660. Zdenka Hegler

4659. Ivan RANTUŠA

4658. Danijela Slekovec

4657. Edvard Krieger

4656. Aleksandra Mikola

4655. Branko Lojk

4654. Rajko Koblar

4653. Slavko Liberšar

4652. Anonimen/a

4651. Marija Kušar

4650. Jan Vatovec

4649. Niko Zeme

4648. Anonimen/a

4647. Anonimen/a

4646. Ivana Ahačič

4645. Boris Lipovšek

4644. Anonimen/a

4643. Damjan Uratnik

4642. matjaz smole

4641. Anonimen/a

4640. bojan falez

4639. Anonimen/a

4638. Anonimen/a

4637. Anonimen/a

4636. MARTIN Podržaj

4635. Jozef Papler

4634. Alessandro Beccari

4633. Darka Pernek Arnuš

4632. Kristina Lovšin Salmič

4631. Anonimen/a

4630. mrezar jaka

4629. tapetnik Sp

4628. Daniel Nemec

4627. Tadeja Rozman

4626. Brane Grant

4625. Nataša Gerzetič

4624. Maksimiljan Sagadin

4623. Vida Mu

4622. Martin Mihelak

4621. Zvonka Špeh

4620. Anonimen/a

4619. danica golubic

4618. Anonimen/a

4617. toni cvelbar

4616. Dušanka Ozmec

4615. Anonimen/a

4614. Tanja Džananovič

4613. Jasmina Špehar

4612. Manca Erjavec

4611. Darja Pokrajac

4610. Anonimen/a

4609. Romana Pasarič

4608. Mavricio Sternad

4607. Mihela Wohinz

4606. domen korosec

4605. pavlic joze68

4604. Anonimen/a

4603. Kristjan Anej Kramar

4602. Roman Majdič

4601. Anonimen/a

4600. Joze Bahor

4599. Anonimen/a

4598. Branko Fajt

4597. Tadej Podgornik

4596. Angela Višner

4595. Bogdan Lužar

4594. Ignac Novak

4593. jože kramar

4592. roli2006 roland Vipotnik

4591. Anonimen/a

4590. Silvester Štok

4589. Mariza Petrovčič

4588. milan zupan

4587. Anonimen/a

4586. albin trobec

4585. Vlado Praznik

4584. Stanislav Mak

4583. Anonimen/a

4582. zdenko kolar

4581. Sukič Drago

4580. Lorena Lovrečič

4579. Danijel Magajne

4578. Ludvik Zorko

4577. Liljana Zalar

4576. Tea Polajžar Perko

4575. Karmen Petric

4574. Drago Rojko

4573. Aleš Sablatnik

4572. Miro Bodlaj

4571. Zvone Petje

4570. Miran Gornik

4569. UROŠ KRAMBERGER

4568. Aleksander Krčar

4567. Milijana Dzolic

4566. Henrik Dimic

4565. Marijan Duh

4564. Vojko Hočevar

4563. Anonimen/a

4562. Anonimen/a

4561. Majda Kuhar

4560. Branko Indihar

4559. miha Bračko

4558. Andrej Vuga

4557. Jorge Komar

4556. Anonimen/a

4555. Samo Rafolt

4554. Franc Kač

4553. Tadeja Trošt Sedej

4552. DEAN ČERNE

4551. Bojan Božič

4550. Franc Filipcic

4549. Cveto Rančnik

4548. Žan Kidrič

4547. Anonimen/a

4546. Branko Domitrovič

4545. Miran Ambrož

4544. Borislav Kosi

4543. Ana Vake

4542. gregor slabe

4541. Anonimen/a

4540. Iva Pavlin Žurman

4539. projektivni biro

4538. Smiljana ZLODEJ

4537. Anonimen/a

4536. Janez Trost

4535. nika breskvar

4534. Andreja Podobnik

4533. Janez Končan

4532. bozic danilo

4531. Anonimen/a

4530. andrej turk

4529. drago švagan

4528. Anonimen/a

4527. Dzevad Tatarevic

4526. Anton Plemenitaš Plemenitaš

4525. peter jelovcan

4524. Anonimen/a

4523. Anonimen/a

4522. Aleš More

4521. Andrej Kromar

4520. Aleš Ferletič

4519. Jolanda Pikl

4518. Franc Dajcbauer

4517. Gašper Sila

4516. Peter Bobnar

4515. Elizabeta Klobučar

4514. Rudi Regancin

4513. Ivo Coz

4512. Polko Ko

4511. Anonimen/a

4510. Nataša Bakaršič

4509. marjan sarlah

4508. Oskar Birsa

4507. V. Planinšek

4506. Robert ŽIČKAR

4505. Janez Zaletel

4504. Mirjan Langus

4503. alenka turkpaunovic

4502. Marjan Spolenak

4501. Anonimen/a

4500. Polonca Jan

4499. Andrej Nahtigal

4498. Anonimen/a

4497. Damjan Solman

4496. Drago Babnik

4495. Valentin Vrbovšek

4494. Kuki Hussainy

4493. NIKA BERNARD

4492. Katarina Urankar

4491. Anonimen/a

4490. Anonimen/a

4489. Jan Šavli

4488. vlado luznik

4487. Darko Šantič

4486. Nedeljko Milanovič

4485. Anonimen/a

4484. Matija Potočnik

4483. Tone Jesenk

4482. Ivan SCHULLER

4481. Janez Jurca

4480. Milan Gaube

4479. Rok Meglic

4478. Anonimen/a

4477. Lidija Uratnik

4476. Anonimen/a

4475. Anonimen/a

4474. Vanja Kojc

4473. Anonimen/a

4472. Anonimen/a

4471. Anonimen/a

4470. Mirko Kajfez

4469. Edo Koren

4468. Elena Zugelj

4467. Dusan.ramsak Ramsak

4466. Anton Inkret

4465. natalija fajdiga

4464. Martin Herceg

4463. Tomaz Slapsak

4462. Justina Doljak

4461. Deborah KOCJAN

4460. Vinko Kokot

4459. Pavle Brglez

4458. Matevž Nagode

4457. Marjan Vidmar

4456. FRANC TOMC

4455. Rajko Račnik

4454. INŠTRUKCIJE, Poučevanje in lektoriranje MILENA ILIĆ, s.p.

4453. Andrej Sekirnik

4452. Janez Potočnik

4451. Gorazd Cerinšek

4450. katjusa Ales

4449. Martina Harambašić Murko

4448. hribar Mija

4447. Vanda Rozman

4446. Aleš Mrgole

4445. Anonimen/a

4444. Milan Savanovič

4443. Franjo Šlebnik

4442. Tomaž Perkovič

4441. Mojca Giacomelli

4440. Gorazd Fegeš

4439. Anonimen/a

4438. Jadranka Koprivc-borcič

4437. David Lovišček

4436. tadeja volaušek

4435. Dare Fabi

4434. Mate Miloš

4433. Danijel Škufca

4432. aserc8136 Andrej Šerc

4431. Ivan Bukovec

4430. Anonimen/a

4429. Boštjan Horvat

4428. Marjan Frlan

4427. Primož Pirnat

4426. Špela Mihelin

4425. Franc Ambrozic

4424. branko klauzar

4423. Državni svet RS

4422. Anonimen/a

4421. Bojan Milenkovič

4420. Joža Roblek

4419. janez novak

4418. Majda Senekovič

4417. Damijan Kreutz

4416. Janez Pintarič

4415. Anonimen/a

4414. Milena Rahne

4413. Tea Stegel

4412. Mario Rode

4411. hard player

4410. Anonimen/a

4409. Anonimen/a

4408. Gorazd Misic

4407. hari kremžar

4406. Marjeta Zlebnik

4405. *Alenka* Rozman

4404. Anonimen/a

4403. Petra Radaj

4402. Zavarovalniske Goljufije

4401. Martin Mlakar

4400. Janez Mrak

4399. Klavdij Mervič

4398. Lea Toman

4397. alojz zupančič

4396. FILIP HOČEVAR

4395. Benjamin Bertoncelj

4394. Vojteh Gungl

4393. Ivan Blatnik

4392. Tadej Bratuša

4391. marija plohl

4390. simona kosnik

4389. Anonimen/a

4388. Andreja Repič

4387. Anonimen/a

4386. Anonimen/a

4385. Marinka Kurilić

4384. Dušan Rot

4383. MARIJA STRITAR

4382. Katja Zbašnik

4381. Anonimen/a

4380. Srečko Škorc

4379. Zvonko Karničar

4378. Nada Smole

4377. Jernej Darovec

4376. Kristina Žnideršič

4375. Martin Povh

4374. Anonimen/a

4373. Janko Novak

4372. Jožica Kopač

4371. Anonimen/a

4370. Franci Medved

4369. Martin Gregorčič

4368. Blaz Tomazic

4367. Andreja Miklič

4366. Anonimen/a

4365. Dušan Kisič

4364. Janko Žagar

4363. Anonimen/a

4362. Anonimen/a

4361. Anonimen/a

4360. Nada Oberstar

4359. Anonimen/a

4358. Jože Pavlakovič

4357. sebastijan ferfolja

4356. Arman Polše

4355. Rajko Grison

4354. Darko Svenšek

4353. Anonimen/a

4352. VIKTORIJA URANKER

4351. Ivanks Širca

4350. Biljana Zakošek

4349. dusan vranesic

4348. SVOBODAN URŠIČ

4347. Iztok Kolenc

4346. Anonimen/a

4345. Radomirka Milosavljevic

4344. Blaž Kužner

4343. Beti Šeligo

4342. franc kramar

4341. Robert Ambrož

4340. matjaž Bubnic

4339. Remi Kočica

4338. Marija Potrebuješ

4337. Bogdan Živec

4336. Ziga Gabrovsek

4335. Tomaž Drobnič

4334. Marko Hvasti

4333. Dušan Volmajer

4332. Dani Siter

4331. jlaure2 Laure

4330. alenka nezmah

4329. Igor Ločičnik

4328. DANIEL FRIC FRIC

4327. Anonimen/a

4326. WhiteLivesMatter p

4325. Toni Božanski

4324. Anonimen/a

4323. SIMON VERBIČ

4322. Anonimen/a

4321. Anita Jezeršek

4320. Feliks Podgoršek

4319. Robert Žugelj

4318. Irena Strmecki

4317. Damijana Voglar

4316. Anonimen/a

4315. Matic Vugrinec

4314. Ines Ojkič

4313. Klemen Ferjanc

4312. Mirko Kramberger

4311. Tine Marinšek

4310. Zlatko Jurgec

4309. Tomaž Glišovič

4308. Anonimen/a

4307. Barbara Jenko

4306. Anonimen/a

4305. Lili Horvat

4304. Peter Štrasberger

4303. Igor Završnik

4302. Martin Hebar

4301. IZIDOR TOMINEC

4300. agata dugar

4299. Anonimen/a

4298. Janez Loštrek

4297. Katja Zarnica

4296. mkincar mkincar

4295. Gregor Hudobivnik

4294. KATARINA vidmar

4293. Ciril Skrjanc

4292. Janja LEVSTEK

4291. Nadja Blatnik

4290. Tanja Lah Pus

4289. Janez Krnc

4288. stanko klinar

4287. Tomaž Muhič

4286. Martin Lenko

4285. Anonimen/a

4284. Jože Koporec

4283. Barbara Ban

4282. Anonimen/a

4281. Anonimen/a

4280. FRANC GRADIŠNIK

4279. Martin Ražman

4278. Ivan Zoko

4277. dusan bordjan

4276. Mladen braučič

4275. Anonimen/a

4274. pipi popi

4273. Anonimen/a

4272. Matej Jurca

4271. Anonimen/a

4270. GR 8

4269. Petra Lavrencic

4268. Anonimen/a

4267. Marija Guzelj

4266. Bogdan Krek

4265. Ivi Bohorč

4264. Anonimen/a

4263. Simon Rajar

4262. Uros Godec

4261. hilda helena

4260. Janko Petek-Jani

4259. Beno Pehani

4258. Klemen Flerin

4257. Anonimen/a

4256. Matija gartner

4255. Gregor Šavle

4254. Bojan Jerič

4253. Damijan Rant

4252. Jani Ivan Mahor

4251. Nuša Petrič

4250. Matjaž Koželj

4249. edvard Korez

4248. Anonimen/a

4247. Anonimen/a

4246. Valter Nemec

4245. štefanija colner

4244. Nuška Matjašič

4243. Drago Romih

4242. Anton Žakelj

4241. Slavko Vogrinec

4240. Anja Čuček

4239. Andi Toplak

4238. Jasko Kadiric

4237. Goran Seidl

4236. Anonimen/a

4235. Herbert Štrbenc

4234. Franci Hrvatin

4233. Marko Perme

4232. igor horvat

4231. Gregor Mohorko

4230. Anonimen/a

4229. Viljem Kaučič

4228. Jože Vranc

4227. Igor Juratovec

4226. Anonimen/a

4225. Damijan Bole

4224. Milan Štrigl

4223. egon cesnik

4222. Ljudmila Bončina

4221. janez benčina

4220. Anonimen/a

4219. Hecpatak Trefalt

4218. Gorazd Jordan

4217. Alenka Janežič

4216. Urška Zagoričnik

4215. Jure mazej

4214. Svetlana Yadykina

4213. Lili Arh

4212. Irena Mastnak

4211. anka potrc

4210. Ana Lavrencic

4209. Vili Kosednar

4208. Anonimen/a

4207. Andrej Jevšenak

4206. Saso Juvanc

4205. marjan vehovec

4204. Likar Jože

4203. Sabina Tratar

4202. Matjaž Ferjančič

4201. Anonimen/a

4200. Rihard Grudnik

4199. Rado Markovič

4198. Tomaž Sokol

4197. Bostjan Ledinek

4196. Jožef Skaza

4195. Stanislav Fortuna

4194. Stojan Fabjančič

4193. Vilma Siter

4192. Andrej Klander Klander

4191. jozefa korez

4190. Peter Munda

4189. Mitja Vodopivec

4188. Anonimen/a

4187. Robert Rakuš

4186. Anonimen/a

4185. JOŽEF NOVAK

4184. Andrej Černe

4183. Drago Mikolic

4182. sana paka

4181. Nika Bozic

4180. Boštjan Rošar

4179. Sabina Ivsek

4178. Tatjana Paradiso

4177. Bogomir Horvat

4176. Da Mjan

4175. KONRAD MANDL

4174. Aleš Gjerek-Gerič

4173. Urša Lampič

4172. Anonimen/a

4171. Uroš Peternel

4170. Anonimen/a

4169. Nenad Doležal

4168. Uroš Bombač

4167. ANDREJ KOBE

4166. Alojz Bačar

4165. Dijana Šimunic

4164. vanjo trentelj

4163. Anonimen/a

4162. Mateja Dremelj

4161. sunday monday

4160. Rihard Gerbec

4159. Uroš Palhartinger

4158. Dusan Kusar

4157. mladen Kesak

4156. Nejc Ajd

4155. Drago Lah

4154. Anonimen/a

4153. Karel Kirbis

4152. Aleksander Lakatoš

4151. Marina Grušovnik

4150. Polona Naglič

4149. Janez Stare

4148. Anonimen/a

4147. Marija Topčič

4146. Tomo Golob

4145. Robert Klenovšek

4144. Nataša Tomažič

4143. Jozica Miklic

4142. Radmila Benulič

4141. Matej Vedlin

4140. Miha Kočevar

4139. Jože Arko

4138. Ivo Kopecky

4137. Martin Gorenc

4136. Drago Vogrinčič

4135. Metka Šalika

4134. Andrej Zupancic

4133. Irena Habe

4132. lado perovšek

4131. Azra BAJRIĆ

4130. Rok Perc

4129. Anonimen/a

4128. VIKTOR PODJAVERŠEK

4127. Janko Košmrlj

4126. brane jerman

4125. magda skok

4124. Andrej Bezlaj

4123. Joze Krek

4122. Vika Jelen

4121. Milivoj Mauko

4120. Franc Oberski

4119. Pavel Kuhar

4118. Marko Kos

4117. Andrej Slivljan

4116. Joze Bavec

4115. Natalija Gorišek

4114. Branko Slivar

4113. Jože Lovenjak

4112. Bine Kurincic

4111. Luka Nerad

4110. Andrej Krizaj

4109. Marina Cesarec

4108. Jožef Nerad

4107. Anonimen/a

4106. Anonimen/a

4105. Ivan Ravnič

4104. Damjana Kovačič

4103. Anonimen/a

4102. FRANC MORAVEC

4101. Ida Martinc

4100. majda kavcic

4099. Dušan Bojc

4098. Anonimen/a

4097. Alojz Planinšek

4096. Anonimen/a

4095. Milena Možina

4094. Irena Jordan

4093. Primož Kastelic

4092. Saša Kos Turel

4091. Aleš Kranjec

4090. Dalila Luznar

4089. Anonimen/a

4088. Anonimen/a

4087. Jedat Cizalb

4086. Igor Petaros

