Več odgovornosti!
Je slovenska politika odgovorna? Kaj pa mediji? Ali šolstvo vzgaja odgovorne posameznike? Smo sposobni sankcionirati neodgovornost? Prepoznamo osebno odgovornost kot eno od temeljnih vrednost? Na ta in podobna vprašanja bomo poskušali odgovoriti v seriji okroglih miz z eminentnimi gosti, ki jih bo INAK in Časopis Slovenec organiziral v letošnjem letu. Prva je bila na temo Odgovornosti v medijih. V njej smo oblikovali zahteve o pluralnosti medijev. Vabimo vas, da jih podprete.
Podpišite peticijo
0 6 7 5 3
ljudi je že podpisalo peticijo. Oglej si seznam!
Podpora
Peticija za ukinitev prisilnega RTV prispevka
Osnova demokratične družbe, kakršno poznamo iz najbolj razvitih evropskih držav, je gotovo pluralnost medijev. Medijska krajina v kateri se lahko s svojimi prepričanji najde vsak državljan.
Naša država je v tem trenutku pred pomembno prelomnico: ne le gospodarsko, ampak tudi družbeno lahko stopi na novo razvojno stopnico, ki jo bo popeljala v družbo teh - po napredku in demokratičnosti - prvorazrednih družb.
Ugotavljamo, da je trenutna slovenska drugorazrednost v veliki meri plod enostranskega medijskega poročanja. Tako poročanje je rezultat utrjenih struktur v medijih, ki preprečujejo pluralnost. Namesto demokratičnega izražanja različnih svetovnonazorskih prepričanj imamo velikokrat možnost slediti samo točno določenemu. A tudi to prepričanje velikokrat ni iskreno, ampak ga zaradi netransparentnosti lastniških in drugih pritiskov narekujejo politični in kapitalski interesi. To bi lahko kmalu pripeljalo do konca demokracije v naši državi.
Vabimo vas, da s podpisom te peticije prispevate svoj kamenček v mozaiku, ki bo Slovenijo popeljal iz sivine enostranskega poročanja v novo družbeno resničnost. V njej bo imel vsak posameznik priložnost s svojim mnenjem prispevati k demokratičnemu napredku družbe. Tudi vi!
Podpišite peticijo
0 6 7 5 3
ljudi je že podpisalo peticijo. Oglej si seznam!
Naše zahteve
Medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali demokratično platformo za soočanje različnih družbenih konceptov in prepričanj.
Medije, zlasti javne, ki bodo sledili svojemu deklariranemu poslanstvu, da zagotavljajo neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje ter pokrivajo demokratične potrebe vseh prebivalcev, ne glede na njihovo politično, versko ali drugo prepričanje.
Ustavitev političnega aktivizma v medijih, še posebej javnih, kot je RTV Slovenija.
Ukinitev prisilnega plačevanja RTV prispevka in možnost prostovoljne dodelitve tega prispevka mediju po lastni izbiri državljana.
Revizija medijskih in oglaševalskih monopolov ter njihova ukinitev.
KDO SMO
Odgovornost.je je pobuda Inštituta dr. Antona Korošca in časopisa Slovenec. Prizadevamo si za več odgovornosti, transparentnosti in resnicoljubnosti v medijih in politiki. V ta namen organiziramo serijo dogodkov, kjer oblikujemo koncepte in zahteve v dobro vseh državljanov.
Peticija je zgrajena na PublishWall platformi in je del sistema anketa.eu
Podpišete jo z vašim Facebook, Twitter, Google ali PublishWall računom. Možna je tudi registracija preko vašega e-mail predala. Peticijo podpišete samo enkrat.
©2020, Odgovornost.je