Da, podpiram naslednje zahteve
  • Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
  • Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
  • Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
  • Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
  • Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
(povezava)
* Polje je obvezno
Vaše podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali izključno za namen te peticije oziroma za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skrbnik podatkov je Inštitut dr. Antona Korošec (Prule 7, 1000 Ljubljana, e-mail: info@inak.si). V skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko svoje podatke kadarkoli tudi pregledate ter zahtevate njihov popravek ali spremembo. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da preko svojih kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi, pošljete sporočilo na e-naslov: info@inak.si z naslovom Odjava od prejemanja novic in sporočil.
Podpisniki (6571)

6571. JOLANDA GREGORIČ

6570. Stefan Smon

6569. Franci Dagarin

6568. Anonimen/a

6567. Maria Mia

6566. Anonimen/a

6565. Dušan Avguštin

6564. Ana Bohnec

6563. Tone Golja

6562. Anonimen/a

6561. Anonimen/a

6560. Vinko Guzej

6559. Anonimen/a

6558. janez škulj

6557. Jolanda Pikl

6556. Branko Vidovič

6555. Anonimen/a

6554. Anonimen/a

6553. Ciril Žagar

6552. Anonimen/a

6551. Tatjana Škrinjar

6550. Anonimen/a

6549. Darija Hrastnik

6548. Saša Dokl

6547. Roman Jenko

6546. Anonimen/a

6545. Anonimen/a

6544. Marjan Ficko

6543. Franc Stanonik

6542. Dany Ornik

6541. Vladimir Kirn

6540. Anonimen/a

6539. Jože Kerbev

6538. Danijela Čibej

6537. Ciril Skrjanc

6536. Rok Prešern

6535. Katarina Štular

6534. Gabrijel Obid

6533. Enes Mahmutovič

6532. Anonimen/a

6531. Franc Tušar

6530. jože krajnc

6529. Peter Krajnc

6528. Anonimen/a

6527. Anonimen/a

6526. janez horvat

6525. drago slekovec

6524. Vanči Babulč

6523. Mgintihar Intihar dusan

6522. Anonimen/a

6521. Simon Žnidar

6520. Jani Ivan Mahor

6519. Martin Žura

6518. n n

6517. Vojko Šuc

6516. Robert Horvat

6515. Angelca Sitar

6514. Sebastian Rudolf

6513. Jarmila Krasovec

6512. Andreja Petrena

6511. Robert Jurjavčič

6510. Drago Magdic

6509. Tomaž Kogoj

6508. albin trobec

6507. Žiga Maver

6506. Branko Radi

6505. simon karlovšek

6504. Janko Petek-Jani

6503. Anonimen/a

6502. Tamara Lorenčič

6501. Anonimen/a

6500. Melita hrenko

6499. Sabrina Pahor

6498. Dolfe Eflod

6497. Žare Dolenc

6496. SIMON VERBIČ

6495. Špela Ferjan

6494. Rok Pučko

6493. Borut Pečnik

6492. Anonimen/a

6491. mateja lazar

6490. aleksandra kovac

6489. Tomaž Jelenc

6488. Franc Železnik

6487. Jožica Fideršek

6486. Janez Bernik

6485. Jaka Hrovat

6484. Franjo-Petra Le

6483. Anonimen/a

6482. Pero Zovko

6481. Silvester Štok

6480. Domen Zafred

6479. Denis Čizmašija

6478. Zvone Lampret

6477. Stane Miklavc

6476. Aleksandr Timofeev

6475. Ferdo Rus

6474. Laurent Resman

6473. Franc Karničar

6472. Katarina Grmek

6471. Gregor Ahac

6470. Erika Polni Profil

6469. Robert Pečnik

6468. Lado Primožič

6467. Franjo Petković

6466. Anonimen/a

6465. Miran Ritonja

6464. Matjaž Selišnik

6463. Anonimen/a

6462. Anonimen/a

6461. peter ušaj

6460. Matic Kumar

6459. alienn44 poljanšek

6458. denis basbasa

6457. Jolanda Orgl

6456. Justika Cater

6455. Anonimen/a

6454. Roman kričaj

6453. Jernej Darovec

6452. Ana Jevševar

6451. Matej Naglic

6450. Anonimen/a

6449. Haris Ljutic

6448. Marijan Fabrici Fabrici

6447. Marko Šuklje

6446. Suzana Holobar

6445. Anonimen/a

6444. Jožef Nerad

6443. Brane Terglav

6442. Alenka Kampuš

6441. Anonimen/a

6440. Jelka Žagar

6439. joze zoher

6438. Anonimen/a

6437. janez music

6436. Anonimen/a

6435. Breda Draksler

6434. Anonimen/a

6433. Branko Ježovnik

6432. Anonimen/a

6431. Anonimen/a

6430. Simon Kresnik

6429. Katja Močnik

6428. Černe Marjan

6427. ivo drenovec

6426. Žiga Selčan

6425. Marjan Mušič

6424. Anže Križnar

6423. Damjan Solman

6422. Anonimen/a

6421. Ludvik Gerl

6420. Lucija Kolar

6419. Peter Omerzu

6418. Roman Adler

6417. Martin Povh

6416. Barbara Metlikovič

6415. Bronka Pust

6414. Andrej Zavadlav

6413. Anonimen/a

6412. Branko Grims

6411. Aleš Anžič

6410. Anonimen/a

6409. Silvana Pelicon

6408. mag. Stefán Koren

6407. Tara Kraševec

6406. Joža Gregorc

6405. Ciril Purkat

6404. Nada Smole

6403. Lili Horvat

6402. franci končan

6401. Anonimen/a

6400. Ivan Gruden

6399. Anonimen/a

6398. Edvard Krieger

6397. Jozica Miklic

6396. SLAVKO BERGLEZ

6395. nejc petek

6394. Stane Lakner

6393. Mitja Dobovicnik

6392. Darinka Lavtar

6391. Matej Metlikovič

6390. Miha goričanec

6389. Miro Prolić

6388. Vladimir Hanc

6387. Anonimen/a

6386. Jadranka Vindis

6385. Bostjan Murgelj

6384. Anonimen/a

6383. Ines Ojkič

6382. Tatjana Bučan

6381. Olga Mušič

6380. Kristina Kosec

6379. Anonimen/a

6378. Janez Podpadec

6377. Dare Puhar

6376. Nuraga Imsirovic

6375. Gasper Markic

6374. Ana Ločniškar

6373. smarcan zlatko

6372. Milojka Kržan

6371. Anonimen/a

6370. Marjan Voljč

6369. Damijan Fekonja

6368. Anonimen/a

6367. Dea Aquarius

6366. Janez Končan

6365. Janez Zupan

6364. Klara Kocjančič

6363. Anonimen/a

6362. Anonimen/a

6361. Anonimen/a

6360. Štefan Klarič

6359. Janez Povše

6358. urska jordan

6357. Micamaca POL

6356. Marjana Spolenak

6355. Ana Jereb

6354. Matej Burger

6353. Lucija Krizan

6352. Anže Vilfan

6351. Irena Jordan

6350. Anita Vovk

6349. gregor bregar

6348. Darko Kuhar

6347. Matej Č

6346. Patricija Žlindra

6345. Marko Jeglič

6344. bine aljančič

6343. Domen Žitnik

6342. Milan Selšek

6341. Tatjana Krajnc

6340. Martina Jerina

6339. Marko Hocevar

6338. Natasa Cunder

6337. Tone Prevc

6336. Sabina Ivsek

6335. Anonimen/a

6334. Franci Kovše

6333. Anonimen/a

6332. Anonimen/a

6331. Miro poljanšek

6330. Anonimen/a

6329. Slavko Kogoj

6328. Anonimen/a

6327. Daniel Tutič

6326. Anonimen/a

6325. Miha Dežman

6324. Silvo Krelj

6323. Mira Grilj

6322. Tatjana Sablatnik

6321. Igor Ajdic

6320. Robi Petan

6319. Olivija vidmar

6318. Anonimen/a

6317. Primož Cundrič

6316. Anton Hojnik

6315. Aljaž Mišjak

6314. Drago Lah

6313. Anonimen/a

6312. albinpongrac8 pongrac

6311. Damijan Rant

6310. Janez Lah

6309. Anonimen/a

6308. Zmaga Troha

6307. tilen erjavec

6306. mkincar mkincar

6305. Anonimen/a

6304. Anonimen/a

6303. Anonimen/a

6302. zlatko perme

6301. Anonimen/a

6300. Jože Firšt

6299. LOGIST LOGISTIK

6298. Drago Rojko

6297. Brane Mihelčič

6296. Ivanks Širca

6295. Anonimen/a

6294. Matjaz Galic

6293. Aleš Ferletič

6292. Janez Jurca

6291. Miran Paulič

6290. Anonimen/a

6289. Darko Toplak

6288. FRANC GRADIŠNIK

6287. Marko Rudolf

6286. stane vrbek

6285. Matjaž Gorenc

6284. Bogomil Jelenc

6283. Anonimen/a

6282. Vlado Železnik

6281. Janez Jeromen

6280. Vesna Gaberšek

6279. Marko Pekovšek

6278. Anonimen/a

6277. Matjaž Mulej

6276. Anonimen/a

6275. Julijan Zavernik

6274. Sukič Drago

6273. Anonimen/a

6272. zeljka hauzler

6271. Anonimen/a

6270. Jožica Anzeljc

6269. Lado Peternelj

6268. Sonja Ssonja

6267. silvo gros

6266. metka kosir

6265. Anonimen/a

6264. Branko Hlad

6263. Vilko Jazbinšek

6262. Anonimen/a

6261. Roman Kolar

6260. Anonimen/a

6259. Silvo Horvat

6258. Vinko Ogorevc

6257. Vladimir Miljavec

6256. Melita Artnak

6255. Rajko Povše

6254. Anonimen/a

6253. Marija Zorec

6252. Anonimen/a

6251. Mihael Perman

6250. hari kremžar

6249. Igor Sedmak

6248. Bojan Jenkole

6247. vince blake

6246. Janez Omrzel

6245. Anonimen/a

6244. Anonimen/a

6243. Anonimen/a

6242. Anton Grošelj

6241. Matjaž Repolusk

6240. Dago Kusar

6239. Aleksandr Parfenov

6238. Žiga Papotnik

6237. Mili Regancin

6236. Miran Tacer

6235. Marko Petrič

6234. vanjo trentelj

6233. Samo Jeranče

6232. Anonimen/a

6231. peter asic

6230. Anonimen/a

6229. Anton Plemenitaš Plemenitaš

6228. Tatjana Maček

6227. Anonimen/a

6226. Miha Žalig

6225. Brane Matkovič

6224. bogdan breznik

6223. Vida Zolger

6222. Mira Lekše

6221. Marko Ferre

6220. Sebastijan Korče

6219. Polona Klemencic

6218. Gorazd Koderman Podboršek

6217. Anonimen/a

6216. Anonimen/a

6215. Judita Zaveršnik

6214. gregor zibret

6213. Peter Turičnik

6212. Bostjančič Sašo

6211. Anonimen/a

6210. Radoslav Sumrak

6209. Tanja Golob

6208. Vojko Stare

6207. Peter Bergant

6206. Spela Satler

6205. Alojzij Koderman

6204. ivan labas

6203. Vojko Verdel

6202. Marko Licen

6201. Rok Remic

6200. Nataša Krempuš

6199. Janez Cerkovnik

6198. Anonimen/a

6197. Dejan Gajsek

6196. Zvonko Korošec

6195. Miran Kohne

6194. Andrej Sekulović

6193. Tatjana Žerjal

6192. Luka Skrlep

6191. janko hrastnik

6190. Natalija Bauman

6189. Emil Stukelj

6188. Miran Gornik

6187. Anonimen/a

6186. Anonimen/a

6185. Milena Zupan

6184. Igor Perko

6183. ANJA OSOJNIK STOPAR

6182. Anonimen/a

6181. Anonimen/a

6180. Tomaž Groboljšek

6179. Anonimen/a

6178. Edvard Ražman

6177. Ivan Pešec

6176. Anonimen/a

6175. marjan urbanija

6174. Anonimen/a

6173. Branka Skrlj

6172. Martin Mlakar

6171. Igor Okorn

6170. Dušan Kotar

6169. KATARINA vidmar

6168. vida lebe

6167. Urska Willewaldt

6166. Nadja Černe

6165. Franc Hoffmann

6164. PETER HREŠČAK

6163. PRIMOŽ KRT

6162. Anonimen/a

6161. samo crncic

6160. stanko batagelj

6159. Jure breskvar

6158. Martin Stopar

6157. Marjan POTOČNIK

6156. Janez Zaletel

6155. Marko Bravhar

6154. Jože HOZJAN

6153. Nataša Ahčin

6152. Anonimen/a

6151. Anonimen/a

6150. Jože Čoper

6149. jasna zulic

6148. miran kocjan

6147. Minka Cigoj

6146. Ciril Jagodic

6145. Enes Pašalič

6144. Polde Lazar

6143. ANTON KREK

6142. Anonimen/a

6141. Natasa German

6140. Marija Vidovič

6139. Anonimen/a

6138. Dragica Cimerman

6137. Zoran Tkavc

6136. Amalija Trauner

6135. Ruzhdi Zulbeari

6134. Peter Skrjanc

6133. Marija Eržen

6132. Anonimen/a

6131. Joze Sovinc

6130. Senka Hanjc

6129. Anonimen/a

6128. Anonimen/a

6127. Anonimen/a

6126. Rajko Koblar

6125. Jaka.Dolinar Dolinar

6124. Senta Povoden

6123. Anonimen/a

6122. PETER FELICIAN

6121. Stane Gabrijel

6120. Janez Gril

6119. Anastasia Romanov

6118. Tea Stegel

6117. Toni Božanski

6116. Alenka Dobravec

6115. Marijan Pongrac

6114. Aleksandra Janjić

6113. Amedeja Rodman

6112. Darinka Lakner Bevc

6111. Miha Šlebir

6110. Anonimen/a

6109. Metka Šalika

6108. Franc Šohar

6107. Viktor Hribar

6106. Matjaž Žužek

6105. Anonimen/a

6104. Benjamin Hafnar

6103. Gorazd Greifoner

6102. Tatjana Violeta Kamnar

6101. Marko Perme

6100. Peter Trpin

6099. Dejan Lebar

6098. jolanda ŠINKAR

6097. Dušan Kisič

6096. Sara Pegan

6095. Nataša Bakaršič

6094. Jernej Primon

6093. Anonimen/a

6092. milenica kastelic

6091. Tadej Janež

6090. boris kaplja

6089. Anonimen/a

6088. Janko Novak

6087. Anonimen/a

6086. Amk Rokart

6085. Marko Hvasti

6084. Marjan Repič

6083. Hoja Hoja

6082. David Košnik

6081. Božidar Rodica

6080. Aleks Kristan

6079. Zofija Jan

6078. Rok Blaznik

6077. Barbara Rogel

6076. Srečko Škorc

6075. viktor jelovčan

6074. AR revija

6073. Danilo Koren

6072. Tadej Bratuša

6071. Leon Hadler

6070. Ivanka Horvat

6069. Anonimen/a

6068. marija plohl

6067. Jožef Balaic

6066. Marko Šubic

6065. Robi Grobin

6064. neda kranjc.