4085. Boštjan Furlan

4084. Dane Koprivc

4083. Anonimen/a

4082. Marija Pavlin

4081. Maša Slana

4080. Anonimen/a

4079. Anonimen/a

4078. Marijan Gril

4077. Karin Malnar

4076. Peter Kozar

4075. joze kotnik

4074. Miha Kronovšek

4073. Matej Lopert

4072. Anonimen/a

4071. slavko majcen56

4070. Karel Gomzi

4069. Janez Šimenc

4068. Andrej Kutnar

4067. Danijel Dolinar

4066. Brina Suhadolec

4065. Vesna Krusec

4064. Muki Psiho

4063. Ana Bohnec

4062. Zalar Joze

4061. damjan kadunc

4060. Anton Zitek

4059. Ema Tomc

4058. Franci Krevh

4057. Anonimen/a

4056. Iztok Zupan

4055. Anonimen/a

4054. Sara Habjan

4053. Anonimen/a

4052. Anja Kastelic

4051. Vanja Dragan

4050. Lourdes Maria Canela Rodriguez

4049. Jože Strojan

4048. filip novak11

4047. Miroslav Trampuš

4046. Anonimen/a

4045. Domen Zafred

4044. Sandra Nemec

4043. Agata Ahdali

4042. Anonimen/a

4041. Max Harl

4040. Mojca Gregorec

4039. cvetka kuhar

4038. Franci Krzmanc

4037. Janko Koropec

4036. Anonimen/a

4035. Mitja Bauer

4034. Dušan Fric

4033. Jožica Anzeljc

4032. Anonimen/a

4031. Anonimen/a

4030. anka kogelnik

4029. Andrej Pecek

4028. Fabijan Cifrek

4027. anton žove

4026. Igor Albreht

4025. Anonimen/a

4024. Valentin Lisjak

4023. Marjan Ileršič

4022. Anja Koprivec

4021. Boro Jovanov

4020. Anonimen/a

4019. Anonimen/a

4018. Andrej Krupenko

4017. zmago zor

4016. Mateja Rehar

4015. Jana Horvat

4014. Anonimen/a

4013. Tina Verhnjak

4012. Miran Lipman

4011. Anonimen/a

4010. Anonimen/a

4009. Gorazd Vidic

4008. Ana Marija

4007. Nastja Levart

4006. Matej Auguštin

4005. Anonimen/a

4004. Miha Mihelič

4003. Anonimen/a

4002. Nejc Mažgon

4001. Milan Travnikar

4000. Božidar Novak

3999. jurij leskovar

3998. Miša Cigoj

3997. Anonimen/a

3996. Anonimen/a

3995. Jože Grozde

3994. Pavlin Poličar

3993. Bogomira Lucija Zalokar

3992. Ivan Krajnc

3991. Zdravko Lajh

3990. Marino Krizman

3989. Stane Kuzmič

3988. Zvonko Skrt

3987. Andrej Majerle

3986. Maja Radin

3985. Dimitrij Gošar

3984. Cvetko Jerasa

3983. Mitja Žargi

3982. Barbara Pavlin

3981. Daniel Bojnec

3980. Karl Zupanc

3979. Saša verbek

3978. Anonimen/a

3977. Anonimen/a

3976. Primož Kuštrin

3975. Marjan Bohinc

3974. Nejc Krivec

3973. Anonimen/a

3972. Radovan Skubin

3971. Anonimen/a

3970. Valentin Marcic

3969. Boris Mavrič

3968. Anonimen/a

3967. bine aljančič

3966. Anonimen/a

3965. Matija Horvat

3964. Ervin Kladnik

3963. Janez Movern

3962. Anonimen/a

3961. Anonimen/a

3960. Anonimen/a

3959. Anonimen/a

3958. Marija Pavše

3957. Tomaž Butina

3956. Jože Kos

3955. Branko Vidovič

3954. Gena Maver

3953. Anonimen/a

3952. Anonimen/a

3951. Anonimen/a

3950. Vesna Planinc

3949. Anonimen/a

3948. Lovro Iskra

3947. Tomaž Sotošek

3946. Anonimen/a

3945. Biserka Matelič

3944. Ulla-Jožefa Vižintin

3943. Aljaž Majer

3942. Anonimen/a

3941. Katarina Pezdirc

3940. Anonimen/a

3939. Marko Torkar

3938. Matic Jeraj

3937. Anonimen/a

3936. Joc Gerdej

3935. Danica Rebevšek

3934. Hrvoje Petkovic

3933. slavoljub zupančič

3932. Sanja Lukič

3931. Anonimen/a

3930. stane vrbek

3929. Ivan Kukovica

3928. Ivan TAVČAR

3927. Natasa Hrovat

3926. Aleksandra Topole

3925. Janko Putanec

3924. Nino Simšič

3923. Natasa Rifelj

3922. Anonimen/a

3921. Matjaž Berk

3920. Vanda Cuder

3919. Tomo Premk

3918. Vlado Kucinic

3917. Milko MATI

3916. Ivana Jug

3915. Anonimen/a

3914. Luka Mahkovec Gorenc

3913. Ana Juvan Juvan

3912. Tilen Gomilšek

3911. Franc Leskošek

3910. Anonimen/a

3909. Bari-Barbara Kramar

3908. samo crncic

3907. Sebastian Stefanović

3906. Špela Abram

3905. Jožica Seruga

3904. Anonimen/a

3903. marko vagner

3902. Lovro Smolej

3901. Marija Pavlič

3900. helena 456

3899. Jana Zelnik

3898. Anonimen/a

3897. Sandra Turner

3896. Simon Črnivec

3895. Franci Zorko

3894. Erika Drugovič

3893. Sass

3892. Klemen Ahačič

3891. Igor Maurič

3890. Anonimen/a

3889. Ljubo Makovec

3888. Anonimen/a

3887. Klavdij Mervič

3886. Borut Petrič

3885. Zlato Štros

3884. Iztok Brezavšček

3883. Jože Firšt

3882. Alojzij Genom

3881. Nevenka Brumen

3880. Miran Premelč

3879. Irena Iskra

3878. benvenut Franjko

3877. Anton Zalokar

3876. Jani Čujež

3875. Sonja Laznik

3874. Branko Grims

3873. Katarina Štular

3872. Milan Skerbinek

3871. Anže Vilfan

3870. Rok Predikaka

3869. Tomaž Limbek

3868. Omar Hanuna

3867. Ferlič Milan

3866. Saša Kristan

3865. Ana Žontar

3864. Silvo Žerak

3863. Laura Mavrič

3862. Gregor Podvinski

3861. Peter Petrovič

3860. Ana Ribnikar

3859. Marjan Starec

3858. Minka Cigoj

3857. Anonimen/a

3856. Milivoj Trkman

3855. Svobodno Srce

3854. Bojana Novak

3853. Brodarsko Društvo Bistrica

3852. Ivan Tramsek

3851. Andrej Ok

3850. Lojze Rehar

3849. Anonimen/a

3848. Katja Marušič

3847. Zdravko Blažič

3846. Tomaž Jaklič

3845. Sabina K

3844. Zdravko STARE

3843. Anonimen/a

3842. Klara Mravlje

3841. Anonimen/a

3840. Anonimen/a

3839. Edvard Šajn

3838. Jožica Žmavc

3837. Esma Mikus

3836. zemira sahinovic

3835. Judita Zaveršnik

3834. Blaz K

3833. Anonimen/a

3832. Janez Kikelj

3831. Silvana Pelicon

3830. Anonimen/a

3829. Mark Pavlin

3828. Anton Gasar

3827. Anonimen/a

3826. Anton Zajc

3825. Anonimen/a

3824. Jerica Lilek

3823. Matej Visenjak

3822. ANITA ODER

3821. manca šuligoj

3820. Dejan Lasica

3819. Peter Reberc

3818. Anonimen/a

3817. Marko Habjan

3816. Boris Povhe

3815. Anonimen/a

3814. anuša jan

3813. Boris Kolšek

3812. Janez Mehle

3811. Viktor Klasič

3810. Silvo Blažič

3809. Ante Sirovina

3808. Saudin Kadric

3807. Mihael Bitter

3806. Simon Oman

3805. Ana Kos

3804. Vinko Okršlar

3803. Anonimen/a

3802. Anonimen/a

3801. Desire Desire

3800. Franc Merhar

3799. Daria Krajnc

3798. MARIJA PEROVŠEK

3797. Tone Trebar

3796. Alenka Urbančič

3795. anton rajh

3794. Anonimen/a

3793. Anonimen/a

3792. Peter Hericko

3791. Nina Sajovic

3790. Erik Selišnik Pahovnik

3789. Marjana Novic

3788. Anonimen/a

3787. Martina Podričnik

3786. Roman Gartner

3785. Darija Hrastnik

3784. Vesna Korošak

3783. Dejan Tomašev

3782. GottTag QuelleAmeise

3781. Janko Piskar

3780. Uroš Vidovič

3779. drago pirec

3778. Miran Pahovnik

3777. Anonimen/a

3776. Anonimen/a

3775. Sandi BREZNIK

3774. Danijel Sitar

3773. Vinko Ogorevc

3772. Boris Grzej

3771. Matej Košir

3770. Bostjan Bohinc

3769. Jože Švegl

3768. Anonimen/a

3767. Anonimen/a

3766. Anonimen/a

3765. Cvetka Klevže Golob

3764. Marko Rogač

3763. Marko Rudolf

3762. Janez Gril

3761. Peter Omerzu

3760. Anonimen/a

3759. adamic stanislav

3758. Borut Mlakar

3757. slobodnik aro

3756. Jan Zajc

3755. tomaž cujnik

3754. andrej tomažič

3753. Vlado Koritnik

3752. Anonimen/a

3751. Anton Hojnik

3750. Igor Dolinar

3749. Ivan Thaler

3748. Matija Perovsek

3747. Andrej Flis

3746. Igor Sedmak

3745. Anonimen/a

3744. Ivan Kodrič

3743. Matej Korošec

3742. Peter Leskovar

3741. Robert Leček

3740. Jernej Zupančič

3739. Tanja Gamser

3738. Sonja Gašperšič

3737. Matevž Perovec

3736. Jure Bračko

3735. Karmen Cah Stepan

3734. Bojan Lesar

3733. Bojan Tomc

3732. Alenka Kampuš

3731. Bojan Barić

3730. Tejč Osredkar

3729. Slavko Sajko

3728. Josip Broz

3727. Janez Lah

3726. Tatjana Petrič

3725. Anonimen/a

3724. Štefan Pavlič

3723. Anonimen/a

3722. Anonimen/a

3721. Anonimen/a

3720. Anonimen/a

3719. Vera Sentocnik

3718. Mitja Slane

3717. Cvetka Kalan

3716. Andrej Sekulović

3715. Majda Bratina

3714. Janez Porenta

3713. KATJUŠA ČEBULJ

3712. olga debevec

3711. Anonimen/a

3710. Anonimen/a

3709. Avgust Korez

3708. Dane Selan

3707. Mateja Skrinar

3706. Patrik Čujec

3705. Ivan Pavelšek

3704. Željko Sternad

3703. Simona Sakač

3702. Anonimen/a

3701. Anonimen/a

3700. Boris Lobnik

3699. Irena šček

3698. Darko Ermenc

3697. Anonimen/a

3696. Zlatko Magdič

3695. Magda Kramzar

3694. Boštjan Grom

3693. Dominik Širca

3692. Anonimen/a

3691. Anonimen/a

3690. Maks Vrščaj

3689. Amk Rokart

3688. martina zalatel

3687. Irena Orač Kranjc

3686. Anonimen/a

3685. Anonimen Anonimen

3684. Omer Ibrahimovic

3683. boris MREVLJE

3682. Stanko Pockar

3681. Ivan Bole

3680. Anonimen/a

3679. Lucijana Piber

3678. FRANC PETROVIČ

3677. Igor GOLOB

3676. Sabina Matjašič

3675. Anonimen/a

3674. Jože Zupančič

3673. Robert Penko

3672. bojan debevc

3671. joze pungartnik60

3670. Anonimen/a

3669. dejan sprincnik

3668. Dušan Marinko

3667. Anonimen/a

3666. Tatjana Luzar

3665. Gasper Najdenic

3664. Mojca Nardin

3663. Mitja Dobovicnik

3662. Nataša Okorn

3661. Žiga Ivančič

3660. Janez Povalej

3659. Uroš Šekonja

3658. Anonimen/a

3657. Obreza Ana

3656. Bogdan Žvanut

3655. Mladen Ćalić

3654. Danko Šorli

3653. Sara Ivanić

3652. Anonimen/a

3651. Starina Vinko

3650. silvo simoncic

3649. Gregor Brescak

3648. tadej vengust

3647. Benjamin Radič

3646. Mateja Škafar

3645. Simon Virant

3644. Ivan Vučko

3643. Alan Perry

3642. Sandi žnidarič

3641. Žiga Simonič

3640. Suzana Modrijan

3639. Srecko Breznik

3638. Anonimen/a

3637. florjan stevanic

3636. Kostja Medved

3635. Simon Zalar

3634. Aljaž Petek

3633. Manja Kristanc

3632. Anonimen/a

3631. Romana Lah

3630. Anja Šlibar

3629. Grden toni99

3628. Denis Zemljak

3627. Dejan Črnigoj

3626. Anonimen/a

3625. Anonimen/a

3624. Andrej Medič

3623. franc buser

3622. Anonimen/a

3621. Nives Rauh

3620. Ivan Leskovar

3619. Marjan Novak

3618. Jože Ašič

3617. Marcel Ražman

3616. Jožef Balaic

3615. Franc Podjed

3614. matjaz rogel

3613. Klara Kocjančič

3612. Anonimen/a

3611. Dusan Kovacic

3610. Vinko Avgušin

3609. Aleš Vrtacnik

3608. Brigita Jarc

3607. Leonida Urbančič

3606. Božo Ropret

3605. Ciril Jagodic

3604. Igor Smrdelj

3603. Anton Feuš

3602. Spomenka Dević

3601. NOT SEE

3600. Aleš Uratnik

3599. Anonimen/a

3598. Brane Kozamernik

3597. dare križančič

3596. Samo Grošelj

3595. LAURA KRIZNIK KRIZNIK

3594. Andrej Stuhec

3593. alojz gluhak

3592. Peter Hergold

3591. Martin Macek

3590. lea kenda

3589. Anonimen/a

3588. Anonimen/a

3587. jiri kocica

3586. Darja Kamenšek

3585. Vesna Krmelj

3584. alenka sterk

3583. Janez Stepan

3582. Miloš Kos

3581. Mirko Slana

3580. Karlo Zgonc

3579. Milan Krišelj

3578. Jože Grah

3577. Janez Slavec

3576. Žiga Capl

3575. Anonimen/a

3574. Silva medved

3573. Drejc Obid

3572. Anonimen/a

3571. Monika Škrlj

3570. Gregor Medvesek

3569. Anonimen/a

3568. Anton Bauman

3567. Marjan Silec

3566. Andrej Peternelj

3565. Ana Medved

3564. Nada Jager

3563. edi gabric

3562. Anonimen/a

3561. Anonimen/a

3560. Helena Janežič

3559. Ciril Johannes Valant

3558. Igor Perko

3557. Anonimen/a

3556. Ivan Knez

3555. Milos Avsec

3554. Robert Turk

3553. Niko Bracic

3552. Janez cimperman

3551. Marjeta Hudelja

3550. Anonimen/a

3549. Iztok Miklavžina

3548. Anonimen/a

3547. Miha Dežman

3546. Robert Ursic

3545. Rajko Gačnikar

3544. MARJAN PINTARIČ

3543. Bogomir Batič

3542. Branko Mihelič

3541. Tatjana Pišljar

3540. aljaz holobar

3539. Frank Gregor

3538. Anonimen/a

3537. Jože Pogačar

3536. Rok Zaplotnik

3535. Matej Mihovec

3534. ibas mtž

3533. Franc Mulh

3532. Tamara Žoher

3531. Anonimen/a

3530. Anonimen/a

3529. Kristjan Kuhar

3528. Janez Grilc

3527. Anonimen/a

3526. Maja Hmelak

3525. Franc Žnidaršič

3524. jakob hebar

3523. Silvo Lokanc

3522. Gregor Ahacic

3521. Darja Konc

3520. Janez Miklič

3519. Matevž Božič

3518. Anonimen/a

3517. daeko vernik

3516. Ana Gregl

3515. Mihael Hojnik

3514. Janez Skoda

3513. Alpha Bravo

3512. Vid Lešič

3511. Dragan Obid

3510. Anonimen/a

3509. Seven Eleven

3508. Eva Sicherl

3507. Marko Ušeničnik

3506. Igor Urlep

3505. slavko verbic

3504. Vanja Pšeničnik

3503. mitja gerzina

3502. Anonimen/a

3501. metka Škerbec antonič

3500. Magdalena Pirnat

3499. Anonimen/a

3498. Anonimen/a

3497. Anonimen/a

3496. J. Ward

