Da, podpiram naslednje zahteve
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
(povezava)
* Polje je obvezno
Vaše podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali izključno za namen te peticije oziroma za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skrbnik podatkov je Inštitut dr. Antona Korošec (Prule 7, 1000 Ljubljana, e-mail: info@inak.si). V skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko svoje podatke kadarkoli tudi pregledate ter zahtevate njihov popravek ali spremembo. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da preko svojih kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi, pošljete sporočilo na e-naslov: info@inak.si z naslovom Odjava od prejemanja novic in sporočil.
Podpisniki (6753)

6753. Laura Čelan

6752. jože perčič

6751. klavdija Pavletić

6750. Anonimen/a

6749. Jožef Žagar

6748. Suzana Kocjančič

6747. Anonimen/a

6746. Dzevad Tatarevic

6745. Domen Požlep

6744. FRANC PETERNEL

6743. Joze Sovinc

6742. aleksander zidansek

6741. amadeo prosen

6740. Srecko Breznik

6739. Marko Ferlič

6738. Ana Ranik

6737. ivo stjepic

6736. Sandi žnidarič

6735. Gorazd Vidic

6734. Marko Šuklje

6733. Dejan Dekijus

6732. Anonimen/a

6731. Daniela Bratkovic

6730. Mladen Trobec

6729. Borut Mlakar

6728. Aleš Gjerek-Gerič

6727. Simona Kramberger Koren

6726. Tim Berginc

6725. Mili Regancin

6724. Mitja Bauer

6723. Anonimen/a

6722. Anonimen/a

6721. Renata Smolej

6720. Simon Žnidar

6719. daeko vernik

6718. Marjan Zalar

6717. daniela miskovic

6716. Biserka Matelič

6715. bernarda. sobocan

6714. Anonimen/a

6713. Anonimen/a

6712. Drago Gosek

6711. Tanja Železnik

6710. Anonimen/a

6709. Saso Vukovic

6708. Anonimen/a

6707. Marjetka Planinc

6706. Aleksander Flakus

6705. Anonimen/a

6704. Izak Matej Ciraj

6703. Anonimen/a

6702. Anonimen/a

6701. Anonimen/a

6700. Bernard Ravnnak

6699. Božidar Rodica

6698. Zlatka Vrhovec

6697. Anonimen/a

6696. Marko Pevec

6695. Aleš Bele

6694. Dane Popović

6693. Timotej Rauter

6692. Anonimen/a

6691. Viljem Kaker

6690. jože kropec

6689. Lojze Gantar

6688. majda kovačič

6687. Matej Batagelj

6686. Matjaž FE

6685. Danica Karlovčec

6684. Janez Kikelj

6683. Daniel Bezjak

6682. Franci Kogoj

6681. Anonimen/a

6680. Srečko Slugič

6679. Janez Učakar

6678. Breda Fabijan

6677. Jardine's Parrots

6676. Dušan Guček

6675. Anonimen/a

6674. Peter Kariz

6673. Martin Matjašič

6672. Dragica Konrad TOPLAK

6671. Marjan Lipec

6670. Saša Kristan

6669. Uroš Stanonik

6668. Danica Povše

6667. Anonimen/a

6666. Anonimen/a

6665. Maja Zorić

6664. Andrej Koprivec

6663. Matjaž Mulej

6662. Mitja Samec

6661. Bogomir Batič

6660. Alan Geder

6659. Igor Petaros

6658. Jože Pintarič

6657. Anonimen/a

6656. Anonimen/a

6655. Vojko HANŽIČ

6654. Rado Živanović

6653. Ivica Stopinšek

6652. Anonimen/a

6651. Marko Kokoravec

6650. joze kotnik

6649. Anonimen/a

6648. Ivica spilek

6647. Dejan Novak

6646. jasna zulic

6645. Rok Zaplotnik

6644. Anonimen/a

6643. Anonimen/a

6642. Cvetko Jerasa

6641. anton žove

6640. Klemen Ahačič

6639. Karin Malnar

6638. Dušan Volmajer

6637. Borut Naglost

6636. Kemal Frmić

6635. Sandi BREZNIK

6634. Boris Kuret

6633. Anonimen/a

6632. tadej drmaz

6631. Nadja Blatnik

6630. Boštjan Kangler

6629. Marija Dolinar

6628. Janko Koropec

6627. Andrej Krevh

6626. Darinka Vrabič

6625. Ivan Fajdiga

6624. Vanja Berger

6623. Drago Bregar

6622. Joze Likar

6621. Matjaž Cvetko

6620. Bojana Varšek

6619. Tibor Mrakič

6618. Robert Strel

6617. JOŽEF NOVAK

6616. Mateja Dremelj

6615. Tomaž Ferenčak

6614. Renata Bajt

6613. Stellica Stellina

6612. Iztok Senovršnik

6611. Milojka Mohor

6610. Niko Krajnc

6609. Jedat Cizalb

6608. Sandi Šubara

6607. Anonimen/a

6606. Tadej Kolenc

6605. Branko Potočnik

6604. Sebastjan Vida

6603. Martin Ražman

6602. Rok Predikaka

6601. helena sekula

6600. Vanda Mlakar

6599. Anonimen/a

6598. David Forjan

6597. Peter Ipavec

6596. DEAN ČERNE

6595. Tine Marinšek

6594. Anonimen/a

6593. Miha Žalig

6592. Ivan Hirci

6591. Barbara Jeraša

6590. Primož Troppan

6589. marjan Zorec

6588. Branko Murekar

6587. Anonimen/a

6586. boris Duh

6585. Franc Kač

6584. Josip Budiš

6583. Renato Fänrich

6582. goran ivančev

6581. Franc Žunič

6580. Andrej Vrabič

6579. Tom Žnidarčič

6578. Vilko Jazbinšek

6577. Brane Smodič

6576. En A. Rashid

6575. Anonimen/a

6574. Lucija Kolar

6573. Klavdija Štumberger

6572. Tomaz Hafner

6571. Maja Koščak

6570. Uroš Bergant

6569. Mladen Ćalić

6568. Petra Polajžer

6567. Zerjav Ivan

6566. Mira Kirn

6565. Dušan Godina

6564. Franc Marolt

6563. Martin Valič

6562. Robert Dušič

6561. Slavko Božič

6560. Alojz Fras

6559. Anton Marinko

6558. Kuki Hussainy

6557. Stojan Koprivc

6556. aleš toni

6555. Antonio Škoda

6554. Jure Bračko

6553. JOLANDA REGOUC

6552. Anonimen/a

6551. Tea Kelc

6550. MARIJA STRITAR

6549. toni cvelbar

6548. Bojan Vilhar

6547. Daniel Nemec

6546. Tanja Zajc

6545. Ales Avsic

6544. Jasmina Špehar

6543. Borut Gorisek

6542. Matic Jevšnik

6541. Danijel Bratina

6540. kristian kopa

6539. Simon Umek

6538. henny polh

6537. Rudi Regancin

6536. Metod Lakner

6535. Andrej Černe

6534. Franci Medved

6533. Vanda Zuzek

6532. Marko Šavli

6531. Anonimen/a

6530. dejan sprincnik

6529. Anonimen/a

6528. Barbara Prosen

6527. Helena Janežič

6526. Bostjan Bohinc

6525. renata bone

6524. muharema pajic

6523. Lenka Gortan

6522. Borut Kastelic

6521. Simona Vogrin

6520. Alojz Jager

6519. Milojka Kržan

6518. Damjan Tominec

6517. Anonimen/a

6516. Mojca Tomazic

6515. Darko Jarc

6514. Alojzij Stanovnik

6513. Janez Urbanček

6512. Anonimen/a

6511. Anonimen/a

6510. Toml Toml

6509. Radko F

6508. Marjan Dolenc

6507. Anonimen/a

6506. Katja Zbašnik

6505. Jože Kerbev

6504. Anonimen/a

6503. Andreja Ahačič

6502. Miha Kristan

6501. Franci Dagarin

6500. Bostjančič Sašo

6499. Matej Hv

6498. Špela Jenšterle

6497. Andrej Hribar

6496. Marjan Čufer

6495. Stanislav Kemperle

6494. Roman Kozmus

6493. Matic Kraševec

6492. Anonimen/a

6491. Bobby Anonimus

6490. Igor Završnik

6489. Ivo Šmid

6488. Milan Pohorec

6487. Anonimen/a

6486. Tone Jesenk

6485. franc požar

6484. matej Pacnik

6483. Dejan Šemrov

6482. Tatjana Violeta Kamnar

6481. Marinka ŠEBJANIČ

6480. Edo Koren

6479. Nuraga Imsirovic

6478. Daniel Kuđeljić

6477. Robert Rakuš

6476. Tim Zupan

6475. Roman Ambrozic

6474. Mojca Giacomelli

6473. Aleš Košiček

6472. DANIJELA SMAJIĆ PAJK

6471. Ana Zajec

6470. Damijan Halec

6469. Urban Tratnik

6468. Barbara Šiško

6467. Majda Romič

6466. kriz vinko

6465. Damijan Bašin

6464. Anonimen/a

6463. Anonimen/a

6462. Aleksandra Topole

6461. Tatjana Cajhen

6460. Srecko Tomazetic

6459. Janez Zupan

6458. Marko Lesar

6457. Spela slovenija

6456. Milena Zupan

6455. Melita hrenko

6454. Jan Zagar

6453. Iztok Krenker

6452. Anonimen/a

6451. Anonimen/a

6450. Žaro Pirnat

6449. Klemen Kos

6448. Anonimen/a

6447. Marjan Gartnar

6446. Maja Žvan

6445. Darko Svenšek

6444. Bojan Orgl

6443. Zdravko Bajt

6442. Klemen Traven

6441. Dušan Mernik

6440. Pero Perči

6439. Anonimen/a

6438. Anonimen/a

6437. Matej Košir

6436. Anonimen/a

6435. Vlado Krebs

6434. Anonimen/a

6433. Vlasta Krizman

6432. timi stiper

6431. boris klemenčič

6430. srecko pecnik

6429. Spela Satler

6428. Anonimen/a

6427. Barbara Urbas

6426. Velimir Mišanović

6425. Mirko Slana

6424. Anonimen/a

6423. Dejan Temniker

6422. jernej muzerlin

6421. Renato Jakoš

6420. Drago Lah

6419. rudolf matesic

6418. Mateja Rakič

6417. Edvard Ražman

6416. Niko Belaj

6415. Anonimen/a

6414. Rudi Poljanšek

6413. Minka Cigoj

6412. Nataša Gorjanc

6411. ELICA STEINBACHER

6410. Anonimen/a

6409. Anonimen/a

6408. Jožef Peteršinek

6407. Vrečič Martina

6406. Tadej Lovrec

6405. Željko Vrbetič

6404. aserc8136 Andrej Šerc

6403. Aloz K.

6402. Vera Muha

6401. Darja Hočevar

6400. Dare Martinc

6399. Marija Imenšek

6398. Joži Mandelj

6397. Anonimen/a

6396. Bojan Jerončič

6395. Anonimen/a

6394. smarcan zlatko

6393. Marija Obran

6392. Danica Mirtič

6391. Anonimen/a

6390. Marjan Krasovec

6389. Milena Lešnik

6388. Marko Juhart

6387. Anonimen/a

6386. Štefan Veg

6385. Anonimen/a

6384. vida čermelj

6383. Marko Antončič

6382. Boris Ipavec

6381. Marija Jerončič

6380. Joze Bavec

6379. Marija Čerček

6378. Janez Trost

6377. Jozef ozimic

6376. Avgustin Mijatović

6375. Anonimen/a

6374. Alojz Modic

6373. Ignac Novak

6372. Anton Inkret

6371. Anonimen/a

6370. Damjan Jerič

6369. Zlatko Bizjak

6368. Zofija Jan

6367. Drago Babnik

6366. Marko Štebe

6365. Franc Meglič

6364. nikolaja valjavec

6363. Branimir Golob

6362. Marko Ušeničnik

6361. Klavdij Mervič

6360. Janez Šetinc

6359. Slavica Veselic

6358. Anonimen/a

6357. Tomas Lopatni

6356. Romana Pasarič

6355. Anonimen/a

6354. Denis Kuzelj

6353. Anonimen/a

6352. Irena Vah

6351. Anonimen/a

6350. Anonimen/a

6349. Andreja Slak

6348. Andrej Zupancic

6347. Urša Lampič

6346. aljoša Grabnar

6345. Marjan Dubrovnik

6344. Maksimiljan Sagadin

6343. Anonimen/a

6342. Slavko Sinic

6341. Alojzij Koderman

6340. Milan Golob

6339. Slavko Ciglar

6338. Anonimen/a

6337. Valentin Zajc

6336. Lucija Štalec

6335. Branko Gaber

6334. Ivan SCHULLER

6333. Marko Kos

6332. Darja Hanžekovič

6331. janez stepan

6330. Sonja Srna

6329. Anonimen/a

6328. Alja MALIS

6327. Anonimen/a

6326. marjana pevec

6325. Jože Starešinič

6324. Luka Cesar

6323. Vladimir Stiplovšek

6322. Majda Bohinc

6321. Matjaž Repolusk

6320. Vinko Kastelic

6319. Gregor Gorenc

6318. Černe Marjan

6317. ivo vrbanec

6316. Daria Krajnc

6315. Anonimen/a

6314. štefanija colner

6313. Filip Hubat

6312. Peter Bergant

6311. Andraž Dolinar

6310. Anonimen/a

6309. Miha Jemec

6308. benvenut Franjko

6307. majda udovč

6306. Anonimen/a

6305. Nejc Jaklič

6304. Grega Turk

6303. Ida Martinc

6302. Ivica primc

6301. Milan Stevanović

6300. Damjan Jurečič

6299. Igor Krajnc

6298. Mirko turk

6297. Dr. Zvone Čadež

6296. Irena Ravnikar-Hriberšek

6295. Kristjan Anej Kramar

6294. Anonimen/a

6293. franc buser

6292. Matjaž Bohinc

6291. Anonimen/a

6290. Anonimen/a

6289. Anonimen/a

6288. Anonimen/a

6287. Anonimen/a

6286. Leon Hartman

6285. Simon Kresnik

6284. marija plohl

6283. Anonimen/a

6282. Damjan Solman

6281. Stipe Styp

6280. meta urankapergar

6279. Milan Camlek

6278. Aleš Makovac

6277. Ljuba Črne

6276. Ines Ojkič

6275. mizar man

6274. branko glavan

6273. Marko Kastelic

6272. Danica Pavlič

6271. Matjaž Ražman

6270. dusan slovenec

6269. Anja Babič

6268. Zvone Gabrijan

6267. Alojz Zidanšek

6266. mirijana merklin

6265. Alpha Bravo

6264. Branko Ježovnik

6263. Anonimen/a

6262. Slavko Liberšar

6261. Dunja S Lisjak

6260. Anonimen/a

6259. Borut Urevc

6258. Mirko Antolović

6257. Tatjana Slanc

6256. Franc Tušar

6255. Marko Banovec

6254. Klavdija Kukovec

6253. Anonimen/a

6252. Anonimen/a

6251. Anonimen/a

6250. Anonimen/a

6249. Matjaž Knol

6248. Robert Turk

6247. Johanes 10000

6246. Tanja Škorjanc

6245. Egon Pregelj

6244. Anonimen/a

6243. Andrej Zupančič

6242. n n

6241. Marija Korošec

6240. pitbullmastif antikominajzer14

6239. Franc Urh

6238. Danijel Urbič

6237. Danijela Slekovec

6236. Gregor Ahac

6235. anamarija kavcic

6234. Zvonko Skrt

6233. Andreja Miklič

6232. Anonimen/a

6231. Matej Lah

6230. Franci Zorko

6229. Leopoldina Firant

6228. Andrej Ok

6227. Miloš Škorc

6226. Andrej Hvalec

6225. Dragica Vrabec

6224. Anonimen/a

6223. Anonimen/a

6222. Filomena Cvikl

6221. Drago Mikolic

6220. Andrej Černejšek

6219. Jožef Medved

6218. Jože Firšt

6217. Ivan Zoko

6216. ivo drenovec

6215. VIDA MIHELČIČ

6214. Erih Starejši

6213. Ivan Javornik

6212. Matic Žgajnar

6211. Andrej Lapuh

6210. slavko frece

6209. Anonimen/a

6208. drago jeromelj

6207. Sofija Simic

6206. Vojko Dobrin

6205. Anonimen/a

6204. Leopold Tušek

6203. andrej briški

6202. Albina Tedeško-Sever

6201. Anonimen/a

6200. Anonimen/a

6199. Sanel Vikic

6198. Marko kutin

6197. Damjan Gorjan

6196. Vesna Planinc

6195. Janez Grilc

6194. Anonimen/a

6193. Anonimen/a

6192. Anonimen/a

6191. Milan Markelj

6190. Stanko Zabukovec

6189. Jasmina Dedic

6188. Robert Kunc

6187. Tino Mamić

6186. Ivan Vogrin

6185. Anonimen/a

6184. Majda Subašič

6183. andreja sovič

6182. metod jesenko

6181. Peter Pecnik

6180. Anonimen/a

6179. Stanislav Eger

6178. Ana Mostnar

6177. Anonimen/a

6176. Branislavs Šmid

6175. Anonimen/a

6174. Ciril Žagar

6173. Mojca Bernik

6172. Dušan Winkler

6171. Anonimen/a

6170. Danijel Škufca

6169. Ivan Vidmajer

6168. Doroteja Murko

6167. Vinko Avgušin

6166. Gorazd Prohinar

6165. Ana Glavač

6164. Sebastijan Prah

6163. Anonimen/a

6162. Dalila Luznar

6161. Jernej Zupančič

6160. Nevenka Prohinar

6159. Perko Benjamin

6158. Franc Rogelj

6157. Anonimen/a

6156. Ivan Pešec

6155. dare zupancic

6154. Lojze Tarfila

6153. Lenalee Viva

6152. Anonimen/a

6151. viktor jelovčan

6150. Erik Udovic

6149. Anonimen/a

6148. Franc Žnidaršič

6147. boris oberzan

6146. Mavricio Sternad

6145. Anonimen/a

6144. Anonimen/a

6143. Irena Gerželj

6142. Klemen Poličar

6141. Bostjan Zagar

6140. Aleksander Klemenčič

6139. punca08 kranj

6138. Anonimen/a

6137. Albert Nemec

6136. stanka šorc

6135. Matjaz Galic

6134. Andreja Repič

6133. Oton Mozetič

6132. Anonimen/a

6131. Branka Skrlj

6130. Anonimen/a

6129. otmar colaric

6128. Boris Šepetavc

6127. Anonimen/a

6126. Anonimen/a

6125. Silvija Pavlovič

6124. Janez Hostnik

6123. Ana Matičič

6122. Matej Močnik

6121. ROBERT LESKOVŠEK

6120. Anonimen/a

6119. Janez Porenta

6118. Anonimen/a

6117. Mihael Bitter

6116. Pavel Kuhar

6115. Ivan Rebernik

6114. Primoz Bernik

6113. Igor Žagar

6112. Anonimen/a

6111. Jožica Repnik

6110. Anonimen/a

6109. Anica Kuhelj

6108. Ivo Gantar

6107. Robert Horvat

6106. Rudi Damijan

6105. Nika Ferk

6104. Marko Hocevar

6103. Franc Ploj

6102. FILIP HOČEVAR

6101. Klemen Galič

6100. tatjana hafner

6099. zlatko perme

6098. Marija Prušnik

6097. Adrijana Jakovljevic

6096. Josko putisch

6095. Monika Šmid

6094. Igor Furlan

6093. slavica boljat

6092. klemen lajevec

6091. Lojze Rehar

6090. Jasna Teminović

6089. mafatovicdarko Čebron

6088. Miha Trkov

6087. Iztok Štajer

6086. Jaka Bregar

6085. Branko Gerold

6084. Ivan Horvat

6083. Marjan Suhadolec

6082. Anonimen/a

6081. Igor Ločičnik

6080. Franciska Trstenjak

6079. Vojko Hočevar

6078. Maks Ciuha

6077. Luka Podobnik

6076. Anonimen/a

6075. Anonimen/a

6074. Anonimen/a

6073. Marko Habjan

6072. matic blagus

6071. Anonimen/a

6070. Anonimen/a

6069. Janez Savnik

6068. Drago Vogrinčič

6067. Janez Čas

6066. Anonimen/a

6065. Urša Mikolič

6064. Andrej Kralj

6063. Franc Breznik

6062. Slaviša Marković

6061. Jože Lavrič

6060. Rosanda Kmetič

6059. Žiga tominc

6058. Simona Rojs Vogrin

6057. Julija Dolar

6056. Julijan Hernavs

6055. Anonimen/a

6054. Maria Chiara Hostnik

6053. Anonimen/a

6052. Ervin Štorek

6051. Gregor Mohorko

6050. Janez Škoda

6049. Vesna Dolšak

6048. Cvetka Kalan

6047. Tanja Baruca

6046. Kara Kalajzic

6045. Maja Vales

6044. David Curk

6043. MARJANA SLAVIČ

6042. Damjan Brezavšček

6041. Kristjan Kaluder

6040. alojz pertoci

6039. Mihael Perman

6038. Barbara Jost

6037. Anonimen/a

6036. Andrej Klanjšek

6035. Katarina Jezersek

6034. Monika Zmrzlak

6033. bojan arnus58

6032. Dani Ster

6031. Igor Smrdelj

6030. Anonimen/a

6029. Anonimen/a

6028. Antonija Gasar

6027. Kristjan Pahor

6026. Tomaž Guzelj

6025. Anonimen/a

6024. Justika Cater

6023. Igor Kozem

6022. Anonimen/a

6021. Nataša Rotar

6020. Anonimen/a

6019. Igor Grošelj

6018. Urška Žagar

6017. Miran Resnik

6016. Andreja Zajc

6015. Anonimen/a

6014. Anonimen/a

6013. Anonimen/a

6012. rado rojnik

6011. Arif Kendic

6010. Anonimen/a

6009. Tanja Curk

6008. Barbara Jenko

6007. mr0446 R.