6063. Anonimen/a

6062. Anonimen/a

6061. Gašper Obid

6060. Bine Kurincic

6059. Anonimen/a

6058. Samo Umek

6057. DANIEL FRIC FRIC

6056. Martin Pirc

6055. Joze Bahor

6054. Domen Močnik

6053. Miro Petrevčič

6052. Anonimen/a

6051. Ana Strnad

6050. Marjan Spolenak

6049. Mojca Zver

6048. Anonimen/a

6047. Jožica Arbeiter

6046. Bojan Bratož

6045. Marko Podboj

6044. Natalija Lukas Miša

6043. robert golež

6042. Primož VERBOVŠEK

6041. Slava Cijan

6040. Dušan Našud

6039. Iztok Jelen

6038. Tone Pajk

6037. Darja Tepina

6036. Matic Slokan

6035. Anonimen/a

6034. Anonimen/a

6033. Anonimen/a

6032. Alfred šalamun

6031. Igor Mandić

6030. Dane Koprivc

6029. Robert Turk

6028. Niko Krajnc

6027. Jože Gašparič

6026. onufrios tsavaris

6025. Damjan Tominec

6024. Anonimen/a

6023. Anonimen/a

6022. Stanko Zrinyi

6021. Barbara Trafela

6020. Brigita Podgorelec Glišovič

6019. Alenka Štajner

6018. Andrej Ravnik

6017. Anton Rant

6016. Josko putisch

6015. Anonimen/a

6014. Marko Ferlič

6013. Anonimen/a

6012. Anja Kastelic

6011. Marko Bitenc

6010. Anonimen/a

6009. Roman Petrovič

6008. Vinko Kastelic

6007. Anonimen/a

6006. France Henigman

6005. gasper mesec2

6004. marjan Zorec

6003. Janez Blatnik

6002. Mladen Makarov

6001. Dragica Motik

6000. Anonimen/a

5999. Andrej Bergles

5998. Anonimen/a

5997. Jakob Rupert

5996. Anonimen/a

5995. Milan Markelj

5994. Pavel Marjanovič

5993. Roman Kozmus

5992. boštjan sedlar

5991. Klemen Flerin

5990. Ivo Praznik

5989. Branislav Meden

5988. Dejan Nabernik

5987. Klara Sever

5986. Uroš Peternel

5985. Zoran Ramsak

5984. Anonimen/a

5983. Anonimen/a

5982. Suzana Kocjančič

5981. Franc Vrecl

5980. Anonimen/a

5979. Erih Starejši

5978. Tomaž Plevel

5977. Anonimen/a

5976. Urška Ahlin

5975. Leda Dobrinja

5974. Vlado Cerkvenič

5973. Ana Mostnar

5972. breda Klemen

5971. Anonimen/a

5970. vida matk

5969. Vladimir Pangerc

5968. Izidor Resman

5967. Andrej Medič

5966. Anonimen/a

5965. Iztok Podobnik

5964. Gašper Kačič Gashy

5963. Tone Štern

5962. Borut Smodiš

5961. Matjaž Bohinc

5960. toni pojbic

5959. Anonimen/a

5958. Anonimen/a

5957. Majda Pogačnik

5956. Anonimen/a

5955. Peter Buršič

5954. Vanda Rozman

5953. Aleksander Krčar

5952. Uroš Prebil

5951. Brane Lovšin

5950. Zdravko Lajh

5949. Ivi Bohorč

5948. Boris BESEDNJAK

5947. Anonimen/a

5946. nejče sotenšek

5945. Mare Štirn

5944. PETER SENEKOVIC

5943. Anonimen/a

5942. Anonimen/a

5941. Vilma Siter

5940. Mare Mehle

5939. Igor Urlep

5938. Klavdija Štumberger

5937. Anonimen/a

5936. Anton Zajc

5935. Polona Marc

5934. dare križančič

5933. Andrej Korosec

5932. branko glavan

5931. Mitja Kragelj

5930. Andrej Hoivik

5929. Kuki Hussainy

5928. Michael Brglez

5927. Danica Rebevšek

5926. Nejc Jaklič

5925. igor šinigoj

5924. stanislav slapnik

5923. Mateja narić

5922. Maksimilijan Matjaž

5921. Stanislava Krajnčič

5920. ivan Janez

5919. Aleksander Sojer

5918. Bobby Anonimus

5917. Anonimen/a

5916. Silvo Blažič

5915. Florijan Najrajter

5914. Andrej Kaifež

5913. Suzana Zadnik

5912. Drago Miklavec

5911. Igor Ivancic

5910. Leon Kržič

5909. Marjan J. Veteran

5908. Boris Bogataj

5907. Andrej Flajnik

5906. Vladimira Klun

5905. Anonimen/a

5904. Tomas-Tomi Hajdinjak

5903. Anonimen/a

5902. Maks Vrščaj

5901. aserc8136 Andrej Šerc

5900. Vika Jelen

5899. Jan Vatovec

5898. marjan Kos

5897. Simona Abram

5896. Barbara Ban

5895. Marjeta Drobnič

5894. Stani Koselj

5893. Anonimen/a

5892. Anonimen/a

5891. Anonimen/a

5890. Aleš Kurent

5889. Anonimen/a

5888. Sonja Gašperšič

5887. Jože Pavlakovič

5886. Božo Ropret

5885. Rok burger

5884. Stanko Novak

5883. Marko Kovač

5882. Ernest Šenveter

5881. NatašaKošir Bergant

5880. Majda Malavasic

5879. Marta Galič

5878. stanislav petek

5877. MARJAN HROVAT

5876. stanko klinar

5875. Sandi Žunkovič

5874. Anonimen/a

5873. Vrečič Martina

5872. Božidar Novak

5871. Zvone Šolinc

5870. Goran Pribac

5869. Andrej Krevh

5868. Anonimen/a

5867. Marija Nemanič

5866. Milijana Dzolic

5865. Anonimen/a

5864. josip zanardelli

5863. Franci Lesnjak

5862. Alessandro Beccari

5861. Robert Rakuš

5860. Anonimen/a

5859. Chonko San

5858. Danilo Glažar

5857. Martin Ražman

5856. Boštjan Gortnar

5855. Ziga Martincic

5854. Bozena Herzog

5853. Manja Kristanc

5852. Igor Mugerle

5851. miha Bračko

5850. Anonimen/a

5849. Anonimen/a

5848. anka potrc

5847. Esma Mikus

5846. Peter Hergold

5845. Anonimen/a

5844. Anonimen/a

5843. Rajko Gašparič Gašparič

5842. Iva Pavlin Žurman

5841. Anonimen/a

5840. miha zimsek

5839. Mitja Vrečar

5838. Borut Možina

5837. Anonimen/a

5836. Janez Stare

5835. Tanja Albreht

5834. Jan Zagar

5833. Anonimen/a

5832. Anonimen/a

5831. VIKTORIJA URANKER

5830. Dušan Ivančič

5829. Janez Slapnik

5828. marjana pevec

5827. Vesna Krusec

5826. Igor Bečaj

5825. Anonimen/a

5824. Anita Ruperčič

5823. Kristina Ločniškar

5822. MILAN JEVŠNIK

5821. Ivan Kos

5820. Mojca Nardin

5819. Nives Husu

5818. Ciril Jakše

5817. Ziga Kastelic

5816. Boštjan Kovač

5815. Ana Galić

5814. Anonimen/a

5813. Anonimen/a

5812. Lojze Tarfila

5811. Anonimen/a

5810. Anonimen/a

5809. Marko Hostnik

5808. Jože Lokovšek

5807. Rozika Janota

5806. Zdravko Blažič

5805. Tone Jesenk

5804. Zvonko Dujmovič

5803. Katja Hrovat

5802. Alen Murn Murn

5801. Uroš Vidovič

5800. Milena Čegovnik

5799. Robert Penko

5798. Tomaž Kne

5797. Bojan Oset

5796. Anonimen/a

5795. Snežana Hrvatin

5794. Susanne pahor

5793. Anonimen/a

5792. Marjan Slabe

5791. Maj Šuklje

5790. milan stariha

5789. Anonimen/a

5788. Majda Kunsic

5787. Anonimen/a

5786. Alma Pristovnik

5785. Anonimen/a

5784. Bojan Jerončič

5783. franc gyorek

5782. Kristjan Žoher

5781. Igor Emeršič-Emerson

5780. Tine Sitar

5779. Azra BAJRIĆ

5778. denis Brinovec

5777. zdravc levec

5776. Dragana Mihajilovič ex Dorontič

5775. Anonimen/a

5774. Marija Čas

5773. rudolf matesic

5772. Robert Perko

5771. Sara Ferlič

5770. Anonimen/a

5769. Dane Popović

5768. Anonimen/a

5767. Anonimen/a

5766. Andreja Kmet

5765. marjan kunc

5764. Anonimen/a

5763. Mitja Gantar

5762. Anonimen/a

5761. Rado-jakob Strnad

5760. Anonimen/a

5759. Anonimen/a

5758. Anonimen/a

5757. Rok kotnik

5756. Vlasta Pešl

5755. Lojzka Rutar

5754. Zvonka Špeh

5753. Majda Sablatnik

5752. Anonimen/a

5751. Janez Kidrič

5750. Natalia Agapova

5749. Vesna Žižek

5748. Anonimen/a

5747. Lenalee Viva

5746. mafatovicdarko Čebron

5745. Igor Furlan

5744. Anonimen/a

5743. Anonimen/a

5742. Jože Romih

5741. Edvard Jeram

5740. Mario Andrijaševič

5739. Ana Kobler

5738. Ladi Kirn

5737. LIDIJA PERGER

5736. Anja Miklavčič

5735. Irena Trušnovec

5734. Tona Velkavrh

5733. Alenka Ur

5732. Anonimen/a

5731. Marjan Lipec

5730. ksenija kumar

5729. Anonimen/a

5728. Vasja Dremelj

5727. Marjetka Planinc

5726. mrako Kalan

5725. damian golenko

5724. Roman Lahne

5723. damjan kadunc

5722. Doktor Onyx

5721. Emil URBANC

5720. Anonimen/a

5719. Rajko Okorn

5718. miran hudournik

5717. Jozica Glinsek

5716. Anonimen/a

5715. Tajda Pregelj

5714. Dusan Sef

5713. Mirjana Smitran

5712. Jozica Zorko

5711. Tadej Legnar

5710. Mitja Grmovšek

5709. Andrej Aplinc

5708. Matjaž Gerič

5707. Anonimen/a

5706. Milan Jerant

5705. Kristina Koprivnik

5704. Mateja Preskar

5703. Stojan Lisjak

5702. Cvetka Kalan

5701. Jožica Toplak

5700. Matic Gaberšček

5699. Mitja Pongračič

5698. Anonimen/a

5697. Jernej Zupančič

5696. Dušan Ramšak

5695. Karmen Ponikvar

5694. Ida Kokot

5693. Ivan Albreht

5692. Filip Hubat

5691. Jožef Skaza

5690. Tomaž Butina

5689. Mrhar Marijan

5688. Nina Vuk

5687. duska lajh

5686. Anonimen/a

5685. Lovro Stanovnik

5684. Boštjan Šeruga

5683. Robi Psenicnik

5682. Stanko Baznik

5681. Marijan Bogataj

5680. Miloš Škorc

5679. mateja mateja

5678. Anonimen/a

5677. marjeta SELAR

5676. Mojca Japelj

5675. V Č

5674. Anonimen/a

5673. Marcel Kekec

5672. Branko Slivar

5671. Miran Poredos

5670. Anonimen/a

5669. Anonimen/a

5668. Mojca Ceglar Korotaj

5667. darinka volk

5666. Anonimen/a

5665. Mateja Novak

5664. janja flisek

5663. Martina Kosnik

5662. Anonimen/a

5661. Valentina Srsen

5660. Anonimen/a

5659. Matjaž Marinko

5658. Ksenija Rebernik

5657. Klemen Kočevar

5656. Senta Ana Siročič

5655. stane cankar

5654. Zvonimir Bratun

5653. Marija Urbanček

5652. Peter Štrasberger

5651. Teo Petrovič Presetnik

5650. Jernej Hafner

5649. Tomaž Aleš

5648. Anonimen/a

5647. Simona Sakač

5646. Jožef Strah

5645. Anonimen/a

5644. igor petelinkar

5643. Blaž Mertelj

5642. Anonimen/a

5641. Bojan Milenkovič

5640. gregor krzisnik

5639. Janko Kapl

5638. spela tajnic

5637. Matjaž Štuhec

5636. Adrijan Koren

5635. Matjaž Ražman

5634. Anton Percic

5633. Nenad Doležal

5632. Bernarda Mataj

5631. Pavel Žakelj

5630. Nada Mihalič

5629. Mateja Rakič

5628. Eveline Smrtnik

5627. rok bertoncelj

5626. Petra Janežič

5625. Pero Perči

5624. Kristian Naitsirk

5623. Robert Kuzma

5622. Anonimen/a

5621. Vera Sentocnik

5620. Anonimen/a

5619. Polona Dominik

5618. Tomaž Sotošek

5617. DARE Klobučar

5616. Tadej Žakelj

5615. Ljudmila Jegrišnik

5614. Zoltán Kvanka

5613. Andrej Benedik

5612. Bojan Božič

5611. nevenka sagadin

5610. Mirko Antolović

5609. Slava Božič

5608. Lili Mrzek

5607. Iztok Rener

5606. Matic Jeraj

5605. Luka Klarič

5604. Nataša Štuhec

5603. Sandi Katona

5602. Matej Kristanc

5601. Ana S. Hmaied

5600. Franko Živec

5599. Anton Lampret

5598. Špela Zupančič

5597. Majda Flerin

5596. Zlatko Oblak

5595. Anonimen/a

5594. Anonimen/a

5593. Alojz Gjerkeš

5592. Marino Krizman

5591. Bojan Hud

5590. ana mehlin

5589. anuša jan

5588. Martin Hebar

5587. Gregor Berložnik

5586. Petra Klesnik

5585. saso vrecar

5584. Kostja Medved

5583. Damjan Brezavšček

5582. Robert Klenovšek

5581. Anonimen/a

5580. Nejc Kok

5579. David Grajžl

5578. Simona Oblak

5577. Nada Jager

5576. Štefan Fidler

5575. Aleksander Udovič

5574. Andrej Bezlaj

5573. martina kriznik

5572. Lj L

5571. IZTOK GABER

5570. Anonimen/a

5569. Biserka Dolinar

5568. Anonimen/a

5567. Andrej Jamnik

5566. Anonimen/a

5565. vid peterka

5564. Slađan Stojanov

5563. Jože Novak

5562. Uroš Bole

5561. Zdravko STARE

5560. Marko Banovec

5559. Mojca Frece

5558. Anonimen/a

5557. gacnik ana

5556. Dragan Petronijević

5555. Miran Prajnc

5554. Greta Gorensek

5553. Nadja Kosmrlj

5552. Anonimen/a

5551. Ivo Pocrnic

5550. Anonimen/a

5549. Janez Slovenec

5548. Ivan Tramsek

5547. Sebastijan Bohinec

5546. ivan pisek

5545. Anonimen/a

5544. Gregor Bratuša

5543. Katarina Jezersek

5542. Anže Druškovič

5541. Anonimen/a

5540. Jakob Polegek

5539. Anonimen/a

5538. Miran Sulejmani

5537. Boris Krajnc

5536. Ana Vake

5535. tomaž flis

5534. Anton Rus

5533. Aleksander Mezeg

5532. Janja Meglič

5531. Pavlin Poličar

5530. Anonimen/a

5529. Anonimen/a

5528. Radovan Skubin

5527. Lado Kavs

5526. Anonimen/a

5525. Anonimen/a

5524. Anonimen/a

5523. Tatjana Nagode

5522. Tejč Osredkar

5521. Barbara Matijevic

5520. Darko Kolnik

5519. rok zavodnik

5518. Gregor pintaric

5517. Anonimen/a

5516. Borut Petrič

5515. Robi Miler

5514. Anonimen/a

5513. Janez Mrak

5512. Andrej Leben

5511. Anonimen/a

5510. Iztok Brezavšček

5509. Anonimen/a

5508. Sebastjan Vida

5507. Matej Sedevcic

5506. Anonimen/a

5505. Nataša Vavtar

5504. Marjan Krapež Krapež

5503. Franc Ambrozic

5502. Doroteja Murko

5501. Antonija Volcini

5500. Urška Novak

5499. ciber brina

5498. Tanja Škorjanc

5497. Anonimen/a

5496. Swan Krgora

5495. Anonimen/a

5494. Anonimen/a

5493. Marija Imenšek

5492. Milena Buh

5491. tomaž cujnik

5490. Anonimen/a

5489. Ana Štrukelj

5488. Borislav Kosi

5487. Roman Modic

5486. Misa Ziberna

5485. Polona Dubrovski

5484. Karlo Zgonc

5483. Andrej Zupančič

5482. Peter Šajhar

5481. Anonimen/a

5480. Anonimen/a

5479. metka severkar

5478. Bojan Lazar

5477. Anja Čuček

5476. Istok Milavec

5475. Emilijan Cussigh

5474. Tomo Golob

5473. Anonimen/a

5472. Tomaž Sokol

5471. Milan Camlek

5470. Bernard Štiglic

5469. Maja Čepin

5468. Anonimen/a

5467. Barbara Jeraša

5466. Anonimen/a

5465. Anonimen/a

5464. Anonimen/a

5463. Polona Naglič

5462. Bojan Peklar

5461. Anonimen/a

5460. Marko Persolja

5459. Tadej Medvešček

5458. zvone zz

5457. J. Ward

5456. Tina Marn

5455. Simon Rajar

5454. Barbara Skaza

5453. Bruno Kirn

5452. Anonimen/a

5451. Anonimen/a

5450. Jani Lazar

5449. Gregor Gorenc

5448. Anonimen/a

5447. Saša Kos Turel

5446. Dejan Dekijus

5445. Marjan Šarec

5444. Anonimen/a

5443. Tina Gregorič

5442. Damijan Andrejc

5441. Anonimen/a

5440. Jani Kravanja

5439. Katja Peklar

5438. Marija Gaber

5437. Milan Dornik

5436. Anonimen/a

5435. Blaž Godnjavec

5434. Vesna Hrvatin

5433. Simon Škvarč

5432. Mariza Petrovčič

5431. dragica blatnik

5430. Vitomir Podlogar

5429. Anonimen/a

5428. Tatjana Bajželj Oset

5427. Ivan Vučko

5426. Giovanni Bote

5425. Zvonko Skrt

5424. Matija Jeglič

5423. Klemen Zajec

5422. Borut Kastelic

5421. matjaž Bubnic

5420. Robert Colnar

5419. Brdeda Sirk

5418. Anonimen/a

5417. zdenko kolar

5416. Martin Valič

5415. Ema Tomc

5414. Tomaž Glišovič

5413. Ivana Jug

5412. Anonimen/a

5411. Peter Vodopivec

5410. Rajko Gačnik

5409. Anonimen/a

5408. gregor pergar

5407. Renata Strnad

5406. Anonimen/a

5405. Tomaž Virijant

5404. Samir Beganovic

5403. Janez Klanjšek

5402. Alenka Horvat

5401. Jani Derstvenšek

5400. Marko Habjan

5399. Robert Ursic

5398. Anonimen/a

5397. blaz Bilban

5396. Primoz Kvaternik

5395. Viktor Markelj

5394. anamarija kavcic

5393. Peter Peruzzi

5392. Marijan Sterniša

5391. Dejan Novak

5390. Janez Šušteršič

5389. Anonimen/a

5388. Ana Matičič

5387. Drago Romih

5386. Primož Troppan

5385. Bojan Mesec

5384. Anonimen/a

5383. andro ferme

5382. Tatjana Petrič

5381. Žiga Ivančič

5380. Franc Kepec

5379. Albina Veronik

5378. Rok Zaplotnik

5377. Franjo Šlebnik

5376. Jana Stražišar

5375. Adrijana Kocjančič

5374. bojan arnus58

5373. Josip Lovrinović

5372. Anonimen/a

5371. Anonimen/a

5370. Lidija Pangerl

5369. borut grosicar

5368. Miran Premelč

5367. Anonimen/a

5366. Stanko MLAKAR

5365. Ernest Kozlovič

5364. janez TAPAJNER

5363. Anonimen/a

5362. Anonimen/a

5361. Boris Jonke

5360. sonja savnig

5359. Martin Gubec

5358. Rebeka Mamic

5357. matej Pacnik

5356. Janez Volk

5355. Jure Cof

5354. Anonimen/a

5353. Alenka Janežič

5352. Anonimen/a

5351. elvis bavdaz

5350. Polona Kenda

5349. Anonimen/a

5348. Anonimen/a

5347. Brigita Levec

5346. Anonimen/a

5345. Anonimen/a

5344. Anonimen/a

5343. Mimi Habjan

5342. Lucija Demšar

5341. Blaž Šuštar

5340. Anonimen/a

5339. Vilko Bundersek

5338. Dejan Lasica

5337. Martin Sarjaš

5336. vlado cajnkar

5335. Aleksander Flakus

5334. Matej Leban

5333. metod jesenko

5332. Anonimen/a

5331. Bojan Košnik

5330. Brane Beravs

5329. Branko Špan

5328. Janez Pintarič

5327. Anonimen/a