3495. Rajko Gašparič Gašparič

3494. Matjaž Lužar

3493. Modra Blue

3492. Martin Valič

3491. Ivanka Plešnik

3490. FRANJO MAZAJ

3489. Vera Skrjanec

3488. Breda Draksler

3487. Matjaž Štuhec

3486. Marjan Srebre

3485. Anonimen/a

3484. Janez Golja

3483. Natalia Agapova

3482. Staša Mlakar

3481. Lojze Tarfila

3480. Tim Berginc

3479. Pavel Šmid

3478. damjan p

3477. Dominik Polajžer

3476. Anonimen/a

3475. Manó Kolarič

3474. štefan vörös

3473. Branko Sparavec

3472. Anonimen/a

3471. marjan haberl

3470. Spela slovenija

3469. saso vrecar

3468. Marjan Korelc

3467. Tamara Rodica

3466. Urban Kržan

3465. Dejan Pacek

3464. Rafael Krkoč

3463. Ivan Jurak

3462. Anonimen/a

3461. Meri Žvab

3460. Marija Ravšelj

3459. Bostjan Polak

3458. Urska Willewaldt

3457. Jože Požlep

3456. franc gyorek

3455. Anonimen/a

3454. Francesco Bertolini

3453. Anonimen/a

3452. Ivo Korošec

3451. Anonimen/a

3450. franc unuk

3449. Anonimen/a

3448. Anonimen/a

3447. Anonimen/a

3446. Milan Bezjak

3445. Stane Leskovar

3444. jasna zulic

3443. Borut Topolovec

3442. Anonimen/a

3441. Anonimen/a

3440. Rosanda Kmetič

3439. Matej Batagelj Batagelj

3438. Miha Zamuda

3437. janko klun

3436. Jasna Prezelj

3435. David Dolinar

3434. Anonimen/a

3433. Anonimen/a

3432. Miroslav Ribič

3431. Anonimen/a

3430. Sebastijan Jurkošek

3429. Žiga Papotnik

3428. Boštjan Jazbec

3427. Franc Ploj

3426. Dejan Temniker

3425. Tomaz Kavcic

3424. marjan urbanija

3423. Drago Murko

3422. Aleš Bošnjak

3421. portal e-maribor

3420. danijela Dokic

3419. Joze Zore

3418. Anton Cergolj

3417. Anonimen/a

3416. Aleksander Mezeg

3415. Stanko slana63

3414. alojz trunkelj

3413. Rudi Andoljšek

3412. Alojz Perme

3411. karksenja Humar

3410. Anonimen/a

3409. Enej Miklavčič

3408. Borut Kriznik

3407. Anonimen/a

3406. Anonimen/a

3405. Anonimen/a

3404. Tatjana Sluga

3403. Borut Mulc

3402. Suzana Kocjančič

3401. Štefan Sabol

3400. Bogdan Mohar

3399. Anonimen/a

3398. Vitomir Fujs

3397. Kristina Ban

3396. Anonimen/a

3395. Anonimen/a

3394. Branko Kacjan

3393. Peter Grasselli

3392. cernelic alenka

3391. Božidar Metelko

3390. Joze Kapun Doo

3389. Lovro Abram

3388. Anonimen/a

3387. Matejstefanec Stefanec

3386. Anonimen/a

3385. Anonimen/a

3384. Anonimen/a

3383. Anonimen/a

3382. anže Olup

3381. Peter Žibret

3380. Nadja Mehle Zavrti 20 Mehle

3379. Mojca Pungerčar

3378. Irena Krznaric

3377. stanislav petek

3376. Anonimen/a

3375. SILVA GROZNIK

3374. Rudi Janezic

3373. Kristina Ločniškar

3372. Saša MADARASI

3371. Renata Svete

3370. Šemso Omerović

3369. Nejc Bevk

3368. IZTOK KNEZ

3367. Stojan Witwicky

3366. Teo Petrovič Presetnik

3365. Anonimen/a

3364. Bruno Kirn

3363. Mirjana Horvat

3362. Željko Peter

3361. Anonimen/a

3360. Janez Lisec

3359. Klavdija Grobelnik

3358. Anonimen/a

3357. Anonimen/a

3356. Tadej Novak

3355. Anonimen/a

3354. Primoz Oset

3353. Gašper Obid

3352. zeljko sobot

3351. Anonimen/a

3350. Brane Smodič

3349. Uroš Podlipnik Podlipnik

3348. Andrej Kolenc

3347. Alan Antih

3346. Anonimen/a

3345. dragica blatnik

3344. Janez henigman

3343. BORUT ZIDARIČ

3342. hladin bostjan

3341. Mojca Jerovšek

3340. Joško Brinovec

3339. Klemen Lenasi

3338. Ivo Baliban

3337. Chonko San

3336. Ciril Jakše

3335. Gregor Bratuša

3334. gašper Šinkovec

3333. Mitja Grmovšek

3332. Anonimen/a

3331. Martina Lubšina Bajrić

3330. Lajnar_EU Tepina

3329. Matic Hajmerle

3328. Nina Vuk

3327. Nejc V.

3326. Anonimen/a

3325. Stanka Starc

3324. Anonimen/a

3323. Zoran Stjepanovic

3322. Anonimen/a

3321. Anonimen/a

3320. Simona Žaže

3319. andreja oblak

3318. Anonimen/a

3317. Polona Dominik

3316. Anonimen/a

3315. Mirko Antolović

3314. ksenija kumar

3313. Tom Žnidarčič

3312. Matej Krnjak

3311. Dusan Kosi

3310. Renato Fänrich

3309. Vane Gošnik

3308. Alojz Jager

3307. Valerija Slapnik

3306. Marija Metličar

3305. Mira Sikman

3304. Dušan Hvalica

3303. Erika Velikonja

3302. Franko Nemac

3301. Anonimen/a

3300. Nejc Jaklič

3299. Janez Toplak

3298. Matjaž Cof

3297. Anton Jeglič

3296. Anonimen/a

3295. Bojan Habič

3294. Borut Mlakar

3293. Marija Radešček

3292. Anonimen/a

3291. Miran Vidmar

3290. dolinar peter

3289. Anonimen/a

3288. Žan Škrlec

3287. Nada Tramte

3286. Anonimen/a

3285. Anonimen/a

3284. Dušan Šauperl

3283. Čino Vozel

3282. Marija Imenšek

3281. Zdravko Rus

3280. Andrej Bahčič

3279. Aljaž Jelen

3278. Irena Perše

3277. Majk Lapuh

3276. Spela Kanlic

3275. vida matk

3274. Valter Štorek

3273. katarina gorjan

3272. Anonimen/a

3271. Spletna Anketa

3270. brane kranjc

3269. Marinka ŠEBJANIČ

3268. Anonimen/a

3267. Martin Koza

3266. Milan Gornik

3265. Avgustin Mijatović

3264. Ferdo Piš

3263. Dejan Ribič

3262. Anonimen/a

3261. Bojan Peklar

3260. Miran Poredos

3259. Marko Golež

3258. Andraz Repar

3257. Anonimen/a

3256. Ivan Pešec

3255. milos jez

3254. Marko Mele

3253. Gregor Dejanović

3252. Anonimen/a

3251. Jazd Faganel

3250. roman senekovič

3249. tomislava duvnjak

3248. Anonimen/a

3247. Anonimen/a

3246. Franc Stanonik

3245. Anonimen/a

3244. Lili Mrzek

3243. Jani Derstvenšek

3242. Mirjan Rožman

3241. Lilijana Lenart

3240. jože krajnc

3239. Sonja Sibila Lebe

3238. Blaz Gaspersic

3237. Janez Podpadec

3236. Anonimen/a

3235. dusan dusan

3234. Matjaž Rauter

3233. Franciska Trstenjak

3232. Gorazd Bizant

3231. Cirila Jesenko

3230. Anonimen/a

3229. Marija Rozman

3228. Iluš Vogrinec Hribar

3227. Adam Prapertnik

3226. Anonimen/a

3225. Marjan Lipec

3224. Toni Delost

3223. Anonimen/a

3222. Slavko Tomažič

3221. Alojz Ličar

3220. Anonimen/a

3219. Gorazd Kovač

3218. lep otec

3217. Pavla Peternelj

3216. Anonimen/a

3215. Anonimen/a

3214. FRANC PETERNEL

3213. Peter Miklavžina

3212. Anonimen/a

3211. boris ceglar

3210. Besim Mehić

3209. Samo Smid

3208. Simon Adamitsch

3207. Miha Kristan

3206. Igor Bečaj

3205. Anonimen/a

3204. bogdan novak

3203. Bor Hostnik

3202. Sara Jagrič Munih

3201. Thomas Bucher

3200. Marjan Japelj

3199. joze pusnik

3198. Anonimen/a

3197. Radko F

3196. Andrej Lapuh

3195. Milan Horvat

3194. Stani Koselj

3193. n n

3192. Mira Hliš

3191. Anonimen/a

3190. Rajko Bašić

3189. Štefan Fidler

3188. Alojz Fras

3187. Anonimen/a

3186. Anonimen/a

3185. Anonimen/a

3184. Jure Galun

3183. Anonimen/a

3182. helena beber

3181. tatjana hafner

3180. Rok G

3179. Diana Milavec

3178. Gordana Nović

3177. Anonimen/a

3176. Anonimen/a

3175. Radmila Pavlovič Blatnik

3174. Izidor Resman

3173. Monja Gobec

3172. Tadej Tušek

3171. Boštjan Zadnikar

3170. Anonimen/a

3169. Majda Flerin

3168. kristian kopa

3167. Majda Bohinc

3166. Andrej Krajnc

3165. Jure Lapanja

3164. natascha stare

3163. Ferdo kovačič

3162. Kletarstvo Štajerska

3161. srečko Jagodič

3160. Tone Golja

3159. Anonimen/a

3158. Andrej Ravnik

3157. Anton Fende

3156. joze zoher

3155. Klara Sever

3154. Anonimen/a

3153. Franci Kogoj

3152. Miran Ritonja

3151. Anonimen/a

3150. Nataša Rotar

3149. Marjeta Plešec

3148. Bojan Jancar

3147. Andreja Slak

3146. Nejc Brence

3145. Marijan Mučič

3144. Anonimen/a

3143. Borg Drone

3142. Darja Šadl

3141. Milan Kožić

3140. Anonimen/a

3139. Andrej Hribar

3138. Janez Rant

3137. Blaž Vogrinčič

3136. Tibor Mrakič

3135. David Milutinović

3134. Anonimen/a

3133. Mitja Matelič

3132. Alen Murn Murn

3131. Žiga Selčan

3130. Marija Breznik

3129. Nusa Hrastelj

3128. klavdija trobec

3127. Tomaž Jeršin

3126. Irena Kafol Hrovat

3125. Julij Bertoncelj

3124. Marko Firm

3123. Olga Novak

3122. sabina kocmut

3121. Klavdija Kukovec

3120. Anonimen/a

3119. Eva Avguštin

3118. Milan Dornik

3117. Lea Perić

3116. Tomaz Hafner

3115. Anonimen/a

3114. Miro Jerman

3113. Janez Pikon

3112. Jurij Obreza

3111. Marko Rožac

3110. Marjan Podgoršek

3109. Anonimen/a

3108. Aleksandra Štuhec ʚϊɞ

3107. Janko Hrast

3106. Anonimen/a

3105. irena ožbolt

3104. Marjan Voljč

3103. bizjak stanko

3102. Jani Kravanja

3101. Anonimen/a

3100. Robert Hrovat

3099. Damjan Tominec

3098. Jerneja Lovko

3097. Stefano sever

3096. Anonimen/a

3095. Anonimen/a

3094. Tatjana Krajnc

3093. Matej Petek

3092. Danijel Grilc

3091. Barbara Žibret Goričan

3090. Franci Bizjak

3089. Boštjan Likozar

3088. Anonimen/a

3087. Marko Pevec

3086. Matjaž Balantič

3085. Marinko Markulić

3084. Bojan Klemencic

3083. David Čermelj

3082. Milan Udir

3081. Samo Modic

3080. Anonimen/a

3079. Johanes 10000

3078. Josip Budiš

3077. Miran Kohne

3076. Matjaz Jerovsek

3075. Janez Kaučič

3074. Žan Kurinčič

3073. Zerjav Ivan

3072. Tatjana Violeta Kamnar

3071. Joža Grkman

3070. Jerneja Savernik

3069. Valentina Halili

3068. Tadej Ian

3067. Toni Hočevar

3066. EMA ŠPANOVIČ

3065. Vojko Dobrin

3064. Vladi Šuen

3063. Matija Zupan

3062. Sebastian Rudolf

3061. Milan Unterlehner

3060. Stanislav Eger

3059. Anonimen/a

3058. Anonimen/a

3057. Žan Komljen

3056. Silvo Krelj

3055. Krste Stegić

3054. mrako Kalan

3053. Lojze Gantar

3052. Anonimen/a

3051. Anonimen/a

3050. Drago Dezman

3049. Tomaž Pernat

3048. Damjan ŠIPEK

3047. Saša Kelhar

3046. Leopoldina Firant

3045. brane podobnik

3044. Anja Majerič

3043. marija pucko

3042. Anonimen/a

3041. Anonimen/a

3040. Jože Hočevar

3039. jozef muhovic

3038. Robert Uršič

3037. Darinka Lakner Bevc

3036. Alojzij Koderman

3035. Anonimen/a

3034. Tadej Kodelja

3033. best dogs

3032. Matej Kristanc

3031. Janez Gantar

3030. Edvard Eferl

3029. Anonimen/a

3028. Jana Kliček

3027. Eveline Smrtnik

3026. ksenija bottosso

3025. Bojan Orgl

3024. Simon Korenjak

3023. Mavricij Košir

3022. Anonimen/a

3021. damian golenko

3020. Anonimen/a

3019. Anonimen/a

3018. Maja Zalar

3017. Anonimen/a

3016. Jožica Ambrož

3015. Damjan Jerič

3014. Matevž Velkavrh

3013. Anonimen/a

3012. Iztok Vodišek

3011. Anonimen/a

3010. Dušan Kovačič

3009. Franc Majcen

3008. ValterProfirola Rola

3007. Jože Turinek

3006. Gvido Pevec

3005. Marinka Lapajne

3004. Iris Kogoj

3003. Jaka Bitenc

3002. stane rauh

3001. Marinka Lenasi

3000. Hinko Irgolič

2999. darko zadel

2998. Anonimen/a

2997. Helena Omejc

2996. David Carević

2995. Anonimen/a

2994. Dragan Petronijević

2993. Anonimen/a

2992. Rado Koban

2991. Matjaž Šinkovec

2990. Anonimen/a

2989. Anonimen/a

2988. Majda Žužek

2987. Anonimen/a

2986. Miha Groznik Groznik

2985. Zoran Jancic

2984. Branislav Trglavčnik

2983. Nina Podboj

2982. srecko pecnik

2981. Anonimen/a

2980. Anonimen/a

2979. Anonimen/a

2978. Anonimen/a

2977. Janez Kukovec

2976. Marjan Rihtarič

2975. marjan Zorec

2974. Gregor Gregor

2973. Miha Kočevar

2972. Majda Lipec

2971. Klemen Demšar

2970. Anonimen/a

2969. Anonimen/a

2968. Anonimen/a

2967. Anton Urankar

2966. Valenija Aolhar

2965. Mitja Gantar

2964. Neža Kokalj

2963. Anonimen/a

2962. Vin Ko Kr Iž

2961. Anonimen/a

2960. Boštjan Lukančič

2959. Beat Frumen

2958. janez music

2957. matija kramar

2956. Stanislav Drobnič

2955. Marija Žagar

2954. Zeljko Ruskovic

2953. Anonimen/a

2952. Anita Kralj

2951. Anonimen/a

2950. Drago Žuman Žuman

2949. Urban Brnot

2948. Anonimen/a

2947. MILAN JEVŠNIK

2946. Davorin Žnuderl

2945. Nina Ledinek

2944. Aleš Morič

2943. Zdravko Avman

2942. Marjan Janežič

2941. Marko Valente

2940. Anonimen/a

2939. Lado Primožič

2938. Anonimen/a

2937. Ermin Draganovič

2936. Tone Hudnik

2935. Ivanka Novak

2934. zvone zz

2933. Anonimen/a

2932. Kristjan Mohorič

2931. Vinko Podobnik

2930. Marko Suklje

2929. Anonimen/a

2928. Anonimen/a

2927. Niko Belaj

2926. Dragana Bogatinova

2925. Milojka Mohor

2924. Darko Kurincic

2923. Alojzij Stanovnik

2922. Bozidar Boric

2921. Borut Pivec

2920. ALenka Kavka

2919. JANKO BORJANČIČ

2918. Katarina Jezersek

2917. ivana Grudnik

2916. sonja savnig

2915. franc likar

2914. dare zupancic