6006. Igor Perko

6005. Bojan Bratož

6004. Matevž Bergant

6003. janez škulj

6002. Irena Mastnak

6001. helena beber

6000. Tadej Novak

5999. Anonimen/a

5998. Andrej Benedik

5997. leon scuka

5996. Elizabeta Peklaj

5995. Anonimen/a

5994. Anonimen/a

5993. Sara Pavlin

5992. Anonimen/a

5991. Tomaž Perkovič

5990. Donat Goricar

5989. Miran Lipovec

5988. Aleš Mrgole

5987. MARIJA PIRNAT

5986. Toni Grden

5985. Jasmina Najdek Hanžič

5984. Anonimen/a

5983. soj soj

5982. Anonimen/a

5981. Blaž Mertelj

5980. Andrej Tomelj

5979. Lilijana Lenart

5978. Andrej Vodeb

5977. Majda Flerin

5976. Renata Gorinšek

5975. Anonimen/a

5974. Jani Lazar

5973. Roman Kolar

5972. Nino Simšič

5971. Marko Podlogar

5970. Anonimen/a

5969. Mladen Ovcar

5968. Maksimiljan Breznik

5967. Miha Megušar

5966. gacnik ana

5965. Milan Bajzelj

5964. Štefan Škerlak

5963. Branko Miglič

5962. Smiljana ZLODEJ

5961. Marko Grmek

5960. Natalija Visočnik

5959. irena ožbolt

5958. Anonimen/a

5957. Tone Rupnik

5956. Dejan Kovačič

5955. Petra Radaj

5954. Gorazd Jordan

5953. Anonimen/a

5952. Bojan Košnik

5951. janez stražišar

5950. Melita Artnak

5949. Drobnic Ales

5948. Mitja Kragelj

5947. Matej Brezigar

5946. Jana V

5945. Alojz Vogel

5944. Anonimen/a

5943. Jože Dolar

5942. Franci Hrvatin

5941. Darja Zorman

5940. Andrej Golcnik

5939. Anonimen/a

5938. Anonimen/a

5937. Matjaž Šinkovec

5936. Anonimen/a

5935. Anonimen/a

5934. simona kosnik

5933. Rok Majce Movrin

5932. Anonimen/a

5931. Kaja Krajnc

5930. Anonimen/a

5929. Ferdo Ferdinand

5928. Klara Lakose

5927. Andreja Maraž

5926. Marjan Bogovčič

5925. Ervin Šajn

5924. Miroslav Rozman

5923. Vera Rutar

5922. Anonimen/a

5921. Breda Simoncic

5920. Andrej Marincic

5919. Teja Zaksek

5918. Andrej Škrlep

5917. ciber brina

5916. Angelca Ferfolja Ferfolja

5915. Slavko Vovk

5914. Sandi Svensek

5913. joco vodovnik

5912. Anita Jezeršek

5911. Brigita Brajkovic

5910. marija likar

5909. Anonimen/a

5908. Anonimen/a

5907. Igor Pakman

5906. Klemen Gorenak

5905. Vladimira Klun

5904. Viljem Kaučič

5903. Marjan Omahen

5902. stanko škvarč

5901. Vlado Praznik

5900. Irena Perše

5899. Ferdo Rus

5898. Andrej Setina

5897. Anonimen/a

5896. Anonimen/a

5895. Matija Dirjec

5894. stojan povh

5893. Martin Žura

5892. Katja Tekavec

5891. ANDREJ Plešnar

5890. samo glavan

5889. Špela Abram

5888. Anonimen/a

5887. stanko klinar

5886. golob marjan

5885. Anonimen/a

5884. Zvonka Valentinčič

5883. Janez Potočnik

5882. Franjo Šlebnik

5881. Sabina Ivsek

5880. Izidor Grošelj

5879. Joze Jarc

5878. Roman Ratej

5877. Darja Bogović

5876. Tomaž Sotošek

5875. Tamara Tripkovic

5874. Robert Uršič

5873. Joc Gerdej

5872. Anonimen/a

5871. Jože Žlindra

5870. Jadranka Vindis

5869. Anonimen/a

5868. milenica kastelic

5867. Janez Lenar

5866. Gregor Samardzic

5865. Branko Kacjan

5864. Danilo Delakorda

5863. Jerneja Sotto

5862. Lukas Stare

5861. Marko Logar

5860. Goran Pribac

5859. Dusan Vrtovec

5858. Danijel Grilc

5857. Rebeka Mamic

5856. ČASOPIS V FOKUSU

5855. pero repek

5854. Maks Jemec

5853. Lucia Bečan

5852. Neža Kokalj

5851. Drago Dezman

5850. Vlado Železnik

5849. Bogdan Repolusk

5848. Majda Žužek

5847. Nejc Ajd

5846. Ute Gurović

5845. Silva Prosenjak

5844. Ludvik Zorko

5843. igor kamenšček

5842. Izidor HABJANIČ

5841. srečko Marinčič

5840. slavko majcen56

5839. Župnija Vuzenica

5838. Roman Oblak

5837. Anonimen/a

5836. Uros mohorič

5835. Primož Gregorič

5834. Suzana Zadnik

5833. Suzana Horvat

5832. ivan labas

5831. Anonimen/a

5830. Matjaž Ahačič

5829. Miha Kočevar

5828. Darko Mahkovec

5827. Saso Krainer

5826. Lojze Gorjanc

5825. Anonimen/a

5824. Marjan J. Veteran

5823. Brodarsko Društvo Bistrica

5822. Anonimen/a

5821. Mira Grilj

5820. Bronka Pust

5819. Anonimen/a

5818. Milan Horvat

5817. Mojca Gregorec

5816. Dani Siter

5815. Ivan Novak

5814. Mateja Novak

5813. Rihard Gerbec

5812. Marija Stare

5811. Žiga Simonič

5810. Anonimen/a

5809. Saudin Kadric

5808. Matjaž Koželj

5807. Mitja Herle

5806. Štefanija Kovač

5805. Branko Žorž

5804. cvetka kuhar

5803. Franc Max Obelser

5802. Anonimen/a

5801. Nik Marolt

5800. neza gregorec

5799. Miran Prajnc

5798. Diana Argenti

5797. Vili Korosec

5796. Joze Zore

5795. alojz trunkelj

5794. juš halec

5793. Igor Cernoga Cernoga

5792. Vanda Rozman

5791. Peter Mursic

5790. Jože Pavlakovič

5789. Nejc Kraševec

5788. Ciril Purkat

5787. Ines Mravlja

5786. Maša Sotlar

5785. Miroslav Ribič

5784. janez benčina

5783. rudolf muhic

5782. Simon Krebs

5781. Martin Lenko

5780. Boštjan Udir

5779. Evgenija Koritnik

5778. Renata Zidarič

5777. Ales globevnik

5776. Anonimen/a

5775. KATJUŠA ČEBULJ

5774. Dragana Panić

5773. Anonimen/a

5772. Anonimen/a

5771. Gregor Bratuša

5770. Davorin cvikl

5769. Anton Rant

5768. Dejan Mlinar

5767. Lj L

5766. Milan Stopar

5765. matej Pintaric

5764. hilda helena

5763. Ivanka Rajh

5762. Boro Jovanov

5761. brane kranjc

5760. Izidor D. Schenk

5759. Anonimen/a

5758. Iris Lešnjak

5757. Jerneja Lovko

5756. Vilma Siter

5755. Samo Modic

5754. Aleš Vrtacnik

5753. Nuša Pavlovič

5752. Nina Močnik

5751. Branko Mihelič

5750. anuša jan

5749. Dorch semenich

5748. Anonimen/a

5747. Zlatko Mlakar

5746. Damjan Tamše

5745. Franc Razboršek

5744. Marina Žavski

5743. Anonimen/a

5742. Marjan Černe

5741. Matjaž Gašpirc

5740. Meri Žvab

5739. Jožica Jerin

5738. Anonimen/a

5737. Boris Namar Namar

5736. Bojan Demšar

5735. Marko Pavlin

5734. Anonimen/a

5733. Darja Barovič

5732. Tona Velkavrh

5731. Anamarija Fink

5730. Anonimen/a

5729. Bogdan Gašperšič

5728. Anonimen/a

5727. jozica mlinaric

5726. Frane Praprotnik

5725. Alenka Troha

5724. Anonimen/a

5723. Andrej Gajski

5722. Gabrijela Kalan

5721. Tadej Ian

5720. Igor Velikonja

5719. Ada Karlič

5718. Fani Smrekar

5717. Polonca Jan

5716. Roman Gartner

5715. Miha Nastran

5714. Silvo Šarkanj

5713. Peter Merše

5712. Janko Piskar

5711. drago cartl

5710. Goran Juvancic

5709. marko vagner

5708. Cora Kora

5707. Roman Hasemali

5706. vince blake

5705. Luka Jemec

5704. Anonimen/a

5703. valter rusnjak Rusnjak

5702. Anonimen/a

5701. Simcic Tjasa

5700. Lajnar_EU Tepina

5699. Anonimen/a

5698. Andrej Peternelj

5697. Leda Dobrinja

5696. Jurij Emeršič

5695. Anonimen/a

5694. Mario Luteršmit

5693. Erika Jarc

5692. Bosko Bosko

5691. Tatjana Žerjal

5690. Anonimen/a

5689. Matjaž Cof

5688. Igor Emeršič-Emerson

5687. vinko jakovac

5686. Anže Hribar

5685. Andrej Majerle

5684. Teo Dr.Zor

5683. Polona Dubrovski

5682. Anonimen/a

5681. Irena Jordan

5680. Darko Jarc

5679. Amalija Trauner

5678. Mateja Videnič

5677. Beli Jure

5676. Ivan Tramsek

5675. Franc Novak

5674. Anonimen/a

5673. Klara Sever

5672. Anonimen/a

5671. Darko Potočnik

5670. Mia bremec

5669. Boris Šinkovec

5668. Amk Rokart

5667. Vlado Karoly

5666. Rihard Grudnik

5665. Sanja Törnar

5664. Jadranka Koprivc-borcič

5663. aleksander carli

5662. blaz mikeln

5661. Roman Dolenc

5660. Tjaša Petrovčič

5659. Eva Duh

5658. Anonimen/a

5657. Aleš Kurent

5656. Ivan Klemenčič

5655. jan Hudin

5654. Franci Bizjak

5653. Anonimen/a

5652. Avgust Kerin

5651. Bricky Brickyboy

5650. Andreja Gregorič

5649. Robert Zorko

5648. polona frelih

5647. Franc Majcen

5646. Katja Zarnica

5645. olga zore

5644. Anonimen/a

5643. Mateja ŽONTA

5642. nadka Pečečnik

5641. Tomaž Jaklič

5640. Miha Tavčar

5639. Primož Strgar

5638. Anonimen/a

5637. Slađan Stojanov

5636. stane vrbek

5635. barbara tomažič

5634. Darko Črepinko

5633. Anonimen/a

5632. Anonimen/a

5631. Tina Gregorič

5630. Marjan Rihtarič

5629. Uroš Palhartinger

5628. Srečko Staric

5627. Lourdes Maria Canela Rodriguez

5626. Robert Šošterič

5625. Anonimen/a

5624. Marjan Krapež Krapež

5623. Anonimen/a

5622. alenka nezmah

5621. Anonimen/a

5620. kos igor

5619. Jakob Horvat

5618. damjan kadunc

5617. Anonimen/a

5616. Timotej Nemec

5615. Dino Marinko

5614. Borut Ogrinc

5613. Simon Caf

5612. bogdan novak

5611. Jerneja Celestina

5610. Matjaž Ogorevc

5609. Anonimen/a

5608. Janez Marinko

5607. KONRAD MANDL

5606. Kat Autumn

5605. Milan Travnikar

5604. Anonimen/a

5603. Anonimen/a

5602. Andrej Bohinec

5601. Matija Sajko

5600. Marina Grušovnik

5599. Dejan Černetič

5598. Vida Mu

5597. Anonimen/a

5596. Anonimen/a

5595. Jožica Šuštar

5594. Anonimen/a

5593. cvetko Strehar

5592. Vilko Fabijan

5591. Klavdij Majer

5590. Božo Žibert

5589. Fehim Ličina

5588. Nada Smole

5587. nenad bonifer

5586. Matic Kumar

5585. franc kralj

5584. Anonimen/a

5583. Jozica Likavec

5582. Anonimen/a

5581. renata mraz

5580. Jernej Fišter

5579. Anonimen/a

5578. Anonimen/a

5577. Peter Skrjanc

5576. Gašper Sila

5575. Janez Kukovec

5574. Anonimen/a

5573. Alojz Smolej

5572. fredi sirk

5571. Aleš Božnar

5570. klavdija trobec

5569. Alenka Jerkič

5568. Anonimen/a

5567. Vesna Krusec

5566. Gašper Kačič Gashy

5565. Bogoljub Zupanic

5564. vjanej vičič

5563. Uroš Knehtl

5562. Martinaa Mužar

5561. Robert Ivačič

5560. Lidija Ulbin

5559. Bozidar Likar

5558. Tomaz Jurca

5557. Andreja Kranjc

5556. Tone Hudnik

5555. Anonimen/a

5554. Klemen Suhodolnik

5553. Rok Hrastar

5552. Franc Urbanec

5551. Boštjan Kambič

5550. Ivan Vučko

5549. Jakob Čampa

5548. Anonimen/a

5547. Dragana Mihajilovič ex Dorontič

5546. Martin Cop

5545. olga debevec

5544. Anonimen/a

5543. Ciril Logar

5542. Aljaž Lukman

5541. mirko sodja

5540. Pavel Jerina

5539. Renata Blaznik

5538. Anonimen/a

5537. Anonimen/a

5536. Eva Špes

5535. Franc Jordan

5534. Robert Smodis

5533. Anonimen/a

5532. Bine Traven

5531. Janja Flisek

5530. Anonimen/a

5529. Anonimen/a

5528. Jure Stibilj

5527. Branko Babič

5526. Dragan Petronijević

5525. Aleksandra Vučić

5524. Bojan Horvat

5523. Majda Černilec

5522. Tomaz Jarc

5521. Milan Bezjak

5520. nejče sotenšek

5519. Suzana Modrijan

5518. Staša Mlakar

5517. Milos Kavčič

5516. Andi Toplak

5515. Gašper Ravnikar

5514. terezija cvetka harmonija

5513. Anonimen/a

5512. INŠTRUKCIJE, Poučevanje in lektoriranje MILENA ILIĆ, s.p.

5511. Sonja Razbornik

5510. Goran Gjergjek

5509. Anonimen/a

5508. Borg Drone

5507. Darko Šparl

5506. Borut Vidmar

5505. vid peterka

5504. jana jovan

5503. Anonimen/a

5502. Anonimen/a

5501. Lojzka Baranašič

5500. Bojan Bizjak

5499. Bojan Vovk

5498. Maid Cenilec

5497. Anonimen/a

5496. Ivan Thaler

5495. Ivan TAVČAR

5494. Saša Kelhar

5493. Anonimen/a

5492. Branko Slivar

5491. Matej Pečnik

5490. Anonimen/a

5489. Darja Radonić

5488. Anonimen/a

5487. papic mojca

5486. Petra Helvig

5485. Rudi Andoljšek

5484. Erika Velikonja

5483. Nena Habic Habič

5482. Zdravko Gasparic

5481. Miran Ritonja

5480. TOMAZ JANEZ

5479. Jasko Kadiric

5478. Maja Hmelak

5477. Anonimen/a

5476. Monika Škrlj

5475. Simon Rajar

5474. Jernej Korbar

5473. Zvonka Anderlič

5472. Jure Andrejka

5471. Mija Bavdek

5470. Ivanka Muhič

5469. Tomaž Lavrič

5468. Anonimen/a

5467. Andrej Stuhec

5466. Nataša Gerzetič

5465. Anonimen/a

5464. alen pibercnik

5463. Boža Korbar

5462. Ivan Bole

5461. Miha Šlebir

5460. Oskar Birsa

5459. Zvonimir Bratun

5458. Fani Križaj

5457. Andrej Jevšenak

5456. Matjaž Grobler

5455. Anonimen/a

5454. Ciril Knez

5453. Klara Mravlje

5452. Omer Kahrimanović

5451. Andrej Švigelj

5450. Božo Ljubec

5449. Luka Sanić

5448. Anonimen/a

5447. Anonimen/a

5446. Darko Toplak

5445. Vinko Guzej

5444. Anonimen/a

5443. Silva Ivnik

5442. Tone Ožbolt

5441. cernelic alenka

5440. Sebastijan Korče

5439. Ivan Kukovica

5438. Tanja Lah Pus

5437. Anonimen/a

5436. Ivo Čadež

5435. Marija Šarič

5434. Žan Cenc

5433. anton skornsek

5432. Anonimen/a

5431. Marinko Markulić

5430. Barbara Šnuderl

5429. Anonimen/a

5428. Rajko Koblar

5427. Enes Pehlic

5426. Anonimen/a

5425. Angelca Sitar

5424. Karmen Kristan

5423. Anonimen/a

5422. Leon Kržič

5421. Anonimen/a

5420. Marija Rozman

5419. Tatjana Dobravec

5418. Jaka Sauer

5417. jože krajnc

5416. Tomo Lozinšek

5415. Rok kranjec

5414. Dusa Cernivec

5413. Dejan Lebar

5412. Anonimen/a

5411. Jure Novak

5410. Marjan Bohinc

5409. Marjana Mandl

5408. Anonimen/a

5407. Erik Sulin

5406. VIKTOR PODJAVERŠEK

5405. Tomaž Pernat

5404. Pavel Niko Žakelj

5403. Simon Potocnik

5402. janko hrastnik

5401. Asim Mesic

5400. Nalim Cepelk

5399. Anonimen/a

5398. Anonimen/a

5397. Bostjan Kralj

5396. Ivanka Novak

5395. Anonimen/a

5394. Štefan Rehar

5393. Rebeka Dobovičnik

5392. Irena Habe

5391. Katja Marušič

5390. Vilko Bundersek

5389. Dejan Gajsek

5388. marjan haberl

5387. Alojz Železnik

5386. Nada Šribar

5385. branko krošel

5384. Dusan.ramsak Ramsak

5383. Marko Krhlikar Krhlikar

5382. Anonimen/a

5381. Klavdij Štolfa

5380. Aleš Kranjec

5379. Karel Kirbis

5378. Anonimen/a

5377. Milenko Todorović

5376. Nicollo Machiavelli

5375. Nika Konc

5374. Tomaz Jeras

5373. Anonimen/a

5372. Miro Jerman

5371. mrezar jaka

5370. GR 8

5369. Anonimen/a

5368. Boris Papac

5367. Anonimen/a

5366. Polona Avguštin

5365. Brane Kozamernik

5364. Faik Ajdarović

5363. Klemen Markovec

5362. Anonimen/a

5361. gregor krzisnik

5360. Anonimen/a

5359. Marinka Cener

5358. Gregor Remic

5357. Nataša Gorjanc Zima

5356. Tanja Sanja

5355. Tomaž Košir

5354. Anonimen/a

5353. Andrej Ravnik

5352. Anonimen/a

5351. Matevž Perovec

5350. Peter Petrovič

5349. Anonimen/a

5348. Marijan Pongrac

5347. Anonimen/a

5346. david čuk

5345. Admir Hozić

5344. Ladislav Herman

5343. saso vrecar

5342. Franjo Erman

5341. Nevenka Vesel

5340. thomas mausar

5339. Dušan Fric

5338. Meta Ferjan

5337. Anonimen/a

5336. Ivan Blatnik

5335. Mariza Petrovčič

5334. Anonimen/a

5333. Danijel Sitar

5332. Ljubo bozjak

5331. Romana Husič

5330. Iztok Zakovšek

5329. Anonimen/a

5328. Anonimen/a

5327. Marjana Slavič

5326. Anonimen/a

5325. Ziga Gabrovsek

5324. Ivan Bukovec

5323. Milan Sellak

5322. Jože Čoper

5321. Anonimen/a

5320. Žiga Jordan Kozjak

5319. Pavle Brglez

5318. Boris Bogataj

5317. martin Sintič

5316. Klaudija Hostnik

5315. franc Kokalj

5314. Sebastjan Zupanc

5313. nace vidmar

5312. Anonimen/a

5311. Anja Kastelic

5310. Simona Vernon

5309. andrija Radoš

5308. Dušan Černe

5307. David Erčulj

5306. Anonimen/a

5305. Hrvoje Zagorac

5304. Borut Pirc Borut Pirc

5303. Anonimen/a

5302. Franko Nemac

5301. Katja Hrovat

5300. Branko Indihar

5299. Ivo Pocrnic

5298. Aleš Bošnjak

5297. Sandi Kovačec

5296. Zdravko Čeligoj

5295. Anita Virag

5294. Anonimen/a

5293. Mirjam Fabijan

5292. silvo gros

5291. Anonimen/a

5290. Zlatko Skumavc

5289. Anonimen/a

5288. jusroman63 Jus

5287. Rade Černe

5286. Anonimen/a

5285. Tatjana Žigon

5284. Anonimen/a

5283. Danko Šorli

5282. Peter Kozar

5281. Silva Kebrič

5280. Breda Draksler

5279. darko sernec

5278. Anonimen/a

5277. Srečko Glušič

5276. Anonimen/a

5275. Anonimen/a

5274. Anonimen/a

5273. Anonimen/a

5272. Ljudmila Jegrišnik

5271. Boštjan Smodič

5270. Miran Poredos

5269. aljaz holobar

5268. Danilo Primožič

5267. Sandra Horžen

5266. Anonimen/a