5326. Aleš Makovac

5325. Gino Majerič

5324. meta urankapergar

5323. Andrej Medved

5322. Anonimen/a

5321. Roman Dolenc

5320. Tilen Benčina

5319. Tine Jekovec

5318. Marko Petek

5317. Robert Feri

5316. Marijan Mučič

5315. Janez Miklavcic

5314. Martin Lenko

5313. samo petaki

5312. Matija Lokar

5311. Marjan Frlan

5310. martina zalatel

5309. Matevž Okršlar

5308. Alojz Železnik

5307. Irena Gerželj

5306. Miloš Kos

5305. Sim Vrba

5304. Domyniq Koritnik

5303. Anonimen/a

5302. JURE PUNGERSEK

5301. Peter Demšar

5300. Cirila Jesenko

5299. Beno Dragar

5298. Uros Dragar

5297. Anonimen/a

5296. Irin Kosović

5295. Anonimen/a

5294. Gašper Sila

5293. marjan medlobi

5292. Anonimen/a

5291. Julij Skubic

5290. Anonimen/a

5289. Anonimen/a

5288. matija kramar

5287. Boštjan Ivšek

5286. Simon Mesarič

5285. Darja Radonić

5284. Anonimen/a

5283. Matjaž Gašpirc

5282. Anonimen/a

5281. Hajrudin Mirovic

5280. Anonimen/a

5279. Martin Gregorčič

5278. Anonimen/a

5277. Miha Groznik Groznik

5276. Dusan Vrtovec

5275. Mateja Katona

5274. Zdenka Hegler

5273. Franc Breznik

5272. Mirjana Horvat

5271. Josip Broz

5270. Ivan Kukovica

5269. ALBINA MUREN

5268. Spomenka Dević

5267. Mira Jesih

5266. Milena Brodnik

5265. Manca Erjavec

5264. Anonimen/a

5263. Katja Tekavec

5262. Marija Kušar

5261. Spela slovenija

5260. FRANC PETROVIČ

5259. Bine Bine

5258. Leopold Lamut

5257. Jožef Žagar

5256. Rok G

5255. Vanja Dragan

5254. Anonimen/a

5253. silvo Janev

5252. Anonimen/a

5251. Klemen Malovrh

5250. Tone Gosnjak

5249. Vanja Smrekar

5248. Anonimen/a

5247. Anonimen/a

5246. Donat Goricar

5245. Dare Martinc

5244. Ivek Klajnšek

5243. jurkovic joze

5242. Štefan Pavlič

5241. Anonimen/a

5240. Jurij Emeršič

5239. Anonimen/a

5238. Peter Grasselli

5237. Anonimen/a

5236. Andreja Maraž

5235. Andraz Repar

5234. Anonimen/a

5233. Marko Tertinek

5232. Vera Hribar

5231. joze markic

5230. Alenka Urbančič

5229. Igor Završnik

5228. Nadine Lesjak

5227. Brina Suhadolec

5226. Roman Majdič

5225. igor racic

5224. Jožica Žmavc

5223. Anonimen/a

5222. Jože Lemež

5221. Lorena Lovrečič

5220. Stanka Starc

5219. Mateja Gerjevic

5218. Anonimen/a

5217. Alojz Jakos

5216. Mojca Sevčnikar

5215. peter jerala

5214. Miroslav Geržina

5213. Iztok Mrgole

5212. Ingrid Kralj

5211. Miloš Ilić

5210. aljoša Grabnar

5209. Janez Potočnik

5208. Anonimen/a

5207. Danijela Maklič

5206. Jurij Skok

5205. Jurij Vončina

5204. Marjan Černe

5203. Renata Bajt

5202. Špela Abram

5201. Anonimen/a

5200. Nevenka Vesel

5199. Janko Koropec

5198. Sonja Leskovec

5197. Anonimen/a

5196. Ivan Kavčič

5195. Andreja Robič

5194. Ferdo Piš

5193. Maria Wiedenbauer

5192. Suzana Nešović

5191. Tatjana Slanc

5190. Milan Krišelj

5189. Mirko Slana

5188. Anonimen/a

5187. Rihard Gerbec

5186. Jure Lapanja

5185. Sandi Šubara

5184. Timotej Rauter

5183. Helena Rončević Rončević

5182. Tibor Mrakič

5181. aleksander zidansek

5180. Anonimen/a

5179. Borut Mulc

5178. Peter Tušar

5177. Dušan Rot

5176. Sonja Ristić

5175. Silvester Moškrič

5174. Anonimen/a

5173. Damijan Jellenko

5172. Lucia Bečan

5171. Štefanija Kovač

5170. Bojan Lesar

5169. Matjaz Jerovsek

5168. Slavko Sušec

5167. vera kladnik

5166. Miran Kinkk

5165. samo glavan

5164. Edo Stopar

5163. Marijan Turjan

5162. Martina Harambašić Murko

5161. Anže Kepa

5160. Jože Mlakar

5159. Anonimen/a

5158. Boris Dobnik

5157. igor horvat

5156. rado turk

5155. Jadran Kastelic

5154. Rafael Krkoč

5153. Leopold Strnad

5152. Jožef Česen

5151. Aljonka Kovačič

5150. Anonimen/a

5149. Anonimen/a

5148. Ramona Mavec

5147. Vojko Cafuta

5146. Anonimen/a

5145. Mitja Muraus

5144. Jakob Lojk

5143. Gregor Samardzic

5142. Filip Kaufmann

5141. petauer marjan

5140. Anonimen/a

5139. Janko Jilg

5138. Anonimen/a

5137. Valentin Zajc

5136. Sanel Vikic

5135. Marinka Lenasi

5134. Danilo Delakorda

5133. Boris Mavrič

5132. Artur Šulin

5131. Josip Budiš

5130. Zvonka Anderlič

5129. Andreja Zajc

5128. Bernard Ravnnak

5127. Klemen Poličar

5126. alenka nezmah

5125. Martin Mlakar

5124. Vojko Levar

5123. Zoran Marjanović

5122. Tomaz Jurca

5121. Bojan Demšar

5120. Rok Groselj

5119. Radislav Črne

5118. Anonimen/a

5117. Anonimen/a

5116. Ana Ribnikar

5115. kristian kopa

5114. slobodnik aro

5113. Anonimen/a

5112. Suzana BRAČUN

5111. Miroslav Bračko

5110. Špela Vugrinec

5109. Anita Mavrič

5108. Anonimen/a

5107. robert hrastnik

5106. Niels Udir

5105. Danilo Ivančič

5104. Anonimen/a

5103. David Gole

5102. mi po

5101. Kristijan Perčič

5100. Valburga Lovec

5099. Anonimen/a

5098. Robert Grlj

5097. Nina Močnik

5096. Janez Jančar

5095. Simon Jeraj

5094. Ines Kuster

5093. Anonimen/a

5092. Kristjan Kuhar

5091. davorin makovec

5090. Ignac cuderman

5089. Marko Kovač

5088. Boris Vuzem

5087. Blaž Kužner

5086. Matej Laznik

5085. Emil STERLE

5084. peter kocen

5083. Antonio Škoda

5082. Marko Kos

5081. Marija Potrebuješ

5080. Irena Kužnik

5079. Vesna Vesna

5078. Anonimen/a

5077. Matjaž Knol

5076. Nataša Jager

5075. Domen Ponikvar

5074. Sašo Košir

5073. Cvetko Jerasa

5072. Majda Romič

5071. Kat Autumn

5070. Simon Žitnik

5069. Sonja Mrak

5068. Vinko Podobnik

5067. Dušan Černe

5066. Jože Grozde

5065. Dejan Penko

5064. Blaž Vogrinčič

5063. Ferdo Svajger

5062. Anonimen/a

5061. Anonimen/a

5060. Tadej Lovrec

5059. Bojan Perme

5058. Anonimen/a

5057. Anonimen/a

5056. Anonimen/a

5055. Jana Batista

5054. Boris Liberšar

5053. Ignac Novak

5052. Drago Bauer

5051. Anonimen/a

5050. Maks Jemec

5049. KONRAD MANDL

5048. helena Ferlež

5047. Izidor D. Schenk

5046. Marija Metličar

5045. Mojca Kavčič

5044. Aleksander Cucek

5043. Dr. Zvone Čadež

5042. Miro Ferenčak

5041. lidija kukovica

5040. Dušan Naglič

5039. Natasa Rifelj

5038. Andrej Divjak

5037. Marko Boben

5036. Uroš Gabrijelčič

5035. Ales Pavlic

5034. Lili Arh

5033. Anonimen/a

5032. Anonimen/a

5031. Stipe Styp

5030. Jože Švegl

5029. Anonimen/a

5028. Anonimen/a

5027. Tomaz Krajnc

5026. Marjeta Plešec

5025. Valerija Slapnik

5024. Boštjan Rošar

5023. Anonimen/a

5022. Anonimen/a

5021. Marijan Gril

5020. Anonimen/a

5019. Monika Ivančev

5018. Marija Guzelj

5017. Anonimen/a

5016. Bogomir Horvat

5015. Damjan Žagar

5014. Anonimen/a

5013. Anonimen/a

5012. Marjetka Krajnc

5011. golec boris

5010. Jadran Batagelj

5009. Iva Černe

5008. Anonimen/a

5007. Branko Horvat

5006. Zdravko Bajt

5005. Bostjan Godec

5004. Robert Uršič

5003. Anton Fende

5002. Anonimen/a

5001. Mojca Kern

5000. magda skok

4999. Herman Hren

4998. Anonimen/a

4997. zdenka gubanec khatibi

4996. Franc Tajner

4995. Neja Juvančič

4994. Anonimen/a

4993. Vida Mu

4992. Anonimen/a

4991. Anonimen/a

4990. Anonimen/a

4989. Hrvoje Petkovic

4988. Marcel Ražman

4987. Klara Rovtar

4986. Nina Ledinek

4985. Anonimen/a

4984. Robert Budaji

4983. Jernej zavrtanik

4982. Štefan Sabol

4981. Matej Vedlin

4980. Tone Rupnik

4979. Damjan Bole

4978. Aleš Radovičevič

4977. Amalija Gorenc

4976. Peter Reberc

4975. valter rusnjak Rusnjak

4974. Jožef Tomašek

4973. Klavdija Grobelnik

4972. Anonimen/a

4971. matjaz rogel

4970. Črt Domnik

4969. Danijela Kuhar Kalamar

4968. Milan Bajzelj

4967. Alojz Veselič

4966. Franci Rupnik

4965. Anonimen/a

4964. Nalim Cepelk

4963. Marjan Strukelj

4962. Mario Luteršmit

4961. ALENKA SOVRE

4960. Mirjana Sprinčnik

4959. Anonimen/a

4958. Andrej Nahtigal

4957. Miha Klinar

4956. Stanko Ožbolt

4955. Stanko Kumprej

4954. Ivan Javornik

4953. Klara Lakose

4952. jože vehovar

4951. Sonja Sostarec

4950. srečko Marinčič

4949. Klemen Suhodolnik

4948. Marjeta Brglez

4947. Anonimen/a

4946. Andrej Grahek

4945. Nina Gorenc

4944. Marko Štebe

4943. Leonida Limona

4942. Milojka Širca

4941. Janez Dobersek Doberšek

4940. Branko Gaber

4939. moki skero

4938. Gregor Vode

4937. David Erčulj

4936. Silvo Šarkanj

4935. senada zunic

4934. Bojana Varšek

4933. Zdene Hriberšek

4932. branko klauzar

4931. alojz leskovsek

4930. Anonimen/a

4929. Jernej Ženko Ženko

4928. Ermin Draganovič

4927. Matjaž Šporar

4926. Katja Marušič

4925. Nada Šribar

4924. franc bitenc

4923. Anica Flat

4922. Zdenka Carli

4921. Anonimen/a

4920. Simon Rauter

4919. franc likar

4918. Jaka Sauer

4917. Anonimen/a

4916. Drago Podlesnik

4915. benjamin kampuš

4914. Ivana Parovel

4913. Robert Albreht

4912. Azemina Nanic

4911. Anonimen/a

4910. Nives Rauh

4909. Lea Plevčak

4908. Alex Vrbančič

4907. Anonimen/a

4906. Marko Habic

4905. nevenka edita gogala

4904. Anonimen/a

4903. Anonimen/a

4902. Damian Strawberring

4901. Anonimen/a

4900. silvester prinčič

4899. Robert Wilfan

4898. Lojze Poljsak

4897. Ivan Igor Pollick

4896. Nika Bozic

4895. Matjaz Napast

4894. Lo Ti

4893. Alojz Vehar

4892. Anonimen/a

4891. karksenja Humar

4890. Anonimen/a

4889. Peter Kovačič

4888. Maja Koščak

4887. Klemen Demšar

4886. Tomaž Lavrič

4885. Ana Zajec

4884. Boris Pajk

4883. Jakob Penca

4882. Matjaž Grahek

4881. Anonimen/a

4880. Johanes 10000

4879. Stane Leskovar

4878. Bine Albin

4877. Magda Kokalj Moravec

4876. bojan stangar

4875. Jerneja Sotto

4874. Anton Branc

4873. Primož Strgar

4872. Julij Bertoncelj

4871. Sabina K

4870. Anonimen/a

4869. Anonimen/a

4868. Damir Kočiš

4867. Erwin Puch

4866. Anonimen/a

4865. Mateja Turnsek

4864. vitja matijasic

4863. PETER PLEVNIK

4862. Roman Šmid Šmid

4861. Tamara Tripkovic

4860. Igor Velikonja

4859. Zlatko Jurgec

4858. Anonimen/a

4857. Matija Horvat

4856. Martin Bizjak

4855. Martin Srebre

4854. Kristina Lovšin Salmič

4853. Marcel-Talt Lah

4852. Henrik Homšak

4851. marko bogataj

4850. Anonimen/a

4849. stanka šorc

4848. Jerneja Celestina

4847. Nena Habic Habič

4846. Igor Maurič

4845. Anonimen/a

4844. Iztok Krenker

4843. Matej Pečnik

4842. Anton Bauman

4841. Anton Urankar

4840. Info.Sc.Eng. Janko

4839. Vilma Vrtačnik Merčun

4838. Petra Salihović

4837. Franc Demšar

4836. Antonija Novak

4835. Stane Bergant

4834. slavoljub zupančič

4833. Matic Jereb

4832. Lourdes Maria Canela Rodriguez

4831. Tomaž Muhič

4830. Damijan Bole

4829. Jelovčan Anže

4828. Anonimen/a

4827. Simon Kovac

4826. Anonimen/a

4825. Marija Rozman

4824. Nuša Petrič

4823. Anonimen/a

4822. Jerneja Lovko

4821. anka kogelnik

4820. Maria Chiara Hostnik

4819. Dane Selan

4818. Miran OMERZO

4817. Ana Vranjac

4816. Velimir Mišanović

4815. Anonimen/a

4814. Anonimen/a

4813. Borut Vidmar

4812. jelena markovic

4811. Anonimen/a

4810. Anonimen/a

4809. Vanda Mlakar

4808. Niko Bracic

4807. Žiga Markič

4806. spilak franc

4805. Anonimen/a

4804. Špela Jenšterle

4803. Janez Lešnjak

4802. franjo koprivnik

4801. Breda Fabijan

4800. Anonimen/a

4799. Rudolf Rupnik

4798. Andrej Kutnar

4797. Dragan Obid

4796. Anonimen/a

4795. Anonimen/a

4794. Dusko Dusko

4793. Milan Kožić

4792. Pavel Šmid

4791. Anton Jeglič

4790. Dragica Ivič

4789. Joze Stanko

4788. Erik Sulin

4787. Vesna Planinc

4786. Anonimen/a

4785. Saso Juvanc

4784. Marjana Novic

4783. Anonimen/a

4782. Anonimen/a

4781. Nada Oberstar

4780. Ivan Tomše

4779. Anonimen/a

4778. gorazd cehovin

4777. Rudi Kovšak

4776. lencek113 Lenček

4775. Marjan Golavšek

4774. Marija Korošec

4773. Miklavž Grmek

4772. Andrej Kompara

4771. Bogomir SRIMPF

4770. Franc Zaloznik

4769. Dušan Fekonja

4768. Jožica Repnik

4767. Franci Kogoj

4766. Anonimen/a

4765. Irena Šepetavc

4764. Mirko Rupnik

4763. Marko Antončič

4762. Franc Breznik

4761. Anonimen/a

4760. Anonimen/a

4759. Joško Vrh

4758. Matjaž Ogorevc

4757. dušan zalar

4756. Suzana Skledar

4755. Maja Radin

4754. Borut Baricevic

4753. Branko Brinko

4752. Anonimen/a

4751. Tadej Bratuša

4750. Fani Smrekar

4749. Igor Žagar

4748. Tino Mamić

4747. minorat kozmos

4746. Ivo Šmid

4745. David Mavrič

4744. Ervin Kladnik

4743. Romana Pasarič

4742. Anonimen/a

4741. Anonimen/a

4740. Anonimen/a

4739. Anja Brglez

4738. En A. Rashid

4737. Uroš Palhartinger

4736. Bernard Šrajner

4735. Miro Schemva

4734. Simon Lorencic

4733. Ljubljana Slovenija

4732. Matjaž Vebarič

4731. Obreza Ana

4730. Jože Koporec

4729. Tomaz Koncan

4728. katarina gorjan

4727. Naj skoncnik

4726. Andrej Cimerman

4725. Luka Hribernik

4724. Branko Miglič

4723. Irena Mastnak

4722. albin trobec

4721. Tina Verhnjak

4720. Matija Pavlovcic

4719. Irena Strmecki

4718. Alex Ian Požun

4717. Dragica Žmauc Plohl

4716. Anonimen/a

4715. Anonimen/a

4714. Jasmina Antonić Babnik

4713. Janez Savnik

4712. Matej Vogelsang

4711. Anonimen/a

4710. Jorge Komar

4709. Janez Škoda

4708. Viktor Frangež

4707. Branko Vovk

4706. dusan slovenec

4705. Andrej Pecek

4704. Martin Macek

4703. Anonimen/a

4702. Iztok Gaber

4701. Monika Knez

4700. Franc Zajec

4699. Tanja Nemec

4698. Franc Očko

4697. Arif Kendic

4696. Nezha Janezhic

4695. Anonimen/a

4694. Damjan Gorjan

4693. Zvonko Kelenc

4692. Viktorija Meglič

4691. Andrej Hribar

4690. Borut Ogrinc

4689. Matej Brezigar

4688. Danijela Berglez

4687. Anonimen/a

4686. Slavko Tomažič

4685. Drago Vogrinčič

4684. Anonimen/a

4683. Anonimen/a

4682. Tadej Krušič

4681. Mirjam Račič

4680. Edo Cof

4679. Gregor Jevševar

4678. drago ocvirk

4677. Dare Logar

4676. Beatriz Cerkez

4675. Olga Novak

4674. Alojz Smolej

4673. Alojz Ličar

4672. Janko Hrast

4671. Anonimen/a

4670. Anonimen/a

4669. Anonimen/a

4668. Zehra Mah

4667. Anonimen/a

4666. Miran Krajnc

4665. Roman Jelenčič

4664. Sebastjan Cejan

4663. Uroš Vidovič

4662. Janko Završnik

4661. Jože Svenšek

4660. Blažica Karničar Križnar

4659. Anonimen/a

4658. Danijel Grilc

4657. Martina Krek

4656. Roman Očišnik

4655. Anonimen/a

4654. Danijela Nusdorfer

4653. Matjaž Kmet

4652. Adana Nanda

4651. Brane Križanec

4650. Andrej Gajski

4649. Silva Ošina

4648. Lenart Barat

4647. Adrion Axelsson

4646. Vesna Černelič

4645. Simeon Januzovic

4644. Miha Tavčar

4643. Andraž Dolinar

4642. Tatjana Sluga

4641. Miran Lipovec

4640. Franc Brili

4639. Pavel Kodrič

4638. Jože Penec

4637. Silvo Hrovat

4636. Josif Titan

4635. Simona Kolenc

4634. Anonimen/a

4633. Ignac Novak

4632. Ivanka Zajec

4631. Janko Fras

4630. Janez Golja

4629. KATARINA LENARČIČ

4628. Anonimen/a

4627. Anonimen/a

4626. MARTIN OJSTERŠEK

4625. Danilo Primožič

4624. Vili Vrtovec

4623. Urban Brnot

4622. Alenka Zakrajšek

4621. Maks Ciuha

4620. Sandi Kovačec

4619. uršula valencak

4618. Anonimen/a

4617. Joze Žitek

4616. Andrej Fevžer

4615. Barbara Žibret Goričan

4614. Olga Jereb

4613. VITO JAUŠOVEC

4612. Janez Miklič

4611. Anonimen/a

4610. Marija Sőke

4609. Marino Susnik

4608. boris ceglar

4607. Anonimen/a

4606. Denis Kuzelj

4605. Lučka Kraševec

4604. Vlasta Deželak

4603. Jože Šušteršič

4602. Jozef Papler

4601. MIROS POTOČNIK

4600. Simon Kavcic

4599. Anonimen/a

4598. Leonida Urbančič

4597. Tomaž Drol

4596. Domen Kožar

4595. Anonimen/a

4594. Gvido Novak

4593. Anonimen/a