2913. Boštjan Kovač

2912. Milena Zupan

2911. Aleš Rejc

2910. Jože Pintarič

2909. Izidor Grošelj

2908. Aleš Bele

2907. Erwin Puch

2906. Benjamin Mlakar

2905. Tomaž Kne

2904. Mirko ŽIGART

2903. Anonimen/a

2902. Anonimen/a

2901. Anonimen/a

2900. Saso Vukovic

2899. Aleksander Klement

2898. Stanislav Berce

2897. Sandi Svensek

2896. Alenka Pregelj

2895. Janez Jesenšek

2894. Ulrih Zweigbergg

2893. Anonimen/a

2892. Petra Rozman

2891. Jakob Opravš

2890. Edvard Juvan

2889. Jelovčan Anže

2888. Katja Hrovat

2887. Darko Mahkovec

2886. Lucia Bečan

2885. Anže Križnar

2884. Milojka Širca

2883. Eva Špes

2882. Rajko kukovič

2881. Filomena Cvikl

2880. Anonimen/a

2879. Anonimen/a

2878. Anonimen/a

2877. Marjan Kocjančič

2876. Petra Polajžer

2875. srecko padovnik

2874. Goran Pribac

2873. Blaž Pucelj

2872. Martin Srebre

2871. Miha Kralj

2870. Tina Marn

2869. milko krizman

2868. Tone Ožbolt

2867. Bojan Košnik

2866. primož remškar

2865. Slavica Ferlic

2864. Anonimen/a

2863. Tilen Puljic

2862. Zdenko Milavc

2861. Anonimen/a

2860. rok grahek

2859. Leopold Čibej

2858. Lenka Gortan

2857. zdenka gubanec khatibi

2856. Uroš Čofati

2855. Jurij Markočič

2854. Jože Leskovec

2853. Marko Cokan

2852. Bojan Pezdirc

2851. Anonimen/a

2850. Aleš Planinc

2849. Dule krneki

2848. JURE PUNGERSEK

2847. Anonimen/a

2846. boris Duh

2845. davor Šlat

2844. Anonimen/a

2843. Anton Bebar

2842. Tatjana Torkar

2841. Anonimen/a

2840. Doktor Onyx

2839. franc bizjan

2838. achilles arrow

2837. Denis Vrtovec

2836. Bojan Perme

2835. Izidor HABJANIČ

2834. Kristjan Pahor

2833. Anonimen/a

2832. Erik Udovic

2831. Anonimen/a

2830. Zoran Ilić

2829. Anonimen/a

2828. Dusan Sef

2827. Zlatko Nikolić

2826. Martina Bucik

2825. Nikita Matović

2824. Uroš Delakorda

2823. Miro Schemva

2822. Drago Peterlin

2821. Anonimen/a

2820. Ivan Kavčič

2819. Tomaz Jarc

2818. Ciril Logar

2817. Milan Kovačec

2816. Vili Kovačič

2815. srverin doplihar

2814. Igor Dobrila

2813. David Gole

2812. Joze Stanko

2811. Anonimen/a

2810. Lenc Fortis

2809. Anonimen/a

2808. Gregor LEUTGEB

2807. Bine Matoh

2806. Jovancho Taneski

2805. Klara Lakose

2804. Mojca Šodolović

2803. Anonimen/a

2802. Franc Ložar

2801. Ema Satler

2800. Anonimen/a

2799. Mateja Videnič

2798. moki skero

2797. Borut Dolar

2796. Augustina Bencek

2795. Anonimen/a

2794. Anonimen/a

2793. Uroš F.

2792. Roman Očišnik

2791. Franjo Erman

2790. Tadej Krušič

2789. Aleksander Kucler

2788. Leon šmid

2787. Anonimen/a

2786. Milena Buh

2785. tonite falco

2784. Jure Kosem

2783. Anonimen/a

2782. Bostjančič Sašo

2781. Klemen Rojnik

2780. Primoz Roser

2779. vidic zvonka

2778. Boštjan Gortnar

2777. Zlatko Horvat

2776. Janja Samide

2775. dusan slovenec

2774. Anonimen/a

2773. Anonimen/a

2772. Marinka Cener

2771. ziga pelhan

2770. Franc Jordan

2769. Alojz Železnik

2768. Katarina Schlamberger

2767. Anonimen/a

2766. Anonimen/a

2765. Dragana Panić

2764. Anonimen/a

2763. Anonimen/a

2762. Luka Skrlep

2761. Silvo Šuštaršič

2760. Vasja Dremelj

2759. Darko Božič

2758. Janez Žgajnar

2757. Irena Zorko

2756. Jože Svenšek

2755. Jalen Pokorn

2754. Franc Tajner

2753. dusan pernek

2752. Samo Miklavčič

2751. Vida Strrle

2750. Luka Cesar

2749. fedor anton

2748. Valjavec Mateja

2747. lencek113 Lenček

2746. Tomaž Slokar

2745. Marko Marflak

2744. Alma Pristovnik

2743. Breda Šmid

2742. Roman Smole

2741. Andrej Kompara

2740. Mili Regancin

2739. Julijan julijan.taljat

2738. Gabrijel Obid

2737. Milan Sellak

2736. Majda Kuhar Šuen

2735. Nardi Rozmanič

2734. Miran Sulejmani

2733. Matej Stavanja

2732. Darko Mikulić

2731. Julij Skubic

2730. janez hafner

2729. Jože Dolenc

2728. Janko Setničar

2727. Anonimen/a

2726. Anonimen/a

2725. janez Tomc

2724. Boris Bajc

2723. Anonimen/a

2722. Simona Pangerl

2721. Anonimen/a

2720. Lucija Navodnik

2719. Milos Brecelj

2718. MARTINA TROŠT

2717. Anonimen/a

2716. Klemen Šajher

2715. Silvo Hrovat

2714. Marjeta Brglez

2713. Anonimen/a

2712. Štefan Klarič

2711. Timotej Rauter

2710. Anonimen/a

2709. Dusa Cernivec

2708. Ambrož Demšar

2707. Alojz Miklavcic

2706. Anonimen/a

2705. Anonimen/a

2704. joco vodovnik

2703. Anica Ferenčič

2702. Slava Cijan

2701. Ivana Šilc Dejak

2700. Vojko Šuc

2699. Anonimen/a

2698. janez TAPAJNER

2697. Marija Vutek

2696. Dušan Trušnovec

2695. Lojze Lenarcic

2694. Anonimen/a

2693. Marija Šarič

2692. Primoz O

2691. Stanislav Pirnat

2690. Tomaž Hudolist

2689. Danijel Lakoše

2688. Matias Berger

2687. Matej Gabersek

2686. Edi Hudernik

2685. Janez Miklavcic

2684. Anonimen/a

2683. FRANC PIRNAT

2682. Kunc FILIP

2681. Klavdijo Kerin

2680. Taša Cucek

2679. Anonimen/a

2678. Andrej Gajski

2677. Igor Velikonja

2676. DADA ---------

2675. Bojan Linasi

2674. Anonimen/a

2673. Sonja Deržič

2672. Lin Žagar

2671. Novak Tatjana

2670. ELICA STEINBACHER

2669. pintargasper1 Gašper

2668. Danijela Berglez

2667. Marjan Zalar

2666. Anonimen/a

2665. dinka savinsek

2664. Franc Novak

2663. Anonimen/a

2662. Drago Malavašič

2661. Martinaa Mužar

2660. Jože Kerbev

2659. Anonimen/a

2658. Anonimen/a

2657. Anonimen/a

2656. Klara Rovtar

2655. Maja Koščak

2654. Damir Kočiš

2653. Franc Urbanec

2652. Klemen Breda

2651. Matic Slokan

2650. Aleksander Leš

2649. Doroteja Murko

2648. Beli Jure

2647. Jože Lavrič

2646. Gorazd Prohinar

2645. Anonimen/a

2644. Tilen Benčina

2643. Stanko Zabukovec

2642. Slavica Veselic

2641. toni peterka

2640. Rudi Belšak

2639. Angelca Ducman

2638. Matej Pečnik

2637. Martin Novak

2636. Janusa Mencin Tanko

2635. Alojz Sovec

2634. Anonimen/a

2633. Anonimen/a

2632. Anonimen/a

2631. Marijan Pongrac

2630. Iztok Založnik

2629. Aljaž Mišjak

2628. Ivan Tomše

2627. Joco Mrvič

2626. Zdravko Klaneček

2625. Bojan Vilhar

2624. vojko Pavlic

2623. Pavel Pirnat

2622. Matjaž Grahek

2621. dario dzankic

2620. Primož Cundrič

2619. Anonimen/a

2618. Luka Verbic

2617. Natalija Kopinč

2616. Marija Urbanček

2615. Damijan Jellenko

2614. Joze Dedic

2613. Ivan Gruden

2612. Samantha Mikac

2611. Stane Bergant

2610. Klemen Strušnik

2609. Anonimen/a

2608. forjanic anton59

2607. Ramona Mavec

2606. Anonimen/a

2605. smarcan zlatko

2604. Dragica Motik

2603. boris kaplja

2602. monika primc

2601. Ales Marinko

2600. Mateja Bregar

2599. Martin Štricelj

2598. Goran Gumze

2597. Sandi Voje

2596. Uroš Železnik

2595. drago slankovic

2594. Jure Trilar

2593. Matjaž Škrjanc

2592. Anonimen/a

2591. Jernej Hafner

2590. Marjetka Planinc

2589. Maja Andlovic

2588. Mija Bavdek

2587. Anonimen/a

2586. nejče sotenšek

2585. Daniela Prelog Tkalec

2584. Marija Arnuš

2583. Franc Stropnik

2582. Martin Gubec

2581. Franci Lesnjak

2580. Tadej Mirkac

2579. Claudia Sovre

2578. Marjan Repič

2577. Anonimen/a

2576. Alojz Topolovec

2575. Franc Zajec

2574. 22 33

2573. igor racic

2572. Igor Mandić

2571. Simon Jeraj

2570. Tine Jekovec

2569. Valentin Kosem

2568. Anonimen/a

2567. Nada Mihalič

2566. Matevž Čuden

2565. Petra Gracnar

2564. Anonimen/a

2563. Anonimen/a

2562. Anonimen/a

2561. Anonimen/a

2560. Anonimen/a

2559. Matej Lah

2558. bostjan Tisler

2557. andrej valentinčič

2556. Anonimen/a

2555. Živan Terčon

2554. Anonimen/a

2553. Jan Lap

2552. Hrvoje Zagorac

2551. Anonimen/a

2550. Branko Murekar

2549. Anonimen/a

2548. Anonimen/a

2547. joze valentincic

2546. Vanja Gale

2545. Matjaž Kos

2544. Bato Stijović

2543. Valerija Jus Jus

2542. Ksenija Rebernik

2541. Marija PORTIČ

2540. Igor Bele

2539. Sonja Mrak

2538. joze mojster

2537. Gregor Krajnc

2536. Lojze Poljsak

2535. Uroš Babočajić

2534. Anonimen/a

2533. Anonimen/a

2532. Boštjan Kambič

2531. Vilko Fabijan

2530. Lojze Gorjanc

2529. Tadej Pestotnik

2528. Boris Rozman

2527. Anonimen/a

2526. Luka Jemec

2525. Ljuba Konec

2524. Andrej Pavlin

2523. Anonimen/a

2522. dejan sprincnik

2521. Vesna Miklavcic

2520. boris smid

2519. Mimi Habjan

2518. Jožica Malovrh

2517. Bernard Štiglic

2516. Maid Cenilec

2515. ljudmila gorčan-planko

2514. Matej Purgaj

2513. marija medja

2512. Darinka Vrabič

2511. Anton Suhoveršnik

2510. Lenart Žveglič

2509. Romana Jančar

2508. Anonimen/a

2507. Anonimen/a

2506. Jože Bošnik

2505. Anonimen/a

2504. Natalija Visočnik

2503. Anonimen/a

2502. Mojca Kern

2501. gregor bregar

2500. France Cukjati

2499. Stane Oblak

2498. Anonimen/a

2497. Jana Svetin

2496. Rastislav Avsenik

2495. Leon Hartman

2494. Micka Gorenc

2493. darko ribič

2492. Marino Susnik

2491. Marjana Bolhar

2490. Asim Mesic

2489. tone mali

2488. Izi Kov

2487. Slađan Stojanov

2486. Vera Korencan

2485. Rok Meden

2484. Brigita Milavec

2483. Bojan Oset

2482. David Lakota

2481. Izidor Jesenko

2480. Jana V

2479. Bobby Anonimus

2478. Lili Seničar

2477. Ana Kovac

2476. Andrej Kralj

2475. Aleksandar Trifunović

2474. Igor Godnic

2473. Anonimen/a

2472. Andrej Uranic

2471. Janez Bernik

2470. Anonimen/a

2469. Anonimen/a

2468. Danijela Čibej

2467. Iztok Rener

2466. Janez Susa

2465. Anonimen/a

2464. tadej438 Stachel

2463. Elide Stubelj

2462. Zoran Ramsak

2461. Milan Stevanović

2460. zeljka hauzler

2459. Anonimen/a

2458. Vladimir Gunjač

2457. Hajrudin Mirovic

2456. alojz pertoci

2455. Luka Hribernik

2454. andrej ranfl

2453. boris sadar

2452. Andraz Brzin

2451. Andrej Kajfež

2450. Tom GOLOB

2449. Albin Trobec

2448. Gregor pintaric

2447. Anonimen/a

2446. Franc muhič

2445. Anonimen/a

2444. Darko Kuhar

2443. Maja Šorgo

2442. Senta Povoden

2441. Anonimen/a

2440. Iztok Gruntar

2439. Slavko Ciglar

2438. Nezha Janezhic

2437. samo petaki

2436. Jana Debeljak

2435. Anonimen/a

2434. Milena Brodnik

2433. Alenka Špitaler

2432. Anonimen/a

2431. Anonimen/a

2430. Anonimen/a

2429. Sonja Mastnak

2428. Greta Gorensek

2427. Helena Rončević Rončević

2426. Stanko Veselič

2425. Andrej Jamnik

2424. Robi Psenicnik

2423. Branko Babič

2422. miha Panigaz

2421. Anonimen/a

2420. Anonimen/a

2419. tadej vobič

2418. Anonimen/a

2417. Andrej Hvalec

2416. Roman Ratej

2415. Blaz Bitenc

2414. slobodan ilič

2413. Sunčica Markovič

2412. Štefan Rehar

2411. Anonimen/a

2410. Silvo Štih

2409. Bostjan Zagar

2408. Zoran Marjanović

2407. Sašo Kaisersberger

2406. KATARINA LENARČIČ

2405. Maša Darinka Glavič

2404. Anonimen/a

2403. Dušan Kolar

2402. Ernest Šenveter

2401. miso dubljevic

2400. Tomo Felle

2399. igor grošelj

2398. Anonimen/a

2397. Helena Sárközi

2396. silvo gros

2395. boris HORVAT

2394. frane kemperle

2393. Silvester Pozar

2392. Anonimen/a

2391. Iris Lešnjak

2390. Stanko Žerjal

2389. Gregor Samardzic

2388. Damjan Žagar

2387. Janez Gračner

2386. Dusan Kuster

2385. VINKO TRAMTE

2384. Jože Breznik

2383. Karmen Novak

2382. Bogdan Repolusk

2381. Jurij Emeršič

2380. Ines Mravlja

2379. Damjan Grmšek

2378. AR revija

2377. Andrej Grahek

2376. marina frlic

2375. marvin sulin

2374. Anton Ožbolt

2373. Matej Brezigar

2372. Janez Jezersek

2371. Barbara Šiško

2370. Marija Dovnik

2369. Anonimen/a

2368. SLAVKO KERMC

2367. Marija Habjanič

2366. Rok kotnik

2365. Matej Volek

2364. stanka šorc

2363. Srečko Zernec

2362. JANKO VRBEK

2361. Robert Leban

2360. Robert Ravnikar

2359. Ludwig Berlot

2358. Drago Bauer

2357. Anonimen/a

2356. Meta Ferjan

2355. Fani Križaj

2354. Vinko Ježovnik

2353. Emina Hasanović

2352. Vesna Dolšak

2351. Mirko Justin

2350. Robert Smodis

2349. Anonimen/a

2348. Blaž Blažič

2347. Štefka Klemen

2346. Sanela Albreht

2345. Matjaž Podgoršek

2344. Gašper Levstik

2343. Zvonko Rajh

2342. Amalija Trauner

2341. Lenalee Viva

2340. Silva Prosenjak

2339. Danilo Papič

2338. Anonimen/a

2337. Anonimen/a

2336. Janez Rebec

2335. Viktorija Meglič

2334. Marjan Brecelj

2333. Anonimen/a

2332. Ivan Ravnič

2331. Anonimen/a