5265. Blaz Gaspersic

5264. Anonimen/a

5263. zoran knapic

5262. gregor pergar

5261. Janez Mehle

5260. Anonimen/a

5259. Branko Grims

5258. Anonimen/a

5257. Martina Lubšina Bajrić

5256. Joze Bahor

5255. Zdenka Sotlar

5254. Anonimen/a

5253. Anonimen/a

5252. Nada Šlebir

5251. Irena Demsar

5250. Anonimen/a

5249. Anonimen/a

5248. Mitja Grmovšek

5247. Anton Anžlovar

5246. Anonimen/a

5245. Alenka Šalej

5244. Ida Makovec

5243. MARTINA TROŠT

5242. miklavčič marija

5241. Adrijana Kocjančič

5240. Zdenka Carli

5239. Marija Črnič

5238. Stane Bergant

5237. Ružica Štandecker

5236. karksenja Humar

5235. Iztok Jelen

5234. jlaure2 Laure

5233. Zvone Petje

5232. Anonimen/a

5231. Lucija Vrabič

5230. Ferdo Piš

5229. Anonimen/a

5228. Josip Čivić

5227. Vida Zolger

5226. Bojana Šipek

5225. Miran Lipman

5224. Fredda Deželak

5223. Karel Gomzi

5222. Franci Vuk

5221. Aleksander Kucler

5220. Srecko Rahne

5219. Anonimen/a

5218. anton zagar

5217. Anonimen/a

5216. Nataša Tomažič

5215. Polona Dominik

5214. Anonimen/a

5213. Mihaela Jeraj

5212. Anonimen/a

5211. Ana Gregl

5210. Rajko Gačnik

5209. Martina Žlindra

5208. ivan vilhar

5207. Igor Godnic

5206. Mateja Balantič

5205. Anonimen/a

5204. nevenka edita gogala

5203. Liljana Zalar

5202. Mirko Zinauer

5201. Anonimen/a

5200. Joško KOREN

5199. Jerica Ipavec

5198. Anonimen/a

5197. Alma Pristovnik

5196. Nataša Okorn

5195. Mira Jesih

5194. Aleš More

5193. Jure Cof

5192. Simon Lorencic

5191. Ivan Igor Pollick

5190. Natalija Lukas Miša

5189. Anonimen/a

5188. Miran Pisar

5187. Ivica Vrečko Novak

5186. Damijan BARTOLJ

5185. Zoran Stjepanovic

5184. Robi Miler

5183. Antonija Novak

5182. Simona Skrilec

5181. Anonimen/a

5180. Slavko Kogoj

5179. Alenka Pregelj

5178. Petra Klesnik

5177. Anonimen/a

5176. Miša Rauter

5175. Peter Leskovar

5174. Nino Harb

5173. Fani Križaj

5172. Marko Licen

5171. Darko Kolnik

5170. Jure Galun

5169. Anonimen/a

5168. Marjan Mastnak

5167. Daniel Bojnec

5166. Dolfe Eflod

5165. Tjaša Piberčnik

5164. andrej grmšek

5163. Janko Hrast

5162. Boštjan Lukančič

5161. Franc Vidrih

5160. Danilo Ekar

5159. Patrik Bajc

5158. Borut Pivec

5157. Drago Šolaja

5156. Sandi Žunkovič

5155. Franci Vehar

5154. Aleksandr Parfenov

5153. Franc in Marija Podobnik

5152. France Jemec

5151. Anonimen/a

5150. Zvonko Hribernik

5149. Drago Podlesnik

5148. Radislav Črne

5147. Krištof Istinič

5146. Anonimen/a

5145. Alojz Gjerkeš

5144. Jure Lapanja

5143. FRANJO MAZAJ

5142. Brane Beravs

5141. Ivan Ravnič

5140. Matej Auguštin

5139. Anonimen/a

5138. nika breskvar

5137. Jože Bevc

5136. vera kladnik

5135. Viktor Hribar

5134. Anonimen/a

5133. Leopold Strnad

5132. jolanda ŠINKAR

5131. Alojz Veselič

5130. Frančiška Nagode

5129. Dijana Šimunic

5128. Anonimen/a

5127. Zak Tak

5126. Anonimen/a

5125. Anonimen/a

5124. Nejc Brence

5123. igor šinigoj

5122. Željko Sternad

5121. David Gole

5120. Ema Tomc

5119. Marjeta Hudelja

5118. Jože Hočevar

5117. Anonimen/a

5116. Andrej Vidmar

5115. Tatjana Paradiso

5114. ValterProfirola Rola

5113. Anonimen/a

5112. Emina Hasanović

5111. Špela Mohar

5110. Janez Tavčar

5109. Anonimen/a

5108. franc urh

5107. Dragica Ivič

5106. Sass

5105. Neva Laščak

5104. Bato Stijović

5103. Anonimen/a

5102. Rok Matanovic

5101. Stane Oblak

5100. Bor Hostnik

5099. Branko Horvat

5098. Anonimen/a

5097. Anonimen/a

5096. Žan Komljen

5095. Irena Lap

5094. Edo Stopar

5093. Miro Schemva

5092. Franc Kepec

5091. Vili Roženičnik

5090. Sandi Voje

5089. Anonimen/a

5088. Anonimen/a

5087. Divna Erzen

5086. Matjaž Kos

5085. suzana platajs

5084. Peter Turičnik

5083. Dejan Plecko

5082. Anonimen/a

5081. pintargasper1 Gašper

5080. Andrej Bastarda

5079. Eva Keber

5078. Ivan Korelc

5077. Marjan Mercina

5076. Silvester Alič

5075. Matevž Čuden

5074. Jožica Kopač

5073. Anonimen/a

5072. Franc Kovač

5071. Anonimen/a

5070. Ivan Pavelšek

5069. Alojz Jakos

5068. Anonimen/a

5067. Nina Ledinek

5066. Anonimen/a

5065. Janez Pečjak

5064. MILAN JEVŠNIK

5063. Anonimen/a

5062. Filip Kaufmann

5061. Anonimen/a

5060. Zoran Flis

5059. Marjan Frlan

5058. Danijela Berglez

5057. Marija Grobin

5056. info@vodni-filtri.si Kontrec Goran

5055. Anton Feuš

5054. Anonimen/a

5053. milan stariha

5052. Katja savec

5051. Jure Kovačič

5050. Darko Šantič

5049. Alenka Černe

5048. Ljubo Makovec

5047. Jože Pogačnik

5046. Anonimen/a

5045. Elizabeta Klobučar

5044. Kristina Ban

5043. Miro Ferenčak

5042. Dejan Županc

5041. Anonimen/a

5040. Jana Zelnik

5039. Anonimen/a

5038. Anonimen/a

5037. Anonimen/a

5036. ivan Janez

5035. Martin Macek

5034. Anonimen/a

5033. Anonimen/a

5032. Dragana Bogatinova

5031. Alojz Drofelnik

5030. Anonimen/a

5029. Marjeta Drobnič

5028. Anonimen/a

5027. Matej Lopert

5026. Bogdan Vidmar

5025. boris HORVAT

5024. Robert Jarc

5023. Anonimen/a

5022. Marko Anton Halik

5021. Anonimen/a

5020. Matija Horvat

5019. Anonimen/a

5018. Jan Tomšič

5017. Primož Markelj

5016. Simona Oblak

5015. Tanja Meze

5014. Natasa German

5013. mitja borse

5012. Milena Čegovnik

5011. Rado Zoubek

5010. Tomaz Celestina

5009. Damijan Škvarč

5008. Ivana Parovel

5007. Anonimen/a

5006. Jasna Obreza Uršič

5005. Alme Hankić

5004. Drago Malavašič

5003. Emanuel Gaube

5002. Samir Beganovic

5001. Nadja Pejić

5000. Danijel Arh

4999. Silvester Pozar

4998. Anonimen/a

4997. Anonimen/a

4996. Sebastian Rudolf

4995. Jadran Drlje

4994. Anonimen/a

4993. Anonimen/a

4992. Jolanda Pikl

4991. Zlatko Horvat

4990. Ivanks Širca

4989. Janez Korenjak

4988. Tomaž Krstič

4987. miran kocjan

4986. Vincenc Srebernjak

4985. Alojz Oblak

4984. Mate Miloš

4983. tadej vengust

4982. Marija Guzelj

4981. Jozef Tomazic

4980. Anonimen/a

4979. urska jordan

4978. Anonimen/a

4977. Andrej Nahtigal

4976. Svobodno Srce

4975. Anonimen/a

4974. Gavro Pavlović

4973. Anonimen/a

4972. Mirjan Rožman

4971. Vane Gošnik

4970. Vladi Šuen

4969. Francesco Bertolini

4968. davor Šlat

4967. Anonimen/a

4966. Tomaž Poredoš

4965. Anonimen/a

4964. Julijan Budihna

4963. Marko Peterlin

4962. Borut Možina

4961. Miran Kinkk

4960. Rudolf Zore

4959. Darja Kamenšek

4958. jiri kocica

4957. Marina Modic

4956. Marko Pekovšek

4955. Sabina Tratar

4954. Anonimen/a

4953. Anonimen/a

4952. Vladimir Marinček

4951. Anonimen/a

4950. Matjaž Ferjančič

4949. Leopold Rus

4948. Anonimen/a

4947. peter Mirt

4946. Mirko Svenšek

4945. Jernej Turk

4944. Vinko Jeraj

4943. Irena Krznaric

4942. markomakovec57 makovec

4941. Anonimen/a

4940. drago pirec

4939. Uroš Oberski

4938. Anonimen/a

4937. andro ferme

4936. Helenca Čučnik

4935. Anonimen/a

4934. Valdij Peric

4933. Blaz Tomazic

4932. Emil URBANC

4931. Anonimen/a

4930. Tatjana Maček

4929. Anonimen/a

4928. Judita Zaveršnik

4927. josip vitez

4926. Anonimen/a

4925. Anonimen/a

4924. Stanka Rafolt

4923. Marko Balant

4922. Jožef Lužar

4921. Kristina Kahrimanović

4920. Rahela Bizjak

4919. Tomaž Groboljšek

4918. Damjan Hrvatin

4917. Marjeta Skornik

4916. Anonimen/a

4915. Andrej Kobler

4914. Rado Urbančič

4913. Anonimen/a

4912. Rajko Gašparič Gašparič

4911. Matjaž Štuhec

4910. Ladislav Zakošek

4909. Gena Maver

4908. Giovanni Bote

4907. Danilo Koren

4906. Franc Vugrinec

4905. Zdravko Klaneček

4904. Stanka Pugelj

4903. Anonimen/a

4902. Andrej Divjak

4901. Anonimen/a

4900. joze pusnik

4899. Erwin Puch

4898. Silva medved

4897. Jože Strojan

4896. Vesna Krmelj

4895. Julijan Zavernik

4894. Anonimen/a

4893. Primoz O

4892. Rajko Povše

4891. rok zavodnik

4890. Irena Bizjak

4889. danica golubic

4888. Anonimen/a

4887. Samo Zupančič

4886. Matej Hribar

4885. Janez Glas

4884. Ivan Juhart

4883. germek slavko

4882. Anonimen/a

4881. hladin bostjan

4880. edi gabric

4879. Anonimen/a

4878. Dušan Naglič

4877. ferdinand šerbelj

4876. Janko Vihar

4875. Damijan Likar

4874. Jožef Rupar

4873. Jasmina Antonić Babnik

4872. Jožica Perko

4871. Anonimen/a

4870. Jurij Skok

4869. Anonimen/a

4868. marko bogataj

4867. JANKO VRBEK

4866. Andrej Aplinc

4865. Ana Ribnikar

4864. Sabina K

4863. Anonimen/a

4862. Jakob Polegek

4861. Žan Holzknecht

4860. Roman Vdović

4859. Luka Treven

4858. valter korsoč

4857. Anonimen/a

4856. Brigita Podgorelec Glišovič

4855. Anonimen/a

4854. Jožica Ambrož

4853. Tanja Otrin

4852. Janko Skok

4851. Matjaž Marinko

4850. Vilma Sem

4849. Marija Ravšelj

4848. Bandel Gregor

4847. Anonimen/a

4846. Matej Naglic

4845. Peter Grasselli

4844. Anonimen/a

4843. Janko Marusic

4842. Janez Novak

4841. Jože Dolenc

4840. Majda Bratina

4839. Uroš Šekonja

4838. Anonimen/a

4837. Mitja Pongračič

4836. Anonimen/a

4835. Valentin Lisjak

4834. Mirko ŽIGART

4833. Mojmir Andric

4832. Anonimen/a

4831. Anonimen/a

4830. Anonimen/a

4829. Anonimen/a

4828. edvard Manzini

4827. Jože Županic

4826. Boža Okroglič

4825. Neja Juvančič

4824. Ernest Kozlovič

4823. Kristijan Perčič

4822. Zdenka Hegler

4821. Peter Demšar

4820. Mitja Vrečar

4819. Anonimen/a

4818. frane kemperle

4817. Tadej Habjan

4816. Anonimen/a

4815. Peter Razinger

4814. Anonimen/a

4813. fedor anton

4812. Barbara Metlikovič

4811. Sara Ivanić

4810. Anonimen/a

4809. Anonimen/a

4808. Anonimen/a

4807. Boris es

4806. Miha Babnik

4805. Ana Kos

4804. Dusan Ljubec

4803. Izidor Jesenko

4802. Toni Delost

4801. Erik-Helena Trogrlic

4800. Anonimen/a

4799. darko gajsek

4798. Janez Logar

4797. Anonimen/a

4796. Anonimen/a

4795. Tomaz Tomi Tomaz

4794. Slavko Vogrinec

4793. Marjan Mušič

4792. slobodnik aro

4791. Anonimen/a

4790. David Peterka

4789. Anton Urankar

4788. Ivana Šilc Dejak

4787. Brigita Ravnik Zalokar

4786. Anonimen/a

4785. Jože Požlep

4784. Milojka Bizjak

4783. Marija Pavlin

4782. Nusa Hrastelj

4781. Denis Vrtovec

4780. Biljana Zakošek

4779. andrej pajmon

4778. Sandi Roškar

4777. Viljem Lovše

4776. Anonimen/a

4775. Anonimen/a

4774. Senta Ana Siročič

4773. Metka Klun

4772. Ivan Grgurič

4771. Janez Gricnik

4770. Gorazd Meden

4769. Alenka Špitaler

4768. Nika Bozic

4767. peter mausar

4766. Jože Lovenjak

4765. Tadej Pestotnik

4764. Anonimen/a

4763. marija medja

4762. Čino Vozel

4761. Suzana Nešović

4760. Urška Ahlin

4759. Jože Pogačar

4758. Breda Imperl

4757. Martin Mihelak

4756. damjan p

4755. Marina Prevorčič

4754. Blaž Godnjavec

4753. Anonimen/a

4752. Janez Povše

4751. Anonimen/a

4750. Simon Dobaj

4749. Mare Mehle

4748. Katja Gornjec

4747. Klemen Habjan

4746. Marija Pavše

4745. Anonimen/a

4744. Bostjan Bizjak

4743. Jana Vrabec

4742. Martin Srebre

4741. Arman Polše

4740. Cvetka žunko

4739. Toni Hočevar

4738. Zvonko Dujmovič

4737. Jure Kosem

4736. iztok erman

4735. Jani Čujež

4734. Gregor Šavle

4733. Anonimen/a

4732. Urban Grošelj

4731. Jože Gaberšek

4730. Aleksander Krčar

4729. osredkar irena

4728. Janez Zabukovec

4727. Nadja Černe

4726. Janko Koštomaj

4725. Jože Grah

4724. Marija PORTIČ

4723. Lovro Kvas

4722. Hoja Hoja

4721. leon jereb

4720. miro zgur

4719. Anonimen/a

4718. Srečko Bračko

4717. Anonimen/a

4716. Boris Rozman

4715. Anonimen/a

4714. Greta Gorensek

4713. David Grajžl

4712. Miran Pešl

4711. Anonimen/a

4710. Maj Munih Krapež

4709. ivanm2922 Morel

4708. Lučka Kraševec

4707. milan kamenik

4706. Marko Persolja

4705. Anonimen/a

4704. Lojzka Jeromel

4703. Tilen Gomilšek

4702. Tomaž Hočevar

4701. joze pungartnik60

4700. Nina Planinsek

4699. Mihael Gošnjak

4698. Anonimen/a

4697. bojan debevc

4696. Ermin Draganovič

4695. Gorazd Kotnik

4694. Zmaga Troha

4693. Anonimen/a

4692. Maša Bračko

4691. jože nose

4690. Kranska Unija igor gaberc

4689. helena Ferlež

4688. Miša Cigoj

4687. Polonca Pucelj

4686. Uroš Babočajić

4685. Marko Firm

4684. Klemen Kreže

4683. franc prijatelj33

4682. Uroš Sablatnik

4681. darkocrnkovic84 Danny

4680. Matjaž Balantič

4679. Ana Jereb

4678. Anonimen/a

4677. Anonimen/a

4676. Marko Rudolf

4675. Matevž Nagode

4674. Ivanka Plešnik

4673. Robert Dezelak

4672. Matej Morel

4671. Tanja Nemec

4670. Miran Paulič

4669. Simon Korenjak

4668. maja kmetič

4667. Dominik Horvat

4666. Milan Demšar

4665. Vojko Rogelj

4664. Jože Smolnikar

4663. Luka Skrlep

4662. Franc Breznik

4661. Simon Mesarič

4660. Katarina sikošek

4659. Simon Leskovec

4658. Aljaž Mišjak

4657. Rok Podobnik

4656. Eneja Štemberger

4655. Miran Premelč

4654. Matjaž Gaberšček

4653. Jazd Faganel

4652. milos jez

4651. janez per821

4650. marija kapš

4649. Dane Koprivc

4648. Mira Hliš

4647. Beba Vesel

4646. lep otec

4645. Ana Mučič

4644. SLAVKO KERMC

4643. Marko Andolšek

4642. Milko Rojs

4641. naci bosin

4640. Anonimen/a

4639. Anonimen/a

4638. Anonimen/a

4637. Miha karničar

4636. janez jeršič

4635. Anonimen/a

4634. Janez Majhen

4633. Anton Pajmon

4632. Franci Grobelšek

4631. Tomaž Butina

4630. Zora Cerar

4629. Anonimen/a

4628. Dušan Cerkvenik

4627. NOT SEE

4626. NatašaKošir Bergant

4625. JANČE GARTNER

4624. Boštjan Skornšek

4623. Rok Potokar

4622. Alan Geder

4621. Elena Taloverja

4620. Tine Sitar

4619. Božo Ropret

4618. NATASA JARC

4617. alojz leskovsek

4616. Rok burger

4615. Savo Popić

4614. Anonimen/a

4613. Robert Leban

4612. Anonimen/a

4611. Klavdija Hvalec

4610. Ivan Sedovnik

4609. Helena Omejc

4608. Žiga Capl

4607. natalija Mezeg

4606. Anonimen/a

4605. Istok Milavec

4604. Anonimen/a

4603. Peter Munda

4602. Anonimen/a

4601. Sasa Petek

4600. Anonimen/a

4599. Rok G

4598. Jozica Glinsek

4597. Anonimen/a

4596. Kristian Hojnik

4595. Mitja Ulator

4594. Anonimen/a

4593. Anonimen/a

4592. Franko Živec

4591. Dejan Čopić

4590. Polonca Čuda

4589. Jan Rep

4588. Jernej Primon

4587. Štefan Peteh

4586. Anonimen/a

4585. Ma Sto

4584. franc bartolme

4583. Jure Bohnec

4582. Anonimen/a

4581. IZIDOR TOMINEC

4580. Srečo Trope

4579. Jože Turk

4578. Alfred šalamun

4577. Anonimen/a

4576. Urban Jarni

4575. Tadej Žakelj

4574. Anonimen/a

4573. Društvo CZPNN

4572. Miran Sulejmani

4571. milko krizman

4570. Anonimen/a

4569. Anonimen/a

4568. Tina Vidovič

4567. Anonimen/a

4566. Anja Podkrižnik

4565. Anonimen/a

4564. Janez Zaletel

4563. Anonimen/a

4562. Anton Hojnik

4561. Marjan Perne

4560. Leon Mulej

4559. Franc Petrovič

4558. Andrej Cimerman

4557. marija zobec

4556. Vladimir Gunjač

4555. Branko Pavlin

4554. Haris Ljutic

4553. Zdene Hriberšek

4552. Boštjan Gantar

4551. Slavko Puc

4550. Peter Šuhel

4549. Ivan Kodrič

4548. Janez Martelak

4547. Aleksander Klement

4546. Tomaž Kogoj

4545. Anonimen/a

4544. Silvester Šinkec

4543. bozic danilo

4542. Alojz Perme

4541. Valentina Srsen

4540. Franc Šivec

4539. bostjan Tisler

4538. Anonimen/a

4537. Dejan Pacek

4536. Darinka Miloš

4535. Franc Lapajne

4534. Milos Avsec

4533. peter kocen

4532. Janez Slapnik

4531. Aleš Benko

4530. Marija Rep

4529. Andreja Robič

4528. Anonimen/a

4527. Domen Ponikvar

4526. Mirjam Mavrič

4525. Matjaž Povše

4524. Marija Rasiewicz

4523. Vili Cene

4522. Janko Šumah

4521. Lili Arh

4520. Tomaž Iskra

4519. Ljubo Deškovič

4518. David Zabret