4592. Anonimen Anonimen

4591. Jože Kamenšek

4590. Anonimen/a

4589. Boštjan Sterle

4588. Boris Ipavec

4587. Franci Kavčič

4586. Metka Kos

4585. Anonimen/a

4584. Anonimen/a

4583. Matija Cotman

4582. Anonimen/a

4581. Domen Kurent

4580. Samo Firbec

4579. NATASA JARC

4578. bozo kandric

4577. Vojko Munih

4576. Radovan Kosic

4575. Jurij Markočič

4574. Marija Jerončič

4573. Tomaž Leskovšek

4572. Bojan Gradisnik

4571. Anonimen/a

4570. alenka sterk

4569. Janez Gerold

4568. Janez Logar

4567. Filomena Cvikl

4566. Tatjana Opravš

4565. Branko Gorjup

4564. Robert VIDOVIČ

4563. Franciska Trstenjak

4562. brane jerman

4561. Anonimen/a

4560. Nina Sajovic

4559. marina rotar

4558. Miha Pöschl

4557. Rok Pogorelčnik

4556. Franc Urh

4555. Maksimiljan Sagadin

4554. Anonimen/a

4553. Metka Rebolj

4552. Marina Lovrinovic

4551. Alenka Pregelj

4550. Toni Delost

4549. ANDREJ KOBE

4548. Zlata Jusič

4547. peter mausar

4546. Ivan Erčulj

4545. Francka Gregorc

4544. Mihael Hojnik

4543. damjan skok

4542. Marko Kotnik

4541. Franc Meglič

4540. Mirjan Matić

4539. Pika Novak

4538. Tomaž Guzelj

4537. Daniela Bratkovic

4536. Andrej Miketič

4535. Anonimen/a

4534. Marjan Podgoršek

4533. Miloš Košir

4532. Naja Lavrih

4531. Franc Mencin

4530. Jože Pikl

4529. Anonimen/a

4528. Srečko Grah

4527. Izak Matej Ciraj

4526. Luka Sanić

4525. Maja Žvan

4524. Anton Gasar

4523. Janez Košir

4522. Anonimen/a

4521. Joze Poler

4520. Aleksander Lakatoš

4519. Edvard Šajn

4518. Marko Sivec

4517. NOT SEE

4516. Miran Barbo

4515. Marija Arnuš

4514. zmago glunec

4513. SILVA GROZNIK

4512. Anonimen/a

4511. Anonimen/a

4510. puba60 skamen

4509. Drago Žuman Žuman

4508. Zoran Flis

4507. Janko Skok

4506. Jaka Dečman

4505. Janez Čas

4504. Irena Šušteršič

4503. Peter Simcic

4502. Bogdan Mohar

4501. papic mojca

4500. Anonimen/a

4499. Jože Zupančič

4498. Danijel Sitar

4497. Vlado Praznik

4496. Sanja Törnar

4495. Adnan Masic

4494. bozic danilo

4493. Janez Učakar

4492. Anonimen/a

4491. Miro Jereb

4490. Maks Prelovšek

4489. Nejc Ajd

4488. Anonimen/a

4487. Andrej Stuhec

4486. dalibor granat

4485. Radko F

4484. Kranska Unija igor gaberc

4483. David Curk

4482. klemen lajevec

4481. Anonimen/a

4480. Anonimen/a

4479. Ivanka Novak

4478. Gregor Pazlar

4477. Anonimen/a

4476. joze koradin

4475. Anonimen/a

4474. Mate Miloš

4473. Nina Podboj

4472. slavko verbic

4471. Divna Grbic

4470. Anonimen/a

4469. Ivo Korošec

4468. ČASOPIS V FOKUSU

4467. Andreja Miklič

4466. france smolej

4465. pritrznik maks

4464. Anonimen/a

4463. Danilo Rues

4462. Janko Košmrlj

4461. Vojko Hočevar

4460. Primož Kurinčič

4459. Boštjan Likozar

4458. Anonimen/a

4457. Anonimen/a

4456. Anonimen/a

4455. Anonimen/a

4454. Rihard Grudnik

4453. Tomaž Iskra

4452. Blanka Perović

4451. bizjak stanko

4450. Boštjan Gantar

4449. Boštjang Feguš

4448. Matej Batagelj Batagelj

4447. Franci Praprotnik

4446. Rado Zoubek

4445. Daniel Bezjak

4444. Anonimen/a

4443. Matija Horvat

4442. Anonimen/a

4441. Anonimen/a

4440. Silva Rizman Zajc

4439. Milan Štrigl

4438. Anonimen/a

4437. Anka Poženel

4436. Drago Boncina

4435. boris koletnik

4434. Vily Cizamot

4433. Ivan Blatnik

4432. Marina Žavski

4431. Anonimen/a

4430. Ciril Jenko

4429. Kristina Ban

4428. Boštjan Lukančič

4427. Anonimen/a

4426. Dejan Županc

4425. Samo Modic

4424. Matija Perovsek

4423. nejc olup

4422. Robert Jerman

4421. Aleš Čimžar

4420. Lucija Vrabič

4419. Jože Jurca

4418. Nikita Matović

4417. Jelka Zelenik

4416. roli2006 roland Vipotnik

4415. Anonimen/a

4414. Anonimen/a

4413. Anonimen/a

4412. Frenk Zorko

4411. timi stiper

4410. Anonimen/a

4409. Sandra Polanšek

4408. Anonimen/a

4407. Anonimen/a

4406. milos jez

4405. Rudi Andoljšek

4404. Samo Rafolt

4403. alenka cuder

4402. Andrej Švigelj

4401. Anonimen/a

4400. Marko Gantar

4399. Mitja Premk

4398. Janez Loštrek

4397. Iris Lešnjak

4396. Damjan Kozjak

4395. Ivan TAVČAR

4394. gregor krek

4393. mladen Kesak

4392. Monika Škrlj

4391. Anonimen/a

4390. Egon Zavnik

4389. Bojan Vilhar

4388. Alojzij Stanovnik

4387. Emil Prezelj

4386. Damijana Voglar

4385. Andrej Škrlep

4384. Neža Kokalj

4383. Boštjan Kukovičič

4382. Sebastjan Lukač

4381. marija zobec

4380. Sandi Roškar

4379. Simon Virant

4378. Ales Avsic

4377. Anonimen/a

4376. Anonimen/a

4375. Matej Oset

4374. Beno Srebre

4373. Joško KOREN

4372. Ulla-Jožefa Vižintin

4371. Ales Dolzan

4370. Milan Gasparic

4369. Simon Trošt

4368. Alojz Miklavcic

4367. Stanislav Pirnat

4366. vidic zvonka

4365. Anja Koprivec

4364. Martina Bucik

4363. Matjaž Rauter

4362. Marija Vutek

4361. Franci Zorko

4360. Jani Golob

4359. Jadran Urbic

4358. Anonimen/a

4357. klavdija Pavletić

4356. Jerica Lilek

4355. Anonimen/a

4354. Igor Golob

4353. Milan Horvat

4352. Anonimen/a

4351. Anonimen/a

4350. Stane Snoj

4349. ivo stjepic

4348. Valentin Lisjak

4347. Anonimen/a

4346. Natasa Hrovat

4345. Danilo Ekar

4344. Andrej Pavlin

4343. Irena Gassenburger

4342. Jana Kliček

4341. Renato Fänrich

4340. Milan Gaube

4339. Zdravko Ščuka

4338. Anonimen/a

4337. Nac Novak

4336. Tea Polajžar Perko

4335. Anonimen/a

4334. Anonimen/a

4333. Rada Vidic

4332. Rajko Osek

4331. bojan pecnik

4330. Boris Velikonja

4329. Boštjan Zadnikar

4328. Janja LEVSTEK

4327. joco vodovnik

4326. Anonimen/a

4325. Emina Hasanović

4324. Mirko Tomšič

4323. Anton Zitek

4322. Klemen Ferjanc

4321. ValterProfirola Rola

4320. Klemen Ahačič

4319. Anonimen/a

4318. Robert Špegel

4317. Tadej Novak

4316. Ivica Vrečko Novak

4315. danijela Dokic

4314. Borut Gorisek

4313. Sonja Guzič

4312. Ivo Seligo

4311. Špela Kovačič

4310. Tone Lužar

4309. Vlasta Krizman

4308. Mila Kovac

4307. Saudin Kadric

4306. Danilo Papič

4305. roman suknaič

4304. Zoran Jancic

4303. vojko Pavlic

4302. Anonimen/a

4301. Karmen Novak

4300. bojan vujčič

4299. Jože Lubšina

4298. Dani Ster

4297. Alen Hasankovic

4296. Anonimen/a

4295. Anonimen/a

4294. Anonimen/a

4293. Marija Topčič

4292. Ciril Roškar

4291. Anonimen/a

4290. Majda Novak

4289. Kristjan Mohorič

4288. Stojan Kovačič

4287. Karmen Laznik

4286. andrija Radoš

4285. Anonimen/a

4284. Miha Nastran

4283. Erika Drugovič

4282. Anonimen/a

4281. Jure Stibilj

4280. franc habjanic

4279. jasna lesar

4278. Bor Hostnik

4277. Anonimen/a

4276. Sabina Smajlović

4275. Rajko Gačnikar

4274. Jasna Ložar

4273. Tomaz tolimir

4272. Eva Avguštin

4271. Renata Benegalija

4270. Karel Gomzi

4269. Gorazd Vidic

4268. Marjan Berloznik

4267. Anonimen/a

4266. Anonimen/a

4265. Mavricio Sternad

4264. Ladislav Zakošek

4263. Kramar34 Kranjc

4262. Goran Gjergjek

4261. dusan vranesic

4260. Aleksander Klement

4259. Anonimen/a

4258. Blaž Trošt

4257. Božo Kavšek

4256. sabina kocmut

4255. slavica boljat

4254. Anonimen/a

4253. Barbara Urbas

4252. Leopold Rus

4251. maja Avman

4250. helena pintar

4249. Branko Pavlin

4248. Matevž Bergant

4247. Primož Markelj

4246. Sanja Lukič

4245. Darinka Miloš

4244. Petra Kitak

4243. Zvonko Karničar

4242. Anonimen/a

4241. Štefan Škerlak

4240. danijel horvat

4239. Peter Zidar

4238. Anonimen/a

4237. Bogomir Batič

4236. Lovro Kvas

4235. Andrej Kralj

4234. Tatjana Torkar

4233. Anonimen/a

4232. Mira Hliš

4231. karmen Sluga

4230. Rudi Regancin

4229. Tadeja Rozman

4228. Mirko Podboj

4227. Jardine's Parrots

4226. Tomaž Lešnik

4225. Dare Fabi

4224. Smiljana ZLODEJ

4223. Anonimen/a

4222. Marina Modic

4221. Anonimen/a

4220. Stane Prekovič

4219. Branko Hostnik

4218. Marija Kamenšak

4217. Drago Peterlin

4216. majda hribar

4215. Avgust Korez

4214. Sonja Pastorčič

4213. Mojca Šodolović

4212. Slavko Puc

4211. Matjaž Gaberšček

4210. Anonimen/a

4209. Tadeja B

4208. Vid Pogačnik

4207. Nada Hercog

4206. Anonimen/a

4205. Dusan Lesar

4204. Nino Harb

4203. Anonimen/a

4202. Anonimen/a

4201. Avrelia Čretnig

4200. agata dugar

4199. Miro Kos

4198. Simona Železnik

4197. Zlatko Skumavc

4196. Janez Porenta

4195. Vinko Okršlar

4194. Anonimen/a

4193. Anonimen/a

4192. Anonimen/a

4191. Anonimen/a

4190. Darja Ferjančič

4189. Hrvoje Zagorac

4188. Karel Kirbis

4187. Marko Kastelic

4186. Anja Šlibar

4185. Dragana Bogatinova

4184. Neva Laščak

4183. Franc Kopitar

4182. Natalija Gorišek

4181. Anonimen/a

4180. Anonimen/a

4179. Branko Svetičič

4178. Rok Matanovic

4177. Rok Predikaka

4176. Štefka Lipnik

4175. darkocrnkovic84 Danny

4174. Anonimen/a

4173. Ladislav Herman

4172. Zvonko Bitenc

4171. Tone Vtic

4170. Anonimen/a

4169. Anonimen/a

4168. Justina Doljak

4167. Tatjana Furlan

4166. Anonimen/a

4165. Marina Grušovnik

4164. Drago Mikulin

4163. Sebastijan Jurkošek

4162. Igor Cankar

4161. mladen pintar

4160. Ivan Ribič

4159. amadeo prosen

4158. JOLANDA REGOUC

4157. Elena Taloverja

4156. Andrej Podlipnik

4155. Tatjana Mikuž

4154. franc unuk

4153. Roman Sikošek

4152. Lucija Navodnik

4151. Bogdan Lužar

4150. Darko Potočnik

4149. helena sekula

4148. Darja Kamenšek

4147. Janko Lipovec

4146. Gregor Andrejčič

4145. Bojan Barić

4144. Bricky Brickyboy

4143. Beli Jure

4142. franc kralj

4141. Elizabeta Peklaj

4140. Jakob Opravš

4139. Andrej Korez

4138. Anonimen/a

4137. Martin Gorenc

4136. Martin Štricelj

4135. Anonimen/a

4134. Dusan Kuster

4133. Anonimen/a

4132. Zdenka Zupancic

4131. silvo simoncic

4130. Bernarda Kladnik

4129. Izidor Jesenko

4128. Iztok Zupan

4127. Marija Kragelj

4126. Anonimen/a

4125. Ljubec Bojan

4124. Mojca Pavlin

4123. Drago Šolaja

4122. Brigita Štefl

4121. Vera Korencan

4120. Primoz O

4119. Anton Suhoveršnik

4118. thomas mausar

4117. Roman Lukan

4116. Anonimen/a

4115. Gregor Pavlica

4114. Marija Habjanič

4113. Frančiška Nagode

4112. Alojz Bavdek

4111. Jožef Rupar

4110. Rajko Bizjak

4109. Uroš Sablatnik

4108. Anonimen/a

4107. Vera Bolliger

4106. Enisa Bizjak

4105. Krneta Aleš

4104. Aleksander Bencik

4103. Leon casar0311

4102. Aleš Kranjec

4101. Anonimen/a

4100. Anonimen/a

4099. Seven Eleven

4098. Bostjan Kralj

4097. Janez Grilc

4096. Borut Urevc

4095. Anonimen/a

4094. Anonimen/a

4093. Anonimen/a

4092. Janez Gantar

4091. Ivan Hirci

4090. Anonimen/a

4089. Vilibald Dernikovič

4088. Darko Mlakar

4087. Anonimen/a

4086. Mia bremec

4085. marko kopač

4084. Tatjana Cajhen

4083. Joze Poje

4082. jože kramar

4081. Marjan Zumer

4080. Lojze Lenarcic

4079. brane kutnjak

4078. Ivan Horvat

4077. Sergej Jefim

4076. Maša Slana

4075. Anonimen/a

4074. emil hočevar

4073. Tatjana Glišovič

4072. Gina Dell Olivo

4071. Boris Šinkovec

4070. Anonimen/a

4069. David Koren

4068. Anonimen/a

4067. Anonimen/a

4066. ROBERT LESKOVŠEK

4065. dolinar peter

4064. Valerija Jus Jus

4063. ferdinand šerbelj

4062. Matjaz Mulej

4061. Marija Žagar

4060. Nicollo Machiavelli

4059. Grega Žagar

4058. Jana Svetin

4057. Irena Pongračič

4056. Anonimen/a

4055. Dejan Motaln

4054. Anonimen/a

4053. igor Dornik

4052. Vanja Pšeničnik

4051. Anonimen/a

4050. Ciril Menart

4049. helena 456

4048. Janez Kukovec

4047. Vera Velkavrh

4046. Silvo Lokanc

4045. Franc Ogrizek

4044. Jakob Sket

4043. Anton KNAPIC

4042. Damjan Strle

4041. Karl Rogelšek

4040. Saša Kristan

4039. Tomaž Brajer

4038. Irena Habe

4037. Srečo Trope

4036. Tadej Ian

4035. Saša Kelhar

4034. Polonca Čuda

4033. Damijan Kreutz

4032. Andrej Šašek

4031. Ferdo Ferdinand

4030. Majda Lipec

4029. franc kramar

4028. Anonimen/a

4027. Alpha Bravo

4026. Nada Ambrus

4025. ALOJZ IVANUŠIČ

4024. Marjan Kunc

4023. Ivo Pulko

4022. Tanja Doljak Milost

4021. Benjamin Šalamun

4020. Tomaž Slokar

4019. Anonimen/a

4018. Stane Kuzmič

4017. Klara Mravlje

4016. Janez Šimenc

4015. milko krizman

4014. Marinka Grdadolnik

4013. vlado luznik

4012. Dušan Trušnovec

4011. Alenka Černe

4010. Matjaz Rupnik

4009. portal e-maribor

4008. Primož Gosak

4007. David Carević

4006. Anonimen/a

4005. samo pudgar

4004. Anonimen/a

4003. Matija Sajko

4002. Anonimen/a

4001. Bojan Jancar

4000. Ivan Fajdiga

3999. Anonimen/a

3998. Robert Smodis

3997. Marija Radešček

3996. stanislav petek

3995. Tina Breznik

3994. Martin Golob

3993. Ziga Gabrovsek

3992. Božo Ljubec

3991. Vanda Zuzek

3990. Anonimen/a

3989. Matevž Perovec

3988. Da Mjan

3987. Ana Trlin

3986. Tanja Curk

3985. Ivan Zoko

3984. Matic Hajmerle

3983. jana jovan

3982. štefan vörös

3981. Miro Jerman

3980. David Malnič

3979. Silvester Šinkec

3978. Vojko HANŽIČ

3977. Jože Pogačar

3976. boris sadar

3975. Primoz Bernik

3974. Slavko Božič

3973. Darko Mikulić

3972. Karl Cic

3971. Barbara Prosen

3970. juš halec

3969. rado rojnik

3968. Marko Mele

3967. mihael antunović

3966. Adrijana Stakič

3965. Andrej Rudaš

3964. katarina lajevec

3963. Jasna Obreza Uršič

3962. Anonimen/a

3961. nadka Pečečnik

3960. Robert Leček

3959. Milan Kovačec

3958. Deborah KOCJAN

3957. Primož Kuštrin

3956. Branko Kacjan

3955. Janez Glas

3954. Matjaz Gorse

3953. Alojz Rebolj

3952. janez per821

3951. Alojz Marčun

3950. Anonimen/a

3949. Peter Kariz

3948. Nik Marolt

3947. Marko Grmek

3946. Marija Stare

3945. boris MREVLJE

3944. Mojca Mušič

3943. Dušan Kolmanič

3942. JANKO BORJANČIČ

3941. Matej Krnjak

3940. Vladko Meglič

3939. Matea Porenta

3938. Anonimen/a

3937. Anonimen/a

3936. Staša Mlakar

3935. Anonimen/a

3934. Klemen Gartner

3933. Marina Marija Gruden

3932. jože horvat

3931. Jožef Furlan

3930. Matthias Gorjup

3929. Herbert Von

3928. Mirko Vovko

3927. Peter Horvat

3926. Margareta Marčič

3925. Leon Mulej

3924. Boštjan Ahčin

3923. Ladislav Stopar

3922. Melita Fras Muršič

3921. Marko Draksler

3920. Vladimir Stiplovšek

3919. damijan skrlj7

3918. Žan Holzknecht

3917. Damjana Kovačič

3916. Anonimen/a

3915. Gregor Rupnik

3914. Anonimen/a

3913. Anonimen/a

3912. Franc Lapajne

3911. Silva Kolar

3910. Tomaž Podržaj

3909. pintargasper1 Gašper

3908. Anonimen/a

3907. Uroš Šekonja

3906. Andrej Rupar

3905. Anonimen/a

3904. Ivan Vogrin

3903. Aleš Orel

3902. Alja Peterlin Peterlin

3901. Gašper Levstik

3900. Anonimen/a

3899. Anonimen/a

3898. Polonija Cetin

3897. Branko Hrastnik

3896. Ljubo bozjak

3895. Miran Lipman

3894. Tamara Žoher

3893. Barbara Šiško

3892. Uros mohorič

3891. Anonimen/a

3890. Anonimen/a

3889. Jožica Malovrh

3888. Jože Lavrič

3887. Danijel Dolinar

3886. Anonimen/a

3885. edvard Manzini

3884. Robert Hrovat

3883. Darja Konc

3882. Anton Žakelj

3881. Miroslav Rozman

3880. Joze Mikec

3879. Jernej Turk

3878. Nataša Gorjanc

3877. Angela Višner

3876. Vladimir Marinček

3875. Gregor Pintar

3874. Anonimen/a

3873. Željko Sternad

3872. natascha stare

3871. Anonimen/a

3870. Savo Popić

3869. Anonimen/a

3868. Janez KOROŠEC

3867. Anita Kralj

3866. Maša Bračko

3865. JOŽEF NOVAK

3864. Perko Benjamin

3863. Anonimen/a

3862. Miha Končan

3861. Janez Kemperle

3860. Stanislav Drobnič

3859. Anton Inkret

3858. Amadeo Dolenc

3857. mr0446 R.