2330. Anonimen/a

2329. Anonimen/a

2328. Anonimen/a

2327. Klara Skomina

2326. Štefan Trček

2325. tone corel

2324. Lojze Pecek

2323. Tomaz Trampus

2322. marijansveticic Svetičič

2321. Anonimen/a

2320. Anonimen/a

2319. Miha Vovk

2318. Iztok Gaber

2317. zamuda zlatko

2316. Jan Ahačič

2315. Jože Plešec

2314. Anonimen/a

2313. Bernarda Kladnik

2312. cernilogar joze

2311. matej Pacnik

2310. Jože Lemež

2309. Maja Schelker

2308. Anonimen/a

2307. Tanja Markelj

2306. alenka cuder

2305. Vanja Smrekar Smrekar

2304. Marija Bergant

2303. Miha Trkov

2302. Nina Škufca

2301. drago vezensek

2300. Franc Očko

2299. Janko Šumah

2298. Gregor Jerič

2297. Rok Matanovic

2296. Anonimen/a

2295. Anonimen/a

2294. simon karlovšek

2293. Andrej Ahačič Ahačič

2292. Peter Pazlar

2291. jernej muzerlin

2290. Lina Hartman

2289. Anonimen/a

2288. Anonimen/a

2287. Tone Lukančič

2286. Jan Dolenc

2285. Tadej Prah

2284. ANTON KREK

2283. LUKA POGAČNIK

2282. Andrej Gyergyek

2281. David Jakopič

2280. Maja Valič

2279. Mitja Ulator

2278. Ludvik Kobal

2277. Herbert Von

2276. Ales Caf

2275. Kristanc Kristanc

2274. Roman dolanc

2273. bojan stangar

2272. Peter Peruzzi

2271. Borut Pečnik

2270. matevž Kolar

2269. Alenka Zakrajšek

2268. Anonimen/a

2267. Brane Mihelčič

2266. Franc Kepec

2265. Anonimen/a

2264. Anonimen/a

2263. Anonimen/a

2262. Milan Fistrić

2261. Anonimen/a

2260. Barbara Jeraša

2259. Irena Demsar

2258. Jože Gašparič

2257. Edvard Ris

2256. Uroš Bergant

2255. Anonimen/a

2254. Tilen Moravec Kokalj

2253. Irena Lap

2252. Nejc Cesar

2251. Marcel More

2250. Anonimen/a

2249. Robert Jarc

2248. Anonimen/a

2247. Robert Fon

2246. Andreja Klemenčič

2245. Anonimen/a

2244. Joze Mikec

2243. Vladko Meglič

2242. Anonimen/a

2241. Anonimen/a

2240. Andrec Magajna

2239. Melita Fras Muršič

2238. Bojan Bizjak

2237. zmago glunec

2236. Anonimen/a

2235. Dušan Černe

2234. Janez Korenjak

2233. Jože Mišo Mandelj

2232. Tanja Železnik

2231. Anonimen/a

2230. Ferdo Svajger

2229. Jurij Zdouc

2228. Anonimen/a

2227. Miha Babnik

2226. Žiga tominc

2225. Anonimen/a

2224. Anonimen/a

2223. Drago Mikulin

2222. Anonimen/a

2221. Luka Treven

2220. Matevž Okršlar

2219. franjo koprivnik

2218. Jaka Dečman

2217. Janez Grošelj

2216. Irena Remškar

2215. Ivan Grgurič

2214. Miha Kapelj

2213. ivan amon

2212. Andreja Ahačič

2211. Anonimen/a

2210. Erik-Helena Trogrlic

2209. Irena Šepetavc

2208. Rok Guna

2207. Damian Strawberring

2206. Mateja Turnsek

2205. Lovro Kvas

2204. Jožef Strah

2203. Bari-Barbara Kramar

2202. Anonimen/a

2201. Maria Mia

2200. Anonimen/a

2199. Marko Tertinek

2198. Gregor Ahac

2197. ROBIN MAJNIK

2196. Irena Vah

2195. Župnija Vuzenica

2194. Mirjana Bujak

2193. damijan kores

2192. zerjal martin

2191. Stane Gabrijel

2190. natalija Mezeg

2189. Ivo Šmid

2188. Marko Kovač

2187. Vid Mirkac

2186. Marjan Ficko

2185. Andreja Šerek

2184. Anonimen/a

2183. Anonimen/a

2182. Anton Branc

2181. Jože Bole

2180. Anonimen/a

2179. Mateja ŽONTA

2178. Anonimen/a

2177. Franc Šivec

2176. Martin Žura

2175. Anonimen/a

2174. Anonimen/a

2173. Anonimen/a

2172. Klemen Habjan

2171. ALOJZ IVANUŠIČ

2170. nenad bonifer

2169. Lara Jecnik

2168. Darko Jarc

2167. Anonimen/a

2166. Franc Bašič

2165. Anonimen/a

2164. IVAN ŠAVC

2163. Anonimen/a

2162. JANČE GARTNER

2161. Anonimen/a

2160. Luka Podobnik

2159. Dolfe Eflod

2158. Bojan Gradisnik

2157. Vladimir Vajda

2156. Timotej Nemec

2155. Gregor Jakob

2154. igor petelinkar

2153. Bernard Šrajner

2152. Tine Sitar

2151. Barbara Cirman

2150. Jure Cof

2149. rok zavodnik

2148. Janez Jeromen

2147. Ciril Roškar

2146. Anonimen/a

2145. Jože Gaberšek

2144. Anonimen/a

2143. Anonimen/a

2142. Anonimen/a

2141. bostjan Korošec

2140. Štefan Peteh

2139. BOJAN Šisernik

2138. Tina Vidovič

2137. Jožef Medved

2136. Milena Čegovnik

2135. Anonimen/a

2134. Mojca Japelj

2133. Marko Žgeč

2132. Milko Rojs

2131. Dusan Lesar

2130. Anonimen/a

2129. Kristjan Baša

2128. Emil Prezelj

2127. andrej hrovat

2126. Valentin Kirbiš

2125. Marija Kamenšak

2124. Stanislav Lenart

2123. Anonimen/a

2122. metka severkar

2121. nik maierle

2120. Tatjana Skender

2119. Alojz Zidanšek

2118. Patrik Bajc

2117. Rok Juhart

2116. Milan Arnič

2115. Denis Pirc

2114. Marija Korošec

2113. Petra Helvig

2112. Mojca Tomazic

2111. Herman Očko

2110. Marjan Golavšek

2109. MARTIN OJSTERŠEK

2108. Anonimen/a

2107. Majda Romič

2106. Anonimen/a

2105. Anonimen/a

2104. Polona Plestenjak

2103. Vinko Kastelic

2102. Tatjana Krebs

2101. BEM BIRTIČ

2100. Anonimen/a

2099. Primož Kolarič

2098. Sonja Leskovec

2097. Sandi Roškar

2096. Anonimen/a

2095. Jože Baranašič

2094. Cveto Dolenc

2093. Bojan Srdinsek

2092. Marko Kopač

2091. Gregor Sturm

2090. Filip Hubat

2089. Dušan Cerkvenik

2088. Jože Turk

2087. janez zatler

2086. Jernej Ženko Ženko

2085. Srečko Grah

2084. PETER FELICIAN

2083. Marjan Bebar

2082. Bogdana Slatinek

2081. Jarmila Krasovec

2080. Ciril Purkat

2079. Anonimen/a

2078. Pavel Bizjak

2077. Aloz K.

2076. darko gajsek

2075. Mrhar Marijan

2074. Alan Geder

2073. Sanja Kavčič

2072. Sebastjan Zupanc

2071. Valentin Magajna

2070. Vinko Brulc

2069. matijapongrac Pongrac

2068. Tomaž Kvaternik

2067. Antonio Škoda

2066. Anonimen/a

2065. Damijan BARTOLJ

2064. Anonimen/a

2063. Gabrijel Repnik

2062. Magda Kokalj Moravec

2061. Aleksander Flakus

2060. Janez Lešnjak

2059. Branko Ružič

2058. Dusan Ljubec

2057. Marjan Slodnjak

2056. Anonimen/a

2055. tanja baruca

2054. Milan Golob

2053. iztok erman

2052. Robert Adam

2051. Tamara Draksler

2050. Jesih drago

2049. vesna Pavselj

2048. Anonimen/a

2047. Martin Vrečun

2046. Anonimen/a

2045. Jože Jankovec

2044. Tomaž Kogoj

2043. Stefan Smon

2042. Tomo Lozinšek

2041. Gašper Kačič Gashy

2040. Anonimen/a

2039. Domen Žitnik

2038. Ivo Pocrnic

2037. Simona Abram

2036. Andrej Novak

2035. IZIDOR SLAPŠAK

2034. Marinka Crtalic

2033. Danijela Maklič

2032. Alja MALIS

2031. Jan Kocica

2030. Majda Penko

2029. Tamara Lorenčič

2028. JURE REMIH

2027. Anonimen/a

2026. Toni Cvelbar

2025. Tomaž Deželak

2024. Tadej Janež

2023. Katja Tekavec

2022. Mare Štirn

2021. Bogo Veber

2020. majda hribar

2019. Franc Vugrinec

2018. Simon Rauter

2017. Zlatka Neuhold

2016. Anonimen/a

2015. nejc olup

2014. Ivo Praznik

2013. Irena Grozina

2012. Julijan Zavernik

2011. Jaro Špička

2010. Janez Rihtarsic

2009. rudolf matesic

2008. Mirko Vovko

2007. Alojz Bavdek

2006. Jasna Oberski

2005. Marija Mesner

2004. Marko Podoreski

2003. Anonimen/a

2002. Ivek Klajnšek

2001. ivan Janez

2000. Anonimen/a

1999. Aleksander Udovič

1998. Anonimen/a

1997. Žana Tajm

1996. Nina Bozjak

1995. Bogdan pušnik

1994. Miha Petan

1993. Anonimen/a

1992. Franc Vrecl

1991. andreja majcen

1990. Jani Stadler

1989. Jani Golob

1988. drago skubic

1987. Tone VIDIC

1986. Anonimen/a

1985. Anonimen/a

1984. Omer Kahrimanović

1983. Franc Dovč

1982. Alojz Fužir

1981. Blažica Karničar Križnar

1980. Slavko Žust

1979. Janez Jeriček

1978. vinko Mavko

1977. Anonimen/a

1976. Anonimen/a

1975. Jožica Bone

1974. Anonimen/a

1973. Anonimen/a

1972. Janez Arl

1971. Cvetka Drevensek

1970. Tilen Mlakar

1969. Bogomir SRIMPF

1968. Urban Rihar

1967. Klavdij Majer

1966. nada oberski

1965. Damijan Bašin

1964. Anonimen/a

1963. Anonimen/a

1962. Denis Rautovic

1961. Špela Ferjan

1960. Igor Pribac

1959. Slavko Kostanjsek

1958. Anonimen/a

1957. Matjaž saksida

1956. Rebeka Dobovičnik

1955. Anonimen/a

1954. alojz leskovsek

1953. Artur Šulin

1952. Vladimir Mahnič Mahnič

1951. Matej Florijan

1950. Sašo Ballant

1949. Jure Bohnec

1948. Tone Prašnikar

1947. Renato Ivancic

1946. Silvester Šinkec

1945. Anonimen/a

1944. Anonimen/a

1943. ANDRA BRENCE

1942. Alenka Jerkič

1941. Tina Ravnikar

1940. Danijel Urbič

1939. Andrej Prijatelj

1938. Aleš Kotošek

1937. Dare Puhar

1936. Marino Zankolič

1935. Martin Mlakar

1934. Anonimen/a

1933. ivona prosen

1932. Miha Klinar

1931. milan gosnik

1930. Simona Oblak

1929. Rok Vidič

1928. Brigita Levec

1927. Miran Širaj

1926. ivo drenovec

1925. Maksimilijan Matjaž

1924. Jožef Košica

1923. Rok Kleindienst

1922. Simon Škrlj

1921. Rok Pavlinjek

1920. Matjaž Vrevc

1919. franc mast

1918. marjetka breznik

1917. Zehra Mah

1916. franc prijatelj33

1915. Damjan Tržan

1914. renata bone

1913. Ana Darja Kozina

1912. Marjan Hodnik

1911. Jure Juvan

1910. Danilo Ekar

1909. leon scuka

1908. Franc Cafuta

1907. Anonimen/a

1906. ksenja pecenko

1905. Jelka Zelenik

1904. Martin Zver

1903. Anonimen/a

1902. Miha goričanec

1901. Borut Kastelic

1900. Marjan Pekošak

1899. Robert Dezelak

1898. Mihael Gošnjak

1897. Hoja Hoja

1896. Miloš Košir

1895. Tatjana Furlan

1894. Anonimen/a

1893. Anton Smej

1892. Miro Ferenčak

1891. Rok Majce Movrin

1890. Anonimen/a

1889. sonja gregorin

1888. Ciril Knez

1887. Ciril Žagar

1886. Leopold Lamut

1885. josip vitez

1884. Tadej Kolenc

1883. Janez KOROŠEC

1882. Anonimen/a

1881. Matej Leban

1880. Marko Logar

1879. Boris Velikonja

1878. Anton Rant

1877. Viktorija Pantar

1876. Anonimen/a

1875. Natasa Cunder

1874. Anonimen/a

1873. Anonimen/a

1872. Anonimen/a

1871. Sebastjan Lukač

1870. Branko Brane Krošelj

1869. Matej Vogelsang

1868. Anonimen/a

1867. Bogomil Jelenc

1866. Eva Škulj

1865. Metka Hedet

1864. Marijan Fabrici Fabrici

1863. Aleš Hafner

1862. Lidija Pangerl

1861. Nicollo Machiavelli

1860. Mateja Rakič

1859. Marija Prušnik

1858. polona frelih

1857. Tatjana Žigon

1856. marjan gregoric

1855. Alma Mujčinović

1854. Nadja Černe

1853. Ruzhdi Zulbeari

1852. Zvonko Kustec

1851. Anonimen/a

1850. Anonimen/a

1849. Boris Dorn

1848. Jože Županic

1847. Anonimen/a

1846. Matthias Gorjup

1845. Anonimen/a

1844. Anonimen/a

1843. Anonimen/a

1842. Tomaz Jeras

1841. Miro Ogrizek

1840. Miša Rauter

1839. Anonimen/a

1838. Anonimen/a

1837. Anonimen/a

1836. Anonimen/a

1835. Marija Črnič

1834. Milos Kavčič

1833. Sanel Vikic

1832. Damjan Bole

1831. Marjan Senegačnik

1830. Gina Dell Olivo

1829. Anonimen/a

1828. FitBestBuy

1827. jan Hudin

1826. Anonimen/a

1825. Jože Jurca

1824. Damjan Golob

1823. Stane Lisjak

1822. Sabina Jordan Žabkar

1821. Andreja Horvat

1820. Mila Kovac

1819. Draga Lavric

1818. Anonimen/a

1817. Egon Milost

1816. Franc Knaus

1815. matej volk

1814. Alojz Smolej

1813. gregor krzisnik

1812. Karl Selinšek

1811. Nuraga Imsirovic

1810. Anonimen/a

1809. Roman Lahne

1808. Anonimen/a

1807. Ida Kokot

1806. Ana Hrovat

1805. Anonimen/a

1804. Anonimen/a

1803. Boris Vigec

1802. Zdenka Sotlar

1801. Dušan Godina

1800. Matej Kersic

1799. tilen erjavec

1798. Jasna Ložar

1797. blaz mikeln

1796. Grega Turk

1795. Anonimen/a

1794. Bostjan Murgelj

1793. Anonimen/a

1792. Toni Grden

1791. Tina Gregorič

1790. Dušan Fekonja

1789. Ljudmila Jegrišnik

1788. Sara Ferlič

1787. Anonimen/a

1786. helena stok

1785. pihalni orkester

1784. tadej zupnek

1783. Miloš Škorc

1782. Anonimen/a

1781. Erik Sulin

1780. Tajda Laure

1779. Zlatko Bizjak

1778. Olga Mušič

1777. Ana S. Hmaied

1776. Anonimen/a

1775. Peter Šajhar

1774. Tomas Lopatni

1773. Franc Max Obelser

1772. slavica boljat

1771. Anonimen/a

1770. Gorazd Logar

1769. Jernej Lorenčak

1768. Marjan Zerjav

1767. Andrej Flajnik

1766. Janez Ašič

1765. Anonimen/a

1764. nevenka edita gogala

1763. Anonimen/a

1762. Vili Roženičnik

1761. Sebastijan Koren

1760. Boštjang Feguš

1759. Vera Hribar

1758. Anonimen/a

1757. Majda Subašič

1756. andrej piskar

1755. Anonimen/a

1754. Klavdija Malovrh

1753. Anonimen/a

1752. Antonija Novak

1751. Polonca Kaučič

1750. Anonimen/a

1749. Dusko Dusko

1748. osredkar irena

1747. Natasa German

1746. mitja pozenel

1745. dejan b.