4517. roli2006 roland Vipotnik

4516. Marjan Vidmar

4515. Frenk Zorko

4514. Anonimen/a

4513. Miro Bodlaj

4512. Matjaž Žužek

4511. Lidija Pangerl

4510. Stojan Povh

4509. Špela Debevc

4508. Ivan Spetič

4507. Primož Svetelj

4506. Anonimen/a

4505. Domen Hrastnik

4504. Anonimen/a

4503. Marjan Japelj

4502. peter ušaj

4501. Matej Metlikovič

4500. Zavarovalniske Goljufije

4499. matevž Kolar

4498. Petra Gracnar

4497. dolinar peter

4496. David Lakota

4495. Primož Kastelic

4494. Alojz Sever

4493. Anonimen/a

4492. Eva Sicherl

4491. Irena Šušteršič

4490. Alen Hasankovic

4489. Marija Zupan

4488. Marko Draksler

4487. Krneta Aleš

4486. Primoz Oset

4485. Darja Valenci

4484. Marko Žgeč

4483. Anton Plemenitaš Plemenitaš

4482. Franci Kavčič

4481. Vesna Černelič

4480. Anonimen/a

4479. Nejc Potočnik

4478. Andrej Kajfež

4477. Vlado Kožel

4476. Ivo Zelic

4475. Franjo Kumer

4474. Polona Klemencic

4473. Tilen Kiky

4472. Miran Ivanuša

4471. Vinko Žakelj

4470. Joze Grajzar

4469. Marko Suklje

4468. Jože Kržič

4467. Anonimen/a

4466. Anonimen/a

4465. Janez Pikon

4464. Tara Kraševec

4463. Jože Pikl

4462. Sonja Ristić

4461. Alojz Kos

4460. Marjeta Jakšič

4459. Vladimir Kirn

4458. Ljubljana Slovenija

4457. Polona Kenda

4456. Janez Jeromen

4455. Dušan Kovačič

4454. Jožica Bone

4453. Anonimen/a

4452. Erik Matelič

4451. Mojca Šodolović

4450. Anonimen/a

4449. Stojan Witwicky

4448. Vojko Cafuta

4447. Mojca Vočko

4446. Danijel Magajne

4445. Anonimen/a

4444. Anonimen/a

4443. Bojan Srdinsek

4442. Luka Vah

4441. Martina Hribernik

4440. Franjo SIMONČIČ

4439. Anonimen/a

4438. Anonimen/a

4437. Vinko Kokot

4436. Franc Panigaz

4435. Živa Kalaš

4434. Peter Peruzzi

4433. Anja Čuček

4432. Vanda Cuder

4431. Petra Kitak

4430. Anonimen/a

4429. Anonimen/a

4428. matjaž Bubnic

4427. Zmaga Skok

4426. Roky Roškar

4425. David žnidarčič

4424. Ivo Saksida

4423. Mojca Ceglar Korotaj

4422. Anonimen/a

4421. Anonimen/a

4420. Anonimen/a

4419. Milan Dornik

4418. Romana Bider

4417. Anonimen/a

4416. Anonimen/a

4415. Matjaž Berk

4414. Anonimen/a

4413. Gorazd Bizant

4412. miro lečnik

4411. Frank Gregor

4410. Anonimen/a

4409. Štefan Sočič

4408. Anonimen/a

4407. fredi brumec

4406. Anonimen/a

4405. Ivan Grasic

4404. Andrej Tavčar

4403. Ivan Gruden

4402. stanislav slapnik

4401. Simon Križnik

4400. Edo Gerbec

4399. Jožef Poštrak

4398. Dusko Dusko

4397. Artur Šulin

4396. tomislava duvnjak

4395. Anonimen/a

4394. Jesih drago

4393. Claudia Sovre

4392. Luka Kovacic

4391. Igor Pust

4390. Anonimen/a

4389. Anonimen/a

4388. Nina Purčar Vojnić

4387. vida lebe

4386. Barbara Smole Božič

4385. FitBestBuy

4384. Marko Petek

4383. Marina Marija Gruden

4382. Bernard Šrajner

4381. Matjaz Jerovsek

4380. Flisar Robi

4379. bohaksamo Bohak

4378. Matjaz Napast

4377. Uroš Vidovič

4376. Peter Fartelj

4375. magda skok

4374. Milan Struna

4373. Valentin Kirbiš

4372. Milan Savanovič

4371. andreja majcen

4370. Denis Pirc

4369. Peter Bobnar

4368. Marija Radešček

4367. Cirila Jesenko

4366. Vesna Praprotnik

4365. Anonimen/a

4364. vanjo trentelj

4363. ksenija kumar

4362. Anton Percic

4361. Boris Dorn

4360. Anonimen/a

4359. Matthias Gorjup

4358. Tadeja Iskra

4357. Bojan Milenkovič

4356. Branko Hrastnik

4355. Danijel Lakoše

4354. Sonja Bric

4353. Anonimen/a

4352. Tadeja Trošt Sedej

4351. Tone Partljic

4350. Marko Podboj

4349. Anonimen/a

4348. Marjeta Plešec

4347. Rudolf Pušnik

4346. Anonimen/a

4345. Tadej Prah

4344. Anonimen/a

4343. Nedeljko Milanovič

4342. Franc Mulh

4341. Alenka Horvat

4340. Marjan Rupnik

4339. Anonimen/a

4338. Franc Podjed

4337. Vojko Šuc

4336. Anonimen/a

4335. Denis Simic

4334. Radoslav Sumrak

4333. Anonimen/a

4332. aleksandra kovac

4331. Denis Rautovic

4330. Anonimen/a

4329. Jože Marinšek

4328. davorin makovec

4327. Anonimen/a

4326. Peter Krajnc

4325. Tomaž Perkovič

4324. Vanja Smrekar Smrekar

4323. Vida Strrle

4322. Roman Kern

4321. Anonimen/a

4320. Anonimen/a

4319. Andrej Prijatelj

4318. Bostjan Godec

4317. Tilen Puljic

4316. Klemen Gartner

4315. Anonimen/a

4314. Anonimen/a

4313. Jožef Nerad

4312. Nada Oberstar

4311. Igor GOLOB

4310. Anonimen/a

4309. Anonimen/a

4308. Judita Miško

4307. Teo Petrovič Presetnik

4306. lilijana zavernik

4305. Ana Kokalj

4304. Aljaž Majer

4303. Anonimen/a

4302. tadej zupnek

4301. Slava Cijan

4300. Janko Žagar

4299. Smiljan Purger

4298. Marjan Čuden

4297. Anonimen/a

4296. elvis bavdaz

4295. Zdenko Milavc

4294. tone corel

4293. Tomaž Mihevc

4292. Tatjana Sluga

4291. Tina Bedenik Schmautz

4290. Anonimen/a

4289. Anonimen/a

4288. Peter Merva

4287. Nataša Jager

4286. janez žgajnar

4285. Borut Petrič

4284. Lenc Fortis

4283. Anonimen/a

4282. Anonimen/a

4281. Anonimen/a

4280. Boris Hiti

4279. Gregor Rupnik

4278. Kristjan Žoher

4277. Miran Zavec

4276. Miro Petrevčič

4275. Anonimen/a

4274. Boris Jonke

4273. bojan jevnikar

4272. Zdravko Rus

4271. Bojan Skukan

4270. Miha Vovk

4269. Janez Dolenc

4268. Anonimen/a

4267. Robert Adam

4266. Goran Stojnić

4265. Robi Grobin

4264. boris ceglar

4263. Anonimen/a

4262. Franc Ambrozic

4261. ciril suban

4260. Anonimen/a

4259. Tanja Doljak Milost

4258. Janko Putanec

4257. Jožica Fideršek

4256. Anonimen/a

4255. Anonimen/a

4254. Miklavž Grmek

4253. Marjana Bolhar

4252. srečko Jagodič

4251. majda metličar

4250. Janko Jilg

4249. Tatjana Bučan

4248. Uroš Peternel

4247. cvetka starc

4246. Anonimen/a

4245. Anonimen/a

4244. Anonimen/a

4243. Mersiha Sahinovic

4242. Nataša Bakaršič

4241. Nada Mihalič

4240. viktor Lampreht

4239. Goran Seidl

4238. Aleksander Francetič

4237. Anonimen/a

4236. Miha Kralj

4235. Anonimen/a

4234. Viktor Klasič

4233. burja bostjan

4232. Anonimen/a

4231. Martin Česnik

4230. Anonimen/a

4229. Janez Jezersek

4228. Peter Šibau

4227. Lojzka Rutar

4226. Anonimen/a

4225. cernilogar joze

4224. Alojz Planinšek

4223. Tomaz Slapsak

4222. Ida Semenič

4221. Simon Škvarč

4220. Anonimen/a

4219. Tina Verhnjak

4218. Tomaž Miklavc

4217. Jana Horvat

4216. Anonimen/a

4215. Anonimen/a

4214. Matjaž Ferjan

4213. Boris Vigec

4212. Drejc Obid

4211. Marjan POTOČNIK

4210. Jožica Žmavc

4209. Bernarda Garvanliev

4208. Maria Wiedenbauer

4207. Edi Štegar

4206. Tamara Bizjak

4205. Anonimen/a

4204. Barbara Rogel

4203. Marino Susnik

4202. Anonimen/a

4201. Edo Gradišek

4200. jozefa korez

4199. Jože Blažič

4198. Spomenka Dević

4197. Anonimen/a

4196. Majda Zimšek

4195. Mitja KATAVIČ

4194. Robert Zmrzlak

4193. Anonimen/a

4192. Anonimen/a

4191. Micka Gorenc

4190. Janez Ašič

4189. Marjan Zumer

4188. Janja Samide

4187. Matej Laznik

4186. Majda Malavasic

4185. Anonimen/a

4184. Blaž Kopčič

4183. Mihaela Kastelec

4182. Jože Lokovšek

4181. Anže Druškovič

4180. Brigita Štefl

4179. Nives Rauh

4178. Anonimen/a

4177. Rok Štefančič

4176. Draga Lavric

4175. Miha Zamuda

4174. Anonimen/a

4173. miha Panigaz

4172. Edo Cof

4171. Nina Vuk

4170. Marko Rožac

4169. Anonimen/a

4168. Rajko Hojs

4167. Jelica Prekovič

4166. Tina Marn

4165. Martina Repič

4164. Matej Kersic

4163. Stane Mozetič

4162. Vojko Levar

4161. Franc muhič

4160. Aleš Klobucar

4159. Erik Selišnik Pahovnik

4158. Jurij Obreza

4157. Miha Klinar

4156. Augustina Bencek

4155. Silvo Blažič

4154. Anonimen/a

4153. Anonimen/a

4152. Anonimen/a

4151. Anonimen/a

4150. Robert Bartol

4149. Dušan Rot

4148. Dejan Lasica

4147. Benjamin Šalamun

4146. ANDREJ KOBE

4145. Anonimen/a

4144. Petra Janežič

4143. Anonimen/a

4142. Marija Sőke

4141. Matic Vugrinec

4140. Anonimen/a

4139. vladimir rabzelj

4138. Drago Miklavec

4137. simon karlovšek

4136. Anonimen/a

4135. Anonimen/a

4134. Milan Selšek

4133. Jozef Papler

4132. Aleš Pegan

4131. Jože Romih

4130. joze koradin

4129. Metka belinc

4128. tilen erjavec

4127. Edvard Bastič

4126. Anonimen/a

4125. Jože Olovec

4124. Anonimen/a

4123. Anonimen/a

4122. Gorazd Fegeš

4121. Anonimen/a

4120. Primož Dovečar

4119. Anonimen/a

4118. Ida Golež

4117. Anonimen/a

4116. alienn44 poljanšek

4115. janez Tomc

4114. Elena Zugelj

4113. Sonja Ssonja

4112. zeljka hauzler

4111. Blaž Trošt

4110. Anonimen/a

4109. Anonimen/a

4108. Anonimen/a

4107. Samantha Mikac

4106. Ana Vake

4105. Bojan Vezenšek

4104. Joze Vozelj

4103. Tomaž Skobe

4102. Enisa Bizjak

4101. Anonimen/a

4100. Sebastijan Selan

4099. Anonimen/a

4098. Anonimen/a

4097. Flavija Žagar

4096. Marija Pavlič

4095. Jani Ivan Mahor

4094. janez zatler

4093. Zvone Lampret

4092. Suzana BRAČUN

4091. Boris Mavrič

4090. tomaž flis

4089. Anonimen/a

4088. Dušan Avguštin

4087. Anonimen/a

4086. Aljaž Petek

4085. gregor kobal

4084. Silvo Štih

4083. Matija Cotman

4082. Matej Nagy

4081. mkincar mkincar

4080. Anonimen/a

4079. Anonimen/a

4078. Anonimen/a

4077. Bogomil Jelenc

4076. Robert Feri

4075. Silvester Moškrič

4074. Ilka Rečnik-Krajnc

4073. Enej Miklavčič

4072. Franc Jug

4071. Aleš Rakovič

4070. Janez Klanjšek

4069. Željko Peter

4068. Primož Gosak

4067. Zorica Jelenković

4066. gorazd cehovin

4065. Anonimen/a

4064. Miro Prolić

4063. Vinko Ježovnik

4062. Aleš Radovičevič

4061. Zlatko Jurgec

4060. marijansveticic Svetičič

4059. Eva Škulj

4058. Marinka Kurilić

4057. Barbara Petkovšek z

4056. Marino Krizman

4055. Andrej Korez

4054. Alan Perry

4053. Darja Tepina

4052. Lo Ti

4051. Janez henigman

4050. Gašper Obid

4049. Miha Oberstar

4048. Anonimen/a

4047. Anonimen/a

4046. Anonimen/a

4045. Ivan Leskovar

4044. Valter Nemec

4043. Borislav Kosi

4042. Anonimen/a

4041. Andrej Keše

4040. Peter Pazlar

4039. Nada Hercog

4038. Slavko Vrabec

4037. Matic Slokan

4036. Sara Jagrič Munih

4035. Anže Kepa

4034. Peeter Repovž

4033. Janez Gerold

4032. Janez Kidrič

4031. GottTag QuelleAmeise

4030. Fotografija Grein

4029. Anonimen/a

4028. Zalar Joze

4027. Zoran Jancic

4026. Bogomir SRIMPF

4025. Maša Darinka Glavič

4024. Anonimen/a

4023. Martin Gubec

4022. Klavdij Požar

4021. Renata Strnad

4020. Nastja Levart

4019. kovacic ivan

4018. David Lovišček

4017. Anonimen/a

4016. Anonimen/a

4015. Stane Leskovar

4014. Anonimen/a

4013. Ervin Kladnik

4012. Kristina Ločniškar

4011. Marija Eržen

4010. Anonimen/a

4009. simon sirotič

4008. Novak Tatjana

4007. bogdan breznik

4006. Francka Gregorc

4005. Jalen Pokorn

4004. danijel horvat

4003. IVAN ŠAVC

4002. Anonimen/a

4001. Irena Pongračič

4000. Stanislava Krajnčič

3999. katarina gorjan

3998. Olga Greshnyaeva

3997. Andrej Jager

3996. Tatjana Petrič

3995. Anonimen/a

3994. Anonimen/a

3993. Anonimen/a

3992. Adam Prapertnik

3991. Milan Gornik

3990. Suzana Kocjančič

3989. Janko Simčič

3988. Anonimen/a

3987. Vid Lešič

3986. Klavdija Malovrh

3985. Anonimen/a

3984. Anton Grošelj

3983. Anonimen/a

3982. Natalia Agapova

3981. makeup BeautyCorner

3980. Nina Hari

3979. Borut Dolar

3978. Marjan Novak

3977. Marjan Kejžar

3976. Joze Mikec

3975. Vide Seskar

3974. Helena Rončević Rončević

3973. Tomaz Stubelj

3972. Anonimen/a

3971. Anonimen/a

3970. Anonimen/a

3969. Rok Vidič

3968. Anonimen/a

3967. Aleš Morič

3966. Igor Benedik Benedik

3965. Herbert Von

3964. mario jurič

3963. Luka Verbic

3962. Damijan Andrejc

3961. Andrej Grahek

3960. Nuša Petrič

3959. Dejan Tomašev

3958. Ziga Pavlinic

3957. Lidija RovanPogačar

3956. peter pisnik

3955. miro horvat

3954. Anonimen/a

3953. Anton Sersen

3952. Sebastjan Lukač

3951. Matej Štrukelj

3950. Tomaž Jelenc

3949. Milena G

3948. Branko Sparavec

3947. Polona Naglič

3946. Darko Čebokli

3945. Marija Berložnik

3944. Anonimen/a

3943. Anonimen/a

3942. DADA ---------

3941. Anonimen/a

3940. ŽiGa Volmut

3939. Jadwiga Wozniacka Pirc

3938. Anonimen/a

3937. BORUT ZIDARIČ

3936. Anonimen/a

3935. Anonimen/a

3934. andrej piskar

3933. Robert Perko

3932. Anonimen/a

3931. Dimitrij Gošar

3930. Anonimen/a

3929. Saša verbek

3928. Matej Florijan

3927. Anonimen/a

3926. Joža Gregorc

3925. Anonimen/a

3924. Ludvik Gerl

3923. Anonimen/a

3922. Anonimen/a

3921. Fausto Furlanič

3920. Stanislav Drobnič

3919. Robert Wilfan

3918. bojan stangar

3917. Matej Bogataj

3916. Klemen Ferjanc

3915. Ana Tokuhisa

3914. Lado Peternelj

3913. jelena markovic

3912. timotej usenicnik

3911. andrej ranfl

3910. Jože Erce

3909. Štefan Sabol

3908. Ivan Kanduč

3907. Anže Vilfan

3906. Rok Groselj

3905. metka kosir

3904. Anonimen/a

3903. Majda Lipec

3902. Mateja Skrinar

3901. Laura Mavrič

3900. Anonimen/a

3899. Darko Mlakar

3898. Irena Orač Kranjc

3897. Anonimen/a

3896. sonja krulc

3895. alenka sterk

3894. Anonimen/a

3893. Jakob Rupert

3892. Boris Grzej

3891. Vera Skrjanec

3890. Anonimen/a

3889. damian golenko

3888. andrej valentinčič

3887. Dušan Fekonja

3886. franc bizjan

3885. Aleksandra Janjić

3884. Viktorija Meglič

3883. Nada Cad

3882. branko rautovič

3881. LOGIST LOGISTIK

3880. Anonimen/a

3879. Bojan Jancar

3878. valentin koncan

3877. Senta Povoden

3876. Bogomira Stranjak

3875. Anton Cergolj

3874. Franc Dovč

3873. Marjan Božič

3872. Zdenka Labaš

3871. Drago Magdic

3870. Andrej Sekulović

3869. Ignac Novak

3868. Kolmanič Barbara

3867. Azra BAJRIĆ

3866. Antonija Volcini

3865. Vanja Pšeničnik

3864. Lenart Žveglič

3863. Anonimen/a

3862. Anonimen/a

3861. Mojca Nardin

3860. Dušan Kolmanič

3859. Iztok Brezavšček

3858. Anonimen/a

3857. Andreja Kmet

3856. Bogdana Slatinek

3855. Alojzij Genom

3854. Anonimen/a

3853. Miran Širaj

3852. Darja Požun

3851. Anonimen/a

3850. Franc Zajec

3849. Neva Tomažič

3848. Andrej Klopčič

3847. Žiga Markič

3846. Ludvik Kobal

3845. Aleksander Sojer

3844. Ivanka Majhenič

3843. Alojz Bavdek

3842. Alenka Janežič

3841. domen korosec

3840. boris smid

3839. Slava Božič

3838. Anonimen/a

3837. iztok kovič

3836. Igor Urlep

3835. Anonimen/a

3834. Božidar Novak

3833. Valenija Aolhar

3832. Tilen Mlakar

3831. Anonimen/a

3830. anka kogelnik

3829. Anonimen/a

3828. Darko Lampreht

3827. drago ocvirk

3826. Marko Cokan

3825. Anonimen/a

3824. Aleksander Grčar

3823. Cvetka Zidarič

3822. Janez Košir

3821. Žiga Rangus

3820. Edvard Krieger

3819. Anonimen/a

3818. Anonimen/a

3817. Damijan leban

3816. *Alenka* Rozman

3815. Senka Hanjc

3814. Milena Planinsek

3813. Robert Fon

3812. Stani Koselj

3811. Anonimen/a

3810. Anonimen/a

3809. Janez Jurca

3808. Janez Grošelj

3807. Dejan Penko

3806. Tatjana Nagode

3805. Lidi Leben

3804. Jolanda Orgl

3803. viktor bombek

3802. marjan Ribič

3801. Janez Kastelic

3800. vlado luznik

3799. Polko Ko

3798. Anonimen/a

3797. Jože Zupančič

3796. Anonimen/a

3795. Darja Kniplic

3794. Zlato Štros

3793. Anonimen/a

3792. Marko Se

3791. Marjan Ceglar

3790. Gašper Stanič

3789. Zvonko Kelenc

3788. Anonimen/a

3787. Nina Gorenc

3786. Taša Cucek

3785. JURE REMIH

3784. Nadja Blatnik

3783. pipi popi

3782. Starina Vinko

3781. Damir Kočiš

3780. Barbara Skaza

3779. Rok Jurjec

3778. Bojana Gorjup Petar

3777. Milan Gasparic

3776. Andrec Magajna

3775. Igor Cankar

3774. Anonimen/a

3773. Marjan Ileršič