3856. Ljubo Deškovič

3855. konjarka k

3854. Miha Kočevar

3853. Primoz Roser

3852. Alen Šetinc

3851. Nastja Levart

3850. Anže Juvan

3849. Tone Partljic

3848. Anonimen/a

3847. JURE REMIH

3846. Jure Muhič

3845. Anonimen/a

3844. Tomaž Skobe

3843. Kristina Žnideršič

3842. Domen Požlep

3841. Jan Tomšič

3840. Klemen Rebec

3839. Tomaž Perkovič

3838. Stanislav Berce

3837. forjanic anton59

3836. Jurij Obreza

3835. Ilka Rečnik-Krajnc

3834. Tomaž Jeršin

3833. Andreja Slak

3832. Gorazd Logar

3831. Žan Komljen

3830. Anonimen/a

3829. ŽiGa Volmut

3828. Anton Anžlovar

3827. Grega Turk

3826. Anonimen/a

3825. Dušan Cerkvenik

3824. Anonimen/a

3823. Anonimen/a

3822. Beba Vesel

3821. Irena Kafol Hrovat

3820. viktor bombek

3819. Andrej Jakša

3818. Radko Lukša

3817. Andrej Kocbek

3816. Tea Kelc

3815. monika primc

3814. Anonimen/a

3813. Anonimen/a

3812. martin Sintič

3811. Anonimen/a

3810. Milena Rahne

3809. Marjan Vodlan

3808. Anonimen/a

3807. Brane Novak

3806. Marjan Mercina

3805. Anonimen/a

3804. Silverij Mervič

3803. Anonimen/a

3802. Tone Trebar

3801. info@vodni-filtri.si Kontrec Goran

3800. Ivan Grasic

3799. Franc Oberski

3798. Anonimen/a

3797. Rok Guna

3796. Žiga tominc

3795. Anonimen/a

3794. Erik-Helena Trogrlic

3793. Anonimen/a

3792. davor Šlat

3791. Anonimen/a

3790. Tjaša Petrovčič

3789. Ida Golež

3788. muharema pajic

3787. Marko Marflak

3786. dusan bordjan

3785. majda kavcic

3784. Jože Turinek

3783. LJUBICA PRINČIČ

3782. Ingrid Rozman

3781. Anonimen/a

3780. Joze Bavec

3779. Bogdan Žvanut

3778. Tatjana Zupančič

3777. Anonimen/a

3776. janez jeršič

3775. Rok Juhart

3774. Boštjan Jazbec

3773. Natalija Visočnik

3772. Ljudmila Bončina

3771. Dule krneki

3770. Janez henigman

3769. Dušan Bojc

3768. Franci Ambrožič

3767. Viktorija Wolf

3766. Darko Čebokli

3765. Anonimen/a

3764. Anonimen/a

3763. Zdravko Čeligoj

3762. Marko Pevec

3761. Iztok Senovršnik

3760. Marjan Omahen

3759. Anonimen/a

3758. Anonimen/a

3757. Uroš Babočajić

3756. Anonimen/a

3755. Joze Korze

3754. Dane Kostric

3753. andrej markioli

3752. Anonimen/a

3751. Anonimen/a

3750. Franc Knaus

3749. Bojana Gorjup Petar

3748. Branislavs Šmid

3747. Maja Kvenderc

3746. Klemen Markovec

3745. Irena Demsar

3744. Janko Šumah

3743. Vinko Jeraj

3742. Anonimen/a

3741. Anonimen/a

3740. Tadej Tušek

3739. Ciril Knez

3738. tadej438 Stachel

3737. Anonimen/a

3736. Anonimen/a

3735. Matjaž Lužar

3734. Isabela Emma

3733. Jernej Leben

3732. Benjamin Bertoncelj

3731. Jasna LAMUT

3730. boris bufolin

3729. Anonimen/a

3728. Sandra Nemec

3727. Slavica Veselic

3726. Tatjana Dajčman Dvoršak

3725. Matias Berger

3724. Drago Babnik

3723. Slavko Liberšar

3722. Zak Tak

3721. Bozidar Boric

3720. Anonimen/a

3719. Klaudija Hostnik

3718. Nada Smole

3717. Simon Škrlj

3716. Zof-Jasmina Bohinc

3715. Cveto Duh

3714. Anonimen/a

3713. Robert Ribič

3712. Anonimen/a

3711. uroš tomc

3710. Tadeja Trošt Sedej

3709. Branko Fajt

3708. janez benčina

3707. Alan Geder

3706. Anonimen/a

3705. Fausto Furlanič

3704. Metka Hedet

3703. janez stepan

3702. Nusa Hrastelj

3701. Martina Bizjak

3700. domen korosec

3699. Anonimen/a

3698. Marija Obran

3697. Janez Potočnik

3696. Ana Lavrencic

3695. Marko Torkar

3694. Damjan Golob

3693. Anonimen/a

3692. Peter Leskovar

3691. Anonimen/a

3690. Oton Mozetič

3689. Blaz Strancar

3688. Vojko vidmar

3687. Klara Skomina

3686. Franc Friedrich

3685. oton bratina

3684. Anonimen/a

3683. Roman Hasemali

3682. Marjan Kocjančič

3681. Tom Žnidarčič

3680. Anonimen/a

3679. evci krzisnik

3678. Jasko Kadiric

3677. Anonimen/a

3676. Radmila Benulič

3675. Anonimen/a

3674. Marko Kopač

3673. Anonimen/a

3672. Nada Tramte

3671. Edi Štegar

3670. Anonimen/a

3669. andrej valentinčič

3668. Tomaž Demšar

3667. Zeljko Ruskovic

3666. Marinka Lapajne

3665. Rudolf Zore

3664. Jelica Prekovič

3663. Metka Stular

3662. Drago Murko

3661. Barbara Ban

3660. Danica Debeljak

3659. Petra Gracnar

3658. Urban Tratnik

3657. Klemen Šajher

3656. Alan Geder

3655. helena stok

3654. Anonimen/a

3653. Marko Šavli

3652. Eneja Štemberger

3651. Leopoldina Firant

3650. Pavel Niko Žakelj

3649. ziga pelhan

3648. Ivan Bukovec

3647. Zoran Mojškerc

3646. Stanislav Eger

3645. branko rautovič

3644. Albert Pecnik

3643. erik flakus

3642. robnikandrej1 robnik

3641. IVAN ŠAVC

3640. Metka belinc

3639. Maša Sotlar

3638. Nik Jager

3637. Marko Puc

3636. Jani Stadler

3635. franc Kajbic

3634. Milena G

3633. Silvo Tkalec

3632. Vanda Forstner

3631. Toni Hladin

3630. primož remškar

3629. Matej Morel

3628. Ida Makovec

3627. Franc Max Obelser

3626. Jani Čujež

3625. Gregor Jakob

3624. Nina Purčar Vojnić

3623. Dušan Kolar

3622. Gregor Podvinski

3621. Nataša Rotar

3620. Tomaž Kvaternik

3619. Barbara Kolmanič

3618. Anonimen/a

3617. Anonimen/a

3616. simon krajnc

3615. Iztok Senovršnik

3614. Lojze Gorjanc

3613. Valentin Magajna

3612. Emil Krajcar

3611. Anonimen/a

3610. Anonimen/a

3609. Jasmin Veladžić

3608. Alojz Modic

3607. Igor Plahuta

3606. Milan Ščupec

3605. Aleš More

3604. Vesna Peršič Dirjec

3603. Boža Korbar

3602. Anonimen/a

3601. Urban Kržan

3600. Bergita Berce

3599. Tajda Laure

3598. Anonimen/a

3597. Majda Bohinc

3596. Nejc Potočnik

3595. Anonimen/a

3594. Jozy Ambrož

3593. Tomaž Košir

3592. Jože Ašič

3591. Anonimen/a

3590. GottTag QuelleAmeise

3589. Anonimen/a

3588. Edo Ferk

3587. France Cukjati

3586. Simona Pangerl

3585. Elena Zugelj

3584. Matevž Nagode

3583. FRANJO LAZAR

3582. Valentin Kirbiš

3581. Jan Kocbek

3580. Renato Ivancic

3579. dejan sprincnik

3578. Ivana Ahačič

3577. Greti Brglez

3576. Franc Bašič

3575. Robert Adam

3574. janez stražišar

3573. Anonimen/a

3572. Janez Korenjak

3571. Anonimen/a

3570. Roky Roškar

3569. Karmen Strmšek

3568. Ivo Čadež

3567. Robert Zmrzlak

3566. JANČE GARTNER

3565. Anonimen/a

3564. Anonimen/a

3563. Matej Modec

3562. Nataša Poznanović

3561. Majda Kuhar Šuen

3560. Nejc Brence

3559. Zlatko Horvat

3558. klavdija trobec

3557. Bogdan Živec

3556. Janko Vihar

3555. Igor Krajnc

3554. Vili Korosec

3553. Renato Jakoš

3552. Joco Mrvič

3551. Ida Martinc

3550. Silva Prosenjak

3549. Franc Rajh

3548. joze mojster

3547. Zora Cerar

3546. Andrej Robnik

3545. Branko Babič

3544. Jan Kocica

3543. Anonimen/a

3542. helena beber

3541. Anonimen/a

3540. Anonimen/a

3539. Jože Dolenc

3538. Likar Jože

3537. Ivan Ramsak

3536. Anonimen/a

3535. Uroš F.

3534. Darko Jarc

3533. Srečko Glušič

3532. marija kapš

3531. timotej usenicnik

3530. Matej Močnik

3529. Bogomira Lucija Zalokar

3528. Branko Kvar

3527. Anonimen/a

3526. Anonimen/a

3525. janez šimenc

3524. Irena Remškar

3523. DADA ---------

3522. Marjan Čuden

3521. Roman dolanc

3520. Anonimen/a

3519. Anonimen/a

3518. Slavko Sajko

3517. Milan Unterlehner

3516. Anonimen/a

3515. Omar Hanuna

3514. Anonimen/a

3513. Janez Kikelj

3512. Anonimen/a

3511. Goran Stojnić

3510. Jure mazej

3509. Anonimen/a

3508. leon jereb

3507. Anonimen/a

3506. Anonimen/a

3505. Stane Lisjak

3504. Jernej Kolman

3503. Anonimen/a

3502. Viljem Kaučič

3501. Stanislav Kemperle

3500. Valenija Aolhar

3499. Ivan Kodrič

3498. Jadranka Koprivc-borcič

3497. Miran Pisar

3496. Mitja Milkovič

3495. SABINA Cvirn

3494. Anonimen/a

3493. nika breskvar

3492. Anonimen/a

3491. Franjo Kumer

3490. Anonimen/a

3489. Primož Kastelic

3488. Anonimen/a

3487. Anonimen/a

3486. Joze Dedic

3485. Franc Petrovič

3484. Anonimen/a

3483. Nino Simšič

3482. Simon Škerget

3481. Anonimen/a

3480. Anita ZAJEC

3479. Rok Majce Movrin

3478. Nika Ferk

3477. Romana Mate

3476. Ivanka Muhič

3475. Karl Zupanc

3474. Eva Keber

3473. Ales Jelovsek

3472. jurij leskovar

3471. Dušan Hvalica

3470. Anonimen/a

3469. Lovro Smolej

3468. Tim Tomazič

3467. Ana Ranik

3466. Sanela Albreht

3465. Bojan Vovk

3464. Jure Trilar

3463. Alojz Zidanšek

3462. Anonimen/a

3461. FRANC PIRNAT

3460. Leon Hartman

3459. Anonimen/a

3458. milan kamenik

3457. Anonimen/a

3456. Martin Zver

3455. Matej Lopert

3454. Anonimen/a

3453. tanja baruca

3452. Simon Leskovec

3451. Gregor Brescak

3450. roman romih

3449. Metod Lakner

3448. Anonimen/a

3447. Ivan Novak

3446. Mitja KATAVIČ

3445. Darja Hočevar

3444. Anonimen/a

3443. Jerica Ipavec

3442. Ivana Šilc Dejak

3441. Anonimen/a

3440. mirijana merklin

3439. cvetka kuhar

3438. Anonimen/a

3437. Miran Ambrož

3436. barbara kavcic

3435. Anonimen/a

3434. achilles arrow

3433. Dejan Muhič

3432. Meri Žvab

3431. Anonimen/a

3430. vojko gologranc

3429. Lenart Žveglič

3428. Franc Urbanec

3427. nenad bonifer

3426. Ines Mravlja

3425. darinkaiglicar Igličar

3424. bernarda. sobocan

3423. Franc Majcen

3422. Slavc Zust

3421. Peter Merše

3420. bojandolmovic23 Dolmovic

3419. Marcel More

3418. Drago Bitenc

3417. Urška Zagoričnik

3416. Anonimen/a

3415. Matej Korošec

3414. Igor Godnic

3413. Janez Ašič

3412. Petra Helvig

3411. Damjan Tržan

3410. Jože Županic

3409. Jožef Miklošič

3408. brane podobnik

3407. Anonimen/a

3406. Anonimen/a

3405. Aleksander Francetič

3404. Anonimen/a

3403. Franc Dvornik

3402. Anonimen/a

3401. Marko Kiauta

3400. Denis horvat

3399. Bojan Šuster

3398. Martina Lubšina Bajrić

3397. Danko Šorli

3396. Uroš Podlipnik Podlipnik

3395. Anonimen/a

3394. Izidor Grošelj

3393. Ciril Logar

3392. Fabian Mesko

3391. Franc Panigaz

3390. Martin Novak

3389. Zdravko Perger

3388. Edvard Eferl

3387. Robert Jarc

3386. Vanja Berger

3385. Mihaela Kastelec

3384. stanislav veber

3383. Jozef Tomazic

3382. ales ciuha

3381. Jozd Sladič

3380. Joze Kapun Doo

3379. Anonimen/a

3378. Kristina Kahrimanović

3377. Franci Jereb

3376. Jure Galun

3375. Ana Kokalj

3374. Anonimen/a

3373. Anonimen/a

3372. drago slankovic

3371. Dusan Kusar

3370. Mitja Matelič

3369. Vlado Koritnik

3368. Metod Emeršič

3367. Žan Grintov

3366. Franci Medved

3365. Marjan Silec

3364. miha Panigaz

3363. Simcic Tjasa

3362. Anonimen/a

3361. Rahela Bizjak

3360. bojan jevnikar

3359. Vlado Kožel

3358. Matjaž Podgoršek

3357. Franci Bizjak

3356. niko potočnik

3355. ivana Grudnik

3354. Aleš Ulaga

3353. Anonimen/a

3352. Mira Sikman

3351. Jože Škafar

3350. Alojz Perme

3349. Tomaz Trampus

3348. Roman Oblak

3347. Anonimen/a

3346. Anonimen/a

3345. Zvone Petje

3344. Darja Bogović

3343. Dušan Gabrijel

3342. Edi Hudernik

3341. Majda Nanut

3340. Martin Cop

3339. Iztok Gruntar

3338. Tamara Bizjak

3337. Anonimen/a

3336. Anonimen/a

3335. Anonimen/a

3334. janez zatler

3333. Anonimen/a

3332. Anica Unterlehner

3331. Sašo Štefanič

3330. Brigita Jarc

3329. Danijela Slekovec

3328. tomislava duvnjak

3327. Vesna Korošak

3326. Lara Duh

3325. Angelca Likovič

3324. vinko trstenjak

3323. Anonimen/a

3322. Anonimen/a

3321. jiri kocica

3320. marija likar

3319. Anonimen/a

3318. Albina Močnik

3317. Silvester Kaučevič

3316. Franci Ajdovec

3315. Srečko Kržič

3314. Anonimen/a

3313. Anonimen/a

3312. Vinko Kokot

3311. Milan Golob

3310. Matic Kraševec

3309. Anonimen/a

3308. ibas mtž

3307. Zalar Joze

3306. Anonimen/a

3305. Marjan Slodnjak

3304. Katarina sikošek

3303. Franc Ploj

3302. Andrej Krupenko

3301. Nina Škufca

3300. Boris Grilc

3299. Andrej Černe

3298. Slavko Vrabec

3297. Klemen Rojnik

3296. Alojzij Gričnik

3295. Vinko Trček

3294. Anonimen/a

3293. Irena Krznaric

3292. Damijan Videc

3291. Anonimen/a

3290. Janez Marinko

3289. Marko Vindiš

3288. Roman Žnidar

3287. Anonimen/a

3286. Evgenija Koritnik

3285. Anonimen/a

3284. Zorica Valcl

3283. Štefan Marinko

3282. Sandi zakošek

3281. Irena Knafelc

3280. Simona Rojs Vogrin

3279. Anonimen/a

3278. hilda helena

3277. Franci Hrvatin

3276. Anonimen/a

3275. anton zagar

3274. matjaz smole

3273. Peter Brkan

3272. Tamara Koprol

3271. Tomaž Mohorič

3270. Anonimen/a

3269. andrej pajmon

3268. Anonimen/a

3267. Branko Indihar

3266. Mika .

3265. Anonimen/a

3264. Nada Kumelj

3263. Verna Majverle

3262. Tomaž Ferenčak

3261. Marinko Markulić

3260. milenka hribar

3259. Andreja Jaklic

3258. Samo Sobočan

3257. Franci Novak

3256. Franci Krzmanc

3255. Miroslav Tul

3254. Anonimen/a

3253. Janez Slavec

3252. Mojca Giacomelli

3251. Anonimen/a

3250. Valdi Jerman

3249. Anonimen/a

3248. Rok kranjec

3247. Majda Penko

3246. Franci Vehar

3245. rok grahek

3244. Herman Očko

3243. Gavro Pavlović

3242. Jolanda Pikl

3241. Franc Virant

3240. miro zgur

3239. anton strahan

3238. Krste Stegić

3237. Janez Truden

3236. Valdij Peric

3235. Brane Kozamernik

3234. Janez Jesenšek

3233. Mirko Zinauer

3232. Zlatko Perhoč

3231. Janja Samide

3230. Anonimen/a

3229. Jernej Verdev

3228. Andrej Pogačar

3227. andrej grmšek

3226. Nina Bozjak

3225. Ivan Vadnjal

3224. Jože Černe

3223. alojz gluhak

3222. gregor kobal

3221. Sebastian Stefanović

3220. BORUT ZIDARIČ

3219. terezija cvetka harmonija

3218. Anonimen/a

3217. Peter Fišer

3216. Roman Ambrozic

3215. Štefan Duh

3214. Ciprese Zlatko Novak

3213. Jedat Cizalb

3212. Miran Vidmar

3211. Andrej Krajnc

3210. Aleksandar Trifunović

3209. zvonko molez6

3208. Janez Rant

3207. sana paka

3206. FRANC MORAVEC

3205. Brigita Blažič

3204. Franc Došler

3203. Igor Kozem

3202. neza gregorec

3201. Natalija Chvatal

3200. France Jemec

3199. Igor Cernoga Cernoga

3198. Tomaz Celestina

3197. Klemen Kos

3196. hribar Mija

3195. valentina povsic

3194. Zdenka Vuković

3193. Gregor Remic

3192. Anonimen/a

3191. Jure Kopač

3190. Gregor LEUTGEB

3189. Jerica Božič

3188. Anonimen/a

3187. FRANC TOMC

3186. Mar Panc

3185. Aleš Košiček

3184. Zoran Stjepanovic

3183. Anonimen/a

3182. Gorazd Prohinar

3181. Peter Šuhel

3180. Sasa Petek

3179. Ankica Lovrinović

3178. Grden toni99

3177. filip novak11

3176. Ana Agatha Sedej

3175. Anonimen/a

3174. Pavla Peternelj

3173. Vili Cene

3172. Anonimen/a

3171. Franc Breznik

3170. Tilen Moravec Kokalj

3169. triller karel

3168. Jerneja Savernik

3167. Igor Watzak

3166. IZTOK KNEZ

3165. Franc Naglič

3164. Boštjan Skornšek

3163. Ivan Juhart

3162. Anonimen/a

3161. Primoz Oset

3160. Anonimen/a

3159. Anonimen/a

3158. Brane Grant

3157. Jožica Bone

3156. Janez Kaučič

3155. Anonimen/a

3154. Roman Kern

3153. Barbara Jost

3152. Anonimen/a

3151. Nina Planinsek

3150. Natalija Stegne

3149. Lado Burja

3148. Anonimen/a

3147. Anonimen/a

3146. Aleš Pegan

3145. Jože Klakočer

3144. Mihela Wohinz

3143. Stane Oblak

3142. Andrej Vodeb

3141. Marko Pavše

3140. Ljubo Makovec

3139. Anonimen/a

3138. Primož Svetelj

3137. Alojz Oblak

3136. Janez Janežič

3135. Marija Nachbar

3134. Janez Pikon

3133. Bojan Pezdirc

3132. Bojan Kojic

3131. Anonimen/a

3130. Joze Levstik

3129. Anonimen/a

3128. Simon Potnik

3127. Aleksander Klemenčič

3126. Janez Gricnik

3125. Mavricij Košir

3124. Drejc Obid

3123. Andrej Černejšek

3122. Anton Cergolj

3121. Anonimen/a

3120. Georg Wirth

3119. Janez Krnc

3118. Robert Oštir

3117. David Milutinović

3116. Gorazd Fegeš

3115. Tilen Šenk

3114. Stefi Divjak

3113. bojan koglot

3112. Anonimen/a

3111. Tone Ožbolt

3110. Boštjan Košir

3109. Anonimen/a

3108. joze valentincic

3107. Miroslav Muršič

3106. Anonimen/a

3105. Andrej Koprivec

3104. Anel Kajtazović

3103. Anonimen/a

3102. Mojca Bernik

3101. Rado Markovič

3100. Dimitrij Gošar

3099. Anonimen/a

3098. Anonimen/a

3097. Dominik Horvat

3096. Irena Ravnikar-Hriberšek

3095. Klemen Galič

3094. Tadej Puntar

3093. ivona prosen

3092. Aleš Možina

3091. goran ivančev

3090. Franci Bajda

3089. Anton Feuš

3088. Patricija Lorber

3087. Anonimen/a

3086. Sandi Voje

3085. Leon Hržič

3084. Anonimen/a

3083. Ime Rože

3082. Tatjana Luzar

3081. Silvester Alič

3080. drago skubic

3079. Karmen Petric

3078. Bostjan Ledinek

3077. Ljuba Konec

3076. tomo zepek

3075. Anonimen/a

3074. Anonimen/a

3073. Toml Toml

3072. Anonimen/a

3071. Boštjan Zupančič

3070. Janko Simčič

3069. Anonimen/a

3068. Viljem Kaker

3067. Anonimen/a

3066. Anonimen/a

3065. Željko Vrbetič

3064. Janusa Mencin Tanko

3063. Anonimen/a

3062. JANKO VRBEK

3061. Gasper Aga

3060. Anonimen/a

3059. jusroman63 Jus

3058. Marjeta Hudelja

3057. Anton Zalokar

3056. Stanislav Lenart

3055. alojz pertoci

3054. Anonimen/a

3053. Mirjana Brvar

3052. Anonimen/a

3051. Miroslav Trampuš

3050. Anonimen/a

3049. Jure Andrejka

3048. Matej Erculj

3047. Miha Kralj

3046. Gaja Rihar

3045. Jože Smolnikar

3044. Robert Obrul

3043. Tomaž Rajk

3042. Antonija Ulcej

3041. Mitja Žakelj

3040. Anonimen/a

3039. Zorica Jelenković

3038. Slavko Vogrinec

3037. cernelic alenka

3036. Mark Pavlin

3035. andrej ranfl

3034. Jožica Jerin

3033. Uroš Leskovšek

3032. Darko Šantič

3031. Andrej Škof

3030. Irena Irena

3029. Alojz Sever

3028. Igor Bele

3027. Željko Peter

3026. Tomaž Miklavc

3025. Viktor hajsinger

3024. INŠTRUKCIJE, Poučevanje in lektoriranje MILENA ILIĆ, s.p.

3023. Žan Kidrič

3022. Nuša Pavlovič

3021. Mirko turk

3020. Vanja Gale

3019. Igor Smrdelj

3018. Jakob Čampa

3017. Anonimen/a

3016. Dejan Mlinar

3015. Anonimen/a

3014. Anonimen/a

3013. Iztok Štajer

3012. Marija Pavlin

3011. MILENA PRGIN

3010. Tadej Prah

3009. Mirjan Rant

3008. Jože Žargi

3007. Denis Pirc

3006. Nejc Cesar

3005. Maid Cenilec

3004. Anonimen/a

3003. Jože Novak

3002. Anita Jezeršek

3001. Tina Bedenik Schmautz

3000. Aleksander Grčar

2999. Anonimen/a

2998. Jože Stanko

2997. Gabrijela Kalan

2996. Zvonko Rajh

2995. Ute Gurović

2994. Rok Jurjec

2993. Ana Glavač

2992. Milan Novak

2991. Marjeta Zlebnik

2990. Anonimen/a

2989. Dejan Kovačič

2988. Pavel Jerina

2987. Bojan Tomc

2986. MARJAN PINTARIČ

2985. Alen Petrovič

2984. Denis Rautovic

2983. Tadej Kern

2982. Anonimen/a

2981. Ciril Zorn

2980. Boštjan Furlan

2979. Anonimen/a

2978. Nadja Pejić

2977. Ratko Reljić

2976. Anonimen/a

2975. SVOBODAN URŠIČ

2974. Blaž Časl

2973. Franc Vidrih

2972. Jože Breznik

2971. Neva Tomažič

2970. Stojan Prošev

2969. Samo Zupančič

2968. MARTINA TROŠT

2967. Franc Leskošek

2966. Anonimen/a

2965. branko zavernik

2964. Anita Virag

2963. Jožica Birsa Vuga

2962. Anonimen/a

2961. Peter Merva

2960. Ida Semenič

2959. franc šolar

2958. Igor Karlić

2957. Iztok Kolenc

2956. Anonimen/a

2955. Borg Drone

2954. Romana Husič

2953. Denis Žižek

2952. capperpedy renko

2951. Anonimen/a

2950. Bogdan Bolka

2949. Anonimen/a

2948. Ludvik Zorko

2947. Anonimen/a

2946. Aleksander Kucler

2945. Anonimen/a

2944. Slavko Čeh

2943. TOMAZ JANEZ

2942. Lina Hartman

2941. Marjan Bebar

2940. Anonimen/a

2939. Marko Slana

2938. Niko Zeme

2937. Alojz Sovec

2936. Mija Bavdek

2935. lili zalar

2934. Anonimen/a

2933. Bogo Veber

2932. Anonimen/a

2931. Anton Karner

2930. Klavdij Požar

2929. Anonimen/a

2928. Ana Kovac

2927. Špela Kos

2926. Kletarstvo Štajerska

2925. Anonimen/a

2924. Evgen Herženjak

2923. Marko Kokoravec

2922. Tone Kunstelj

2921. Anonimen/a

2920. Anonimen/a

2919. Ekokmetija Šlibar

2918. matej Pintaric

2917. Anonimen/a

2916. V. Planinšek

2915. Stanko Veselič

2914. Anonimen/a

2913. Anonimen/a

2912. Mojca Gregorec

2911. Dragica Vrabec

2910. Špela Mihelin

2909. Alen Roškar

2908. joc drozg

2907. Mitja Samec

2906. Danijel Lakoše

2905. Borut Naglost