1744. Dejan Černetič

1743. Jurij Vončina

1742. Matjaž Jevševar

1741. Flisar Robi

1740. Sebastijan Osebek

1739. simon sirotič

1738. Nalim Cepelk

1737. Polonca Čuda

1736. Tadej Habjan

1735. Anonimen/a

1734. Leon Kržič

1733. Ivan Igor Pollick

1732. Branko Đurinek

1731. Anonimen/a

1730. Anonimen/a

1729. Viktor hajsinger

1728. Anonimen/a

1727. Tina Ščuka

1726. VALENTIN JUSTIN

1725. Blaž Kopčič

1724. Janez Stancer

1723. Anonimen/a

1722. Roman kričaj

1721. ilonkadb37 Della Bernardina

1720. Anonimen/a

1719. iztok kovič

1718. Vesna Praprotnik

1717. Jože HOZJAN

1716. Petra Mik

1715. Primož VERBOVŠEK

1714. Evgenija Koritnik

1713. Anonimen/a

1712. Marko Petek

1711. Franc Breznik

1710. Srecko Muri

1709. Anonimen/a

1708. Jožef Poštrak

1707. Slaviša Marković

1706. Andrej Zavadlav

1705. Mirko Čufer

1704. Ida Makovec

1703. Primož Markelj

1702. Ivan Fajdiga

1701. Anonimen/a

1700. Silvester Moškrič

1699. Spela Satler

1698. Janez Cerkovnik

1697. Anonimen/a

1696. Anonimen/a

1695. Matija Znidarsic

1694. Dejan Lebar

1693. Rudi Poljanšek

1692. Igor Okorn

1691. Klemen Kos

1690. Matej Močnik

1689. Tomaž Mohorič

1688. Janja Flisek

1687. Nataša Gorjanc Zima

1686. Anonimen/a

1685. Pavel Niko Žakelj

1684. Anonimen/a

1683. janez stepan

1682. Jožica Jerin

1681. Živa Kalaš

1680. Josip Čivić

1679. Anonimen/a

1678. Janez Kemperle

1677. aljoša Grabnar

1676. Franci Perčič

1675. denis basbasa

1674. Ferdo Rus

1673. Blaž Trošt

1672. Mirjam Mavrič

1671. Martin Česnik

1670. Mavricija Ferjančič

1669. Borut Vidmar

1668. Lado Kavs

1667. Špela Debevc

1666. Anonimen/a

1665. Stojan Koprivc

1664. Matej Hribar

1663. Boštjan Ahčin

1662. rok bertoncelj

1661. Anonimen/a

1660. Benjamin Šalamun

1659. Bogdan Gašperšič

1658. marjan Kos

1657. Anonimen/a

1656. Anonimen/a

1655. Anonimen/a

1654. Matic Kraševec

1653. Bahrija Karic

1652. Marjan Strukelj

1651. Sonja Ličof

1650. Boris Šinkovec

1649. Anonimen/a

1648. Iva Černe

1647. Luka Labrovic

1646. Marko Kastelic

1645. leon jereb

1644. ANJA OSOJNIK STOPAR

1643. Primož Svetelj

1642. Tomaž Groboljšek

1641. Miha Megušar

1640. Swan Krgora

1639. Mojca Vočko

1638. Vinko Kos

1637. Vid Nerad Rožej

1636. Igor Krajnc

1635. Roman Kozmus

1634. Tone Vtic

1633. Sonia Adler

1632. Joze Jarc

1631. valter rusnjak Rusnjak

1630. Tomaž Kopač

1629. Edo Cof

1628. Ziga Kastelic

1627. Iztok Krenker

1626. Adrion Axelsson

1625. Tomi Maier

1624. Aleš Orel

1623. Anonimen/a

1622. Robert Verlič

1621. Miloš Količ

1620. vid peterka

1619. Radovan Kosic

1618. Iztok Štajer

1617. Franci Dagarin

1616. Boža Okroglič

1615. Stefi Divjak

1614. Marjan Omahen

1613. Nika Konc

1612. Oton Mozetič

1611. Aleksander Francetič

1610. Nadja Kosmrlj

1609. Anonimen/a

1608. JOLANDA REGOUC

1607. Anonimen/a

1606. Ivan Gams

1605. franc kralj

1604. Matej Nagy

1603. Polde Lazar

1602. Borut Ogrinc

1601. gregor zibret

1600. Rajko Gačnik

1599. Zlatko Mlakar

1598. Mar Panc

1597. Blaž Časl

1596. Anonimen/a

1595. Anonimen/a

1594. Marijan Sterniša

1593. Sonja Ssonja

1592. Brigita Bincl

1591. Jadran Batagelj

1590. Robert Špegel

1589. Stanka Magister

1588. Tone Prevc

1587. Zvonko Kelenc

1586. Anonimen/a

1585. Anonimen/a

1584. Sašo Golja

1583. Zdenka Zupancic

1582. Anonimen/a

1581. Franc Zagorc

1580. Franci Vuk

1579. Anonimen/a

1578. Janko Simčič

1577. anton strahan

1576. Anonimen/a

1575. Greti Brglez

1574. Aleš Klobucar

1573. Tanja Albreht

1572. Robert Budaji

1571. Anonimen/a

1570. bozo kandric

1569. Alojz Modic

1568. Franc Demšar

1567. Anonimen/a

1566. Marko Dorbež

1565. branko janez mikelj

1564. Stojan Povh

1563. Anonimen/a

1562. Anonimen/a

1561. blaz Bilban

1560. Ivan Javornik

1559. Lucija Krizan

1558. Anonimen/a

1557. NATASA JARC

1556. Peeter Repovž

1555. Anonimen/a

1554. Irena Trušnovec

1553. BISERKA MATELIČ

1552. Tea Kelc

1551. Anonimen/a

1550. Pavel Marjanovič

1549. Ignac Novak

1548. Ana Galić

1547. Tomas-Tomi Hajdinjak

1546. Slamar Markelj

1545. Ratko Reljić

1544. Anonimen/a

1543. Job Kavčič

1542. Dusan Trampuz

1541. Mitja Premk

1540. Andrej Ledinek

1539. Jože Bevc

1538. capperpedy renko

1537. Janez Omrzel

1536. Sim Vrba

1535. Maja Drolc

1534. Milan Hribernik

1533. Irena Ravnikar-Hriberšek

1532. Mateja Balantič

1531. Milan Stopar

1530. Vitomir Podlogar

1529. Natalija Stegne

1528. Andrej Ogrinec

1527. Černe Marjan

1526. Mateja Gerjevic

1525. Rudi Damijan

1524. Brigita Blažič

1523. Martin Krajnc

1522. Beno Srebre

1521. Tamida Princic

1520. Martin Matjašič

1519. Anonimen/a

1518. Simona Kolenc

1517. Frančiška Nagode

1516. Marina Bitenc

1515. Joze Korze

1514. Marija Nemanič

1513. Anonimen/a

1512. Anonimen/a

1511. Špela Jenšterle

1510. Nina Planinsek

1509. Ivica Pograjc

1508. Anonimen/a

1507. Filip Kaufmann

1506. Anonimen/a

1505. Anže Druškovič

1504. Miro poljanšek

1503. Karmen Strmšek

1502. Bojana Šipek

1501. Jožef Žagar

1500. Klemen Rebec

1499. Anonimen/a

1498. Lucija Štalec

1497. Anonimen/a

1496. Dušan Gabrijel

1495. Denis Žižek

1494. Simon Žnidar

1493. Anonimen/a

1492. Ana Štrukelj

1491. Darko Šket

1490. Kara Kalajzic

1489. Žiga Markič

1488. Franci Grobelšek

1487. Anonimen/a

1486. Bojan Horvat

1485. Franc Tušar

1484. Božo Kavšek

1483. Anonimen/a

1482. Tomaz Krajnc

1481. Gavro Pavlović

1480. Marko Kotnik

1479. stanko škvarč

1478. Andrej Zupančič

1477. Mario Luteršmit

1476. roman suknaič

1475. Uroš Leskovšek

1474. lidija kukovica

1473. Nada Markelj

1472. Jože Marinšek

1471. Sašo Kalan

1470. Aleksander Bencik

1469. Boštjan Ivšek

1468. Dany Ornik

1467. Simon Žitnik

1466. Jože Olovec

1465. Anonimen/a

1464. marjan kovac2

1463. Zvonko Hribernik

1462. Marko Hocevar

1461. anton zagar

1460. Anonimen/a

1459. Natalija Golob

1458. Boštjan Skornšek

1457. Anonimen/a

1456. NatašaKošir Bergant

1455. Marko Juhart

1454. Lilijana Šerjak

1453. Dušan Winkler

1452. mafatovicdarko Čebron

1451. Mirko Tomšič

1450. timi stiper

1449. bojan Jovan

1448. peter Mirt

1447. Tomaž Plevel

1446. Stane Božič

1445. Silva Kebrič

1444. Ivan Podvinski

1443. Roman Žnidar

1442. Ljubec Bojan

1441. neda kranjc.