3772. Gorazd Kovač

3771. ivona prosen

3770. Anonimen/a

3769. natascha stare

3768. niko potočnik

3767. Anonimen/a

3766. Bostjan Turk

3765. Anonimen/a

3764. Anonimen/a

3763. Simon Sumrak

3762. Miloš Kos

3761. Damijan Eržen

3760. Damijana Voglar

3759. Anonimen/a

3758. Mojca Janšek

3757. Silvo Horvat

3756. Darko Mikulić

3755. tapetnik Sp

3754. Mio Kekić

3753. Janez Gantar

3752. Olivija vidmar

3751. Klavdija Grobelnik

3750. Alenka Štajner

3749. gardist Demšar

3748. Bogdan Šalamun

3747. Benjamin Mlakar

3746. Mirko Čufer

3745. Anonimen/a

3744. rado turk

3743. urbi sativa

3742. Helena Sárközi

3741. Anonimen/a

3740. Mika .

3739. Vitomir Fujs

3738. Leonida Limona

3737. Boris Dobnik

3736. Anonimen/a

3735. Tomaz Trampus

3734. Marko Šubic

3733. Vlado Kucinic

3732. Samo Umek

3731. Sandra Nemec

3730. Anonimen/a

3729. Irena Iskra

3728. Martin Sarjaš

3727. Marija Hirci

3726. darinka volk

3725. Marko Hostnik

3724. Anonimen/a

3723. Simon Črnivec

3722. Andreja Podobnik

3721. Anonimen/a

3720. Anton Branc

3719. Stanka Starc

3718. Marjan Mušič

3717. Dany Ornik

3716. Cvetka Drevensek

3715. Andrej Šašek

3714. Franc Karničar

3713. Anonimen/a

3712. Tanja Markelj

3711. Blažica Karničar Križnar

3710. Tamara Rodica

3709. Anonimen/a

3708. Andreja Adam

3707. Miha Groznik Groznik

3706. Anonimen/a

3705. Danica Rebevšek

3704. Anonimen/a

3703. PETER FELICIAN

3702. Matjaž Vebarič

3701. tomaž cujnik

3700. simon krajnc

3699. Marija Dovnik

3698. Anonimen/a

3697. Rudolf Rupnik

3696. Amalija Gorenc

3695. Robert Albreht

3694. Ljubica Magajne

3693. Anonimen/a

3692. Samo Smid

3691. janez music

3690. Blaz K

3689. Anonimen/a

3688. Anonimen/a

3687. Anonimen/a

3686. Hrvoje Petkovic

3685. Tobias Zadravec

3684. Anonimen/a

3683. darko zadel

3682. anka potrc

3681. Vid Nerad Rožej

3680. ANJA OSOJNIK STOPAR

3679. Stojan Kovačič

3678. Jaka Bernard Bernard

3677. Ramona Mavec

3676. dusan vranesic

3675. Anonimen/a

3674. Dušan Renko

3673. Andrej Novljan

3672. Peter Jager

3671. Katarina Lešnjak

3670. Anonimen/a

3669. matija kramar

3668. Peter Rus

3667. Vili Kosednar

3666. Anonimen/a

3665. Anonimen/a

3664. Anonimen/a

3663. marjan medlobi

3662. Anonimen/a

3661. Adi Kirbiš Kirbiš

3660. Ruzhdi Zulbeari

3659. Robert Jarc

3658. Anonimen/a

3657. Danilo Glažar

3656. Jasmina Stanovnik

3655. Anonimen/a

3654. Anonimen/a

3653. Uroš Bombač

3652. dušan zalar

3651. Tone Gosnjak

3650. Anonimen/a

3649. Dragica Motik

3648. Metka Perko

3647. Tomaž Kopač

3646. Marko Golež

3645. Anonimen/a

3644. Miloš Količ

3643. Pika Novak

3642. Anonimen/a

3641. mag. Stefán Koren

3640. Anonimen/a

3639. Anonimen/a

3638. manca šuligoj

3637. Alojz sobočan

3636. Janez Kaučič

3635. Kristina Kosec

3634. Branko Hostnik

3633. Jože Mišo Mandelj

3632. Gregor Valjavec

3631. Matjaž Grahek

3630. Gabrijel Repnik

3629. Martina Katern Tomažič

3628. Anonimen/a

3627. ROBIN MAJNIK

3626. Jože Mlakar

3625. Janez Gril

3624. Jurij Vončina

3623. Ivan Knez

3622. Anonimen/a

3621. Andreja Klemenčič

3620. Danijela Maklič

3619. Anonimen/a

3618. Janez Janežič

3617. igor racic

3616. mitja rudman

3615. Karmen Ponikvar

3614. Ivan Kos

3613. Stane Lisjak

3612. Irena Gassenburger

3611. Julijana Klemenčič

3610. Branko Milkovic

3609. anicatrilar Trilar

3608. Anonimen/a

3607. Damijan Videc

3606. Borut Pečnik

3605. Rajko Grison

3604. LIDIJA PERGER

3603. Anonimen/a

3602. Anonimen/a

3601. Metka Hedet

3600. Mavricija Ferjančič

3599. Milan Rižnar

3598. Mitja Milkovič

3597. Brane Terglav

3596. Jože Kos

3595. Anonimen/a

3594. Anonimen/a

3593. anton strahan

3592. Anonimen/a

3591. Slavko Žust

3590. Maja Andlovic

3589. dragica blatnik

3588. Vinko Ogorevc

3587. Boris Lobnik

3586. Jože Lubšina

3585. Vladimir Pangerc

3584. Darinka Lavtar

3583. Anonimen/a

3582. Anonimen/a

3581. Anonimen/a

3580. VINKO TRAMTE

3579. ivana Grudnik

3578. Luka Hamp

3577. Bojana Novak

3576. Franc Stanonik

3575. Marko Marflak

3574. Ales Luci

3573. Vladimir Štuhec

3572. Anonimen/a

3571. Egi Remih

3570. Beti Šeligo

3569. Roman Žnidar

3568. Branko Vidovič

3567. Vesna Murn Zalar

3566. Irena Knafelc

3565. Anonimen/a

3564. Mojca Pungerčar

3563. Jože Švegl

3562. Simon Škerget

3561. Bojana Stanič

3560. Anonimen/a

3559. Danijel TRNJANAC

3558. Matej Oset

3557. Anonimen/a

3556. Maksimilijan Matjaž

3555. Bojan Pezdirc

3554. Alex Berglundsson

3553. Alojz Fužir

3552. Klemen Kočevar

3551. SABINA Cvirn

3550. Alojz Topolovec

3549. Anonimen/a

3548. Uroš Bole

3547. Jana Ori

3546. Radomirka Milosavljevic

3545. Igor Ivancic

3544. jozef muhovic

3543. Alojz Marčun

3542. Anton Šuštar

3541. IZTOK GABER

3540. Anonimen/a

3539. Bogdan Žvanut

3538. Vesna Gaberšek

3537. Ljubica Milenkovič

3536. Alojz Sovec

3535. Božo Kavšek

3534. Mirko Tomšič

3533. Jaka.Dolinar Dolinar

3532. Lea Krumpestar

3531. Alesa Klemensek

3530. Lojz Ziher

3529. Janko Lipovec

3528. Igor Krt

3527. Anonimen/a

3526. Špela Zupančič

3525. Mateja Vidic

3524. Špela Ferjan

3523. Franc Filipcic

3522. Anita Kralj

3521. Anonimen/a

3520. Lili Mrzek

3519. Klara Juhant

3518. Ines Kuster

3517. zmago zor

3516. Anonimen/a

3515. Lucija Demšar

3514. brane podobnik

3513. Ivan Žnidar

3512. Jadran Kastelic

3511. Jožica Arbeiter

3510. brane kutnjak

3509. Ivan Gams

3508. Roman Jelenčič

3507. Martin Herceg

3506. Marinka Matelic

3505. nejc olup

3504. Damjan Tržan

3503. Biserka Dolinar

3502. Hernbaj Mary

3501. Marta Rus

3500. Majda Nanut

3499. Ana Bohnec

3498. Sonja Laznik

3497. Iztok Grčar

3496. Anonimen/a

3495. Anonimen/a

3494. Aleks Kristan

3493. Anonimen/a

3492. Nina Podboj

3491. Marta Galič

3490. Ludwig Berlot

3489. Marjan Repič

3488. Anonimen/a

3487. boštjan sedlar

3486. Anonimen/a

3485. duska lajh

3484. Štefka Klemen

3483. Janez Truden

3482. boris MREVLJE

3481. Brane Lovšin

3480. Marko Ferre

3479. bojan pecnik

3478. Simon Žagar

3477. Klemen Šajher

3476. Bojan Svetec

3475. Vesna Miklavcic

3474. Andrej Jamnik

3473. Anton Verdenik

3472. Milena Pavuna

3471. Izi Kov

3470. Anonimen/a

3469. Jožica Malovrh

3468. Anonimen/a

3467. Resnica Osvobaja

3466. Anonimen/a

3465. Ivan Cerjak

3464. Dušan Ramšak

3463. Žiga Papotnik

3462. Roman Majdič

3461. Saša Kos Turel

3460. Anonimen/a

3459. Mirko Justin

3458. marjan urbanija

3457. Milivoj Trkman

3456. Divna Grbic

3455. Kostja Medved

3454. Mirjana Brvar

3453. marijan koder

3452. Renata Mladenović

3451. Zdravko Blažič

3450. Marjan Hodnik

3449. Marko Bitenc

3448. Alenka Traven

3447. Peter Eržen

3446. Martin Bizjak

3445. Vesna Žižek

3444. Anonimen/a

3443. Anonimen/a

3442. Anonimen/a

3441. Franci Kovše

3440. Anonimen/a

3439. Jurij Zdouc

3438. ana mehlin

3437. Igor Albreht

3436. Robert Žugelj

3435. TONI OMRZEL

3434. Igor Okorn

3433. Antonija Ulcej

3432. Franci Rebolj

3431. Vladimir Makorič

3430. Anonimen/a

3429. Anonimen/a

3428. MARIJA PEROVŠEK

3427. Anonimen/a

3426. Sašo Lap

3425. Boštjan Likozar

3424. Andraž Potočnik

3423. helena pintar

3422. Tanja Albreht

3421. Matevž Božič

3420. drago slekovec

3419. Janez Jesenšek

3418. Anonimen/a

3417. Anonimen/a

3416. Andrej Podlipnik

3415. Drago Kukanja

3414. Janez Furlan

3413. Benjamin Radič

3412. Darja Udir

3411. Ante Sirovina

3410. Lorena Lovrečič

3409. Alma Mujčinović

3408. Bojan Tomc

3407. Janez Štimac

3406. peklardanilo2@gmail.com peklar

3405. DAMIJAN HAFNER

3404. Žan Škrlec

3403. Aleš Uratnik

3402. Robert Hrovat

3401. Tadej Bratuša

3400. Jaka Racman

3399. Martina Jerina

3398. Matej Krnjak

3397. Anonimen/a

3396. Dule krneki

3395. Milan Hribernik

3394. Anonimen/a

3393. Damijan Bole

3392. Mirjana Bujak

3391. pavlic joze68

3390. Tomaz tolimir

3389. Klemen Rojnik

3388. vojko žabjek

3387. Majda Pogačnik

3386. Matjaž Rotar

3385. Anica Jug

3384. Dejan Horvat

3383. Rok Meglic

3382. Anonimen/a

3381. Slavko Čeh

3380. Armin Gorjup

3379. Anonimen/a

3378. Anita Ruperčič

3377. Ciril Menart

3376. Rado Likovič

3375. Pavel Kodrič

3374. Nihad Halilagic

3373. V. Planinšek

3372. Anonimen/a

3371. PETER SENEKOVIC

3370. Anonimen/a

3369. senada zunic

3368. Tine Gradisnik

3367. Damjan Golob

3366. Uroš Vidovič

3365. Alojz Vehar

3364. Pavel Šmid

3363. Kristanc Kristanc

3362. Klemen Avguštin

3361. Anonimen/a

3360. Bojan Oset

3359. Viktor Frangež

3358. Jarmila Krasovec

3357. Suzana Bracic

3356. Anonimen/a

3355. MARTIN Podržaj

3354. Magda Koren

3353. Marija Urbanček

3352. Micamaca POL

3351. Mateja Bregar

3350. sonja savnig

3349. Davorin Budihna

3348. Anonimen/a

3347. Sabina Jordan Žabkar

3346. Martin Mlakar

3345. franc ovsec

3344. vinko pipan

3343. Nejc Buda

3342. Mgintihar Intihar dusan

3341. Peter Kovačič

3340. Peter Miklavžina

3339. Stanko Ožbolt

3338. David Milutinović

3337. Peter Simcic

3336. Peter Jerala

3335. Anonimen/a

3334. Bogomir Lesar

3333. Aljosha Aljosha

3332. Gregor Medvesek

3331. Anonimen/a

3330. Miha Dežman

3329. Mojca Mušič

3328. Stanko Žerjal

3327. Doktor Onyx

3326. Jure Menart

3325. Remi Kočica

3324. Anonimen/a

3323. Anonimen/a

3322. Darja Ferjančič

3321. Irena Kafol Hrovat

3320. dragica lebreht

3319. Boris Pajk

3318. Anonimen/a

3317. Anonimen/a

3316. Janez Gračner

3315. Matej Batagelj Batagelj

3314. Zof-Jasmina Bohinc

3313. Anonimen/a

3312. Anonimen/a

3311. Vera Bolliger

3310. Andrej Hoivik

3309. denis Brinovec

3308. Mirko Rupnik

3307. Sonja Guzič

3306. Anonimen/a

3305. Dejan Ribič

3304. Branislav Trglavčnik

3303. Darja Konc

3302. Anonimen/a

3301. gašper Šinkovec

3300. Anonimen/a

3299. Anonimen/a

3298. Lidija Uratnik

3297. Anonimen/a

3296. Zekira Kavazovič

3295. Suzana Jerebic Tibaut

3294. Anonimen/a

3293. Anonimen/a

3292. Janez Slavec

3291. Mojca Nastran

3290. Nejc Mažgon

3289. Mirjan Rant

3288. hribar Mija

3287. Marija Kragelj

3286. Marcos Gaser

3285. Anonimen/a

3284. Lea Toman

3283. Ivan Erčulj

3282. jože jože

3281. Ciril Johannes Valant

3280. Simona Krajnc

3279. Anka Poženel

3278. Franc Rotar

3277. Jolanda Pikl

3276. Anonimen/a

3275. Zdenko Decman

3274. alojz gluhak

3273. Isabela Emma

3272. Anže Križnar

3271. Sonja Gašperšič

3270. Anonimen/a

3269. Anonimen/a

3268. J. Ward

3267. Anonimen/a

3266. Nuška Matjašič

3265. Milan Petrena

3264. Sunčica Markovič

3263. Anonimen/a

3262. joze zoher

3261. Anonimen/a

3260. Anonimen/a

3259. Ivan Krajnc

3258. DARJA POGAČNIK

3257. Dušan Bojc

3256. Domen Žitnik

3255. Rada Vidic

3254. Anonimen/a

3253. Vilma Vrtačnik Merčun

3252. Robert Turk

3251. FRANC MORAVEC

3250. Igor Mandić

3249. Milan Ščupec

3248. Janez Cerkovnik

3247. Anonimen/a

3246. Justina Doljak

3245. Anonimen/a

3244. Borut Mulc

3243. Natalija Stegne

3242. Anonimen/a

3241. Anonimen/a

3240. Anonimen/a

3239. Anonimen/a

3238. Tomaz Koncan

3237. Anonimen/a

3236. Dušan Dundek

3235. Maja Schelker

3234. Uroš Ilić

3233. Martin Povh

3232. Mike Bergant

3231. Andrej Novak

3230. Matej Purgaj

3229. Tatjana Sablatnik

3228. Anonimen/a

3227. Vika Jelen

3226. Zdravko Štramec

3225. Anonimen/a

3224. Gregor Gregor

3223. Herman Očko

3222. Alenka Guček

3221. Matej Volek

3220. Jasmina Kmetic

3219. lenakafol Kafol

3218. Matija Cencelj

3217. Anonimen/a

3216. dalibor granat

3215. Marjan Preložnik

3214. Alenka Vrečar

3213. Miro Kokanović

3212. Anonimen/a

3211. Klemen Štromajer

3210. Jernej Ženko Ženko

3209. marjan sink

3208. Anonimen/a

3207. Sandra Polanšek

3206. Martina Valant

3205. Jože Gašparič

3204. Miroslav Kokot

3203. dinka savinsek

3202. Leopold Čibej

3201. Miloš Ilić

3200. Radovan Skubin

3199. Anonimen/a

3198. Franc Vrecl

3197. Anonimen/a

3196. Jožica Lindič

3195. Anonimen/a

3194. Anonimen/a

3193. ksenija bottosso

3192. Sonja Sostarec

3191. Anonimen/a

3190. Klemen Strušnik

3189. V Č

3188. Janko Setničar

3187. Anonimen/a

3186. Rajko Gačnikar

3185. Vladimir Mahnič Mahnič

3184. Bostjan Polak

3183. Anonimen/a

3182. Tomaz Hrovatin

3181. Matjaž Kmet

3180. Julij Bertoncelj

3179. petauer marjan

3178. Anonimen/a

3177. Amadeo Dolenc

3176. Joze Korze

3175. Bozidar Boric

3174. Anonimen/a

3173. Matea Porenta

3172. Ana Juvan Juvan

3171. Anonimen/a

3170. Miro Hrovat

3169. Urban Kržan

3168. Kristijan Šuhel

3167. Anonimen/a

3166. boris koletnik

3165. Robert Colnar

3164. Boštjan Jazbec

3163. Anton Suhoveršnik

3162. Branko Gorjup

3161. Robert Puh

3160. Martin Golob

3159. Anonimen/a

3158. Mario Rode

3157. Boštjan Grom

3156. Anonimen/a

3155. Maja Meke

3154. Branko Ružič

3153. Anonimen/a

3152. Ladislav Stopar

3151. Lin Žagar

3150. Tatjana Skender

3149. Anonimen/a

3148. Danica Debeljak

3147. Marino Zankolič

3146. Anonimen/a

3145. marjan vehovec

3144. Pero Zovko

3143. Branko Žorž

3142. Danijel Arnuš

3141. Anonimen/a

3140. Martina Bucik

3139. Anonimen/a

3138. Janez Podpadec

3137. Slamar Markelj

3136. Sergij Vermiglio

3135. Franc Eržen

3134. Klemen Demšar

3133. Metka Rebolj

3132. Vanja Kojc

3131. Violeta Hadjijaj

3130. Anonimen/a

3129. Anonimen/a

3128. Milojka vučko

3127. Simona Žaže

3126. zvonko molez6

3125. Anonimen/a

3124. Igor Sedmak

3123. Rajko Okorn

3122. Swan Krgora

3121. Drago Mikulin

3120. Anonimen/a

3119. Andrej Bergles

3118. mitja gerzina

3117. Anonimen/a

3116. Aleš Ulaga

3115. Alenka Dobravec

3114. Žare Dolenc

3113. Marko Jeglič

3112. Borut Tovornik

3111. Martina Podričnik

3110. Uroš Gabrijelčič

3109. Vinko Podobnik

3108. Jasna Prezelj

3107. Dea Aquarius

3106. Alojzija Verbajs

3105. Štefan Furman

3104. Josif Titan

3103. Rudi Kovšak

3102. Polona Plestenjak

3101. Patrik Čujec

3100. Stane Prekovič

3099. Anonimen/a

3098. Janez Dobersek Doberšek

3097. Peter Hergold

3096. Andrej Korosec

3095. IZTOK KNEZ

3094. ziga pelhan

3093. Sabrina Pahor

3092. Anonimen/a

3091. Alenka Zakrajšek

3090. Blaž Pucelj

3089. pal milena86

3088. Tomaž Sokol

3087. Anonimen/a

3086. Barbara Žibret Goričan

3085. Lilijana Koscak

3084. Leonida Žganjer

3083. Miha Kočevar

3082. Marina Rozman

3081. Toni Hladin

3080. Mirko Kramberger

3079. Jože Bošnik

3078. Anonimen/a

3077. zeljko sobot

3076. Silvo Tkalec

3075. Darja Belak

3074. Anton Zajc

3073. Tomaž Verčko

3072. forjanic anton59

3071. murika345 Ivančič

3070. FRANC PIRNAT

3069. Tine Jekovec

3068. Martin Gregorčič

3067. Bruno Kirn

3066. IZIDOR SLAPŠAK

3065. stanko batagelj

3064. Dago Kusar

3063. Jakob Opravš

3062. Peter Trpin

3061. blaz Bilban

3060. Boris Povhe

3059. Alenka Ahac

3058. Marjan Kocjančič

3057. Esma Mikus

3056. Jože Svenšek

3055. Anonimen/a

3054. Žiga Maver

3053. Franc Stropnik

3052. Anonimen/a

3051. Aleš Sablatnik

3050. Irena Kuštrin

3049. Darka Darko Kapitan

3048. Anonimen/a

3047. Jože Penec

3046. Anonimen/a

3045. Anonimen/a

3044. Ana Kobler

3043. matjaz licer

3042. dusan bordjan

3041. Ana Štrukelj

3040. Martina Cus

3039. janez šimenc

3038. Tamida Princic

3037. Dragan Obid

3036. Jernej Suhadolc Suhadolc

3035. Janez Kemperle

3034. Marijan Gril

3033. Anonimen/a

3032. stanislav petek

3031. dejan b.