2904. Antonija Gasar

2903. Anonimen/a

2902. Darja Bele

2901. Krištof Šinkar

2900. Ales Caf

2899. Boris Manzoni

2898. Darja Zorman

2897. Anonimen/a

2896. Ivan Thaler

2895. Lucijana Piber

2894. Anonimen/a

2893. Slavica Ferlic

2892. Jože Požlep

2891. januš marc

2890. Anonimen/a

2889. polona koselj

2888. Anton Sikiric

2887. Matej Štrukelj

2886. Lojz Ziher

2885. Matej Bogataj

2884. Dani Danez

2883. benvenut Franjko

2882. Lidija RovanPogačar

2881. Robert Strel

2880. Jure Kosem

2879. Anonimen/a

2878. Renata Zidarič

2877. Izidor Cankar

2876. Miha Petan

2875. Kemal Frmić

2874. Anonimen/a

2873. Karmen Cah Stepan

2872. Tamara Rodica

2871. Jaka Bregar

2870. Anonimen/a

2869. Maruša Mandelc

2868. Anonimen/a

2867. Franc Jug

2866. Romana Lah

2865. Anonimen/a

2864. Anonimen/a

2863. Kaja Krajnc

2862. Marjan Kejžar

2861. Anonimen/a

2860. Saso Vukovic

2859. Martin Česenj

2858. Anonimen/a

2857. Bogdan Gašperšič

2856. Anonimen/a

2855. Andrej Peternelj

2854. Timotej Nemec

2853. Anonimen/a

2852. Anton Sersen

2851. Dušan Renko

2850. Bahrija Karic

2849. Anonimen/a

2848. Anonimen/a

2847. IZIDOR SLAPŠAK

2846. Anonimen/a

2845. Iztok Miklavžina

2844. Igor Ločičnik

2843. Marko Jerak

2842. Jozef Berloznik

2841. Anonimen/a

2840. Nataša Okorn

2839. Martin Koza

2838. slobodan ilič

2837. Marina Rozman

2836. Danijel Bratina

2835. Anonimen/a

2834. Rok Kleindienst

2833. Rosanda Kmetič

2832. Matej Volek

2831. Anonimen/a

2830. frane kemperle

2829. Franc Jordan

2828. Sašo Kaisersberger

2827. makeup BeautyCorner

2826. Bojan MUŠIČ

2825. cvetka starc

2824. Mojca Balon

2823. Vladimir Mahnič Mahnič

2822. darko sernec

2821. Laura Mavrič

2820. marjan skufca

2819. Tone Lukančič

2818. Franc Eržen

2817. branko krošel

2816. Anonimen/a

2815. Anonimen/a

2814. Ivan Pavelšek

2813. Marko Fratnik

2812. Katarina Podnar

2811. Nejc Krivec

2810. Vinko Brulc

2809. Rok Potokar

2808. Mirko Kramberger

2807. Ivo Baliban

2806. Karmen Bucek

2805. Andrej Kristanc

2804. Anonimen/a

2803. Rado Koban

2802. Ferlič Milan

2801. Žana Tajm

2800. Marko Rovan

2799. Bernarda Šmon

2798. Janez Jeriček

2797. Anonimen/a

2796. Klemen Traven

2795. anicatrilar Trilar

2794. Jana Ori

2793. Tatjana Žigon

2792. Jasmina Špehar

2791. Marta Kaube

2790. Anonimen/a

2789. Anonimen/a

2788. Anonimen/a

2787. Andrej Kolenc

2786. Hubert Pšeničnik

2785. peklardanilo2@gmail.com peklar

2784. Zorjan Redkar

2783. Marko Jevnikar

2782. Matjaž Jevševar

2781. Anonimen/a

2780. Mateja Dremelj

2779. Anonimen/a

2778. Lucija Štalec

2777. Ana (Ankica) Grudnik

2776. Janez Zabret

2775. Matija Stefanović

2774. Anonimen/a

2773. Anonimen/a

2772. Jana Vrabec

2771. Tatjana Paradiso

2770. Franc Rotar

2769. Peter Rus

2768. Bari-Barbara Kramar

2767. Anonimen/a

2766. Martin Krajnc

2765. Milena Lešnik

2764. Urša Mikolič

2763. Anonimen/a

2762. Matjaž Ferjančič

2761. Darka Darko Kapitan

2760. MONIKA KARTIN

2759. Alojz Jager

2758. Anonimen/a

2757. Franc Razboršek

2756. Patrik Bajc

2755. Anonimen/a

2754. Rado Urbančič

2753. Anonimen/a

2752. Aleš Planinc

2751. Marjana Bolhar

2750. Magda Kramzar

2749. Jože Pintarič

2748. Goran Juvancic

2747. Peter Leskovar

2746. Tomaž Pernat

2745. Martina Valant

2744. martina marinko

2743. Toni Cvelbar

2742. Matjaž Berk

2741. Tomaž Kumelj

2740. jurij Plazovnik

2739. Boža Okroglič

2738. Rajko Bašić

2737. alen pibercnik

2736. Eva Škulj

2735. Marjana Košat

2734. Anonimen/a

2733. Janez Janža

2732. Marija Mori

2731. Aleksandra Štuhec ʚϊɞ

2730. Ines Hranjec Ravnjak

2729. Anonimen/a

2728. Darko Svenšek

2727. cilka strle

2726. Anonimen/a

2725. Marija Pavše

2724. Rado Likovič

2723. Matjaž Vrevc

2722. Anonimen/a

2721. karli ferk

2720. Matej Gabersek

2719. Andrej Štrus

2718. Marija Prušnik

2717. zerjal martin

2716. Aleš Kramar

2715. Alme Hankić

2714. Vili Roženičnik

2713. Anonimen/a

2712. Milan Hribernik

2711. Borut Dolar

2710. Aljaž Jelen

2709. Grega Jenko Trener

2708. Jože Marinšek

2707. Marko Se

2706. Zlatka Neuhold

2705. Franc Povše

2704. Anonimen/a

2703. Iztok Grčar

2702. Uroš Gorjup

2701. Anonimen/a

2700. Rok Lindič

2699. sebastijan ferfolja

2698. Ivanka Majhenič

2697. Andrej Kramar

2696. Marija Bergant

2695. Mija Smodiš

2694. Anonimen/a

2693. Anonimen/a

2692. osredkar irena

2691. Stanka Rafolt

2690. Andrej Ledinek

2689. Ana Bana

2688. Anonimen/a

2687. Novak Tatjana

2686. Miran Ivanuša

2685. Marjan Urbančič

2684. Anonimen/a

2683. SLAVKO KERMC

2682. Blaž Benedik

2681. Stanka Magister

2680. Tadej Kodelja

2679. Zvonko Kustec

2678. Tjaša Piberčnik

2677. Maja Smodiš Škerl

2676. Drago Dolenc

2675. Maja Šorgo

2674. Anonimen/a

2673. Sanja Kavčič

2672. Tadej Podgornik

2671. Tom GOLOB

2670. Jure Kosmač

2669. Mišo Kovačec

2668. Jasmina Kmetic

2667. Milojka Mohor

2666. Darko Mahkovec

2665. Anonimen/a

2664. jozef muhovic

2663. Jure Juvan

2662. Marjan Zerjav

2661. Sebastijan Černevšek

2660. Tine Gradisnik

2659. Anonimen/a

2658. Nataša Orejaš

2657. Anonimen/a

2656. Anonimen/a

2655. Gregor Jerič

2654. Sabina Matjašič

2653. Dorch semenich

2652. Tomi Maier

2651. Anonimen/a

2650. Tanja Otrin

2649. Borut Topolovec

2648. Anonimen/a

2647. Anonimen/a

2646. Grega Vesel

2645. Maja Aljančič

2644. Anonimen/a

2643. Sandra Turner

2642. natalija Mezeg

2641. Anonimen/a

2640. Anonimen/a

2639. Maksimilijan Rotar

2638. Anonimen/a

2637. jozica mlinaric

2636. Anonimen/a

2635. Anonimen/a

2634. Leonida Žganjer

2633. Erika Jarc

2632. lilijana zavernik

2631. Alojz Topolovec

2630. Anonimen/a

2629. Gordana Nović

2628. Edvard Juvan

2627. Matej Petek

2626. KATJUŠA ČEBULJ

2625. Egon Pregelj

2624. Anonimen/a

2623. mario jurič

2622. Benjamin Radič

2621. Miha Vovk

2620. Ivan Grgurič

2619. Anonimen/a

2618. marjan gregoric

2617. Jožica Lazar

2616. marjan haberl

2615. Anonimen/a

2614. Ana Kos

2613. Anonimen/a

2612. Stanko Žerjal

2611. Radko Štern

2610. Anonimen/a

2609. Karmen Kristan

2608. Flavija Žagar

2607. Miran Pernarčič

2606. Janez Dolenc

2605. Jasmina Dedic

2604. Miran Bukšek

2603. Matija gartner

2602. Robert Ruzman

2601. Anonimen/a

2600. Domen Kusar

2599. Marija Šarič

2598. Roman Bajuk

2597. Teja Zaksek

2596. Branko šajher

2595. trajkovski aleš

2594. NIKA BERNARD

2593. Milan Pohorec

2592. Nataša Kovač

2591. Martin Tominec

2590. Anonimen/a

2589. feliks breg

2588. Anonimen/a

2587. mira cigale

2586. Tadej Mohorko

2585. Miha Hajnže

2584. Edo Gradišek

2583. Matjaž Črv

2582. vinko jakovac

2581. Janez Grošelj

2580. Franc Podlesek

2579. Aleš Sablatnik

2578. Anonimen/a

2577. Jože Žlindra

2576. Tadeja Ivančič

2575. Tomaž Močivnik

2574. Igor Sever

2573. pal milena86

2572. Vinko Avgušin

2571. Martin Jezeršek

2570. Anonimen/a

2569. Peter Malovrh

2568. Tanja Markioli

2567. Viktorija Pantar

2566. Anonimen/a

2565. Andrej Uranic

2564. Anonimen/a

2563. Jan Rep

2562. Janez Furlan

2561. Helena Reščič Granda

2560. Peter Mursic

2559. Nina Novak

2558. Toni Bersnjak

2557. alenkaa5 Berlot

2556. Anonimen/a

2555. Denis Simic

2554. Milos Kavčič

2553. Tilen Gomilšek

2552. Anonimen/a

2551. Anonimen/a

2550. Tomaz Dvorsek

2549. Anonimen/a

2548. Sašo Golja

2547. Anonimen/a

2546. Kristijan Šuhel

2545. Roman Janezič

2544. Jože Krese

2543. Uroš Stanonik

2542. Vladi Šuen

2541. Ivan Podvinski

2540. Anonimen/a

2539. Flisar Robi

2538. Stanka Pugelj

2537. Benjamin Mlakar

2536. Simona Vogrin

2535. Lovro Erzen

2534. Sonja Deržič

2533. vida čermelj

2532. Tadeja Iskra

2531. ciril suban

2530. Miha Babnik

2529. Ivanka Plešnik

2528. Janko Levičar

2527. janez novak

2526. Dana Amon

2525. Tine Marinšek

2524. Andrej Setina

2523. Stefano bozicek

2522. Žiga Rangus

2521. Miha Zamuda

2520. Majk Lapuh

2519. Anonimen/a

2518. Nardi Rozmanič

2517. Gabrijel Repnik

2516. Drago Bregar

2515. Anonimen/a

2514. Franc Marolt

2513. Dusan Kosi

2512. Leopold Čibej

2511. Tomo Premk

2510. Monika Šmid

2509. marija pucko

2508. Lojzka Baranašič

2507. Alojz Planinšek

2506. dario dzankic

2505. boris smid

2504. Dijana Šimunic

2503. Anonimen/a

2502. Tomaž Drobnič

2501. Silvo Šuštaršič

2500. Vesna Miklavcic

2499. Barbara Rahne

2498. Angelca Ducman

2497. Anonimen/a

2496. Andrej Kobler

2495. Anonimen/a

2494. Mira Frelih

2493. Žiga Jordan Kozjak

2492. Marko Dorbež

2491. Ivo Jelercic

2490. Mateja ŽONTA

2489. mitja borse

2488. Bogdan Stopinšek

2487. Anonimen/a

2486. Anton Povšnar

2485. Lilijana Lenart

2484. Max Osredkar

2483. Romana Bider

2482. Fani Križaj

2481. Ana Dremelj

2480. Matjaž Škrjanc

2479. Mihael Gošnjak

2478. Janez Majhen

2477. Mihaela Jeraj

2476. Bogdan Stanic

2475. Josip Čivić

2474. Anonimen/a

2473. Marjan Gartnar

2472. Enigma1 Enigma2

2471. Rebeka Dobovičnik

2470. Barbara Šnuderl

2469. Alojz Vogel

2468. Nina Terčon

2467. Anonimen/a

2466. Anonimen/a

2465. Igor Krt

2464. Izidor Potočnik

2463. Anonimen/a

2462. Miro Hrovat

2461. Violeta Hadjijaj

2460. Tomaž Hribar

2459. Damjan Slekovec

2458. France Henigman

2457. Erik Selišnik Pahovnik

2456. zamuda zlatko

2455. Anonimen/a

2454. Ales Marinko

2453. andreja majcen

2452. Darko Lampreht

2451. Silvana miljavec

2450. Rok Pavlinjek

2449. Sanel Alibegić

2448. Sonja Laznik

2447. Anonimen/a

2446. Darko Jarc

2445. Anonimen/a

2444. jozefa korez

2443. Drago Kukanja

2442. Diana Argenti

2441. Boris Kavčič

2440. Irena Lap

2439. Andrej Jevšenak

2438. David Čermelj

2437. stanislav novak

2436. Klemen Šuligoj

2435. Dušan Fric

2434. Sabina Tratar

2433. Anonimen/a

2432. Jožef Poštrak

2431. Irenna Bizjak

2430. Tomaz Kavcic

2429. Barbara Sršen

2428. Anonimen/a

2427. marko vagner

2426. Miha Megušar

2425. Anonimen/a

2424. Milan Smogavc

2423. Janko Žagar

2422. Boštjan Smodič

2421. Matej Part

2420. Uroš Sablatnik

2419. Marijan Duh

2418. Jože Kos

2417. Anonimen/a

2416. Teo Dr.Zor

2415. Pavle Brglez

2414. Spela Kanlic

2413. MARJANA SLAVIČ

2412. Leon šmid

2411. Damjan Uratnik

2410. Nina Planinsek

2409. Primož Gričar

2408. Luka Verbic

2407. Marija Zupan

2406. Polona Avguštin

2405. Zlatko Roj

2404. Anonimen/a

2403. Tomo Felle

2402. Žiga Capl

2401. Stanko Pockar

2400. Breda Simoncic

2399. Tanja Džananovič

2398. Anonimen/a

2397. Lenka Gortan

2396. Marjeta Skornik

2395. Marijan Merljak

2394. Primož Pirnat

2393. Danilo Zupanič

2392. Andrej Kromar

2391. Majda Černilec

2390. Alma Mujčinović

2389. Anonimen/a

2388. Stane Turšič

2387. drago pirec

2386. Anonimen/a

2385. Anonimen/a

2384. Anonimen/a

2383. Monja Gobec

2382. Jasminka Rolih

2381. Toni Kores

2380. Branko Janez Mikelj

2379. Resnica Osvobaja

2378. Anonimen/a

2377. Anonimen/a

2376. Anonimen/a

2375. Katerina Tavcer

2374. Jože Kramar

2373. Vanja Dolžan

2372. Vitomir Fujs

2371. Matjaž Draksler

2370. DANIJELA SMAJIĆ PAJK

2369. Milivoj Trkman

2368. Marko Gaspersic

2367. anton rajh

2366. marvin sulin

2365. Simon Črnivec

2364. Bogdana Slatinek

2363. susnik bostjan

2362. Andreja Gregorič

2361. Bogdan Šalamun

2360. Vlado Krebs

2359. david čuk

2358. Maja Meke

2357. Nina Brodej

2356. marjan vehovec

2355. Anonimen/a

2354. Gregor Zelenšek

2353. Metka Jeraj

2352. srecko padovnik

2351. roman senekovič

2350. Franc Žnidaršič

2349. Iris Kogoj

2348. Aleksandra Topole

2347. Vlado Karoly

2346. anita Morel

2345. Damijan Eržen

2344. Anonimen/a

2343. Helena Sárközi

2342. Franjo Erman

2341. Franc muhič

2340. Zdravko Avman

2339. Matija Znidarsic

2338. Miroslav Ribič

2337. Vesna Praprotnik

2336. David Lovišček

2335. miro horvat

2334. Anonimen/a

2333. Polona Plestenjak

2332. Anonimen/a

2331. Ada Karlič

2330. Ana Medved

2329. Jozi Čeč Drese

2328. Jože Vranc

2327. Jasmina Stanovnik

2326. Vinko Kos

2325. Matejstefanec Stefanec

2324. Milojka Sulič

2323. Tim Berginc

2322. Ivan Vidmajer

2321. Anonimen/a

2320. Marko Ušeničnik

2319. Maja Schelker

2318. Mirjan Rožman

2317. Tomaž Jaklič

2316. Anonimen/a

2315. andrej turk

2314. Štefan Rustan

2313. Zdravko Gasparic

2312. Anonimen/a

2311. Bari-Barbara Kramar

2310. luka vozlic

2309. ivan amon

2308. Matija Zupan

2307. Borut Pivec

2306. Boris Papac

2305. Dejan Ribič

2304. Anonimen/a

2303. Meta Potočnik

2302. Rok Podobnik

2301. Andrej Ahačič Ahačič

2300. Nejc Verbič

2299. Anonimen/a

2298. Peter Jager

2297. Jadran Drlje

2296. Milena Možina

2295. Slavko Žust

2294. Anonimen/a

2293. Robert Turk

2292. Anonimen/a

2291. Alan Perry

2290. Branko Đurinek

2289. Ivan Jurak

2288. Kunc FILIP

2287. Ivan Balažič

2286. Marjana Slavič

2285. Samo Miklavčič

2284. Anonimen/a

2283. Dušan Seničar

2282. Sandi Svensek

2281. Stojan Koprivc

2280. Alenka Troha

2279. Anonimen/a

2278. Anonimen/a

2277. Svobodno Srce

2276. Anonimen/a

2275. Anonimen/a

2274. Anonimen/a

2273. Stanislav Mak

2272. ZORISLAVA CIMPERMAN

2271. mojcamarijahren Hren

2270. Pavel Kuhar

2269. David Peterka

2268. David žnidarčič

2267. Anonimen/a

2266. Tone Prašnikar

2265. gašper Šinkovec

2264. Franc Cafuta

2263. Tobias Zadravec

2262. Maj Munih Krapež

2261. Irena polak

2260. Vera Muha

2259. Marjan Čufer

2258. Izidor HABJANIČ

2257. Anonimen/a

2256. Milena Vovk

2255. Marjeta Vrankovič

2254. Andrej Miše

2253. Anton Lesnik

2252. Anonimen/a

2251. Bojan Jerič

2250. Matjaž Cvetko

2249. Zvonko Hribernik

2248. Anonimen/a

2247. Boris Petek

2246. Anonimen/a

2245. Anonimen/a

2244. Lea Krumpestar

2243. Vanja Vrlinič

2242. Ivan Spetič

2241. Anonimen/a

2240. Ljuba Črne

2239. Mojca Tomazic

2238. Aleš Morič

2237. Simon Zore

2236. Branko Žorž

2235. Anonimen/a

2234. Vojteh Gungl

2233. Stanko Kolenko

2232. Egon Milost

2231. Zlatka Vrhovec

2230. Jasmina Kličić

2229. jernej muzerlin

2228. Lojze Rehar

2227. Marko Žgeč

2226. Anonimen/a

2225. matjaz Črepinko

2224. Sonja Hrvatin

2223. Matej Jurca

2222. Anonimen/a

2221. Maja Primic Žakelj

2220. Aljosha Aljosha

2219. Boris Lobnik

2218. Maksimiljan Breznik

2217. Borut Kriznik

2216. Omer Ibrahimovic

2215. Matic Vugrinec

2214. Karmen Munda

2213. Zdenka Sotlar

2212. Darja Šadl

2211. Sara Habjan

2210. Sonja Sibila Lebe

2209. Dragica Konrad TOPLAK

2208. Bogdan Repolusk

2207. Marta Leskovar

2206. Janez Stancer

2205. Anonimen/a

2204. Miran Razboršek

2203. Janez Trost

2202. Enej Miklavčič

2201. Janko Pirnat

2200. jure zupan

2199. Ivan Klemenčič

2198. Ana Žontar

2197. franc buser

2196. sunday monday

2195. Marjan Janežič

2194. Drago Mikolic

2193. josip vitez

2192. Nataša Gorjanc Zima

2191. Anonimen/a

2190. Jože Benetek

2189. Matjaž Sepin

2188. Anonimen/a

2187. Anonimen/a

2186. Maksimilijan Hinteregger

2185. Matej Košir

2184. Boštjan Horvat

2183. Renata Svete

2182. Anonimen/a

2181. Rudi Poljanšek

2180. Anonimen/a

2179. Tilen Mlakar

2178. Klavdij Mervič

2177. Majda Kuhar

2176. Primož Dovečar

2175. ljudmila gorčan-planko

2174. Slamar Markelj

2173. Nina Hari

2172. Anonimen/a

2171. David Novak

2170. Vesna Krmelj

2169. Anonimen/a

2168. Anonimen/a

2167. Rok Štefančič

2166. Uroš Henigman

2165. TONI OMRZEL

2164. Jožica Razinger

2163. Fani Križaj

2162. Marjan Novak

2161. Marjan Senegačnik

2160. Matjaž Cof

2159. Janez Lenar

2158. marko berlot

2157. olga debevec

2156. Vilma Sem

2155. Dusan Mavrel

2154. Anonimen/a

2153. Anonimen/a

2152. Srečko Slugič

2151. Jernej Ferenc

2150. Anonimen/a

2149. Pavel Pirnat

2148. ivanm2922 Morel

2147. Anonimen/a

2146. Anonimen/a

2145. Dejan Černetič

2144. Anonimen/a

2143. Anton Zitek

2142. Marinka Matelic

2141. Lidi Leben

2140. Mojca Janšek

2139. Anonimen/a

2138. Simona Vernon

2137. Francesco Bertolini

2136. olga zore

2135. Aleš Benda

2134. Mojca Nastran

2133. Ivo Zelic

2132. Stefano sever

2131. Ivan Krajnc

2130. Jelka Suhadolnik

2129. Silvester Pozar

2128. Aleš Uratnik

2127. Anonimen/a

2126. Anonimen/a

2125. Anonimen/a

2124. Sabina Jordan Žabkar

2123. Anonimen/a

2122. Anonimen/a

2121. LUKA POGAČNIK

2120. Zmaga Skok

2119. drago vezensek

2118. Vanda Cuder

2117. Vladimir Štuhec

2116. Marko Suklje

2115. Tomo Lozinšek

2114. Jure Novak

2113. Anonimen/a

2112. Martin Melag

2111. Matej Hočevar

2110. Jasna Oberski

2109. Suzana Jerebic Tibaut

2108. Fehim Ličina

2107. Matej Florijan

2106. Matjaž Merlak

2105. metka Škerbec antonič

2104. Jaka Bitenc

2103. Zdravko Zorič

2102. jan Hudin

2101. Stojan Povh

2100. Ales Tomsic

2099. Simona Kramberger Koren

2098. Anonimen/a

2097. karlos kristan

2096. Anonimen/a

2095. Srečko Bračko

2094. Gorazd Kotnik

2093. branko grbin

2092. Marina Prevorčič

2091. Anonimen/a

2090. leon scuka

2089. Matevž Velkavrh

2088. Klavdij Mervič

2087. Dušan Guček

2086. Anonimen/a

2085. Jožica Seruga

2084. Miran Pahovnik

2083. Mojmir Andric

2082. MARJETA KOSMAČ

2081. Nejc Buda

2080. milanme Mel

2079. Saša MADARASI

2078. Anonimen/a

2077. Dinči Milinković

2076. Ana Trafela

2075. Anonimen/a

2074. Ludvik Kobal

2073. Gregor Medvesek

2072. Gregor Mohorko

2071. Janez Novak

2070. Alojz Fužir

2069. Klement Jeric

2068. Tomaž Peternel

2067. Aleš Gjerek-Gerič

2066. Ludwig Berlot

2065. Armin Gorjup

2064. Magdalena Pirnat

2063. Milan poljanšek

2062. Anonimen/a

2061. Mojca Visocnik

2060. Anonimen/a

2059. Anonimen/a

2058. Alojz Fras

2057. Anonimen/a

2056. Franc Vugrinec

2055. Anonimen/a

2054. Rok Perc

2053. Branko Domitrovič

2052. Jožica Kopač

2051. Tina Hawlina

2050. Anonimen/a

2049. Sunčica Markovič

2048. Anonimen/a

2047. Leopold Tušek

2046. Sandi BREZNIK

2045. Mirko Naglič

2044. Brigita Fijavž

2043. Dušanka Ozmec

2042. Viljem Sindičič

2041. Samo Smid

2040. Mirko Kajfez

2039. hladin bostjan

2038. Anonimen/a

2037. MaTJAŽ Zupančič

2036. rudolf muhic

2035. Boris Hiti

2034. bohaksamo Bohak

2033. Jožica Perko

2032. Anonimen/a

2031. Tilen Puljic

2030. Mateja Tič

2029. Janez Rebec

2028. Anonimen/a

2027. Branko Mihelič

2026. Anton Marinko

2025. Roman Ratej

2024. Anonimen/a

2023. Gregor Šavle

2022. Damjan Grmšek

2021. Anonimen/a

2020. Marko Cokan

2019. Anonimen/a

2018. Alex Berglundsson

2017. Nada Cad

2016. Jazd Faganel

2015. Jernej Suhadolc Suhadolc

2014. Milan Travnikar

2013. Anonimen/a

2012. Modra Blue

2011. Bojana Stanič

2010. Aleš Rakovič

2009. franc požar

2008. Tomaž Limbek

2007. Andrej Bohinec

2006. Anonimen/a

2005. Henrik Stanjko

2004. Zdenka Labaš

2003. Milan Gornik

2002. Anonimen/a

2001. Božo Žibert

2000. Leon Herman

1999. EMA ŠPANOVIČ

1998. Iluš Vogrinec Hribar

1997. Anonimen/a

1996. Dejan Horvat

1995. Anonimen/a

1994. Anonimen/a

1993. Jure Menart

1992. Anonimen/a

1991. Ziga Pavlinic

1990. Natalija Kopinč

1989. Anonimen/a

1988. Anonimen/a

1987. Andrej Cerar

1986. Matevz Potocnik

1985. ROBIN MAJNIK

1984. Tomaž Mihevc

1983. Frane Praprotnik

1982. Janez Jezersek

1981. Luka Nerad

1980. Andrej Klopčič

1979. Spletna Anketa

1978. Anonimen/a

1977. Miloš Terbižan

1976. suzana platajs

1975. Anonimen/a

1974. Slavko Pipan

1973. Majda Bratina

1972. Jalen Pokorn

1971. viktor policnik

1970. Marko Turk

1969. Saso Krainer

1968. Anonimen/a

1967. Anonimen/a

1966. Martin Česnik

1965. janez Tomc

1964. Janez cimperman

1963. adamic stanislav

1962. Boris Šepetavc

1961. aleksander carli

1960. primoz homan

1959. Dušan Winkler