1440. Franc Praprotnik

1439. Stane Mozetič

1438. Boštjan Arl

1437. Matej Vrbnjak

1436. Janez Gricnik

1435. valentina povsic

1434. anita Morel

1433. Vincenc Srebernjak

1432. Ivan Kos

1431. Marija Jerončič

1430. Anonimen/a

1429. Slavka Jošt-Kuzman

1428. klemen lajevec

1427. Nada Smole

1426. Polonca Pucelj

1425. Klavdija Hvalec

1424. Marjeta Vrankovič

1423. Anonimen/a

1422. Dušan Ramšak

1421. Mihael Slapšak

1420. Robert Mavrič

1419. Marina Žavski

1418. Srečo Trope

1417. Aleksander Cucek

1416. Zof-Jasmina Bohinc

1415. jurkovic joze

1414. Matea Porenta

1413. Anonimen/a

1412. Peter Rus

1411. Anonimen/a

1410. Anonimen/a

1409. Danilo Delakorda

1408. Rado Urbančič

1407. Zvonko Kovacic

1406. ales ciuha

1405. Anonimen/a

1404. Janez Marinko

1403. Branko Miglič

1402. Avrelia Čretnig

1401. Janez Jančar

1400. Jože Brenčič

1399. Anonimen/a

1398. Karmen Laznik

1397. Anonimen/a

1396. Marta Kaube

1395. Diana Argenti

1394. gasper mesec2

1393. tomaž grošelj

1392. Simcic Tjasa

1391. Anonimen/a

1390. Danica Povše

1389. Tone Gosnjak

1388. Stanko Kolenko

1387. Jana Stražišar

1386. robert hrastnik

1385. Gregor Remic

1384. Anonimen/a

1383. Anonimen/a

1382. Leda Dobrinja

1381. Viljem Lovše

1380. Anonimen/a

1379. Jozi Čeč Drese

1378. Anonimen/a

1377. trajkovski aleš

1376. Miran Razboršek

1375. Izidor Potočnik

1374. David Mavrič

1373. Joži Mandelj

1372. Branislav Meden

1371. Miran Resnik

1370. Janko Lipovec

1369. Toml Toml

1368. Peter Horvat

1367. Evgen Herženjak

1366. Rahela Bizjak

1365. Leonida Limona

1364. Janez Tavčar

1363. Stane Turšič

1362. Primož Kastelic

1361. janez škulj

1360. damijan skrlj7

1359. Drobnic Ales

1358. Ziga Pavlinic

1357. Sebastijan Selan

1356. Stojan Prošev

1355. Milan Novak

1354. Zekira Kavazovič

1353. simon krajnc

1352. Breda Imperl

1351. Marko Kokalović

1350. Stane Pišek

1349. Jože Škafar

1348. Zvone Perko

1347. Anonimen/a

1346. vlado cajnkar

1345. Anonimen/a

1344. Jože Stritar

1343. Klemen Kočevar

1342. Marina Marija Gruden

1341. Joze Poje

1340. Jože Špendal

1339. Zdenka Labaš

1338. Cvetka Poly

1337. Simona Skrilec

1336. Anonimen/a

1335. Edo Gerbec

1334. Tamara Tripkovic

1333. Vrečič Martina

1332. Zorica Valcl

1331. Mihael Perman

1330. Martin Pirc

1329. Darko Kolnik

1328. Edvard Jeram

1327. Dejan Vidic

1326. Rok Hrastar

1325. Janko Jilg

1324. Jozef Tomazic

1323. Janez Hostnik

1322. kriz vinko

1321. Barbara Jost

1320. Bojan Mesec

1319. Danijel Bratina

1318. Tatjana Škrinjar

1317. Stanko Kumprej

1316. Damijan Andrejc

1315. Mitja Kragelj

1314. Anita Popit Lapanje

1313. Aleksander Grčar

1312. Franc Ljubešek

1311. Jožica Arbeiter

1310. Igor Sever

1309. Ljuba Črne

1308. Anonimen/a

1307. Anonimen/a

1306. Miroslav Bračko

1305. Mitja Muraus

1304. Anonimen/a

1303. Metod Lakner

1302. Rok Prešern

1301. Tatjana Dajčman Dvoršak

1300. Emilijan Cussigh

1299. Marko Gantar

1298. Darinka Skaza

1297. Dragica Vrabec

1296. Žiga Šorli

1295. Anonimen/a

1294. Ervin Šajn

1293. karmen Sluga

1292. Anonimen/a

1291. David Erčulj

1290. jolanda ŠINKAR

1289. Darja Bogović

1288. Marko Krhlikar Krhlikar

1287. mirko sodja

1286. muharema pajic

1285. Metka Perko

1284. Anonimen/a

1283. Majda Zimšek

1282. patricija kobetič

1281. Jožef Miklošič

1280. Franci Novak

1279. Mojca Balon

1278. Anonimen/a

1277. aleksander jaksa

1276. barbara kavcic

1275. Ladislav Herman

1274. Anonimen/a

1273. Anita Virag

1272. Darja Bele

1271. Anonimen/a

1270. Slavko Vrabec

1269. Martin Česenj

1268. Ida Semenič

1267. Anonimen/a

1266. peter kocen

1265. Anonimen/a

1264. Anonimen/a

1263. Miha Nastran

1262. marija skebe

1261. Janko Vihar

1260. Anonimen/a

1259. Simon Kavcic

1258. Marjana Spolenak

1257. Boris Vuzem

1256. Kramar34 Kranjc

1255. borislav josipovic

1254. Janez Klanjšek

1253. Alenka Schweiger

1252. Silvester Mlinar

1251. Dejan Penko

1250. Ivan Balažič

1249. Tatjana Zupančič

1248. mitja borse

1247. Lidija RovanPogačar

1246. Anonimen/a

1245. Anonimen/a

1244. Boštjan Smodič

1243. Tanja Sanja

1242. Anonimen/a

1241. Mirjana Sprinčnik

1240. Anonimen/a

1239. zdravc levec

1238. franko rebec

1237. Robert Rakuš

1236. Primož Strgar

1235. Alesa Klemensek

1234. Anonimen/a

1233. Damijan Škvarč

1232. Samo Mansutti

1231. Franc Mihelin

1230. Anonimen/a

1229. Kristjan Žoher

1228. Anonimen/a

1227. Anita ZAJEC

1226. IZTOK GABER

1225. Dejan Čopić

1224. Simona Vernon

1223. Urška Ahlin

1222. Andrej Bastarda

1221. Nina Gorenc

1220. Dejan Kovačič

1219. Anonimen/a

1218. lucka berkopec

1217. marjan medlobi

1216. franc sustersic

1215. Sara Pegan

1214. Anonimen/a

1213. Jadran Kastelic

1212. Anonimen/a

1211. Marko kutin

1210. viktor bombek

1209. Cveto Duh

1208. Anonimen/a

1207. Vilma Vrtačnik Merčun

1206. SonjaG Goršič

1205. Roman Fajdiga

1204. zlatko perme

1203. Teja Zaksek

1202. Anonimen/a

1201. Anonimen/a

1200. Anonimen/a

1199. miran hudournik

1198. mateja mateja

1197. Anonimen/a

1196. Tomaž Mihevc

1195. Anonimen/a

1194. Kristijan Perčič

1193. Julija Dolar

1192. Domen Cukjati

1191. Anonimen/a

1190. Anonimen/a

1189. Vilibald Dernikovič

1188. boris koletnik

1187. Vinko Trček

1186. Adi Kirbiš Kirbiš

1185. Marko Pavlin

1184. Katarina Podnar

1183. Špela Vugrinec

1182. Alojz Kos

1181. Tomaž Poredoš

1180. Jasmina Stanovnik

1179. Martina Cus

1178. Luka Kosir

1177. Jakob Rupert

1176. Monika Knez

1175. branko zavernik

1174. Klemen Zajec

1173. peter pisnik

1172. Igor Benedik Benedik

1171. Metka Kos

1170. Marjana Pograjc Debevec

1169. Andrej Karba

1168. Vojko Verdel

1167. Anonimen/a

1166. Gorazd Koderman Podboršek

1165. Anonimen/a

1164. Mitja Milkovič

1163. Lukas Stare

1162. otmar colaric

1161. Anonimen/a

1160. Marjan Mušič

1159. naci bosin

1158. Aljaž Lukman

1157. Zoran Mojškerc

1156. Lojzka Baranašič

1155. Jasna Jukan

1154. Janko Perčič

1153. Marija Gaber

1152. Dušan Renko

1151. janez per821

1150. MILENA PRGIN

1149. Tomaž Krstič

1148. Dragana Mihajilovič ex Dorontič

1147. Damjan Hrvatin

1146. Dušan Dundek

1145. Monika Šmid

1144. Robi Grobin

1143. Anonimen/a

1142. Antonija Volcini

1141. Štefan Škerlak

1140. Matevž Markovič

1139. Bostjan Godec

1138. Nataša Vavtar

1137. Simon Žagar

1136. Branko Kvar

1135. Maja Kvenderc

1134. Robert Šošterič

1133. Angelca Sitar

1132. Anonimen/a

1131. Anonimen/a

1130. Matija Jeglič

1129. Nataša Štuhec

1128. Anonimen/a

1127. Rok kranjec

1126. MARJETA KOSMAČ

1125. Bostjan Kralj

1124. Andrej Jakša

1123. Domen Ponikvar

1122. Peter Merše

1121. Maša Bračko

1120. Anonimen/a

1119. Damijan Halec

1118. Jasmina Najdek Hanžič

1117. Marjan Krasovec

1116. Zvonko Dujmovič

1115. Marta Galič

1114. Rade Černe

1113. Alenka Guček

1112. Primož Gregorič

1111. Jože Penec

1110. Franc Hoffmann

1109. Alenka Dobravec

1108. Peter Fišer

1107. Bojan Šuster

1106. Vili Korosec

1105. Brane Lovšin

1104. Anonimen/a

1103. Anonimen/a

1102. Anonimen/a

1101. Branko Horvat

1100. Anonimen/a

1099. polona koselj

1098. rado rojnik

1097. Anonimen/a

1096. helena sekula

1095. Anonimen/a

1094. Vesna Vesna

1093. Dean di Este

1092. Slavko Sinic

1091. Boris Manzoni

1090. Nada Čadež

1089. Darja Radonić

1088. Anonimen/a

1087. Erika Ipavec

1086. Marjan Zumer

1085. Ignac Čirič

1084. Natalija Chvatal

1083. Marijan Bogataj

1082. Jernej Verdev

1081. Bandel Gregor

1080. Kristina Koprivnik

1079. Silvester Kaučevič

1078. Damijan Eržen

1077. Vesna Gaberšek

1076. Justin Policar

1075. Marija Zorec

1074. Tadeja B

1073. Martina Bizjak

1072. Jure Kosmač

1071. Peter Šuhel

1070. Sara Pavlin

1069. Matjaž Ahačič

1068. Damjan Slekovec

1067. Dusan Mavrel

1066. Vojko vidmar

1065. Anonimen/a

1064. Robert Jurjavčič

1063. Anonimen/a

1062. peter krizznik

1061. Anonimen/a

1060. Peter Turičnik

1059. Ivan Jurko

1058. Nives Husu

1057. Marko Kokoravec

1056. Franc Kopitar

1055. nejc petek

1054. Zvone Gabrijan

1053. joc drozg

1052. Anonimen/a

1051. Mojca Kavčič

1050. Simon Škerget

1049. Marija Grobin

1048. Sanel Alibegić

1047. Snežana Hrvatin

1046. Vojko Levar

1045. Miran OMERZO

1044. Gašper Stanič

1043. Jernej zavrtanik

1042. Savo Popić

1041. Jakob Horvat

1040. dušan zalar

1039. Marija Hirci

1038. Emil Krajcar

1037. Marko Hostnik

1036. Anonimen/a

1035. Sebastian Kropivšek

1034. ciber brina

1033. Andreja Zajc

1032. alienn44 poljanšek

1031. Jadran Frank

1030. Matjaž Sepin

1029. jozica mlinaric

1028. Bergita Berce

1027. Marjan Rupnik

1026. Peter Tušar

1025. puba60 skamen

1024. Janez Zupan

1023. Andrej Leben

1022. Tanja Baruca

1021. Zvonko Bitenc

1020. helena Ferlež

1019. gorazd cehovin

1018. Boštjan Gantar

1017. Lojzka Jeromel

1016. timotej usenicnik

1015. Anonimen/a

1014. Tadej Lovrec

1013. Vesna Černelič

1012. Anton Šuštar

1011. peter mausar

1010. Darja Hočevar

1009. miro lečnik

1008. Andrej Korez

1007. Aleš Možina

1006. denis Brinovec

1005. Robi Miler

1004. Marjan Mastnak

1003. Irena Pongračič

1002. Ivan Hirci

1001. Andrej Klemen

1000. anton gubanec

999. ivo surk

998. Robert Ribič

997. Jože Žargi

996. Jožica Fideršek

995. Anja Podkrižnik

994. Jožef Pelcl

993. Andrej Novljan

992. Bogomir Lesar

991. Primož Kurinčič

990. Urška Novak

989. Ljubica Milenkovič

988. Dragica Ivič

987. Lo Ti

986. Anonimen/a

985. David Koren

984. Tilen Šenk

983. Tanja Škorjanc

982. Marjeta Mulej

981. Miran Kinkk

980. Renata Zidarič

979. Andreja Pirtušek

978. Franc in Marija Podobnik

977. Luka Vah

976. Uroš Sablatnik

975. Mario Andrijaševič

974. Andrej Cerar

973. Marjan Mušič

972. kos igor

971. Simon Škvarč

970. Neža Hribar

969. marjeta SELAR

968. Mojca Frece

967. Matjaž Gašpirc

966. evci krzisnik

965. Darja Sovinec

964. Anonimen/a

963. Ivan Metelko

962. viktor jelovčan

961. Matej Štrukelj

960. Andrej Štrus

959. milanme Mel

958. Marko Vindiš

957. Marko Puc

956. joze vranicar

955. Janez Glas

954. Erika Polni Profil

953. Miha Končan

952. Sebastijan Lozej

951. Enigma1 Enigma2

950. Marjan J. Veteran

949. Ivica Vrečko Novak

948. Vlasta Deželak

947. Irena Bizjak

946. Egi Remih

945. Slavko Sušec

944. Andrej Roškarič

943. Anonimen/a

942. Mirko Kaučevič

941. Ales Tomsic

940. Irena Irena

939. Anonimen/a

938. Marko Kovač

937. Mersiha Sahinovic

936. Milan poljanšek

935. Anonimen/a

934. Anonimen/a

933. Štefanija Kovač

932. Miroslav Geržina

931. Vojko Rizmal

930. Janez Volk

929. Anonimen/a

928. Alojz Vehar

927. Helena Reščič Granda

926. Drago Miklavec

925. Neva Laščak

924. Marjan Lebar

923. Uroš Oberski

922. Mirjan Rant

921. Anonimen/a

920. Andrej Kobler

919. Renata Smolej

918. Srečko Bračko

917. Barbara Ban

916. Ivan Žnidar

915. Nina Brodej

914. Drago Podlesnik

913. Franc Breznik

912. DAMIJAN HAFNER

911. Anonimen/a

910. Anonimen/a

909. Brigita Štefl

908. Tomaž Verčko

907. Anonimen/a

906. Alfred šalamun

905. Drago Dolenc

904. Majda Černilec

903. Lovro Erzen

902. Gregor Jevševar

901. Anonimen/a

900. peterzin04 Zinauer

899. Admir Hozić

898. Janez Učakar

897. Nada Cad

896. stanislav veber

895. Lenart Barat

894. juš halec

893. Maja Primic Žakelj

892. Robert Zmrzlak

891. Tone Partljic

890. Anonimen/a

889. Gabrijela Kalan

888. Anonimen/a

887. Anonimen/a

886. Gorazd Greifoner

885. Simon Kovac

884. Vojko Munih

883. Mirko Rupnik

882. Maj Šuklje

881. Matej Erculj

880. Nika Novak

879. pritrznik maks

878. Anonimen/a

877. Anonimen/a

876. Matjaž Rotar

875. Vlado Kožel

874. miran kocjan

873. Valdi Jerman

872. PETER SENEKOVIC

871. Anonimen/a

870. Tatjana Bajželj Oset

869. Nada Kumelj

868. Marko Slana

867. Domen Hrastnik

866. Anonimen/a

865. Gasper Aga

864. Barbara Šnuderl

863. Sofija Simic

862. Aljonka Kovačič

861. mitja rudman

860. Anonimen/a

859. Anonimen/a

858. Anonimen/a

857. Vanja Vrlinič

856. vince blake

855. Iztok Treven

854. Andrej Setina

853. Anonimen/a

852. Anton Sersen

851. Anonimen/a

850. Branimir Golob

849. Anonimen/a

848. Anonimen/a

847. Anonimen/a

846. Matjaž Rajšp

845. Marko Podlogar

844. oton bratina

843. Darja Kosi

842. Anonimen/a

841. Valentin Zajc

840. Danica Pavlič

839. Enes Pašalič

838. Anonimen/a

837. Brigita Podgorelec Glišovič

836. Albert Nemec

835. Rok Lindič

834. ana mehlin

833. Edo Stopar

832. VESNA 1111

831. Robert Ivačič

830. Tone Lužar

829. Anonimen/a

828. Mira Jesih

827. Anonimen/a

826. Anonimen/a

825. Cvetka Zidarič

824. Anonimen/a

823. Radko Lukša

822. Rok Štefančič

821. Anže Hribar

820. david čuk

819. ivan pisek

818. Janez Čas

817. Marko Sivec

816. Mateja Udovič

815. Bernard Ravnnak

814. Dolenci Dolenci

813. Stanislava Krajnčič

812. Sašo Lap

811. franc šolar

810. Lucija Cerar

809. Ana Tokuhisa

808. Alen Gale

807. Martin Cop

806. Marko Fratnik

805. Alan Geder

804. Drago Mevlja

803. Ana Trlin

802. Domyniq Koritnik

801. Stane Babič

800. Anonimen/a

799. Anonimen/a

798. Matic Jereb

797. Domen Kožar

796. Jure Stibilj

795. Matej Bogataj

794. Darko Šparl

793. Janez Slovenec

792. David Zabret

791. David Novak

790. Stefan Tibaut

789. Lučka Kraševec

788. Borut Naglost

787. Anonimen/a

786. Anonimen/a

785. Rudolf Pušnik

784. Marjan Čuden

783. Anonimen/a

782. Anonimen/a

781. Anonimen/a

780. Aleksandra Horvat

779. Majda Sablatnik

778. Anonimen/a

777. Anonimen/a

776. Anonimen/a

775. Marjan Slabe

774. Alenka Ahac

773. Polona Likar

772. Igor Žagar

771. PRIMOŽ KRT

770. Anonimen/a

769. Robert Pečnik

768. Renata Bajt

767. Anonimen/a

766. Anonimen/a

765. milenica kastelic

764. Klemen Suhodolnik

763. Dorch semenich

762. Maruša Marn Avsec

761. Peter Merva

760. Bozena Herzog

759. Anonimen/a

758. Sabina Smajlović

757. minorat kozmos

756. Boža Korbar

755. Anonimen/a

754. Pika Novak

753. Lidi Leben

752. Boris Jonke

751. Nina Novak

750. Janez Janža

749. Majda Kunsic

748. Anonimen/a

747. Marijan Merljak

746. Maja Smodiš Škerl

745. Ernest Kozlovič

744. Tadej Žakelj

743. Alojzija Verbajs

742. Zlatko Perhoč

741. Anonimen/a

740. Anonimen/a

739. Boris Kavčič

738. Fotografija Grein

737. toni pojbic

736. Marko Balant

735. Dani Ster

734. samo glavan

733. martin Sintič

732. Anonimen/a

731. Boštjan Zupančič

730. Danijel Arh

729. Marko Štebe

728. Izidor D. Schenk

727. Jardine's Parrots

726. Miha Oberstar

725. Anonimen/a

724. VIDA MIHELČIČ

723. Zdravko Gasparic

722. Roman Šmid Šmid

721. Marija Stare

720. Klemen Štromajer

719. Anonimen/a

718. Anonimen/a

717. Anonimen/a

716. Anonimen/a

715. Anonimen/a

714. bojan pecnik

713. Matej Sedevcic

712. Alojz sobočan

711. Anonimen/a

710. Anonimen/a

709. Barbara Trafela

708. Anonimen/a

707. Robert Markočič

706. Marija Obran

705. Roman Petrovič

704. Robert Jerman

703. Grozdan Grižančič

702. Ivo Saksida

701. Marija Verhnjak

700. Stanko Zrinyi

699. Jaka Sauer

698. Tomaž Košir

697. Anonimen/a

696. Hubert Pšeničnik

695. Pavel Jerina

694. Anonimen/a

693. Simon Potnik

692. Emil URBANC

691. Miran Lipovec

690. Matej Batagelj

689. Anonimen/a

688. tomaž flis

687. anicatrilar Trilar

686. Edvard Bastič

685. urska jordan

684. Vilko Bundersek

683. Jan Kocbek

682. Anonimen/a

681. Andrej Miketič

680. Anonimen/a

679. Anonimen/a

678. Anonimen/a

677. Dušan Avguštin

676. Milan Camlek

675. Bogdan Polak

674. Mira Grilj

673. Irena polak

672. Janez Zabukovec

671. Monika Zmrzlak

670. Marcel-Talt Lah

669. Milena Pavuna

668. Jože Klakočer

667. Angelca Likovič

666. andrej markioli

665. Štefka Lipnik

664. katarina lajevec

663. Anton Povšnar

662. Vladimir Marinček

661. Martina Žlindra

660. Matjaž Gaberšček

659. Rudolf Zore

658. Danilo Zupanič

657. Erik Matelič

656. Miro Petrevčič

655. Anonimen/a

654. Damjan Strle

653. Štefan Marinko

652. Anonimen/a

651. Božo Ljubec

650. Lado Peternelj

649. stane cankar

648. Marjan Baselj

647. Ivan Klemenčič

646. David Malnič

645. pal milena86

644. Anonimen/a

643. Anonimen/a

642. Valentina Srsen

641. Anonimen/a

640. Anton Sikiric

639. Anonimen/a

638. Jožica Razinger

637. Mojca Lombardo

636. #FreeZerohedge Maja

635. Klemen Šuligoj

634. Milan Struna

633. Anonimen/a

632. Janez Truden

631. Anonimen/a

630. Anonimen/a

629. Dinči Milinković

628. Stane Miklavc

627. Katja Mihelčič

626. viktor policnik

625. Emil Stukelj

624. Anonimen/a

623. feliks breg

622. Anonimen/a

621. Erih Starejši

620. Anonimen/a

619. Sonja Bric

618. Branko Potočnik

617. Ivo Seligo

616. Dino Marinko

615. Marijan Turjan

614. Stanka Pugelj

613. Ales globevnik

612. JURIJ KRAPEŽ

611. Anonimen/a

610. Marjan Čufer

609. mr0446 R.