3030. Kristina Žnideršič

3029. Anonimen/a

3028. patricija kobetič

3027. Mojca Pavlin

3026. Aleš Košir

3025. Uroš Leskovšek

3024. Anonimen/a

3023. Milan Arnič

3022. Matjaz Gorse

3021. Ana Darja Kozina

3020. Anonimen/a

3019. Branko Enci

3018. Damjana Kovačič

3017. Anonimen/a

3016. slavko verbic

3015. Špela Kovačič

3014. Sukič Drago

3013. Rajko Bizjak

3012. dario dzankic

3011. Uros Godec

3010. Luka Kosir

3009. Dejan Ahec

3008. Anonimen/a

3007. Miran Pahovnik

3006. Simon Virant

3005. Ivan Vadnjal

3004. Marjan Silec

3003. Anonimen/a

3002. Marko Petrič

3001. borislav josipovic

3000. Anonimen/a

2999. Milko MATI

2998. Andrej Kramar

2997. Andreja Šerek

2996. Jakob Lojk

2995. Tatjana Furlan

2994. Greti Brglez

2993. Matej Visenjak

2992. Anonimen/a

2991. onufrios tsavaris

2990. Tomaž Lešnik

2989. Mihael Slapšak

2988. Anonimen/a

2987. milan zupan

2986. Janko Fras

2985. feliks breg

2984. joze mojster

2983. ALBINA MUREN

2982. Marjan Božič

2981. Anonimen/a

2980. Matjaž saksida

2979. Marko Jelenko

2978. Klemen Strušnik

2977. Metod Emeršič

2976. Sara Ferlič

2975. Nik Jager

2974. Milan Fištrovič

2973. SIMON VERBIČ

2972. Miran Vidmar

2971. Anonimen/a

2970. Luka Rožič

2969. Anonimen/a

2968. emil miško

2967. Helena Reščič Granda

2966. Peter Malovrh

2965. Karl Selinšek

2964. janez novak

2963. Anonimen/a

2962. Peter Gala

2961. Domen Kurent

2960. monika primc

2959. Ciril Jagodic

2958. Franc Breznik

2957. Ivan RANTUŠA

2956. Alenka Andlovic

2955. drago švagan

2954. mladen pintar

2953. Milan poljanšek

2952. Anonimen/a

2951. vinko trstenjak

2950. Andrej Vuga

2949. Nina Novak

2948. MIROS POTOČNIK

2947. Ciril Jakše

2946. Sašo Kaisersberger

2945. Bogdan Mohar

2944. Mirko Naglič

2943. Ivanka Zajec

2942. Sonia Adler

2941. Anonimen/a

2940. Katja Peklar

2939. Luka Klarič

2938. Anonimen/a

2937. Info.Sc.Eng. Janko

2936. Anonimen/a

2935. Jernej Lorenčak

2934. Drago Mevlja

2933. Miran Razboršek

2932. Simona Železnik

2931. stane bokal

2930. Miha Slemenšek

2929. Anton Bauman

2928. Anonimen/a

2927. albin trobec

2926. mladen Kesak

2925. Miro Jereb

2924. Simon Adamitsch

2923. Albina Veronik

2922. Darko Radoš

2921. Damijan Jellenko

2920. Jože Brenčič

2919. Benjamin Hafnar

2918. Branko Radi

2917. Borut Kriznik

2916. Mija Košič

2915. Anonimen/a

2914. Gašper Kranjc

2913. Anonimen/a

2912. Anonimen/a

2911. Anonimen/a

2910. Anonimen/a

2909. Anonimen/a

2908. Adela Ćosić

2907. Jani Stadler

2906. Anonimen/a

2905. Andrej Rudaš

2904. Tadej oblak

2903. Ivo Kopecky

2902. mark žitnik

2901. Anonimen/a

2900. Zdravko STARE

2899. janez TAPAJNER

2898. Karmen Bucek

2897. Olga Mušič

2896. Arsen ÖRI

2895. Anonimen/a

2894. Hajrudin Mirovic

2893. Barbara Ban

2892. Valentin Marcic

2891. Marijan Sterniša

2890. Anonimen/a

2889. Slavko Kostanjsek

2888. branko klauzar

2887. Polona Polegeg

2886. Maja Kvenderc

2885. Simon Tomazin

2884. Matej Mihovec

2883. Petra Lavrencic

2882. bojandolmovic23 Dolmovic

2881. ana brecelj

2880. tihomir mohor

2879. Branko Špan

2878. Zlatko Nikolić

2877. Anonimen/a

2876. Edvard Ris

2875. Jožef Skaza

2874. SLAVKO BERGLEZ

2873. Aleš Medle

2872. Ivan Ramsak

2871. Klemen Malovrh

2870. Janez Slovenec

2869. Damjan Strle

2868. Marjan Smrekar

2867. Zorica Valcl

2866. JURE PUNGERSEK

2865. ANDRA BRENCE

2864. Anonimen/a

2863. Miha Vodopivec

2862. Boris Grilc

2861. Gino Majerič

2860. Marjan Bebar

2859. Anonimen/a

2858. Anonimen/a

2857. Jana Stražišar

2856. Viktorija Pantar

2855. Anton Juhant

2854. Anonimen/a

2853. Franc Zagorc

2852. Anonimen/a

2851. Joško Vrh

2850. Pavlin Poličar

2849. Anonimen/a

2848. Tilen Moravec Kokalj

2847. Andrej Gyergyek

2846. Marjan Pekošak

2845. Andrej Rupar

2844. Amedeja Rodman

2843. Metka Jeraj

2842. Simon Škrlj

2841. edvard Korez

2840. Anonimen/a

2839. Rok Remic

2838. Jože Žargi

2837. Barbara Pavlin

2836. franci končan

2835. Julijan julijan.taljat

2834. Franc Hoffmann

2833. alojz sefer

2832. Franc Oberski

2831. Marko Tertinek

2830. Mišo Kovačec

2829. Jože Arko

2828. Anonimen/a

2827. Nejc V.

2826. Vesna Kovac

2825. Tadej Podgornik

2824. Anonimen/a

2823. Tone VIDIC

2822. Milena Brodnik

2821. Danilo Papič

2820. Ivan Strle

2819. Anonimen/a

2818. Andrej Flis

2817. Maria Mia

2816. Alenka Kampuš

2815. Anonimen/a

2814. bozo kandric

2813. Miha Pöschl

2812. Jernej Hafner

2811. slobodan ilič

2810. Anonimen/a

2809. Anonimen/a

2808. Anonimen/a

2807. Katja Močnik

2806. Nenad Doležal

2805. Aleš Kotošek

2804. Roman dolanc

2803. joze markic

2802. Monika Knez

2801. Anonimen/a

2800. Kunc FILIP

2799. Maja Zalar

2798. Igor Pribac

2797. Tina Breznik

2796. Rajko Bašić

2795. Peter Žibret

2794. Radovan Kosic

2793. Anonimen/a

2792. Anonimen/a

2791. Tea Stegel

2790. Zdravko Lajh

2789. Alen Petrovič

2788. vinko šoštarec

2787. Sa Zimm

2786. Edvard Eferl

2785. Slavko Sušec

2784. Anonimen/a

2783. Martin Česenj

2782. Jan Dolenc

2781. srecko padovnik

2780. Sergej Jefim

2779. Alojz Bačar

2778. marjetka breznik

2777. aljo gorenc

2776. Anonimen/a

2775. Jan Bodlaj

2774. BEM BIRTIČ

2773. Borut Satler

2772. Aleš Orel

2771. Stanko Zrinyi

2770. Ivan Laura

2769. Ciril Jenko

2768. Anonimen/a

2767. Anonimen/a

2766. Tomaž Drobnič

2765. Ulla-Jožefa Vižintin

2764. Stanko Novak

2763. PETER PLEVNIK

2762. Simona Muhič

2761. Anonimen/a

2760. Anonimen/a

2759. Samo Miklavčič

2758. Mare Štirn

2757. Anonimen/a

2756. Mojca Kavčič

2755. Maryan Mah

2754. marjan Kos

2753. Janez Šušteršič

2752. Tadej Mirkac

2751. Anonimen/a

2750. Roman Šmid Šmid

2749. Mojca Visocnik

2748. Gregor Dejanović

2747. Anton Ožbolt

2746. Matija gartner

2745. Boris Kolšek

2744. Boštjan Gortnar

2743. Franc Došler

2742. toni peterka

2741. zmago glunec

2740. Anonimen/a

2739. Klavdij Mervič

2738. Denis Žižek

2737. Nadine Lesjak

2736. Vid Pogačnik

2735. Tomaž Demšar

2734. Aljoša Satler

2733. Janusa Mencin Tanko

2732. Anonimen/a

2731. Boštjan Ahčin

2730. Anonimen/a

2729. Peter GAJŠEK

2728. Anonimen/a

2727. franc šolar

2726. Silvana Pelicon

2725. Anonimen/a

2724. Tamara Žoher

2723. Anonimen/a

2722. Marko Gaspersic

2721. Grega Jenko Trener

2720. Irena Remškar

2719. Darko Murkovič

2718. Anita ZAJEC

2717. Anonimen/a

2716. Dragica Cimerman

2715. Peter Šalamun

2714. Darja Pokrajac

2713. Anonimen/a

2712. Barbara Trafela

2711. Slavko Tomažič

2710. Lojze Lenarcic

2709. Ivanka Horvat

2708. Bogo Veber

2707. Anonimen/a

2706. Nadja Kosmrlj

2705. Gregor Hudobivnik

2704. Anonimen/a

2703. Mar Panc

2702. Iztok Gruntar

2701. Anonimen/a

2700. Klemen Šuligoj

2699. Tatjana Bajželj Oset

2698. Zoran Ramsak

2697. Dusan Sef

2696. Anonimen/a

2695. Tamara Draksler

2694. Bojan Habič

2693. Ana Strnad

2692. Roman Adler

2691. Andrej Pavlin

2690. Klemen Zajec

2689. Anonimen/a

2688. Katarina Pezdirc

2687. Janez Šimenc

2686. Anonimen/a

2685. Avgust Korez

2684. pritrznik maks

2683. Branko Poklar

2682. MARJAN PINTARIČ

2681. Anonimen/a

2680. Damjan Bole

2679. Anonimen/a

2678. Niko Bracic

2677. mateja mateja

2676. Sabina Matjašič

2675. Milan Krišelj

2674. Janko Završnik

2673. Anonimen/a

2672. Dejan Črnigoj

2671. Tomaz Dvorsek

2670. Marko Zule

2669. Mihela Wohinz

2668. Anonimen/a

2667. Thomas Bucher

2666. Albin Trobec

2665. Niels Udir

2664. Lucija Cerar

2663. Sašo Ballant

2662. Rudolf Jesenicnik

2661. Zlata Jusič

2660. Karmen Novak

2659. Naj skoncnik

2658. Tatjana Dajčman Dvoršak

2657. SonjaG Goršič

2656. ANITA ODER

2655. Anonimen/a

2654. Ratko Reljić

2653. Irena Kužnik

2652. Anonimen/a

2651. Spletna Anketa

2650. Anonimen/a

2649. Ciril Skrjanc

2648. Sonja Pastorčič

2647. Franc Kopitar

2646. Samo Gabrijelčič

2645. boris sadar

2644. Anonimen/a

2643. Matija Jeglič

2642. Franci Perčič

2641. Igor Perko

2640. Anonimen/a

2639. VESNA 1111

2638. majda hribar

2637. Anonimen/a

2636. Bojan Šuster

2635. Danilo Ivančič

2634. Slavica Ferlic

2633. Marina Lovrinovic

2632. Franjo-Petra Le

2631. Brigita Jarc

2630. Anonimen/a

2629. Špela Mihelin

2628. Anonimen/a

2627. Anonimen/a

2626. Tone Trebar

2625. Anonimen/a

2624. Anonimen/a

2623. Špela Grilc

2622. Anonimen/a

2621. Andreja Iskra

2620. Matej Jurca

2619. Dare Fabi

2618. Miroslav Tul

2617. Anonimen/a

2616. Marko Vindiš

2615. Silvo Šuštaršič

2614. Izidor Potočnik

2613. Aleksandra Mikola

2612. Miha Petan

2611. Mitja Gantar

2610. Grozdan Grižančič

2609. Anonimen/a

2608. Irena Štuhec

2607. Joško Brinovec

2606. Dane Selan

2605. Iztok Treven

2604. Mitja Vodopivec

2603. KATARINA LENARČIČ

2602. Ciril Zorn

2601. Gorazd Ledl

2600. gazi Maksuti

2599. Rino Kavčič

2598. Romana Lah

2597. Anonimen/a

2596. Uros Kac

2595. Anonimen/a

2594. Ivanka Šlibar

2593. Marcel-Talt Lah

2592. Barbara Matijevic

2591. Jože Stritar

2590. Marjan Golavšek

2589. Ana Medved

2588. Gorazd Cerinšek

2587. Izidor Resman

2586. Drago Bauer

2585. Tone Pajk

2584. Marinka Lenasi

2583. Anonimen/a

2582. Anonimen/a

2581. Branko Hlad

2580. Rado-jakob Strnad

2579. Jan Šavli

2578. Jerneja Savernik

2577. Pavel Bizjak

2576. Mojca Japelj

2575. Ana Vranjac

2574. Mitja Dobovicnik

2573. jože kramar

2572. Tom GOLOB

2571. Valentina Halili

2570. Marko Mele

2569. Anonimen/a

2568. Marina Bitenc

2567. Anonimen/a

2566. Dusan Kusar

2565. Bogdan Bolka

2564. Jasminka Rolih

2563. Tadej Legnar

2562. Jure mazej

2561. Kristjan Kuhar

2560. Andrej Medved

2559. Ambrož Demšar

2558. Janez Lah

2557. Marija Zorec

2556. Ivan Tomše

2555. Anonimen/a

2554. Blanka Perović

2553. Drago Murko

2552. Janez Povalej

2551. Anonimen/a

2550. Majda Sablatnik

2549. Boris Velikonja

2548. peter asic

2547. Iztok Kolenc

2546. Anonimen/a

2545. Gregor Vode

2544. Brdeda Sirk

2543. Domen Cukjati

2542. Uroš F.

2541. Andrej Krizaj

2540. Anonimen/a

2539. Anonimen/a

2538. Anonimen/a

2537. Petra Mik

2536. Jakob Penca

2535. Aljaž Pušnik

2534. golec boris

2533. Dragica Toplak Medved

2532. Martin Štricelj

2531. Vily Cizamot

2530. Joze Poler

2529. Milivoj Mauko

2528. Damijan Kocbek

2527. robnikandrej1 robnik

2526. miso dubljevic

2525. Bojan Barić

2524. konjarka k

2523. Andrej Pogačar

2522. Anonimen/a

2521. Špela Vugrinec

2520. Vladko Meglič

2519. Janez Jančar

2518. uroš verbič

2517. Viktorija Tkalec

2516. Lilijana Šerjak

2515. Marko Jevnikar

2514. Silvo Krelj

2513. miha Bračko

2512. Dušan Seničar

2511. drago skubic

2510. vanda Šušteršič

2509. Tatjana Opravš

2508. Meta Čadež

2507. Anonimen/a

2506. Anonimen/a

2505. triller karel

2504. Lea Perić

2503. Anton Rus

2502. Nada Markelj

2501. Toni Bersnjak

2500. Miran Barbo

2499. Matjaž Jevševar

2498. Rok Meden

2497. Cveto Duh

2496. Jože Koporec

2495. Iva Pavlin Žurman

2494. Dusan Mavrel

2493. Natalija Chvatal

2492. Mirko Vovko

2491. Roman kričaj

2490. Viljem Sindičič

2489. Seven Eleven

2488. aleš Peperko

2487. Klemen Rebec

2486. Samo Grošelj

2485. Matevž Okršlar

2484. Sandra Turner

2483. Miha Kronovšek

2482. oton bratina

2481. Vera Velkavrh

2480. Anonimen/a

2479. Mitja Štok

2478. Anonimen/a

2477. Marija Topčič

2476. evci krzisnik

2475. jože horvat

2474. Anonimen/a

2473. Joze Stanko

2472. Renata Ferlan

2471. matej volk

2470. Edi Hudernik

2469. Marko Kiauta

2468. Vinko Okršlar

2467. Štefan Fidler

2466. Sanja Lukič

2465. Polonija Cetin

2464. Nina Bozjak

2463. Tone Prevc

2462. Ana Agatha Sedej

2461. Monika Ivančev

2460. Anonimen/a

2459. bojan vujčič

2458. Aleš Ferletič

2457. Jani Kravanja

2456. Damjan Perovsek

2455. Anonimen/a

2454. Valentin Vrbovšek

2453. Feliks Podgoršek

2452. Radmila Pavlovič Blatnik

2451. Anonimen/a

2450. Matej Gantar

2449. Anonimen/a

2448. Anonimen/a

2447. Darja Bele

2446. NIKA BERNARD

2445. Nada Tramte

2444. Anonimen/a

2443. Kaja Lasnik

2442. projektivni biro

2441. Mateja Udovič

2440. Jure Juvan

2439. Omar Hanuna

2438. Grega Vesel

2437. Anonimen/a

2436. Aleksander Lakatoš

2435. matjaz smole

2434. Nada Kumelj

2433. Rajko Osek

2432. Jozef Berloznik

2431. Anonimen/a

2430. Tim Tomazič

2429. Miro Farčnik

2428. Marinka Crtalic

2427. Iztok Mrgole

2426. Amadej Jurij Škibin

2425. Robi Psenicnik

2424. Anonimen/a

2423. Gregor Zelenšek

2422. Miro Kos

2421. Josip Broz

2420. Hinko Irgolič

2419. Tina Ravnikar

2418. Radko Lukša

2417. Erika Polni Profil

2416. Bojan Gradisnik

2415. Ankica Lovrinović

2414. dare križančič

2413. Silverij Mervič

2412. Matjaž Rauter

2411. Marija Verhnjak

2410. Mladen Makarov

2409. Karmen Laznik

2408. Muki Psiho

2407. Matej Leban

2406. helena stok

2405. franc sustersic

2404. Anonimen/a

2403. Anonimen/a

2402. Adrijana Stakič

2401. Anonimen/a

2400. Eva Rajh

2399. Anonimen/a

2398. Da Mjan

2397. Franjo Pangerc

2396. Anonimen/a

2395. Zdravko Jelšek

2394. Anonimen/a

2393. Ana Jevševar

2392. Anonimen/a

2391. Anonimen/a

2390. Marko Rovan

2389. Majda Kuhar

2388. Simona Kolenc

2387. Leonida Urbančič

2386. Marcel More

2385. lidija kukovica

2384. mihael antunović

2383. Alojz Miklavcic

2382. Ales Marinko

2381. Andrej Oder

2380. MILENA PRGIN

2379. benjamin kampuš

2378. Nadica Kokalj

2377. Nikita Matović

2376. Rastislav Avsenik

2375. Matej Burger

2374. Hubert Pšeničnik

2373. Ana Galić

2372. Nina Vrtačnik

2371. Stane Božič

2370. best dogs

2369. Anonimen/a

2368. Anonimen/a

2367. Marko Fratnik

2366. Anonimen/a

2365. Anonimen/a

2364. Marija Kamenšak

2363. bizjak stanko

2362. Primoz Kvaternik

2361. Joža Grkman

2360. Anonimen/a

2359. drago vezensek

2358. Olga Novak

2357. Klavdijo Kerin

2356. Anonimen/a

2355. Leon Hadler

2354. Mavricij Košir

2353. Janez Blatnik

2352. Marjana Spolenak

2351. Samo Jeranče

2350. Jože Jankovec

2349. Andrej Sekirnik

2348. Anonimen/a

2347. Brigita Blažič

2346. Karl Rogelšek

2345. Bojan Linasi

2344. Renata Volčjak

2343. Eva Avguštin

2342. Petra Salihović

2341. Zoran kuhaneczk

2340. Mirjana Horvat

2339. Tomaž Kumelj

2338. Maja Žulj

2337. Emil Stukelj

2336. Breda Šmid

2335. Jožef Babič

2334. Zlatko Roj

2333. Matevž Zupanc

2332. ivana colnar

2331. martina zalatel

2330. Mitja Slane

2329. Anonimen/a

2328. Monja Gobec

2327. Tone Lužar

2326. Jan Cvetek

2325. Anonimen/a

2324. Nina Sajovic

2323. Joze Dedic

2322. Anonimen/a

2321. Martina Harambašić Murko

2320. Stojan Fabjančič

2319. Martina Kosnik

2318. Janko Levičar

2317. Florijan Najrajter

2316. Anonimen/a

2315. Dolenci Dolenci

2314. mitja pozenel

2313. Franc Cafuta

2312. Ana Bana

2311. Tina Hawlina

2310. Anonimen/a

2309. Adana Nanda

2308. Andreja Pirtušek

2307. Štefan Trček

2306. Anonimen/a

2305. Boštjan Udovič

2304. VITO JAUŠOVEC

2303. Anonimen/a

2302. Sebastijan Černevšek

2301. Branko Svetičič

2300. samo crncic

2299. LUKA POGAČNIK

2298. Anonimen/a

2297. Gasper Najdenic

2296. Anonimen/a

2295. Bari-Barbara Kramar

2294. Gorazd Misic

2293. Dragica Čižmek

2292. valentina povsic

2291. Robi Petan

2290. stane rauh

2289. Lojze Poljsak

2288. Jožef Česen

2287. Beno Dragar

2286. Aleksander Bencik

2285. Roman Jenko

2284. Matej Korošec

2283. Marjan Lebar

2282. Zlatko Magdič

2281. Bojan Jerič

2280. Nardi Rozmanič

2279. Janez Bernik

2278. Janez Toplak

2277. Anonimen/a

2276. Anonimen/a

2275. janko klun

2274. Robert Leček

2273. zdenko kolar

2272. Mojca Zver

2271. Andrej Slivljan

2270. Anonimen/a

2269. jurij Plazovnik

2268. Franjo Petković

2267. andrej tomažič

2266. Dare Logar

2265. gregor bregar

2264. bojan Jovan

2263. Sonja Ličof

2262. tomo zepek

2261. Zvonka Špeh

2260. Jasna Jukan

2259. Stanko Kolenko

2258. Robert Mavrič

2257. Natasa Hrovat

2256. Anonimen/a

2255. Andrej Klemen

2254. Mladen braučič

2253. Andrej Licen

2252. Igor Bele

2251. Anonimen/a

2250. Mirjan Langus

2249. Franci Ajdovec

2248. Anonimen/a

2247. Anonimen/a

2246. Rok Perc

2245. Anonimen/a

2244. Tomaž Hudolist

2243. Mimi Habjan

2242. Franc Ljubešek

2241. Miro Radosavljević

2240. Polde Rožman

2239. Jana Svetin

2238. Anonimen/a

2237. Robert ŽIČKAR

2236. Leopold kodrun

2235. Stefano sever

2234. Miha Hočevar

2233. Anonimen/a

2232. Anonimen/a

2231. Robert Špegel

2230. vidic zvonka

2229. Rado Markovič

2228. Lojze Pecek

2227. Anonimen/a

2226. rok Jaklic

2225. Robert Budaji

2224. Anonimen/a

2223. Samo Sobočan

2222. Magda Kokalj Moravec

2221. Anonimen/a

2220. Anonimen/a

2219. Anonimen/a

2218. andrej turk

2217. Branko šajher

2216. Primož Kurinčič

2215. igor grošelj

2214. tadej vobič

2213. Sebastijan Lozej

2212. Branko Kacjan

2211. Aleš Hafner

2210. Jaka Hrovat

2209. Nina Terčon

2208. Roman Janezič

2207. Anonimen/a

2206. Anonimen/a

2205. Anonimen/a

2204. Pavel Žakelj

2203. Manó Kolarič

2202. Franci Dagarin

2201. Ljuba Konec

2200. Anonimen/a

2199. Anonimen/a

2198. Sabina Smajlović

2197. Jožef Pelcl

2196. branko zavernik

2195. Vanja Dragan

2194. Denis Skrabl

2193. Anonimen/a

2192. Nataša Orejaš

2191. Nina Brodej

2190. Lado Kavs

2189. Tomaž Brajer

2188. Valentin Cencič

2187. Domen Močnik

2186. Anonimen/a

2185. Danijel Dolinar

2184. Jože Breznik

2183. Damjan Žagar

2182. Lara Jecnik

2181. Ferlič Milan

2180. Cvetka Vidič

2179. Anonimen/a

2178. Marjan Urbančič

2177. Anton Jeglič

2176. Karmen Petric

2175. Anonimen/a

2174. LAURA KRIZNIK KRIZNIK

2173. Anonimen/a

2172. Silvana miljavec

2171. Brigita Bincl

2170. silvo Janev

2169. Danilo Zupanič

2168. Boštjan Kovač

2167. Tamara Lorenčič

2166. Matej Č

2165. Rado Rojnik

2164. Mojca Gornik

2163. Obreza Ana

2162. Tadeja B

2161. Anonimen/a

2160. erik flakus

2159. mrako Kalan

2158. Anonimen/a

2157. Katarina Urankar

2156. Anel Kajtazović

2155. gasper mesec2

2154. Grega Žagar

2153. Stane Kuzmič

2152. Ivo Pulko

2151. Anonimen/a

2150. Anonimen/a

2149. Anton Bebar

2148. Anton Hren

2147. karli ferk

2146. Saso Juvanc

2145. Anonimen/a

2144. Klemen Breda

2143. Ivo Baliban

2142. Edvard Juvan

2141. Enigma1 Enigma2

2140. Anonimen/a

2139. Magda Kramzar

2138. Mrhar Marijan

2137. Marko Boben

2136. Zoltán Kvanka

2135. Andrej Ogrinec

2134. Anonimen/a

2133. Anja Miklavčič

2132. neda kranjc.

2131. Franc Demšar

2130. Anonimen/a

2129. Lea Plevčak

2128. Alessandro Beccari

2127. Lado Burja

2126. Anonimen/a

2125. Simon Žitnik

2124. Damijan Kreutz

2123. Aleksander Leš

2122. Gregor Krajnc

2121. Denis horvat

2120. Jasmina Kličić

2119. Tatjana Popovič

2118. Jože Kramar

2117. Anonimen/a

2116. Joža Roblek

2115. France Henigman

2114. Anonimen/a

2113. Mirjana Sprinčnik

2112. Janez Lipovec

2111. ALOJZ IVANUŠIČ

2110. Dušan Hvalica

2109. Srečko Kržič

2108. Tadej Bratuša

2107. Karmen Cah Stepan

2106. Sonja Deržič

2105. Anonimen/a

2104. Tadeja Ivančič

2103. Jan Lap

2102. Miran Kohne

2101. Marko Hvasti

2100. Boštjan Košir

2099. Robert Verlič

2098. Anonimen/a

2097. Anonimen/a

2096. Metka Severkar

2095. Marko Valente

2094. Neno Cekič

2093. Matej Hočevar

2092. Maruša Marn Avsec

2091. Anonimen/a

2090. Anonimen/a

2089. Anonimen/a

2088. Marija Nachbar

2087. Irena Šepetavc

2086. Anže Juvan

2085. Janko Košmrlj

2084. tadeja volaušek

2083. Anonimen/a

2082. Dusan Kovacic

2081. Gvido Novak

2080. Tanja Golob

2079. Jernej Ferenc

2078. Nina Škufca

2077. Sašo Štefanič

2076. Adnan Masic

2075. David Carević

2074. Saša Drobič

2073. Leon Hržič

2072. Anonimen/a

2071. Aleksandar Trifunović

2070. Leon Ješovnik

2069. Martina Osredkar

2068. Anonimen/a

2067. Anton Knific

2066. Robert Kristanc

2065. Dušan Trušnovec

2064. Dare Puhar

2063. Fiser_gordana Fišer

2062. Jože Koželj

2061. Anton Žakelj

2060. Brane Matkovič

2059. dusan pernek

2058. Jerica Lilek

2057. marjan kovac2

2056. Jadran Batagelj

2055. Lenart Barat

2054. Anonimen/a

2053. Anonimen/a

2052. Anonimen/a

2051. Sanja Kavčič

2050. Lovro Abram

2049. karmen Sluga

2048. Izidor Kumar

2047. MONIKA KARTIN

2046. Franci Smrekar

2045. Stanko Krajnc

2044. spilak franc

2043. Vanja Gale

2042. Edo Ferk

2041. Andrej Cerar

2040. Ksenija Rebernik

2039. Robert Jagodič

2038. Martin Mlakar

2037. Rudi Janezic

2036. Simona Sakač

2035. Bojan Božič

2034. andrej anderle

2033. luka košnik

2032. Urška Zagoričnik

2031. Janja LEVSTEK

2030. Žan Cenc

2029. silvester nagode

2028. Anonimen/a

2027. Karlo Zgonc

2026. Georg Wirth

2025. Robert Rakuš

2024. Eva Kocuvan

2023. Tomaž Mohorič

2022. Vinko Kos

2021. Anonimen/a

2020. Marjan Zerjav

2019. Gregor Pazlar

2018. Peter Fišer

2017. tone mali

2016. danijela Dokic

2015. Anonimen/a

2014. katarina lajevec

2013. Marjan Šarec

2012. Vera Sentocnik

2011. Lili Horvat

2010. Toni Kores

2009. Branko Brane Krošelj

2008. Janez Žvikart

2007. Ana S. Hmaied

2006. Uroš Prebil

2005. Tomaž Podržaj

2004. Nataša Krempuš

2003. Marjan Podgoršek

2002. Anton Karner

2001. Majda Novak

2000. Marko Turk

1999. joze vranicar

1998. Igor Dobrila

1997. jasna lesar

1996. Gregor Pintar

1995. Štefka Lipnik

1994. Andrej Škof

1993. Maja Valič

1992. stanislav novak

1991. Anonimen/a

1990. Anonimen/a

1989. Milan Unterlehner

1988. Janez Miklič

1987. Bogdan Lužar

1986. Anonimen/a

1985. Mirjana Smitran

1984. Radko Štern

1983. ibas mtž

1982. Anonimen/a

1981. Romana Jančar

1980. Branko Fajt

1979. Anonimen/a

1978. Krste Stegić

1977. joc drozg

1976. Mirjan Matić

1975. Nejc Kok

1974. Stane Turšič

1973. Brane Grant

1972. Rok Guna

1971. ANTON KREK

1970. Anonimen/a

1969. Anonimen/a

1968. Zlatko Perhoč

1967. Matjaž Gorenc

1966. Jure Kores

1965. Mark Pavlin

1964. Janko Pirnat

1963. Robert Grlj

1962. Milan Gaube

1961. Nadja Mehle Zavrti 20 Mehle

1960. Štefan Duh

1959. Alex Vrbančič

1958. Simon Kovac

1957. Tanja Džananovič

1956. darinkaiglicar Igličar

1955. Andrej Jakša

1954. Karin Kambič

1953. dejan sprincnik

1952. Marko Slapničar

1951. Anonimen/a

1950. Valter Štorek

1949. Marko Rogač

1948. Marko Jerak

1947. Anonimen/a

1946. filip novak11

1945. Jure breskvar

1944. Anica Ferenčič

1943. vida matk

1942. Anica Flat

1941. Milena Rahne

1940. Anonimen/a

1939. Valentin Magajna

1938. Anonimen/a

1937. tonite falco

1936. Polona Likar

1935. alenka turkpaunovic

1934. Boštjan Sterle

1933. nada oberski

1932. Slavc Zust

1931. Matjaž Podgoršek

1930. Marjan Janežič

1929. Mateja Rehar

1928. Gašper Levstik

1927. Anonimen/a

1926. Janez Stepan

1925. WhiteLivesMatter p

1924. Jožica Videršnik

1923. Anonimen/a

1922. Marija Breznik

1921. Matej Gregorič

1920. Državni svet RS

1919. Anonimen/a

1918. brigita PIŠORN

1917. Damian Strawberring

1916. vojko gologranc

1915. Jelka Suhadolnik

1914. Erika Drugovič

1913. igor horvat

1912. Gregor Jevševar

1911. Anonimen/a

1910. Jerica Božič

1909. Alen Roškar

1908. Bojan MUŠIČ

1907. Zdenka Zupancic

1906. karlos kristan

1905. Franc Rajh

1904. Tadej Krušič

1903. Tomaz Krajnc

1902. Anton Odar

1901. Stanka Nemanič Nemanič

1900. Anonimen/a

1899. Jožef Miklošič

1898. Anonimen/a

1897. Vili Vrtovec

1896. marina frlic

1895. Iztok Založnik

1894. Tadej Mohorko

1893. Anonimen/a

1892. Anonimen/a

1891. maja Avman

1890. Anonimen/a

1889. Marjan Brecelj

1888. Miha Mihelič

1887. Damjan Slekovec

1886. Anonimen/a

1885. Anonimen/a

1884. zemira sahinovic

1883. Boštjan Šeruga

1882. Mateja Škafar

1881. Gasper Aga

1880. Anonimen/a

1879. Anonimen/a

1878. Blaž Časl

1877. Tomaž Glišovič

1876. Gregor Brescak

1875. Anonimen/a

1874. Bojan Perme

1873. Anonimen/a

1872. Miha Hajnže

1871. Marija Žagar

1870. Anonimen/a

1869. Anonimen/a

1868. Dejan Muhič

1867. Jože Grozde

1866. matijapongrac Pongrac

1865. Anonimen/a

1864. Marko Sivec

1863. Anonimen/a

1862. Janja Meglič

1861. Igor Golob

1860. uroš tomc

1859. Anonimen/a

1858. Jurij Markočič

1857. Toni Krapez

1856. Tadej Janež

1855. Gregor Rupnik

1854. Leon Herman

1853. Vilibald Dernikovič

1852. Emil Prezelj

1851. Polonca Kaučič

1850. Matej Erjavec

1849. Milan Novak

1848. Katarina Podnar

1847. Darja Macek

1846. Anonimen/a

1845. Marija Habjanič

1844. Milan Smogavc

1843. Sebastijan Koren

1842. Jovancho Taneski

1841. Marjana Pograjc Debevec

1840. Sandi Katona

1839. Metka Šalika

1838. ginko .