1958. Vane Gošnik

1957. Štefan Trček

1956. Branko Lojk

1955. brigita PIŠORN

1954. SonjaG Goršič

1953. Milko Rojs

1952. Ivan Korelc

1951. Iztok Treven

1950. Urška Žagar

1949. Anonimen/a

1948. Marina Bitenc

1947. Tina Zadravec

1946. Anonimen/a

1945. luka košnik

1944. Marko Kokalović

1943. Janez Krapše

1942. Anonimen/a

1941. Anonimen/a

1940. fedor anton

1939. Kristjan Kaluder

1938. tapetnik Sp

1937. VIDA MIHELČIČ

1936. gregor slabe

1935. Živa Kalaš

1934. Klavdija Hvalec

1933. Mirko Ružič

1932. Tomaž Bukovec

1931. Julijan Hernavs

1930. Daniel Kuđeljić

1929. Metka Hren

1928. Dusan Trampuz

1927. Patrik Čujec

1926. Robert Dezelak

1925. Tina Ščuka

1924. Peter Munda

1923. Tina Kastelic

1922. Cvetka žunko

1921. Rok Meden

1920. borislav josipovic

1919. Anonimen/a

1918. Anonimen/a

1917. Jože Hočevar

1916. Mirjam Fabijan

1915. Jože Strojan

1914. Anonimen/a

1913. Meta Ferjan

1912. Jan Ahačič

1911. Martina Osredkar

1910. Liljana Zalar

1909. Marinka Kurilić

1908. Hinko Irgolič

1907. Mitja Herle

1906. Anonimen/a

1905. Žiga Simonič

1904. Jure Kores

1903. Dušan Godina

1902. Anja Babič

1901. Miha Kapelj

1900. Anonimen/a

1899. Anonimen/a

1898. Anonimen/a

1897. Drago Slak

1896. Sergij Vermiglio

1895. Adela Ćosić

1894. Mirko Justin

1893. Martin Matjašič

1892. igor kamenšček

1891. Jože Turk

1890. Klaudija Šafarič

1889. Ivan Kanduč

1888. Dejan Čopić

1887. Anonimen/a

1886. Darja Barovič

1885. Anonimen/a

1884. Ivan Rebernik

1883. Marko Rogač

1882. Renata Mladenović

1881. Mitja Bauer

1880. Osman Begulič

1879. Rok Meglic

1878. Marko Juhart

1877. Kaja Lasnik

1876. David Dolinar

1875. Anonimen/a

1874. Rajko kukovič

1873. Anonimen/a

1872. jlaure2 Laure

1871. Danijel Magajne

1870. Andreja Klemenčič

1869. Anonimen/a

1868. Anonimen/a

1867. Tomaž Kiauta

1866. Bojan Orgl

1865. David Forjan

1864. pitbullmastif antikominajzer14

1863. Anton Juhant

1862. Anonimen/a

1861. mark žitnik

1860. Andrej Tavčar

1859. Špela Debevc

1858. Anonimen/a

1857. Marko Vode

1856. Blaž Pucelj

1855. Anonimen/a

1854. Nadica Kokalj

1853. Blaz Gaspersic

1852. tihomir mohor

1851. Tanja Markelj

1850. Milan Sellak

1849. Ciril Johannes Valant

1848. Anonimen/a

1847. marjan kovac2

1846. Anonimen/a

1845. Anonimen/a

1844. Breda Imperl

1843. Andreja Repič

1842. Anonimen/a

1841. igor grošelj

1840. Anonimen/a

1839. Matija Cencelj

1838. Hecpatak Trefalt

1837. ANDREJ PUCELJ

1836. Anonimen/a

1835. Ivo Saksida

1834. Mitja Moškon

1833. Stellica Stellina

1832. Marjan Vidmar

1831. Marjan Pekošak

1830. Anonimen/a

1829. Anonimen/a

1828. Anonimen/a

1827. jože kropec

1826. Cvetka Zidarič

1825. Anonimen/a

1824. punca08 kranj

1823. Anonimen/a

1822. milan gosnik

1821. Peter Pecnik

1820. Anonimen/a

1819. Anonimen/a

1818. bojan falez

1817. Boris Lipovšek

1816. Sašo Kalan

1815. Cvetka Vidič

1814. Andreja Kušar

1813. Anonimen/a

1812. Zlato Štros

1811. Peter Krajnc

1810. Anonimen/a

1809. Anonimen/a

1808. Anonimen/a

1807. Miha Kronovšek

1806. Matjaž Grobler

1805. Beat Frumen

1804. Stane Babič

1803. Jakob Horvat

1802. Melanie M.

1801. Elide Stubelj

1800. Darko Radoš

1799. Franci Perčič

1798. Anonimen/a

1797. Angelca Ferfolja Ferfolja

1796. Rastislav Avsenik

1795. Ljubo Neuhold

1794. Miha Slemenšek

1793. Bine Matoh

1792. Aleš Bošnjak

1791. Anonimen/a

1790. Anonimen/a

1789. Blaz Tomazic

1788. Simon Korenjak

1787. Andrej Oder

1786. Klavdij Štolfa

1785. Lidija Uratnik

1784. Štefan Sočič

1783. Viljem Lovše

1782. Franci Krevh

1781. projektivni biro

1780. boris Duh

1779. Danijel Škufca

1778. Marko Podoreski

1777. Marija Rasiewicz

1776. Bogomir Lesar

1775. Janez Žgajnar

1774. Marjana Korosec

1773. janez hafner

1772. Fotografija Grein

1771. darko ribič

1770. Slavko Vovk

1769. Miha Kočevar

1768. anton gubanec

1767. Tomaž Gostič

1766. Anonimen/a

1765. Natalija Pungaršek

1764. Anonimen/a

1763. Edvard Bastič

1762. ivan mencin

1761. Anonimen/a

1760. Anonimen/a

1759. Franc Zagorc

1758. LAURA KRIZNIK KRIZNIK

1757. Anonimen/a

1756. Anonimen/a

1755. franc ovsec

1754. Jože Jankovec

1753. Janez Kastelic

1752. Aljoša Satler

1751. Stanko Vilicnjak

1750. Anonimen/a

1749. Zdravko Štramec

1748. andrej anderle

1747. Saša Drobič

1746. Marija Hirci

1745. Mateja Vidmar

1744. Jože Kren

1743. Anonimen/a

1742. Luka Jemec

1741. Zdravko Rus

1740. Žaro Pirnat

1739. Andrej Bahčič

1738. Anonimen/a

1737. Katja Gornjec

1736. Anonimen/a

1735. Anonimen/a

1734. Aleš Benko

1733. Lojze Pecek

1732. Julijan julijan.taljat

1731. Rok Hrastar

1730. Ivica spilek

1729. Anonimen/a

1728. Anonimen/a

1727. Jure Kovačič

1726. Anonimen/a

1725. franc Kokalj

1724. Anonimen/a

1723. markomakovec57 makovec

1722. Alen Gale

1721. Jože Kržič

1720. Anonimen/a

1719. Albert Nemec

1718. Borut Satler

1717. Andrej Golcnik

1716. joze kotnik

1715. Franci Smrekar

1714. Klavdija Malovrh

1713. Anonimen/a

1712. vanda Šušteršič

1711. Anonimen/a

1710. Samo Grošelj

1709. David Jakopič

1708. Gregor Ahacic

1707. Anonimen/a

1706. marjan Ribič

1705. Franci Dagarin

1704. Claudia Sovre

1703. Branko Brane Krošelj

1702. iztok kovič

1701. Franc Šivec

1700. Marjan Polajnar

1699. Marjan Bogovčič

1698. Marija Mesner

1697. Judita Miško

1696. Miran Kušar

1695. Meta Čadež

1694. Franc Dovč

1693. Ana Darja Kozina

1692. Branko Kacjan

1691. Ana Gregl

1690. Anonimen/a

1689. Patricia Walsh

1688. iztok erman

1687. franc sustersic

1686. Ružica Štandecker

1685. joze vranicar

1684. Darja Pokrajac

1683. Anonimen/a

1682. Rajko Hojs

1681. Alenka Vrečar

1680. Aleksandra Mikola

1679. Peter Šalamun

1678. JURIJ KRAPEŽ

1677. Mladen Ćalić

1676. Anonimen/a

1675. soj soj

1674. Miha Jemec

1673. Franc Ložar

1672. Uroš Bombač

1671. Anonimen/a

1670. Anonimen/a

1669. Barbara Pavlin

1668. Luka Vah

1667. Uroš Čofati

1666. franc mast

1665. ivana colnar

1664. Vera Skrjanec

1663. Gorazd Jordan

1662. Jože Bole

1661. Oskar Birsa

1660. Franc Filipcic

1659. Maja Vales

1658. Miran Balant

1657. Valter Nemec

1656. Bojan Vezenšek

1655. Luka Kosir

1654. Janez Hostnik

1653. Anonimen/a

1652. Ivica primc

1651. peter pisnik

1650. Miro Farčnik

1649. Miroslav Kokot

1648. Anonimen/a

1647. pavlic joze68

1646. Anonimen/a

1645. Simon Krebs

1644. Anonimen/a

1643. Irena Iskra

1642. Valter Štorek

1641. Ivan Gams

1640. Anonimen/a

1639. Luka Cesar

1638. ELICA STEINBACHER

1637. Anonimen/a

1636. Janko Setničar

1635. Uroš Oberski

1634. Alenka Cergonja

1633. Drago Dobrotinsek

1632. Darko Kurincic

1631. Bogdan Vidmar

1630. Anonimen/a

1629. Andrej Bastarda

1628. ANITA ODER

1627. Peter Bračič

1626. Andreja Pirtušek

1625. Kristjan Anej Kramar

1624. Anton Hren

1623. Alojzij Genom

1622. Klemen Avguštin

1621. Anonimen/a

1620. Toni Hočevar

1619. Anonimen/a

1618. Marko Jelenko

1617. Špela Gorjanc

1616. Helenca Čučnik

1615. Zlatko Bizjak

1614. Miro Radosavljević

1613. Ante Sirovina

1612. Johny Godeša

1611. Andraž Potočnik

1610. Milan Udir

1609. Dejan Temniker

1608. Anonimen/a

1607. Marjan Hodnik

1606. Zoran kuhaneczk

1605. barbara tomažič

1604. Mirjam Mavrič

1603. Rino Kavčič

1602. Anonimen/a

1601. Irena Štuhec

1600. Ivan Sedovnik

1599. Anonimen/a

1598. Anonimen/a

1597. Ivan Jurko

1596. Anonimen/a

1595. Anonimen/a

1594. Joze Zore

1593. Anonimen/a

1592. Milan Savanovič

1591. Mirjana Bujak

1590. Anonimen/a

1589. Andi Toplak

1588. Feliks Podgoršek

1587. Tanja Železnik

1586. Dusan Marcec

1585. Zvonka Valentinčič

1584. Anonimen/a

1583. Anonimen/a

1582. miso dubljevic

1581. Eva Sicherl

1580. toni peterka

1579. Lovro Iskra

1578. andrej hrovat

1577. Robert Verlič

1576. Anonimen/a

1575. Toni Nemanič

1574. Anonimen/a

1573. VIKTOR PODJAVERŠEK

1572. Zdenko Decman

1571. Lenc Fortis

1570. Marjan Brecelj

1569. Anita Popit Lapanje

1568. Matjaž Balantič

1567. Marko Krhlikar Krhlikar

1566. Simon Potocnik

1565. Silva medved

1564. Anonimen/a

1563. Danica Mirtič

1562. Miha Vodopivec

1561. Jozef ozimic

1560. Anonimen/a

1559. mitja gerzina

1558. dusan pernek

1557. Darko Šparl

1556. aleš toni

1555. Anonimen/a

1554. Martina Podričnik

1553. Dejan Vidic

1552. Maja Valič

1551. Anonimen/a

1550. Luka Hamp

1549. Andrej Licen

1548. Klavdij Majer

1547. Jure Bohnec

1546. Remi Kočica

1545. Rudi Belšak

1544. Erika Velikonja

1543. Anonimen/a

1542. Anja Majerič

1541. Boris Dorn

1540. Jan Zajc

1539. Tomas Lopatni

1538. Simona Muhič

1537. Tamara Draksler

1536. Mladen braučič

1535. Katarina Pezdirc

1534. Tone Hudnik

1533. alojz sefer

1532. Valentin Vrbovšek

1531. Helena Janežič

1530. marina frlic

1529. Anonimen/a

1528. Milan Pop

1527. Miha Trkov

1526. Miro Ogrizek

1525. Andrej Tomelj

1524. Anonimen/a

1523. Augustina Bencek

1522. Katja savec

1521. Anonimen/a

1520. Fabijan Cifrek

1519. Rudolf Jesenicnik

1518. Anonimen/a

1517. Borut Pirc Borut Pirc

1516. Slavko Kostanjsek

1515. Dusan Ljubec

1514. Zlatko Mlakar

1513. Anonimen/a

1512. Irena Vah

1511. Matej Kersic

1510. Domen Cukjati

1509. Aleksander Leš

1508. Matej Purgaj

1507. Anton Pajmon

1506. Radomirka Milosavljevic

1505. tadej zupnek

1504. Janez Zupan

1503. Robert Markočič

1502. Ivica Pograjc

1501. Anonimen/a

1500. Darka Pernek Arnuš

1499. Irena Orač Kranjc

1498. Ivan Leskovar

1497. Lovro Abram

1496. Franc Kač

1495. Blaž Blažič

1494. Marjeta Jakšič

1493. Janko Piskar

1492. Igor Petaros

1491. nikolaja valjavec

1490. Asim Mesic

1489. Anonimen/a

1488. Martin Mihelak

1487. Janez Žvikart

1486. ivo surk

1485. Anonimen/a

1484. Andreja Iskra

1483. Špela Mohar

1482. Matej Hv

1481. Anonimen/a

1480. Milan Fistrić

1479. Anonimen/a

1478. Anonimen/a

1477. Franc Novak

1476. Polko Ko

1475. Krištof Istinič

1474. Nika Konc

1473. Davorin cvikl

1472. renata bone

1471. Mitja Žargi

1470. Borut Tovornik

1469. Polonca Kaučič

1468. Jože Grah

1467. Boris Kolšek

1466. Darinka Skaza

1465. Tanja Baruca

1464. Jasmina Najdek Hanžič

1463. DAMIJAN HAFNER

1462. milan zupan

1461. Anonimen/a

1460. Uroš Knehtl

1459. Anonimen/a

1458. Robert Šošterič

1457. Boštjan Kambič

1456. Bojan Habič

1455. Aljaž Majer

1454. Vesna Kovac

1453. Anonimen/a

1452. Marija Ravšelj

1451. Alenka Ahac

1450. Polde Rožman

1449. Bogdan Krek

1448. Ema Satler

1447. Anonimen/a

1446. Anonimen/a

1445. Anton Šuštar

1444. Anonimen/a

1443. gardist Demšar

1442. Anonimen/a

1441. Marjan Dubrovnik

1440. Anonimen/a

1439. Anonimen/a

1438. Beti Šeligo

1437. Anonimen/a

1436. Andrej Slivljan

1435. MARIJA STRITAR

1434. matej volk

1433. Ana Juvan Juvan

1432. Helena Omejc

1431. Jože Blažič

1430. ilonkadb37 Della Bernardina

1429. EMIL Bertole

1428. MARIJA PIRNAT

1427. Beno Pehani

1426. Marija Črnugelj

1425. Branko Enci

1424. Anonimen/a

1423. Nada CADEZ

1422. Max Harl

1421. Marjeta Z. Hohnjec

1420. Edo Gerbec

1419. Živan Terčon

1418. Gorazd Kovač

1417. edi gabric

1416. Lojze Gantar

1415. Nika Furlan

1414. Anonimen/a

1413. Miran Zavec

1412. miro lečnik

1411. Darja Požun

1410. damjan p

1409. andrej piskar

1408. Matjaž Cencič

1407. Sara Jagrič Munih

1406. Anonimen/a

1405. Maryan Mah

1404. srverin doplihar

1403. Matej Batagelj

1402. germek slavko

1401. Anonimen/a

1400. Peter GAJŠEK

1399. Anonimen/a

1398. Jožica Lindič

1397. Anton Harej

1396. Anonimen/a

1395. Anonimen/a

1394. Anonimen/a

1393. Boštjan Šuhel

1392. Anonimen/a

1391. Peter Hericko

1390. Samo Glavan Glavan

1389. Franc Mulh

1388. Bojan Bizjak

1387. Anonimen/a

1386. Irena Matko

1385. tadej drmaz

1384. Damijan Kocbek

1383. Ivan Knez

1382. Anonimen/a

1381. Mersiha Sahinovic

1380. Anonimen/a

1379. Kaja drobež

1378. Polona Lajevec

1377. Anonimen/a

1376. Anonimen/a

1375. Boris Povhe

1374. Anonimen/a

1373. Tatjana Skender

1372. Tanja Zajc

1371. Matic Žgajnar

1370. Peter Ipavec

1369. Anonimen/a

1368. Bostjan Zagar

1367. Alenka Andlovic

1366. Anonimen/a

1365. boris oberzan

1364. Matjaž Rotar

1363. Anonimen/a

1362. Tone VIDIC

1361. Branislav Trglavčnik

1360. Jana Horvat

1359. Romana Jančar

1358. Simon Sumrak

1357. Cvetka Poly

1356. Pavel Bizjak

1355. Slavka Jošt-Kuzman

1354. jože perčič

1353. Darja Sovinec

1352. Matjaž Šinkovec

1351. Anonimen/a

1350. Bandel Gregor

1349. Marko Golež

1348. Klavdija Strancar

1347. Tomaz Slapsak

1346. Jože Erce

1345. Dominik Krt

1344. Aleš Kotošek

1343. Uroš Delakorda

1342. VINKO TRAMTE

1341. Ljubica Magajne

1340. Anonimen/a

1339. Silvester Mlinar

1338. Simon Gregorc

1337. majda metličar

1336. Petra Rozman

1335. Jure Magajne

1334. tatjana hafner

1333. cernilogar joze

1332. Anonimen/a

1331. Uroš Ilić

1330. Gasper Sajovic

1329. Anonimen/a

1328. Matej Nagy

1327. Tatjana Dobravec

1326. Milena Planinsek

1325. Anonimen/a

1324. fredi sirk

1323. Vladimir Makorič

1322. martin pisk

1321. Eva Kocuvan

1320. Anonimen/a

1319. Anonimen/a

1318. Omer Kahrimanović

1317. anton skornsek

1316. Gregor Dejanović

1315. Anonimen/a

1314. Tanja Prohinar

1313. Stefan Tibaut

1312. Sebastijan Selan

1311. Anonimen/a

1310. Hernbaj Mary

1309. Jože Arko

1308. aljaz holobar

1307. Marjan Rihtarič

1306. Anonimen/a

1305. Borut Mlakar

1304. Miha Mihelič

1303. Stanka Nemanič Nemanič

1302. Sašo Lap

1301. Anonimen/a

1300. Matjaž Črnivec

1299. Majda Žužek

1298. Anonimen/a

1297. Anonimen/a

1296. janez toplak

1295. Sonia Adler

1294. Ana Mučič

1293. Srecko Rahne

1292. Štefka Klemen

1291. Uros Kac

1290. Anonimen/a

1289. Anonimen/a

1288. Igor Zunko

1287. Anonimen/a

1286. Vida Romšak

1285. Saša verbek

1284. Anonimen/a

1283. Anonimen/a

1282. Teodor Ortl

1281. Stanko Zabukovec

1280. Andreja Podobnik

1279. Anonimen/a

1278. majda kovačič

1277. Jana V

1276. Renata Gorinšek

1275. Jan Bodlaj

1274. Anonimen/a

1273. Anonimen/a

1272. Drago Mevlja

1271. Davorin Budihna

1270. Mateja Rehar

1269. kos igor

1268. Žan Kurinčič

1267. FRANJO MAZAJ

1266. Anonimen/a

1265. Anonimen/a

1264. Polona Likar

1263. toni kozuh

1262. Robert Ambrož

1261. Luka Mahkovec Gorenc

1260. Anonimen/a

1259. Nadja Mehle Zavrti 20 Mehle

1258. Valentina Halili

1257. Marjan Rupnik

1256. Aloz K.

1255. Darja Kosi

1254. Polona Polegeg

1253. Roman Smole

1252. Anonimen/a

1251. Peter Bobnar

1250. Drobnic Ales

1249. Anonimen/a

1248. polona frelih

1247. Klavdija Kukovec

1246. Jože Bevc

1245. Anonimen/a

1244. Alenka Guček

1243. Andrej Klander Klander

1242. Anonimen/a

1241. Anonimen/a

1240. Miša Cigoj

1239. Boštjan Arl

1238. mitja pozenel

1237. Janez Martelak

1236. Valentin Marcic

1235. Šana Golob

1234. Anonimen/a

1233. Robert Dušič

1232. Jožica Videršnik

1231. Magda Koren

1230. Andrec Magajna

1229. tadej vobič

1228. Karin Malnar

1227. Denis Zemljak

1226. pihalni orkester

1225. Rade Černe

1224. henny polh

1223. Anja Podkrižnik

1222. Breda Šmid

1221. Joži Mandelj

1220. Marko Lesar

1219. peterzin04 Zinauer

1218. Janez Lavrenčič

1217. irena ožbolt

1216. Arif Bitič

1215. Anonimen/a

1214. Kristian Hojnik

1213. gorazd rant

1212. Marko Logar

1211. Nevenka Prohinar

1210. Matjaž FE

1209. Toni Grden

1208. Anonimen/a

1207. Andrej Hvalec

1206. Andrej Karba

1205. Bojan Klemencic

1204. Dušan Marinko

1203. Alja MALIS

1202. Anonimen/a

1201. Jožef Lužar

1200. Dusan.ramsak Ramsak

1199. Anonimen/a

1198. franko rebec

1197. Branko Poklar

1196. Anonimen/a

1195. Gorazd Bizant

1194. Anonimen/a

1193. Anonimen/a

1192. Cveto Grobin

1191. Nejc V.

1190. Bojana Šipek

1189. Vera Rutar

1188. janko hausmeister

1187. Tomaž Poredoš

1186. daeko vernik

1185. Anonimen/a

1184. Muki Psiho

1183. Robert Špoljar

1182. Job Kavčič

1181. Anonimen/a

1180. lea kenda

1179. Andrej Zigante

1178. Gašper Stanič

1177. Cvetka Klevže Golob

1176. Boštjan Udir

1175. Franc Žunič

1174. Mojca Vočko

1173. Gregor Rupnik

1172. Sebastian Kropivšek

1171. Janez Štimac

1170. Ervin Štorek

1169. Marjan Božič

1168. Tanja Lah Pus

1167. Brane Smodič

1166. Marjan Locicnik

1165. Bogdan pušnik

1164. stane rauh

1163. Janez Movern

1162. Milos Avsec

1161. MARTIN Podržaj

1160. Milko MATI

1159. Peter Žibret

1158. Maja Zalar

1157. Anonimen/a

1156. Mladen Ovcar

1155. Valjavec Mateja

1154. Branimir Golob

1153. Zvonko Koren

1152. Vilko Fabijan

1151. Miran Resnik

1150. murika345 Ivančič

1149. Zora Mavri

1148. Valentin Cencič

1147. Adam Prapertnik

1146. Matevž Markovič

1145. mrezar jaka

1144. Zoran Ilić

1143. miklavčič marija

1142. Jožica Ambrož

1141. Branko Milkovic

1140. Anica Ferenčič

1139. Andrej Gyergyek

1138. Arsen ÖRI

1137. Simon Adamitsch

1136. Andrej Zupancic

1135. Dejan Tomašev

1134. Anonimen/a

1133. Anonimen/a

1132. Admir Hozić

1131. Mojca Gornik

1130. ALenka Kavka

1129. andrej tomažič

1128. Robert Jarc

1127. Anonimen/a

1126. Anonimen/a

1125. Danica Karlovčec

1124. Matej Omovšek

1123. ksenija bottosso

1122. Thomas Bucher

1121. Jožef Medved

1120. Anonimen/a

1119. DARJA POGAČNIK

1118. Vaneja Velenik

1117. Maruša Marn Avsec

1116. Božidar Metelko

1115. Rado Živanović

1114. Irena Grozina

1113. Jasna Jukan

1112. Anonimen/a

1111. Žiga Šorli

1110. Stane Mozetič

1109. Miha Hočevar

1108. Anonimen/a

1107. Andrej Jager

1106. Anonimen/a

1105. Tamida Princic

1104. kristijan marc

1103. Marjan Mušič

1102. Anonimen/a

1101. Darko Božič

1100. Anonimen/a

1099. Jasna Teminović

1098. Goran Seidl

1097. Boštjan Klement

1096. Starina Vinko

1095. doroteja šoštar

1094. Jože Starešinič

1093. Anonimen/a

1092. Petra Mik

1091. Dolenci Dolenci

1090. Mateja Škafar

1089. Bojan Linasi

1088. Anonimen/a

1087. Anton Bebar

1086. Aleš Hafner

1085. Anonimen/a

1084. Anonimen/a

1083. Dusa Cernivec

1082. Franc Kovač

1081. slavko frece

1080. Mladen Trobec

1079. Manó Kolarič

1078. Martina Cus

1077. Karl Selinšek

1076. Neno Cekič

1075. Boris Bajc

1074. Matic Jevšnik

1073. Matevž Božič

1072. Žan Cenc

1071. Štefan Rehar

1070. Vinko Ježovnik

1069. Marko Rožac

1068. vinko pipan

1067. Nina Vrtačnik

1066. simona kosnik

1065. Ambrož Demšar

1064. pipi popi

1063. urbi sativa

1062. Igor Perko

1061. Anonimen/a

1060. Marija Verhnjak

1059. Anonimen/a

1058. Irena šček

1057. Anonimen/a

1056. Anonimen/a

1055. Simon Dobaj

1054. Klemen Štromajer

1053. Lara Jecnik

1052. Domen Hrastnik

1051. Anonimen/a

1050. Katja Mihelčič

1049. Ervin Šajn

1048. bojan Jovan

1047. Anže Hribar

1046. Luka Preložnik Šegel

1045. Tomaž ŠTEBE

1044. Darinka Prinčič Nemac

1043. fredi brumec

1042. franc urh

1041. danica golubic

1040. Sofija Simic

1039. Tina Vidovič

1038. Robert Jagodič

1037. Mojca Jerovšek

1036. Jovancho Taneski

1035. Anonimen/a

1034. Blaž Kopčič

1033. Bojan Svetec

1032. Drago Gosek

1031. Anonimen/a

1030. Anonimen/a

1029. slavko majcen56

1028. Alenka Schweiger

1027. Anonimen/a

1026. Anonimen/a

1025. Adi Kirbiš Kirbiš

1024. dinka savinsek

1023. FRANC PETERNEL

1022. Simona Kosi

1021. Petra Lavrencic

1020. Marko Balant

1019. Marjan Zalar

1018. Štefan Veg

1017. Bojana Novak

1016. Zerjav Ivan

1015. Toni Krapez

1014. Anonimen/a

1013. Marcos Gaser

1012. Jaka Racman

1011. Gregor Valjavec

1010. Anonimen/a

1009. Nejc Mažgon

1008. Matej Meznaric

1007. Anonimen/a

1006. Anonimen/a

1005. Renata Ferlan

1004. Marinka Crtalic