608. Andrej Robnik

607. Aleksandra Vučić

606. Antonija Gasar

605. Mirko Podboj

604. Barbara Sršen

603. Pero Zovko

602. Anton Anžlovar

601. Anonimen/a

600. jasna lesar

599. Štefan Duh

598. Mika .

597. Luka Rožič

596. Matjaž Ferjan

595. Mirjam Fabijan

594. Zdravko Zorič

593. Jan Zagar

592. Mitja Vrečar

591. Srečko Slugič

590. Anonimen/a

589. Anonimen/a

588. Peter Skrjanc

587. Simon Mesarič

586. Andrej Medved

585. Ivica Stopinšek

584. Anonimen/a

583. Bojan Jerončič

582. Anonimen/a

581. Jure Kovačič

580. Ivanka Zajec

579. Nina Terčon

578. Tomaž Demšar

577. Ivan Sedovnik

576. Marko Rovan

575. Anonimen/a

574. Jure Kores

573. Suzana Nešović

572. Peter Bračič

571. Bernarda Šmon

570. Igor Mugerle

569. Sebastijan Prah

568. Lovro Stanovnik

567. Klemen Poličar

566. Anonimen/a

565. Simona Muhič

564. Biserka Dolinar

563. Mitja Pongračič

562. Anonimen/a

561. franc bartolme

560. Majda Novak

559. Marko Novak

558. Peter Gala

557. matic blagus

556. Petra Klesnik

555. Anonimen/a

554. brigita breskvar

553. majda udovč

552. peter ušaj

551. Tatjana Dobravec

550. Klemen Strušnik

549. Anonimen/a

548. Jan Gantar

547. Anonimen/a

546. Slavko Kogoj

545. Martin Melag

544. Maksimiljan Breznik

543. mizar man

542. Andrej Tavčar

541. Eneja Štemberger

540. Boris Bogataj

539. Arif Bitič

538. Željko Vrbetič

537. Ime Rože

536. Marko Grmek

535. Tadej Kern

534. Marko Pediček

533. Nino Harb

532. Boris Hiti

531. Adrijana Stakič

530. Miha Žalig

529. Gino Majerič

528. Mojca Mušič

527. Janko Levičar

526. Mitja Seliskar

525. Anonimen/a

524. Metka Severkar

523. Anonimen/a

522. Anonimen/a

521. Izidor Kumar

520. Marijan Božič

519. Marija Čas

518. Viljem Sindičič

517. Vesna Peršič Dirjec

516. Mojca Zver

515. Zlatka Vrhovec

514. srečko Marinčič

513. Anonimen/a

512. Milan Novak

511. Ana Dremelj

510. Rino Kavčič

509. Anonimen/a

508. Anonimen/a

507. Anonimen/a

506. Miroslav Muršič

505. Radislav Črne

504. Miha karničar

503. Jasna Obreza Uršič

502. Anonimen/a

501. Anonimen/a

500. Tjaša Piberčnik

499. Tomaž Kumelj

498. Alojz Rebolj

497. Anonimen/a

496. Matjaž Repolusk

495. Tone Štern

494. jože horvat

493. Aljoša Satler

492. Micamaca POL

491. Ziga Martincic

490. Bojan Svetec

489. Roman Sikošek

488. Simon Sumrak

487. Damjan Brezavšček

486. Radko Štern

485. Uroš Knehtl

484. Dejan Županc

483. Anonimen/a

482. Tomaž Jelenc

481. miro horvat

480. Roman Dolenc

479. Darko Lampreht

478. Dušan Guček

477. triller karel

476. Anonimen/a

475. Štefan Furman

474. Armin Gorjup

473. Uros Kac

472. Anonimen/a

471. Valentin Cencič

470. Joško Vrh

469. Anja Brglez

468. Niko Krajnc

467. Srečko Staric

466. Igor Furlan

465. franc Kokalj

464. Robert Obrul

463. Maja Meke

462. Marjan Perne

461. Anonimen/a

460. Jože Jenkole

459. alen pibercnik

458. Mateja Tič

457. Klemen Markovec

456. Borut Urevc

455. stojan povh

454. Tomaž Miklavc

453. Rok Remic

452. Ivan Grasic

451. Ivana Parovel

450. Dr. Zvone Čadež

449. Majda Malavasic

448. Franjo Pangerc

447. Peter GAJŠEK

446. Zdenka Carli

445. Andrej Podlipnik

444. Matija Dirjec

443. Tomaž Lešnik

442. Tatjana Sablatnik

441. valter korsoč

440. Darja Belak

439. metod jesenko

438. Marija Čerček

437. Brane Novak

436. EMIL Bertole

435. Gasper Markic

434. Uros Dragar

433. Pavel Kodrič

432. Lojz Ziher

431. Branko Žorž

430. Anonimen/a

429. Franc Virant

428. Anonimen/a

427. Anonimen/a

426. Rado Živanović

425. Mojca Sevčnikar

424. Majda Nanut

423. Marjeta Jakšič

422. Dejan Gajsek

421. Primož Gosak

420. Milojka vučko

419. Amadej Jurij Škibin

418. Boštjan Udovič

417. Anonimen/a

416. Jan Cvetek

415. Beba Vesel

414. Anonimen/a

413. gacnik ana

412. Slavko Hanzel

411. Anonimen/a

410. Zdravko Martinčič

409. Viktor Hribar

408. Anonimen/a

407. Katarina Grmek

406. Igor Ajdic

405. Branka Skrlj

404. Leon Mulej

403. Rok Groselj

402. fredi sirk

401. Anonimen/a

400. Janez Šušteršič

399. Marija Vidovič

398. Matjaz Rupnik

397. Jozica Zorko

396. Vide Seskar

395. Robi Petan

394. Andrej Cimerman

393. Jozef Berloznik

392. Anonimen/a

391. Franci Smrekar

390. Ivanka Šlibar

389. Igor Emeršič-Emerson

388. Branko Enci

387. Kosec Zvonko

386. Matjaž Mulej

385. Tone Rupnik

384. Anonimen/a

383. gardist Demšar

382. Žan Holzknecht

381. Lucija Vrabič

380. Roman Jelenčič

379. marko bogataj

378. Urban Grošelj

377. Anonimen/a

376. Andrej Kocbek

375. Janez Potočnik

374. Anonimen/a

373. Matej Metlikovič

372. Miha Jemec

371. Fehim Ličina

370. Tanja Golob

369. Milena Lešnik

368. Haris Ljutic

367. Anonimen/a

366. Marko Pavše

365. sonja krulc

364. Leon Hržič

363. Mihaela Kastelec

362. Janez Slapnik

361. Grega Vesel

360. Anonimen/a

359. Marjana Korosec

358. Anonimen/a

357. Ana Ranik

356. Anonimen/a

355. Roman Ambrozic

354. Blaž Godnjavec

353. Urban Jarni

352. Anonimen/a

351. Sonja Razbornik

350. Tadej Bratuša

349. Melita hrenko

348. Dunja S Lisjak

347. Anonimen/a

346. lenakafol Kafol

345. Anonimen/a

344. Robert Albreht

343. Klemen Galič

342. Adrijana Kocjančič

341. Anonimen/a

340. Anonimen/a

339. Sonja Srna

338. Roman Kern

337. Gregor Valjavec

336. Anonimen/a

335. Zdravko Štramec

334. Anonimen/a

333. Anonimen/a

332. Uroš Kolar

331. Marjan Polajnar

330. Dare Logar

329. Matej Burger

328. Zdravko Perger

327. ginko .

326. Miran Pernarčič

325. aleksander carli

324. Anonimen/a

323. Andrej Fevžer

322. Tatjana Slanc

321. Tadej Legnar

320. Jani Lazar

319. Mateja narić

318. Grega Žagar

317. Anonimen/a

316. Suzana Horvat

315. Joža Bejuk

314. Irena Švegl

313. Nataša Orejaš

312. Anonimen/a

311. Dragica Konrad TOPLAK

310. Miroslav Rozman

309. Anonimen/a

308. Beno Dragar

307. Tatjana Kurnik

306. Andreja Maraž

305. Anonimen/a

304. Boštjan Sterle

303. Anonimen/a

302. Anonimen/a

301. Božo Žibert

300. Rado Likovič

299. Marko Bravhar

298. Mojca Janšek

297. Andrej Černejšek

296. Michael Brglez

295. Andrej Klanjšek

294. Anonimen/a

293. Ana Agatha Sedej

292. Anonimen/a

291. Dejan Mlinar

290. Uroš Gorjup

289. Anonimen/a

288. Mateja Preskar

287. Anonimen/a

286. Miro Radosavljević

285. Anonimen/a

284. Anonimen/a

283. Anonimen/a

282. Anonimen/a

281. Polde Rožman

280. Jože Pikl

279. Marjana Mandl

278. Sandi Kovačec

277. Anonimen/a

276. Miro Kokanović

275. andreja sovič

274. Srečko Glušič

273. Kaja drobež

272. primoz homan

271. Jan Bodlaj

270. Peter Krajnc

269. nadka Pečečnik

268. Matic Ovniček

267. Anonimen/a

266. Darko Potočnik

265. Anonimen/a

264. Darka Darko Kapitan

263. Franjo Kumer

262. Franc Dvornik

261. SLAVKO BERGLEZ

260. Simona Krajnc

259. Marjan Dubrovnik

258. Anonimen/a

257. Anonimen/a

256. Anonimen/a

255. Iztok Jelen

254. Andrej Šašek

253. Julija Verona

252. Anonimen/a

251. Jure Andrejka

250. Anonimen/a

249. Maja Čepin

248. Peter Jerala

247. igor šinigoj

246. Anonimen/a

245. Albina Veronik

244. Bostjan Bizjak

243. Sabrina Pahor

242. Anonimen/a

241. Anonimen/a

240. Martina Krek

239. Anonimen/a

238. Anonimen/a

237. Branko šajher

236. David Kogovsek

235. Georg Wirth

234. Vera Muha

233. Anton Karner

232. Kristjan Kaluder

231. Ivanka Rajh

230. matjaz Črepinko

229. Janez Dolenc

228. toni kozuh

227. Anonimen/a

226. Anonimen/a

225. Vili Vrtovec

224. janez jeršič

223. Anja Miklavčič

222. dalibor granat

221. Denis Čizmašija

220. alenkaa5 Berlot

219. Krištof Šinkar

218. Marko Licen

217. Marjan Kejžar

216. Marjan Šarec

215. matjaz licer

214. Matjaž Knol

213. Franc Vidrih

212. Marjan Bogovčič

211. ana brecelj

210. Simona Vogrin

209. Klement Jeric

208. vitja matijasic

207. Jana Vrabec

206. matej Pintaric

205. Primož Dovečar

204. Jože Čoper

203. Žaro Pirnat

202. Anonimen/a

201. Lea Plevčak

200. Bogoljub Zupanic

199. Robert Grlj

198. Janez Furlan

197. Robert Kristanc

196. Bojan Lazar

195. bohaksamo Bohak

194. Anonimen/a

193. Katerina Tavcer

192. Anonimen/a

191. Anonimen/a

190. Marko Se

189. Urška Žagar

188. Silvester Alič

187. Klemen Gartner

186. Mateja Vidic

185. Anonimen/a

184. Marko Ferre

183. Franc Friedrich

182. Janez Gerold

181. henny polh

180. Anonimen/a

179. Drago Slak

178. Igor Pakman

177. Anonimen/a

176. Tatjana Bučan

175. Andrej Klopčič

174. Nadja Blatnik

173. Blaz Strancar

172. Aleš Kurent

171. JOLANDA GREGORIČ

170. Anonimen/a

169. Anonimen/a

168. Gorazd Ledl

167. Barbara Smole Božič

166. Anonimen/a

165. Anonimen/a

164. Anonimen/a

163. Tanja Markioli

162. Mirjana Smitran

161. Marjan Ceglar

160. Sonja Guzič

159. Ana Strnad

158. marjan kunc

157. Bogomira Stranjak

156. Slavko Vovk

155. Darja Udir

154. Anonimen/a

153. Marta Rus

152. Anton Percic

151. Anonimen/a

150. Nina Planinsek

149. Vojko Fon

148. Ales Dolzan

147. Dejan Šemrov

146. Jože Starešinič

145. mihael Kovačič

144. MARJAN HROVAT

143. Aleš Kramar

142. Monika Ivančev

141. Zorica Jelenković

140. Anonimen/a

139. Andreja Petrena

138. Robert Strel

137. Marjetka Krajnc

136. Matej Naglic

135. Alenka Vrečar

134. Tadej Mohorko

133. Metka Rebolj

132. Primož Gričar

131. Vladimir Stiplovšek

130. Jožef Česen

129. Zvonka Anderlič

128. Dago Kusar

127. Bosko Bosko

126. Ana Bana

125. Anonimen/a

124. Nuša Pavlovič

123. Milan Rižnar

122. Marjana Slavič

121. uroš tomc

120. Janez Blatnik

119. Maria Chiara Hostnik

118. Franjo Petković

117. Anonimen/a

116. Anonimen/a

115. Jan Rep

114. Boris Liberšar

113. andrija Radoš

112. Jadwiga Wozniacka Pirc

111. Anonimen/a

110. Matjaž Hvalec

109. Anonimen/a

108. David Curk

107. Marjan Vodlan

106. Igor Kozem

105. Anonimen/a

104. Jernej Ferenc

103. Anonimen/a

102. Drago Bregar

101. Anonimen/a

100. Anonimen/a

99. Julijana Klemenčič

98. Janez Dobersek Doberšek

97. vinko pipan

96. Aleš Anžič

95. Darko Kafel

94. Peter Kovačič

93. Darko Bertoncelj

92. V Č

91. Darko Mlakar

90. Anonimen/a

89. Matej Hv

88. Vida Zolger

87. Silvo Tkalec

86. Marko Draksler

85. Andreja Robič

84. Peter Vodopivec

83. Franc Kovač

82. Anonimen/a

81. bogdan breznik

80. Dušan Našud

79. Marko Kiauta

78. Anonimen/a

77. Maj Munih Krapež

76. Daniel Bezjak

75. Anonimen/a

74. Anica Jug

73. Vojko Rogelj

72. Cveto Grobin

71. Ana Ločniškar

70. Franc Razboršek

69. Milan Selšek

68. Anonimen/a

67. franc Kajbic

66. Barbara Rahne

65. Jadranka Vindis

64. Matjaž Selišnik

63. Nejc Kraševec

62. mark žitnik

61. luka košnik

60. Marjan Gartnar

59. Tajda Pregelj

58. Jerneja Sotto

57. Franko Živec

56. Peter Mursic

55. marina rotar

54. Vladimir Prokic

53. Vincenc Boc

52. Simon Trošt

51. Damjan Kozjak

50. Anonimen/a

49. Miran Bukšek

48. gorazd rant

47. Divna Erzen

46. Andrej Kramar

45. David Peterka

44. Danica Mirtič

43. albin trobec

42. Boštjan Kangler

41. Tina Kastelic

40. Darinka Miloš

39. Olga Greshnyaeva

38. Ana Kobler

37. Darko Čebokli

36. Simona Kramberger Koren

35. Anonimen/a

34. josko anzlovar

33. Olga Jereb

32. Radoslav Sumrak

31. Andreja Iskra

30. niko potočnik

29. Drago Kukanja

28. Miha Vodopivec

27. Anton Rus

26. Miklavž Grmek

25. Toni Kores

24. DARE Klobučar

23. Uroš Stanonik

22. Drago Boncina

21. Anonimen/a

20. Klemen Avguštin

19. Anonimen/a

18. Anonimen/a

17. Jure Hrvatič

16. joze koradin

15. ŽiGa Volmut

14. Denis Skrabl

13. edvard Manzini

12. Božidar Rodica

11. Katarina sikošek

10. Anonimen/a

9. Štefan Rustan

8. Anonimen/a

7. Robert Colnar

6. Edi Štegar

5. Maks Jemec

4. Leopold kodrun

3. Natalija Lukas Miša

2. Gorazd Kotnik

1. Joško KOREN