1837. emil hočevar

1836. Anonimen/a

1835. Jaka Bitenc

1834. Mateja Tič

1833. Anonimen/a

1832. Ana Kovac

1831. Anonimen/a

1830. ziga drobez

1829. Anonimen/a

1828. Mojca Kern

1827. Andreja Petrena

1826. lencek113 Lenček

1825. albinpongrac8 pongrac

1824. Anonimen/a

1823. Maša Slana

1822. Jože Jurca

1821. france andolšek

1820. nik maierle

1819. Tajda Pregelj

1818. Božidar Metelko

1817. Bernarda Šmon

1816. Natalija Kopinč

1815. Mirjam Račič

1814. Ana Ločniškar

1813. Tomaž Slokar

1812. zdravc levec

1811. Matjaz Rupnik

1810. Kristian Naitsirk

1809. Bine Bine

1808. Tomaž Limbek

1807. Rok Pogorelčnik

1806. FRANC GRADIŠNIK

1805. vlado cajnkar

1804. franjo koprivnik

1803. samo petaki

1802. Ziga Martincic

1801. KATARINA vidmar

1800. Bogdan Živec

1799. Franci Novak

1798. Peter Krajnc

1797. Cveto Dolenc

1796. helena stucin

1795. miran hudournik

1794. Boštjan Šuhel

1793. toni pojbic

1792. FRANC TOMC

1791. Nataša Ahčin

1790. Zvonko Koren

1789. Irenna Bizjak

1788. Matej Biškup

1787. Samo Glavan Glavan

1786. Mitja Matelič

1785. Anonimen/a

1784. Marjan Strukelj

1783. Anonimen/a

1782. Gregor Pavlica

1781. Domen Zafred

1780. Anonimen/a

1779. Bojan Hud

1778. Zoran Mojškerc

1777. Tone Prašnikar

1776. Tomo Felle

1775. Igor Mugerle

1774. Jernej zavrtanik

1773. uršula valencak

1772. anže Olup

1771. Vojteh Gungl

1770. Daniel Korenjak

1769. Matjaž Selišnik

1768. Anonimen/a

1767. Anonimen/a

1766. Jernej Bradac

1765. Jože Škafar

1764. Anonimen/a

1763. Gorazd Koderman Podboršek

1762. Anonimen/a

1761. Aljonka Kovačič

1760. Peter Omerzu

1759. Marija Vidovič

1758. Jože Benčan

1757. Darja Kosi

1756. Vlado Koritnik

1755. Anonimen/a

1754. Natalija Golob

1753. Janko Petek-Jani

1752. Anonimen/a

1751. Andrej Setničar

1750. Milan Skerbinek

1749. Dana Amon

1748. Ales Dolzan

1747. David Novak

1746. puba60 skamen

1745. vesna Pavselj

1744. Mitja Moškon

1743. Anton Gasar

1742. Zlatko Oblak

1741. branko janez mikelj

1740. drago slankovic

1739. Aleksander Udovič

1738. Joze Žitek

1737. Jože Klakočer

1736. Davorin Kastelic

1735. Zdravko Zorič

1734. Ana Hrovat

1733. Sašo Kalan

1732. Ivan Balažič

1731. Dusan Trampuz

1730. Anonimen/a

1729. Miro poljanšek

1728. Zvonko Rajh

1727. Joze Levstik

1726. Franc Očko

1725. Anonimen/a

1724. Stefan Smon

1723. Karl Zupanc

1722. Anonimen/a

1721. JanezMira Grušovnik

1720. Marjan Baselj

1719. EMA ŠPANOVIČ

1718. peter krizznik

1717. Anonimen/a

1716. Andrej Miketič

1715. Živan Terčon

1714. Marjan Polajnar

1713. Peter Horvat

1712. Marko Gantar

1711. Andrej Kocbek

1710. Desire Desire

1709. Sim Vrba

1708. Zvonko Kustec

1707. Anonimen/a

1706. Anonimen/a

1705. Irin Kosović

1704. Anonimen/a

1703. Alan Antih

1702. Tatjana Glišovič

1701. Ladi Kirn

1700. Anonimen/a

1699. Matej Sedevcic

1698. Anonimen/a

1697. Miroslav Bračko

1696. Job Kavčič

1695. Zdenka Vuković

1694. Anonimen/a

1693. Robert Ursic

1692. Anonimen/a

1691. Tadej Tušek

1690. Anonimen/a

1689. Marjan Kunc

1688. Boštjan Kukovičič

1687. Marijan Duh

1686. David Košnik

1685. Tomaž Muhič

1684. Vasja Dremelj

1683. Andreja Horvat

1682. janez toplak

1681. Jožica Toplak

1680. Anonimen/a

1679. Anonimen/a

1678. Franci Praprotnik

1677. Anonimen/a

1676. Marjan Voljč

1675. Anonimen/a

1674. Peter Štrasberger

1673. Izidor Cankar

1672. Jorge Komar

1671. samo pudgar

1670. Peter Bračič

1669. minorat kozmos

1668. Branko Lojk

1667. Natalija Gorišek

1666. Marko Habic

1665. Srečko Štorman

1664. Marjetka Krajnc

1663. Nejc Verbič

1662. Krištof Šinkar

1661. Alojz Ličar

1660. Simona Abram

1659. Primoz Roser

1658. Sebastijan Osebek

1657. Bojan Lesar

1656. Lucija Navodnik

1655. Aleksander Cucek

1654. Herman Hren

1653. Suzana Holobar

1652. Tomaž Deželak

1651. Tilen Šenk

1650. Štefan Rustan

1649. Nada Čadež

1648. Anonimen/a

1647. Egon Zavnik

1646. Anonimen/a

1645. Marija Vutek

1644. Anonimen/a

1643. Fabian Mesko

1642. Anonimen/a

1641. toni kozuh

1640. Samo Mansutti

1639. Anonimen/a

1638. Andrej Flajnik

1637. Matija Znidarsic

1636. Anonimen/a

1635. Janez Benedicic

1634. Anonimen/a

1633. Iztok Senovršnik

1632. Lara Duh

1631. stanislav petek

1630. Matej Vedlin

1629. Slavko Hanzel

1628. Jože Stanko

1627. Fabijan Cifrek

1626. Miran Gornik

1625. Anonimen/a

1624. marvin sulin

1623. Oton Filipič

1622. Boris Bajc

1621. Viktor Markelj

1620. Metka Stular

1619. tonite falco

1618. Anonimen/a

1617. Roman Očišnik

1616. Anonimen/a

1615. Anonimen/a

1614. Anonimen/a

1613. Anonimen/a

1612. Tanja Markioli

1611. Boštjan Rošar

1610. Anonimen/a

1609. Ales Caf

1608. Maja Šorgo

1607. Mitja Žargi

1606. Gregor Berložnik

1605. Kristjan Mohorič

1604. Angelca Ducman

1603. Anton Smej

1602. Tomi Maier

1601. Miro Ogrizek

1600. alojz zupančič

1599. Anonimen/a

1598. Anonimen/a

1597. Anonimen/a

1596. Rajko Račnik

1595. Anonimen/a

1594. Janez Volk

1593. Vojko vidmar

1592. Vojko Fon

1591. Stane Babič

1590. Tomaž Kiauta

1589. gregor krek

1588. Danilo Krajnc

1587. Anonimen/a

1586. Marko Dorbež

1585. Anton Sikiric

1584. Milojka Sulič

1583. zamuda zlatko

1582. Anja Brglez

1581. SVOBODAN URŠIČ

1580. Ignac Hozjan

1579. Matej Part

1578. Marjan Korelc

1577. Robert Penko

1576. Primož Cundrič

1575. Marko Pavše

1574. Pavla Peternelj

1573. Iva Černe

1572. Lovro Stanovnik

1571. Urban Brnot

1570. Albina Močnik

1569. Matjaž Vrevc

1568. gorazd rant

1567. Brina Suhadolec

1566. Edvard Šajn

1565. Franc Praprotnik

1564. Anonimen/a

1563. Gorazd Logar

1562. Mateja Vidmar

1561. Anonimen/a

1560. Anonimen/a

1559. Anonimen/a

1558. Beat Frumen

1557. Boris Vuzem

1556. Marjan Locicnik

1555. Anonimen/a

1554. Irena Seifert

1553. Andrej Ahačič Ahačič

1552. Janez Arl

1551. Maja Čepin

1550. Anonimen/a

1549. Anonimen/a

1548. Marko Kopač

1547. Tomaž Plevel

1546. Stanislav Berce

1545. Ema Satler

1544. Leon casar0311

1543. Anonimen/a

1542. Franc Brili

1541. Albert Pecnik

1540. Anonimen/a

1539. Anonimen/a

1538. Blaž Benedik

1537. brigita breskvar

1536. Anonimen/a

1535. Rok Blaznik

1534. ALenka Kavka

1533. Stanko MLAKAR

1532. Matic Gaberšček

1531. Anonimen/a

1530. Jure Hrvatič

1529. Anonimen/a

1528. vojko Pavlic

1527. Domen Kožar

1526. Vesna Vesna

1525. Anonimen/a

1524. Anonimen/a

1523. Andrej Zigante

1522. Janez Rant

1521. Anonimen/a

1520. Anonimen/a

1519. Roman Fajdiga

1518. Milan Novak

1517. Roman Sikošek

1516. Grden toni99

1515. Nives Husu

1514. Jernej Kolman

1513. ALENKA SOVRE

1512. Luka Labrovic

1511. MaTJAŽ Zupančič

1510. Milan Udir

1509. Irena šček

1508. Miroslav Muršič

1507. franc bitenc

1506. Martin Krajnc

1505. Marija Metličar

1504. bostjan Korošec

1503. Sandi Urbič

1502. Bogdan pušnik

1501. Majda Kunsic

1500. Andrej Uranic

1499. Anton Povšnar

1498. Mira Lekše

1497. Anonimen/a

1496. Ingrid Rozman

1495. Aleksandr Timofeev

1494. Zorjan Redkar

1493. Roman Modic

1492. Uroš Henigman

1491. Vera Hribar

1490. LJUBICA PRINČIČ

1489. Stanko slana63

1488. franc mast

1487. Enes Pašalič

1486. Jože Tivadar

1485. Uroš Čofati

1484. Robert Ambrož

1483. Tatjana Pišljar

1482. Anonimen/a

1481. Špela Kos

1480. Henrik Homšak

1479. Brane Štupica

1478. Tomaž Drol

1477. franc unuk

1476. Natasa Rifelj

1475. Anonimen/a

1474. Marija Črnugelj

1473. Matevž Velkavrh

1472. Jožef Tomašek

1471. Anonimen/a

1470. Franc Virant

1469. Anonimen/a

1468. Matic Jeraj

1467. Andrej Zavadlav

1466. Iztok Vodišek

1465. Vaneja Velenik

1464. Peter Šajhar

1463. Cvetka Klevže Golob

1462. zdenka gubanec khatibi

1461. Janko Kapl

1460. Anonimen/a

1459. Jasna LAMUT

1458. Jaka Dečman

1457. Gregor LEUTGEB

1456. Franci Krevh

1455. Boštjan Horvat

1454. Anonimen/a

1453. Dušan Šauperl

1452. Silvester Kaučevič

1451. Bojan Lazar

1450. Vera Korencan

1449. Anonimen/a

1448. Valdi Jerman

1447. Ivo Coz

1446. Anonimen/a

1445. Jozica Zorko

1444. Erika Ipavec

1443. Ernest Šenveter

1442. Anonimen/a

1441. Renata Benegalija

1440. Anonimen/a

1439. Tomo Premk

1438. Andrej Leben

1437. Anton Lesnik

1436. Maks Vrščaj

1435. Tadej Kodelja

1434. gregor zibret

1433. Anonimen/a

1432. Domen Kusar

1431. Janez Krnc

1430. Janez Šmid

1429. Nevenka Brumen

1428. Aleš Rejc

1427. cilka strle

1426. Anonimen/a

1425. Marijan Božič

1424. ales ciuha

1423. Branko Gašparič

1422. Anonimen/a

1421. Robert Kuzma

1420. Anonimen/a

1419. Anonimen/a

1418. Zvonko Kovacic

1417. Joco Mrvič

1416. Anonimen/a

1415. Andreja Kušar

1414. Anonimen/a

1413. Bojan Peklar

1412. Anonimen/a

1411. Anonimen/a

1410. Jožica Razinger

1409. Franc Dvornik

1408. Anonimen/a

1407. Anonimen/a

1406. Polde Lazar

1405. Marko Kotnik

1404. Valentin Kosem

1403. Ida Kokot

1402. Anonimen/a

1401. Anonimen/a

1400. robert golež

1399. Anonimen/a

1398. Dušan Marinko

1397. Anton Fende

1396. Matija Perovsek

1395. Kristina Lovšin Salmič

1394. Darko Kafel

1393. Jože Plešec

1392. Sonja Hrvatin

1391. Andrej Robnik

1390. Anonimen/a

1389. Dominik Polajžer

1388. milanme Mel

1387. Marjeta Mulej

1386. Anonimen/a

1385. aleksander jaksa

1384. Ingrid Kralj

1383. Robert Ribič

1382. Dušan Kolar

1381. Ana Dremelj

1380. Anonimen/a

1379. marko berlot

1378. Mitja Seliskar

1377. Uroš Železnik

1376. Simon Gregorc

1375. Andrej Medič

1374. Vili Rogan

1373. Anonimen/a

1372. Andrej Karba

1371. Janez Potočnik

1370. Ulrih Zweigbergg

1369. Marjan Vodlan

1368. Robert Obrul

1367. Matevz Potocnik

1366. Jasmina Kosi

1365. Iluš Vogrinec Hribar

1364. Silvester Mlinar

1363. Anonimen/a

1362. Matic Ovniček

1361. Rok Juhart

1360. Anonimen/a

1359. Jure Kosmač

1358. Anonimen/a

1357. metka severkar

1356. Simon Oman

1355. Ivan Jurko

1354. jure zupan

1353. Anonimen/a

1352. Janko Perčič

1351. Anonimen/a

1350. Milojka Širca

1349. Miha Kapelj

1348. Franc Knaus

1347. Emil STERLE

1346. Anonimen/a

1345. Viktor hajsinger

1344. Anonimen/a

1343. Bogdan Polak

1342. sebastijan ferfolja

1341. Jožef Furlan

1340. Matjaž Rajšp

1339. Anonimen/a

1338. Marijan Turjan

1337. Anonimen/a

1336. Hecpatak Trefalt

1335. Silva Rizman Zajc

1334. Nataša Kovač

1333. Marjan Slodnjak

1332. janez hafner

1331. Iztok Gaber

1330. MARTIN OJSTERŠEK

1329. Majda Kuhar Šuen

1328. Jernej Darovec

1327. Josko Kukovec

1326. Drago Romih

1325. Angelca Likovič

1324. Ivan Ribič

1323. Dejan Vidic

1322. Janez Movern

1321. Zlatka Neuhold

1320. Peter Buršič

1319. Anonimen/a

1318. Gregor Jakob

1317. Miroslav Trampuš

1316. marjan skufca

1315. Anonimen/a

1314. Anonimen/a

1313. Matjaž Lužar

1312. damijan skrlj7

1311. Stanko Veselič

1310. Iztok Zupan

1309. Anton Lampret

1308. Anonimen Anonimen

1307. Darko Božič

1306. Franci Bajda

1305. Mitja Kalan

1304. Anonimen/a

1303. Anonimen/a

1302. Johny Godeša

1301. Brane Kacjan

1300. Stanko Pockar

1299. Primož Gričar

1298. Jadran Urbic

1297. milenka hribar

1296. Anonimen/a

1295. Robert Pečnik

1294. Franci Rupnik

1293. joze valentincic

1292. Anonimen/a

1291. Sebastjan Cejan

1290. Anonimen/a

1289. Andreja Rožmanec

1288. Dušan Gabrijel

1287. Stane Poljanšek

1286. Andrej Pecek

1285. Sonja Leskovec

1284. Anonimen/a

1283. Anonimen/a

1282. miha zimsek

1281. mihael Kovačič

1280. Anonimen/a

1279. Anonimen/a

1278. Anonimen/a

1277. Polona Marc

1276. Martin Melag

1275. marjan sarlah

1274. Žan Grintov

1273. Ivan Vaupotič

1272. Silva Ošina

1271. Ales Tomsic

1270. Jožica Seruga

1269. sunday monday

1268. Marinka Lapajne

1267. Vanja Vrlinič

1266. Lado Primožič

1265. Marija Potrebuješ

1264. Romana Mate

1263. Anonimen/a

1262. Michael Brglez

1261. Anonimen/a

1260. alenka cuder

1259. Jožica Anzeljc

1258. Anonimen/a

1257. Teodor Ortl

1256. Nada Ambrus

1255. Marko Slana

1254. Boštjan Zadnikar

1253. Ivek Klajnšek

1252. Anonimen/a

1251. Marko Kokalović

1250. Anonimen/a

1249. Anonimen/a

1248. lea kenda

1247. Dusan Kuster

1246. Franc Pozvek

1245. Anonimen/a

1244. David Koren

1243. Primož Kumer

1242. Anonimen/a

1241. Anonimen/a

1240. Luka Hrovat

1239. branko grbin

1238. Alen Gale

1237. Anonimen/a

1236. franc gyorek

1235. Evgen Herženjak

1234. Joze Kapun Doo

1233. primoz homan

1232. Anonimen/a

1231. marjan gregoric

1230. Matic Hajmerle

1229. Ljubec Bojan

1228. Jože Vranc

1227. Dejan Nabernik

1226. Metka Kos

1225. Jože Kamenšek

1224. Jože Turinek

1223. Marko Bravhar

1222. Cvetka Poly

1221. Franc Ogrizek

1220. Anonimen/a

1219. Anonimen/a

1218. Zvonko Karničar

1217. stane cankar

1216. Maja Radin

1215. Darko Bertoncelj

1214. Anton Pirnat

1213. Marjan Slabe

1212. Jožef Strah

1211. zerjal martin

1210. Anton Zitek

1209. Mateja Katona

1208. Blaž Šuštar

1207. Slavko Smuk

1206. Osman Begulič

1205. Anonimen/a

1204. Jože Kren

1203. Alenka Cergonja

1202. Anonimen/a

1201. Stanislav Lenart

1200. Anonimen/a

1199. Laurent Resman

1198. Klavdija Strancar

1197. Anonimen/a

1196. Marjana Košat

1195. Aleš Anžič

1194. Milan Štrigl

1193. Stanislav Ahac

1192. Anonimen/a

1191. Anonimen/a

1190. Anonimen/a

1189. Anonimen/a

1188. Aleksander Mezeg

1187. UROŠ KRAMBERGER

1186. Silvo Gjurasek

1185. Robert Ravnikar

1184. Peter Vodopivec

1183. Igor Plahuta

1182. Vladimir Vajda

1181. Silva Kolar

1180. Renata Svete

1179. Srecko Muri

1178. Franc Dajcbauer

1177. Robert Klenovšek

1176. Šemso Omerović

1175. doroteja šoštar

1174. Tomaž Leskovšek

1173. Anonimen/a

1172. Jože HOZJAN

1171. Blaž Vogrinčič

1170. Anonimen/a

1169. Stane Snoj

1168. Anonimen/a

1167. Tomas-Tomi Hajdinjak

1166. Marijan Bogataj

1165. Josip tušek

1164. Darko Kuhar

1163. Jasna Oberski

1162. Drago Rojko

1161. Vasilij Kores

1160. Stanislav Župevc

1159. Anonimen/a

1158. ENGELBERT RIBIČ

1157. Silvo Lokanc

1156. Anonimen/a

1155. Anonimen/a

1154. Janez Krapše

1153. josko anzlovar

1152. Vanda Forstner

1151. Marta Leskovar

1150. Tomaz Kavcic

1149. Goran Gumze

1148. Besim Mehić

1147. Milan Pop

1146. Anonimen/a

1145. Boris Liberšar

1144. Anonimen/a

1143. Igor Bečaj

1142. Simon Rauter

1141. Anonimen/a

1140. Anonimen/a

1139. Anonimen/a

1138. Žiga Ivančič

1137. Jože Černe

1136. Darinka Lakner Bevc

1135. Aleš Čimžar

1134. Tomaž Aleš

1133. Anonimen/a

1132. Jože Bole

1131. Andrija Despot

1130. Marko Pediček

1129. silvo simoncic

1128. Beatriz Cerkez

1127. Bari-Barbara Kramar

1126. Nataša Vavtar

1125. Jakob Sket

1124. Bozena Herzog

1123. lado perovšek

1122. Drago Bitenc

1121. Katarina Grmek

1120. Roman Smole

1119. tadej438 Stachel

1118. Janez Stancer

1117. Anonimen/a

1116. Barbara Sršen

1115. peterzin04 Zinauer

1114. Rozika Janota

1113. Uroš Gorjup

1112. Anonimen/a

1111. Ivana Ahačič

1110. darko ribič

1109. Bojan Kojic

1108. Nika Furlan

1107. Tadej Medvešček

1106. igor petelinkar

1105. Franc Tajner

1104. Darija Hrastnik

1103. Toni Cvelbar

1102. Anonimen/a

1101. Andrej Kromar

1100. Jožef Košica

1099. Branko Brinko

1098. Alen Šetinc

1097. Simon Zalar

1096. Boštjang Feguš

1095. Meta Potočnik

1094. Naja Lavrih

1093. Anonimen/a

1092. Anonimen/a

1091. Ana Lavrencic

1090. Anonimen/a

1089. Boris Kavčič

1088. Benjamin Bertoncelj

1087. Anonimen/a

1086. Franc Bašič

1085. Anonimen/a

1084. Karmen Munda

1083. Lado Jankovec

1082. Anonimen/a

1081. Ime Rože

1080. Danilo Rues

1079. David Jakopič

1078. Silvo Žerak

1077. Ciril Roškar

1076. Marijan Merljak

1075. Mateja Turnsek

1074. Susanne pahor

1073. Peter Zidar

1072. Boštjan Furlan

1071. Igor Juratovec

1070. Jana Batista

1069. Damjan Grmšek

1068. Anonimen/a

1067. moki skero

1066. Ivo Jelercic

1065. ilonkadb37 Della Bernardina

1064. Zeljko Ruskovic

1063. Matjaž Hvalec

1062. Igor Ajdic

1061. Anonimen/a

1060. Chonko San

1059. Iztok Rener

1058. Anonimen/a

1057. Jure Muhič

1056. Tone Štern

1055. Janez Lavrenčič

1054. Anita Mavrič

1053. Denis Zemljak

1052. Primož Kuštrin

1051. Vincenc Boc

1050. Tanja Novak

1049. Iztok Miklavžina

1048. Anonimen/a

1047. Brane Mihelčič

1046. andreja oblak

1045. Maja Drolc

1044. Jožica Birsa Vuga

1043. Tilen Benčina

1042. Saša MADARASI

1041. Anica Unterlehner

1040. Tatjana Mikuž

1039. Simon Trošt

1038. Anonimen/a

1037. marija pucko

1036. Andrej Ledinek

1035. Miran Kušar

1034. Marjan Starec

1033. Izidor Oblak

1032. josip zanardelli

1031. Anonimen/a

1030. Martina Bizjak

1029. Janez Zupan

1028. Urska Willewaldt

1027. Sonja Demšar

1026. Anonimen/a

1025. Tomaž Peternel

1024. Ciprese Zlatko Novak

1023. Darinka Prinčič Nemac

1022. Bine Kurincic

1021. Anonimen/a

1020. Branko Brinjevec

1019. Vlasta Pešl

1018. Majda Senekovič

1017. Tone Vtic

1016. Janez Rebec

1015. Blaž Blažič

1014. Miha goričanec

1013. Danijela Čibej

1012. Matej Vogelsang

1011. Marjana Korosec

1010. franc Kajbic

1009. Matias Berger

1008. franko rebec

1007. Mira Sikman

1006. Gregor Podvinski

1005. primož remškar

1004. Branko Domitrovič

1003. Toni Božanski

1002. Martin Hebar

1001. Franc Ložar

1000. Anonimen/a

999. Radmila Benulič

998. Anonimen/a

997. Stanislav Fortuna

996. Zdravko Martinčič

995. Anonimen/a

994. Franc Mencin

993. Alenka Urbančič

992. Matjaž Cencič

991. Uroš Kolar

990. Rok Kleindienst

989. Sara Habjan

988. janko hausmeister

987. Gregor Ahacic

986. Nejc Bevk

985. Katarina Štular

984. Dinči Milinković

983. Irena Grozina

982. Anonimen/a

981. Jože Baranašič

980. Damijan Rant

979. milan stojko

978. Lucija Krizan

977. DANIEL FRIC FRIC

976. Iztok Podobnik

975. Zoran Marjanović

974. Blaz Strancar

973. Robert Oštir

972. Hakija Besic

971. marjeta SELAR

970. Vojko Verdel

969. boris bufolin

968. Miha Končan

967. Tadeja Rozman

966. matej Juvan

965. Gregor Jerič

964. Anonimen/a

963. Janez Lisec

962. Iris Kogoj

961. lucka berkopec

960. Bojan Jenkole

959. Nina Planinsek

958. Jože Jenkole

957. andrej markioli

956. Anonimen/a

955. Ljubo Neuhold

954. Anonimen/a

953. Anonimen/a

952. portal e-maribor

951. Pavel Marjanovič

950. Anonimen/a

949. Nejc Cesar

948. Davorin Žnuderl

947. Bernarda Mataj

946. Miran Ambrož

945. Igor Watzak

944. Gasper Sajovic

943. Suzana Skledar

942. Irena polak

941. Anita Popit Lapanje