1003. Anonimen/a

1002. srečko Jagodič

1001. Mitja Kalan

1000. Barbara Petkovšek z

999. Jaro Špička

998. Anonimen/a

997. Majda Subašič

996. Ivica Stopinšek

995. Anonimen/a

994. Milan Bezjak

993. Anonimen/a

992. Anonimen/a

991. Jože Olovec

990. Mirko Svenšek

989. Besim Mehić

988. Tomaz Jeras

987. Jan Dolenc

986. Irena Zorko

985. Marko Pediček

984. Tatjana Krebs

983. Marjan Preložnik

982. Anonimen/a

981. Lili Seničar

980. Sonja Mastnak

979. Tomaž Hudolist

978. Aleš Mrgole

977. vinko šoštarec

976. Katarina Urankar

975. Anonimen/a

974. hard player

973. Stojan Fabjančič

972. Danijel Arh

971. Boris Namar Namar

970. nik maierle

969. Anonimen/a

968. Lajnar_EU Tepina

967. Dušan Šauperl

966. Zvone Horvat

965. Eva Duh

964. Anonimen/a

963. Dragica Toplak Medved

962. Anonimen/a

961. Srečko Zernec

960. Ajdemi Popushi

959. Darko Bertoncelj

958. Irena Seifert

957. Renata Smolej

956. Dunja S Lisjak

955. Anonimen/a

954. majda udovč

953. Jože Kastelic

952. Anonimen/a

951. Darko Šket

950. Marino Zankolič

949. Matej Erjavec

948. Irena Perše

947. Bogdan Polak

946. Anonimen/a

945. Anonimen/a

944. Slavko Sinic

943. Anonimen/a

942. Andrej Novak

941. Joža Roblek

940. Matevž Čuden

939. Zdenko Milavc

938. Enes Pehlic

937. Igor Benedik Benedik

936. darko gajsek

935. Anonimen/a

934. Anonimen/a

933. Mateja Bregar

932. Sebastijan Koren

931. Anonimen/a

930. Jasmina Kosi

929. Matjaž Povše

928. otmar colaric

927. ksenja pecenko

926. Lea Perić

925. milan stojko

924. Sa Zimm

923. Anonimen/a

922. Izidor Kumar

921. Mirko ŽIGART

920. Brane Kacjan

919. Todor Esim

918. Daniel Bojnec

917. Miro Bodlaj

916. Igor Dobrila

915. Katarina Schlamberger

914. brigita breskvar

913. Igor Pakman

912. Simon Tomazin

911. Anonimen/a

910. Danijel TRNJANAC

909. Aleksej Volkov

908. Andrej Marincic

907. Društvo CZPNN

906. Urban Rihar

905. Desire Desire

904. Vladimir Vajda

903. Mateja Balantič

902. Anonimen/a

901. Primož Kumer

900. drago švagan

899. VALENTIN JUSTIN

898. Marija Črnič

897. Tomaž Perkovič

896. boris klemenčič

895. Andrej Prijatelj

894. Josip tušek

893. anton žove

892. Anonimen/a

891. valentin koncan

890. Silvija Pavlovič

889. Anton Verdenik

888. Matija Dirjec

887. Anonimen/a

886. Egi Remih

885. Gašper Kranjc

884. Mitja Vodopivec

883. BARBARA CIRMAN cirman

882. peter_simcic simčič

881. Divna Erzen

880. Rajko Račnik

879. Anonimen/a

878. Marjan Japelj

877. Marija Perne

876. edvard Korez

875. Goran Gumze

874. Marija Pavlič

873. Katarina Lešnjak

872. Andreja Adam

871. Gena Maver

870. renata mraz

869. alojz zupančič

868. Marina Cesarec

867. franc prijatelj33

866. Anonimen/a

865. Edo Koren

864. Martina Žlindra

863. Marko Novak

862. Stanislav Fortuna

861. Jan Lap

860. Marjan Smrekar

859. Marija Čerček

858. danijela fabbro

857. Robert Mavrič

856. Anonimen/a

855. dare zupancic

854. Damjan Tamše

853. Milan Petrena

852. Damijan Bašin

851. Branko Brinjevec

850. Renata Volčjak

849. Anonimen/a

848. Zvone Gabrijan

847. Andrej Sekirnik

846. Janez Lipovec

845. Maja Zorić

844. matjaz licer

843. Jože Leskovec

842. Ivanka Šlibar

841. Vojko Dobrin

840. Anonimen/a

839. Anonimen/a

838. Andrej Novljan

837. Anonimen/a

836. Andrej Vrabič

835. DEAN ČERNE

834. Anonimen/a

833. Martina Katern Tomažič

832. Anonimen/a

831. Anonimen/a

830. Joze Jarc

829. Luka Podobnik

828. joze pungartnik60

827. Anonimen/a

826. lep otec

825. Milenko Todorović

824. Anonimen/a

823. Vladimir Gunjač

822. Vid Mirkac

821. Anonimen/a

820. Tilen Kiky

819. Anonimen/a

818. boris HORVAT

817. andrej briški

816. Bogoljub Zupanic

815. Anonimen/a

814. best dogs

813. blaz mikeln

812. Anonimen/a

811. Robert Kunc

810. tonite falco

809. Drago Dezman

808. Nataša Gerzetič

807. sonja gregorin

806. Darja Hanžekovič

805. Vili Rogan

804. Marinka ŠEBJANIČ

803. janko klun

802. Simona Skrilec

801. andrej briški

800. Simon Umek

799. Anonimen/a

798. Robert Kristanc

797. Nuška Matjašič

796. Miša Rauter

795. Matija Potočnik

794. Anonimen/a

793. Maša Darinka Glavič

792. Milan Novak

791. Vin Ko Kr Iž

790. maja kmetič

789. Andrej Vidmar

788. Mitja Štok

787. dragica lebreht

786. Barbara Jenko

785. Sara Ivanić

784. Andrej Lapuh

783. Branko Gašparič

782. Anonimen/a

781. Gorazd Misic

780. peter jelovcan

779. rok Jaklic

778. aljo gorenc

777. egon cesnik

776. Gorazd Cerinšek

775. Damijan leban

774. Anonimen/a

773. Robert Ravnikar

772. Bostjan Polak

771. Diana Milavec

770. Franc Mihelin

769. Alojzija Verbajs

768. Vid Lešič

767. Simon Zalar

766. Anonimen/a

765. Ignac Hozjan

764. Majda Senekovič

763. manca šuligoj

762. Urban Grošelj

761. Anonimen/a

760. Alojz Drofelnik

759. Herbert Štrbenc

758. Anonimen/a

757. Andreja Horvat

756. Anonimen/a

755. Anica Kuhelj

754. Marko Peterlin

753. Frank Gregor

752. Aleš Klobucar

751. Faik Ajdarović

750. Tomaz Hafner

749. Jernej Fišter

748. Darko Ermenc

747. Jožef Košica

746. Jernej Bradac

745. BOJAN Šisernik

744. lenakafol Kafol

743. BEM BIRTIČ

742. Dejan Deko

741. Anonimen/a

740. ivo vrbanec

739. Robert Fon

738. Tatjana Popovič

737. darko zadel

736. Joze Vozelj

735. Franc Podjed

734. Silva Ivnik

733. jože nose

732. Slavko Hanzel

731. Milena Pavuna

730. Ana Tokuhisa

729. Boro Jovanov

728. Marjan Bohinc

727. Sara Pavlin

726. Anonimen/a

725. Dušan Mernik

724. Fiser_gordana Fišer

723. Vojko Rizmal

722. Jan Gantar

721. Damijan Halec

720. Darko Murkovič

719. Anonimen/a

718. Franci Grobelšek

717. Franc Ljubešek

716. Jan Cvetek

715. Anonimen/a

714. Karin Kambič

713. Boris Grzej

712. Uroš Železnik

711. Polonca Pucelj

710. matej Juvan

709. Daniel Korenjak

708. Štefan Peteh

707. Joža Grkman

706. Milan Demšar

705. Janez Zabukovec

704. Roman Vdović

703. tadej oblak

702. Julijan Budihna

701. Anamarija Fink

700. patricija kobetič

699. Izi Kov

698. Gregor Krajnc

697. Daniela Prelog Tkalec

696. Ivan Vaupotič

695. alenka turkpaunovic

694. Andrej Muren

693. Polonca Jan

692. Franc Stropnik

691. Anonimen/a

690. Dušan Volmajer

689. Mateja Videnič

688. Jesih drago

687. Ivan Strle

686. Igor Albreht

685. Erik Matelič

684. Ivo Kopecky

683. zoran knapic

682. Anonimen/a

681. Anton Smej

680. Zdravko Martinčič

679. Sašo Pančur

678. Dejan Pacek

677. Anonimen/a

676. Anonimen/a

675. Vasilij Kores

674. Danijel Arnuš

673. gazi Maksuti

672. Angela Lendaro

671. Leopold kodrun

670. Marko Anton Halik

669. Joze Krek

668. Janez Mehle

667. Mitja Ulator

666. Klemen Kreže

665. Anonimen/a

664. Šemso Omerović

663. Srecko Tomazetic

662. Marko Valente

661. Anonimen/a

660. Anonimen/a

659. MARIJA PEROVŠEK

658. Silvo Štih

657. Anonimen/a

656. Dean di Este

655. Darko Kafel

654. Dominik Širca

653. Anonimen/a

652. Dominik Polajžer

651. Drago Malavašič

650. Simon Žagar

649. *Alenka* Rozman

648. Gregor Hudobivnik

647. Anonimen/a

646. Anonimen/a

645. Janez Šetinc

644. Vesna Murn Zalar

643. Aleš Medle

642. Alenka Šalej

641. Slavko Ciglar

640. Joža Bejuk

639. Darinka Vrabič

638. Franc in Marija Podobnik

637. Anonimen/a

636. Franci Kavčič

635. Anonimen/a

634. Janez Dimnik

633. vesna Pavselj

632. Anonimen/a

631. Tadej Pestotnik

630. Vincenc Boc

629. Niko Belaj

628. Peter Petrovič

627. Svetlana Yadykina

626. Klemen Gorenak

625. Anica Brelih

624. Matej Auguštin

623. Brigita Ravnik Zalokar

622. Milan Stevanović

621. Anonimen/a

620. Matevž Zupanc

619. Andrej Vuga

618. Anonimen/a

617. Igor Pribac

616. Tadej Habjan

615. Vincenc Srebernjak

614. Andreja Kranjc

613. Eva Špes

612. Anonimen/a

611. Miran Kavčič

610. Simona Sovinc

609. Jure Bračko

608. Ivan Bole

607. sonja krulc

606. Suzana Bracic

605. Maja Drolc

604. Anonimen/a

603. Andrej Krizaj

602. Nadja Blatnik

601. Iztok Založnik

600. Jasna Prezelj

599. Urban Jarni

598. Anonimen/a

597. Avgustin Mijatović

596. Valentin Kosem

595. Andrej Majerle

594. Mihael Bitter

593. drago cartl

592. Jernej Korbar

591. zemira sahinovic

590. UROŠ KRAMBERGER

589. Vid Nerad Rožej

588. Izidor Oblak

587. naci bosin

586. Dejan Plecko

585. Anonimen/a

584. Boris es

583. Urša Lampič

582. Mihael Slapšak

581. Roman Fajdiga

580. Anonimen/a

579. Marjana Mandl

578. ENGELBERT RIBIČ

577. Tomaž Verčko

576. Denis Vrtovec

575. Marjan Baselj

574. Julijana Klemenčič

573. Jurij Zdouc

572. Marko kutin

571. Anonimen/a

570. Tanja Gamser

569. Vinko Žakelj

568. Boštjan Grom

567. Brigita Brajkovic

566. Jože Baranašič

565. Anonimen/a

564. Denis Skrabl

563. Janez Urbanček

562. Dragana Panić

561. nace vidmar

560. Jernej Lorenčak

559. Albina Tedeško-Sever

558. Peter Fartelj

557. Bostjan Turk

556. Monika Zmrzlak

555. Ivan SCHULLER

554. Miloš Količ

553. simon sirotič

552. Luka Treven

551. Radmila Pavlovič Blatnik

550. Janez Povalej

549. Stane Božič

548. Viktor Klasič

547. Anonimen/a

546. Matej Gregorič

545. Srečko Staric

544. Anonimen/a

543. Bernarda Garvanliev

542. emil miško

541. Anonimen/a

540. Brigita Milavec

539. Anonimen/a

538. Stanislav Župevc

537. Anonimen/a

536. Smiljan Purger

535. Anonimen/a

534. joze pusnik

533. Andraz Brzin

532. Ulrih Zweigbergg

531. Marjan Mastnak

530. Nejc Kraševec

529. Andrej Klemen

528. Robert Bartol

527. Andrej Keše

526. Josko Kukovec

525. Martina Hribernik

524. Anonimen/a

523. vjanej vičič

522. zeljko sobot

521. Darja Valenci

520. Roman Gartner

519. Nada Markelj

518. Marjan Suhadolec

517. Ivan Laura

516. Anonimen/a

515. ANDREJ Plešnar

514. Bogomira Stranjak

513. Anonimen/a

512. Robert Puh

511. Anonimen/a

510. Andrej Klanjšek

509. joe turjak

508. Tomaž Kopač

507. Mira Fras

506. Matej Vrbnjak

505. Rajko Grison

504. Peter Razinger

503. Tadej Mirkac

502. Anonimen/a

501. Anica Jug

500. Jože Bošnik

499. matic blagus

498. aleš Peperko

497. mizar man

496. Tim Zupan

495. Andrej Kocbek

494. Anonimen/a

493. Marjan Lebar

492. Tomaž Deželak

491. Martina Repič

490. Igor Dolinar

489. Anonimen/a

488. Anonimen/a

487. Bostjan Bizjak

486. Tatjana Pišljar

485. Andreja Ahačič

484. Anonimen/a

483. daniela miskovic

482. Branko Ružič

481. Anonimen/a

480. Anonimen/a

479. Marko Zule

478. Luka Kovacic

477. Kristjan Baša

476. Tomaž Krstič

475. Kristjan Pahor

474. Anonimen/a

473. Vili Kovačič

472. Alesa Klemensek

471. Jaka Bernard Bernard

470. Marija Dovnik

469. Ivo Coz

468. Elizabeta Klobučar

467. Andrej Flis

466. Tanja Novak

465. Sonja Demšar

464. Milan Struna

463. Franjo SIMONČIČ

462. Lilijana Koscak

461. Dejan Črnigoj

460. Slaviša Marković

459. Stanislav Ahac

458. Župnija Vuzenica

457. Jože Pogačnik

456. Anonimen/a

455. Anonimen/a

454. Natalija Golob

453. Anonimen/a

452. Aleš Rejc

451. Gasper Najdenic

450. 22 33

449. Aleksandra Vučić

448. Damjan Perovsek

447. Cvetka Drevensek

446. Sonja Bric

445. Nada Šlebir

444. Marjan Srebre

443. Dejan Ahec

442. Anonimen/a

441. Jana Debeljak

440. Nevenka Brumen

439. Tomaž Verdenik

438. Irena Kuštrin

437. Anonimen/a

436. David Zabret

435. Renata Blaznik

434. Amadej Jurij Škibin

433. Andrej Setničar

432. Milan Stopar

431. Bozidar Likar

430. Branko Gerold

429. Gašper Ravnikar

428. Mateja Vidic

427. franc bartolme

426. Anonimen/a

425. Ivo Gantar

424. nada oberski

423. Anonimen/a

422. Anonimen/a

421. Zdravko Jelšek

420. Avgust Kerin

419. Neža Hribar

418. Mateja Skrinar

417. Matej Stavanja

416. Aleš Božnar

415. bojan debevc

414. Marko Podlogar

413. mirko sodja

412. Franci Vuk

411. Luka Rožič

410. Luka Hrovat

409. katjusa Ales

408. helena stucin

407. vinko Mavko

406. Franc Dajcbauer

405. Uroš Bergant

404. Barbara Lesar

403. Boštjan Kangler

402. Miran Širaj

401. Iztok Zakovšek

400. Petar Pilipovic

399. Alan Antih

398. Robert Leban

397. Nejc Bevk

396. Anonimen/a

395. Simon Križnik

394. Anonimen/a

393. Anonimen/a

392. Jože Lovenjak

391. tone corel

390. zmago zor

389. Anonimen/a

388. Adrijana Jakovljevic

387. Anonimen/a

386. silvester nagode

385. Anonimen/a

384. Anonimen/a

383. Suzana Horvat

382. Ljubica Milenkovič

381. Fredda Deželak

380. Dejan Šemrov

379. Blaz Bitenc

378. Sebastijan Lozej

377. Matjaž Ferjan

376. Marija Dolinar

375. Anonimen/a

374. Marija Berložnik

373. jakob hebar

372. Bosko Bosko

371. Jože Plešec

370. Bojan Srdinsek

369. Anonimen/a

368. Vladimir Prokic

367. Stanko slana63

366. Milojka vučko

365. Samo Gabrijelčič

364. Janez Susa

363. Anonimen/a

362. Anonimen/a

361. Matjaž Hvalec

360. Jadran Frank

359. Anonimen/a

358. Tanja Meze

357. Franci Rebolj

356. Anonimen/a

355. Marjan Ceglar

354. Rudolf Pušnik

353. Aljaž Pušnik

352. Darja Udir

351. Marjana Pograjc Debevec

350. Tomaz Jarc

349. Robert Zorko

348. Taša Cucek

347. Metka Perko

346. Matjaž saksida

345. Anonimen/a

344. Anonimen/a

343. Lea Toman

342. Anonimen/a

341. Damjan Jurečič

340. Anonimen/a

339. Jadwiga Wozniacka Pirc

338. Oton Filipič

337. Zekira Kavazovič

336. Metka Klun

335. Miha Oberstar

334. Marjan Starec

333. Anonimen/a

332. Marija Rep

331. VESNA 1111

330. Anonimen/a

329. Milan Skerbinek

328. Anonimen/a

327. Dušan Kovačič

326. JanezMira Grušovnik

325. Matej Lah

324. Peter Šibau

323. Eva Rajh

322. Primož Petek

321. Sonja Štular

320. Marko Andolšek

319. stojan povh

318. Igor Grošelj

317. Anonimen/a

316. Anonimen/a

315. stanko škvarč

314. ivan vilhar

313. Laura Čelan

312. marjetka breznik

311. Ignac Čirič

310. Petra Radaj

309. Aleš Košir

308. Bojan Horvat

307. Lin Žagar

306. florjan stevanic

305. Milan Rižnar

304. Anonimen/a

303. Katja Zbašnik

302. Matjaž Rajšp

301. Mario Rode

300. Mitja Seliskar

299. Anonimen/a

298. kovacic ivan

297. Vili Kosednar

296. David Kogovsek

295. Dani Siter

294. Emanuel Gaube

293. uroš verbič

292. Dzevad Tatarevic

291. Vida Strrle

290. Andrej Roškarič

289. Matjaž Ahačič

288. Matej Visenjak

287. Tatjana Kurnik

286. Zdravko Klaneček

285. burja bostjan

284. Anonimen/a

283. Anonimen/a

282. Rudi Janezic

281. Anonimen/a

280. Anonimen/a

279. bogdan novak

278. Žan Cenc

277. Milan Fištrovič

276. Janez Šmid

275. Anonimen/a

274. Igor Pust

273. Aljaž Petek

272. Božo žabjek

271. Jožef Pelcl

270. Anonimen/a

269. Alenka Jerkič

268. Dušan Dundek

267. #FreeZerohedge Maja

266. Alojz sobočan

265. BISERKA MATELIČ

264. ziga drobez

263. Draga Lavric

262. Stojan Witwicky

261. Damjan Hrvatin

260. Edvard Ris

259. Micka Gorenc

258. Bojan Skukan

257. Maja Andlovic

256. Ivan Ravnič

255. Jery87 Šlebir

254. vojko žabjek

253. Agata Ahdali

252. bostjan Tisler

251. Ana Hrovat

250. Anonimen/a

249. alojz trunkelj

248. kriz vinko

247. Rok Vidič

246. Anonimen/a

245. Mojca Pungerčar

244. Gorazd Meden

243. Anonimen/a

242. Luka Kosir

241. Danijel Urbič

240. Anonimen/a

239. Srečko Štorman

238. Bojana Voncina

237. Anonimen/a

236. natalija fajdiga

235. Julija Dolar

234. Anonimen/a

233. Anonimen/a

232. marjan sarlah

231. Danilo Krajnc

230. Lukas Stare

229. Anonimen/a

228. anže Olup

227. Ivan Cerjak

226. Martin Herceg

225. Sandi Urbič

224. Olga Greshnyaeva

223. Anonimen/a

222. Anonimen/a

221. Marko Pavlin

220. Franci Kepa

219. Anonimen/a

218. Kristanc Kristanc

217. Davorin Kastelic

216. Aleksandra Horvat

215. Sandra Horžen

214. Anonimen/a

213. Mitja Slane

212. Biljana Zakošek

211. Tomaž Hočevar

210. Jure Hrvatič

209. cvetko Strehar

208. Danica Povše

207. Boris Vigec

206. Jan Šavli

205. Hakija Besic

204. Sonja Srna

203. Marjan Korelc

202. Anonimen/a

201. Helena Djordjevič

200. Lidija Ulbin

199. Zvonko Kovacic

198. Peter Eržen

197. Špela Jerman

196. Suzana Sterniša

195. Iztok Vodišek

194. Mirko Čufer

193. Jože Dolar

192. Rudi Damijan

191. Anonimen/a

190. marija medja

189. Darja Macek

188. Anonimen/a

187. Anonimen/a

186. vladimir rabzelj

185. Ivan Ravnič

184. Anja Maver

183. Andrej Potočnik

182. Franc Rogelj

181. Anonimen/a

180. peter krizznik

179. Anonimen/a

178. Anton Odar

177. Vojko Fon

176. Tomaz Tomi Tomaz

175. Anonimen/a

174. Vanja Kojc

173. Boštjan Udovič

172. Vlado Kucinic

171. Nataša Tomažič

170. Henrik Dimic

169. Marjan Krasovec

168. Anton Pirnat

167. Mija Košič

166. Franko Nemac

165. Anonimen/a

164. Klemen Habjan

163. Peter Rojko

162. Anonimen/a

161. Darko Črepinko

160. Nihad Halilagic

159. Franjo Pangerc

158. Anonimen/a

157. dejan b.

156. dusan dusan

155. Primož Gregorič

154. Janez Tavčar

153. Sonja Ličof

152. Jože Jenkole

151. Samo Mansutti

150. Erika Ipavec

149. Anonimen/a

148. Tomaz Stubelj

147. Miha Kristan

146. Samantha Mikac

145. matevž Kolar

144. Vesna Dolšak

143. Franc Pozvek

142. Martinaa Mužar

141. Marija Breznik

140. Nika Novak

139. Anonimen/a

138. Damjan ŠIPEK

137. valter korsoč

136. Anonimen/a

135. Jože Koželj

134. ANDRA BRENCE

133. Mateja Udovič

132. Robert ŽIČKAR

131. Špela Grilc

130. Sebastjan Zupanc

129. štefanija colner

128. dejan sprincnik

127. Silvester Alič

126. Simon Oman

125. Anonimen/a

124. Anonimen/a

123. Anonimen/a

122. Nataša Medved

121. Alojz Kos

120. Blaz Kovac

119. Milivoj Mauko

118. marija skebe

117. Janez Arl

116. mitja rudman

115. Jani Novak

114. WhiteLivesMatter p

113. Nikolaj Oblak

112. Anonimen/a

111. tadeja volaušek

110. Anonimen/a

109. Maja Hmelak

108. Darja Kniplic

107. Martin Vrečun

106. Anonimen/a

105. Sonja Razbornik

104. Damjan Jerič

103. Igor GOLOB

102. Anonimen/a

101. Sebastijan Prah

100. Irena Švegl

99. Anonimen/a

98. Darja Belak

97. Anonimen/a

96. Sandi žnidarič

95. Damijan Škvarč

94. Majda Zimšek

93. Matej Hribar

92. Miha karničar

91. Anonimen/a

90. andreja sovič

89. Primož Kastelic

88. Anonimen/a

87. Stane Poljanšek

86. Ivanka Rajh

85. Anonimen/a

84. tadej vengust

83. Anonimen/a

82. Mira Kirn

81. Marijan Božič

80. Uroš Kolar

79. Marta Rus

78. Anonimen/a

77. Lado Jankovec

76. ana brecelj

75. Nedeljko Milanovič

74. Anton Ožbolt

73. Grozdan Grižančič

72. Ales Luci

71. Irena Bizjak

70. Cveto Dolenc

69. Anonimen/a

68. Anonimen/a

67. Silvo Žerak

66. Janez Toplak

65. Anonimen/a

64. Miran Pešl

63. srecko pecnik

62. Jožica Šuštar

61. Kazimir Kolenc

60. matijapongrac Pongrac

59. Danica Pavlič

58. Robert Ivačič

57. Rado Rojnik

56. Aljaž Lukman

55. Brodarsko Društvo Bistrica

54. Marinka Cener

53. Srecko Breznik

52. Štefan Furman

51. Marjan Dolenc

50. france andolšek

49. Mavricija Ferjančič

48. Žan Škrlec

47. Anonimen/a

46. Alenka Traven

45. Miro Kokanović

44. Jože Stritar

43. Anonimen/a

42. Brigita Bincl

41. Janez Rihtarsic

40. Aleš Vrtacnik

39. bostjan Korošec

38. Zvone Perko

37. Milojka Bizjak

36. IZIDOR TOMINEC

35. Petra Polajžer

34. marijansveticic Svetičič

33. aleksander jaksa

32. Maja Žulj

31. Anonimen/a

30. Peter Gala

29. Branko Murekar

28. matevž lukančič

27. Aleš Bele

26. Anonimen/a

25. Anonimen/a

24. Anonimen/a

23. Justin Policar

22. Mojca Lombardo

21. Erik Udovic

20. Simona Žaže

19. Anonimen/a

18. Matej Biškup

17. Daniel Nemec

16. Janko Putanec

15. Damijan BARTOLJ

14. Anonimen/a

13. Joze Likar

12. Uros Godec

11. Anonimen/a

10. damijan kores

9. Anonimen/a

8. Matej Gantar

7. Peter Kozar

6. Klavdijo Kerin

5. Cora Kora

4. Branko Žorž

3. Kara Kalajzic

2. Mio Kekić

1. Anonimen/a