940. Dušan Burjek

939. Anonimen/a

938. Tatjana Torkar

937. Brigita Milavec

936. Maja Aljančič

935. franc kramar

934. Igor Sever

933. Alojzij Gričnik

932. Primož Kolarič

931. Luka Preložnik Šegel

930. Milos Brecelj

929. Aleš Benda

928. Štefan Klarič

927. Anonimen/a

926. Marija Bergant

925. Anonimen/a

924. Petra Rozman

923. Tatjana Krebs

922. martina marinko

921. Jernej Leben

920. Anonimen/a

919. ZORISLAVA CIMPERMAN

918. Janez Zabret

917. Jan Zajc

916. Diana Milavec

915. DARE Klobučar

914. Agata Ahdali

913. Anonimen/a

912. Igor Maurič

911. Mojca Jerovšek

910. Saša Dokl

909. Anonimen/a

908. Anonimen/a

907. martina kriznik

906. Matjaž Draksler

905. Dejan Deko

904. Uroš Podlipnik Podlipnik

903. Marjeta Vrankovič

902. Mario Andrijaševič

901. PRIMOŽ KRT

900. Spela Kanlic

899. Marija Kušar

898. Irena Irena

897. Martina Krek

896. Anonimen/a

895. David Malnic

894. Martin Tominec

893. Darja Šadl

892. Maj Šuklje

891. Bernarda Kladnik

890. Mirko Kajfez

889. Boris Krajnc

888. Magdalena Pirnat

887. Boštjan Arl

886. Elide Stubelj

885. Ivan Kavčič

884. Aleksandra Štuhec ʚϊɞ

883. Majk Lapuh

882. Jani Derstvenšek

881. Mitja Muraus

880. Anonimen/a

879. roman senekovič

878. Matija Stefanović

877. Branislav Meden

876. Srečko Škorc

875. Ana Trlin

874. Arif Bitič

873. Justin Policar

872. Tomaž Virijant

871. Janez Loštrek

870. Anonimen/a

869. milan gosnik

868. borut grosicar

867. Anonimen/a

866. JANKO BORJANČIČ

865. Emilijan Cussigh

864. Miran Tacer

863. Jožef Balaic

862. Marinka Grdadolnik

861. Anonimen/a

860. Valerija Jus Jus

859. Tanja Gamser

858. Melita Fras Muršič

857. Franc Mihelin

856. Mirko Podboj

855. France Cukjati

854. Anonimen/a

853. barbara kavcic

852. Ivo Seligo

851. Silvester Štok

850. alenkaa5 Berlot

849. Matej Omovšek

848. Anonimen/a

847. Stane Miklavc

846. Janez Rihtarsic

845. Marko Novak

844. Alex Ian Požun

843. spela tajnic

842. Jana Kliček

841. Miran OMERZO

840. Likar Jože

839. Anonimen/a

838. Jan Ahačič

837. Stojan Lisjak

836. tanja baruca

835. Lovro Iskra

834. Jelovčan Anže

833. Vlado Cerkvenič

832. Janez Golja

831. Lili Seničar

830. Robert Markočič

829. Slavko Sajko

828. Mira Frelih

827. Anonimen/a

826. Klara Skomina

825. Boris Manzoni

824. Bahrija Karic

823. Andrej Kocbek

822. Ines Hranjec Ravnjak

821. Franci Lesnjak

820. Jasmin Veladžić

819. adamic stanislav

818. Martin Koza

817. Branko Kvar

816. Franc Železnik

815. Slavka Jošt-Kuzman

814. Luka Kosir

813. franc habjanic

812. Irena Strmecki

811. Janez Jeriček

810. Luka Mahkovec Gorenc

809. Anonimen/a

808. Matija Pavlovcic

807. Irena Matko

806. Anonimen/a

805. Stefi Divjak

804. Anonimen/a

803. Jože Ašič

802. Urška Novak

801. Anonimen/a

800. nevenka sagadin

799. Max Osredkar

798. Alja Peterlin Peterlin

797. Tatjana Krajnc

796. sana paka

795. Klaudija Šafarič

794. štefan vörös

793. Bojan Klemencic

792. Vid Mirkac

791. Helena Djordjevič

790. jurkovic joze

789. Mojca Lombardo

788. Anonimen/a

787. Gregor Sturm

786. Matija Lokar

785. Mihael Hojnik

784. Anonimen/a

783. Anonimen/a

782. Luka Hribernik

781. florjan stevanic

780. Anonimen/a

779. Borut Topolovec

778. Žan Kidrič

777. Mateja Preskar

776. Janez Končan

775. Ana Trafela

774. Zoran Ilić

773. Bogdan Stanic

772. Kosec Zvonko

771. Dani Danez

770. Drago Slak

769. Kramar34 Kranjc

768. Franc Povše

767. Franci Ambrožič

766. Brigita Levec

765. Andrej Kolenc

764. Anonimen/a

763. Neža Hribar

762. Klement Jeric

761. stanislav veber

760. matjaz rogel

759. Rok Pavlinjek

758. Valburga Lovec

757. matjaz Črepinko

756. roman suknaič

755. Manja Kristanc

754. Stane Pišek

753. Ljudmila Bončina

752. Zvone Šolinc

751. Nezha Janezhic

750. Milan Fistrić

749. Anonimen/a

748. Andrej Štrus

747. Matejstefanec Stefanec

746. Anonimen/a

745. Anonimen/a

744. Anonimen/a

743. Anonimen/a

742. Drago Dolenc

741. Anonimen/a

740. anton gubanec

739. Anonimen/a

738. mateja lazar

737. Marija Mori

736. Anonimen/a

735. Andrej Fevžer

734. Anonimen/a

733. Zvonko Korošec

732. Matjaž Gerič

731. Andrej Bezlaj

730. Matej Vrbnjak

729. Martin Pirc

728. robert hrastnik

727. Anonimen/a

726. Boštjan Ivšek

725. Emil Krajcar

724. Marjan Senegačnik

723. jurij leskovar

722. Misa Ziberna

721. Jaro Špička

720. Vojko Munih

719. Nejc Krivec

718. Anonimen/a

717. Marta Kaube

716. Tone Kunstelj

715. Damijan Fekonja

714. Tomaž ŠTEBE

713. Julij Skubic

712. Ivan Albreht

711. Stanislav Mak

710. Andreja Jaklic

709. Maks Prelovšek

708. roman romih

707. Bergita Berce

706. Štefan Pavlič

705. ksenja pecenko

704. Mateja Gerjevic

703. Franc Šohar

702. Janez Pintarič

701. Matjaž Šporar

700. MARJETA KOSMAČ

699. Matej Meznaric

698. Anonimen/a

697. Sebastijan Jurkošek

696. Roman Lahne

695. Boris Lipovšek

694. Marjeta Z. Hohnjec

693. Max Harl

692. Tomaž Jeršin

691. Simon Kavcic

690. Jery87 Šlebir

689. Anonimen/a

688. Ziga Kastelic

687. JURIJ KRAPEŽ

686. SILVA GROZNIK

685. Anonimen/a

684. Marija Čas

683. Anonimen/a

682. Ivan Podvinski

681. Tone Lukančič

680. pihalni orkester

679. Branko Đurinek

678. Tatjana Luzar

677. Bine Matoh

676. Kaja drobež

675. Vojko Rizmal

674. Primož VERBOVŠEK

673. danijela fabbro

672. france smolej

671. Primož Pirnat

670. Dušanka Ozmec

669. Jože Benetek

668. Anonimen/a

667. Henrik Dimic

666. januš marc

665. Cveto Grobin

664. Žana Tajm

663. Božo žabjek

662. TATJANA KUREČIČ

661. France Henigman

660. jože vehovar

659. Anonimen/a

658. joe turjak

657. vinko Mavko

656. Mitja Žakelj

655. Vlasta Deželak

654. Franci Jereb

653. ivo surk

652. Matjaž Črnivec

651. Ales Jelovsek

650. Tina Kastelic

649. Vladimir Miljavec

648. Anonimen/a

647. Anonimen/a

646. Janez Skoda

645. Anonimen/a

644. Joža Bejuk

643. Drago Dobrotinsek

642. srverin doplihar

641. FRANC PETROVIČ

640. Maruša Mandelc

639. Alenka Ur

638. vitja matijasic

637. Tadej Puntar

636. Anonimen/a

635. trajkovski aleš

634. Katarina Schlamberger

633. Anonimen/a

632. Andrej Potočnik

631. Jernej Verdev

630. Andrej Klander Klander

629. Danijela Nusdorfer

628. Tomaž Zupančič

627. Toni Nemanič

626. Sašo Košir

625. Žan Kurinčič

624. Anonimen/a

623. Mitja Premk

622. Anonimen/a

621. Maksimilijan Rotar

620. Martin Vrečun

619. Alen Murn Murn

618. Anonimen/a

617. Borut Baricevic

616. Daniel Tutič

615. Anonimen/a

614. Tajda Laure

613. Omer Ibrahimovic

612. Brigita Fijavž

611. Eveline Smrtnik

610. Anonimen/a

609. Sonja Mrak

608. EMIL Bertole

607. Anonimen/a

606. Vladimir Prokic

605. Anonimen/a

604. Enes Mahmutovič

603. Anonimen/a

602. Anonimen/a

601. Snežana Hrvatin

600. Dusan Lesar

599. Anica Brelih

598. Mateja narić

597. Anonimen/a

596. Andrej Kompara

595. Tomo Golob

594. Dušan Našud

593. Jože Lemež

592. Anonimen/a

591. Damjan ŠIPEK

590. Stane Gabrijel

589. Martin Jezeršek

588. Ivan Metelko

587. peter_simcic simčič

586. Ferdo kovačič

585. Henrik Stanjko

584. Anonimen/a

583. Milena Možina

582. Tadej Kern

581. Vesna Korošak

580. Janez Miklavcic

579. Anonimen/a

578. Matej Stavanja

577. Aleksandra Horvat

576. Anonimen/a

575. Suzana Sterniša

574. Janez cimperman

573. Anonimen/a

572. Franc Leskošek

571. Mirko Ružič

570. Anonimen/a

569. Deborah KOCJAN

568. Rafael Krkoč

567. Aleksej Volkov

566. hari kremžar

565. Anonimen/a

564. damjan skok

563. Urban Rihar

562. Vesna Hrvatin

561. Jure Kopač

560. Manca Erjavec

559. Rudi Belšak

558. Pavel Pirnat

557. Peter Hericko

556. Denis Čizmašija

555. Boštjan Zupančič

554. Anonimen/a

553. Anonimen/a

552. gregor slabe

551. Anonimen/a

550. slavoljub zupančič

549. Anonimen/a

548. achilles arrow

547. Azemina Nanic

546. Drago Žuman Žuman

545. Mojca Frece

544. Tomaž Kvaternik

543. Mojca Balon

542. Dominik Širca

541. Anonimen/a

540. Anonimen/a

539. Darko Kurincic

538. Beno Srebre

537. Rajko kukovič

536. Franc Podlesek

535. Nataša Štuhec

534. Stanislav Osojnik

533. Igor Dolinar

532. Vladimir Hanc

531. Srečko Grah

530. Anonimen/a

529. Andrej Krupenko

528. Anonimen/a

527. janez horvat

526. David Mavrič

525. Ana Marija

524. Kristina Koprivnik

523. Vili Kovačič

522. Anonimen/a

521. Jože Leskovec

520. Bostjan Ledinek

519. Anonimen/a

518. Marcel Kekec

517. Anonimen/a

516. Darinka Skaza

515. Verna Majverle

514. Franci Kepa

513. Darka Pernek Arnuš

512. Niko Zeme

511. Anonimen/a

510. Jani Golob

509. Dušan Kotar

508. Boris Petek

507. Margareta Marčič

506. Marjeta Brglez

505. Anton Harej

504. Maksimilijan Hinteregger

503. Daniela Prelog Tkalec

502. Anonimen/a

501. Anonimen/a

500. Anonimen/a

499. Matej Gabersek

498. Janez Lešnjak

497. Valjavec Mateja

496. Sandi zakošek

495. Bojana Voncina

494. Miran Krajnc

493. Anja Koprivec

492. Vitomir Podlogar

491. Anonimen/a

490. Janez Mrak

489. Anonimen/a

488. Bojan Mesec

487. natalija fajdiga

486. Gregor Andrejčič

485. mira cigale

484. majda kavcic

483. Andrej Muren

482. Anonimen/a

481. Egon Milost

480. Jure Trilar

479. Tanja Prohinar

478. Anonimen/a

477. Aleš Kramar

476. Vanči Babulč

475. Herbert Štrbenc

474. Rado Koban

473. Žiga Selčan

472. Jadran Frank

471. Darko Ermenc

470. Modra Blue

469. Jozy Ambrož

468. Bogdan Stopinšek

467. Natasa Cunder

466. Miloš Terbižan

465. igor Dornik

464. Blaz Bitenc

463. agata dugar

462. Bostjan Murgelj

461. Irena Zorko

460. Ivi Bohorč

459. Klara Rovtar

458. Anonimen/a

457. bojan falez

456. nejc petek

455. marina rotar

454. Anonimen/a

453. Janez Susa

452. Tea Polajžar Perko

451. Anonimen/a

450. Zvone Perko

449. Andrej Bahčič

448. Janko Novak

447. Dusan Marcec

446. Matevž Markovič

445. Sonja Sibila Lebe

444. Anonimen/a

443. Anonimen/a

442. bine aljančič

441. Anonimen/a

440. Blaž Kužner

439. Petar Pilipovic

438. Franci Krzmanc

437. Mila Kovac

436. ljudmila gorčan-planko

435. Patricija Žlindra

434. Martin Gorenc

433. Tatjana Kurnik

432. Gorazd Greifoner

431. Vanja Dolžan

430. Anonimen/a

429. Nada Smole

428. Zoran Tkavc

427. Nac Novak

426. Leopold Lamut

425. Marijan Mučič

424. Anonimen/a

423. Matjaž Škrjanc

422. Anonimen/a

421. Anonimen/a

420. Lucijana Piber

419. PETER HREŠČAK

418. sabina kocmut

417. Stanko Vilicnjak

416. Ivan Ravnič

415. viktor policnik

414. Primož Petek

413. Marjan Srebre

412. Anonimen/a

411. Anonimen/a

410. Joze Poje

409. Tamara Koprol

408. Majda Penko

407. JOLANDA GREGORIČ

406. Marjan Spolenak

405. Branko Vovk

404. Tomaž Gostič

403. rok bertoncelj

402. Janez Janža

401. Anonimen/a

400. albin trobec

399. matevž lukančič

398. Jani Novak

397. Roman Petrovič

396. tomaž grošelj

395. Anonimen/a

394. luka vozlic

393. Franc Merhar

392. Mirko Kaučevič

391. Brane Križanec

390. Olga Jereb

389. susnik bostjan

388. Ivana Jug

387. Andrej Krajnc

386. Borut Smodiš

385. Brane Novak

384. Anonimen/a

383. Jasna Ložar

382. Josip Lovrinović

381. Vesna Peršič Dirjec

380. Maja Smodiš Škerl

379. dusan dusan

378. Martin Novak

377. FRANJO LAZAR

376. Ivica Pograjc

375. Kazimir Kolenc

374. Sebastian Stefanović

373. Anonimen/a

372. Anonimen/a

371. Tejč Osredkar

370. Anonimen/a

369. Matjaz Mulej

368. Jan Vatovec

367. Anonimen/a

366. Vojko Stare

365. Miran Bukšek

364. Darko Šket

363. Jan Kocbek

362. Anonimen/a

361. Srečko Novak

360. Marko Puc

359. Matija Potočnik

358. Zdravko Avman

357. Nika Novak

356. Ferdo Svajger

355. Marija Nemanič

354. metka Škerbec antonič

353. Bogdan Krek

352. Klemen Lenasi

351. Peter Rojko

350. Gordana Nović

349. Milan Kovačec

348. Zdravko Perger

347. #FreeZerohedge Maja

346. Uroš Sablatnik

345. Marko Podoreski

344. Andraz Repar

343. lili zalar

342. Jože Krese

341. Melanie M.

340. Martin Zver

339. Anja Maver

338. Anonimen/a

337. BOJAN Šisernik

336. Anonimen/a

335. Dušan Kisič

334. Nataša Medved

333. Zvone Horvat

332. Irena Trušnovec

331. silvester prinčič

330. Angela Višner

329. Rok Pučko

328. Tomaž Hribar

327. Simona Pangerl

326. Anita Vovk

325. Anonimen/a

324. Drago Boncina

323. Anonimen/a

322. Matic Jereb

321. Barbara Cirman

320. Sašo Golja

319. Matej Erculj

318. anita Morel

317. Silvo Hrovat

316. Svetlana Yadykina

315. Anonimen/a

314. Šana Golob

313. Simon Potnik

312. Mira Fras

311. Anonimen/a

310. Miroslav Geržina

309. Anonimen/a

308. Anonimen/a

307. Julija Verona

306. Anonimen/a

305. Patricija Lorber

304. Damjan Uratnik

303. Anonimen/a

302. Franc Naglič

301. Jožica Lazar

300. Anonimen/a

299. Tomaž Močivnik

298. Anonimen/a

297. Dominik Krt

296. David Dolinar

295. Anonimen/a

294. Vinko Brulc

293. Andrej Roškarič

292. Lovro Erzen

291. Anton Zitek

290. Aljaž Jelen

289. Stanko Kumprej

288. Leon šmid

287. Natalija Pungaršek

286. Anonimen/a

285. Nada Jager

284. Ana (Ankica) Grudnik

283. Žiga Šorli

282. Barbara Ban

281. Avrelia Čretnig

280. Anonimen/a

279. Anton Zalokar

278. Franc Friedrich

277. sonja gregorin

276. damijan kores

275. Maja Primic Žakelj

274. Rok Lindič

273. Franci Kavčič

272. MARJAN HROVAT

271. Anonimen/a

270. Karmen Strmšek

269. Dejan Motaln

268. andrej hrovat

267. Bogomir Horvat

266. Gvido Pevec

265. capperpedy renko

264. Ignac cuderman

263. Domyniq Koritnik

262. Dean di Este

261. Anja Majerič

260. Marcel Ražman

259. Anonimen/a

258. Kletarstvo Štajerska

257. Srečko Zernec

256. AR revija

255. Anonimen/a

254. kristijan marc

253. Marija Arnuš

252. Marina Cesarec

251. VALENTIN JUSTIN

250. Katja Mihelčič

249. Janez KOROŠEC

248. Ivo Korošec

247. Nikolaj Oblak

246. Slavko Pipan

245. Alenka Schweiger

244. Marjeta Zlebnik

243. Gabrijel Obid

242. Anonimen/a

241. Anonimen/a

240. Matej Modec

239. Anonimen/a

238. Miran Pernarčič

237. Robert Jerman

236. Stojan Prošev

235. Anonimen/a

234. Anonimen/a

233. Jelka Zelenik

232. Štefan Marinko

231. Marjana Novic

230. Anonimen/a

229. Stanislav Pirnat

228. Stefano bozicek

227. franc likar

226. Anonimen/a

225. rok grahek

224. Anonimen/a

223. Anonimen/a

222. Patricia Walsh

221. Aleš Planinc

220. Sanela Albreht

219. Borut Mlakar

218. Darja Sovinec

217. Simeon Januzovic

216. Anonimen/a

215. Anonimen/a

214. Samo Firbec

213. Lovro Smolej

212. Dusan Kosi

211. Anonimen/a

210. ivan mencin

209. Marko Torkar

208. Anastasia Romanov

207. Boris BESEDNJAK

206. Anonimen/a

205. Robert VIDOVIČ

204. Sanel Alibegić

203. Igor Karlić

202. Sonja Štular

201. Tina Zadravec

200. Milena Vovk

199. Alojz Rebolj

198. Renato Ivancic

197. Edvard Jeram

196. Sara Pegan

195. Zora Mavri

194. Kristjan Baša

193. Aleš Možina

192. Anonimen/a

191. Anonimen/a

190. Stane Lakner

189. Janez Stare

188. Peter Leskovar

187. Nataša Poznanović

186. Stefan Tibaut

185. boris kaplja

184. Milijana Dzolic

183. Sebastian Kropivšek

182. Anton KNAPIC

181. Metka Hren

180. Tina Ščuka

179. Matjaž Črv

178. Matija Horvat

177. Anonimen/a

176. David Čermelj

175. Sebastijan Bohinec

174. Anonimen/a

173. Jože Šušteršič

172. Ivan Jurak

171. Janez Dimnik

170. Peter Brkan

169. brane jerman

168. Matjaž Merlak

167. Robert Jurjavčič

166. Zvonko Bitenc

165. Roman Lukan

164. jakob hebar

163. Anonimen/a

162. Robert Špoljar

161. Robert Ruzman

160. Anonimen/a

159. Špela Jerman

158. helena 456

157. Anonimen/a

156. mojcamarijahren Hren

155. Jozi Čeč Drese

154. Sonja Mastnak

153. Anonimen/a

152. Anonimen/a

151. Peter Tušar

150. katjusa Ales

149. Barbara Lesar

148. Luka Nerad

147. ANDREJ PUCELJ

146. Damjan Kozjak

145. Janez Žgajnar

144. Anonimen/a

143. Danijela Kuhar Kalamar

142. Bernard Štiglic

141. Katerina Tavcer

140. Anonimen/a

139. Lina Hartman

138. Anonimen/a

137. Tomaž Rajk

136. BISERKA MATELIČ

135. Jože Špendal

134. Anonimen/a

133. Ana Žontar

132. Anonimen/a

131. Barbara Rahne

130. Todor Esim

129. Anonimen/a

128. marija skebe

127. Jure Magajne

126. Dragica Žmauc Plohl

125. Bogomira Lucija Zalokar

124. Uroš Delakorda

123. Rok kotnik

122. martin pisk

121. Anonimen/a

120. Samo Rafolt

119. Anonimen/a

118. Miran Kavčič

117. Anonimen/a

116. ivan amon

115. Vin Ko Kr Iž

114. Tone Golja

113. Simona Kosi

112. Simon Jeraj

111. Jože Kastelic

110. Ales Pavlic

109. zvone zz

108. Milan Kožić

107. Matjaž Sepin

106. Dane Kostric

105. Andraz Brzin

104. Marija Mesner

103. Adrijan Koren

102. Gregor pintaric

101. Simon Zore

100. Primož Kastelic

99. Marija Gaber

98. Stanka Magister

97. Anja Šlibar

96. Tomaž Bukovec

95. Mija Smodiš

94. Vida Romšak

93. Jozd Sladič

92. Igor Zunko

91. marko kopač

90. Ignac Čirič

89. Anonimen/a

88. Klara Kocjančič

87. Stanko Baznik

86. Adrion Axelsson

85. Anonimen/a

84. Tatjana Zupančič

83. Anonimen/a

82. Sašo Pančur

81. Marjan Berloznik

80. Cveto Rančnik

79. Zehra Mah

78. Jelka Žagar

77. Mojca Sevčnikar

76. Anonimen/a

75. Irena Švegl

74. Andrej Kutnar

73. Gasper Markic

72. Anonimen/a

71. hard player

70. egon cesnik

69. Marijan Fabrici Fabrici

68. mi po

67. Tatjana Škrinjar

66. Marko Kovač

65. Karl Cic

64. Valerija Slapnik

63. polona koselj

62. Janez Omrzel

61. Miloš Košir

60. anton rajh

59. Marko Vode

58. Marko Kovač

57. Andrej Kristanc

56. Anonimen/a

55. Matej Kristanc

54. Jože Klemenčič

53. Uros Dragar

52. Jozica Miklic

51. Roman Bajuk

50. Anonimen/a

49. VIKTORIJA URANKER

48. Viktorija Wolf

47. marjan kunc

46. Marko Perme

45. David Kogovsek

44. Franc Zaloznik

43. andrej briški

42. Angela Lendaro

41. Jana Debeljak

40. Anonimen/a

39. Gina Dell Olivo

38. Anonimen/a

37. Milena Buh

36. Marjan Ficko

35. Črt Domnik

34. Joze Krek

33. Jan Gantar

32. Jože Novak

31. Drago Peterlin

30. 22 33

29. Bojan Koglot

28. Anonimen/a

27. Anonimen/a

26. Anonimen/a

25. Anonimen/a

24. Zdravko Ščuka

23. Anonimen/a

22. denis basbasa

21. Beno Pehani

20. Tomaž Kne

19. peter jelovcan

18. Rok Prešern

17. Peter Reberc

16. Jan Kocica

15. Špela Gorjanc

14. Klemen Flerin

13. Dušan Ivančič

12. Simona Sovinc

11. Matej Petek

10. Anonimen/a

9. Silvester Alič

8. ivan pisek

7. Miran Balant

6. Vinko Trček

5. Ivo Praznik

4. Tomaž Verdenik

3. Anonimen/a

2. Matija Zupan

1. Natalija Bauman